Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA - ČESKÝ JAZYK

14. 10. 2020 - středa

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 24 - seznámení s písmenkem "E, e".

2) Živá abeceda, str. 24 - budíček.

- podle obrázků říkej slova

- urči, kde slyšíš hlásku "e"

- vymysli další slova, která začínají hláskou "E, e"

3) Živá abeceda, str. 24 - papoušek.

- vyznač hlásku "E, e" různými barvami

- básničku se nauč zpaměti

4) Živá abeceda, str. 24 - žlutá pastelka.

- vybarvi "E, e"

5) Živá abeceda, str. 24 - modrá pastelka.

- obtáhni "E"

6) Živá abeceda, str. 24 - červená pastelka.

- nakresli 3 obrázky, kde slyšíš hlásku "E, e"

7) Živá abeceda, str. 24 - zelená pastelka.

- vybarvi všechna políčka s "E, e"

8) Práce s hlasem - voláme: "Ej, ej, eja, eja, ejchuchu!"

 

PROSÍM O AKTIVACI ŽÁKOVSKÉHO ÚČTU OFFICE 365 (viz email).

Od příštího týdne bych ráda zahájila výuku online přes MS Teams. 

 

15. 10. 2020 - čtvrtek

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 25 - srdíčko.

- podle obrázků poskládej (z papírových písmenek) do mřížek písmeno "e"

2) Živá abeceda, str. 25 - pusinka.

- přečti nejprve jednotlivá písmenka, poté i slabiky

Hodí se slabika k danému obrázku? Rozhodni, zda ano či ne.

- k obrázkům vymysli další vhodná slova (lepidlo - lepí, meloun - ovoce, dobrý, sladký atd.)

3) Živá abeceda, str. 25 - květina.

- čti slabiky a slova

- pomáhej si vyznačením obloučků

4) Živá abeceda, str. 25 - sova.

- přečti písmenka mezi květinami v řádcích

- zkus z nich složit slova

5) Živá abeceda, str. 25 - tužka.

- napiš "E, e"

Prosím o vyfocení nebo naskenování str. 25 v ŽA a zaslání na můj školní email: tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

Český jazyk - psaní

1) Hry s papírovými písmenky (máma, máme)

Žák položí vedle sebe dvě slabiky má ma, vzniklé slovo přečte. Dítě poté vytvoří slovní spojení (např. hodná máma) a následně i celou větu (Máma mele.).

Dítě dá místo druhé slabiky slabiku me a pokusí se vzniklé slovo přečíst. Slovíčko opět užije ve slovním spojení i ve větě.

2) Říkanka pro hry s prsty

Matlafousek

První vaří, druhý smaží,

třetí peče a podává,

čtvrtý jidlo ochutnává.

Pátý volá: "Dej mi kousek,

jsem mrňousek - matla, matla - matlafousek."

Ruka je lehce sevřená, postupně se natahují jednotlivé prsty. Říkanku opakujeme třikrát.

3) Moje první psaní, str. 26-27 (šikmá čára mírně prohnutá zdola nahoru).

- šikmé čáry je vhodné nejprve procvičit na gumovací tabulce (strana s linkami)

 

16. 10. 2020 - pátek

Český jazyk - mluvnice

1) Pokus se vyskládat z knoflíčků, fazolek nebo víček písmenko "E, e".

Zopakuj, jaká slova touto hláskou začínají?

Pokud budeš mít chuť, můžeš některá nakreslit. 

Jaké zahradní náčiní "E" svým tvarem připomíná? 

2) Živá abeceda, str. 26 - tužka.

Slabiky nejprve přečti a poté je zkus rozložit na jednotlivá písmenka.

Chybějící písmeno dopiš do správné kolonky.

3) Živá abeceda, str. 26 - zelená pastelka.

Ve jménech barvičkou vyznač "E, É" a "e, é".

4) Živá abeceda, str. 26 - míček.

Spoj stejná tiskací a psací písmenka.

Dvojice vyznač vždy stejnou barvičkou.

PROSÍM, PRÁCI MI OPĚT ZAŠLETE KE KONTROLE NA MŮJ EMAIL. :-)

tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

Český jazyk - psaní

1) Říkanka s pohybem

Princeznička roztomilá, 

chodí lehce jako víla, 

špičky pěkně natahuje, 

polehounku našlapuje.

 

Honza za ní šlape rázně, 

při tom dupe nehorázně, 

při chůzi se pohupuje, 

kolena vpřed vystrkuje.

 

Jak muzika náhle spustí, 

do tance se oba pustí, 

podle noty skok co skok, 

...oba mají stejný krok. 

- děti se snaží pohybem vystihnout to, co slyší v říkance

- nejprve našlapují jako princezna, natahují špičky vpřed, poté dupou jako Honza a vystrkují kolena, závěrem tancují...

2) Pojmenuj prvních šest obrázků a urči počet slabik. Slabiky vždy vytleskej.

Procvičení slabik

3) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Točíme rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Točíme rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky spustíme ruce volně podél těla a protřepeme je. Teprve pak bereme tužku. 

Moje první psaní, str. 28-29.

- nácvik horní kličky

- opět nejprve vyzkoušejte na gumovací tabulku (strana s linkami)

 

19. 10. 2020 - pondělí

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 27 - mašle.

- pojmenuj jednotlivé obrázky

- rozlož slova na slabiky (slabiky vytleskej)

- podle vzoru vyznač počet a délku slabik

Př. lavice ...  penál .-

2) Živá abeceda, str. 27 - květina.

- čti slabiky ve sloupcích

- slabiku vyznač obloučkem

- vymysli několik slov, ve kterých slyšíš dané slabiky

Př. ma - máma, me - mele atd.

3) Živá abeceda, str. 27 - pastelka.

- přečti slabiky na kartičkách

- stejně znějící slabiky vybarvi stejnou barvou

4) Živá abeceda, str. 27 - sovička. 

- čti písmena na korálech

- pokus se z písmenek složit slova

PROSÍM, PRÁCI MI OPĚT ZAŠLETE KE KONTROLE NA MŮJ MAIL. :-)

tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Točíme rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Točíme rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky spustíme ruce volně podél těla a protřepeme je. Teprve pak bereme tužku. 

2) Moje první psaní, str. 30-31.

- nácvik horního zátrhu

- opět nejprve vyzkoušejte na gumovací tabulku (strana s linkami)

DNES MI PROSÍM POŠLETE KE KONTROLE I PSANÍ. 

 

20. 10. 2020 - úterý

Český jazyk - mluvnice

Živá abeceda, str. 28 - S, s.

1) Živá abeceda, str. 28 - budíček.

- podle jednotlivých obrázků říkej slova

Poznáš, jaké písmenko je společné pro všechny obrázky? Pokuste se děti navést, aby samy vyvodily hlásku "s".

Práce s obrázky: Jaký obrázek je největší? 

Co je vyrobeno ze dřeva?

Co můžeme stavět jen v zimě?

Jaké obrázky jsou nahoře?

Jaký obrázek vidíš dole vpravo?

Do čeho můžeme psát?

Na čem můžeme jezdit?

Děti ukazují správné odpovědi a obrázky ještě jednou pojmenovávají.

2) Znáš ještě nějaká další slovíčka začínající hláskou "s"?

- sova, sýkorka, sýček, sušenka, salát, salám, slepice, slon aj.

3) Živá abeceda, str. 28 - papoušek.

- popros maminku, aby ti přečetla básničku o soví rodince

- v říkance vyznač "S, s" různými barvami

4) Živá abeceda, str. 28 - květina.

- čti písmenka v řádcích 

- číst písmenka můžete zleva doprava, zprava doleva a poté i "na přeskáčku"

- děti by měly rozlišit i to, zda se jedná o velké či malé písmenko

5) Živá abeceda, str. 28 - pastelky.

- několikrát obtáhni "S"

- nakresli 3 obrázky,kde slyšíš hlásku "s"

Dnes mi ke kontrole pošlete pouze ŽA. :-)

 

Český jazyk - psaní

1) Papírová písmenka

- vyskládej do řady následující papírová písmenka

- pokus se je přečíst

A, á, M, m, e, a, E, L, s, S

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Točíme rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Točíme rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky spustíme ruce volně podél těla a protřepeme je. Teprve pak bereme tužku. Dbáme i na to, aby dítko sedělo hezky rovně - nehrbilo se. 

3) Moje první psaní, str. 32-33.

- nácvik dolního zátrhu

- opět nejprve vyzkoušejte na gumovací tabulku (strana s linkami)

 

21. 10. 2020 - středa

Český jazyk - mluvnice

1) Hádanka

Ve dne dřímá ve věži, 

v noci koulí očima.

Když se slunce naježí, 

půlnoc pro ni začíná.

(sova)

2) Říkej rychle a několikrát zopakuj.

Slimák, sysel, slepice - to je zvířat trojice!

3) Živá abeceda, str. 29 - pusinka.

- povídej o obrázku 

- procvičení orientace (vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed atd.)

- procvičení počtu (dva zajíci, jedna veverka, jedno sluníčko atd.)

4) Živá abeceda, str. 29 - pastelka.

- v každém lístku vyznač písmenko "s" (malé psací s)

5) Živá abeceda, str. 29 - srdíčko.

- do mřížek vyskládej písmenka, která už znáš (pracuj s papírovými písmeny)

6) Živá abeceda, str. 29 - tužka.

- napiš "S, s"

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)

 

22. 10. 2020 - čtvrtek

Český jazyk - mluvnice

1) Uvolňovací cviky

Sluníčko

(Marie Tetourová)

Dívejte se, Jirko, Zdeno, 

malířovi přes rameno.

Kreslí tužkou slunce zlaté, 

které všichni dobře znáte.

Kolečka a oválky,

jsou z kouzelné obálky. 

Říkanku doprovázíme kreslením kruhů nejprve ve vzduchu, potom na papíře, popř. gumovací tabulce.

2) Na míse je...(nepovinné)

Děti si na mísu připraví různé věci dle "diktátu" rodičů. 

"Na mísu polož jablíčko. Potom tam dej banán. Pak přidej dvě hruštičky..."

3) Živá abeceda, str. 30 - černá květina.

Tvoř slabiky se "S" (SÁ, Sa, Se, Sa atd.).

4) Živá abeceda, str. 30 - pusinka.

Přečti slabiky.

Pozor! Slabiky čteme vždy dohromady, nikoliv po jednotlivých písmenkách!

Hodí se daná slabika k některému z obrázků?

5) Živá abeceda, str. 30 - kopretina.

Čti slabiky. Když se ti podaří správně přečíst celý žebřík, můžeš ho za odměnu vybarvit. :-)

6) Živá abeceda, str. 30 - červená pastelka.

Říkej, co vidíš na klaunovi. Vybarvi ta místa, kde slyšíš hlásku "s".

 

Český jazyk - psaní

1) Hádanka

(Markéta Zinnerová)

Moje věrná pomocnice, 

chodí se mnou do školy,

nosí penál, učebnice, 

svačinu i úkoly. 

(aktovka)

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí

Ťuká, ťuká deštík na široký deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem, 

kdo je pod tím deštníkem?

(Prsty ťukají střídavě proti palci do rytmu říkanky.)

To jsem já, panenka, 

točí se mi sukénka. 

(Točíme rukama v zápěstí na jednu stranu.)

Běžím, běžím k sluníčku,

osušit si sukničku.

(Točíme rukama v zápěstí na druhou stranu.)

Po skončení říkanky spustíme ruce volně podél těla a protřepeme je. Teprve pak bereme tužku. Dbáme i na to, aby dítko sedělo hezky rovně - nehrbilo se. 

3) Moje první psaní, str. 34-35.

- nácvik dolní kličky

- opět nejprve vyzkoušejte na gumovací tabulku (strana s linkami)

DNES MI Z ČESKÉHO JAZYKA POŠLETE KE KONTROLE JEN PSANÍ. DĚKUJI. :-)

 

23. 10. 2020 - pátek

Český jazyk - mluvnice

1) Říkanka s pohybem

Dobrý den, dobrý den, (děti mávají)

dneska máme príma den.

Máme ruce na tleskání, (děti tleskají)

máme nohy na dupání. (dupání)

Dobrý den, dobrý den, 

dneska zlobit nebudem. (kroucení hlavou zprava doleva)

Děti básničku znají již z předešlých hodin. 

2) Živá abeceda, str. 31 - sovička.

Přečti slabiky na stromech. Hledej slova. Zakroužkuj je různými barvami.

Pozor! Slabiky čteme vždy dohromady, nikoliv po jednotlivých písmenkách!

3) Živá abeceda, str. 31 - hvězda.

Přečti slova. Pomáhej si vyznačováním obloučků.

4) Živá abeceda, str. 31 - otazník.

Který pejsek patří Mílovi? Ke správnému pejskovi domaluj kost. :-)

5) Zazpívej si "Skákal pes" (nepovinné).

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. :-)

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - říkanka pro hru s prsty.

Táta dupe: Dupy, dup.

Máma cupe: Cupy, cup.

Babka šlape: Šlapy, šlap.

Děda klape: Klapy, klap.

Vnouček ťape: Ťapy, ťap.

Dupy-dup, cupy-cup,

šlapy-šlap, klapy-klap,

ťap, ťap, ťap.

Během recitování říkanky si děti ťukají prsty o palec.

2) Uvolňovací cviky s říkankou

Slepice

Slepice, slepička, 

snáší nám vajíčka.

Snes ještě vajíčko, 

než vyjde sluníčko.

Říkanku doprovázíme kreslením oválků (vajíček) nejprve ve vzduchu, potom na papíře, popř. gumovací tabulce. Básničku několikrát opakujeme.

3) Práce s papírovými písmenky.

Vyskládej do řady následující slabiky.

Se, SÁ, se, le, MÁ, me, se, Lá

Slabiky přečti. 

Pozor! Slabiky čteme vždy dohromady, nikoliv po jednotlivých písmenkách!

 

V týdnu 26. až 30. října se neučíme. 😉

 

2. 11. 2020 - pondělí

První online hodina přes MS Teams - zkouška připojení, povídání o prázdninách.

  1. skupina - v čase 9.00-9.20 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)
  2. skupina - v čase 9.30-9.50 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)
  3. skupina - v čase 10.00-10.20 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

 

Samostatná práce

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 32 - O, o.

Pohádka o Olince

Byla jednou jedna holčička Olinka, která žila v malém domečku společně s rodiči a jejich malým pejskem. Olinka se velmi ráda dívala z okna a pozorovala, co se děje kolem. Častokrát by nejradši vyběhla ven a šla se podívat na louku nebo k nedalekému potůčku, kde tekla průzračně čistá voda. Rodiče jí to však nechtěli dovolit, protože se o ní báli... Olince pak zpívali písničku "Holka modrooká, nesedávej u potoka...".

Proč Olince říkali "holka modrooká"?

Děti by měly vyvodit písmenko "O, o" z tvaru očí.

2) Živá abeceda, str. 32 - budíček.

Podle obrázků říkej slova. Urči, kde slyšíš hlásku "O, o".

Pokus se vymyslet daší slovíčka, která na hlásku "O, o" začínají.

3) Živá abeceda, str. 32 - papoušek.

V básničce vyznač "O, o" různými barvami.

4) Živá abeceda, str. 32 - pastelky.

Několikrát obtáhni písmenko "O".

Nakresli 3 obrázky, které začínají na hlásku "O, o".

5) Zazpívej si písničku "Holka modrooká".

Vymysli 3 dívčí a 3 klučičí jména začínající na písmenko "O". 

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. 😊

 

Český jazyk - psaní

1) Uvolňovací cviky s básničkou

Kočička

Kočička mňouká, kolem se kouká, 

na nás se dívá, ouškama kývá.

Kočičko mňoukej, kolem se koukej,

na nás se dívej, ouškama kývej.

Ukazováček a malíček se vztyčí (vytvoří ouška), palec se spojí s konečky prsteníku a prostředníku (vytvoří čumáček), ruka se otáčí ze strany na stranu (kočička kouká), pak se malíček a ukazováček několikrát ohnou a narovnají (ouška se ohýbají). Nezapomeňte obě ruce vystřídat. 

2) Dokresli chlapečkovi různobarevné balónky. Dej si záležet. 😊 Pokud budeš mít chuť, balónky vybarvi. 

obr.

 

Další uvolňovací cviky ke stažení zde:

http://www.jak-spravne-psat.cz/uvolnovaci-cviky/

 

TIPY PRO UPEVŇOVÁNÍ - PROCVIČOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH HLÁSEK

1) Karty s písmenky a obrázky

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/velka-abeceda-54/?fbclid=IwAR2BJSQoerdOAJKOvf_npeSnalZ1XJmtW0frBo3OKykJKsz2-FQjvWxnWsA

- kartičky si můžete vytisknout a trénovat poznávání jednotlivých písmenek

- k jednotlivým hláskám mohou děti vymýšlet další slovíčka (jména dětí, zvířátka, předměty)...

 

2) Pexeso s písmenky

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/pomocnicek-3-128/

- kartičky lze využít jako pexeso (skládat k sobě jdou, buď stejná písmenka nebo písmenko a obrázek)

 

3) Chaloupky s písmenky (poznávání tiskacího a psacího písmene)

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/chaloupky-s-pismenky-90/

- slouží k upevnění tiskacího a psacího písma

 

4) Kreslení jednotlivých písmenek (viz fotky)

- na papír předkreslete fixem tvar tiskacího velkého a malého písmenka

- děti k písmenku domalují obrázek (L, l - loď, M, m - motýl, E, e - eskymák, erb)

obr.

obr.

5) Další tipy

- kreslení písmenek prstem do mouky či cukru (při pečení cukroví)

- vyrývání písmen klacíkem do hlíny při vycházce lesem

- skládání hlásek ze šišek, klacíků, listů aj.

- kreslení písmen do písku, sněhu

- skládání písmenek z kamínků, knoflíků či lega 

- při vaření mohou děti skládat písmena z čočky, těstovin, fazolek

- jednotlivá písmenka mohou skládat i např. z plyšáků, aut, magnetek (zkrátka z čehokoli, co Vás napadne a co budete mít po ruce, fantazii se meze nekladou)

- modelování písmenek z modelíny (ke každé hlásce mohou děti vymodelovat i např. nějaké zvířátko, které na tuto hlásku začíná aj.) 🙂

 

3. 11. 2020 - úterý

Český jazyk - mluvnice

1) Procvičování hlásky "O, o" s básničkou od Františka Hrubína

Ovečky 

Ovečky pasou se samy, 

jehňátko drží se mámy, 

okolo mámy se točí,

ta z něho nespustí oči. 

Nejprve si přečtěte básničku a pak popros maminku, aby ti na papír napsala "O,o". Do každého písmenka nakresli krásnou ovečku - jednu malou a druhou velkou. 

obr.

2) Živá abeceda, str. 33 - sovička.

Čti písmenka na řádcích. Pokus se vyhledat slova. Zakroužkuj je barevně. 

3) Živá abeceda, str. 33 - srdíčko.

Podle obrázků pokládej do mřížek papírová písmenka. (Pouze ta, co jsme se učili.)

4) Živá abeceda, str. 33 - tužka.

Napiš "O,o".

DNES MI POŠLETE JEN OBRÁZEK OVEČEK. TĚŠÍM SE NA VAŠE VÝTVORY. 🙂

 

Český jazyk - psaní

1) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - říkanka pro hru s prsty.

Táta dupe: Dupy, dup.

Máma cupe: Cupy, cup.

Babka šlape: Šlapy, šlap.

Děda klape: Klapy, klap.

Vnouček ťape: Ťapy, ťap.

Dupy-dup, cupy-cup,

šlapy-šlap, klapy-klap,

ťap, ťap, ťap.

Během recitování říkanky si děti ťukají prsty o palec.

2) Psaní číslic (pejskem a medvídkem nahoru), str. 1.

Napiš číslici 1. (Nulu zatím nepište.)

 

4. 11. 2020 - středa

První online hodina českého jazyka přes MS Teams. 

1. skupina - v čase 9.00-9.20 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

2. skupina - v čase 9.30-9.50 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

3. skupina - v čase 10.00-10.20 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na dnešní hodinu si připrav Živou abecedu. Budeme společně trénovat čtení písmenek i slabik. 🙂

 

Společná práce přes MS TEAMS:

1) Živá abeceda, str. 33 - sova.

Čtení jednotlivých hlásek pozpátku. 

2) Živá abeceda, str. 34 - pusa.

Nácvik čtení slabik - práce s obrázky (poznávání začátečních slabik, určování počtu a délky slabik, vytleskávání). Vyhledávání shodné slabiky k obrázku (mo - motýl, lo - loď, so - sova).

 

Samostatná práce (s rodiči):

1) Živá abeceda, str. 34 - sova.

Čti slabiky. Vyhledej slova.

2) Živá abeceda, str. 34 - hvězda.

Přečti jména. Pomáhej si vyznačením obloučku.

POZOR, SLABIKY ČTEME VŽDY DOHROMADY, NE PO PÍSMENKÁCH. 

3) Živá abeceda, str. 34 - pastelka.

K barevným slabikám vyhledejte stejné slabiky z písmenek vpravo. Obě písmena zakroužkuj stejnou barvou, jakou má slabika vlevo.

DNES MI ÚKOLY POSÍLAT NEMUSÍTE. :-)

 

5. 11. 2020 - čtvrtek

Český jazyk - mluvnice

1) Živá abeceda, str. 35 - sova.

Čtěte písmena napsaná na domech. Najdete tam ukrytá slova? Vyznačte je barveně.

2) Živá abeceda, str. 35 - srdíčko.

Přiložte papírová písmena podle toho, kterou hlásku slyšíte na začátku slova. 

3) Živá abeceda, str. 35 - hvězda.

Dokážete přečíst věty? Pomáhejte si vyznačováním obloučků.

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE NA EMAIL. 

 

Český jazyk - psaní

1) Z papírových písmenek vyskládej následující holčičí jména. 

Ola, Ema, Ála, Ela

2) Cviky k uvolnění ruky, zápěstí a záprstí - říkanka pro hru s prsty.

Táta dupe: Dupy, dup.

Máma cupe: Cupy, cup.

Babka šlape: Šlapy, šlap.

Děda klape: Klapy, klap.

Vnouček ťape: Ťapy, ťap.

Dupy-dup, cupy-cup,

šlapy-šlap, klapy-klap,

ťap, ťap, ťap.

Během recitování říkanky si děti ťukají prsty o palec.

3) Psaní číslic (pejskem a medvídkem nahoru), str. 2. 

Napiš číslici 2 (stačí první tři řádky).

Psaní si opět nejprve vyzkoušejte na gumovací tabulce.

 

6. 11. 2020 - pátek

online hodina českého jazyka přes MS Teams. 

1. skupina - v čase 9.00-9.30 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)

2. skupina - v čase 9.30-10.00 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)

3. skupina - v čase 10.00-10.30 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na dnešní hodinu si připravte Živou abecedu a papírová písmenka. Čeká nás společné seznámení s hláskou "P, p" a skládání písmenek dle obrázků. 🙂

 

Společná práce přes MS TEAMS:

1) Práce s obrázky - skládání písmenek.

2) Nová látka - seznámení s hláskou "P, p".

3) Živá abeceda, str. 36 - budíček.

Pojmenovávání obrázků.

4) Živá abeceda, str. 36 - květina.

Čtení písmenek na řádků.

 

Samostatná práce (s rodiči):

Práce dnes navazuje na online hodinu.

1) Živá abeceda, str. 36 - papoušek.

V textu vyznačte "P, p" různými barvami.

2) Živá abeceda, str. 36 - květina.

Přečtěte jednotlivé řádky ještě jednou samostatně. Spojte velké a malé písmeno.

3) Živá abeceda, str. 36 - pastelky.

Několikrát obtáhněte "P".

Nakresli 3 obrázky, kde slyšíš hlásku "P, p".

Vybarvěte všechna políčka s "P,p".

DNES MI ŽA POSÍLAT NEMUSÍTE. :-)

 

Český jazyk - psaní

1) Poproste maminku, aby vám na kus bílého papíru napsala hlásky "P, p". Do písmenka nakresli krásně barevného papouška. 

obr.

OBRÁZEK MI OPĚT POŠLI. TĚŠÍM SE NA VAŠE VÝTVORY! :-)