Navigace

Obsah

Kompenzační a didaktické pomůcky

Kompenzační pomůcky pomáhají žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami kompenzovat nedostatky vyplývající z jeho konkrétního postižení a tím podporují jeho individualitu, usnadňují přístup ke vzdělávání a zvyšují úspěšnost.

Kompenzační pomůckou rozumíme zejména:

 

 • prostředky informačních technologií (hardware, software, výukové programy)
 • polohovací nábytek a technické výukové pomůcky s hlasovým výstupem
 • pomůcky usnadňující samostatný pohyb žáka
 • optoelektronické pomůcky (CLEARVIEW+ lupa nepřenosná stolní - monitor, kamera, přídavný modul, lupa může být součástí počítačové sestavy)
 • stimulační pomůcky (hračky, které rozvíjí zrakové, zvukové a hmatové podněty – např. u žáka se zrakovým postižením je používání zrakové stimulace stejně důležité jako pohybová rehabilitace, např. cvičení Vojtovou metodou. U kombinovaného postižení je navíc nutné kombinovat hned od začátku více smyslů dohromady)

Mezi kompenzační učební pomůcky nepatří běžné učebnice.

 

Didaktické pomůcky jsou také podpůrným opatřením, které vždy lze přizpůsobit individuálním potřebám žáka. Můžeme je použít ve všech formách vyučování.

Didaktickou pomůckou rozumíme zejména:

 

 • pomůcky užívané pro procvičování sluchové percepce (bzučák pro nácvik dlouhých a krátkých slabik)
 • čtecí okénko, destičky pro nácvik měkkých a tvrdých hlásek, pracovní listy k procvičování sluchového rozlišení
 • názorné pomůcky pro matematiku (číselné osy, tabulky na sčítání a odčítání, tabulky na násobení, tabulky k převodům jednotek, kalkulačka, pomůcky umožňující zapojení hmatové složky při určování počtu / velikosti (kamínky, dřívka, knoflíky atd.), různá počítadla)
 • pomůcky užívané pro nácvik psaní (různé druhy násadek na psací náčiní, sešity s pomocnými linkami, průhledné fólie na psaní, stírací tabulky, různé listy s uvolňovacími a grafomotorickými cviky, zvětšené karty s písmeny, různé vytvořené tabulky (na přírodopis, zeměpis, dějepis atd.))
 • pomůcky užívané pro procvičování prostorové a pravolevé orientace (skládání rozstříhaných pohlednic bez okraje, černobílých obrázků, geometrických tvarů)
 • speciální didaktické pomůcky dle charakteru jednotlivých postižení