Navigace

Obsah

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území Evropské unie.

Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zaměstnanců, žáků a jejich zákonných zástupců v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny platnými zákonnými předpisy a školou zpracovanou vnitřní směrnicí o ochraně osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jméno a příjmení: Petra Černá

Telefon:       +420 604 967 432

E-mail:         petra.cerna@sms-sluzby.cz

Sdělení pověřenec

Informace o zpracování osobních údajů

Tabulka - přehled agend (účely zpracování)

Sazebník úhrad za poskytování informací