Navigace

Obsah

Učivo probrané do 18. 12.

ČJ učebnice str. 36 (včetně), prac. sešit až do str. 27, cv. 1, 2 (horní)

Psaní až do str. 21 (včetně) + str. 25 a 26

Ma (fialová) str. 53 (včetně)

Prv str. 22 - 23

 

Přes vánoční prázdniny:

- přečíst knihu + zápis do čtenářského deníku

- procvičovat:

 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/vyber.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/deleni-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html.

Učivo 2. 12.

Čj učebnice str. 32, cv. 2, 3

Písanka str. 16

Ma str. 46

Učivo 30. 11. a 1. 12.

Čj prac. seš. str. 23 a 24

Písanka str. 15

Ma str. 44 a 45

PRV str. 18

Informace pro rodiče

Podle nového rozpisu obědů ve školní jídelně by žáci 3. ročníku měli každý den kromě úterý chodit na oběd od 12:30 do 12:45 hodin, v úterý od 12:15 do 12:30 hodin.                      Bornová

 

úterý 13. 10. 

Český jazyk - pracovní sešit str. 13 cv. 1 - popis - přečti si + písemně vypracuj body a)

b) - připomínám - vlastní jména píšeme vždy s VELKÝM písmenem na začátku

c) slovesa podtrhni vlnovkou - použij tužku

d) do školního sešitu nadepiš - Slohové cvičení - popis plyšáka

- s pomocí textu o Míšovi Kuličkovi napiš jaký je tvůj plyšák

Matematika - pracovní sešit str. 27 cv. 1, 2, 3

 

pátek 9. 10. 

Český jazyk - pracovní sešit str. 12 cv. 12; str. 13 cv. 16 - písemně + zkus přísloví vysvětlit

                     pracovní sešit str. 13 cv. 12 + vyber si tři věty a přepiš je do školního sešitu

                  čtení - pokračuje v četbě své knihy - střídej tiché a hlasité čtení       

Matematika - Geometrie - pracovní sešit str. 4 cv. 2 C, D

řešení: geometrie_9.10..pdf (491.83 kB)

DÚ: vypočítej do školního sešitu příklady ze sloupečku č. 21 - připomínám: napíšeš příklad a vypočítáš, dodržuješ úpravu - jeden znak, číslice v jednom okénku.

násobilka_9.10..pdf (177.23 kB)

Anglický jazyk - posílá zápis do sešitu

04 Classroom bugs.docx (14.59 kB)

čtvrtek 8.10.

Český jazyk - učebnice str. 18 cv. 16 - doplň chybějící slovo - přepiš do sešitu

Matematika - pracovní sešit str. 25 cv. 3 - procvičuješ násobení

Prvouka - učebnice str. 9 pročti si, nauč se : Co potřebuješ znát při jízdě na kole

středa 7. 10.

Český jazyk - PS str. 12 cv. 11 doplň + vyber si 4 slovní spojení, použij je ve větě, věty

                     napiš do školního sešitu

                    - učebnice str. 18 cv. 15 - doplň chybějící písmeno, jména chlapců přepiš

                      abecedně do školního sešitu

                   -   přečti si jednu kapitolu z rozečtené knihy

Matematika - procvičuj nádobilku 4

https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/najdi-vetrelce/pocitame.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/4/mezi-broucky/nasobeni4priklad1.htm

úterý 6. 10. 

Český jazyk - PS str. 11 cv. 6, 7, 8 + věty ze cvičení 7 přepiš do školního sešitu

                   -  čtení - přečti si jednu kapitolu z rozečtené knihy

Matematika - zápis do sešitu - násobilka 4

nasobilka_4.pdf (420.09 kB)

PS str. 25 cv. 1,2