Navigace

Obsah

 

 

Stránka

Vybírání učebnic 9. třídaIng. Sylva Martinková, 18. 6. 2020 Zobrazit více

Provoz školy pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020


Vážení rodiče,

   velmi Vám děkuji za dosavadní spolupráci. Na základě dotazníkového šetření ohledně zájmu přítomnosti Vašich dětí od 25. 5. 2020 máme celkem 6 skupin a dělíme pouze nejpočetnější 4. třídu na skupinu IV.A a IV.B.

Personální obsazení: 1. ročník (počet 9) Mgr. Tomáš Štrégl, 2. ročník (počet15) Mgr. Šárka Vecková, 3. ročník (počet 9) Mgr. Jana Daničková, 4. ročník – IV.A (žáci, kteří mají ANJ s panem učitelem Švejnarem, počet 10) Mgr. Marie Podrábská, IV.B (žáci, kteří mají ANJ s paní učitelkou Martinkovou, počet 8) Mgr. Romana Bornová, 5. ročník (počet 10) Mgr. Tereza Buriánková.

Žádám Vás o seznámení s dokumentem MŠMT - Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 (možná jste již obdrželi v e-mailu od TU). Vyplněné a podepsané čestné prohlášení žáci odevzdávají 25. 5. 2020 při nástupu do školy.

Organizační záležitosti

Cesta do školy a zpět – zajišťují zákonní zástupci

Příchod do školy a třídy:

Skupina 1. tř. + 3. tř. – 7:45-7:55 hodin bočním vchodem přes školní botanickou zahradu

Skupina 2. tř. + 4. tř. IV.B – 7:45-7:55 hodin hlavním vchodem

Skupina 4. tř. IV.A + 5. tř. – 7:45-7:55 hodin zadním vchodem za budovou

Žáci přichází do školy s minimálním časovým předstihem před stanovený vchod. U vchodu se řídí pokyny pedagogického dohledu.

Tyto vchody využívají i při odchodu z budovy ven dle skupin.

V chodbě za vstupem se žáci přezují do přezůvek a obuv si dají do igelitové tašky. První den budou mít děti připraveny své přezůvky na označených lavičkách nebo stolech za vchodem – dle tříd. Obuv a svrchní oděv si odkládají až ve třídě. Po příchodu do třídy si všichni žáci omyjí ruce a použijí dezinfekci. Vyučující určí zasedací pořádek, který je neměnný po dobu výuky. Každý žák sedí v lavici sám.

Umístění tříd – skupiny jsou ve svých kmenových třídách. IV. A ve své kmenové, IV.B v učebně jazyků. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude dočasně umístěn do prázdné kmenové třídy 7. ročníku, dále budeme kontaktovat zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.

Pohyb v budově – skupina bude po celou dobu v jedné třídě, pohyb po chodbách bude možný pouze pro příchod a odchod ze třídy na začátku a konci vyučování, k přesunům na toaletu, do školní jídelny a na přestávku ven. Po chodbách jsou žáci povinni používat roušky.

Přestávky venku: 1. tř. + 3. tř. - sektor školní botanické zahrady

                             2. tř. + 4. tř. IV.B – sektor školního hřiště umělá tráva/asfalt

                             5. tř. + 4. tř. IV.A – sektor školního hřiště umělá tráva/asfalt; skupiny      se po týdnu střídají

                           

Vyzvedávání žáků

Do budovy školy je kromě žáků a zaměstnanců všem jiným osobám vstup zakázán.

Dopolední výuka:

  1. odchod po obědě – dle níže uvedené tabulky rozvrhu obědů ve školní jídelně. Na děti lze čekat před jídelnou.
  2. odchod po výuce bez oběda – na žáky lze čekat před příslušným vchodem v závislosti na skupině.

Odpolední aktivity pro přihlášené žáky

  1. třída Nikola Stránská – ve třídě není zvonek, před vyzvednutím zavolat
  2. třída Petra Blažková – v prostorách ŠJ ve škole – zvonek u vchodu
  3. třída Jana Hájková ve třídě není zvonek, před vyzvednutím zavolat

Vzdělávací aktivity

Složení skupin je neměnné. Platí i pro odpolední aktivity. Po 25. 5. 2020 nelze do skupiny vstoupit. Nelze realizovat ranní družinu, hodiny tělesné výuky. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Dopoledne proběhne vzdělávání v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku, to znamená, že žákům ve škole budou zadávány stejné úkoly jako žákům při distanční výuce.

Odpoledne budou probíhat zájmové aktivity přihlášených žáků, a to nejdéle do 16,00 hodin. Zájmové aktivity budou výrazně omezeny pravidly pro zachování hygieny. Za odpolední aktivity se nevybírá poplatek jako za školní družinu.

Kromě přípravy vzdělávacích aktivit ve škole bude nadále probíhat také dálková výuka.

Provoz školní jídelny

Školní jídelna bude vydávat obědy při zachování předepsaných hygienických pravidel. U žákovských stolů budou odebrány židle tak, aby byla dodržena minimální vzdálenost. Příbory obdrží zabaleny a vydávat se bude po jednom. V případě nepřítomnosti žáka si nelze oběd odebrat do jídlonosičů. Obědy si přihlašujte u nové vedoucí ŠJ paní Barbory Mazačové.

Rozvrh obědů dle skupin

  12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30
pondělí I. V. IV.A II. III. IV.B
úterý I.  II. III. IV.B IV.A V.
středa I. II. III. V. IV.A IV.B
čtvrtek I.  III. II. V. IV.B IV.A
pátek I. II. III. IV.B IV.A V.

Rámcová pravidla školy pro zachování hygienických nařízení

25. května budou žáci poučeni o dodržování stanovených hygienických pravidel (místa rozmístění zásobníků, používání roušek, mytí rukou, používání dezinfekce, jednorázových papírových ručníků, dodržování odstupu). Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), však nesmí do školy vstoupit. Žáci, kteří se účastní pouze dopoledního vyučování stačí 1 rouška na den, ostatní dvě roušky. Kromě roušky budou mít i igelitový pytlík na roušku pro odložení při výuce nebo v jídelně. Veškeré aktivity i odpolední budou probíhat výhradně v areálu školy.

V případě opakovaného porušení pravidel bezpečného chování bude kontaktován zákonný zástupce, aby si dítě vyzvedl. Při opakovaném porušování pravidel může být dítě ze školní skupiny vyloučeno.

    Na závěr mi dovolte poděkovat našemu zřizovateli, který nám významně pomohl se zajištěním hygienických potřeb, zásobníků, IR teploměru a roušek. Máme tedy i určité množství záložních roušek pro případ, že by Vaše dítě náhodou ráno zapomnělo roušku doma nebo ztratilo při cestě do školy.

                                                                                                   Mgr. Martin Wűrz

Dokumenty ke stažení:

Ochrana zdraví

Čestné prohlášení

 


Správce Webu, 13. 5. 2020 Zobrazit méně

Zápis do 1. třídySprávce Webu, 14. 4. 2020 Zobrazit více

Veselá věda - pokusy on-lineSprávce Webu, 14. 4. 2020 Zobrazit více

Stránka