Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA - PRVOUKA

15. 10. 2020 - čtvrtek

1) Já a můj svět, str. 17 - podzim na poli (dokončení).

Kde v okolí tvého bydliště pouštíte draka?

Proč nejlépe létá na podzim?

Pojmenujte dle obrázků, co sklízejí zemědělci na polích právě v tomto ročním období. Obrázky vybarvěte.

Podle obrázků vyprávějte pohádku "O veliké řepě"

2) Podívej se na pohádku "O veliké řepě".

 

20. 10. 2020 - úterý

1) Já a můj svět, str. 18 - stromy na podzim.

Podívej se na obrázek (vnučka s dědečkem) a pokus se ho popsat pár větami. 

Proč chodíš rád do lesa?

Co všechno se dá v lese dělat?

S pomocí obrázku řekni, jak vypadá strom listnatý (dub) a jehličnatý (smrk) na podzim.

Vybarvi listy s plody tak, jak vypadají na podzim. Poznáš, ke kterým stromům patří?

 

Opakování listnatých a jehličnatých stromů:

Podle předpovědi nás čeká krásné počasí. Udělejte si s rodiči výlet do přírody, kde si můžeš všechny stromky prohlédnout hezky naživo. :-)

 

22. 10. 2020 - čtvrtek

1) Já a můj svět, str. 19 - opakování - na podzim.

Stejnou pastelkou spojte dvojice, které k sobě patří (list s plodem, jehlice se šiškou). Pomohou vám obrázky na předchozí straně.

Dejte do kroužku jen ptáky, kteří odlétají na podzim za potravou do teplých krajin. Viděli jste některého z namalovaných ptáků? Kde?

 

3. 11. 2020 - úterý

1) Já a můj svět, str. 20 - Moje rodina.

Do prázdného políčka nakresli, jak vypadá tvoje maminka a tvůj tatínek. Dokresli tam i sourozence a zvířátko, pokud nějaké doma máš. :-)

Pokus se jednotlivé členy popsat (vzhled i povahové vlastnosti).

Vyprávěj, co se ti na mamince a tatínkovi líbí. 

Jak společně trávíte čas?

 

5. 11. 2020 - čtvrtek

1) Já a můj svět, str. 21 - Máme miminko.

a) Pojmenujte jednotlivé členy své rodiny.

b) Kdo je v Ájině rodině nejmladší? Z písmenek v baloncích zkuste sestavit, jak se miminko jmenuje.

c) Z obrázků vyberte a vybarvěte jen věci, které potřebuje miminko.

d) Vystřihněte a nalepte členy rodiny od nejmladšího po nejstaršího. Ke každému obrázku vymyslete větu.

DOMÁCÍ PRÁCI MI DNES POŠLETE KE KONTROLE NA EMAIL. :-)