Navigace

Obsah

Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace je zapojena v rámci OPVV do projektu s názvem "Podpora inkluze na ZŠ Lučany nad Nisou, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002021 s celkovým rozpočtem 471.374,-  Kč.  . Projekt na naší škole bude realizován v období od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019.

Podpořené aktivity vycházejí z analýzy potřeb, které si škola stanovila jako prioritní pro svůj další rozvoj.

Jedná se o tyto aktivity:

1. Školní asistent - cílem je poskytnout větší podporu zejména žákům ohrožených školním neúspěchem. Školní asistent poskytuje základní nepedagogickou podporu žáků při doučování dle pokynů učitele, pomáhá při vypracování domácích úkolů, podporuje učitele při přípravě materiálů k individuální práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou.

2. Klub zábavné logiky a deslktopových her - cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Volnočasová aktivita probíhá v odpoledních hodinách ve škole.

3. Čtenářský klub - cílem je rozvoj klíčových kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti. Volnočasová aktivita probíhá v odpoledních hodinách ve škole.

4. Doučovánížáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Cílem je pomoci lépe zvládnout obsah učiva a upevnit zvyk přípravy na vyučování.

 

publicita