Obsah

                                        

TÝDENNÍ PLÁN I. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ  DRUŽINY

OD 17. KVĚTNA DO 21. KVĚTNA 2021

PONDĚLÍ 

 • není ranní družina - testování,
 • od 11:40 hodin do 12:20 hodin - přechod 1. a 2. třídy od školy do školní jídelny, oběd,  přechod do školní družiny (1. a 2. třída výuka do 11:40 hodin),
 • od 12:20 do 13:15 hodin: 
  • 1. a 2. třída - výtvarné činnosti - podmořský hrad, 
  • 3. třída - výuka do 12:35 hodin, poté oběd a příchod do školní družiny.
 • od 13:15 hodin do 15:00 hodin - vycházka do přírody - hádanky o vodě,
 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin - aktivity ve školní družině dle výběru dětí.

 

ÚTERÝ

 • ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin,
 • od 11:40 hodin do 12:20 hodin - přechod 1. a 3. třídy od školy do školní jídelny, oběd, přechod od školní jídelny do družiny
 • od 12:20 do 13:15 hodin:
  • 1. a 3. třída - vyprávění a četba o vodnících,
  • 2. třída výuka do 12:35 hodin, poté oběd a příchod do školní družiny,
 • od 13:15 do 15:00 hodin - pohybové aktivity na školním hřišti s křížovkou o vodních a vodních vílách nebo drobné pohybové aktivity ve školní družině,
 • není KROUŽEK VESELÁ VĚDA, 
 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin - aktivity ve školní družině dle výběru dětí,  není VÝTVARNÝ KROUŽEK.

 

STŘEDA

 • ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin,
 • od 11:40 hodin do 12:20 hodin - přechod 1. a 2. třídy od školy do školní jídelny, oběd, přechod do školní družiny (1. a 2. třída výuka do 11:40 hodin),
 • od 12:20 do 13:15 hodin:
  • 1. a 2. třída - výtvarné činnosti - podmořský hrad,
  • 3. třída - výuka do 12:35 hodin, poté oběd a příchod do školní družiny.
 • od 13:15 hodin do 15:00 hodin - dle počasí stopovaná s námětem pohádek o vodnících a mořských vílách nebo drobné pohybové aktivity ve školní družině,
 • není KREATIVNÍ KROUŽEK a  KROUŽEK KERAMIKY,
 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin - aktivity ve školní družině dle výběru dětí.

 

ČTVRTEK

 • ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin
 • od 11:40 hodin do 12:20 hodin - přechod 1. třídy od školy do školní jídelny, oběd, odchod do školní jídelny,
 • od 12:20 do 13:15 hodin:
  • 1. třída - aktivity dle výběru dětí;  
  • 2. a 3. třída přechod od školní jídelny, oběd, a poté odchod do družiny, 
 • od 13:15 hodin do 15:00 hodin - dle počasí pohybové hry na školním hřišti,
 • není KROUŽEK VAŘENÍ,
 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin - aktivity ve školní družině dle výběru dětí.

 

PÁTEK

 • ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin,
 • od 11:40 hodin do 12:20 hodin - přechod 1. a 2. třídy od školy do školní jídelny, oběd, přechod do školní družiny (1. a 2. třída výuka do 11:40 hodin),
 • od 12:20 do 13:15 hodin:
  • 1. a 2. třída - výtvarné činnosti - podmořský hrad,
  • 3. třída - výuka do 12:35 hodin, poté oběd a příchod do školní družiny.
 • od 13:15 hodin do 15:00 hodin - vycházka do přírody,
 • od 15:00 hodin do 16:00 hodin - aktivity ve školní družině dle výběru dětí.

                                                                                                                                                              Vypracovala: Mgr. Romana Bornová, vychovatelka ŠD, tel. 725 985 594