Navigace

Obsah

    Pravidla soutěže:

    Každý žák ve třídě označí čárkou 3 obrázky, které se mu budou nejvíce líbit.

    Označování se bude provádět na A4 archy s fotografiemi obrázků, které každá třída

    obdrží od svého třídního učitele.

    Do konce května proběhne vyhodnocení celoroční výtvarné soutěže.

    Oceněny budou 3 nejlepší obrázky z 1. a 2. stupně.