Navigace

Obsah

Co právě probíráme?

13. 10. 2020

Matematika

1) Procvičování psaní číslice 1.

- pracovní list

2) Matýskova matematika, str. 22 cv. 1.

- přečti zadání, vypočítej příklad a dopiš do něj chybějící číslo a symbol plus

Z DŮVODU FOCENÍ SE DALŠÍ HODINY NEKONALY.

 

12. 10. 2020

Český jazyk

1) Hra - bublinky

Kamila

Naše malá Kamila, 

bavila se bavila, 

foukala mydlinky, 

byly z nich bublinky.

Vyučující má na papírových bublinách připravené hlásky A, a, L, l, M, m či Á, á.

Každé dítě dostane jednu bublinu a jeho úkolem bude najít kamaráda, který má na bublině stejné písmenko (skupinu tvoří vždy velké a malé tiskací písmenko).

2) Spojování slabik s obrázky - práce s interaktivní tabulí

maminka - ma

Romana - ma

jáma - ma 

láká - lá

lampa - la

peláší - lá

3) Práce s papírovými písmenky

Učitel diktuje různé slabiky a děti je skládají z papírových písmenek na lavici.

- la, La, Má, ma, MA, LA, lá, la

4) Živá abeceda, str. 23 - pusinka

- povídej o cestování vlakem

- procvičení orientace, pořadí

5) Živá abeceda, str. 23 - pastelka

- stejná slova vybarvi stejnou barvou

6) Živá abeceda, str. 23 - hvězda

- přečti věty

- pomáhej si vyznačením obloučků ve slovech

- počet věcí ve větách spoj číslicemi

7) Živá abeceda, str. 23 - srdce

- přiložte písmeno, které slyšíte na začátku slova

8) Živá abeceda, str. 23 - sova

- najdi, komu dáte dopis a dárek (první hláska ti napoví)

 

Matematika

1) Seznámení s psaním číslice 1.

- nejprve na papír (obtahování předtištěného vzoru na velkém formátu papíru)

2) Matýskova matematika, str. 21 cv. 1 a 2.

- napiš číslo 1

3) Matýskova matematika, str. 21 cv. 3.

- nakresli kolečko a napiš číslo 1

3) Matýskova matematika, str. 21 cv. 4.

- nakresli tečky a napiš číslo 1

- čísla mezi sebou porovnej (větší, menší, rovná se)

4) Matýskova matematika, str. 21 cv. 5.

- přečti, nakresli prázdná a plná kolečka

- dopiš číslici 1 a znaménko plus

 

Český jazyk

1) Hádanka

Spěchá pošťák, 

nikdo ho neposlal,

nese lístek, 

nikdo ho nenapsal.

Nikdo lístky nechce, 

nikdo lístky nečte.

Co je to?

(Vítr nese listí.)

2) Hra - Co se dělo o víkendu?

Např. Vpravo se postaví ti, co byli u babičky a dědy. Vlevo se postaví ti, co nebyli u babičky a dědy. 

3) Procvičení prstíků - dle Moje první psaní, str. 1.

4) Moje první psaní, str. 24-25.

- psaní šikmých čar

 

9. 10. 2020

Český jazyk

1) Hra

Děti sedí v kroužku, vyučující je rozpočítává rozpočítadlem:

Á, bé, cé, dé,

kočka přede, 

kocour motá, 

pes počítá, 

kolik nití 

do desíti.

To dítě, na které při rozpočítávání dojde řada, vymyslí slovo na "l" (poté na "a" či "m").

2) Hra - bublinky

Kamila

Naše malá Kamila, 

bavila se bavila, 

foukala mydlinky, 

byly z nich bublinky.

Vyučující má na papírových bublinách připravené hlásky A, a, L, l, M, m či Á, á.

Každé dítě dostane jednu bublinu a jeho úkolem bude najít kamaráda, který má na bublině stejné písmenko (skupinu tvoří vždy velké a malé tiskací písmenko).

3) Živá abeceda, str. 22 - květina.

- čtení písmen (nejprve zleva doprava, poté zprava doleva či "na přeskáčku"

4) Živá abeceda, str. 22 - tužka.

- ve jménech vyznač "L, l"

5) Živá abeceda, str. 22 - červená pastelka.

- stejnou barvou vybarvi stejná tiskací a psací písmenka

6) Živá abeceda, str. 22 - zelená pastelka.

- dokresli list

DÚ - nauč se básničku v ŽA na stránce 20 - papoušek.

"Liška láká Budulínka"

- na STŘEDU 14. 10.

 

Český jazyk

1) Hra - Co patří do lesa?

Obměna hry "Všechno lítá, co peří má..."

2) Básnička s pohybem

La, la, la-la-la,

ptáček létá dokola, 

létá kolem komínku, 

volá na svou maminku:

Pípi, pípi, pípi, píp.

doma bude jistě líp.

- děti "poletují po třídě" (cvičí i s prstíky), během posledního verše se vrací zpátky do lavice

3) Procvičení prstíků - dle str. 1 (Moje první psaní)

4) Moje první psaní, str. 22-23.

- psaní krátkých rovných čar, psaní šikmé prohnuté čáry zdola nahoru

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 20 cv. 3.

- žáci čtou na řádku zadání, např. "Jedno červené jablíčko a dvě zelená jablíčka."

- následně i: "Maminka koupila jedno červené jablíčko a dvě zelená jablíčka. Kolik jablek maminka koupila celkem?

- v otázkách užíváme slovíčka " celkem, dohromady, měla potom aj."

- nakresli vhodný počet prázdných a plných koleček

- nakresli správný počet ovoce na misku

- využíváme pojmu plus a jako alternativu i spojku "a"

- ke sčítání můžeme použít počítadlo

- obdobné příklady procvičujeme pomocí barevných knoflíčků (fazolek či hrášku aj.)

2) Matýskova matematika, str. 20 cv. 4.

- nakresli tečky, přečti příklad a počítej

3) Hra s papírovými číslicemi

Žáci mají před sebou karty s čísly a symboly (plus, rovná se). Vyučující vymyslí úlohu, žáci sestaví na lavici vhodný příklad. V garáži stála dvě auta. Potom přijelo ještě jedno auto. Kolik aut stálo na parkovišti?

4) Matýskova matematika, str. 20 cv. 5.

- psaní znaménka plus

 

8. 10. 2020

Český jazyk

1) Živá abeceda, str. 20 - pastelky

- nělikokrát obtáhni L

- nakresli různé obrázky, kde slyšíš hlásku "l"

- vybarvi políčka s "L,l"

2) Živá abeceda, str. 21 - pusa

- nácvik čtení slabik

- povídání o obrázku (utváření vět)

3) Živá abeceda, str. 21 - srdíčko

- podle obrázků poskládej do mřížek "l, m, a"

4) Živá abeceda, str. 21 - květina

- čti slabiky

5) Živá abeceda, str. 21 - tužka

- piš "L, l"

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 19 cv. 2.

- přečti a nakresli trojúhelník, čtverec, kruh, obdélník

2) Matýskova matematika, str. 19 cv. 3. 

- pokračuj v řadě

3) Matýskova matematika, str. 19 cv. 4.

- vybarvuj políčka dle zadání

4) Hra

Tři žáci se postaví před tabuli a každý z nich dostane jednu kartičku s číslem od 1 do 3. Poté mají za úkol se správně seřadit - vzestupně, sestupně. Děti se před tabulí postupně střídají. 

4) Matýskova matematika, str. 20 cv. 1.

- vyprávěj o obrázku

- podobnou situaci "modelujeme" i ve třídě, užíváme pojmy "přibylo, dal, ještě položil, přinesl, přidal aj."

5) Matýskova matematika, str. 20 cv. 2.

- přečti a utvoř otázky a odpovědi

- seznámení se symbolem plus

- obdobné situace nacvičujeme s drobnými předměty ve třídě

Př. Dva modré knoflíčky + jeden červená knoflíček

 

Český jazyk

1) Obrázkové věty

Poznej svého kamaráda (hra)

- děti vytvoří dvojice (losování)

- úkolem dvojice je o sobě zjistit, co nejvíce informací

- tyto informace potom sdělí ostatním žákům

- jednu informaci nakreslí pomocí obrázkové věty a slovíčka "MÁ"

Př. Kamarád (obrázek) MÁ auto (obrázek).

2) Moje první psaní, str. 20-21.

- čáry si děti opět vyzkouší na gumovací tabulku

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 17 - podzim na poli.

- popis obrázku s dětmi a draky

Kde v okolí tvého bydliště pouštíte draka?

Proč nejlépe létá na podzim?

Pojmenujte na obrázcích, co sklízejí zemědělci na polích na podzim. Obrázky vybarvěte.

Podle obrázků vyprávějte pohádku "O veliké řepě"

 

7. 10. 2020

Český jazyk

1) Živá abeceda, str. 20 - seznámení s písmenkem "L, l"

- Pohádka "O lišce, jak pohostila čápa"

- opakované vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy

- vyvození hlásky "l"

- kreslení stromu - děti začnou písmenkem "l" a dokreslí listnatý nebo jehličnatý strom

2) Živá abeceda, str. 20 - budíček

- podle obrázku říkej slova

- urči, kde ve slovech slyšíš hlásku "L, l"

- vymysli další slova s hláskou "l"

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 18 cv. 1.

- přečti, utvoř otázky a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

2) Matýskova matematika, str. 18 cv. 2.

- nakresli tečky a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

3) Matýskova matematika, str. 18 cv. 3.

- porovnej a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

4) Hra s číslicemi

Žáci si vezmou do ruky číslice 1, 2 a 3. Vyučující dává žákům otázky, např.: Které číslo je větší? Tři, nebo dva? Žáci ukážou správný výsledek na kartičkách. 

5) Matýskova matematika, str. 19 cv. 1.

- počítej a nakresli kolečka

 

6. 10. 2020

Český jazyk

1) Jednoduché scénky, při kterých si děti nacvičí: pozdrav, představení se, podání ruky a rozloučení.

2) Říkadlo "Já mám mámu"

- práce s hlasem

Já mám mámu, 

ty máš mámu, 

my se máme,

mámu máme.

3) Poznej svého kamaráda (hra)

- děti vytvoří dvojice (losování)

- úkolem dvojice je o sobě zjistit, co nejvíce informací

- tyto informace potom sdělí ostatním žákům

- jednu informaci nakreslí pomocí obrázkové věty a slovíčka "MÁ"

Př. Kamarád (obrázek) MÁ auto (obrázek).

4) ŽA, str. 19 - květina

- přečti obrázkové věty

5) ŽA, str. 19 - pusa

- přečti otázky a utvoř odpověď

6) ŽA, str. 19 - tužka

- skládej a rozkládej slabiky

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 16 - podzim na zahradě

Jíte často zeleninu? Jaké pokrmy z ní máte nejraději?

Pojmenujte zeleninu, kterou na podzim sklidila Ájina rodina. Vybarvěte nevybarvené části rostlin. Jsou to ty, které ze zeleniny jíme. 

- modelování vybraných druhů zeleniny z modelíny

- ostatní děti hádají, o jaký druh zeleniny se jedná

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 17 cv. 4.

- přečti a napiš prázdná a plná kolečka

2) Matýskova matematika, str. 17 cv. 5.

- nakresli 3 rajčata

 

2. 10. 2020

Český jazyk

1) Práce s říkankou

Co jíme?

Co máme k snídani?

Chlebíček mazaný?

 

Co máme k obědu?

Maso jíst dovedu.

 

Co máme k večeři?

Oříšky veveří.

Děti se snaží vyvodit, že se jedná o rozhovor, kdy se jeden ptá a druhý odpovídá.

Říkanku opakujeme (rozdělíme role).

Poté děti utváří otázky, kterými se na něco ptají. Vyvolají kamaráda a ten jim musí otázku zodpovědět.

 

2) Živá abeceda, str. 18 - pusinka

- nácvik čtení slabik (slabiky čteme najednou)

- vymysli slova, která začínají na slabiku "ma"

3) Živá abeceda, str. 18 - červená pastelka

- podle diktátu vybarvi jablíčka

4) Živá abeceda, str. 18 - květ

- čtení písmen 

5) Živá abeceda, str. 18 - hvězda

- přečti větu

5) Živá abeceda, str. 18 - puzzle

- přečti obrázkové věty

- vymysli další obdobné věty

 

1. 10. 2020

Český jazyk

1) Skládání písmenka "A" z fazolek.

2) Vyučující na tabuli promítne následující písmenka a děti si je dle zadání samy skládají na lavici (z papírových písmenek).

M, A, a, a, A, m, M, A

3) Hra - Kolo, kolo dokola, písmenko nás zavolá...

Vybraný žák si vybere nějaké písmenko abecedy a ostatní na něj vymýšlejí různá slova.

4) Živá abeceda, str. 17 - zelená pastelka

- ve jménech vyznačte "A, a, Á, á"

5) Živá abeceda, str. 17 - srdíčko

- do políčka přiložte písmeno dle toho, kterou hlásku slyšíte na začátku slova

6) Živá abeceda, str. 17 - puzzle

- spojujte levou a pravou botu

- čtěte vzniklé slabiky

7) Živá abeceda, str. 17 - červená pastelka

- každou kartu vybarvěte barvou, kterou má stejná slabika na botách

8) Živá abeceda, str. 17 - tužka

- pište "A, a"

 

Matematika

1) Co máte dobrého ke svačince? Rozhovor o zdravé svačině. 

2) Matýskova matematika, str. 15 cv. 1

- přečtěte obrázkové věty, utvořte otázky a vepište znaménka (menší, větší, rovná se)

3) Matýskova matematika, str. 15 cv. 2

- napište znaménka "menší, větší, rovná se"

4) Matýskova matematika, str. 15 cv. 3

- vybarvěte dle zadání

5) Čeho je ve třídě stejně? Žáci vyhledávají různé předměty, kterých je ve třídě stejný počet.

 

Český jazyk

1) Modelování písmenka "A" z modelíny. Děti dále modelují i různé předměty či zvířátka začínající na hlásku "A".

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

3) Moje první psaní, str. 19

- rovné čáry

- děti si čáry vyzkouší nejprve na gumovací tabulce

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 15 - podzim v sadu

Pomáhali jste někdy na zahradě nebo v sadu?

- povídání o obrázku 

K čemu slouží nářadí na obrázcích?

Máte rádi ovoce? Které máte nejraději? Pojmenujte ovoce na obrázku. Vybarvěte to, které sklízíme na podzim.

Pojmenujte a vybarvěte ovoce, které se u nás nepěstuje.

 

30. 9. 2020

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 14 cv. 1

- vyprávění o obrázku

- vyvození pojmu stejně, symbolu rovná se

- vyhledávání podobných situací ve třídě

2) Matýskova matematika, str. 14 cv. 2

- čtení vět z obrázků

- žáci si sami tvoří otázky odpovědi

- procvičování na konkrétních předmětech (tužky, gumy, penály, aktovky aj.)

3) Hra - vyučující žáky rozdělí na dvě skupiny (chlapci a dívky). Každé skupině dá různé předměty a děti je mají za úkol sestavit vždy dle zadání. 

Např. Na lavici jsou dvě tužky a ořezávátek je méně.

4) Matýskova matematika, str. 14 cv. 3

- napiš rovná se, menší, větší

- děti si to vyzkouší nejprve na gumovací tabulku

5) Matýskova matematika, str. 14 cv. 4

- přečti a vepiš správné znaménko (rovná se)

6) Matýskova matematika, str. 14 cv. 5

- pokračuj v řadě

 

Český jazyk

Živá abeceda, str. 16 A, a - obrázek ve žlutém rámečku

1) Živá abeceda, str. 16 - budíček 

- podle obrázku říkej slova

Žáci dále vymýšlí další slova na A (auto, autobus, aktovka aj.)

2) Hláska A nás probudí - žáci leží s hlavou na lavici, když uslyší hlásku A, zvednou hlavu.

3) Živá abeceda, str. 16 - papoušek

- žáci vyhledají v textu A, a a barevně ho vyznačí

4) Živá abeceda, str. 16 - květina

- žáci přečtou písmena na řádcích

5) Živá abeceda, str. 16 - pastelky

- obtáhni "A"

- nakresli různé obrázky, kde slyšíš hlásku "a"

- vybarvi všechna políčka s "A, a"

 

29. 9. 2020

Český jazyk

1) Hádanky

Na louce byl pestrý květ, 

chtěl jsem k němu přivonět.

Jenomže ten květ,

dal se náhle v let. (motýl)

 

Velký, tmavý, chlupatý, 

kožich má až na paty.

Bručí, mručí po lese, 

bojte se ho, bojte se. (medvěd)

 

Říkanka s pohybem

Medvěd tančí, k tomu bručí, 

medvíďata tančit učí.

Táta tančí, hlavou kývá,

maličký se na to dívá.

Děti se drží za ruce, chodí v kruhu kolem dítěte, které na konci předvede nějaký pohyb, ostatní ho napodobují.

2) ŽA, str. 15 - hvězda 

- vyznač písmenka, která už umíš

3) ŽA, str. 15 - zelená pastelka

- ve jménech vyznač písmenka "M, m"

4) ŽA, str. 15 - žlutá pastelka

- vybarvi hvězdičky, kde je "M, m"

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 14 - živočichové a podzim

- pohádka "O poslední vlaštovce"

O poslední vlaštovce

- otázky k příběhu

- vlaštovku i čápa vybarvi dle předlohy

- pojmenuj zvířátka na obrázcích a popiš, jak se chystají na zimu

 

Český jazyk

1) Modelování písmenka M z modelíny. Děti dále modelují i různé předměty či zvířátka začínající na písmenko "M".

2) ŽA, str. 14 - zelená pastelka

- spoj "M, m"

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

4) Moje první psaní, str. 16-17.

- vlny a vlnky

- děti si vlnovky vyzkouší nejprve na gumovací tabulce

 

24. 9. 2020

Český jazyk

1) ŽA - str. 13 - tužka

- napiš "M, m"

2) ŽA - str. 14 - pusinka

- povídání o zvířátkách

- vyučující dětem přečte pohádku v ŽA na str. 50 "Medvídek a kamarád"

- děti se pokusí pomocí obrázků pohádku převyprávět

3)  ŽA - str. 14 - otazník

Najde liška cestu do nory?

4) ŽA - str. 14 - pastelka

- vybarvi muchomůrku dle zadání

5) ŽA - str. 14 - pusinka (dole)

- povídání o povolání svých rodičů

 

Matematika

1) Vyučující ukazuje různé předměty (dvě fixy, jedno pero, tři sušenky, jeden penál) a děti si na lavici připraví stejný počet špachtlí (popř. kamínků, párátek, fazolek aj.). 

2) Matýskova matematika, str. 13 cv. 1.

- nakresli kolečka a urči, jaké číslo je menší a jaké větší

3) Matýskova matematika, str. 13 cv. 2.

- napiš symbol menší, větší

4) Matýskova matematika, str. 13 cv. 3.

- počítej geometrické tvary a nakresli je

5) Matýskova matematika, str. 13 cv. 5.

- pokračuj v řadě

 

Český jazyk

1) Hádej, kdo jsem?

- hra zaměřená na pohádkové postavy

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné držení těla při sezení - viz Moje první psaní (desky).

3) Uvolňovací cviky - Moje první psaní, str. 14-15.

- horní a dolní oblouček

- děti si obloučky vyzkouší nejprve na gumovací tabulce

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 12.

- povídání o barvách podzimu

- vybarvení listků a plodů v zavařovací sklenici

2) Já a můj svět, str. 13.

- povídání o podzimním počasí

- vybarvení vhodného oblečení do deštivého podzimního počasí

- povídání o tom, co se dělá na podzim

- opakování podzimních měsíců

 

23. 9. 2020

Český jazyk

1) Skládání písmene M ze špachtlí

2) Obkreslování písmene M (prac. list) + dokreslování obrázků

3) ŽA, str. 13 - pusinka

- povídejte si o obrázku

- dokreslete motýla

Ve kterých slovech slyšíte hlásku "m"?

4) ŽA, str. 13 - srdíčko

- podle obrázků pokládajte do mřížek "M, m"

5) ŽA, str. 13 - pastelka

- pište M a m

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 12 cv. 1.

- povídání o obrázku, užívání pojmů méně a více

- hra se špachtlemi (porovnávání méně a více)

2) Matýskova matematika, str. 12 cv. 2.

- čtení vět s obrázky

- jména dětí si žáci vymyslí

- žáci utvoří otázky, např: "Kolik jablíček má chlapec?"

- užívájí značek menší a větší

- procvičování na konkrétních předmětech (tužky, pastelky, penál aj.)

-žáci užívají pojmy - nejvíce, nejméně, více než, méně než

3) Hra

Žáci se rozdělí do dvou skupin. Vyučující napíše na tabuli nějaký příklad. První skupina se snaží vytvořit otázky, druhá skupina se na ně snaží odpovědět.

4) Matýskova matematika, str. 12 cv. 3. 

- žák se učí psát symboly menší x větší

5) Matýskova matematika, str. 12 cv. 4. 

- žák přečte a napíše symboly menší x větší

6) Matýskova matematika, str. 12 cv. 5.

- pokračuj v řadě

 

22. 9. 2020

Český jazyk

1) Vyvozování z příběhu - O kamarádství

2) Rozhovor o příběhu, o kamarádství, kamarádech aj.

3) Žáci vymýšlí jména na M (Matěj, Matyáš, Marie atd.).

Ptáček letí, ptá se dětí: "Děti, děti, kdo tu je, kdo se na M jmenuje?"

4) Hláska M nás probudí - žáci leží s hlavou na lavici, když uslyší hlásku M, zvednou hlavu.

5) Hry s pohybem - mele, mává, míchá, maže, motá...

6) ŽA, str. 12 - budíček

- podle obrázků říkejte slova

- určujte, kde slyšíte hlásku "m"

7) ŽA, str. 12 - papoušek

- básničku se naučte nazpaměť

- v textu vyznačte "M, m" různými barvami

8) ŽA, str. 12 - kytka

- čtěte písmena v řádcích

- škrtněte, co není "M, m"

9) ŽA, str. 12 - pastelky

- obtáhněte "M"

- nakreslete obrázek, kde slyšíte hlásku "m"

- vybarvěte všechna políčka s "M, m"

 

Prvouka

1) Na podzim - str. 10-11.

- povídání o podzimní přírodě (jak se mění atd.)

- poznávání stromů a plodů na obrázcích

- určování druhů ovoce a zeleniny, kterou sklízíme na podzim

 

Český jazyk

1) Hádej, kdo jsem.

- hra zaměřená na pohádkové postavy

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

3) Uvolňovací cviky - Moje první psaní, str. 13.

Kreslení smyček.

- děti si smyčky vyzkouší nejprve na gumovací tabulce

 

21. 9. 2020

Český jazyk

1) Říkanka s pohybem

Auto jede

Auto jede, 

auto houká, 

kdo nejede, 

ať se kouká.

Žáci říkají říkanku a chodí po třídě. První žák je "řidič" a určuje kudy se pojede. Žáci se postupně zapojují za sebe. Ten, který je poslední vždy řekne, kdo nastoupí jako další, např. "Teď nastoupí Maruška...".

2) Semafor - hra

Žáci se volně pohybují po třídě. Učitel zvedá barevné kruhy (červená, oranžová a zelená) a žáci dle toho musí zareagovat.

3) ŽA, str. 11 - pusinka, míček

- popis obrázku, pojmenování dopravních značek + jejich objasnění

- počet osob, aut aj.

- zvuky Brmm, brmm! Tydýt! Frnk!

4) ŽA, str. 11 - tužka

Škrtni, co není dopravní prostředek.

Znáš i jiné dopravní prostředky?

5) Poznáš dopravní prostředek podle zvuku?

- smyslová hra

Žáci hádají dle zvukového záznamu, o jaký dopravní prostředek se jedná.

(vlak, autobus, letadlo, auto, loď aj.)

 

Matematika

1) Papírová divadélka - seskupování předmětů po dvou (dvě květinky, dva keře, dva stromy, dvě houby aj.)

2) Hra s kruhy - žáci utvoří skupinky po dvou. Na zem vyznačíme kruh a vyučující říká, zda do kruhu vstoupí jeden nebo dva žáci.

3) Matýskova matematika, str. 11 cv. 1.

- žáci se pokusí přečíst obrázkové zadání (vyvodí, co bude jejich úkolem)

- žáci pomohou Matýskovi vyznačit dvojice knih

4) Matýskova matematika, str. 11 cv. 2.

- žáci se pokusí vyvodit zadání

- žáci nakreslí daný počet koleček

5) Matýskova matematika, str. 11 cv. 3.

- žáci přečtou zadání a vybarví správný počet obrázků

6) Hra - učitel ukazuje kartičky s čísly 1,2 nebo tečkami a žáci vytleskávají daný počet.

Učitel ukáže č. 1, žáci jednou tlesknou.

7) Matýskova matematika, str. 11 cv. 4.

- žáci přečtou zadání a vyjádří počet předmětů kolečky

- rozhovor o tom, co může být v penálu v počtu do dvou

8) Matýskova matematika, str. 11 cv. 5.

- žáci nakreslí dva sešity dle vzoru

- procvičování kreslení obdélníku

Co dalšího kolem nás má tvar obdélníku? Nástěnka, tabule, okno, deska, lavice aj.

 

Český jazyk

1) Kimova hra

Učitel promítne na IT obrázek a děti se snaží zapamatovat, jaké předměty jsou na něm vyobrazeny. 

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

3) Uvolňovací cviky - Moje první psaní, str. 12-13.

Kroužení včelek, kreslení smyček.

- děti si kroužky i smyčky vyzkouší nejprve na gumovací tabulce

 

18. 9. 2020

Český jazyk

1) ŽA, str. 10 - pusinka.

Popiš pokojíček na obrázku. 

- procvičování pod, nad, vedle, vpravo, vlevo, uprostřed, nahoře, dole aj.

Motivační rozhovor

Jaký máte pokojíček nebo koutek?

Jaké hračky máte nejraději?

Máte doma nějaké knížky?

Kdo vám z nich čte?

Jaké znáte pohádky, Večerníčky a pohádkové bytosti?

2) ŽA, str. 10 - sovička.

Ze kterých pohádek jsou obrázky v učebnici?

- jména pohádkových bytostí vytleskáme dle slabik

Učitel promítne na IT další pohádkové postavičky a děti hádají jejich jména (Cipísek, Bob a Bobek a víla Amálka aj.).

3) Hledáme postavičky, které začínají hláskou B, J a M.

4) ŽA, str. 10 - puzzle.

Utvoř pohádkové dvojice.

 

Matematika

1) Kimova hra

Učitel na tabuli promítne obrázek a děti se snaží zapamatovat, jaké předměty jsou na něm vyobrazeny. 

2) Matýskova matematika, str. 10 cv. 1

- určování času (jedna hodina, dvě hodiny aj.)

- určování částí těla v počtu jedna či dvě

3) Hudebně-pohybová hra

Hlava, ramena - cvičíme s Míšou

4) Matýskova matematika, str. 10 cv. 2

- kreslení správného počtu koleček

- vyprávění o obrázku

5) Matýskova matematika, str. 10 cv. 3

- čeho je více a čeho je méně?

 

Český jazyk

1) Říkanka s pohybem

Když já...

Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu.

Když já se skrčím, do výšky skočím.

Když já se zatočím, celý svět roztočím.

Když já si sednu, ani se nehnu!

2) Hra - Hádej, kdo jsem?

Učitel několika větami popíše pohádkovou postavičku, aniž by vyslovil její jméno. Žáci se snaží poznat, o kterou bytost se jedná. Pokud děti postavu nepoznají, učitel přidá další větu a popis postupně upřesňuje.

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

4) Uvolňovací cviky - Moje první psaní, str. 10-11.

Kroužení kolem kuřátka.

 

17. 9. 2020

Český jazyk

1) Hra - Řekni jedním slovem, co já třemi - učitel říká trojici slov, žáci vymýšlejí slova nadřazená (např. kozel, kočka, opice = zvířata aj.)

2) Řekni tři slova k mému slovu - obměna předcházející hry. Učitel řekne slovo nadřazené a děti vymýšlejí slova podřazená.

3) Povídání o volném čase - vyučující promítne obrázky různých sportů a děti vyjmenovávají, co je k činnosti potřeba.

4) ŽA, str. 9 - pusinka

- vyprávějte o obrázku

- vyhledávejte slova s 1, 2 a 3 slabikami.

5) ŽA, str. 9 - mašle

- pojmenujte věci na obrázku

- podle vzoru vyznačte počet a délku slabik

6) ŽA, str. 9 - špendlík

- vyhledejte dvě stejná písmena

- ke každému písmenku zkuste vymyslet vhodné slovo

 

Matematika

1) Vyučující ukazuje různé předměty (dvě fixy, jedno pero, tři sušenky, jeden penál) a děti si na lavici připraví stejný počet knoflíků (popř. kamínků, párátek, fazolek aj.). 

2) Matýskova matematika, str. 9 cv. 1.

Žáci si přečtou obrázkovou větu: Vybarvi jedno auto.

Kolik nevybarvených aut máme připraveno? (tři)

Kolik jich vybarvíme podle zadání? (jedno)

Kolik nám jich zbylo nevybarvených? (dvě)

- obdobně pokračujeme s úkolem vpravo

3) Matýskova matematika, str. 9 cv. 2.

Žáci přečtou obrázkovou větu: Nakresli jeden modrý trojúhelník. Úkol poté splní.

- žáci na kousek papíru kreslí geometrické tvary dle zadání učitele (1 zelený kruh, 1 oranžový trojúhelník, 1 zelený čtverec aj.)

4) Matýskova matematika, str. 9 cv. 3 a 4.

- počítej s kolečky

5) Matýskova matematika, str. 9 cv. 5.

- nakresli dopravní značku 

6) Matýskova matematika, str. 9 cv. 6.

- pokračuj v barevné řadě

 

Český jazyk

1) Říkanka s pohybem

Když já...

Když já se natáhnu, až na strop dosáhnu.

Když já se skrčím, do výšky skočím.

Když já se zatočím, celý svět roztočím.

Když já si sednu, ani se nehnu!

2) Kdo sedí vedle - děti sedí v kroužku, začínající řekne, kdo sedí po jeho levici a kdo po pravici. Žák pak volá dál toho, kdo bude pokračovat. Doma lze pravolevou orientaci cvičit třeba na hračkách. :-)

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

4) Moje první psaní - str. 8 a 9.

- Motám, motám klubíčko

 

Prvouka

1) Hra na kukačku - ke hře je potřeba skupina dětí.

2) Já a můj svět, str. 9 cv. 1.

Popiš, jak se chovají děti na obrázcích. Vybarvi obrázek, kde děti dávají pozor na projíždějící auta.

3) Já a můj svět, str. 9 cv. 2.

Označ věci, které patří do školní aktovky.

4) Já a můj svět, str. 9 cv. 3.

Vybarvi dopravní značky. 

 

16. 9. 2020

Český jazyk

1) Rozhovor o školní družině - jaké činnosti nabízí, jaké má vybavení atd.

- ŽA, str. 8 - pusinka

2) Diskuze na téma, jak trávíme volný čas.

Co je k dané aktivitě potřeba?

Jak se chovat, abychom si u sportu neublížili? 

3) Živá abeceda, str. 8 - pastelka

- děti nakreslí, co si mohou dát na stůl

4) Živá abeceda, str. 8 - šipka

- hledejte rozdíly

5) Živá abeceda, str. 8 - pastelka

- pokračujte ve vybarvování korálků stejným způsobem

6) Pohybová chvilka s Dádou

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 8/1

- vyvozování čísla 1 pomocí obrázků

- pojmenování jednotlivých obrázků

- vyhledávání dalších věcí, které se ve třídě nachází jen jednou

2) Hra - učitel ukazuje různé předměty (pastelky, kostky, sešity). Je-li ukazovaná věc jen jedna, zareagují žáci zvoláním ANO.

3) Matýskova matematika, str. 8/1

- vyprávění o cestě do školy (dle obrázku)

- pojmenování předmětů a osob na obrázku, určování jejich počtu

- vyhledávání předmětů/postav v malých rámečcích na velké obrázku a určování jejich počtu

(jedna holčička = jedno kolečko)

4) Matýskova matematika, str. 8/3

- počítej a spoj 

 

15. 9. 2020

Český jazyk

1) Žáci se podle ilustrace pokusí určit, o kterou pohádku se jedná - Živá abeceda, str. 7 - nahoře.

2) Živá abeceda, str. 50 - učitel přečte "Malou pohádku o řepě".

- děti se zamyslí nad rozdílností pohádky vyprávěné a pohádky čtené

3) Učitel vybere jedno slovo z veršované pohádky, pak řekne další dvě slova, žáci určují, které z nich se rýmuje s prvním slovem, např. čekal - lekal, přinesl nebo dědeček - vnučka, kopeček aj.

4) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - říkanka pro hru s prsty.

Táta dupe: Dupy, dup.

Máma cupe: Cupy, cup.

Babka šlape: Šlapy, šlap.

Děda klape: Klapy, klap.

Vnouček ťape: Ťapy, ťap.

Dupy-dup, cupy-cup,

šlapy-šlap, klapy-klap,

ťap, ťap, ťap.

- během recitování říkanky si děti ťukají prsty o palec

5) Živá abeceda - str. 7 - mašle

- určování počtu slabik

6) Živá abeceda - str. 7 - špendlík

- vyhledávání shodných písmenek

- k písmenům se vymyslí vhodná křestní jména

R jako Renata, Radim, Radek, Ř jako Řehoř, D jako Daniel, Dana, Dáša aj.

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 8

- Když jde Ája do školy

- úkoly a, b, c, d

- pojmenuj a vybarvi dopravní prostředky

2) Já a můj svět, str. 9/1

- popiš, jak se chovají děti na obrázcích

- vybarvi ten obrázek, kde se děti chovají správně

 

Český jazyk

1) Hra na kukačku - ke hře je potřeba skupina dětí.

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

3) Moje první psaní - str. 6 a 7.

- kroužení kolem jablíčka

4) Určování počtu slabik u vybraných zvířátek - kočka, pes, kůň, kráva, koza, býk, sýkorka, kos, králík, morče, křeček, slepice, kuře, kohout aj.

 

14. 9. 2020

Český jazyk

1) Říkanka s pohybem

Dobrý den, dobrý den, 

dneska máme príma den.

Máme ruce na tleskání, 

máme nohy na dupání.

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem.

2) Řekni jedním slovem, co já třemi - učitel říká trojici slov, žáci vymýšlejí slova nadřazená (např. kalhoty, svetr, košile = oblečení aj.)

3) Řekni tři slova k mému slovu - obměna předcházející hry. Učitel řekne slovo nadřazené a děti vymýšlejí slova podřazená.

4) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

5) Živá abeceda - str. 6/ sova - škrtněte obrázek, který do rámečku nepatří.

6) Živá abeceda - str. 6/ míč - vybarvěte dvojice stejných hrnečků.

7) Živá abeceda - str. 6/ špendlík - vybarvěte dva rámečky se stejnými obrázky.

 

Matematika

1) Učitel nakreslí na tabuli dva předměty ze třídy. Žáci se pokusí určit, kterých předmětů je ve třídě více. Daný předmět zakroužkují (dveře x okna, židličky x lavice).

2) Žáci rozhodnou, zda je ve třídě víc chlapců nebo děvčat.

3) Hádanky - geometrické tvary.

Jaký tvar má sluníčko?

Jaký tvar má střecha?

Jaký tvar má domeček?

Z jakých tvarů jsou sestaveny jehličnaté stromy?

4) Matýskova matematika - str. 7/1 - Čeho je více?

5) Matýskova matematika - str. 7/2 - vybarvi domeček a hrad dle zadání.

 

Český jazyk

1) Povídání o tom, co se dělo o víkendu.

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

3) Moje první psaní - str. 4 a 5.

- cviky k uvolnění ruky a zápěstí

 

11. 9. 2020

Český jazyk

1) Hádanky

Kdo to hází hříbku v mlází

z výšky šišky na hlavu?

Uličnice, nezbednice, 

aby měla zábavu. (veverka)

 

Má to klobouček, 

jednu nožičku, 

pěkně si sedí

v mechu v lesíčku. (hříbek)

 

Zpívám, 

ale nemám úst, 

sám a sám

se bojím růst (les)

 

2) Říkanka a hra s prsty

Hola, hoši, do práce, pomáháme mamince.

Ty udělej polínka a ty roztop kamínka,

ty udělej kašičku, ty dej na stůl vázičku,

ty, malý, se dívej a pěkně nám zpívej.

Ruka je lehce sevřená, jednotlivé prsty se postupně natahují.

 

3) Živá abeceda - str. 5/ budík

Pojmenujte obrázky ve sloupcích.

Jakou hlásku slyšíte na začátku slova?

4) Živá abeceda - str. 5/ pastelka

Stejná písmena vybarvěte stejnou barvou.

5) Živá abeceda - str. 5/ míč

Vyhledejte stejné dvojice obrázků. Vybarvěte je.

6) Živá abeceda - str. 5/ mašle

Vyznačte tolik teček, kolik má slovo slabik.

 

Matematika

1) Diktát s obrazci - vyučující diktuje různé obrazce a děti zvedají příslušné tvary (kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník). Ve škole máme dřevěné kostky, doma lze obrazce načrtnout na kousek papíru. :-)

2) Matýskova matematika - str. 6/1

- pojmenování obrázků, určování počtu věcí na obrázku (dokreslování koleček)

3) Matýskova matematika - str. 6/2 

- Žák přečte řádek zleva doprava (bez počítání po jedné)

- Lze procvičit i čtení po sloupci

4) Pohybová hra - vyučující ukazuje na kostkách určitý počet teček a žáci dle toho vykonají domluvený počet úkonů (dřepy, poskoky, tlesknutí, dupnutí aj.).

5) Matýskova matematika - str. 6/3

- opakování geometrických tvarů, jejich střídání

 

Český jazyk

1) Co se ve třídě změnilo - jeden žák čeká za dveřmi, učitel provede po dohodě s ostatními dětmi ve třídě nějakou změnu. Vybraný žák se snaží poznat, co se ve třídě změnilo.

2) Všechno líta, co peří má - učitel říká říkanku a dopoví např. kukačka lítá. Děti by měly zareagovat - zvednout ruce a vyskočit. Pokud učitel řekne zvíře, které nelítá, zůstanou děti sedět.

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

4) Grafomotorika - Moje první psaní, str. 3 draci

Děti si draky vybarví.

 

10. 9. 2020

Český jazyk

1) Hra - vyučující vydupává a vytleskává v určitém rytmu a děti ho napodobují.

Např. dup, dup, dup, tlesk / tlesk, dup, dup, tlesk / tlesk, dup, dup atd.

2) Kdo sedí vedle - děti sedí v kroužku, začínající řekne, kdo sedí po jeho levici a kdo po pravici. Žák pak volá dál toho, kdo bude pokračovat. Doma lze pravolevou orientaci cvičit třeba na hračkách. :-)

3) Živá abeceda - str. 4 (O přestávce) - obrázek nahoře

Rozhovor o tom, co žáci dělají o přestávce, co je vhodné a co nikoliv = vyvození zásad slušného chování + upozornit na to, co se ve škole nedělá.

3) Živá abeceda - str. 4 (O přestávce) - tabulka s obrázky dole

Kterou hlásku slyšíte na začátku slova?

Které obrázky k sobě patří?

 

Matematika

1) Vytleskávání slabik u slov - pravítko, tužka, penál, aktovka, sešit, kniha atd.

2) Vyučující ukazuje různé předměty (dvě fixy, jedno pero, tři sušenky, jeden penál) a děti si na lavici připraví stejný počet knoflíků (popř. kamínků, párátek, fazolek aj.). 

Př. Učitel ukáže dvě pastelky, děti si na lavici připraví dva knoflíky.

3) Seznámení se základními geometrickými tvary - kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník.

4) Diktát s obrazci - vyučující diktuje různé obrazce a děti zvedají příslušné tvary (kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník). Ve škole máme dřevěné kostky, doma lze obrazce načrtnout na kousek papíru. :-)

5) Matýskova matematika - str. 5/1 (procvičování znalosti geom. tvarů - tvar a barva).

6) Matýskova matematika - str. 5/2 (počítání, spojování vhodného počtu).

7) Matýskova matematika - str. 5/3 (vybarvování dle klíče).

 

Český jazyk

1) Hra - uslyšíte-li určité slovo, tleskněte.

Např. slovo kočka: Babička má černou kočku. Tlesk! - Včera jsme byli v divadle. Nic. - Naše kočka chytá myši. Tlesk! - Maminka upekla koláč. Nic!

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby zápěstím aj.)

Dbáme na správné držení psacího nástroje a správné sezení - viz Moje první psaní (desky).

6) Grafomotorika - kreslíme s říkankou.

Kocourek

Namotáme klubíčko, do něj menší jablíčko.

Přilepíme uši, ať to kočce sluší.

Potom ještě očka, ať se kouká kočka.

Pak nosánek, kníry, má kocour milý.

Ocáskem si zacvičí, náš kocourek kočičí.

kočka

 

Prvouka

1) Pohybová hra - část dětí dělá stromy, ostatní pobíhají kolem nich, kterým směrem chtějí, dávají pozor, aby nedošlo k srážce. Doma lze nahradit spolužáky hračkami. :-)

Pohyb doprovázíme říkankou:

Běžím, běžím lesem, 

nevím vůbec, kde jsem.

Běžím, běžím kolem stromů, 

kudy vede cesta domů?

2) Téma "O přestávce" - Já a můj svět, str. 6 a 7.

- zopakovat vhodné a nevhodné chování ve škole

- vybarvit potraviny, které jsou vhodné ke svačině

- pojmenování místností školy dle plánku v učebnici

- přiřazování předmětů do místností školy dle toho, kam patří

 

9. 9. 2020

Matematika

1) Vyučující ukazuje různé předměty (dvě pastelky, jedno ořezávátko, tři jablíčka, jeden penál) a děti si na lavici připraví stejný počet knoflíků (popř. kamínků, párátek aj.).

Př. Učitel ukáže dvě pastelky, děti si na lavici připraví dva knoflíky.

2) Matýskova matematika - str. 4/1 (kolečka)

Dbáme na správné držení psacího nástroje - viz Moje první psaní (desky)

3) Žáci si podle diktátu vyučujícího rovnají geometrické tvary do řady za sebou (popř. barevné knoflíky, víčka od PET lahví aj.)

Např. Dva žluté trojúhelníky, jedno červené kolečko, dva modré čtverce, jedno červené kolečko, dva žluté trojúhelníky, jedno červené kolečko aj.

4) Matýskova matematika - str. 4/1 (řada)

 

Český jazyk

1) Říkanka s pohybem

Čimčarara, čim, čim, čim, 

kde já sedím, dobře vím.

Ve třídě mám místečko, 

jako vrabčák hnízdečko.

Děti se ve třídě pohybuji jako vrabčáčci a na závěr se vrátí na své místo do lavice.

2) Tleskaná - žáci vytleskají své jméno a příjmení po slabikách.

3) Stejně jako já - učitel připraví na lavici různé předměty (pero, pastelka, guma, penál, učebnice, ořezávátko) a děti si připraví tyto předměty na lavici dle něj.

4) Živá abeceda - str. 3 - celá

Co patří a co nepatří do aktovky?

Co se jí a co se nejí?

Porovnejte svačinky na ubrousku.

5) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - viz Moje první psaní str. 1 (ťukání prsty, krouživé pohyby na obě strany zápěstím aj.)

6) Grafomotorika - žáci se pokusí nakreslit hrušku a pod ni houpavým pohybem v rytmu říkanky talíř. Říkanku i s kreslením několikrát opakujeme.

Vezmi žlutou tužku

Vezmi žlutou tužku, 

namaluj mi hrušku.

A pod hrušku talíř, 

sláva, ty jsi malíř.