Obsah

PRO VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST BUDOU OD PONDĚLÍ 9. LISTOPADU VŠECHNY ÚKOLY K VIDĚNÍ V JEDNÉ JEDINÉ SLOŽCE, VIZ NÍŽE.

ÚKOLY NA WEBU (V PREZENČNÍ TÝDNY) JSOU POUZE PRO DĚTI, KTERÉ NECHODÍ DO ŠKOLY. S OSTATNÍMI PRÁCI VYPRACOVÁVÁME VE ŠKOLE, TAKŽE DOMA NIC DODĚLÁVAT NEMUSÍTE. :-)

 

Prezenční týden od 10. května 2021

14. 5. 2021 - pátek

Český jazyk

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 46 - pero.

Pojmenuj obrázky a dopiš první slabiku.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 46 - tulipán.

Přečti slova.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 46 - srdce.

Vylušti křížovku.

4) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 46 - balónek.

Přečti článek. Do prázdných políček dopiš tajenku z doplňovačky.

 

Český jazyk 2

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 44 - tulipán.

Přečti slovíčka (pouze první tři sloupce).

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 44 - míček.

V tabulce vyhledej slova podle obrázku a vybarvi je červeně.

3) Písanka 3, str. 40.

- závěrečné opakování

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - Písanka 4, str. 1.

- opakování

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 28 cv. 2.

Přečti, počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 28 cv. 3.

Napiš ANO/NE dle cv. 1 a 2.

3) Matýskova matematika, str. 29 cv. 1.

Přečti, zakresli na osu, počítej, napiš a odpovídej.

4) Matýskova matematika, str. 29 cv. 2.

Počítej a napiš.

5) Matýskova matematika, str. 29 cv. 3.

Prohlížej a napiš.

 

13. 5. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

1) Slabikář, str. 81 - tulipán a pusinka.

Přečti pohádku. Víš, jak příběh pokračuje?

2) Slabikář, str. 81 - tužka.

Podle textu doplň slova do vět.

 

Český jazyk 2

1) Písanka, str. 39.

- psaní písmenka "E"

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 45 - pastelka.

Ke každé větě přiřaď obrázek.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 45 - balónek + A/N.

Přečti text. Odpověz ANO/NE.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 27 cv. 1.

Počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 27 cv. 2.

Přečti sloupce a počítej.

3) Matýskova matematika, str. 27 cv. 3.

Prohlížej a vybarvi.

4) Matýskova matematika, str. 27 cv. 4 a 5.

Vybarvi políčka dle zadání.

5) Matýskova matematika, str. 28 cv. 1.

Přečti, počítej, napiš a vybarvi.

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 60 - domeček.

Poznávej hodiny na obrázcích.

2) Já a můj svět, str. 60 - Ája.

Napiš, kolik je hodin.

3) Já a můj svět, str. 61 cv. 1.

Napiš, kolik je hodin.

4) Já a můj svět, str. 61 cv. 2 a 3. 

Doplň odpověď.

5) Já a můj svět, str. 61 cv. 4. 

Spoj čarou názvy ročních období s vhodnými obrázky.

 

12. 5. 2021 - středa

Český jazyk

1) Slabikář, str. 79 - domeček.

Přečti slabiky.

2) Slabikář, str. 79 - barevné sloupečky.

Přečti slovíčka.

3) Slabikář, str. 79 - trojúhelník.

Vyznač správnou odpověď.

4) Slabikář, str. 79 - tulipán.

Přečti článek.

5) Slabikář, str. 80 - tulipán a pastelka.

Přečti krátký text a nakresli obrázek.

 

Český jazyk 2

1) Písanka, str. 38.

- psaní písmenka "K"

2) Slabikář, str. 80 - sova.

Přečti a vymysli podobné hádanky.

3) Slabikář, str. 80 - Chechtavá.

Přečti básničku.

 

11. 5. 2021 - úterý

Český jazyk

1) Slabikář, str. 78 - seznámení s písmenkem "F, f".

2) Slabikář, str. 78 - básnička.

Vyhledej písmenka "F, f".

3) Slabikář, str. 78 - slabiky.

Ze slabik utvoř slova. Spoj je barvou.

4) Slabikář, str. 78 - brýle.

Pojmenuj obrázky.

5) Slabikář, str. 78 - slova.

Přečti slovíčka.

6) Slabikář, str. 78 - článek a tužka.

Přečti text. Doplň jméno pejska. 

 

Prvouka

Téma: Ája se učí poznávat hodiny

1) Já a můj svět, str. 59 - Ája. 

V kolik hodin začíná škola. Vyprávěj, co děláš například ve 12 hodin v poledne, ve tři hodiny odpoledne a ve 12 hodin v noci.

Nauč se básničku a u toho se hezky protáhni, stejně jako Ája.

2) Já a můj svět, str. 59 - domeček.

Dokresli k hodinám druhou ručičku.

 

Český jazyk 2

Písanka, str. 37.

- opakování

 

10. 5. 2021 - pondělí

Český jazyk

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 42 - pero.

Pojmenuj obrázky a napiš první slabiku.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 42 - tulipán.

Přečti slova ve sloupcích.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 42 - míček.

Vyhledej a vyznač v tabulce slova podle obrázků.

4) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 42 - balónek.

Přečti text. Do volných políček dopiš písmena vyznačená v tabulce (cv. s tulipánem).

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 26 cv. 1.

Počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 26 cv. 2.

Napiš a počítej. 

3) Matýskova matematika, str. 26 cv. 3.

Počítej a napiš výsledek.

4) Matýskova matematika, str. 26 cv. 4.

Počítej a napiš výsledek.

5) Matýskova matematika, str. 26 cv. 5.

Počítej a napiš vhodnou číslici.

 

Český jazyk 2

Písanka, str. 36.

- psaní písmenka "Ř"

 

Distanční týden od 3. května 2021

7. 5. 2021 - pátek

Online hodiny přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

1) Slabikář, str. 77 - tulipán.

Přečti článek + otázky k textu.

2) Slabikář, str. 77 - tužka.

Dopiš vhodná slova.

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 77 - tulipán.

Přečti text ještě jednou samostatně (pouze prvních pět řádků). 

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 25 cv. 2.

Počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 25 cv. 3.

Počítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 25 cv. 4.

Počítej a napiš znaménko.

+ opakování s papírovými kartičkami a Lego panáčky

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 25 cv. 5.

Pokračuj v řadě, počítej a napiš. 

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka, str. 35.

- psaní písmenka "ř"

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - písanka, str. 34.

- opakování (pouze 7 řádků).

 

6. 5. 2021 - čtvrtek

Online hodiny přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

1) Slabikář, str. 76 - panáček.

Přečti a vyhledej slova, která se rýmuji.

2) Slabikář, str. 76 - trojúhelník.

Doplň do věty vhodný konec. 

3) Slabikář, str. 77 - puzzle.

Doplň vhodnou slabiku.

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 77 - sova.

Jména dětí odděl čarou. 

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 24 cv. 2.

Přečti, počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 24 cv. 4.

Počítej a napiš.

+ opakování s papírovými kartičkami a Lego panáčky

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 25 cv. 1.

Počítej a napiš.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka, str. 33.

- opakování 

 

Hodiny mimo MS TEAMS

Prvouka

Do úterní hodiny se nauč dny v týdnu tak, jak jdou za sebou. :-)

 

5. 5. 2021 - středa

Dnes online hodina českého jazyka není. Jsem u lékaře. V MS TEAMS se tedy sejdeme až o matematice a psaní. :-)

Český jazyk

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 76 - svetr, trhá / kapr, prchá...

Přečti slova.

2) Slabikář, str. 76 - barevný sloupec.

Nacvič čtení slovíček. V oranžovém sloupci vyhledej slovo "trhá", ve žlutém "vrtá" a v zeleném "nesl".

3) Slabikář, str. 76 - otazník.

Které slovo patří k obrázku. Spoj je čarou.

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 23 cv. 5.

Vypočítej.

2) Matýskova matematika, str. 24 cv. 1.

Počítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 24 cv. 2.

Počítej a napiš.

+ opakování s papírovými kartičkami a Lego panáčky

Samostatná práce

1) Matýskova matematika, str. 24 cv. 3.

Počítej a napiš.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka, str. 31 (druhá skupina).

- psaní písmenka "Ž"

Písanka, str. 32 (první skupina).

- opakování

 

4. 5. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

1) Slabikář, str. 74 - tulipán.

Přečti krátký text.

2) Slabikář, str. 74 - pusinka a tužka. 

Odpověz na otázky. Dopiš jméno své maminky.

3) Slabikář, str. 75 - srdce.

Vylušti křížovku.

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 74 - pastelka.

Nakresli svoji maminku.

2) Slabikář, str. 75 - barevný sloupec.

Přečti slova.

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 22 cv. 4.

Vypočítej.

2) Matýskova matematika, str. 22 cv. 5.

Vypočítej.

3) Matýskova matematika, str. 23 cv. 1.

Počítej, nakresli a napiš.

4) Matýskova matematika, str. 23 cv. 2.

Přečti, počítej a napiš.

+ opakování s papírovými kartičkami a Lego panáčky

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 23 cv. 3.

Počítej, nakresli a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 23 cv. 4.

Prohlížej, počítej a napiš. 

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka, str. 31.

- psaní písmenka "Ž"

Písanka 3, str. 30 (druhá skupina - výpadek zvuku).

- psaní písmenka "ž"

 

Prvouka

Téma: Dny v týdnu.

1) Já a můj svět, str. 58 - Ája.

Kolik dnů chodíte do školy?

Ve kterých dnech zůstáváte doma? 

Ája psala do sešitu názvy dnů. Některá písmenka vynechala. Dokážete názvy dnů dopsat? Slova v úvodním sloupci vám pomohou.

2) Já a můj svět, str. 58 - domeček.

Doplňte neúplné věty. Odpověď na třetí otázku vyznačte v kalendáři.

Do kalendáře nakreslete obrázek. 

 

OD 13. HODINY - DOBROVOLNÉ ČTENÍ.

1) Slabikář, str. 73 - modrý a zelené sloupeček.

Přečti slova a vyhledej "vzduch" a "bouchá".

2) Slabikář, str. 73 - tulipán.

Přečti text. Dle článku vybarvi chaloupku.

3) Poznávání slovíček po hláskách.

Z-A-J-Í-Č-E-K, P-T-Á-Č-E-K, R-O-P-U-CH-A, Ž-A-B-K-A, CH-A-T-K-A.

 

3. 5. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

1) Slabikář, str. 73 - domeček.

Přečti slabiky. Vyhledej a zakroužkuj stejné slabiky stejnou barvou.

2) Slabikář, str. 73 - barevný sloupec.

Přečti slova. Vyhledej slovo chatka, chladný a prach.

3) Slabikář, str. 73 - trojúhelník.

Zakroužkuj správnou odpověď.

4) Slabikář, str. 73 - tulipán.

Přečti krátký článek.

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 73 - smíšek.

Přečti krátký text.

2) Slabikář, str. 73 - tužka.

Dopiš správné písmenko.

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 21 cv. 5.

Počítej a napiš výsledek.

2) Matýskova matematika, str. 22 cv. 1.

Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. 

3) Matýskova matematika, str. 22 cv. 2.

Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej. 

4) Matýskova matematika, str. 22 cv. 3.

Napiš ANO - NE.

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 21 cv. 3.

Počítej, nakresli a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 21 cv. 4.

Počítej a napiš výsledek.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 30.

- psaní písmenka "ž"

 

Prezenční týden od 26. dubna 2021

30. 4. 2021 - pátek

Dnes se neučíme. Slavíme čarodějnice.

Společně s námi si vytvoř čarodějnickou legitimaci. :-)

https://www.promaledobrodruhy.cz/data/files/VYTISKNI%20SI%20LETECK%C3%9D%20PR%C5%AEKAZ%20PRO%20MAL%C3%89%20I%20VELK%C3%89%20%C4%8CAROD%C4%9AJNICE%20A%20%C4%8CAROD%C4%9AJE%20A%20ROZLE%C5%A4%20SE%20DO%20SV%C4%9ATA_.pdf

 

29. 4. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

1) Slabikář, str. 72 - seznámení s písmenkem "Ch, ch".

2) Slabikář, str. 72 - básnička.

Vyhledej a zakroužkuj písmenka "Ch, ch" v textu.

3) Slabikář, str. 72 - slabiky.

Ze slabik slož slova. Každé slovo vyznač jinou barvičkou.

4) Slabikář, str. 72 - brýle.

Říkej slova, která na písmenko "Ch, ch" začínají.

5) Slabikář, str. 72 - slovíčka.

Přečti slova.

6) Slabikář, str. 72 - pastelka a tužka.

Najdi slovo, které do věty patří, a rámečky vybarvi stejnou barvou.

Podle textu dopiš slovo do volného políčka. 

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 20 cv. 4.

Počítej a napiš výsledky.

2) Matýskova matematika, str. 20 cv. 5.

Počítej a napiš výsledky.

3) Matýskova matematika, str. 21 cv. 1.

Počítej, nakresli a zapiš.

4) Matýskova matematika, str. 21 cv. 2.

Přečti obrázkové zadání, počítej a napiš výsledek a odpověď.

5) Matýskova matematika, str. 21 cv. 3.

Počítej, nakresli a zapiš.

 

Prvouka

1) Povídání o rodině podle fotografií. Vyprávění o oslavách a svátcích - 2. část.

 

Český jazyk 2

Písanka 3, str. 28.

- psaní písmenka "č"

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - Písanka 3, str. 29.

- psaní písmenka "Č"

 

28. 4. 2021 - středa

Český jazyk

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 41 - pero.

Pojmenuj obrázky a dopiš první slabiky.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 41 - tulipán.

Přečti modrý, růžový a žlutý sloupec.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 41 - míček.

V barevných sloupcích vyhledej obrázky. Barevně je vyznač.

4) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 41 - balónek.

Přečti text.

5) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 41 - ANO x NE.

Odpověz na otázky.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 19 cv. 1.

Přečti, utvoř otázky a odpovědi, zakresli na osu a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 19 cv. 2.

Prohlížej cv. 1 a napiš, zda věta platí nebo ne.

3) Matýskova matematika, str. 19 cv. 3.

Porovnej.

4) Matýskova matematika, str. 20 cv. 1.

Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej.

5) Matýskova matematika, str. 20 cv. 2.

Přečti, utvoř otázky a odpovědi, napiš a počítej.

6) Matýskova matematika, str. 20 cv. 3.

Prohlížej cv. 2 a napiš ANO/NE.

 

Český jazyk 2

1) Slabikář, str. 71 - modrý trojúhelník.

Přečti věty a najdi chyby.

2) Slabikář, str. 71 - mobil a pastelka.

Doplň do slov háčky a čárky. Nakresli řešení hádanky.

3) Písanka 3, str. 27.

- psaní písmenka "B"

 

27. 4. 2021 - úterý

Český jazyk

1) Slabikář, str. 70 - Ty a já...

Vyhledej písmenko Ž, Š, Ř a H.

2) Povídání o tom, jaké povolání mají rodiče + o tom, jaké zaměstnánmí by jednou chtěly mít děti.

3) Slabikář, str. 70 - trojúhelník.

Rozhodni, zda věci patří do kuchyně. 

4) Slabikář, str. 70 - sova.

Vylušti přesmyčky.

5) Slabikář, str. 70 - papoušek (nahoře i dole).

Vylušti hádanku. 

 

Prvouka

1) Povídání o rodině podle fotografií. Vyprávění o oslavách a svátcích. 

 

Český jazyk 2

Písanka 3, str. 26.

- psaní slov s písmenkem "b"

 

26. 4. 2021 - pondělí

Český jazyk

1) Slabikář, str. 69 - domeček.

Přečti slabiky s písmenkem "Ř, ř".

2) Slabikář, str. 69 - pusa.

Přečti slova.

3) Slabikář, str. 69 - pero.

Dopiš slova a přečti je.

4) Slabikář, str. 69 - tulipán.

Přečti článek.

5) Slabikář, str. 69 - tužka.

Vylušti a napiš název pohádky.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 17 cv. 1.

Prohlížej, přečti, počítej a vyber.

2) Matýskova matematika, str. 17 cv. 2.

Počítej a zakroužkuj.

3) Matýskova matematika, str. 17 cv. 3.

Přečti a vybarvi. 

4) Matýskova matematika, str. 18 cv. 1.

Počítej sloupec a napiš.

5) Matýskova matematika, str. 18 cv. 2.

Počítej kostky a napiš.

 

Český jazyk 2

Písanka 3, str. 25.

- psaní písmenka "b"

 

Distanční týden od 19. dubna 2021

23. 4. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

1) Slabikář, str. 68 - seznámení s písmenkem "Ř, ř".

Přečti básničku a barevně vyznač písmenka "Ř, ř".

2) Slabikář, str. 68 - obrázek.

Vyhledej a vybarvi obrázky s písmenkem "Ř, ř".

3) Slabikář, str. 68 - brýle.

Pojmenuj obrázky.

4) Slabikář, str. 68 - slovíčka.

Přečti slova.

5) Slabikář, str. 68 - u řeky Ohře.

Přečti krátky text.

6) Slabikář, str. 68 - tužka.

Dopiš odpověď.

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 68 - slabiky pod obrázkem.

Ze slabik poskládej slova. Zakroužkuj je stejnou barvou. 

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 16 cv. 2.

Vybarvi jednu polovinu.

2) Matýskova matematika, str. 16 cv. 3.

Prohlížej, přečti a napiš, kolik je hodin.

3) Matýskova matematika, str. 18 cv. 3.

Prohlížej a napiš čísla. 

4) Matýskova matematika, str. 18 cv. 4.

Doplň číselné řady.

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 16 cv. 1.

Spoj body od 0 do 15 podle pravítka. 

2) Matýskova matematika, str. 18 cv. 2.

Počítej a napiš počty. 

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 23.

- opakování

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND: Písanka 3, str. 24.

- napiš každé slovo jednou

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. 

 

22. 4. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 40 - tulipán.

Přečti barevné sloupce. Vyhledej a vyznač v tabulce slova podle obrázku (cv. s míčkem).

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 40 - balónek.

Přečti krátký text. Do volných políček dopiš písmena vybarvená v předešlém cvičení (cv. s tulipánem).

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 40 - puzzle.

Ke každému ročnímu období vyber alespoň jednu kartičku s vhodným slovem. Vybarvi ji stejnou barvou (viz předloha).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 31 - pero.

Slova přečti a opiš psacím písmem. 

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 15 cv. 1.

Prohlížej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 15 cv. 2.

Prohlížej a nakresli. 

3) Matýskova matematika, str. 15 cv. 3.

Počítej a napiš.

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 15 cv. 4.

Počítej a napiš.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 22.

- psaní slov s písmenkem "T"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. 

 

Prvouka

Téma: Rodinné oslavy

1) Já a můj svět, str. 57 - Ája.

Do prázdného políčka nakresli svůj autoportrét.

Připrav si vyprávění o oslavách, které jste doma slavili (narozeniny, svátek, svatba nebo narození sourozence). 

2) Já a můj svět, str. 57 - domeček.

Doplň prázdná políčka v tabulkách. 

NA ÚTERNÍ HODINU SI DONES SVOJE FOTOGRAFIE Z DĚTSTVÍ. BUDEME SI O NICH POVÍDAT. :-)

P. S. I JÁ SE NĚJAKÉ POKUSÍM NAJÍT. TĚŠÍM SE NA VÁS!

 

21. 4. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 39 - pero.

Pojmenuj obrázky a dopiš pod ně první slabiku slova.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 39 - tulipán.

Přečti modrý, růžový a žlutý sloupec. Vyhledej a zakroužkuj slova žito, smaží a žal.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 39 - balónek.

Přečti krátký text a odpověz na otázky A/N.

4) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 39 - trojúhelník.

Vyber a vyznač vhodné slovo k obrázku.

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 39 - tulipán.

Přečti zelený a oranžový sloupec.

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 14 cv. 1.

Přečti, zakresli na osu, počítej, napiš a odpovídej.

2) Matýskova matematika, str. 14 cv. 2.

Počítej a napiš.

3) Rozcvička s papírovými kartami, dle str. 12 cv. 2.

- druhá část cvičení

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 12 cv. 1.

Rozlož čísla.

2) Matýskova matematika, str. 12 cv. 5.

Vybarvi políčka dle zadání.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 21.

- psaní písmenka "T"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. 

 

20. 4. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 38 - tulipán.

Přečti modrý, růžový a žlutý sloupec.

Ve sloupci vyhledej a zakroužkuj slovo rajčata, kostýmy a zákusky.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 38 - balónek.

Přečti krátký text. Do prázdného políčka doplň první písmenka jmen dívek, které přišly k Terezce na oslavu. 

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 38 - ANO/NE.

Podle textu odpovězte na otázky.

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 38 - tulipán.

Přečti zelený sloupec.

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 12 cv. 1.

Počítej a napiš. Rozklad čísel budeme trénovat na lego panáčcích. 

2) Matýskova matematika, str. 13 cv. 1.

Přečti, počítej, napiš a vybarvi.

3) Matýskova matematika, str. 13 cv. 2.

Přečti, počítej a napiš.

4) Matýskova matematika, str. 13 cv. 3.

Prohlížej cvičení 1, 2 a napiš, zda věty platí nebo neplatí. 

5) Rozcvička s papírovými kartami, dle str. 12 cv. 2.

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 12 cv. 3.

Vybarvi sloupec 5 a řádek U.

2) Matýskova matematika, str. 12 cv. 4.

Vybarvi sloupce 3, 10, 13 a řádek I, Y.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 20.

- psaní písmenka "H"

 

Prvouka

Téma: Měsíce v roce

1) Já a můj svět, str. 55 - domeček.

Přečti názvy měsíců a podle obrázků je zařaď k ročním obdobím. Vystřižené obrázky nalep k měsícům, kam patří. Kolik má rok měsíců? Kolik má každé roční období měsíců? Doplň neúplné věty.

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

ODPOLEDNÍ ČTENÍ (DOBROVOLNÉ) - 13.00 až 13.30 hodin.

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 36 - tulipán.

Přečti modrý a růžový sloupec. V textu vyhledej jméno Mirka (modrý sloupec) a Dorka (růžový sloupec).

2) Skládání slov z písmenek.

Rodič hláskuje P-E-S = dítě vysloví celé slovo PES.

- KOČKA, LES, VLAS, ČELO, ČÁP A OČI

 

19. 4. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina 9.00-9.30 hod.

2. skupina 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 37 - tulipán.

Přečti modrý, růžový a žlutý sloupec.

Ve sloupci vyhledej a zakroužkuj slovo postel, pejsek a cirkus.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 37 - srdce.

Vylušti křížovku.

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 37 - balónek.

Přečti krátký text. Do prázdného políčka doplň výsledek tajenky z předešlého cvičení.

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 36.

Přečti věty a podle nich urči, jak se děti na obrázku jmenují. První písmeno jejich jména zapiš do příslušného políčka. 

 

Matematika

1. skupina 10.00-10.30 hod.

2. skupina 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce 

1) Matýskova matematika, str. 11 cv. 1.

Počítej a zapiš výsledek.

2) Matýskova matematika, str. 11 cv. 3.

Vypočítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 11 cv. 5.

Počítej a napiš.

4) Rozcvička s papírovými kartami. 

4 + 2 = ?, 6 - 3 = ?, 7 + 1 = ?, 10 + 3 = ?, 14 - 2 = ?, 5 - 5 = ?, 6 + 4 = ?, 2 + 5 = ?,

5 + 2 = ?, 9 - 1 = ?

 

Samostatná práce 

1) Matýskova matematika, str. 11 cv. 2.

Opiš a vypočítej. 

2) Matýskova matematika, str. 11 cv. 4.

Vypočítej a napiš.

 

Český jazyk 2

1. skupina 11.00-11.20 hod.

2. skupina 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3, str. 19.

- opakování psaní písmenka "h"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

Prezenční týden od 12. dubna 2021

16. 4. 2021 - pátek

Český jazyk

1) Slabikář, str. 67 - Kuličky a pastelka.

Přečti článek a dle textu dokresli do pytlíku barevné kuličky.

2) Slabikář, str. 67 - papoušek a zvoneček.

Přečti rozpočítávadla.

3) Slabikář, str. 67 - sova.

Vylušti rébusy.

4) Slabikář, str. 67 - pusinka.

Vyprávěj, jak si hrajete venku.

5) Slabikář, str. 67 - míček.

Čarou spojte stejné věty.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 10 cv. 1

Počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 10 cv. 2.

Počítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 10 cv. 3.

Počítej a napiš.

4) Matýskova matematika, str. 10 cv. 4.

Pokračuj v řadě, počítej a napiš.

5) Matýskova matematika, str. 10 cv. 5.

Doplň znaménko + nebo -. 

 

Český jazyk 2

Písanka 3 str. 18.

- psaní písmenka "h"

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND

Písanka 3, str. 16.

- každé slovo stačí napsat jen jednou

 

15. 4. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

1) Slabikář, str. 66 - tulipán.

Přečti článek. Které nové písmeno se na této straně objevilo?

2) Slabikář, str. 66 - puzzle.

Skládej slova ze slabik a rámečky vybarvi.

3) Slabikář, str. 66 - pusinka.

Přečti krátký text.

4) Slabikář, str. 66 - růžová pastelka.

Podle textu dokresli mašle na pomlázku.

5) Slabikář, str. 66 - srdce.

Dopiš slova do vět.

6) Slabikář, str. 66 - tužka.

Vylušti tajenku.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 9. cv. 1.

Počítej a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 9 cv. 2.

Počítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 9 cv. 3.

Počítej a napiš.

4) Matýskova matematika, str. 9 cv. 4.

Počítej a napiš.

 

Český jazyk 2

Písanka 3 str. 17.

- psaní písmenka "Z"

 

Prvouka

Téma: Rok a roční období

1) Já a můj svět, str. 54 - Ája.

Které roční období máte nejraději a proč? 

Podle obrázků popiš, co všechno můžeš v průběhu roku dělat.

Vyprávěj, jak se jednotlivé měsíce mění počasí.

Černobílé obrázky spoj se symboly ročních období.

Napiš, kolik má rok ročních období.

 

14. 4. 2021 - středa

Český jazyk

1) Slabikář, str. 65 - domeček.

Přečti slabiky. Stejné slabiky vybarvi stejnou barvou.

2) Slabikář, str. 65 - barevný sloupec.

Přečti zelený a žlutý sloupeček.

3) Slabikář, str. 65 - tulipán (Užovka).

Přečti krátký text.

4) Slabikář, str. 65 - trojúhelník.

Vyber správnou odpověď.

5) Slabikář, str. 65 - tulipán (Žába).

Přečti krátký text.

6) Slabikář, str. 65 - pastelka.

Nakresli, čeho se žába bojí. 

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 8 cv. 1.

Nakresli a napiš.

2) Matýskova matematika, str. 8 cv. 2.

Přečti, počítej a napiš.

3) Matýskova matematika, str. 8 cv. 3.

Počítej, nakresli a napiš.

4) Matýskova matematika, str. 8 cv. 4.

Prohlížej, počítej a napiš.

5) Matýskova matematika, str. 8 cv. 5.

Počítej, nakresli a napiš.

 

Český jazyk 2

Písanka 3 str. 15.

- opakování písmenka "C"

 

13. 4. 2021 - úterý

Český jazyk

1) Slabikář, str. 65 - seznámení s písmenkem "Ž, ž".

2) Slabikář, str. 65 - obrázek (nahoře).

Na obrázku vyhledej a vybarvi slovíčka s písmenkem "ž".

3) Slabikář, str. 65 - básnička.

Přečti básničku a zakroužku písmenka "Ž, ž".

4) Slabikář, str. 65 - slabiky.

Slabiky spoj tak, aby vznikla slova.

5) Slabikář, str. 65 - pero.

Dopiš slova a přečti je.

6) Slabikář, str. 65 - Ježek.

Přečti text  a do cv. s tužkou dopiš odpověď.

 

Prvouka

Téma: Opakování - Na jaře.

1) Já a můj svět, str. 53 cv. 1.

Dopiš chybějící písmenka do názvů rostlin.

2) Já a můj svět, str. 53 cv. 2.

Do rámečku namaluj jarní květinu pro maminku.

3) Já a můj svět, str. 53 cv. 3. 

Doplň zatoulaná písmenka do nedokončené věty.

4) Já a můj svět, str. 53 cv. 4.

Stejnou barvou vybarvi pozadí obrázků jedné zvířecí rodiny. 

 

Český jazyk 2

Písanka 3 str. 14.

- psaní "C"

 

12. 4. 2021 - pondělí

Český jazyk

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 35 - pero.

Pojmenujte obrázky a dopište pod ně první slabiku.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 35 - tulipán.

Přečtěte slova ve sloupcích (pouze modrý, růžový a žlutý).

3) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 35 - balónek.

Přečtěte krátký text. Do poslední věty dopište vhodné slovo z nabídky.

4) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 35 - puzzle.

Najděte rýmy a vybarvěte je stejnou barvou.

 

Matematika

1) Matýskova matematika, str. 7 cv. 1.

Přečtěte, utvořte otázku i odpověď, napište a vypočítejte.

2) Matýskova matematika, str. 7 cv. 2. 

Napište, zda věta platí nebo ne.

3) Matýskova matematika, str. 7 cv. 3.

Prohlížejte cvičení 1 a napište.

4) Matýskova matematika, str. 7 cv. 4.

Spočítejte.

 

Český jazyk 2

Písanka 3 str. 13.

- opakování

 

Distanční výuka od 1. března 2021

9. 4. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 63 (domeček, hvězda, trojúhelník, tulipán, smíšek).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 63 - otazník.

Které slovo patří k obrázku?

2) Slabikář, str. 63 - tužka.

Podle rýmu dopište psacím písmem slova.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 6 cv. 2, 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 6 cv. 5.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 12.

- nácvik psaní "c"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - písanka 3, str. 8.

- každé slovo (tvar) přepište pouze jednou

 

8. 4. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 62 (seznámení s písmenkem "Č, č", básnička, obrázek, otázky a odpovědi, tužka).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 62 - slabiky (pod obrázkem).

Ze slabik utvořte slova. Spojte je vhodnou barvou.

2) Slabikář, str. 60 - sova (pouze úterní skupina "holky").

Vylušti slova a napiš je.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 5 cv. 2, 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 6 cv. 1.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 11.

- nácvik psaní "eu"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

Prvouka

Téma: Jarní hry dětí v přírodě

1) Já a můj svět, str. 52 - domeček.

Vyprávějte, co děláte v přírodě na jaře. Jaké hry hrajete, jak sportujete?

Popisujte sporty a hry, které vidíte na obrázcích.

Na které úrazy si musíte dávat pozor?

Vybarvěte obrázky k jarním hrám a sportům. Dokreslete další obrázek.

2) Já a můj svět, str. 52 - M.

Domalujte nevybarvené korálky podle vzoru.

 

7. 4. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 33 (pero, tulipán, balónek).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 34 - tulipán.

Přečti modrý sloupec.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 34 - modrý trojúhelník.

Vyber a vyznač vhodné slovo k obrázku.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 4 cv. 1, 2 a 3.

Samostatná práce - prac. seš. str. 5 cv. 1.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 10.

- nácvik psaní "ou"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

6. 4. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 60 (Ty a já..., pero, sova, AN)

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 60 - barevné pastelky.

Stejná písmena vybarv danou barvou.

2) Slabikář, str. 61 - Velikonoce u nás.

Přečti krátký článek.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 1 cv. 1 (dokončení 14 a 15) a str. 2 cv. 3 a str. 3 cv. 3 a 4. 

Samostatná práce - prac. seš. str. 3 cv. 1 a 2. 

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 9.

- nácvik psaní "au"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

DNES HODINA ČTENÍ (13.00-13.30 hodin) ODPADÁ.

 

Prvouka

Opakování - zvyky a obyčeje o Velikonocích (povídání v rámci hodiny českého jazyka).

 

31. 3. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 59 (domeček, barevný sloupec, otazník, sova)

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 59 - tužka.

Dopiš chybějící písmenka.

2) Slabikář, str. 59 - trojúhelník.

Z nabídky vyber vhodný konec věty.

 

Matematika

Povídací velikonoční hodina. :-)

Obě skupiny začátek v deset hodin. Hodina bude trvat cca 30-45 minut. 

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 6.

- nácvik písmenka "R"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

DOMÁCÍ ÚKOL NA PRÁZDNINY - písanka, str. 7 (celá strana).

- procvičování slov s písmenkem "R"

- každé slovíčko stačí napsat pouze jednou

 

30. 3. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 58 (seznámení s písmenkem "B, b", obrázek, brýle, čtení slov i článku a tužka).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 58 - slabiky (pod obrázkem).

Ze slabik utvoř slova. Spoj je stejnou bavou. 

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku 3, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 1 cv. 1 a str. 2 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. 2 cv. 2.

Spočítej a napiš.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 5.

- psaní slov

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

Téma: Svátky jara.

1) Já a můj svět, str. 51 - domeček.

Jak trávíte Velikonoce u vás doma? Obrázky vybarvi.

Čtěte a doplňte písmena do jarních obrázkových vět. Obrázky, které do vět nepatří, škrtněte.

2) Já a můj svět, str. 51 - kašpárek.

Navrhni své vlastní velikonoční vajíčko.

KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00-13.30 hodin - hodina čtení (dobrovolné)

 

Čtení (dobrovolné)

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 19 - tulipán.

Nácvik čtení slov (pouze první dva sloupce).

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 19 - srdíčko.

Vylušti křížovku. 

 

29. 3. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Pracovní sešit ke slabikář, str. 29 (pero, tulipán, balónek).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikář, str. 29 - tužka.

Opravte Hynkův úkol.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 59 cv. 1 a 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 59 cv. 3.

Vyber správnou odpověď.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 4.

- psaní slov

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

26. 3. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 57 (otazník, tužka, modrý trojúhelník a barevné sloupečky).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 57 - barevné sloupečky (pouze růžový a zelený sloupec).

- přečti slova

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 58 cv. 2, 3 a 4 (pouze první polovina cvičení).

Samostatná práce - prac. seš. str. 58 cv. 1 a 4 (dopracovat do konce).

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 2.

- psaní písmene "r"

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - písanka 3, str. 3.

- každé slovo stačí opsat jen jednou

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

25. 3. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 56 (puzzle, hvězda, tulipán)

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 56 - pero.

Dopiš chybějící písmenka a vytvoř další nová slova (př. drak - prak). Vyber pět slov, se kterými utvoříš větu.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 57 cv. 1 a 2 (pouze první dva sloupce).

Samostatná práce - prac. seš. str. 57 cv. 2 (dopracovat do konce).

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 3, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 3 str. 1.

- psaní slov "pes, lev, myš, kos, páv, šíp, luk, koš"

DNES MI POŠLETE POUZE PÍSANKU. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

Téma: Jaro na statku.

1) Já a můj svět, str. 50 - kašpárek.

Pojmenuj a vybarvi zvířátka na obrázcích. Kde by je Ája měla na statku hledat? Čím bys je nakrmil?

 

 

24. 3. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 55 (domeček, barevný sloupec, smíšek).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 55 - tulipán.

Přečti krátký text o hokeji.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 56 cv. 2, 3, 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 55 cv. 3 a str. 56 cv. 1.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 39.

- závěrečné opakování (druhá polovina stránky)

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC.

 

23. 3. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 54 (seznámení s písmenkem "H, h", básnička, obrázek, čtení slov a příběhu, brýle)

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 54 - slabiky pod obrázkem.

Spoj slabiky tak, aby vznikla slova.

2) Slabikář, str. 54 - Hynek a Hanuš jdou k lesu.

Přečtěte si ještě jednou povídání o dvou chlapcích. 

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 54 cv. 2 a str. 55 cv. 1,3.

Samostatná práce - prac. seš. str. 55 cv. 2.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 39.

- závěrečné opakování (první polovina stránky)

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

Téma: Jaro na statku.

1) Já a můj svět, str. 50 - domeček.

Víte, která zvířátka chováme pro maso, mléko nebo vejce? Pojmenujte zvířátka na jednotlivých obrázcích a jejich názvy vepište do tabulky. Zjistěte, komu Ája nesla zrní? Koho viděla ve chlévě? Kdo ji vítal v ohradě za domem? 

Od 13. hodiny se opět koná dobrovolné čtení. 

 

22. 3. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 28 (tulipán, srdce, balónek).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 27 - tulipán (pouze modrý a růžový sloupec).

Přečti slova.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 53 cv. 1 a 54 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 53 cv. 2 a 4.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 38.

- psaní hlásky "Š"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. 

 

19. 3. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 26 (pero, tulipán, balónek, A/N).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 27 - balónek.

Přečti krátký článek.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 27 - pero.

Škrtni věci, které Slávek s mámou nekoupili.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 51 cv. 4 a str. 52 cv. 1 a 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 52 cv. 3 (pouze první dva sloupce) a cv. 4 (pouze první řádek).

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 36.

- psaní hlásky "š"

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. 

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - písanka 2, str. 37.

- psaní krátkých slov (každé slovíčko stačí opsat jen jednou)

 

18. 3. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 52 (tulipán a tužka) str. 53 (tužka a modrý trojúhelník).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 53 - růžová pastelka.

- přečti slova a nakresli k nim obrázek

2) Slabikář, str. 53 - puzzle.

- barevně vyznačte stejné dvojice

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 51 cv. 2, 3 a 4.

!!! Na hodinu matematiky přihlašte děti k této stránce. !!!!

https://suite.smarttech-prod.com/student

Do kolonky "Name" napíšete jméno dítěte. "Class ID" je 257 278.

Samostatná práce - prac. seš. str. 51 cv. 1. 

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 35.

- psaní slov

DNES MI POŠLETE POUZE PÍSANKU. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

Téma: Stromy a keře na jaře

1) Já a můj svět, str. 49 - kartičky v bočním sloupci na stránce.

Vystříhejte papírové kartičky v bočním sloupci a sestavte z nich obrázek rostliny. Z písmen složte slovo. Vše nalepte na proužek papíru.

Dnes se od 13. hodiny koná 1. online třídnická hodina. :-)

 

17. 3. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 51 (modré trojúhelníky) a 52 (hvězda a barevný sloupec + otazník)

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 51 - růžová pastelka.

Kreslete podle textu.

2) Slabikář, str. 51 - zelená pastelka.

Vybarvěte jen ovoce. 

BONUS

1) Zahraj si pexeso. Spoj vždy obrázek s počátečním písmenkem (A - auto, K - kočka aj.)

https://www.umimecesky.cz/pexeso-velka-pocatecni-pismena-1?source=explicitExercise

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 49 cv. 2, 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 50 cv. 1. 

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 34.

- psaní slovíček (opakování)

DNES MI POŠLETE POUZE PÍSANKU. :-)

 

16. 3. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 49 (barevný sloupec, tulipán, modrý trojúhelník a pusinka).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 50 - panáček.

- vymysli další slovíčka (pes - ves, pes - páv aj.)

2) Slabikář, str. 50 - modrý trojúhelník.

- vyber vhodná slovní spojení

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice.

Společná práce - prac. seš. str. 48 cv. 1 a 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 49 cv. 1. 

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 33.

- psaní písmene "k"

DNES MI POŠLETE POUZE PÍSANKU. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

Téma: Stromy a keře na jaře

1) Já a můj svět, str. 49 - domeček.

Jak se změnily stromy a keře na jaře? Zkuste podle obrázků popsat proměnu větvičky ovocného stromu od jara do zimy. Zakroužkujte jen jarní větvičky.

2) Já a můj svět, str. 49 - domeček.

Do neúplných slov doplňte chybějící písmena. Rozlišíte tak jednotlivé části keře a stromu.

KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00-13.30 hodin - možnost čtení (dobrovolné)

 

15. 3. 2021 - pondělí

DNES SE Z DŮVODU ŠKOLENÍ ONLINE VÝUKA PŘES MS TEAMS NEKONÁ.

Český jazyk

1) Slabikář, str. 49 - domeček.

- nácvik čtení slabik s písmenkem "c"

- vyhledejte vždy dvě stejné slabiky + vyznačte je stejnou barvou

2) Slabikář, str. 49 - smíšek + tužka.

- přečti krátký text

- do prázdného políčka napiš, co bys namaloval ty

3) Slabikář, str. 50 - puzzle.

- stejnou barvou vyznač slova opačného významu

 

Matematika

1) Pracovní sešit str. 47 cv. 1.

- přečti, utvoř otázky i odpovědi a napiš znaménko

2) Pracovní sešit str. 47 cv. 2.

- napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

3) Pracovní sešit str. 47 cv. 3.

- pokračuj v číslené řadě

 

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 32.

- psaní písmene "S"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku 

DNES MI POŠLETE PÍSANKU A MATÝSKA. :-)

 

12. 3. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Slabikář, str. 48 (seznámení s hláskou "C, c", básnička, obrázek, brýle, čtení slov a příběhu).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 48 - slabiky pod obrázkem (nahoře).

Slabiky spojte tak, aby společně utvořily slova. 

2) Slabikář, str. 48 - čtení psacího písma (úplně dole).

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + smajlíky.

Společná práce - prac. seš. str. 45 cv. 1, 2 a str. 46 cv. 3, 4. 

Samostatná práce - prac. seš. str. 45 cv. 3, 4 a str. 46 cv. 1, 2.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 31.

- psaní písmene d

DOMÁCÍ ÚKOL NA VÍKEND - písanka č. 2, str. 30.

- ke každému řádku stačí napsat jedno slovo

DNES MI POŠLETE POUZE PÍSANKU. :-)

 

11. 3. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 25 (tulipán, pero a smíšek).

Samostatná práce

1) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 24 - balónek.

Přečtěte si krátký příběh.

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 24 - pero.

Dopište jména obou psů.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + smajlíky.

Společná práce - prac. seš. str. 43 cv. 2 a str. 44 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 44 cv. 2 a 3.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 29.

- psaní slovíček

DNES MI NEMUSÍTE POSÍLAT NIC. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 48 - Ája.

Pomáhali jste někdy rodičům nebo prarodičům při jarní práci na zahradě? Vyprávějte o tom. Povídejte a očíslujte obrázky v pořadí, jak po sobě následovaly činnosti, které vykonávala Ája s babičkou na zahradě při setí semen hrachu.

2) Já a můj svět, str. 48 - domeček.

Vysvětlete, k čemu se používá toto nářadí?

Stejnou barvičkou označte nářadí a činnost, ke které se používá.

3) Já a můj svět, str. 48 - hvězda.

Doplňte chybějící písmena v názvech zeleniny. Zjistíte tak, co babička s Ájou na zahradě zasely a co zasadily. :-)

 

10. 3. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku a penál.

Společná práce slabikář, str. 47 (barevné sloupečky, květinka - 19, pusinka a modrý trojúhelník).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 47 cv. 20.

Přečtěte si krátký příběh. 

2) Pracovní sešit ke slabikáři, str. 22 - srdíčko.

Doplňte slova podle obrázku. 

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice 0-9.

Společná práce - prac. seš. str. 42 cv. 1, 3 a 43 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 42 cv. 2, 4.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 28.

- psaní slovíček

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

9. 3. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku a penál.

Společná práce slabikář, str. 46 (básnička, čtení s obrázky, modrý trojúhelník a čtení psacího písma).

Samostatná práce

1) Slabikář, str. 47 - domeček.

Nácvičte si čtení slabik. Vyhledejte slabiky, které jsou stejné.

2) Slabikář, str. 47 - panáček.

Hrajte si se slovy. Dopiště chybějící písmena a vytvořte nová slovíčka. :-)

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice 0-9.

Společná práce - prac. seš. str. 41 cv. 1, 2 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 41 cv. 3.

Skupina "holky" - dopracuje cv. 4 na str. 40.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 27.

- psaní slov s písmenkem "z"

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 47 - opakování "Příroda na jaře".

Přečtěte si krátičký obrázkový text o tom, co se děje na jaře. Pro dnešek to bude vše. :-)

KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00-13.30 hodin - čtení (intervence) - pro případné zájemce 

 

8. 3. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku a penál.

Společná práce - pracovní sešit ke slabikáři, str. 20 (pero, tulipán, modrý trojúhelník a puzzle).

Samostatná práce

1) pracovní sešit ke slabikáři, str. 21 - balónek.

Přečtěte text.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice 0-9.

Společná práce - prac. seš. str. 40 cv. 2, 3, 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 40 cv. 1.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 26.

- psaní slov s písmenkem "z"

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

5. 3. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku a penál.

Společná práce - slabikář, str. 45 (puzzle, pero, míček a tužka).

Samostatná práce

1) slabikář, str. 45 - modrý trojúhelník.

Která slova se "zatoulala" do jiných vět? Vyznač je barvičkou.

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + papírové číslice 0-9.

Společná práce - prac. seš. str. 38 cv. 2, 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 39 cv. 1.

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 25.

- psaní slov s písmenkem "V, v"

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

4. 3. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce - slabikář, str. 43 (květinka, růžová pastelka a pero) a str. 44 (modrý trojúhelník).

Samostatná práce

1) slabikář, str. 44 - domeček.

- nácvik čtení slabik

2) slabikář, str. 44 - barevný sloupeček

- nácvik čtení slov (Zdena, Zlata, Stela aj.)

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, penál + dva smajlíky (smíška a mračouna).

Společná práce - prac. seš. str. 37 cv. 1 a 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 38 cv. 1. 

+ skupina "holky" dopracuje cv. 3 na str. 36 ze včerejšího dne

 

Český jazyk 2

1. skupina (holky) - 11.00-11.20 hod.

2. skupina (kluci) - 11.20-11.40 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte písanku č. 2, gumovací tabulku a psací potřeby.

Písanka 2, str. 24.

- psaní hlásky "V"

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 47 - hvězdička.

- povídejte si s rodiči o jarní přírodě

- pokuste se odhalit, jaké rostliny se skrývají pod obrázky (doplňte chybějící písmenka do tabulky)

2) Já a můj svět, str. 47 - pampeliška.

- vybarvěte si obrázek pampelišky

- z bočního sloupce si nastříhejte kartičky s názvy částí rostlin a vlepte je, kam patří :-)

 

3. 3. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku, písanku č. 2 a penál.

Společná práce - slabikář, str. 43 (domeček, barevný sloupec, květinka, růžová pastelka a pero).

Samostatná práce

1) slabikář, str. 43 - A/N.

- do zeleného rámečku napište, zda věta platí či ne

2) slabikář, str. 43 - panáček.

- hrajte si s písmeny

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, gumovací tabulku, penál + dva smajlíky (smíška a mračouna).

Společná práce - prac. seš. str. 36 cv. 1, 2 a 3.

Samostatná práce - prac. seš. str. 35 cv. 1, 2 a 5.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 23.

- psaní slov s hláskou "v"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku (psaní slov s písmenkem "v" si ukážeme závěrem hodiny v MS Teams)

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

2. 3. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku, písanku č. 2 a penál.

Společná práce - slabikář, str. 42 (seznámení s písmenkem "R, r", básnička, práce s obrázkem - vyjmenovávání věcí na hlásku "R, r", modrý trojúhelník a pusinka)

Samostatná práce

1) slabikář, str. 42 - slabiky "rý, ru, RO aj." (hned pod obrázkem)

- spojte jednotlivé slabiky tak, aby vznikla slova (u každého slova použijte jinou barvičku)

2) slabikář, str. 42 - čtení psacího písma "Mirek, Irena, Ríša, Jarek" (úplně dole na stránce)

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si nachystejte Matýskovu matematiku, gumovací tabulku a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 34 cv. 1, 2 a str. 35 cv. 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 34 cv. 3 a 4.

NA ZÍTŘEJŠÍ ONLINE HODINU MATEMATIKY SI NAKRESLETE DVA SMAJLÍKY (jednoho smíška a druhého mračouna). 

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 22.

- psaní slov s hláskou "v"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku (psaní slov s písmenkem "v" si ukážeme závěrem hodiny v MS Teams)

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE POUZE PÍSANKU.

 

Prvouka

Téma: Jaro

Udělejte si s rodiči jarní procházku po okolí. Na přírodě sledujte, jakým způsobem se od zimy změnila. :-)

KAŽDÉ ÚTERÝ 13.00-13.30 hodin - čtení (intervence) - pro případné zájemce 

 

1. 3. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, gumovací tabulku, písanku č. 2 a penál.

Společná práce - slabikář, str. 40 (Ty a já...) a str. 41 (slabiky sla, sta, kle aj.) + čtení (Dana svátek slaví.) + psaní slabik (ško, plo, vla) a skládání slov.

Samostatná práce

1) slabikář, str. 41 - sovička

- přečtěte slovíčka, která má stonožka napsaná v bříšku

- vymyslete další slova (válí - líná - nána - nanuk aj.)

2) slabikář, str. 41 - mobil.

- doplňte nad "s" chybějící háčky 

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - matematická rozcvička (procvičení počtů do 8), prac. seš. str. 32 cv. 2 a str. 33 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 33 cv. 2 a 3.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 21.

- psaní písmenka "v" a slabik "ve, vi, vu, va, vo"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku (psaní písmenka "v" si ukážeme závěrem hodiny v MS Teams)

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE MATÝSKA (STAČÍ STR. 33) A PÍSANKU.

 

Prezenční výuka od 25. ledna 2021

26. 2. 2021 - pátek

Český jazyk

Slabikář, str. 39-40.

Matematika

Pracovní sešit, str. 31.

Český jazyk

Písanka, str. 20.

 

25. 2. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

Slabikář, str. 38.

Matematika

Pracovní sešit, str. 30.

Český jazyk

Písanka, str. 19.

Prvouka

Pracovní sešit, str. 46.

 

24. 2. 2021 - středa

Český jazyk

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 16.

Matematika

Pracovní sešit, str. 29.

Český jazyk

Písanka, str. 18.

 

23. 2. 2021 - úterý

Český jazyk

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 15.

Matematika

Pracovní sešit, str. 28.

Český jazyk

Písanka, str. 17.

Prvouka

Pracovní sešit, str. 44-45.

 

22. 2. 2021 - pondělí

Český jazyk

Slabikář, str. 37

Matematika

Pracovní sešit, str. 27.

Český jazyk

Písanka, str. 16.

 

19. 2. 2021 - pátek

Dnes se neučíme - karneval.

 

18. 2. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 13-14.

Matematika

Pracovní sešit, str. 26.

Český jazyk

Písanka, str. 15.

Prvouka

Opakování - zima.

 

17. 2. 2021 - středa

Český jazyk

Slabikář, str. 36.

Matematika

Pracovní sešit, str. 25.

Český jazyk

Písanka, str. 14.

 

16. 2. 2021 - úterý

Český jazyk

Slabikář, str. 35.

Prvouka

Pracovní sešit, str. 43.

Český jazyk

Písanka, str. 13.

 

15. 2. 2021 - pondělí

Český jazyk

Slabikář, str. 34.

Matematika

Pracovní sešit, str. 23-24.

Český jazyk

Písanka, str. 12.

 

12. 2. 2021 - pátek

Český jazyk

Slabikář, str. 33.

Matematika

Pracovní sešit, str. 22.

Český jazyk

Písanka, str. 11.

 

11. 2. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

Slabikář, str. 32.

Matematika

Pracovní sešit, str. 21.

Prvouka

Já a můj svět, str. 43.

Český jazyk

Písanka, str. 10.

 

10. 2. 2021 - středa

Český jazyk

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 11.

Matematika

Pracovní sešit, str. 20.

Český jazyk

Písanka, str. 9.

 

9. 2. 2021 - úterý

Český jazyk

Slabikář, str. 30 a 31.

Prvouka

Já a můj svět, str. 42.

Český jazyk

Písanka, str. 9.

 

8. 2. 2021 - pondělí

Český jazyk

Slabikář, str. 29 - celá.

Matematika

Pracovní sešit, str. 19.

Český jazyk

Písanka, str. 8.

 

28. 1. 2021 - čtvrtek

Český jazyk

Slabikář, str. 28 - celá.

Matematika

Pracovní sešit, str. 18.

Český jazyk

Písanka, str. 7.

 

27. 1. 2021 - středa

Český jazyk

Slabikář, str. 27 - celá.

Matematika

Pracovní sešit, str. 16 cv. 3,4 a 17.

 

26. 1. 2021 - úterý

Český jazyk

Slabikář, str. 26 - celá.

Český jazyk

Písanka, str. 6 - celá.

Prvouka

Já a můj svět, str. 41.

 

25. 1. 2021 - pondělí

Český jazyk

Slabikář, str. 25 - slzička, čtení "vosa, saje..." a pusa.

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 10 - celá.

Matematika

Pracovní sešit, str. 15 cv. 1, 2 a str. 16 cv. 1,2.

Český jazyk

Písanka, str. 5 - celá.

 

Úkoly po dobu karantény 13. 1. - 22. 1. 2021

22. 1. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, písanku č. 2 a penál.

Společná práce - slabikář, str. 24 (pusa) a str. 25 (trojúhelník a otazník)

Samostatná práce

1) slabikář, str. 24 - pusa.

- přečtěte prvních pět řádku povídání o oblečení

2) slabikář, str. 25 - červené pero.

- dopište slova velkým tiskacím písmem a přečtěte je

2) slabikář, str. 25 - zelena pastelka.

- nakreslete, co Véna umyje

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - procvičování znamének menší, větší rovná se (porovnávání drobných předmětů), prac. seš. str. 14 cv. 3 a str. 15 cv. 1. 

Samostatná práce - prac. seš. str. 14 cv. 2.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 4 - druhá část stránky. 

- psaní slabik "tů, to, ta, te"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku (psaní písmenka "t" si ukážeme závěrem hodiny v MS Teams)

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE SLABIKÁŘ A PÍSANKU.

 

21. 1. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, písanku č. 2 a penál.

Společná práce - slabikář, str. 23 (A/N, pusa) a str. 24 cv. 7.

Samostatná práce

1) slabikář, str. 24 - barevný pruh - čtení "umí, neumí, myje aj.".

- přečtěte jednotlivá slovíčka

2) slabikář, str. 24 - míček.

- vyhledejte dva rámečky se stejnými obrázky

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 13 cv. 3, 4 a str. 14 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 13 cv. 1,2 a 5.

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE OPĚT JEN MATEMATIKU. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 4.

- psaní písmenka "t"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku (psaní písmenka "t" si ukážeme závěrem hodiny v MS Teams)

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 40 - péče o tělo.

Modrý rámeček s Ájou: Podle obrázků vyprávějte, jak se připravujete do školy.

Z předmětů vpravo od Áji vyberte ten, který použila při ranní hygieně znázorněné na obrázku. Nevhodný obrázek pak škrtněte.

Zelený rámeček s domečkem: Proč je důležité pečovat o vlastní tělo?

Povídejte podle obrázků, jak pečujete o své tělo.

Přiřazujte vhodné hygienické potřeby k zanedbaným částem těla. Vybarvěte je.

 

20. 1. 2021 - středa

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce - slabikář, str. 23 (domeček se slabikami, cv. 6 "Eva a kotě", modrý trojúhelník)

Samostatná práce

1) slabikář, str. 23 - sovička.

- vyhledejte holčičí a klučičí jména

- jednotlivá slova oddělte barvičkou

2) slabikář, str. 23 - barevný proužek se slovy (Ivo, Vít...)

- přečtěte všechna slovíčka

- pomáhejte si vyznačováním obloučků

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 11 cv. 2, 3 a str. 12 cv. 1,2.

Samostatná práce

1) prac. seš. str. 12 cv. 3.

- vyhledejte jednotlivé geometrické tvary na obrázku, vybarvěte je příslušnou barvičkou a do rámečků zapište jejich počet.

2) prac. seš. str. 12 cv. 4.

- napište čísla od 7 do 0

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE OPĚT JENOM MATEMATIKU. :-)

 

BONUS

Kdo bude mít čas a chuť, může si zacvičit s Adélou Hanzlíčkovou. :-)

 

19. 1. 2021 - úterý

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.30 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-10.00 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce - slabikář, str. 22 (obrázek, čtení slabik, brýle a článek "Malý Véna...")

Samostatná práce - slabikář, str. 22 (básnička - vyhledej písmenka "V, v", míček a ještě jednou samostatně pročíst článek "Malý Véna").

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.30 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-11.00 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 10 cv. 2 a 11 cv. 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 11 cv. 1.

DNES MI POŠLETE KE KONTROLE MATEMATIKU. :-)

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 3.

- psaní krátkých slov 

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku

- děti mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 39 - lidské tělo.

- popište jednotlivé části Ájina těla (do prázdných políček nalepte názvy z bočního sloupce)

- vyluštěte rébusy, které si pro vás připravila Ája

 

18. 1. 2021 - pondělí

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.25 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-9.55 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce - pracovní sešit ke slabikáři, str. 8 (pero, tulipán, A/N).

Samostatná práce - pracovní sešit ke slabikáři, str. 8 (míček, puzzle a balónek).

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.25 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-10.55 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, papírové číslice a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 9 cv. 1, 2 a 10 cv. 1.

Samostatná práce - prac. seš. str. 9 cv. 2 a 4.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 2.

- opakování psaní slabik "mo, se, so, la, pa, pe"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku

- děti už mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

 

15. 1. 2021 - pátek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.25 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-9.55 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář, pracovní sešit ke slabikáři a penál.

Společná práce - pracovní sešit ke slabikáři, str. 6 (pero, tulipán) a str. 7 (pastelka - pouze první sloupec).

Samostatná práce - pracovní sešit ke slabikáři, str. 6 (puzzle).

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.25 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-10.55 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku a penál.

Společná práce - prac. seš. str. 8 cv. 1 a 2.

Samostatná práce - prac. seš. str. 8 cv. 3 a 4.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk 2

Písanka 2, str. 1

- opakování psaní slabik "me, mí, le, lu, po, pi a se"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku

- děti už mohou psát perem (ne propiskou)

- během psaní si dělají krátké přestávky a cvičí s jednotlivými prsty či zápěstím

 

14. 1. 2021 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams

Český jazyk

1. skupina (holky) - 9.00-9.25 hod.

2. skupina (kluci) - 9.30-9.55 hod.

Na hodinu českého jazyka si připravte slabikář a penál.

Společná práce - slabikář, str. 20 (puzzle, A/N, kytička, Ty a já jsme my dva... a červená pastelka)

Samostatná práce - slabikář, str. 20 (modrý trojúhelníček)

 

Matematika

1. skupina (holky) - 10.00-10.25 hod.

2. skupina (kluci) - 10.30-10.55 hod.

Na hodinu matematiky si přichystejte Matýskovu matematiku, penál a papírové kartičky s čísly.

Společná práce - prac. seš. str. 7 cv. 2, 3 a 4.

Samostatná práce - prac. seš. str. 7 cv. 1.

 

Další předměty (mimo online hodiny přes Teams):

Český jazyk - psaní

Písanka 1, str. 24.

- opakování psaní "O, o"

- děti si psaní vyzkouší nejprve na gumovací tabulku

- děti už mohou psát perem (ne propiskou)

 

Prvouka

1) Nakreslete obrázek svého kamaráda a popište, jak váš kamarád vypadá a jaké má povahové vlastnosti. Proč máte svého kamaráda rádi?

Obrázek přineste v úterý do školy. :-)

 

DNES OD 14 HODIN - VÝTVARNÁ DÍLNIČKA S PANÍ VYCHOVATELKOU BÁROU.

Zájemci si připraví 3 listy bílého papíru, pastelky, nůžky a lepidlo. :-)

Sraz bude v naší skupince "Prvňáčci" (MS TEAMS).

 

13. 1. 2021 - středa

Úkoly budou dnešní den zadány jako domácí "samostatní práce". Zítra se s dětmi opět uvidíme přes MS TEAMS. 

Matematika

1) Matýskova matematika 2, str. 6 cv. 1.

- přečti obrázkové zadání, utvoř otázky a odpovědi, napiš a vypočítej

2) Matýskova matematika 2, str. 6 cv. 2.

- vyhledej potřebné údaje ve cvičení 1 a napiš správné odpovědi

 

Český jazyk

1) Slabikář, str. 19 cv. se skřítkem.

- obměňujte písmena a vytvořte nová slova

2) Slabikář, str. 19 cv. 4.

- čtení "U tety Niny"

- pomáhejte si "obloučkováním" slabik

3) Slabikář, str. 19 cv. míček.

- vyhledejte stejná slova a vyznačte je stejnou barvičkou

4) Slabikář, str. 19 cv. s pusou.

- čtení psacího písma

- opět si pomáhejte "obloučkováním" slabik

ÚKOLY DNES NEMUSÍTE POSÍLAT - V ÚTERÝ SI JE PŘEKONTROLUJI VE ŠKOLE. :-)

 

Tělesná výchova - BONUS

1) Pokud máte chuť, zacvičte si s olympijským sportovcem Jiřím Ježkem.

 

Prezenční výuka (od 18. 11.) - úkoly pro chybějící žáky

12. 1. 2021 - úterý

Slabikář, str. 19 - stránku jsme nestihli celou, zbytek bude k dopracování 13. ledna

Prvouka, str. 37.

Písanka 1, str. 24.

 

11. 1. 2021 - pondělí

Slabikář, str. 18.

Matematika 2, str. 5.

Písanka 1, str. 23.

 

8. 1. 2021 - pátek

Slabikář, str. 17.

Matematika 2, str. 4.

 

7. 1. 2021 - čtvrtek

Slabikář, str. 16.

Písanka 1, str. 22.

Matematika 2, str. 4.

Prvouka, str. 36.

 

6. 1. 2021 - středa

Slabikář, str. 15.

Písanka 1, str. 21.

Matematika 2, str. 2-3.

 

5. 1. 2021 - úterý

Slabikář, str. 15.

Písanka 1, str. 20.

Prvouka, str. 35.

Matematika 2, str. 1.

 

4. 1. 2021 - pondělí

Vyprávění "Moje Vánoce"

Slabikář, str. 15 cv. 1 a zelená pastelka.

Písanka 1, str. 19.

 

17. 12. 2020 - čtvrtek

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 5.

Matematika, str. 59.

Písanka 1, str. 18.

Prvouka, str. 34.

 

16. 12. 2020 - středa

Slabikář, str. 14.

Matematika, str. 58.

 

15. 12. 2020 - úterý

Slabikář, str. 13.

Písanka 1, str. 17.

 

14. 12. 2020 - pondělí

Slabikář, str. 12.

Matematika, str. 56-57.

 

11. 12. 2020 - pátek

Slabikář, str. 12.

Písanka 1, str. 16.

Matematika, str. 55.

 

10. 12. 2020 - čtvrtek

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 4.

Písanka 1, str. 15.

Matematika, str. 54.

Prvouka, str. 33.

 

9. 12. 2020 - středa

Slabikář, str. 11.

Písanka 1, str. 14.

Matematika, str. 52-53.

 

8. 12. 2020 - úterý

Slabikář, str. 10.

Písanka 1, str. 13.

Prvouka, str. 32.

 

7. 12. 2020 - pondělí

Slabikář, str. 9.

Písanka 1, str. 12.

Matýskova matematika, str. 51.

 

4. 12. 2020 - pátek

Slabikář, str. 8.

Písanka 1, str. 11.

Matýskova matematika, str. 49-50.

 

3. 12. 2020 - čtvrtek

Slabikář, str. 7.

Matýskova matematika, str. 48.

Prvouka, str. 31.

 

2. 12. 2020 - středa

Slabikář, str. 6.

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 4.

Písanka 1, str. 10.

Matýskova matematika, str. 47.

 

1. 12. 2020 - úterý

Slabikář, str. 5.

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 3.

Písanka 1, str. 9 (dokončení).

Prvouka, str. 30.

 

30. 11. 2020 - pondělí

Slabikář, str. 4.

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 2.

Písanka 1, str. 9 (pouze polovina)

Matýskova matematika, str. 45 a 46.

 

27. 11. 2020 - pátek

Slabikář, str. 3.

Pracovní sešit ke slabikáři, str. 1.

Písanka 1, str. 8

Matýskova matematika, str. 44 - celá a 45 cv. 1 a 2.

Domácí úkol - slabikář, str. 4 - balónek. 

 

26. 11. 2020 - čtvrtek

Živá abeceda, str. 49 - celá.

Písanka 1, str. 8.

Matýskova matematika, str. 43 - celá. 

Prvouka, str. 28-29.

 

25. 11. 2020 - středa

Živá abeceda, str. 48 - celá.

Písanka 1, str. 7.

Matýskova matematika, str. 42 - celá. 

 

24. 11. 2020 - úterý

Živá abeceda, str. 47 - celá.

Písanka 1, str. 6 - psací m.

Prvouka, str. 27. 

 

23. 11. 2020 - pondělí

Živá abeceda, str. 46 - celá.

Písanka 1, str. 5 - psací l. 

Matýskova matematika, str. 41 - celá. 

 

20. 11. 2020 - pátek

Živá abeceda, str. 45 - celá.

Písanka 1, str. 4 - psaní e. 

Matýskova matematika, str. 40 - celá. 

 

19. 11. 2020 - čtvrtek

Živá abeceda, str. 44 - celá.

Písanka 1, str. 4 - psaní e.

Matýskova matematika, str. 39 cv. 1, 2, 3. 

Prvouka, str. 26.

 

18. 11. 2020 - středa

Živá abeceda, str. 43 - celá.

Matýskova matematika, str. 38 cv. 1, 2, 3, 4, 5.

 

Distanční výuka

16. 11. 2020 - pondělí

Český jazyk - mluvnice

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na hodinu si připravte Živou abecedu. 

Společná práce:

Živá abeceda, str. 41 - květ (čtení slabik).

Živá abeceda, str. 42 - květ (obrázkové čtení) a otazník (skládání slov).

Samostatná práce (s rodiči):

1) Živá abeceda, str. 42 - pastelka.

Stejně znějící slabiky zakroužkujte stejnou barvou.

 

Matematika

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-37/

1) Matýskova matematika, str. 37 cv. 1.

Přečtěte obrázkové zadání, utvořte otázky, do příkladu doplňte vhodné číslo a vymyslete odpověď.

2) Matýskova matematika, str. 37 cv. 2. 

Přečtěte obrázkové zadání, vyjádřete počet předmětů kolečky a dopište příklad. 

3) Matýskova matematika, str. 37 cv. 3. 

Nakreslete příslušný počet teček, přečtěte příklad a vypočtěte ho.

4) Matýskova matematika, str. 37 cv. 4.

Přečtěte příklady a vypočtěte je (pouze třetí a čtvrtý sloupec).

První a druhý sloupec jsme počítali v pátek během video výuky.

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Děti točí rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Děti točí rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky děti spustí ruce volně podél těla a protřepou je. Teprve poté berou tužku do ruky. 

2) Písanka 1, str. 3.

Nácvik horní kličky a dolního zátrhu - opakování.

Prozatím pište pouze dobře ořezanou obyčejnou tužkou. :-)

Psaní si mohou děti opět natrénovat na gumovací tabulce (strana s řádky).

DNES MI KE KONTROLE ZAŠLETE MATEMATIKU A PÍSANKU. :-)

 

13. 11. 2020 - pátek

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 41 - pusa.

Nejprve přečtěte jednotlivá písmenka a poté i celé slabiky.

Slabiky čteme vždy dohromady!

2) Živá abeceda, str. 41 - sova.

Která písmenka chybí ve slabikách na utěrkách? Obrázek vám napoví. Dopište je psacím písmem.

3) Živá abeceda, str. 41 - srdce.

Podle obrázků pokládejte do mřížek probraná papírová písmena.

4) Živá abeceda, str. 41 - květina.

Přečtěte slabiky.

5) Živá abeceda, str. 41 - tužka.

Napište "U,u".

 

Matematika

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na hodinu si připravte Matýskovu matematiku, papírové číslice 1-5 a znaménka (menší, větší, rovná se).

Společná práce: Matýskova matematika, str. 36 cv. 3 a str. 37 cv. 4.

Samostatná práce (s rodiči):

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-36/

1) Matýskova matematika, str. 36 cv. 1.

Přečtěte obrázkové zadání úlohy, utvořte otázku, doplňte správné symboly a odpovězte. 

2) Matýskova matematika, str. 36 cv. 2.

Nakreslete vhodný počet teček, doplňte chybějící číslo a dopište správný symbol (menší, větší, rovná se).

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Děti točí rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Děti točí rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky děti spustí ruce volně podél těla a protřepou je. Teprve poté berou tužku do ruky. 

2) Písanka 1, str. 2.

Nácvik dolního zátrhu - opakování.

Prozatím pište pouze dobře ořezanou obyčejnou tužkou. :-)

Psaní dolního zátrhu mohou děti opět protrénovat na gumovací tabulce (strana s řádky).

DNES MI KE KONTROLE ZAŠLETE ŽIVOU ABECEDU A PÍSANKU. :-)

 

12. 11. 2020 - čtvrtek

Český jazyk - mluvnice

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na hodinu si připravte Živou abecedu. Čeká nás společné čtení a seznámení s hláskou "U,u". :-)

Živá abeceda, str. 39 - sova a 40 - budíček a pusa.

Samostatná práce (s rodiči):

1) Živá abeceda, str. 40 - papoušek.

V básničce vyznačte "ú, u, ů" různými barvami.

2) Živá abeceda, str. 40 - tužka. 

Spojujte stejné tiskací a psací písmenko.

3) Živá abeceda, str. 40 - pastelky.

Několikrát obtáhněte "U". Nakreslete jeden malý obrázek, který začíná na hlásku "u".

 

Matematika

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-35/

1) Matýskova matematika, str. 35 cv. 1.

Nakreslete ovály s předměty po pěti.

2) Matýskova matematika, str. 35 cv. 3. 

Přečtěte zadání a vybarvěte správný počet obrázků.

3) Matýskova matematika, str. 35 cv. 4

Přečtěte obrázkové zadání a nakreslete prázdná a plná kolečka. 

4) Matýskova matematika, str. 35 cv. 5.

Vybarvěte obrázek dle zadání. Co vidíte za obrázek? Na jakou hlásku toto zvířátko začíná?

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Děti točí rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Děti točí rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky děti spustí ruce volně podél těla a protřepou je. Teprve poté berou tužku do ruky. 

2) Písanka 1, str. 1.

Pište pouze dobře ořezanou obyčejnou tužkou. :-)

Psaní čar mohou děti opět protrénovat na gumovací tabulce (strana s řádky).

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 25 - Ájin pokojíček.

a) Nakreslete plánek svého pokojíčku a zkuste ho popsat. Jak svůj pokoj uklízíte? Proč je to důležité?

b) Mezi věcmi pod obrázkem vyznačte ty, které Áje z pokojíku zmizely. Řekněte, proč by jí chyběly. K čemu slouží ostatní věci na obrázcích.

Plánek svého pokojíčku si doneste do školy na čtvrtek 19. 11. 2020. Budeme s ním dál pracovat.

DNES MI KE KONTROLE ZAŠLETE MATÝSKA A PÍSANKU. :-)

 

11. 11. 2020 - středa

Matematika

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na hodinu si připravte číslice 1-5 a Matýskovu matematiku.

Společně procvičíme orientaci v řadě číslic 1-5. 

Jaké číslo je před pětkou?

Co následuje po trojce?

Jaké číslo je před dvojkou?

Matýskova matematika, str. 34 cv. 1 a 2.

Samostatná práce

1) Matýskova matematika, str. 34 cv. 3.

Přečti číslo na kartě. Spočítej věci v jednotlivých oválech a pokud je jich 5, spoj obrázek s kartičkou uprostřed.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-34/

 

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 39 - sova.

Přečtěte slabiky. Vyhledejte slova.

2) Živá abeceda, str. 39 - hvězda.

Dokážete přečíst slova? Pomáhejte si vyznačováním obloučků.

3) Živá abeceda, str. 39 - tužka.

Z písmen v pytlích složte slova. Napište je.

4) Živá abeceda, str. 39 - květina.

Přečtěte první věty. Pomáhejte si vyznačováním obloučků.

DNES MI POŠLETE PRO ZMĚNU POUZE MATEMATIKU. :-)

 

10. 11. 2020 - úterý

Český jazyk - mluvnice

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na hodinu si připravte Živou abecedu a svoji nejoblíbenější hračku. Může to být auto, plyšák nebo panenka. :-)

V ŽA budeme společně pracovat na str. 38 - pusinka a květina. Cvičení s květinou budeme číst po sloupcích.

 

Samostatná práce:

1) Živá abeceda, str. 38 - puzzle.

Hledejte obě poloviny perníčků, které tvoří slabiky. Spojte je čarou a slabiky přečtěte.

2) Živá abeceda, str. 38 - květina.

Ještě jednou přečtěte slabiky, tentokrát po řádcích.

3) Živá abeceda, str. 38 - srdce.

Pokládejte do mřížek probraná písmena podle obrázku.

 

Český jazyk - psaní

1) Nakreslete 3 obrázky, které začínají na slabiky "pa, pe, po".

Příklad: "Pa" jako panenka, "pe" jako pero, "po" jako pomeranč.

 

Prvouka

1) Já a můj svět, str. 22 - V rodině.

Vystřihněte si vystřihovánku na str. 23 a z ústřižků složte 4 obrázky. Ty pak nalepte na stránku 22 do sešitu. O jednotlivých obrázcích vyprávějte. Jak členové rodiny společně tráví svůj čas? Jak tráví společný čas vaše rodina? Vyprávěj o nějakém hezkém zážitku, který společně máte. 

DNES MI KE KONTROLE ZAŠLETE POUZE ŽIVOU ABECEDU A OBRÁZEK. DĚKUJI. :-)

 

9. 11. 2020 - pondělí

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 37 - pusa.

Povídej o obrázku. Znáš pohádku "O Popelce"? Pokus se ji převyprávět.

2) Živá abeceda, str. 37 - červená pastelka.

Z písmen v hrášcích vytvoř slabiky. Písmena tvořící slabiku vybarvěte stejnou barvou.

3) Živá abeceda, str. 37 - zelená pastelka.

Stejnou barvou spojte velké a malé písmeno.

4) Živá abeceda, str. 37 - květina.

Přečti slabiky.

5) Živá abeceda, str. 37 - tužka.

Napiš "P, p".

 

Matematika

Online hodina přes MS Teams:

 1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

 2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

 3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Připravte si 9 bonbónků (popř. větší fazolky, knoflíčky, kamínky nebo balené sušenky atd.), znaménko minus, plus a rovná se. Čekají nás počty s dobrotami. 😉

Příklady, které budeme společně počítat, viz Matýskova matematika, str. 32 cv. 4.

(druhý a čtvrtý sloupeček)

Samostatná práce

1) Matýskova matematika, str. 33 cv. 1.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-33/

Přečti obrázkové zadání, utvoř k úloze otázku, vypočti příklad a nezapomeň na odpověď.

 

Český jazyk - psaní

1) Říkej správně:

Hopy, hopy přes příkopy. 

2) Říkanka s pohybem. 

Zatleskáme, zamotáme, jako ptáček zazpíváme - pí, pí.

Zatleskáme, zamotáme a mamince zamáváme - pá, pá.

Zatleskáme, zamotáme, na Pepíka zavoláme - Pepo!

Na "zatleskáme" děti tleskají, na "zamotáme" motají dlaněmi (dělají mlýnek) a na "zamáváme" mávají.

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Děti točí rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Děti točí rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky spustí ruce volně podél těla a protřepou je. Teprve poté berou tužku do ruky. 

4) Psaní číslic, str. 3 - číslice 3.

Psaní trojky si děti vyzkouší nejprve na gumovací tabulce, až poté pokračují do sešitu. 

POZOR! Trojku píšeme jedním tahem odshora dolů. 

Stačí napsat pouze první tři řádky.

DNES MI KE KONTROLE ZAŠLETE POUZE ŽIVOU ABECEDU. DĚKUJI. :-)