Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA - MATEMATIKA

14. 10. 2020 - středa

1) Matýskova matematika, str. 22 cv. 2.

  • Děti vypráví o jednotlivých obrázcích (motivační rozhovor o cestování různými dopravními prostředky) 
  • Děti se pokusí zopakovat zásady slušného chování při cestě autobusem, vlakem aj.

Př. Autobusem jeli dva lidé. Jeden přistoupil. Kolik lidí cestovalo autobusem celkem?

  • Děti do PS dopíší symbol plus a chybějící číslo. Příklad poté přečtou nahlas. 

2) Matýskova matematika, str. 22 cv. 3. 

  • Děti přečtou příklady a vypočítají je.

 

15. 10. 2020 - čtvrtek

1) Matýskova matematika, str. 23 cv. 1.

- motivační rozhovor o tom, zda a s kým chodí žáci nakupovat

Děti si prohlédnou Matýskův obchod (hovoří o tom, co má Matýsek v nabídce, kolik co stojí, ceny srovnávají (co stojí stejně, co stojí více)).

Děti si poté vytvoří vlastní nákup. Zpočátku si koupí jen jednu položku, aby pochopili princip, např. Koupím jedno jablko. Kolik korun zaplatím? Jedno jablko bude stát 1,- Kč.

Následně totéž vyzkouší s více položkami. Přál bych si jednu švestku a jednu hrušku. Kolik korun bude nákup stát? Kolik korun mám zaplatit?

Děti nejprve říkají rovnou výsledky, teprve potom chceme, aby říkaly i příklady.

K placení za nákup můžete využít papírové mince (lze je vyrobit, popř. jsou součástí karty, která byla v matematice).

2) Matýskova matematika, str. 23 cv. 2.

- žák přečte obrázkové zadání, utvoří otázku a odpověď, dopíše jednotlivá čísla do příkladu a poté vybarví příslušný počet mincí, dle toho, kolik korun nákup stál

Prosím o vyfocení nebo naskenování str. 23 v MA a zaslání na můj školní email: tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

16. 10. 2020 - pátek

1) Matýskova matematika, str. 24 cv. 1.

- vyvozování čísla 4 pomocí obrázků

- pojmenuj jednotlivé obrázky

Na obrázku vidím 4 houbičky.

- vyhledávání dalších věcí, které máte doma čtyřikrát (4 hrnečky, 4 pastelky atd.)

2) Hra - ukazujte dětem různé předměty (pastelky, kostky, sešity). Jsou-li ukazované věci čtyři, děti zareagují zvoláním ANO.

3) Matýskova matematika, str. 24 cv. 2. 

- vyprávěj o obrázku v celých větách

- počítej kolik je na obrázku houbiček, košíčků, stromků a zajíčků

- napiš správný počet koleček

4) Matýskova matematika, str. 24 cv. 3. 

- přečti číslo na kartičce

- počítej věci v jednotlivých oválech

- pokud jsou věci v oválku 4, spoj obrázek s kartičkou uprostřed

 

Prosím, práci mi opět vyfoťte a pošlete v příloze na můj školní email.

tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

19. 10. 2020 - pondělí

Matýskova matematika, str. 25.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-25/

- výukové video Nové školy k Matýskově matematice

1) Matýskova matematika, str. 25 cv. 1.

- pokus se dle obrázků (pastelky, 4 a houbičky) vyvodit zadání svého úkolu

- nakresli oválky s předměty po čtyřech

2) Matýskova matematika, str. 25 cv. 2.

- přečti čísla (nejprve zleva doprava, pak zprava doleva)

- k číslům nakresli správný počet korálků

3) Matýskova matematika, str. 25 cv. 3. 

- přečti obrázkové zadání 

- vybarvi správný počet obrázků

4) Matýskova matematika, str. 25 cv. 4. 

- přečti obrázkové zadání

- vyjádři počet předmětů pomocí prázdných a plných koleček

5) Matýskova matematika, str. 25 cv. 5.

- vybarvi obrázek dle zadání (1 - sv. modrá, 2 - tm. modrá, 3 - hnědá, 4 - žlutá)

ÚKOL Z MATEMATIKY MI DNES POSÍLAT NEMUSÍTE. :-)

 

21. 10. 2020 - středa

Matýskova matematika, str. 26.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-26/

- výukové video Nové školy k Matýskově matematice

1) Matýskova matematika, str. 26 cv. 1.

- přečti obrázkové zadání, utvoř otázku a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

2) Matýskova matematika, str. 26 cv. 2.

- nakresli tečky a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

3) Matýskova matematika, str. 26 cv. 3.

- porovnej a napiš znaménko "menší, větší, rovná se"

4) Hra s papírovými číslicemi

Děti si vezmou do ruky číslice 1, 2, 3 a 4. 

Rodiče se ptají:

Které číslo je větší? Tři, nebo dva? Žáci ukážou správný výsledek na kartičkách. 

Které číslo je větší? Jedna, nebo čtyři?

Které číslo je menší? Čtyři, nebo tři?

Které číslo je větší? Jedna, nebo dva?

Které číslo je menší? Jedna, nebo tři?

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)

 

22. 10. 2020 - čtvrtek

Matýskova matematika, str. 27.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-27/

1) Matýskova matematika, str. 27 cv. 1.

- přečti obrázkové zadání

MÁME 1 HŘÍBEK A 3 BEDLY. 

- utvoř otázku a odpověď

KOLIK HUB MÁME V KOŠÍKU CELKEM?

V KOŠÍKU MÁME CELKEM 4 HOUBY.

2) Matýskova matematika, str. 27 cv. 2.

- přečti obrázkové zadání

- nakresli prázdná a plná kolečka

- do příkladu doplň chybějící číslici a symbol "plus"

3) Matýskova matematika, str. 27 cv. 3.

- dokresli do domina příslušný počet teček

- přečti příklad a vypočítej ho

4) Matýskova matematika, str. 27 cv. 4. 

- přečti příklady a vypočítej je (výsledky psát nemusíš, prozatím umíme napsat pouze číslici 1)

- na pomoc si můžeš vzít počítadlo nebo různé drobné předměty (knoflíčky, fazolky, kostičky Lega atd.)

5) Úkol pro rychlíky (nepovinný)

Hra s papírovými číslicemi a tečkami

- pokus se seřadit řadu číslic 1-5 a teček (také 1-5), tak jak jdou za sebou

- vyhledej, které číslo se nachází před 2, 5, 4 a 3

- urči, které číslo je za 1, 3, 2 a 4

ÚKOL MI OPĚT ZAŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)

 

23. 10. 2020 - pátek

Matýskova matematika, str. 28.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-28/

1) Seznámení s psaním číslice 2.

- psaní číslice 2 zkoušejte nejprve na gumovací tabulce, teprve až poté pište do sešitu

Číslici 2 piš vždy odshora dolů!

2) Matýskova matematika, str. 28 cv. 1.

- napiš číslo 2

3) Matýskova matematika, str. 28 cv. 2.

- napiš číslici 1 a 2

4) Matýskova matematika, str. 28 cv. 3.

- nakresli kolečko a napiš číslo 2

5) Matýskova matematika, str. 28 cv. 4.

- nakresli tečky a napiš číslo 1 nebo 2

- číslice mezi sebou porovnej (větší, menší, rovná se)

6) Matýskova matematika, str. 28 cv. 5.

- vybarvi jednotlivé geometrické tvary

- spočítej je a do rámečku napiš jejich počet

7) Diktát s geometrickými tvary (nepovinné)

Vem si bílý list papíru a namaluj žluté kolečko. Poté nakresli modrý trojúhelník, hnědý čtverec, červený obdélník a modrý trojúhelník. Povedlo se? Super, chválím! :-)

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)

obr.

 

V týdnu 26. až 30. října se neučíme. 😉

 

2. 11. 2020 - pondělí

Matýskova matematika, str. 29.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-29/

Seznámení se znaménkem minus.

1) Matýskova matematika, str. 29 cv. 1.

- vyprávěj o obrázku

Děti se snaží vyvodit operaci odčítání (ubylo, snědl, odnesl, vzal, ubral aj.).

2) Matýskova matematika, str. 29 cv. 2. 

- přečti obrázkové zadání

- utvoř otázky a odpovědi

Žáci mohou pro lepší pochopení operace používat i slovo bez (alternativa k minus). 

3) Matýskova matematika, str. 29 cv. 3.

- přečti obrázkové zadání

- do příkladu dopiš správné řešení

4) Matýskova matematika, str. 29 cv. 3. 

- napiš znaménko minus

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. 😊

 

3. 11. 2020 - úterý

Online hodina přes MS Teams:

  1. skupina - v čase 9.00-9.20 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)
  2. skupina - v čase 9.30-9.50 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)
  3. skupina - v čase 10.00-10.20 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na dnešní hodinu si připravte číslice 1-5, znaménka (menší, větší, rovná se, plus). Poté bych poprosila ještě o lžičky, lžíce, vidličky a nože - vše po pěti kusech. 😉

 

4. 11. 2020 - středa

Matýskova matematika, str. 30.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-30/

1) Matýskova matematika, str. 30 cv. 1.

- přečti obrázkové zadání a vyjádři ho kolečky

- potom dopiš a vypočítej příklad

2) Matýskova matematika, str. 30 cv. 2.

- přečti obrázkové zadání, spočítej příklad a dopiš 1,2 a minus

3) Matýskova matematika, str. 30 cv. 3.

- vyprávěj podle obrázku a doplň chybějící příklad

4) Matýskova matematika, str. 30 cv. 4.

- přečti příklady ve sloupcích a vypočítej je

DNES MI ÚKOLY POSÍLAT NEMUSÍTE. :-)

 

5. 11. 2020 - čtvrtek

Online hodina přes MS Teams:

  1. skupina - v čase 9.00-9.20 hod. (Nelinka, Zdenda, Ivanka, Nikolka, Pavlík, Jaroušek)
  2. skupina - v čase 9.30-9.50 hod. (Evička, Kubík, Miky, Eliška Kočková, Eliška Krejčíková, Kája)
  3. skupina - v čase 10.00-10.20 hod. (Julča, Čenda, Davídek, Radimek, Jonášek M., Jonášek Sv. a Barborka)

Na dnešní hodinu si připravte 9 bonbónků (popř. větší fazolky, knoflíčky, kamínky nebo balené sušenky, pokuď jich máte doma zásobu), poté znaménko minus a =. Čekají nás počty s dobrotami. 😉

 

Samostatná práce (s rodiči):

Matýskova matematika, str. 31.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-31/

1) Seznámení s psaním číslice 3.

- psaní číslice 3 zkoušejte nejprve na gumovací tabulce, teprve až poté pište do sešitu

Číslici 3 piš vždy odshora dolů! 

2) Matýskova matematika, str. 31 cv. 1.

- napiš číslo 3

3) Matýskova matematika, str. 31 cv. 2.

- napiš číslici 1, 2 a 3

4) Matýskova matematika, str. 31 cv. 3.

- nakresli kolečko a napiš číslo 3

5) Matýskova matematika, str. 31 cv. 4.

- vybarvi, počítej a napiš čísla 1, 2 nebo 3

6) Matýskova matematika, str. 31 cv. 5.

- napiš správně příklad a spočítej ho

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)

 

6. 11. 2020 - pátek

Matýskova matematika, str. 32.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-1-dil-strana-32/

1) Matýskova matematika, str. 32 cv. 1.

- vyhledej v rámečku vzájemně se překrývající čísla

- čísla zapiš do malých rámečků odpovídající barvy

2) Matýskova matematika, str. 32 cv. 2.

- vybarvi dle předlohy

3) Matýskova matematika, str. 32 cv. 3.

- na číselné ose vyznač dané číslo a zapiš ho

4) Matýskova matematika, str. 32 cv. 4.

- přečti sloupce a vypočítej

- vypočítej pouze první a třetí sloupec (druhý a čtvrtý uděláme na pondělní online hodině)

ÚKOL MI OPĚT POŠLETE KE KONTROLE. DĚKUJI. :-)