Obsah


 

Týden od 10. do 14.5.21

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO

- učebnice strana 78 - Rodina Bláhů + prostuduj si prosím i bublinu dole

- napiš do sešitu, jak se  jmenují členové rodiny Bláhů - zkus prosím psát psacím písmem, aby bylo poznat, kde jsi psal velká písmena

- učebnice strana 79/5 - Labe - vypiš z textu do sešitu jména řek a měst

ÚT - čtení

- Malý čtenář strana 93 - jsou zde dvě básničky

- opiš si prosím obě do sešitu čtení a vyber si jednu, kterou se naučíš zapměti (asi za měsíc)

- do sešitu si nakresli malý obrázek

ČT

- pracovní list cvičení 3

- pracovní sešit strana 19 nahoře

- pracovní sešit strana 19/4

- učebnice str 79/6 - ústně

- napiš do sešitu slohu, jak jdou obrázky po sobě (dějová posloupnost)

- například 1B, 2A...

Honza

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Přírodopis

- učebnice (bílá) strana 54 - Vývoj a systém živočichů

- prostuduj si strany 54 a 55 a na straně 55 odpověz ústně na otázky 1 - 3

- pracovní sešit strana 15/1

- pracovní sešit strana 15/2,3

- učebnice (bílá)  - strana 56 - prostudovat modrou tabulku

Angličtina

- pracovní sešit strana 18/1,2

ČT

- pracovní sešit strana 118/3

- počítej prosím nahlas a v angličtině

- pročvič si on-line měsíce v roce a dny v týdnu:

1) https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/months/trenazer/exercises.html

2) https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/days-of-the-week/choice/exercises.html

 

 


Týden od 3. do 7.5.21

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO

- učebnice strana 75 - prostudovat

- učebnice strana 75/6 - ústně

- pracovní sešit strana 18/2 - písmena T, S, Ž

ÚT - čtení

- pracovní list na čtení "Čtení s porozuměním"

ST

- učebnice strana 76/8 - vyhledej prosím v textu podstatná jména a napiš je do sešitu

- učebnice strana 77 - odpovídej prosím na otázky do sešitu

- pracovnísešit strana 18/3

ČT

- pracovní list "Podstatná jména"

- Přečti si cvičení 1 a podtrhej v textu podstatná jména

- pracovní list cvičení 2 - rozděl podtrhaná podstatná jména (z cvičení 1) podle rodu

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitěPřírodopis

ST

- pracovní sešit strana 13/2 - pokud je to možné

- pokud nemáš možnost stříhat z časopisů, napiš názvy jedovatých rostlin podle učebnice a dvě jedovaté rostliny nakresli

- učebnice (bílá, Tvoje) strana 51 - 53 - prostudovat

- učebnice strana 53 - ústně odpovědět na otázky 1 - 4

 

Angličtina

- do sešitu si přepiš věty i s překladem - najdeš je, když klikneš na odkaz s nápisem Angličtina

Angličtina (13.37 kB)

- do sešitu si přepiš povely a přelož si je podle učebnice

Zaměpis

- do školního sešitu si prosím napiš:

Lidé na Zemi

Žije zde 7 miliard lidí - 195 států

Nejvíce obydlené oblasti - nížiny, okolí řek, mořská pobřeží

Nejlidnatější země - Čína, Indie, USA, Indonésie

Čeština patří mezí slovanské jazyky


Týden od 26. do 30.4.21

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO - čtení

- Malý čtenář strana 45 - Cupy, dupy, cupity, bác!

- po přečetení odpověz prosím do sešitu čtení na otázky na straně 119

 

Angličtina

PO

- pracovní sešit strana 15/13 - zopakovat, jak se tvoří ze sportovních aktivit pojmenování sportů

- pracovní sešit strana 15/14 - zopakovat

- do sešitu opiš a doplň  podle vzoru číslo 1 (PS strana 15/14)

1) ski - skiing

2) run - 

3) sing - 

4) drink - 

5) jump - 

6) eat -

 

Přírodopis

PO

- učebnice strana 47 - POZOR NA JEDOVATÉ ROSTLINY

- prostuduj si stranu 47 - 49 - prohlédni si prosím obrázky

 

Zeměpis

- opiš si prosím do sešitu zápis:

Náboženství 

 1. Židovství – základem několika náboženství na světě 
 2. Křesťanství – nejrozšířenější 

  Vzniklo z základů judaismu 

  Vyznavači jsou křesťané 

  Svatou knihou je Bible 

   
 3. Islám – druhý nejrozšířenější 

  Vyznavači jsou muslimové 

Svatou knihou je Korán 


Týden od 18. do 23.4.21 

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO

- opakování vyjmenovaných slov po M - my, mýt, myslit, mýlit se

- učebnice strana 63/8 - ústně

- procvičování:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

- do školního sešitu prosím opiš a doplň:

Kočka se m...je.

M...š je šedá.

Zam...kat dům.

Pomalý jako hlem...žď.

M...sa s ovocem.

M...ra je můj kamarád.

ÚT

- procvičování vyjmenovaných slov po M - hmyz, myš, hlemýžď + mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni2.html

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

- do školního sešitu opiš správně tyto věty (oprav chyby ve vyjmenovaných a nevyjmenovaných slovech)

Ve sklepě máme hodně miší.

Maminka večer zamiká dveře.

Auto dostalo smyk.

Na zahradě je hlemýžď.

Venku je slišet vítr.

ST

- Malý čtenář strana 62 - Temně hučí Niagara

- Malý čtenář strana 121 - odpovídání na otázky k textu

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Fyzika

- jsi přítomen on-line

 

Přírodopis

PO

- učebnice strana 43 až 44 (četl jsi to minulý týden) - opět prostudovat

- do sešitu odpovědět na otázky nahoře na straně 45

-Pracovní sešit strana12/3 - vypracuj pomocí učebnice (strana44)

ST

- učebnice strana 43 - prohlédnout obrázky rostlin

- pracovní sešit strana 12/4

- učebnice strana 46 - přečti si prosím modrou tabulku a odpověz do sešitu na otázky 1 a 2 na straně 46

- až budeš mít trochu času, pušť si prosím toto video o rostlinách (trvá asi 14 minut)

 

Angličtina

PO

- učebnice strana 15 - GAMES - přečíst nahlas (v závorce je výslovnost)

- Učebnice strana 15 dole - pročíst první sloupeček se slovíčky

- pracovní list (co jsem poslala v pátek) - vyplnit podle učebnice (strana 15) názvy 1 až 7

(ať prosím nejdříve zkusí říkat sám, co je na obrázku a teprve, když nebude vědět, použijte učebnici)

ST

- učebnice strana 15 dole - pročíst druhý sloupeček se slovíčky

- - pracovní list (co jsem poslala v pátek) - vyplnit podle učebnice (strana 15) názvy 8 až dolů

Zeměpis

- dnešní hodinu si prosím zopakuj informace k pedosféře a pak si pusť znova toto video:


Týden od 12. do 16.4.2021

Dobré ráno Honzo,

Český jazyk

PO

- vyjmenovaná slova po L - opakování:

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

ÚT

- opakování vyjmenovaných slov po L, pak test

- opakování vyjmenovaná slova po M

 

ST - čtení

PÁ - sloh

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Fyzika

- jsi přítomen on-line

Přírodopis

Po

- přírodopis strana 41 - Vývoj a systém rostlin

- to jsme spolu četli

- udělej si prosím zápis do sešitu:

Vývoj a systém rostlin

- nejstarší organismy na Zemi jsou baktrrie

- později ve ve vodách vznikají řasy a sinice

- nejstarší rostliny - přesličky

                             - plavuně                     z nich vzniká černé uhlí

                             - kapradiny

Nahosemenné rostliny

- semena jsou ukryta v semeníku

- vzniká z nich hnědé uhlí

Krytosemenné rostliny

- semena mají ukryta v semeníku

- dřeviny, byliny

- rostou na souši, v bažinách, ve vodě

Karl Liné - vytvořil první botanický systém

ČT

- učebnice strana 43 - 46 - prostudovat Mechorosty, kapradiny a plavuně

Angličtina

1) Procvičování barev: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitExercise

2) Procvičování měsíců: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=explicitExercise

 

Zeměpis

Zapiš si prosím do sešitu tyto informace:

Pedosféra:  půdní obal Země 

 

Rozšíření půd se mění:  a)  se zeměpisnou šířkou 

                                      b)  s nadmořskou výškou 

Nejúrodnější půda je černozem.

Půdu může narušit voda anebo vítr.


Týden od 6. do 9.3.2021

Ahoj Honzo,

Český jazyk

ÚT 

- opakování vyjmenovaných slov po L

ST - čtení

- Malý čtenář

PÁ - sloh

- učebnice (Danušky) strana 127/7 -  slohového sešitu

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Přírodopis

- učebnice (zelená) strana 72 a 73

 

Zeměpis

- podívej se prosím na toto video k tématu pedosféra

- je tam pár slov, kterým možná nebudeš rozumět, takže si ta slova vypiš a pošli je na e-mail paní učitelce a ona ti napíše, co znamenají.

Fyzika

- na hodinách jsi přítomen on-line

 


 

Týden od 29. do 31.3.2021

Ahoj Honzo

Český jazyk - opakování vyjmenovaných slov po L

PO

- učebnice strana 57/6 - doplňování 

- učebnice strana 58/10

- učebnice strana 59/11

ÚT - čtení

- Malý čtenář strana 23 Ostrov Robinsonů

- do sešitu čtení napsat datum, nadpis a odpovědět na otázky na straně 118

ST

- učebnice strana 59/13

- učebnice strana 60/14

- učebnice strana 60/15

- procvičování 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Angličtina

- uděláme spolu ve středu

Přírpdopis

- učebnice (zelená) strana 72 - "Další korýši"

- prostuduj si prosím tuto kapitolu na straně 72 - 73

- podívej se na video:


 

 

 

Týden od 22. do 26.3.21

Dobré ráno Honzo

Český jazyk

PO - opakování vyjmenovaných slov po B

- učebnice strana 50/10 - ústně

- učebnice strana 51/13 - ústně

- učebnice strana 52/14 - ústně

- učebnice strana 53/16 - ústně

 

ÚT - on-line

ST- on-line

- učebnice strana 49/9 - ústně

- učebnice strana 50/10 - ústně

- učebnice strana 52/12 - - Malý čtenář strana 57 - O Červené karkulce, čtení, vyprávění pohádky zpaměti

Angličtina

PO

- učebnice strana 13 - černá tabulka

 There is a book....

There are my books...... - pravopis

- pracovní sešit strana 13/7 - procvičování

Čt

- pracovní sešit strana 13/7 - opakování

- pracovní list strana 3

- procvičování on-line: https://www.umimeanglicky.cz/stavba-vet-there-is-there-are-1-uroven/1305

Zeměpis

- prostuduj si prosím tuto tabulku

- mám ji pro Tebe ve škole vytištěnou, tak nemusíš nic psát

Bio

 

 

 


Týden od 15.3. do 19.3.21

Ahoj Honzo, 

Český jazyk

PO - on-line

- učebnice strana 68/19 opakování, doplňování

- učebnice strana 59/13 - opakování, doplňování

 

ÚT - čtení

- Malý čtenář strana 69 - Mrak

- Malý čtenář strana 122 - odpověď na otázky 1 - 4 - ústně

ST

Opakování vyjmenovaných slov po B

- řazení vyjmenovaných slov: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

- heldání slov příbuzných: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

- učebnice strana 47/4 - hledání vyjmenovaných slov po B

- učebnice strana 49/9 - do školního sešitu

Pá - sloh

- červená učebnice strana 122/4 - doplnění, popis třídy

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Angličtina

PO

- učebnice strana 13 - černá tabulka

 There is a book....

There are my books...... - pravopis

- pracovní sešit strana 13/7 - procvičování

Čt

- pracovní sešit strana 13/7 - opakování

- pracovní list strana 2

Přírodopis

ST

- učebnice (zelená) strana 102 - 103 - Ostnokožci

- udělej si prosím zápis do sešitu:

Zápis

- učebnice (zelená) strana 66-67  Členovci

- přečti si prosím kapitolu až na stranu 67 nahoře

- zápis do sešitu i video je na stránkách, na které chodí Danuška.

Zeměpis

- Tento týden se podívej na video na youtube. Je o biosféře. Trvá 20 minut, tak si ho klidně rozlož do více dní. A příště si napíšeš krátký zápis.


Týden od 8.3. do 12.3.2021

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO - on-line

- učebnice strana 66/16

- Učebnice strana 67/17 - do školního sešitu

ÚT - čtení

- učebnice Český jazyk 6 (červená) str 88/4 - vodník od Karlova mostu

- přečti si prosím text

- do sešitu čtení si napiš datum a název příběhu

- do sešitu čtení odpověz na tyto 3 otázky:

1) Jak se vodník jmenuje?

2) Co házeli do vody štěchovičtí hrnčíři vodníkovi?

3) Čeho si vodník otevřel půjčovnu?

4) Nakresli malý obrázek.

ST

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Angličtina

PO

- pracovní sešit strana 12,13 - can, cannot - procvičování

- pracovní list strana 1 - can, cannot - procvičování, překlad

ČT

- procvičování on-line:
1) https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/clothes/choose-the-word/exercises.html

2) https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/3-trida/at-school/color-choice/exercises.html

Přírodopis

- učebnice přírodopis 6 (zelená) strana 61, 62 - Hlavonožci

- přečíst a prostudovat  kapitolu Hlavonožci

- podívej se na video:


PO

- učebnice strana 64/9 - ústně

- učebnice strana 64/10 - ústně, do školního sešitu

- učebnice strana 64/11 do školního sešitu

- učebnice strana 65/12 - ústně

- procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/slovni-spojeni/cviceni1A.htm

 

ÚT - čtení - on-line

- učebnice Český jazyk 6 (červená) str 85/3 Vodník pod vyšehradskou skálou

ST - on-line

- učebnice strana 64/11

- učebnice strana 65/12,13

 

PÁ - sloh - on-line

- učebnice Český jazyk 6 (červená) str 121/1, 3 

- popis mého pokoje do slohového sešitu

Zeměpis

Zápis do sešitu (44.11 kB)

 

Matematika

Pokračuj dál v pracovním sešitě.

 

Angličitna - Hodina on-line

- opakování sporty

- PS str 14/9 - čtení, překlad, přiřazování k obrázku

-Dú -  Ps str14/10 - přiřazování k obrázku


Týden od 22.2.2021 do 26.2.2021

Ahoj Honzo

Český jazyk

PO

- pracovní sešit strana 16/13 -  vyjmenovaná slova po M (podle učebnice)

- vyjmenovaná slova po M prosím vypiš do školního sešitu (na každý řádek jedno)

- pracovní sešit strana 17/14 - alespoň 4 slova do školního sešitu

ÚT - on-line

- pracovní sešit strana 16/13 - kontrola, význem slov

- pracovní sešit strana 17/14 - kontrola, zdůvodnění Y,I

- pracovní sešit strana 17/15

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Angličtina

- procvičování on-line: CAN x CANNOT - stačí jen první cvičení

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=7049

ST - on-line

- procvičování on-line - opakování

- učebnice strana 14 - I AM INTERESTED IN...

- učebnice strana 15 - slovíčka, výslovnost + překlad

Zeměpis

ÚT

- dodělat podnebné pásy - v sešitě dovybarvit obrázek podle návodu, co jsi zapsal do sešitu

mírný pás - zelený

studený, polární pás - modrý

tropický pás - žlutý

subtropický pás - červený nebo oranžový (podle toho, jakou barvou jsi začal)

ČT

- prostudovat a zopakovat celé téma Atmosféry a zapamatovat si podnebné pásy

 

Přírodopis

ST

- zelená učebnice - dočíst kapitolu Ploštěnci od strany 53 - Cizopasní ploštěnci + 54, 55

- do sešitu nakreslit a popsat  tasemnici ze strany 54

- do sešitu opsat zelenou tabulku v učebnici na straně 55

- zelená učebnice strana 56 - Hlísti, přečíst stranu 56 a 57

- udělěj si zápis do sešitu:

Zápis:

Kmen: HLÍSTI

- válcovité nečlánkované tělo

- trubicovitá trávicí soustava - začíná ústy a končí řitním otvorem

- jsou odděleného pohlaví (gonochoristé)

- samečci se výrazně liší od samiček = pohlavní dvoutvárnost

 

Zástupci:

Hlístice

 1. cizopasníci

háďátko řepné – škodí na cukrovce

roup dětský – v tlustém střevě

škrkavka dětská – v tenkém střevě

svalovec stočený – ve svalech

vlasovec mízní – v tropech, způsobuje sloní nemoc

Ochranou před parazitickými hlísticemi je dodržování hygieny – mytí potravin, mytí rukou po použití WC.

 1. volně žijící hlístice – zúrodňují půdu

- podívej se na video:

 


Týden od 15.2.2021 do 19.2.2021

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO

- opakování vyjmenovaných slov po L

- Ps str. 14/5

ÚT - čtení

- Malý čtenář strana 73 - přečíst příběh Velryba a pruhované tričko, pak na straně 122 odpovědět na otázky do sešitu na čtení - můžeš nakreslit i malý obrázek

ST

- učebnice strana 58/10 - do školního sešitu - poskládej slova a vytvoř z nich věty

- v domácím sešitě má nalepené cvičení 11 z učebnice ze strany 59 - vyplnit

- procvičování vyjmenovaných slov po B, L

- ODKAZY NA PROCVIČOVÁNÍ:

- procvičování vyjmenovaných slov po B

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

- procvičování vyjmenovaných slov po L

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

PÁ - sloh

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Zeměpis

- do sešitu si dopiš zápis o podnebných pásech, co je na papírku (v sešitě)

- potom dobarvi podnebné pásy - něco jsme již stihli ve škole

PásyFYZIKA

- hodina proběhla on-line

INFORMATIKA

- pošli prosím paní učitelce e-mail s přílohou (třeba s obrázkem), ze svého školního e-mailu

ANGLIČTINA

PŘÍRODOPIS


Týden od 8.2.2021 do 12.2.2021

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO -prezenčně

- PS strana 16/11

- PS str 16/12

- učebnice strana 57/7 - na známky do školního sešitu

 

ÚT - distančně

- učebnice strana 58/10 - správně poskládané věty psát do sešitu

- učebnice strana 59/11 - procvičit, doplnit slabě tužkou -  bude doplňovat na známky

- procvičování vyjmenovaných slov po B

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

- procvičování vyjmenovaných slov po L

1) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

2) https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni5.html

ST - prezenčně

 

 


Týden od 11.1.2021 do 15.1.2021

Dobré ráno, 

Český jazyk

PO

- učebnice strana 55 - vyjmenovaná slova po L - opiš si prosím do sešïtu žlutý rámeček, kde jsou vyjmenovaná slova po L

- učebnice strana 56/2 - do školního sešitu opiš rozdělená slova

ÚT

- Malý čtenář strana 36 - Jak ježek závodil se zajícem

- přečti si text a pak odpověz na otázky na straně 119

ST

- učebnice strana 56/3 - vzpiš do sešitu slova s Y po L

- procvič si nejprve vyjmenovaná slova po skupinkách: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/vyber.htm

- procvič si vyjmenovaná slova po L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni5F.htm

- Malý čtenář strana 103 - Psí říkadlo naříkadlo

- básničku si opiš do slohového sešitu a nakresli malý obrázek

- budeme se učit básničku, nejdřív se zkus naučit první odstavec, pak přidávej další

- na naučení máš 14 dní

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Angličtina

 


Týden od 11.1.2021 do 15.1.2021

Dobré ráno Honzo,

Český jazyk

PO

- učebnice strana 52/15 - vyber si 5 slov a utvoř z nich věty, věty prosím napiš do školního sešitu

- učebnice strana 53/16 - první 4 věty opiš do sešitu

- učebnice strana 54/18 - zkusa vytvořit co nejvíce slov

ÚT

- Malý čtenář strana  102 - Proč chodí tučňáci ve fraku

- přečti si texa a pak na straně 124 odpověz do sešitu na otázky

- nakonec nakresli malý obrázek

ST

- učebnice strana 53/16 - do školního sešitu opiš poslední 3 věty

učebnice strana 53/17 - do školního sešitu

- procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB2.htm

- procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni6A.htm

- do slohového sešitu prosím napiš 6 vět o králíčkovi Elišce

- například: je velká nabo malá, jakou má barvu, co má ráda.....

- nakonec do sešitu Elišku nakresli

Angličtina

- procvič si části těla

- procvič si oblečení

- do školního sešitu napiš anglicky:

- modrá čepice

- zelené triko

- červené kalhoty

- velké boty

- malý svetr

- žluté šaty

- ruka

- noha

- hlava

 - vlasy

ANGLIČTINA PROCVIČOVÁNÍ

procvič si barvy, jídlo a oblečení na těchto stránkách: https://www.wattsenglish.cz/anglictina-pro-deti/interaktivni-hry/

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Fyzika

- učivo je na celý týden, klidně si ho ale můžeš rozložit i do týdne následujícího

- učebnice strana 30 - 35 (na straně 35 je cvičení, to dělat nemusíš), prostuduj si prosím text a do sešitu si napiš nadpis SÍLA a opiš modré rámečky

- pracovní sešit strana 17,18,19

 

Zeměpis

- do sešitu si nakresli obrázek a vysvětlivky

Zeměpis

 

Přírodopis

 PRVOCI

- - učebnice strana 32 - 35 nahoře - přečíst kapitolu

- pracovní sešit strana 8/1,2,3

Pracovní sešit strana 9/4,5

 


Týden od 4.1.2021 do 8.1.2021

Ahoj Honzo, 

Český jazyk

PO

- zopakuj si vyjmenovaná slova po B

- učebnice strana 50/10 - nalezená slova napiš do školního sešitu

- učebnice strana 50/11 - přečíst, pak ústně odpovědět na otázku v bublině

ÚT

- Malý čtenář strana 73 Velryba a pruhované tričko

- až si příběh přečteš, odpověz prosím stručně na otázky v čítance na straně 73 do sešitu čtení

ST

- učebnice strana 51/12 - přečti si text a slova, kde jsi doplňoval Y, I napiš do školního sešitu

- učebnice strana 51/13 - ústně

- učebnice strana 52/14 - doplněné věty opiš do školního sešitu

- napiš do slohového sešitu cca 10 vět o tom, jak jsi trávil Vánoce a Nový rok

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Angličtina

Tento týden budeme opakovat již probranou látku.

Kapitola 1

Fyzika

PO

- učebnice 2. část, strana 15, 16 a 17 nahoře (modrý rámeček)

- do sešitu si opiš text, který je v modrých rámečcích (str. 15 a 17)

- pracovní sešit strana 6/1,2,3,4

ČT

- učebnice 2. část, strana 17 a 18 - prostuduj si text

- pracovní sešit strana 7/5,6,7,8,9

- u cvičení na straně 7/7 - stačí, kdzž doplníš do tabulkyhustotu

Zeměpis

- učebnice strana 9 - prostudovat

- na straně 7 vyplnit cvičení 9

Přírodopis

 PRVOCI

- - učebnice strana 32 - 35 nahoře - přečíst kapitolu

- pracovní sešit strana 8/1,2,3

Pracovní sešit strana 9/4,5

 

Týden od 14.12. do 18.12.2020

Fyzika

PO

- učebnice strana 12 - Jak měříme objem

- prostuduj si stranu 12, 13, 14 nahoře

- PS strana 7/1,2,3,4,5

ČT

- učebnice strana 14 od: Nauč se správně měřit objem....až do strany 15 - prostudovat

- Ps strana 8/6,7,8,9,10,11

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Český jazyk

PO

- pročvičuj si prosím vyjmenovaná slova po B

- učebnice strana 48 - prostudovat, modré a žluté rámečky si prosím opiš do školního sešitu

- pročvič si vymenovaná slova pomcí cvičení

ÚT

- Malý čtenář strana 48 - Sněžný muž

- odpověz na otázky k textu, strana 120 nahoře - do školního sešitu

ST

- učebnice strana 49/7,9 - přepsat do školního sešitu

- PS strana14/4

- do slohového sešitu prosím napiš 10 vět na téma "Vánoce"

 

Angličtina

PO

- PS strana 12/6 - z každého rámečku napsat 3 věty do sešitu

 

Přírodopis

ST

- učebnice strana 28 - ŘASY, prostuduj si prosím stranu 28 a 29 do poloviny

- prostuduj si v učebnici stranu 30

- učebnice strana 30 - Otázky a úkoly - odpověz si na otázky, stačí ústně

- pracovní sešit strana 6/1

 

Zeměpis

- postupně si pročítej učivo a opakuj látku

 

 

 


Týden od 7.12. do 11.12. 2020 - prezenční výuka


Týden od 30. do 4.12.2020

Dobré ráno Honzo,

Český jazyk

PO

- učebnice strana 43/3 - přečíst

- učebnice strana 42/4 - doplň prosím ústně a věty napiš do sešitu

- učebnice strana 44/5 - doplnit předložky, pak článek přečíst a do školního sešitu napsat doplňovaná spojení, například: na zem...

ÚT 

- Malý čtenář strana 87 - Čert a Káča, čtení

ST

- procvičuj prosím abecedu, nauč se další písmenka, jak jdou za sebou

- vyzkoušej si všechna 3 cvičení - https://skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/abeceda

 

- do slohového sešitu prosím napiš asi 10 vět jako povídání o zimě. Pod text nakresli malý obrázek.

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Angličtina

PO

- pracovní sešit strana 9 a učebnice strana 11 - překlad a výslovnost slovíček

- učebnice strana 11 - procvičování slovíček dole

- učebnice strana 12 - nová lekce: Sports and games

ST, PÁ

- opakování slovíček, tvorba vět s CAN a CANNOT

 

Přírodopis

ST

- dnes budeš probírat tu samou látku jako Danuška

- učebnice strana 30-32 - Lišejníky - přečti si kapitolu

- pracovní sešit strana 7/1,2

 

Zeměpis

- do sešitu si zapiš fáze Měsíce, a ještě si k tomu dokresli obrázky.

Fáze Měsíce 

nov                 

první čtvrť    - Měsíc dorůstá 

úplněk            

poslední čtvrť- Měsíc couvá 

Obr 1

obr 2

 

 


Týden od 23. do 27.11.2020

Ahoj Honzo,

 

Český jazyk

PO

- pracovní sešit strana 12/4 - doplnit písmenka R, S, M, Z

ÚT - čtení

- Malý čtenář str 15 - 18 - Smolíček pacholíček

ST

- učebnice strana 42/1 - předložky

- učebnice strana 43/2 - do školního sešitu

PÁ - sloh

- napiš prosím do slohového sešitu 10 vět, ve kterých popíšeš svůj pokojíček

- např: Můj pokoj je malý/velký....

 

Angličtina

PO

- pracovní sešit strana 6/4,5

- pracovní sešit strana 6/6 - napiš do sešitu 2 věty s použitín CAN a 2 věty s použitím CANNOT

- pracovní sešit strana 6/7

ST

- učebnice strana 10/C - čtení a překlad rozhovoru

- učebnice strana 11/D - slovíčka překlad

- pracovní sešit strana 7/8, 9,10 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

 

Přírodopis

ST

1) Přečtěte si v Uč. str. 34-35 Houby- rostliny nebo živočichové

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

3) Podívejte se na video o mykorhize 

- Přečti si prosím v učebnici kapitolu Kvasinky a plísně - houby bez plodnic - strana 25 - 28 nahoře

- pracovní sešit strana 6/1,2,3,4

Fyzika

Toto učivo máš minimálně na celý týden, klidně ho můžeme rozdělit i do příštího týdne.

- učebnice strana 20-21 Čas

- pracovní sešit strana 13/1,2,3

- pracovní sešit strana 14/4,5,6,7,8,9

- pracovní sešit strana 15/10,11

 

Zeměpis

Paní učitelka ti posílá zápis, který si máš opsat do sešitu a pak si vše pozorně přečti, protože až přijdete do školy, budeš psát test.

 

Glóbus 

- pevnina znázorněna zelenou barvou – nížiny 

                        - hnědá barva – vysočiny 

                        - bílá – ledovce 

                        - modrá – oceány, moře, řeky 

Měsíc 

- je přirozenou družicí Země 

- svítí odraženým světlem 

- vidíme ho stále z jedné strany 

 

Pohyby Měsíce: 

1/ kolem vlastní osy: 

2/ kolem Země: 

3/ se Zemí obíhá kolem Slunce 

 

 

 


Týden od 16. do 20.11.2020

Český jazyk

PO

- pracovní sešit strana 12/2

- pracovní sešit strana 12/3

- pracovní sešit strana 12/4 - první písmenko B

ST

- začni se prosím pomalu učit abecedu, nejdříve třeba prvních 10 písmenek

- učebnice strana 40/6 - seřaď slova podle abecedy - do školního sešitu

ČT

- pracovní sešit strana 12/4 - písmenka D, P, H, J

- učebnice strana 40/7

- učebnice strana 40 - 41 

 

Matematika

- pokračuj dál v pracovním sešitě

Přírodopis

ST

- učebnice strana 21 - Bakterie a viry - přečíst kapitolu Bakterie

- PS strana 4/1,2,3,4

- učebnice  strana 23 - Viry

- PS strana 5/5,6,7

Fyzika

- učebnice strana 18,19 - přečíst

- pracovní sešit strana 11/4,5,6

- pracovní sešit strana 12/7,8,9

Angličtina

PO

- pracovní sešit strana 5/1,2

ST

- procvičování rozhovoru v obchodě 

ČT

- učebnice strana 9 - nahoře - překlad textu, čtení

- učebnice strana 11/C - čtení a překlad rozhovoru

Zeměpis

- učebnice strana 7 - do školního sešitu překreslit obrázek nahoře

- učebnice strana 7 - do školního sešitu přepsat, co je podtržené

- pracovní sešit strana 4/3,4

 

 

 

 

Týden od 9. do 13.11.2020

 

Český jazyk

PO

- pracovní sešit strana 11

ÚT

- pracovní sešit strana 11/10 - vyber si 5 slov a utvoř věty

- učebnice strana 37/10 - do sešitu vypsat jen slova, do kterých jsi doplnil písmenka

- učebnice strana 37/11 - ústně

ST

- učebnice strana 38/1,2

- pracovní sešit strana 12/1

 

Fyzika

Po

- pracovní sešit strana 6/12,13

Čt

- učebnice strana 16,17 - přečíst

- pracovní sešit strana 10/1,2,3

 

 

Angličtina

PO

- opakování slovíček - skládání kartiček

Sr

- opakování - pracovní list BODY - rozstříhat pracovní list a poskládat, nalepit do sešitu, popsat části těla

- druhý pracovní list - dokreslit, popsat části těla

- opakování slovíček - kartičky

ČT

- učebnice strana 4 - čtení, doplňování

 

Zeměpis

- znovu pročíst zápis Země v pohybu.

- poté přečíst v učebnici Svět stranu 6

- pracovní sešit strana 4/1,2

 

Přírodopis

- učebnice strana 20 - Třídění organismů - přečíst text

- PS strana 4/1,2,3


 

 

Týden od 2. do 6.11.2020

Milý Honzo,

Český jazyk

Po

- pracovní sešit strana 9/3, 4

Út

- učebnice strana 36/5 - ústně

- učebnice strana 36/6 - do sešitu

- učebnice strana 36/7 - ústně

St

- učebnice strana 37/8,9

- pracovní sešit strana 10/7

- pracovní sešit strana10/7 - jako diktát

- pracovní sešit strana 10/6,8

 

Matematika

- pokračování v pracovním sešitě.

 

Angličtina

Po

- učebnice strana 6 - opakování slovíček 

St

- učebnice strana 7 - opakování slovíček

Čt

- pracovní sešit strana 3/10,11 - opakování

 

Zeměpis

- do školního sešitu:

- nakreslit zeměkouli a vepsat do ní světové strany

zápis - posláno na email

 

Fyzika

Po

- pracovní sešit strana 3/1,2 - opakování

čt

- pracovní sešit strana 6/10,11

 


 

Týden od 19. do 23.10.2020

Ahoj Honzo,

Fyzika

12 + 15.10 - PS 4/3,4,5

                         5/6,7,8 -> tato čvičení máš již hotová

19 + 22.10 - učebnice strana 8,9,10

                  - pracovní sešit 3/1

                                            4/2

                                            5/9

Přírodopis

Stř

- učebnice strana 8 - přečíst po otázky a do sešitu odpovědět na 3 otázky.

- PS strana 1/1,2

- učebnice strana 8,9,10 přečíst + odpovědě do šešitu na otázky ze strany 10

- PS strana 1/3

Stř

- učebnice strana 11 a 12 - přečíst

- PS strana 1/1 dole: složení a struktura živých soustav

                   2/2

- učebnice strana 12/13 přečíst (začátek od  Pletiva. tkáně...)

- do školního sešitu odpovědět na otázky ze strany 13

- PS strana 2/3

Angličtina

Po

- Učebnice strana 6/D - přečíst slovíčka

- PS strana 3/10

St

- PS 3/11 - zopakovat slovíčka - nahlas

- učebnice strana 7 dole - slovíčka opsat do sešitu i sw výslovností

ČT

- pracovní list

- procvičovat slovíčka pomocí kartiček

 

Český jazyk

Po

- učebnice strana 35/2 - přepsat do školního sešitu

- učebnice strana 35/3 - ústně

Út

- PS strana 8/8

PS strana 8/1 - doplňovačka

Pá 

-PS strana 8/2

Matematika

- pokračuj v pracovním sešitě dál, každý den (když máte matematiku), vypracuj alespoň dvě cvičení 


Týden od 12. do 16.10.2020

Ahoj Honzo,

Český jazyk

PO

1) učebnice strana 34/7 přečíst text

2) slova, do kterých jsi doplňoval písmena, vypsat do školního sešitu

ÚT

1) učebnice strana 34/1 přečíst text

2) do školního sešitu vypsat všechna slova s písmenem ž

1) do slohového sešitu napsat 8-10 vět o tom, jak trávíš svůj den (od rána do večera)

 

Matematika

pracovní sešit 13/17

 

Přírodopis

- opakovat probranou látku a naučit se opět na test - bude ho psát znovu

 

Angličtina

1) učebnice strana 6 - naučit se slovíčka

    učebnice strana 7 - naučit se slovíčka

2) PS strana 2/5,6 - vypracovat

(zkusit vyplnit tužkou - vygumovat a znova - alespoň 3x)

 

Fyzika

- paní učitelka poslala zadání po Danušce

 

Zeměpis

1) znovu přečíst a zopakovat si v učebnici strany 4, 5, 6, 7, 8

2) pracovní sešit strana 6/1,2,3,4,5

3) pracovní sešit strana 7/6,7

-> tato cvičení již jednou vypracoval na pracovní listy, tak si látku znovu zopakuje.

4) do školního sešitu zapsat z pracovního sešitu věty:

- strana 6/1- Glóbus může znázornit otáčení Země kolem své osy.

- strana 6/2 - Země se otáčí od západu k východu.

 

Čtvrtek 25.6.20

Dobré ráno Honzíku, 

včera jsi moc pěkně pracoval.

 

MA

Procvičování násobení a dělení.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/prikladA1.htm

 

AJ

- vystříhej si opičky i oblečení

- oblékni jednu opičku a popiš anglicky alespoň 3 části oblečení

AJ


 

Středa 24.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

Dnes budeme procvičovat násobení a dělení číslem 9 a 10.

1) Učebnice strana 82 + 83 - prostudovat.

2) Učebnice strana 83/3 - první sloupeček.

3) Učebnice strana 84/1 - druhý sloupeček.

4) Učebnice strana 85 - prostudovat.

5) Učebnice strana 86/3 - slovní úloha.

6) Učebnice strana 86/5 - první sloupeček.

 

AJ

- vypracuj si prosím tyto dva pracovní listy:

Hon


 

Úterý 23.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

Dnes budeme procvičovat násobení a dělení číslem 7 a 8.

1) Učebnice strana 73 - prostudovat.

2) Učebnice strana 74/1 - první sloupeček.

3) Učebnice strana 74/8 - slovní úloha.

4) Učebnice strana 77 + 78 - prostudovat.

5) Učebnice strana 78/1 - první sloupeček.

6) Učebnice strana 81/4 - první sloupeček.

7) Procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

 


Pondělí 22.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 68 - 69 –> prostuduj si prosím násobky čísla 6.

2) Učebnice strana 70/2 - první sloupeček.

3) Učebnice strana 70/4 - první sloupeček.

4) Učebnice strana 72/2 - první sloupeček.

5) Učebnice strana 72/4 - slovní úloha.

5) Procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/vyhledavaninasobku6.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/deleni6priklad1.htm#

 

AJ

Vypracuj si prosím tyto dva pracovní listy:

AJ


 

Pátek 19.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 64 - 65 –> prostuduj si prosím násobky čísla 5.

2) Učebnice strana 65/1 - první sloupeček.

3) Učebnice strana 65/2 .

4) Učebnice strana 66/3 - první čtyři příklady,

5) Procvičování:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/vyhledavaninasobku5.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

 

AJ

Vypracuj si prosím tyto dva pracovní listy:

AJ


Čtvrtek 18.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

Posuneme se na násobení a dělení číslem 4.

1) Učebnice strana 59 - 60 –> prostuduj si prosím násobky čísla 4.

2) Učebnice strana 61/1 - první sloupeček.

3) Učebnice strana 61/3 - slovní úloha s Markétou a Blankou.

4) Procvičování:

 - https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nasobky/vyhledavaninasobku4.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/nazorna-nasobilka-4/pocitame.html

 


Středa 17.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 94 - Přímky různoběžné

- prostuduj si pečlivě texty v červených rámečcích.

2) Učebnice strana 94/1 dole.

3) Učebnice strana 94/2 dole.

4) Učebnice strana 94/3 dole.


Úterý 16.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 58/2 - první sloupeček.

2) Učebnice strana 58/3 - slovní úloha s kaštany.

3) Procvičování: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/pocetni-trenazer/nasobeni-0-1-2-3/priklady.html

 

AJ

1) Vypracuj si prosím tyto pracovní listy:

Honzík

 


Pondělí 15.6.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

1) Učebnice strana 56/1 - druhý sloupeček.

2) Učebnice strana 56/2 - zbytek příkladů.

3) Učebnice strana 56/5 - slovní úloha s auty.

 

AJ

Vypracuj si prosím pracovní list s barvami.


Pátek 12.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 54 a 55 - prostuduj si prosím násobení číslem tři.

2) Učebnice strana 56/1 - první sloupeček.

3) Strana 56/2 - první čtyři příklady.

4) Učebnice strana 56/4 slovní úloha s bonbony.

5) Násobení si procvič na těchto cvičeních:

 - https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nazorna-nasobilka-3/pocitame.html

 - https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/nasobky/vyhledavaninasobku3.htm

 


Čtvrtek 11.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

Učebnice strana 53 - posuneme se na násobení a dělení.

1) Učebnice - prostuduj si prosím stranu 53.

2) Učebnice strana 53/1 - první sloupeček –> rozepiš jako opakované sčítání.

3) Učebnice strana 54/2 - prostřední sloupeček.

4) Učebnice strana 54/4 - první sloupeček.

5) Procvič si násobení čísly: 0, 1, 2 v tomto cvičení:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/procvicovani/poklad-kapitana-flinta/pirati1A.htm


Středa 10.6.20

Ahoj Honzíku, 

včerejší příklady z matematiky jsi zpočítal bez chybičky.

MA

Dnes máme geometrii. 

Učebnice strana 94 - Přímka

1) V učebnici na staně 94 si prosím prostuduj, co je přímka a jak se značí.

2) Učebnice strana 94/1

3) Učebnice strana 94/2

4) Narýsuj ještě tyto přímky: 

- Přímku a vyznač na ni body I a J.

- Přímku d a vyznač na ni dva body - body pojmenuj písmeny podle sebe.

 

 


Úterý 9.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 51 - nejprve si nalep tabulku v rámečku.

2) Učebnice strana 51/1 - první čtyři příklady.

3) Učebnice strana 51/2 - první sloupeček.

4) Procvič si sčítání a odčítání: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-20/pocetni-trenazer/scitani-do-11-12-13-14-15/priklady.html

 

AJ

1) Procvičování barev: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-colors-1-uroven?source=explicitExercise

2) Procvičování měsíců: https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=explicitExercise

 


Pondělí 8.6.20

Milí Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 50 - nejprve si nalep tabulku v rámečku.

2) Učebnice strana 50/1 - první řádek.

3) Učebnice strana 50/2 - kolečko s číslem +23

4) Učebnice strana 50/3 - slovní úloha s dětmi.

 

AJ

1) Zopakuj si názvy oblečení na tomto videu. Video si můžeš pustit dvakrát.


 

Pátek 5.6.20

Ahoj Honzíku, 

MA

1) Učebnice strana 49 - nejprve si nalep tabulku v rámečku.

2) Učebnice strana 49/1 - první čtyři příklady.

3) Učebnice strana 49/2 - slovní úloha s babičkou.

4) Učebnice strana 49/3 - první sloupeček vypočítat písemně.

5) Učebnice strana 49/4 - první čtyři příklady.

 


Čtvrtek 4.6.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

1) Učebnice strana 48 - nejprve si nalep tabulku v rámečku.

2) Učebnice strana 48/1 - první čtyři příklady.

3) Učebnice strana 48/3 - slovní úloha s Aničkou.

4) Učebnice strana 48/4 - najdi prosím chybně vypočítané příklady. 

Stačí zkontrolovat prvních šest příkladů.

 

AJ

1) Na tomto odkazu si procvič zvířátka:

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitExercise

2) Procvič si opět měsíce:

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=explicitExercise

 


 

Středa 3.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 93/5 - délku úseček ukaž mamince

2) Učebnice strana 93/6 

3) Učebnice strana 93/7

4) Učebnice strana 93/8

5) Vytvoř nějaké nové obrázky pomocí Tangramu (skládačky)

 


Úterý 2.6.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

Dnes si budeš procvičovat látku formou her.

1) Na tomto odkazu prosím doplňuj čísla:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/stovkova-tabulka/tabulka1.htm

2) Cvičení Barevné počítadlo: 

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/numerace-do-100

3) Počítání kuliček na počítadle:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/pocitadlo-jednotek/pocitame.html

 

AJ

1) V učebnici na straně 28/13 máš za úkol říci, jakou barvu mají měsíce a seřadit je od ledna do prosince. Měsíce bude třeba přeložit do angličtiny. Překlad měsíců je v učebnici na straně 21.

Nakonec ke každému měsíci napiš jeho barvu (podle učebnice).

Příklad:

February is blue.

 


Pondělí 1.6.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 46 - opět si vynech místo pro nalepení tabulky.

2) Učebnice strana 46/1 - pozor, příklady jsou na odčítání.

- vypočítej první čtyři příklady

3) Učebnice strana 47/2 - slovní úloha o Zdeně a Petře.

4) Učebnice strana 47/3 - první sloupeček pod sebe.

5) Z papíru, který jsem Ti nechala ve škole si vystříhej a nalep do sešitu všechny tabulky, na které jis si vynechal místo.

 

AJ

1) V učebnici na straně 27 si přečti rozhovor. Vždy nejprve větu anglicky a poté hned její český překlad.

2) V učebnici na straně 27 je cvičení 10 - pokus se v textu najít a zakroužkovat vypsaná slovíčka.

 


 

Pátek 29.5.20

Dobré ráno Honzíku, 

Včerejší úkol z angličtiny se Ti moc povedl.

MA

1) Vynech si opět místo na malou tabulku za strany 45 a prostuduj si, jakým způsobem počítat příklady.

2) Učebnice strana 45/1 - pokus se vypočítat celé cvičení. Jde o trochu složitější látku, ale věřím, že to zvládneš.

3) Učebnice strana 46/2 - procvič si počítání ještě na prvním sloupečku (příklady si zapiš pod sebe)

 


Čtvrtek 28.5.20

Ahoj Honzíku,

MA

 Vyzkoušej si tato tři různá cvičení:

Stačí, když z každého procvičíš tři kola.

1) Korálky: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/navlekame-koralky/vyber.htm

2) Obrázková řada: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/obrazkova-rada/razeni.html

3) Barevné kyblíčky: https://skolakov.eu/matematika/1-trida/predmatematicke-predstavy/trideni-a-razeni/barevne-kyblicky/razeni.html

 

AJ

1) Nakresli si na úplně poslední stranu v pracovním sešitě (je prázdná) jakýkoli pokoj a zakresli do něho 5 růžných věcí, které také popíšeš anglicky (stůl, postel, lampu...)

Myslím to tak, aby jsi si pokoj sám vymyslel podle sebe a nakreslil.

 


Středa 27.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Vynech si opět trochu místa na nalepení tabulky na straně 43 dole.

2) Učebnice strana 43 dole - prostuduj si tabulku.

3) Učebnice strana 44/3 - první čtyři příklady pod sebe.

4) Učebnice strana 44/4 - slovní úloha s loděmi.

5) Učebnice strana 44/5 - prvních pět příkladů

 


Úterý 26.5.20

Dobrý den Honzíku,

MA

1) Vynech si v sešitě trochu místa - vytisknu Ti tablulku ze strany 41 dole a Ty si ji nalepíš do sešitu.

2) Učebnice strana 42/1 - první čtyři příklady

3) Učebnice strana 42/2 - slovní úloha s auty.

4) Učebnice strana 42/3 - první čtyři příklady

5) Učebnice strana 42/4 - slovní úloha s cyklisty

 

AJ

1) Nakresli si na úplně poslední stranu v pracovním sešitě (je prázdná) dům nebo byt, popiš správně místnosti a nakresli do pokujů 10 různých věcí, které také popíšeš anglicky (stůl, postel, lampu...)

Můžeš se inspirovat obrázkem pracovního listu.

Rooms

 


 

Pondělí 25.5.20

Dobré ráno Honzíku,

AJ

1) Vypracuj si tento pracovní list.

Tvým úkolem je napsat k názvům věcí čísla, která k nim patří.

AJSlovíčka:

Většinu slovíček již znáš, kdyby jsi ale nějaká nevěděl, zde máš nápovědu.

Chair - židle

Sink - dřez

Cupboard - skříňka

Toilet - toaleta

Bed - postel, lůžko

Washing machine - pračka

Carpet - koberec

Curtain - záclona

Oven - trouba

Fridge - lednice

Table - stůl

Cooker - sporák

Mirror - zrcadlo

Clock - hodiny

Bath - vana

Lamp - lampa

Stairs - schody

Living room - obývací pokoj

Kitchen - kuchyň

Laundry - prádelna

Bedroom - ložnice

Hall - hala

Dining room - jídelna

Bedroom - ložnice

Sofa - gauč

Window - okno

Door - dveře

 

MA

1) Procvič si sčítání a odčítání na těchto stránkách:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/hradni-veze/priklady1.htm

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-1/pocitame.html

2) Vyplň si prosím tyto dva pracovní listy:

MA

Na druhém listu máš za úkol najít vždy jeden předmět, který se liší od ostatních a vybarvit ho.

Ma 1


Pátek 22.5.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 41/2 - třetí sloupeček (pod sebe).

2) Učebnice strana 41/3 - poslední tři příklady.

3) Učebnice strana 41/4, 5 - dvě slovní úlohy.

4) Vyber si 3 libovolné obrázky a dokresli jim druhou polovinu.

Honzík

 


Čtvrtek 21.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 40 - přečti si a opět zapiš do sešitu červenou tabulku (nad cvičením 1).

2) Učebnice strana 40/1 - první čtyři příklady.

3) Učebnice strana 41/2 - první sloupeček (pod sebe).

4) Učebnice strana 41/3 - první čtyři příklady.

 

AJ

1) Vyplň prosím tento pracovní list:AJ

2) Učebnice strana 26/6 - přečti si nové číslovky.

3) Učebnice strana 26/7 - vypočítej příklady a výsledky zapiš anglicky.


Středa 20.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 93/2 - změřenou délku napiš prosím do sešitu podle vzorového zápisu:Úsečka2) Učebnice strana 93/3 - do geometrického sešitu.

3) Učebnice strana 93/4 - do geometrického sešitu.

4) Vytvoř 3 nová zvířátka pomocí skládačky Tangram.

 


Úterý 19.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 39 - přečti si a opiš do sešitu tabulku pod zelenými kuličkami .

2) Učebnice strana 39/1 - prvních šest příkladů

3) Učebnice strana 40/2 - slovní úloha s Editou

4) Učebnice strana 40/3 - první řádek

 

AJ

1) Vem si prosím papír s rozhovorem (co jsem Ti nechala ve škole) a doplň chybějící slovíčka do textu.

Některá se do mezery v textu nevejdou, tak zapiš jejich číslo do kolečka nahoře u vypsaných slov.

2) Učebnice strana 26/5 - názvy pokojů napiš do prázdného místa pod text.

 


Pondělí 18.5.20

Ahoj Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 38/2 - první sloupeček (pod sebe).

2) Učebnice strana 38/3 - slovní ůloha o běžcích.

3) Učebnice strana 38/4 - prvních pšt příkladů.

 

AJ

1) Učebnice strana 25/3 - přečti si opět rozhovor - vždy jednu větu anglicky a hned její český překlad.

2) Pokus se najít v textu (rozhovoru) co nejvíce slovíček ze cvičení 4 a zakroužkuj jslovíčka psaná anglicky i jejich český překlad.


Čtvrtek 14.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

Posuneme se na další kapitolu - Písemné sčítání a odčítání.

1) Učebnice strana 36 –> pořádně si přečti obě červené tabulky a opiš si je do školního sešitu.

2) Učebnice strana 37/1 - první 4 příklady.

3) Učebnice strana 37/2 - první sloupeček (pod sebe).

 

AJ

1) Pracovní sešit strana 29/11 - doplň prosím písmena podle čísel a vyjde ti přáníčko.

2) Učebnice strana 25/3 přečti si rozhovor - vždy jednu větu anglicky a hned její české překlad.

- V pondělí s rozhovorem budeme opět pracovat.

 

 


Středa 13.5.20

Ahoj Honzíku, 

včera jsi udělal pěkný kus práce, tak pro dnešek trochu zvolníme:

MA

1) Učebnice strana 92 - Úsečka - přečti si, co je to úsečka a jak ji značíme

2) Učebnice strana 93/1 - změř délku tří úseček pomocí pravítka a jejich délku zapiš do sešitu (podle vzoru na straně 92)

3) Poslala jsem ti "skládačku", která se nazývá Tangram.

 - Vystříhejte prosím s maminkou všech sedm zelených dílků.

 - Dole máš na obrázku návod, jak skládat různá zvířátka. (Jsou to dva stejné papíry, akorát jeden je černobílý a jeden barevný)

 - Ty máš všechny dílky jen v zelené barvě, takže práce bude těžší, ale Ty to hravě zvládneš.

 - Tvým dnešním úkolem bude poskládat 2 různá zvířátka podle návodu.

Už se těším, jaká zvířátka mi pošleš.

Tangram

Skládání


Úterý 12.5.20

MA

1) Učebnice strana 35/6 - slovní úloha s kuličkami

2) Učebnice strana 35/ 1 - první dva sloupečky

3) Rozstříhej si obrázek podle čar a poté si vypočítej příklady a výsledky poskládej na příklady.

MA

 

AJ

1) Pracovní sešit strana 28/8 - pomocí slovníku přelož napsaná slovíčka

2) Pracovní sešit strana 28/8 - vyber si dvě slovíčka a nakresli k nim malý obrázek (kde najdeš na stránce prázdné místo)

3) Pracovní sešit strana 29/10 - vyplň si tajenku 


 

Pondělí 11.5.20

Milý Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 31/5 - první sloupeček

2)  Učebnice strana 32/2 - první dva sloupečky

3)  Učebnice strana 32/3 - první dva sloupečky

 

AJ

- Vem si prosím papír (co jsem Ti nechala ve škole) s rozhovorem z učebice a rozstříhej rozhovor na jednotlivé věty podle červených čar dole na obrázku.

- Tvým dnešním úkolem bude rozstříhané věty poskládat opět jeko rozhovor podle učebnice   na straně 24.

- Vždy si nejprve větu přečti anglicky a poté její český překlad.

- Věty si nalep na papír a vlož do učebnice.

AJ

 


Čtvrtek 7.5.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

V učebnici se posuneme na další látku: Sčítání a odčítání dvojciferných čísel.

1) Učebnice strana 31/1 - Napiš si prosím vždy jen 3 příklady z každého "kolečka" do sešitu

2) Učebnice strana 31/2 - První dva sloupečky

3) Učebnice strana 31/3 - Slovní úloha s komínem

 

AJ

1) Pracovní sešit strana 27/5 - první cvičení 7

2) Pracovní sešit strana 27/5 - druhé cvičení 7

- U prvního cvičení 7  máš za úkol vytvořit z čísla jednotného číslo množné

- Jedná se o novou látku, tak si to trochu procvičíš

- Množné číslo vytvoříš tak, že k jednotnému přidáš na konec slova písmeno S

  a spoon –> spoons

  a dog –> dogs

Jsou ale i vyjímky - například, když slovo končí na písmeno S, pak přidáme ES

  a glass –> glasses

- V pracovním sešitě si musíš dát pozor pouze na: a glass - končí na S, musíš tedy dopsat ES

na obrázku jsou napsaná pravidla:

AJ

 

 


Středa 6.5.20

Dobré dopoledne Honzíku,

MA

Dnes si opět procvičíš trochu geometrie.

1) Učebnice strana 92/3 - narýsuj si prosím dvě přímé čáry a na jedné vyznač 5 bodů a na druhé 8 bodů

2) Vypracuj si tyto dva pracovní listy:

U prvního listu stačí ta dvě cvičení dole - ta první dvě jsi již vypracoval.

Geometrie 1Geometrie 2


Úterý 5.5.20

Milý Honzíku, 

MA

1) Učebnice strana 30/7 - slovní úloha

2) Učebnice strana 30/8 - první sloupeček

3) Učebnice strana 30/11 - nejdříve si prosím vypočítej 56 + 7 = 63 a do sešitu si klidně napiš rovnou výsledek a pak znaménko menší/větší a druhé číslo

4) Procvič si sčítání na internetu (dole je: Početní trenažér, na obrázku je oslík): https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b

 

AJ

1) Učebnice strana 24/1 - přečti si opět rozhovor

2) Učebnice strana 24/2 - přečti si slovíčka a jejich překlad

3) Učebnice strana 24/2 - najdi a zakroužkuj barevně tato slovíčka v rozhovoru ve cvičení 1

- vždy zakroužkuj anglické i české slovíčko

- v textu (rozhovoru) jsou použita všechna krom: DANCING a DISCO - ta tam nenajdeš

 

 


Pondělí 4.5.20

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) Učebnice strana 28/1 první sloupeček

2) Učebnice strana 28/2 - slovní úloha s Ondrou

3) Učebnice strana 28/4 - druhý a třetí sloupeček.

4) Vyber si jakoukoli číselnou spojovačku, kterou máš na papírech, co jsem Ti poslala

 

AJ

1) Pracovní sešit strana 26/6 - vypočítat příklady

2) Pracovní sešit strana 27/6 (nahoře) - opět počítání příkladů

3) Přečti si rozhovor v učebnici na straně 24/1 - vždy jednu větu anglicky a hned její český překlad –> budeme s tímto cvičením pracovat i zítra.

 


Čtvrtek 30.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

1) Učebnice strana 26/5 - první sloupeček.

2) Učebnice strana 27/2 - třetí kolečko (90)

3) Učebnice strana 27/3 - Slovní úlha s Katkou.

4) Pročvičování: http://  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm


 

Středa 29.4.20

Ahoj Honzíku,

MA

Dnes máme geometrii, tak si zase zopakujeme, co jsme již probrali dříve.

1) Učebnice strana 92 - přečti si, co je to BOD v černeném rámečku.

2) Učebnice strana 92/1 

3) Učebnice strana 92/2

4) Vyzkoušej si prosím procvičování - máš vybrat, jestli jsou body označeny správně nebo špatně.

https://www.onlinecviceni.cz/exc/chk_exc.php

 

AJ

Kdyby jsi nějaké číslo nevěděl, tak v učebnici máš na straně 12/4 přeložená čísla 1-10 a na straně 19/10 jsou čísla 11-100. 

1) Pracovní sešit strana 26/5 to první cvičení 5 - nejprve si tužkou napiš k anglickým číslům jejich překlad (sixteen - 16)

Potom si podle čísel napiš na řádky písmenka, která jsou u čísel uvedena. Vzniknou Ti tři slova.

2) Pracovní sešit strana 26/5 to druhé cvičení 5 - to samé jako v předchozím cvičení a k tomu ještě slova přelož do češtiny. K překaldu můžeš poučít červený slovník.


 

Úterý 28.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

včera jsi z angličtiny udělal pěkný kus práce, tak dnes pouze procvičíš látku na počítači.

AJ

Čeká tu na tebe pexeso se zvířátky

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-uroven?source=explicitMapGlobal

 

MA

Vrhneme se na další látku a tou je: Sčítání a odečítání jednotek s přechodem desítek

1) Učebnice strana 26/1  první sloupeček

2) Učebnice strana 26/2, 3 - slovní úlohyhttp://  https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm

3) Na odkazu si procvičíš příklady pomocí Puzzle.

    https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/pohadkova-zima/pocitani1.htm

 


 

Pondělí 27.4.20

Milý Honzíku, 

doufám, že jsi si o víkendu pořádně odpočinul.

MA

Pro dnešek budeme pokračovat v opakování Počítání do 100.

1) Učebnice strana 24/4 - prostřední sloupeček.

2) Učebnice strana 25/4 - třetí sloupeček.

3) Učebnice strana 25/7 - slovní úloha o DUšanovi.

4) Pokud ještě nebudeš unavený, můžeš si na počítači procvičit probíranou látku.

Cvičení si vyber jaké chceš.

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

 

AJ

Připrav si prosím pracovní list - Kalednář.

Podle učebnice na straně 22/9 zkus napsat ke každému dni co děláš. Věty nemusí být pravdivé. Vzory vět jsou na straně 22/9 dole. Stačí, když je napíšeš anglicky a klidně dokresli i pár malých obrázků, aby jsi kalendář pěkně vyzdobil.

 


Pátek 24.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

Pro dnešek máš připravené opakování Počítání do 100.

Příklady z učebnice piš prosím opět do školního sešitu.

1) Učebnice strana 20/8 - rozklad čísel na desítky a jednotky.

Vyber si 4 příklady a ty vypočítej.

2) Učebnice strana 21/9 - zde máš opět za úkol rozložit čísla na desítky a jednotky.

Rozlož prosím prvních 7 čísel.

3) Procvič si látku na tomto odkazu:

Vyzkoušej si cvičení : Počítáme úspory a cvičení Veselé berušky

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

 

Čtvrtek 23.4.20

Milý Honzíku, 

koukala jsem na úkoly z angličtiny, které jsi mi poslal a všimla jsem si, že máš v pracovním sešitě vypracovanou celou stranu 25. Jsou na ní totiž dvě cvičení 4 a měl jsi za úkol jen to nahoře. Protože jsi tak moc pracoval, chválím Tě a pro dnešek nebudeš mít z angičtiny žádný úkol.

MA

- do školního sešitu

1) učebnice strana 18/10 - druhý a třetí sloupeček –> máš za úkol doplnit + nebo -

2) učebnice strana 18/13 - slovní úoha o Radkovi

3) učebnice strana 19/15 - slovní úloha o Simoně

 

 

Středa 22.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

dnes se opět trochu procvičíš v geometrii pomocí pracovních listů, které by jsi měl mít doma.

1) Vybarvi geometrické tvary podle předlohy

Geometrie2) Pokus se nakreslit druhou polovinu obrázků podle osové souměrnosti. U každého obrázku máš vždy vlevo v rohu nápovědu. 

Obrázky si i vybarvi.

Osová souměrnost

 

Úterý 21.4.20

Milý Honzíku, 

MA

V učebnici se posuneme na stranu 16 –> sčítání a odčítání násobků 10

1) 16/1 - první sloupeček

2) 16/3 - slovní úloha

3) 17/1 druhý sloupeček

- všechna cvišení prosím vypracuj do sešitu.

 

AJ

1) V pracovním sešitě  na straně 25/4 máš za úkol rozdělit nabízená slovíčka do tří sloupečků - začali jsme včera.

Dnes bude Tvým úkolem přeložit a přiřadit do správného sloupečku dalších 9 slovíček. 

2) Na papír nakresli svou snídani (co jíš a piješ) a popiš jednotlivé pokrmy a nádobí (slenička, talíř, vidlička) anglicky.

Slovíčka najdeš v pracovním sešitě na straně 10 a 14.

Hodně štěstí.


 

Pondělí 19.4.20

Ahoj Honzíku,

MA

Pro tento den ještě zůstaneme u násobení a dělění číslem 2.

Pracuj prosím opět do školního sešitu.

1) učebnice strana 14/4 - první čtyři čísla

2) 14/5 první sloupeček - pozor –> v příkladech je najednou násobení i dělení

3) 14/6 - Slovní úloha

4) pokud Ti zbyde čas a nebudeš unavený, klidně si ještě látku pracvičuj na počítači

- Cvičení si vyber jaké chceš - https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-2

 

AJ

1) Nejprve se prosím podívej na video s Hurvínkem, pomůže Ti procvičit si slovíčka potravin.

2) V pracovním sešitě na straně 25/4 máš za úkol rozdělit nabízená slovíčka do tří sloupečků. 

Breakfast - snídaně

Dinner - hlavní jídlo dne

Supper - večerní jídlo, poslední jídlo dne

Nejprve bude potřeba přeložit si slovíčka, ze kterých máš vybírat. Některá si určitě pamatuješ.

Dnes bude Tvým úkolem přeložit a přiřadit do správného sloupečku prvních 8 slovíček. 

V tomto cvičení budeme pokračovat i v dalších dnech.


 

Pátek 17.4.20

Milý Honzíku, 

MA

Dnes budeš procvičovat na počítači násobení číslem 2 

1) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/nasobky/prirazovani2.htm

2) https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/2/najdi-vetrelce/pocitame.html

Vyzkoušej si prosím tato 2 cvičení.

3) Nakonec si zkus do školního sešitu vypočítat příklady z učebnice na straně 13/2 první a druhý sloupeček.


 

Čtvrtek 16.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

AJ

1) V učebnici na straně 22/8 si prosím v textu zakroužkuj slova:

I go - Já chodím, jdu

I play - Já hraji 

I have - Já mám

Cinema - kino

Dinner - večeře

Swimming - plavání

Party - párty

Doctor - doktor

Football - fotbal

2) Pokus se napsat na stranu 23 dole v učebnici (je tam volené místo) 4 věty anglicky podle cvičení 22/9 tak, aby jsi použil podtrhaná slovíčka a názvy dnů.

Například:I go to cinema on Friday.    Chodím do kina v pátek.

MA

1) V učebnici na straně 22/4 prostřední sloupeček

2) V učebnici na straně 23/5 druhý a třetí sloupeček

Pracuj prosím do školního sešitu.


 

Středa 15.4.20

Milý Honzíku, 

MA

dnes si opět procvičíš trochu geometrie.

1) Na odkazu si prosím procvič alespoň dvě cvičení ze skupiny TVARY a další dvě cvičení ze skupiny DRUHY ČAR

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=Matematika&search1=21.+Geometrie#selid

2) Až budeš mít cvičení hotová, nakresli si a popiš do sešitu geometrie tři druhy čar, které jsi dnes opakoval.

 

AJ

1) V pracovním sešitě na straně 24/1 si prosím najdi slovíčka k písmenům v posledním sloupečku. 

2) Poté si v učebnici na straně 22 přečti cvičení 9 dole.

Přečti si vždy jednu větu anglicky a pak hned její český překlad - zítra budeme v tomto cvičení pokračovat.

3) Nakonec si opět procvič dny v týdnu pomocí písničky 


 

Úterý 14.4.20

Dobré ráno Honzíku,

doufám, že jsi si pořádně užil Velikovoce a vykoledoval spoustu vajíček.

Tady máš úkoly na dnešek.

MA

- dnes si zopakuješ rozklad čísel na desítky a jednotky, pomůžou Ti k tomu následující cvičení:

1) UČ str 20/8 přepiš do sešitu

2) UČ str 21/10 - čísla zapsat do sešitu

3) procvičování na počítači:

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/numerace-do-100/mince/prirazovani.html

- posouvá se bílý ráměček s čísly a písmeny

 

AJ

1) UČ str 20/1 - přečíst si rozhovor - tak, že si vždy přečteš jednu větu anglicky a pak ihned její český překlad

2) v rozhovoru prosím podtrhej názvy barev a ročních období (česky i anglicky)

- vyber si 2 barvy -  jednou podtrhávej barvy a druhou roční období –> jako je dole na obrázkuJídlo3) 20/2 - podtrhni si ta slovíčka, která jsi našel v textu v rozhovoru.


 

Čtvrtek 9.4.2O

Dobré ráno Honzíku,

MA

1) v učebnici na straně 18/10 si prosím vypočítej první sloupeček - pozor –> máš za úkol doplnit znaménka + nebo -  tak, aby výsledek byl správný.

2) potom si ještě vypočítej slovní úlohu 18/13

- pracuj prosím do školního sešitu

 

AJ

1) pracovní sešit strana 24/1 druhý sloupeček

- slovíčka hledej ve slovníčku

2) 24/3 - doplň podle anglicky psaných čísel nahoru písmenka, která jim náleží

- vyjde Ti přáníčko - význam si můžeš přeložit podle jednotlivých slov ve slovníčku

3) na tomto odkazu si můžeš pomocí pexesa procvičit čísla 

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=homepagePopular


 

Středa 8.4.2O

Milý Honzíku, 

Dnes si procvičíš trochu geometrie

1) poznávání tvarů - můžeš vyzkoušet všechna 4 cvičení, jsou krátká

odkaz - https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=3506&action=show#selid

2) tady máš další odkaz na procvičování geometrických tvarů

http://skolicka6.sweb.cz/GEOMETRIE/GEOMETRIE.htm

Hezký den.


 

Úterý 7.4.2O

Dobré ráno Honzíku,

MA

- nejprve si prosím do sešitu vypočítej cvičení v učebnici na straně 17/7 - první sloupeček

- a 17/8 první sloupeček

–> příklady můžeš počítat i bez nuly –> 50+40+10 - počítej jako 5+4+1=10 a dopíši 0 = 100

- nakonec si klikni a odkaz, čeká Tě zdobení dárečků

https://skolakov.eu/matematika-1-trida/prostorova-orientace

AJ

1) pracovní sešit strana 24/1 první sloupeček

- slovíčka hledej ve slovníčku

2) na odkazu si opět můžeš procvičit měsíce pomocí pexesa

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-time_months-1-uroven?source=explicitExercise

3) pracovní sešit strana 24/2

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-numbers-1-uroven?source=homepagePopular


 

Pátek 3.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

dnes si prosím procvičuj sčítání a odčítání do 100.

Na odkazu máš hezké stránky, na kterých můžeš pracovat. 

Vyber si nějaká 2 cvičení, která se ti líbí.

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-a

 

AJ

- posílám Ti opět odkaz na stránky, kde můžeš dnes procvičovat zvířata pomocí pexesa:

Pexeso zvířátka:

https://englishflashgames.blogspot.com/2008/06/animals-memory-game.html

- také si zkus proscvičit členy rodiny.

Rodina doplňovačka:

https://englishflashgames.blogspot.com/2010/10/family-vocabulary-game.html

PS: Chválím Tě, že ak hezky pracuješ a posíláš mi hotové úkoly.


 

Čtvrtek 2.4.20

Dobré dopoledne Honzíku, 

MA - Geometrie

Klikni a odkaz a zobrazí se ti několik očíslovaných obrázků s geometrickými tvary. Vyber si 3 - 4 obrázky, napiš do sešitu jejich číslo (abych věděla s jakými jsi pracoval) a počet tvarů napiš prosím do sešitu - obkresli tabulku s nápisem UMÍM a pod dané tvary doplň čísla.

https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/1273/pocitani_geometrickych_tvaru_12_listu.pdf

AJ 

dnes si na počítači prosím procvičuj barvy na tomto odkazu:

https://englishflashgames.blogspot.com/2008/05/colours-game.html

POZOR na: tmavá –> DARK

                    světlá –> LIGHT

- až budeš mít barvy poskládané, klikni na CHECK (vlevo) a zobrazí se ti, zda jsi pracoval dobře.

- když se spleteš a budeš se chtít vrátit na začátek, zmáčkni RESET.

Hodně štěstí.

 


 

Středa 1.4.20

Dobré ráno Honzíku, 

MA

Kolečko sčítání a odčítání:

https://www.umimematiku.cz/presouvani-kolecko-scitani-odcitani-1-uroven/100

a pak ještě zkus číselné domino:

https://www.umimematiku.cz/presouvani-domino-1-uroven/314

Hodně štestí.


 

Úterý 31.3.20

Dobré ráno Honzíku, 

AJ

- v pracovním sešitě na straně 23 si prosím vyplň cvičení 11.

- pokus se  uhodnout, o jaké roční období se jedná a napsat ho dole do rámečku (S - - - - R)

MA

- procvičuj si dnes opět násobení a dělení čísel 0, 1, 2, 3 na počítači.

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida#kc-9


 

Pondělí 30.3.20

Dobré ráno Honzíku,

AJ

- dnes budeš potřebovat pracovní sešit a žlutý pracovní slovník

- v PS na straně 23/10 máš doplňovačku, až ji vyplníš, napiš si anglicky do řádků názvy dnů, které jsi našel

- nakonec si v pracovním slovníku na straně 20 - 21, u lekce 4/11 najdi dny (začínají velkým písmenem) a pokus se napsat si k nim výslovnost

 

MA

- Procvičování násobení a dělení v učebnici na straně 54

- 54/2 první a třetí sloupeček

- 54/ 3 první sloupeček

- příklady si prosím napiš do školního sešitu a zase mi je pošli.


 

Pátek 27.3.20

Ahoj Honzíku,

AJ

- pracovní sešit strana 22/ lekce 4 –> měl by jsi mít hotové cvičení 7, pokud ne, tak si ho prosím dodělej

- a ještě si vypracuj cvičení 8 a pod to cvičení zkus napsat, jaký den je dnes.

Prosím, aby mi tvůj úkol zase Danuška poslala.

MA

- Dnes si zase  procvičuj násobení, stejně jako včera. Na počítači.


 

Čtvrtek 26.3.20

MA

Dobré dopoledne Honzíku. 

Jestli máš možnost procvičovat na počítači, posílám odkaz na stránku, kde si můžeš procvičovat matematiku:

https://www.umimematiku.cz/matematika-podrobne-3-trida#kc-9

Dnes si prosím procvič: Násobilka čísla 2 lehké. Stačí kliknout na modrý odkaz a měl by jsi být přímo na požadované stránce. Na stránkách jsou i matematické hry.

- v učebnici je tato látka na straně 13, až se procvičíš, zkus vypracovat cvičení 1 do šk sešitu. Už jsme tuto látku ve škole probírali, budeme teď některé učivo opakovat.

Hodně štěstí. 

AJ

- procvičování barev na počítači

- opět stačí kliknout na modrý odkaz, máš tam pexeso - tak si prosím procvič barvy.

https://www.umimeanglicky.cz/pexeso#kc10


 

Středa 25.3.20 

Dobré ráno Honzíku.

MA - Posílám procvičování geometrie.

Tvým úkolem dnes bude pomocí geometrických tvarů sestavit 2 postavy. Pro inspiraci posílám obrázek holčičky.

1) Použij TVARY, co jsme používali ve škole (ty zalaminované) a obkresli je na papír.

2) Vybarvi:

KRUH - červená

ČTVEREC - zelená

TROJÚHELNÍK - modrá

OBDÉLNÍK - žlutá

Až budeš mít obrázek hotový, pošli mi ho prosím vyfocený na email: stranska.n@gmail.com

Už se těším.

 

Geometrie


 

Úterý 24.3.2020 

 AJ Honzík 

- přepsat do sešitu dny v týdnu podle pracovního listu

- Honzík má doplnit vždy den před a den po dni, který je napsaný v řádku.Days of week


 

Pondělí 23.3.2020 

AJ Honzík

procvičovat dny v týdnu a měsíce

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ