Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Vybírání učebnic 9. třídaIng. Sylva Martinková, 18. 6. 2020 Zobrazit více

Organizace vzdělávání 9. ročníku


Příprava na jednotné přijímací zkoušky na střední školy

  • Výuka bude organizována od 11. 5. 2020 do termínu jednotných přijímacích zkoušek SŠ  8. 6. 2020.

  • Jedná se o přípravu na jednotné přijímací zkoušky na střední školy. Náplní výuky není příprava na školní přijímací zkoušky, jejichž obsah si stanovuje střední škola sama.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák: Písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.


Cesta do školy a ze školy

Zakrytí úst a nosu rouškou. Dodržování odstupů 2 metry v souladu s rizikovými nebo mimořádnými opatřeními.

Příchod ke škole a pohyb před školou

Před školou dodržovat odstupy 2 metry. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu rouškou.

Vstup do budovy školy

Vstup je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.

V budově školy

Všichni žáci nosí ve společných prostorách školy a venku v době přestávky roušku. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, při prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy. Do šatny chodí žáci jednotlivě, nebudou se setkávat.

Ve třídě

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít desinfekci na ruce. Při výuce mohou žáci roušku odložit do přineseného sáčku pouze po souhlasu vyučujícího.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.

Pravidla pro poskytování školního stravování v jídelně

Školní stravování – bude zajištěno od 18. 5. 2020 (nutno nahlásit do ŠJ), vydávání obědů při zajištění zvýšených hygienických opatření. Na odložení roušky budou mít žáci s sebou igelitový sáček.

Provozní doba - rozpis výuky

Výuka bude probíhat v blocích - matematika, český. Začátek výuky 8:00, konec výuky 11:00. Tento rozpis lze měnit v závislosti na dalším provozu školy.

Ke stažení:  Čestné prohlášení

 

 

 


Správce Webu, 10. 5. 2020 Zobrazit méně

Zápis do 1. třídySprávce Webu, 14. 4. 2020 Zobrazit více

Veselá věda - pokusy on-lineSprávce Webu, 14. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka