Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Co právě probíráme?

Co právě probíráme? 

ÚKOLY JSOU NA WEB ZADÁVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ ABSENCE NĚKTERÉHO Z ŽÁKŮ.

31. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 54 cv. 2.

2) Prac. seš. II. str. 2 cv. 3

Hry - ohebné a neohebné slovní druhy.

Matematika

1) Prac. seš. str. 43 - celá.

2) Prac. seš. str. 48 cv. 2.

Čtení

1) Skřítek Nills + otázky k textu.

 

30. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 54 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. II. str. 2 cv. 1, 2. 

3) Diktát prac. seš. str. 40 cv. 4.

Hry - ohebné a neohebné slovní druhy.

Matematika

1) Uč. str. 57 - celá a str. 58 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 42 - celá.

3) Prac. seš. str. 48 cv. 1.

Čtení

1) Skřítek Nills + otázky k textu.

2) Písanka II., str. 1 a 2.

Prvouka

1) Prezentace živá a neživá příroda

2) Prac. seš. str. 29 cv. 1, 2, 3. 

 

27. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 53 cv. 2.

2) Prac. seš. 41 cv. 1, 2, 3.

3) Hry s vyjm. slovy po M

4) Procvičování na webu Umíme česky

Vyjmenovaná slova po M (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

ČJ - prac. seš. str. 40 cv. 4 (připravit jako diktát na PO).

Matematika

1) Uč. str. 56 - celá.

2) Prac. seš. str. 41 - celá.

Čtení

1) Skřítek Nills

2) Čítanka, str. 60-61.

 

26. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 53 cv. 2.

2) Prac. seš. 40 cv. 1, 2, 3 a str. 41 cv. 3.

3) Hry s vyjm. slovy po M

4) Procvičování na webu Umíme česky

Vyjmenovaná slova po M (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

Matematika - geo

1) Uč. str. 14 cv. 1 a str. 15 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 1, 2, 3, 4 a str. 11 cv. 7.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 28 cv. 1, 2, 3, 4.

 

25. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 52 cv. 4 a 53 cv. 1.

2) Prac. seš. 39 cv. 4.

3) Hry s vyjm. slovy po M

4) Procvičování na webu Umíme česky

Vyjmenovaná slova po M (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

Matematika 

1) Uč. str. 54 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 40 cv. 1, 5, 6.

Čtení

1) Skřítek Nills + práce s textem

2) Písanka, str. 32.

 

24. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 52 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. 39 cv. 1, 2, 3.

3) Hry s vyjm. slovy po M

Matematika 

1) Test na násobení mimo obor malé násobilky

2) Prac. seš. str. 39 cv. 3, 5 a str. 40 cv. 2, 3, 4.

Čtení

1) Skřítek Nills + práce s textem

2) Kimovka + hry na rozvoj slovní zásoby

 

23. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 51 cv. 3.

2) Uč. str. 53 cv. 3 (diktát).

3) Hry s vyjm. slovy po M

Matematika 

1) Uč. str. 54 cv. 2.

2) Prac. seš. str. 39 cv. 3, 5.

Čtení

1) Skřítek Nills + práce s textem

2) Písanka, str. 31.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 25 cv. 1 až 4.

 

20. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 51 cv. 1, 2, 4.

2) Uč. str. 49 cv. 3 - písemně do SŠ. 

DÚ ČJ uč. str. 53 cv. 3 (připravit jako diktát).

Matematika 

1) Uč. str. 54 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 38 cv. 1, 2, 4.

Čtení

1) Skřítek Nills + práce s textem

2) Čítanka, str. 58.

 

19. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 50 cv. 1 až 5.

2) Prac. seš. str. 38 cv. 1, 2, 3.

Matematika 

1) Kontrolní práce - 2. část

2) Uč. str. 53 cv. 3, 4.

3) Opakování malé násobilky - příšerky.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2, 3.

 

18. ledna 2023

DINOPARK

 

17. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 49 cv. 4 a, b, c.

2) Prac. seš. str. 37 cv. 3, 4.

Matematika 

1) Kontrolní práce - 1. část

2) Uč. str. 53 cv. 2.

3) Opakování malé násobilky - příšerky

Český jazyk

1) Skřítek Nills - mimočítanková četba, otázky k textu

 

16. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 49 cv. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. str. 37 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 36 cv. 8.

Matematika 

1) Uč. str. 53 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 38 cv. 2 až 5.

3) Opakování malé násobilky - sněhuláci

Český jazyk

1) Skřítek Nills - mimočítanková četba, otázky k textu

2) Písanka, str. 30

 

13. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 48 cv. 4, 5, 6, 7.

2) Prac. seš. str. 36 cv. 5, 6, 7.

Matematika 

1) Uč. str. 52 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 37 cv. 4, 5.

3) Prac. seš. str. 38 cv. 1.

Český jazyk

1) Skřítek Nills - mimočítanková četba, otázky k textu

 

12. ledna 2023

Dětské dopravní hřiště

 

11. ledna 2023

Český jazyk 

Kontrolní práce z ČJ

Matematika 

1) Uč. str. 52 cv. 1, 2.

Prac. seš. str. 37 cv. 1, 2, 3.

Český jazyk

1) Skřítek Nills - mimočítanková četba

2) Písanka, str. 29.

 

10. ledna 2023

Český jazyk 

Kontrolní práce z ČJ

Matematika 

1) Prac. seš. str. 36 cv. 3, 4, 5.

Český jazyk

1) Výukové programy na počítačích

 

9. ledna 2023

Český jazyk 

Sloh - povídání o Vánocích, výroba vánoční baňky Moje Vánoce 2022 (Co jsem dostal/a? Co hezkého jsem viděl/a v televizi? Co jsem dělal/a?

Matematika 

Sloh - povídání o Vánocích, výroba vánoční baňky Moje Vánoce 2022 (Co jsem dostal/a? Co hezkého jsem viděl/a v televizi? Co jsem dělal/a?

Český jazyk

1) Čtení mimočítankové četby - Skřítek Nills

2) Písanka, str. 28

Prvouka

1) Pracovní list - předsevzetí do roku 2023 - psaní, kreslení

 

6. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 47 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 36 cv. 4.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 36 cv. 1, 2.

Český jazyk

1) Čtení mimočítankové četby - Skřítek Nills

 

5. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 47 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 35 cv. 1.

Matematika - geo

1) Uč. str. 10 cv. 1, 2 (do sešitu).

Český jazyk

1) Čtení mimočítankové četby - Skřítek Nills

Prvouka

1) Vánoce - povídání

2) Tři králové - prac. list

 

4. ledna 2023

Český jazyk 

1) Uč. str. 46 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 35 cv. 2.

Matematika

1) Prac. seš. str. 34 cv. 3, 4 a str. 35/ celá.

Český jazyk

1) Čtení mimočítankové četby - Skřítek Nills

 

3. ledna 2023

Český jazyk 

1) Opakování - vyjmenovaných slov 

Matematika

1) Opakování +, - a *, /

Český jazyk

1) Čtení mimočítankové četby - Skřítek Nills

Povídání o Vánocích

 

22. prosince 2022

Vánoční besídka

 

21. prosince 2022

Matematika

1) Opakování + a - pod sebou i vedle sebe, násobení a dělení, počítání se závorkami a bez, slovní úlohy

 

20. prosince 2022

Český jazyk 

1) Hry s papírovými kartami - vyjm. slova po M (řazení + vymýšlení vět).

2) Uč. str. 46 cv. 2.

3) Prac. seš. str. 35 cv. 1, 2.

DÚ - UČ SE vyjm. slova po M (uč. str. 46).

Matematika

1) Matematický král - násobení a dělení.

2) Opakování (počty se závorkou a bez), uč. str. 22 cv. 1, 2  + str. 46 cv. 1 a 3 (zapsat a vypočítat do SŠ).

3) Test na + a - pod sebou i vedle sebe.

Český jazyk

1) Skřítek Nils - mimočítanková četba

2) Čítanka, str. 41 až 42.

3) Běhací vánoční diktát

 

19. prosince 2022

Český jazyk 

1) Diktát, dle prac. seš. str. 34 cv. 5.

2) Seznámení s vyjm. slovy po M - prezentace.

3) Uč. str. 46 cv. 1, 2.

4) Hry s vyjm. slovy - kartičky (řazení + vymýšlení vět).

Matematika

1) Matematický AZ KVÍZ (procvičení násobení a dělení).

2) Uč. str. 16 cv. 1-4 a str. 18 cv. 1-4 a str. 20 cv. 1-4 (vybrat vždy 4 příklady ze cvičení a opsat je do sešitu + výpočet).

3) Test na násobení a dělení čísly 5 až 9.

Český jazyk

1) Deník malého poseroutky

2) Písanka, str. 26.

3) PL - oprava chyb a přepis.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 23 cv. 1, 2, 3, 4.

 

16. prosince 2022

Český jazyk 

1) Hry s vyjm. slovy

2) Procvičování www.umimecesky.cz - vyjm. slova po L

3) Prac. seš. str. 34 cv. 4.

DÚ - ČJ prac. seš. str. 34 cv. 5 (připravit jako diktát na pondělí).

Matematika

1) Matematický AZ KVÍZ

2) Uč. str. 12 cv. 4 a str. 13 cv. 1 (opis do sešitu + výpočet).

Český jazyk

1) Deník malého poseroutky

 

15. prosince 2022

Český jazyk 

1) Hry s vyjm. slovy

2) Procvičování www.umimecesky.cz - vyjm. slova po L

3) Uč. str. 44 cv. 4 (do SŠ na známky).

Písanka, str. 25.

Matematika - geo

1) Rýsování úsečky  = 5 cm 4 mm,   =8 cm 9 mm.

2) Uč. str. 12 cv. 1, 2, 3.

3) Obrázek z geometrických tvarů.

DÚ - MA geo - prac. seš. str. 10 cv. 4.

Prvouka

1) Tvorba krátké reportáže o dění ve třídě

 

14. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 44 cv. 3 - písemně do SŠ, na známky.

2) Procvičování www.umimecesky.cz - vyjm. slova po L

3) Prac. seš. str. 34 cv. 2.

4) Uč. str. 45 cv. 5.

5) Uč. str. 45 cv. 4 (do SŠ na známky).

6) Prac. seš. str. 34 cv. 3.

Matematika

1) Testíkové sešity str. 20 cv. 3.

2) Procvičování příkladů na násobení a dělení (opis do sešitu + výpočet).

Český jazyk

1) Písanka, str. 24.

PROGRAM O SOVIČKÁCH

 

13. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 44 cv. 3 - písemně do SŠ, na známky.

2) Uč. str. 45 cv. 2.

3) Prac. seš. str. 34 cv. 1.

Hry s vyjm. slovy po L

Matematika

1) Testíkové sešity str. 20 cv. 3.

2) Testíkové sešity str. 21 cv. 3 a 22 cv. 1.

3) Matematický AZ KVÍZ

Český jazyk

1) Malý poseroutka - čtení

Losování ván. dárků

ZÍTRA TEPLÉ OBLEČENÍ - PROGRAM O SOVIČKÁCH BUDE V SOKOLOVNĚ 

Z UČENÍ VZÍT VŠE (DLE ROZVRHU).

 

12. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 44 cv. 4, 5.

2) Prac. seš. str. 33 cv. 2 až 4.

Diktát, dle uč. str. 45 cv. 6.

Matematika

1) Test + a - pod sebou a vedle sebe

2) Testíkové sešity str. 17 cv. 7 - dokončení.

3) Omalovánky s násobením a dělením.

4) PL k počítání se závorkami

Český jazyk

1) Písanka, str. 23.

2) Malý poseroutka - čtení

Prvouka

1) Prac. seš. str. 22 cv. 2, 3.

2) Hra na detektiva - rébusy s čísly

 

9. prosince 2022

Český jazyk 

1) Prac. seš. str. 32 cv. 3.

2) Uč. str. 44 cv. 1 až 4.

3) Prac. seš. str. 33 cv. 1.

Diktát (připravit na pondělí) uč. str. 45 cv. 6.

Matematika

1) Test + a - pod sebou a vedle sebe

2) Testíkové sešity str. 17 cv. 7.

3) Opakování násobilky

Český jazyk

1) Běhací diktát - advent

2) Malý poseroutka - čtení

 

8. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 43 cv. 1 až 4.

2) Prac. seš. str. 32 cv. 1, 2, 4, 5.

Matematika - geo

1) Test rýsování úseček o konkrétní délce

2) Uč. str. 11/ poučka a cv. 1.

3) Uč. str. 12/ poučka a cv. 1, 2.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 21 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 22 cv. 1.

 

7. prosince 2022

Český jazyk 

1) Prac. seš. str. 31 cv. 3, 4.

2) Uč. str. 41 cv. 4 (do SŠ, na známky).

3) Hry s vyjm. slovy po L

Matematika

1) Testíkové sešity str. 11 cv. 1.

2) Desetiminutovka na + a - pod sebou.

Český jazyk

1) Písanka, str. 22.

2) Malý poseroutka

 

6. prosince 2022

Český jazyk 

1) Prac. seš. str. 30 cv. 3.

2) Uč. str. 42 cv. 1, 2, 3.

3) Prac. seš. str. 31 cv. 1, 2, 5, 6.

Matematika

1) Testíkové sešity str. 13 cv. 3.

MIKULAJDA

 

5. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 41 cv. 4, 5.

2) Prac. seš. str. 30 cv. 2.

Diktát, prac. seš. str. 28 cv. 3.

Matematika

Test na + a - pod sebou.

1) Prac. seš. str. 34 cv. 1 b, c a cv. 2.

2) Testíkové sešity str. 9 cv. 3.

3) Prac. seš. str. 28 cv. 1.

Český jazyk

1) Písanka, str. 21.

2) Malý poseroutka

Prvouka

1) Prac. seš. str. 18 a str. 19 (dokončit).

2) Prac. seš. str. 20 - celá.

 

2. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 41 cv. 1, 2, 3.

UČ SE VYJM. SL. PO L NAZPAMĚŤ.

2) Prac. seš. str. 30 cv. 1 a 4.

Matematika

Test na + a - pod sebou.

1) Prac. seš. str. 33 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 34 cv. 1 a.

Český jazyk

1) Projekt Afrika - opice (+, - a práce s textem ve skupině)

Minimální výstupy:

Matematika - geo

1) Spočítat další dvě cv. v prac. seš. 

Český jazyk 

1) Doplnit prac. list.

2) Přečtení jedné stránky z pohádkové abecedy.

 

1. prosince 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 40 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 29 cv. 1, 2, 3, 4.

Matematika - geo

1) Uč. str. 9 cv. 3.

2) Uč. str. 10/ poučka + cv. 1.

3) Prac. seš. str. 8 cv. 2.

Prvouka

1) Prac. seš. str. 18 cv. 1, 2. 

Minimální výstupy:

Matematika - geo

1) Uč. str. 9 cv. 3.

2) Uč. str. 10/ poučka + cv. 1.

3) Prac. seš. str. 8 cv. 2.

Český jazyk 

1) Doplnit prac. list.

2) Přečtení jedné stránky z pohádkové abecedy.

 

30. listopadu 2022

Český jazyk 

1) HRY S VYJM. SLOVY PO B (hádanky s vyjm. slovy)

Vyjmenovaná slova po B (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

2) Práce s prac. listem.

Matematika 

1) Běhací příklady

2) Pamětné opakování násobilky

3) Uč. str. 46 cv. 3.

4) Prac. seš. str. 32 cv. 5.

Český jazyk - čtení

1) Písanka, str. 19.

2) Pexeso s vyjm. slovy

 

29. listopadu 2022

Český jazyk 

1) HRY S VYJM. SLOVY PO B (pexeso, králinky).

Vyjmenovaná slova po B (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

2) Běhací diktát na párové souhlásky (ve dvojici).

Matematika 

1) Násobilkový fotbal

2) Test - násobení a dělení 

3) Prac. seš. str. 32 cv. 3, 5.

Český jazyk - čtení

1) Malý poseroutka + ot. k textu

 

28. listopadu 2022

Český jazyk 

1) HRY S VYJM. SLOVY PO B (pexeso, králinky).

Vyjmenovaná slova po B (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

2) Diktát, dle uč. str. 38 cv. 5.

3) Uč. str. 39 cv. 1, 2, 3.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 29 cv. 1 (2 sloupce).

2) Uč. str. 46/ tabulka + cv. 1.

3) Prac. seš. str. 32 cv. 1, 2.

POVÍDÁNÍ O PREHISTORICKÝCH TVORECH

 

24. listopadu 2022

Český jazyk 

1) HRY S VYJM. SLOVY PO B

Vyjmenovaná slova po B (lehké) – online Rozhodovačka (umimecesky.cz)

2) do SŠ uč. str. 38 cv. 4 (písemně na známky).

Matematika - geo

1) Uč. str. 9 cv. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1.

3) Testík na násobení a dělení

Prvouka

1) Prac. seš. str. 17 cv. 3, 4 a str. 18 cv. 1.

DÚ - Pís. str. 20.

 

23. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 37 cv. 4 a str. 28 cv. 2, 3, 4.

2) Prac. seš. 28 cv. 1, 2.

Matematika

1) Prac. seš. str. 31 cv. 6, str. 30 cv. 1 a, str. 29 cv. 2.

Český jazyk

1) Písanka, str. 17 (dokončení) a str. 18.

2) Čtení - Deník malého poseroutky

 

22. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 37 cv. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. 27 cv. 1, 2 (dole).

Matematika

1) Prac. seš. str. 31 cv. 1 až 5 a str. 30 cv. 1 B.

2) Hra - násobilkový král.

Český jazyk

1) Běhací diktát

2) Čtení - Deník malého poseroutky

 

21. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Písanka, str. 17.

Projekt Surikata

 

16. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 36 cv. 1, 2, 3, 5.

2) Prac. seš. 27 cv. 1, 2.

3) Uč. str. 36 cv. 4 - písemně do SŠ.

4) úkol ze dne 15. 11. prac. seš. str. 26 cv. 1, 2, 3 (omylem napsána str. 27).

Matematika

1) Prac. seš. str. 27 cv. 1 a str. 28 cv. 2 až 6.

2) Hra - násobilkový král.

Český jazyk

1) Projekt Žirafa

 

15. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 35 cv. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. 26 cv. 1, 2, 3.

Matematika

1) Prac. seš. str. 26 cv. 5, 6 a str. 27 cv. 2, 4, 5.

2) Hra - násobilkový král.

Český jazyk

1) Písanka, str. 16.

2) Čtení Deníku malého poseroutky + ot. k textu

3) Běhací diktát

 

14. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 34 cv. 5, 6.

2) Prac. seš. 26 cv. 4, 5.

DIKTÁT uč. str. 11 cv. 7.

Matematika

1) Prac. seš. str. 25 cv. 6 a str. 26 cv. 1, 2, 4.

2) Hra - násobilkový král.

Český jazyk

1) Písanka, str. 15.

2) Čtení Deníku malého poseroutky + ot. k textu

Prvouka

1) Prac. seš. str. 16 cv. 2, 3, 4.

2) Prac. seš. str. 17 cv. 1, 2.

 

11. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 34 cv. 1, 2, 3 a 4.

2) Prac. seš. 25 cv. 1, 2, 3.

DÚ ČJ - uč. str. 11 cv. 7 (připravit jako diktát na pondělí).

Čítanka, str. 31.

Matematika

1) Prac. seš. str. 25 cv. 1, 2, 4, 5.

Český jazyk

1) Komiks o sv. Martinovi, pranostiky

2) Svatomartinské hry a rébusy.

 

10. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 32 cv. 4.

2) Uč. str. 33 cv. 7 (doplnit + 3 řádky přepsat do SŠ).

HRY S VYJM. SLOVY.

Matematika - geo

1) Uč. str. 8 - celá.

2) Prac. seš. str. 7 - celá.

Český jazyk

1) Prac. seš. str. 15 - celá.

 

9. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 33 cv. 5, 6.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 4, 5. 

Matematika 

1) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2, 3, 5, 6.

Český jazyk

1) Malý poseroutka - mimočítanková četba.

2) Písanka, str. 14.

 

8. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 32 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 22 cv. 4, 6 a str. 23 cv. 2, 4, 5.

Český jazyk

1) Malý poseroutka - mimočítanková četba.

 

7. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 32 cv. 1, 2 a poučky.

2) Diktát - dle prac. seš. str. 13 cv. 19.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 21 cv. 6 a str. 22 cv. 1, 2, 3, 4 a 5.

Český jazyk

1) Malý poseroutka - mimočítanková četba.

2) Písanka, str. 13

Prvouka

1) Prac. seš. str. 13 a 14 (vždy celá).

 

4. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 31 - poučka (UČ SE vyjm. slova po B).

2) Uč. str. 31 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 22 cv. 2.

4) Prac. seš. str. 23 cv. 1, 2. 

Matematika 

1) Prac. seš. str. 21 cv. 1, 2, 4, 5.

Český jazyk

1) Malý poseroutka - mimočítanková četba.

 

2. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 29 cv. 1, 2.

2) Zkusit vymyslet vlastní rébus.

3) Prac. seš. 21 cv. 1.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 20 cv. 2, 3 a 5.

Hra - násobení a dělení pamětné.

 

1. listopadu 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 29 cv. 4.

2) Prac. seš. 21 cv. 1 a 3.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 19 cv. 1, 2, 3 a 5 a str. 20 cv. 1.

Hra - násobení a dělení pamětné.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka + otázky k textu.

2) Obrázkové rébusy, diktát slov.

 

31. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 28 - celá.

2) Prac. seš. 21 cv. 2.

DIKTÁT - dle prac. seš. str. 9 cv. 8.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 18 cv. 5, 6 a str. 19 cv. 4.

Hra - násobení a dělení pamětné.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka + otázky k textu.

2) Písanka, str. 12.

 

19. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 25 - celá.

2) Prac. seš. str. 18 - celá.

Matematika 

1) Uč. str. 30 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 17 cv. 6.

Test sčítání a odčítání do sta.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka + otázky k textu.

2) Písanka, str. 11.

 

18. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 24 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 17 cv. 1, 2.

3) Uč. str. 16 cv. 4 (písemně do SŠ).

Matematika 

1) Uč. str. 30 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 16 cv. 1, 2, 3 a 4.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka + otázky k textu.

 

14. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 23 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 16 cv.  1, 2, 3.

3) Uč. str. 24 cv. 1, 2.

4) Prac. seš. str. 17 cv.  2.

DÚ ČJ - uč. str. 9 cv. 5 (připravit jako diktát).

Matematika 

1) Uč. str. 29 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 15 cv. 1 a 3.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka + otázky k textu.

2) DÚ Čít. str. 19 a 20.

 

7. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 18 cv. 18 (písemně do SŠ).

2) Uč. str. 18 cv. 16, 17 a 19 (ústně).

Opakovací hry.

Matematika 

1) Uč. str. 26 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 12 cv. 1, 2.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka

 

6. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 20 - celá.

2) Prac. seš. str. 13 - celá.

Opakovací hry.

Matematika - geo

1) Uč. str. 4 - celá.

2) Prac. seš. str. 3 - celá.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka

2) Písanka, str. 7.

 

5. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 17 cv. 12 (písemně do SŠ).

2) Uč. str. 18 cv. 15.

DÚ ČJ - uč. str. 18 cv. 20 (připravit jako diktát na pondělí).

Čít. str. 16-17.

Opakovací hry.

Matematika

1) Uč. str. 24 - celá.

2) Prac. seš. str. 11 - celá.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka

2) Písanka, str. 6.

 

4. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 17 cv. 12, 13 (ústně).

2) Uč. str. 17 cv. 14 (písemně).

3) Prac. seš. str. 14 cv. 1, 2, 3.

PREVENTIVNÍ PROGRAM "KAMARÁDEM BÝT, KAMARÁDA MÍT".

 

3. října 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 17 cv. 9, 10.

2) Prac. seš. str. 12 - celá.

3) Prac. seš. str. 13 cv. 17 a 18.

Matematika

1) Prac. seš. str. 10 cv. 1, 2, 3.

Český jazyk

1) Čtení - Malý poseroutka

Prvouka

1) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3 a str. 7 cv. 1, 2.

 

27. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 16 cv. 6, 7, 8 (pouze na tabuli).

2) Prac. seš. str. 11 cv. 9, 10.

Matematika

1) Prac. seš. str. 11 cv. 1 až 4.

Minimální výstupy:

Čít. str. 21 - přečti a vyhledej stejná písmenka

Čít. str. 22 - přečti a napiš malá písmena

Mat, uč. str. 12 cv. 6, 7, 8.

Mat, prac. seš. str. 8 cv. 3, 4, 5.

 

26. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 16 cv. 3, 4, 5 (pouze na tabuli).

2) Prac. seš. str. 10 cv. 4, 5 a str. 11 cv. 8.

Matematika

1) Prac. seš. str. 10 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 2 (pouze polovina cvičení).

3) Prac. seš. str. 10 cv. 3 a 4.

Český jazyk

1) Písanka, str. 6.

2) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

3) Otázky k porozumění textu.

Oskarova prvouka

1) Prac. seš. str. 5 cv. 4, 5.

Minimální výstupy:

Čít. str. 19 - přečti "Prší, prší, jen se leje..."

- vyhledej a zakroužkuj písmenka "B, b" a "D, d"

- zodpověz otázku

Čít. str. 20 - přečti malá písmena a obtáhni je

Mat, uč. str. 11 cv. 2, 3, 4, 5.

Mat, prac. seš. str. 7 cv. 1 a 2.

Písanka - pokračovat str. 7.

Prvouka, str. pokračovat okopírovanými listy vloženými v učebnici.

 

23. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 15 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 1 až 3.

Matematika

1) Opakování násobení a dělení s papírovými čísly

2) Prac. seš. str. 9 cv. 1, 2, 3, 4.

Český jazyk

1) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

2) Otázky k porozumění textu.

Minimální výstupy:

Čít. str. 18 - Fialka (přečíst + vyhledat a zakroužkovat písmenko "F, f")

Čít. str. 18 - Květinové hádanky (přečíst, rozluštit).

Čít. str. 17 - Kde slyšíme? (přečíst)

Mat, prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3. 

Mat, uč. str. 10 cv. 3 + str. 11 cv. 1 (část cv. písemně do SŠ, druhou část pamětně s kartami).

 

22. září 2022

- DNES SE NEUČÍME, PĚŠÍ VÝLET NA SMRŽOVKU

 

21. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 12 cv. 1, 2 (pozdrav, představení se).

2) Prac. seš. str. 7 cv. 1.

Matematika

1) Opakování násobení a dělení s papírovými čísly

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1, 2, 3, 4.

Český jazyk

1) Písanka, str. 5.

2) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

2) Otázky k porozumění textu.

Minimální výstupy:

Čít. str. 17 - Čí je to mládě? (spoj pastelkou a povídej)

Čít. str. 17 - Na zahradě (přečti a barevně zakroužkuj dě, tě, ně).

Čít. str. 17 - Na zahradě (do sešitu opiš první větu)

Mat, prac. seš. str. 5 cv. 8 až 10 a str. 6 cv. 10.

Mat, uč. str. 9 cv. 1 a str. 10 cv. 2 (porovnej).

Písanka, str. 6.

 

20. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 14 cv. 5, 6.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 6, 7.

Matematika

1) Opakování násobení a dělení s papírovými čísly

2) Prac. seš. str. 7 cv. 2 (2. část cvičení).

3) Prac. seš. str. 7 cv. 3, 4 a 5.

Český jazyk

1) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

2) Otázky k porozumění textu.

Minimální výstupy:

Čít. str. 16 - schovávaná se slovy (vylušti rébusy).

Čít. str. 16 - čteme dě, tě, ně (přečti a barevně zakroužkuj dě, tě, ně).

Čít. str. 16 - do SŠ opiš slova "dělá, dělo, lodě, děkuji".

Mat, uč. str. 8 cv. 4 a str. 9 cv. 5 a 7 (polovinu cv. písemně do sešitu, druhou polovinu pamětně).

Mat, prac. seš. str. 5 cv. 7.

 

19. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 13 cv. 3 (pouze ústně).

2) Uč. str. 13 cv. 4 (písemně na tabuli).

3) Prac. seš. str. 8 cv. 4.

3) Prac. seš. str. 9 cv. 5.

Matematika

1) Prac. seš. str. 6 cv. 5.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 1 a 2 (pouze polovina cvičení).

Český jazyk

1) Písanka, str. 4.

2) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

3) Otázky k porozumění textu.

Oskarova prvouka

1) Prac. seš. str. 4 cv. 1 až 3.

Minimální výstupy:

Čít. str. 14 - na podzim (opsat první dvě věty do SŠ).

Čít. str. 15/ celá.

Mat, uč. str. 8 cv. 1, 2, 3.

Mat, prac. seš. str. 4 cv. 5, 6.

Písanka - pokračovat str. 5.

Prvouka, str. pokračovat okopírovanými listy vloženými v učebnici.

 

16. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 13 cv. 1 (+ úkoly).

2) Uč. str. 13 cv. 2 (písemně na tabuli).

3) Prac. seš. str. 8 cv. 1 až 3.

Matematika

1) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3 a 4.

Český jazyk

1) Mimočítanková četba - Deník malého poseroutky.

2) Otázky k textu.

Minimální výstupy:

Čít. str. 14/ celá.

Mat, uč. str. 7 - počítání v druhé desítce.

Mat, prac. seš. str. 4 cv. 1, 2, 3 a 4.

 

15. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 11 cv. 4.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 5, 6, 7.

Matematika - geometrie

1) Uč. str. 3 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 2 cv. 1, 2 (+ úkoly).

DÚ - MA - žlutý prac. seš. str. 5 cv. 5 (3 sloupce).

Český jazyk (místo prvouky)

1) Hry s měkkými a tvrdými slabikami 

2) Písanka, str. 3 (Září).

 

13. září 2022

Český jazyk 

1) Uč. str. 10 cv. 1 a 2. 

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1 až 4.

Matematika

1) Hry s papírovými čísly + smíšci a mračouni

2) Prac. seš. str. 5 cv. 3, 4 a 6.

Český jazyk

1) Hry s měkkými a tvrdými slabikami 

2) Čtení knihy Malý poseroutka

3) Otázky k porozumění textu

 

6. září 2022

Český jazyk 

1) Hry s doplňovacími kartami (trénink u, ú, ů)

2) Prac. seš. str. 2 cv. 1 až 6.

Matematika

1) Hry s papírovými čísly + smíšci a mračouni

2) Prac. seš. str. 1 cv. 1 až 3.

3) Prac. seš. str. 2 cv. 1.

Český jazyk

1) Hádankový diktát

2) Čtení knihy Malý poseroutka

3) Otázky k porozumění textu

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Kontakty

ředitelna 488 880 811 /ŘŠ/, 488 880 812 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 488 880 831

e-mail: sjlucany@seznam.cz