Obsah

 

úterý 11. 4 - prezenční výuka

Český jazyk - ZÁJMENA- učebnice str. 59 - cvičení 1 - ústně

                      zápis do školního sešitu - co je ve šnekovi - Zájmena - jsou slova, která ....

PS str. 7 cv. 1, 2 - POZOR  - TI malíři, TY sešity, TA mýdla.. 

písanka- str. 22 - celá 

Matematika - uč str. 27 cv. 2 - vypracovat do školního sešitu

                        PS str. str. 19 cv. 5, 6 - dopočítat

Prvouka - str. 58 - 59 - vypsat základní skupiny živočichů - Bezobratlí / obratlovci - ryby, obojživelníci, plazi, ptáci savci - naučit se

pátek: 7. 5. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Vlastní jména osobní, vlastní jména místní

PS str. 5 cv. 9, 10, 11

 

Samostatně:

PS str. 5 cv. 9 - napiš do školního sešitu

PS str. 5 cv. 11 - dokonči

 

 

MA

Při on-line výuce:

Geometrie - MNOHOÚHELNÍKY

uč. str. 33

PS str. 23  geometrie_7.5.pdf

Samostatně:

geometrie PS str. 23 cv. 2 B,C

Šifra- POVINNÁ

mat_šifra_7.5.pdf

Čtení

 

 

Samostatně:

Přečti si příběh, jak vzniklo slovo maminka. cteni_7.5.pdf

Do sešitu si napiš datum, název příběhu, dokonči příběh.

Písemně odpověz na otázky:

Jaké místo je pro tebe nejkrásnější?

S kým jsi nejraději? !Piš celou větou!

 

Měj pohodový víkend. Šárka Vecková

čtvrtek : 6. 5. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Podstatná jména

PS str. 5 cv. 6

uč. str. 56  

cv. 5

Samostatně:

učebnice str. 56  cv. 7 - přepiš do školního sešitu, tužkou podle pravítka podtrhej vlastní jména osobní

+ zopakuj si:

https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/pod_jm1.htm

MA

Při on-line výuce:

Počítání do tisíce

- písemné sčítání, odčítání

uč. str. 25 cv. 1 a), b)

 

 

 

 

Samostatně: 

PS str. 21 cv. 6 

+ zopakuj si

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/tisic_dvo_sc2.htmV jednom příkladu je chyba - objevíš ji?

Magický čtverec na jedničku:

62

 

 

 

41

 

 

69

20

Psaní

 

Samostatně:

Písanka str. 23

Prv  

Samostatně:

učebnice str. 58 - 59 - přečti si

Podívej se na video pod tabulkou. Napiš si do sešitu živočichy, které jsi poznal/la.

 

Užij si prima den. Šárka Vecková

středa: 5. 5. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z úterý

Podstatná jména 

uč. str. 56 cv. 3, 5 - ústně

PS str. 4 cv. 6 

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 4 - dokonči zbývající cvičení

 

 

MA

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z úterý

Sčítání odčítání do 1000 

učebnice str. 24 cv. 3  

PS str. 21 cv. 5

Samostatně:

Dopočítej zadané příklady z online hodiny.

+ vyřeš šifru - POVINNÉ!

mat_šifra_5.5.pdf

Odpověď na otázku najdeš i v čítance

str. 139 - KVĚTEN V PRANOSTIKÁCH

Čtení

 

 

Samostatně:

Čítanka: str. 139

Přečti si NAHLAS básničku: - vypiš slova, která se rýmují. Nad slova napiš číslem slovní druh. 

Vyber jednu ze dvou básniček 
Kouzelná flétna nebo Květen. Nauč se ji. 

Příští týden, v úterý 11. 5. ji budu zkoušet.

 

Užij si jarní den. Šárka Vecková

 

úterý : 4. 5. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z pondělí

Podstatná jména

uč. str. 55 cv. 1, 2 - ústně

PS str. 3 cv. 2, 3 - písemně

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 3 cv. 1

Vypracuj do školního sešitu.

Použij vyjmenovaná slova

Obrázek si vybarvi.

MA

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z pondělí

Odčítání do tisíce

učebnce str. 24 cv. 2 

Samostatně: Po online hodině!

Ps str. 20 cv. 4, 5, 6 

PS str. 21 cv 2

 

Psaní

 

Samostatně:

Písanka str. 21

Prv  

Samostatně:

učebnice str. 56 - 57 - přečti si

zápis do školního sešitu:

Prv_zápis_4.5.pdf (13.89 kB)

Užij si prima den. Šárka Vecková

 

Krásné květnové pondělí : 3. 5. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Přídavná jména:

PS str. 6

 

Samostatně: Po online hodině!

učebnice str. 58 cv. 3 - vyber si5 slovních spojení, použij je ve větách. Věty napiš do školního sešitu.

Např.: V trávě jsem uviděla blýskavý prstýnek s modrým kamínkem.

MA

Při on-line výuce:

Sčítání, odčítání do tisíce

učebnice str. 24 cv. 1

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 20 cv. 1,2,3

Čtení  

Samostatně:

čítanka: str. 138 - přečti si hádanky, zkus je vyluštit. V hádankách jsou názvy květin.

Znáš nějakou další hádanku o květinách?

Napiš ji.

Přečti si básničku Kouzelná flétna.

Do sešitu napiš název a odpověz na otázky. Odpovídej celou větou.

Měj prima den. Papá Šárka Vecková

 

PREZENČNÍ VÝUKA: úterý 27. 4.

ČJ- Pracovní sešit str. 30 celá

       Písanka - str. 19 celá

MAT -  uč str. 21 cv. 1 a, b, c do školního sešitu

        - pracovní sešit - str. 17 cv. 1, 2, 3

Prvouka - přírodovědná procházka - stromy(jírovec maďal, bříza bělokorá, smrk obecný),

                  keře (rododendron, růže šípková, brusnice borůvka),

                   byliny (sedmikráska chudobka, violka rolní, sasanka hajní, rozrazil rezekvítek)

pátek: 23. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů ze čtvrtka

Vyjmenovaná slova po Z

uč. str. 93

PS str. 29 cv. 3, 4

 

Samostatně: Po online hodině!

zápis do školního sešitu:

čj_zápis_23.4.pdf (435.92 kB)

uč. str. 94 cv. 5 - přepiš 2. - 6. větu

(Dnes musím jít do školy brzy.  ... - ... Teta Zita je z Prahy-Ruzyně.)

 

 

MA

Při on-line výuce:

Geometrie - opakování polopřímky

http://www.matyskova-matematika.cz/geometrie-3/video/str-30/

 

 

čtení

 

 

Samostatně:

čítanka str. 134 - 135  Čti nahlas!

Písemně vypracuj otázky č. 2, 3.

Měj pohodový víkend. Papá Šárka Vecková

 

čtvrtek: 22. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů ze středy

Vyjmenovaná slova po Z

uč. str. 93

 

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 29 cv. 1, 2 

 

MA

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů ze středy

Odčítání do tisíce - opakování

učebnice str. 18 cv.2

Písemné sčítání a odčítání

Učebnice str. 19 cv.1

zápis do sešitu: Mat_22.4.pdf (387.69 kB)

Samostatně:

Dopočítej zadané příklady z online hodiny.

PS str. 15 cv. 2, 6

Zašifrovaná výzva pro dnešní den.

mat_šifra_22.4.pdf (27.32 kB)

 

 

Psaní

 

 

Samostatně:

písanka str. 17 - celá
PRV

Posílám ti krátké video:(pod tabulkou)

Video ti pomůže odpovědět na otázky.

 

Do sešitu si na novou stránku napiš nadpis: DEN ZEMĚ

Odpověz na otázky:

1. Jak poškozujeme přírodu?

2. Poraď nám, jak se máme k přírodě chovat, aby se mohla "usmívat".

 

 

Udělej něco pro přírodu. Papá Šárka Vecková

středa: 21. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z úterý

opakování - vyjmenovaná slova po V

Máme vlepené ve školním sešitě.

čj_opakování21.4.pdf

cv. 2

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 28 cv. 3 - napiš jako běhací diktát do školního sešitu

 

 

MA

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z úterý

Sčítání do tisíce - opakování

učebnice str. 18 cv.1

Odčítání do tisíce

PS str. str. 14 cv. 4, 5, 6

Samostatně:

Dopočítej zadané příklady z online hodiny.

 

 

 

Čtení

 

 

Samostatně:

Přečti si NAHLAS básničku:

čtení_21.4.pdf (395.61 kB)

Do školního sešitu napiš datum, název

Do sloupečku si napiš čísla 1. - 5.

Ke  každému číslu napiš slovo, které by bylo vhodné doplnit do básničky.

Z jaké pohádky by mohla básnička být?

Vysvětli slovo: VYCÍDIT

Nakresli obrázek.

Užij si jarní den. Šárka Vecková

úterý : 20. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z pondělí

opakování - vyjmenovaná slova po V

uč. str. 90 cv. 4

slova s předponou vy-/vý-

uč. str. 90 cv. 5

Samostatně: Po online hodině!

uč str. 90 cv. 5 - přepiš do sešitu

Vyber si 3 podstatná jména a 3 slovesa a použij je ve větách. Věty napiš.

MA

Při on-line výuce:

- kontrola úkolů z pondělí

Sčítání do tisíce

Ps str. 14 cv. 1, 2, 3

Samostatně:

doplním po online hodině

 

 

Psaní

Při online hodině:

Písanka str. 18

Samostatně:

Dokonči

Prv  

Samostatně:

učebnice str. 50 - 51 - přečti si

zápis: prv_zápis_20.4.pdf (474.9 kB)

Užij si prima den. Šárka Vecková

 

pondělí : 19. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

opakování - vyjmenovaná slova po V

práce s textem: ČJ_19.4_vysoký_zvykat.pdf (90.48 kB)

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 28 cv. 1, 2 

MA

Při on-line výuce:

Sčítání, odčítání do tisíce

PS str. 12 cv. 5, 6

PS str. 13 cv. 1

 

 

 

 

Samostatně: Po online hodině!

PS str. 12 cv. 5, 6 - dokonči

+ PS str. 13 cv. 5, 6

 

 

 

 

Čtení  

Samostatně: Přečti si Pověst o Horymírovi

čtení_19.4.pdf (51.59 kB)

Odpověz na otázky:

Kdo byl Šemík?

Jakou vlastnost Šemík měl?

Nakresli si obrázek.

Užij si prima den. Šárka Vecková

 

 

 

pátek: 9. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

VÝŠKA / VÍŽKA ~ VYLA / VILA

VYJE / VIJE  ~ VÝT / VÍT

uč. str. 87 cv. 3 , 4

Samostatně: po online hodině

PS str. 24 cv. 3 + Věty, ve kterých použiješ slovo s měkkým i po V přepiš do školního sešitu.

kontrola:čj_9.4.pdf

 

Ma

Geo

Při on-line výuce:

rovnoběžky, různoběžky, kolmice

PS str. 18 cv. 1 A, B

      str. 19 cv. 1 A, B

Samostatně:

Dokončit zadanou práci z online výuky

geo_9.4.pdf

 

Čtení:  

čítanka str. 130 - 131

Odpověz písemně na otázky na str. 131

Vymysli a napiš dvě otázky k přečtenému příběhu.

Měj pohodový víkend. Šárka Vecková

čtvrtek: 8. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po V

VY - VYSOKÝ - VÝT

učebnice str. 87 cv. 1, 2

PS str. 24. VY - VYSOKÝ - VÝT

                 cv. 1, 2

Samostatně: po online hodině

VY - VYSOKÝ - VÝT

učebnice str. 87 cv. 1 -zapiš si do školního sešitu

 

Ma

Při on-line výuce:

Řešení slovních úloh

učebnice str. 14 cv. 1

mat_zápis_řešení.pdf

Samostatně:

Dokončit zadanou práci z online výuky

Psaní:  

písanka str. 16 – celá

Prv  

Učebnice str. 46 - přečti si

+ zápis prv_zápis_8.4.pdf 

Měj pohodový den. Šárka Vecková

 

středa: 7. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po V

učebnice str. 86 cv. 1

PS str. 24. cv. 1, 2

Samostatně: po online hodině

uč. str. 86 cv. 2 - vyrob si obálku s vyjmenovanými slovy po V, napiš si na lístečky jednotlivá slova, nauč se je.

Ve čtvrtek vyzkouším.

MA

Při on-line výuce:

Řešení slovních úloh

PS str. 11 - celá

Samostatně: po on-line výuce!

PS str. 11 - dopočítej chybějící

Šifra na dnešní den:

řeš do školního sešitu

mat_šifra_7.4.pdf

čtení  

Čítanka:

str. 128 - 129 - odpověz na otázku na straně 129 + nakresli obrázek.

Měj pohodový den. Šárka Vecková

 

úterý: 6. 4. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po S - opakování

učebnice str. 85 cv. 2

PS str. 23. cv. 1 – dole

Samostatně: po online hodině

 

cv. 4 – napiš si jako běhací diktát 

dej si učebnici mimo psací stůl.

MA

Při on-line výuce:

Přičítání a odčítání jedno a dvojciferných čísel

PS str. 10 - celá

Samostatně: po on-line výuce!

PS str. 10 - dopočítej chybějící

 

Psaní  

písanka str. 15 – celá

Prv  

učebnice str. 45 – přečti si

  • zápis do školního sešitu

prv_zápis_6.4.pdf

Užij si příjemné odpoledne. Šárka Vecková

 

Škaredá středa :31. 3. 2021 

Dnes se USMÍVEJ. Mračení zakázáno!

ČJ

Při on-line výuce:

SYČET - SYPAT

uč. str. 84 cv. 1, 2, 3

PS str. 22 cv. Pamatuj si psaní některých slov

 

 

 

Samostatně: po online hodině

Do školního sešitu uč. str. 84 cv. 1 - pouze slovo SYČET + slova příbuzná

PS str. 23 SYČET - SYPAT cv. 1, 2 

+ do školního sešitu vypracuj cvičení 3 

 

MA

Při on-line výuce:

Přičítání k celým stovkám, odčítání k nejbližší stovce

 

PS str. 8

 

 

 

 

Samostatně:

PS str. 8 cv. 5 - dokončit

PS str. 9 cv. 1 - dokončit

      str. 9 cv. 6 

 

Magický čtverec na jedničku. 

33

 

 

18

 

 

21

36

 
Čtení ! Čtenářský deník! - někdo má již splněno. Čítanka: str. 124 - 125 Jak pampeliška roste - Josef Kožíšek - Napiš si do školního sešitu +odpověz celou větou na otázky č. 1, 3

Užij si velikonoční svátky. Pozoruj a poslouchej přírodu. Zapisuj si naťapkané kilometry. Každý den si něco přečti, napiš a spočítej.

Ať se ti dobře daří.  Papá Šárka Vecková

 

Žluté úterý : 30. 3. 2021 

Samostatná práce

ČJ

Opakuj psaní y,ý / i, í po S 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S4.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-s/pravopisna-cviceni/diktaty-S5.htm

https://www.mojecestina.cz/article/2014021101-test-o-velikem-hladu-vyjm-slova-po-s

MA

Přepiš si příklady do sešitu a vypočítej cifru: mat_šifra_30.3.pdf (27.26 kB)

Procvičuj:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

Psaní

Písanka str. 14 cvičení:  Skrývačka - zvířata; opiš názvy živočichů

Dolu na linku napiš celou větou, zda tato zvířata žijí u nás v ČR ve volné přírodě?

Prv

učebnice str. 44 - přečti si, zapiš si do školního sešitu + splň, co je napsané tužkou.

prv_zápis_30.3.pdf

Měj pohodový den. Šárka Vecková

 Modré pondělí : 29. 3. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

SÝKORA - SÝČEK - SYSEL

učebnice str. 83 cv. 2

 

 

 

Samostatně: po online hodině

PS str. 22 cv. 1, 2 

+ do školního sešitu SÝKORA - SÝČEK - SYSELnapiš slova příbuzná

- nakresli barevně  sýkoru, sýčka nebo sysla - použij popis z učebnice na str. 83

MA

Při on-line výuce:

Sčítání, odčítání po  stovkách

 

PS str. 6

 

 

 

 

Samostatně: po online hodině

PS str. 7 cv. 1

PS str. 7 cv. 6

 

Magický čtverec na jedničku. 

50

 

38

20

 

 

26

 

 

Čtení

Samostatně:

I děti v Bullerbynu slaví Velikonoce.

Přečti si: čtení_Bullerbyn_29.3.pdf (2.2 MB)

 

 

Odpověz na otázky,  napiš je do sešitu:

Kdo je Albertina?

Jakou hru hrály děti před Hodem velikonočním?

Jak Britta vystrašila při hře kamarády?

Užij si prima den. Šárka Vecková

 

pátek: 26. 3. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Opakovaní. psaní y,ý/i,í po B, L, M, P, S

čj_opakovani_ 26.3.pdf

 

 

 

Samostatně: po online hodině

čj_opakovani_ 26.3.pdf  si vyber 6 slovních spojení, použij je ve větách, věty napiš.

Po napsání si zkontroluj:

Velká písmena na začátku věty.

Velká písmena ve vlastních jménech.

Háčky, čárky, y,ý/i,í.

Tečky na koncích vět.

MA

Při on-line výuce:

Rovnoběžky, různoběžky

Učebnice str. 27

PS str. 17

Hra lodě:

http://e-skola.zolta.cz/jak-se-hrajou-lode/

 

 

 

Samostatně: 

 

Magický čtverec na jedničku. 

54

5

40

 

 

 

 

 

12

Čtení

Samostatně:

Přečti si nahlas veselý příbeh.

čtení_26.3.pdf

 

 

 

 

Vyhledej a napiš do sešitu:

1. Slovo podobného významu k: VYTAHOVAT SE

2. Vypiš rýmy k: KOSA -

                           KOS -

3. Odpověz celou větou:

    Co má ráda kosa?

    Co má rád kos?

Měj krásný víkend, užij si sluníčka. Papá Šárka Vecková

čtvrtek: 25. 3. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

SYROVÝ - SYCHRAVÝ -USYCHAT

uč. str. 82 cv. 1, 2, 3

Samostatně: po online hodině

SYROVÝ - SYCHRAVÝ - USYCHAT + slova příbuzná - zápis do šk. sešitu

PS str. 21 cv. 1, 2 (dole)

MA

Při on-line výuce:

uč. str. 6

mat_zápis_25.3.pdf (447.52 kB)

 uč. str. 7

 

Samostatně: po online hodině

PS str. 6 cv. 2 - označené příklady

 

Magický čtverec na jedničku.

37

 

 

17

25

33

 

 

 

Čtení

Samostatně:

Přečti si o Velikonocích.

Článek je z časopisu Pastelka 19.ročník BŘEZEN 2018

Velikonoce_zvyky.pdf (1.44 MB)

Do sešitu si vypiš jména jednotlivých dní v posledním týdnu před Velikonocemi, připiš si, co se dělalo.

Příklad:

Modré pondělí - uklízelo se

Žluté úterý - uklízelo se

Škaredá středa - nikdo se neměl mračit...

+ napiš, jaké zvyky držíte vy, s vaší rodinou - odevzdej do neděle 28. 3. 

 

PRV

uč. str. 40 - 41 - přečti si, nauč se poznávat rostliny na obrázku

 

 

 

 

 

 

 

Do sešitu vypracuj: (odpověz na otázky)

1. léčivé rostliny - K čemu se používají?

                     - Jaké léčivé rostliny znáš?

2. Jedovaté rostliny - Co nesmíš dělat?

                  - Jaké jedovaté rostliny znáš?

3. Zvláště chráněné rostliny - Jak se k 

                                   nim musíš chovat?

                  - Jaké znáš?

                      Odevzdej do neděle 28. 3. 

 

Užij si dnešní den. Šárka Vecková

středa: 24. 3. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

dvojice slov:

SÝRA / SÍRA

SYTÝ / V SÍTI

U SYNA / USÍNÁ

uč. str. 81 cv. 3, 4, 5

Samostatně:

Přepiš věty  do školního sešitu. Slovesa podtrhej vlnovkou, nad podstatná jména napiš 1. 

čj_dú_24.3.pdf (43.73 kB)

 

 

MA

Při on-line výuce: 

porovnáváme čísla do 1 000

uč. str. 5

 délka kroku:

mat_delka_kroku.pdf (259.68 kB)

 

Samostatně:

PS str. 5 cv. 1, 2, 3 - označené příklady

 

 

 

Čtení

 

Čítanka str. 123  - Modrá - František Hrubín,

str. 124 - Ptám se, ptám se, pampeliško -

Vyber si jednu básničku a nauč se ji. Budu zkoušet na známky v úterý (30. 3.) a ve středu (31. 3.) příští týden.

Měj spokojené odpoledne. Šárka Vecková

úterý: 23. 3. 2021 

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po S

zkoušení - řada vyjm. slov

SYN - SYTÝ- SÝR

učebnice str. 81 cv. 1, 2 - ústně

Samostatně:

Zápis do sešitu - SYN - SYTÝ- SÝR

+ slova příbuzná

učebnice str. 81 cv. 1 

PS str. 20 cv. 1 - dole - dopiš vyjmenovaná slova

PS str. 21 cv. 1 - SYN - SYTÝ - SÝR

MA

Při on-line výuce: 

číselný obor: 0 - 1 000

PS str. 3 cv. 2, 3

      str. 4  cv. 2, 3

 

 

Samostatně:

PS str. 4 cv 1) A. B. C - dokonči

 str 4. cv. 1) C. D. E. -pokud zvládneš

+ opakujeme dělení:

Přerýsuj si tabulky a dopočítej:

mat_23.3.pdf (77.7 kB)

Psaní

 

Písanka str. 13 - Podle uvedeného vzozu napiš přání babičce, dědo, tetě nebo strejdovi. Vymysli a napiš dárky pro kamarádku, kamaráda.
Prv Rozmnožování rostlin

učebnice str. 39 - přečti si

+ zapiš si: prv_zápis_23.3.pdf (531.15 kB)

Měj prima den. Šárka Vecková

pondělí: 22. 3. 2021 

Jaro je tu. Vítám tě v prvním jarním týdnu.

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po S

učebnice str. 80 cv. 1 - ústně

Samostatně:

Vyrob si obálku s vyjmenovanými slovy po S - budu zítra kontrolovat

ukázka:čj_vyjm_S.pdf (607.47 kB)

učebnice str. 80 cv. 2 a), b) písemně

+ vymysli a napiš věty k názvům živočichů 

Můžeš si je prohlédnout na:

https://www.naturfoto.cz/

MA

Při on-line výuce: 

číselný obor: 0 - 1 000

orientace na číselné ose

PS str. 3

 

 

 

 

 

Samostatně:

PS str. 3 cv 1) A. B. 

 str 3. cv. 1) C. D. E. -pokud zvládneš

Dopočítej mag. čtverec ne jedničku.

 
25    
  16 22
    7

 

ČTENÍ

Březen - měsíc knihy.

čítanka str. 122 - 123 - PŘIJDE JARO, PŘIJDE - přečti si

Do sešitu napiš datum, nadpis, autora

odpověz na otázky:

Co se skrývalo ve velké, obrovské kukle?

Popiš a nakresli obrázek.

Jaké znáš motýly?

Prv !Přesouvám na úterý!  

Tak hurá do přírody, pozorovat jaro. Měj krásný den. Šárka Vecková

pátek, 19. 3. 2021

Ahojky. Včera (ve čtvrtek) jsme naťapkaly: Změna 46,3 km.  Děkuji všem, kteří mi poslali aktivitu.

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova - opakování

https://www.mojecestina.cz/article/2018071404-test-vyjmenovana-slova-po-l-4

https://www.mojecestina.cz/article/2014110601-test-vyjmenovana-slova-po-b-2

https://www.mojecestina.cz/article/2009010906-test-vyjmenovana-slova-po-m-1

 

 

 

MA

Při on-line výuce: 

Geometrie:

Svislý, vodorovný směr

uč. str. 26

PS str. 16

 

 

 

 

 

Samostatně:

Opakuj násobilku:

Přerýsuj si tabulku a dopočítej:

  . 0  . 2 . 6 . 8 .10
5          
7          
9          
4          
2          

 

ČTENÍ

Březen - měsíc knihy.

Četba tvé knihy. 

Měj pohodový víken v pohybu. Budu se těšit na nasportované kilometry. Papá Šárka Vecková

 

čtvrtek, 18. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po P - opakování

učebnice str. 78

Samostatně:

Vysvětlím na online hodině.

uč. str. 78 cv. 4 - Napiš jako běhací diktát. Polož si učebnici mimo psací stůl. Jdi si přečíst, větu, zapamatuj si ji a napiš.
MA

Při on-line výuce: 

JEDNOTKY, DESÍTKY, STOVKY

Učebnice str. 4

PS str. 2

 

 

 

 

 

Samostatně:

Opakuj násobilku:

Přerýsuj si tabulku a dopočítej:

  . 3 . 6 . 9 . 8 . 4
2          
4          
8          
3          
6          

 

PRVOUKA

Co mají rostliny společného s nám?

Dozvíš se v dnešním zápisu.

 

 

 

učebnice str. 38 - přečti si

odstavec DÝCHAJÍ a vylučijí

Zapiš si: prv_zápis_18.3.pdf (231.37 kB)

Už víš co má rostlina společného s člověkem a ostatními živočichy?

ČTENÍ

Březen - měsíc knihy.

Přečti si ukázky ze světoznámé knihy.

Čtení_18.3.pdf (80.68 kB)

Do čtení si napiš Název a jméno autora.

Nakresli, jak to by mohl vypadat příbytek hobitů.

Posílám něco na zopakování z minulé hodiny prvouky - Co je FOTOSYNTÉZA.

Měj prima odpoledne. Papá  Šárka Vecková

středa, 17. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

 PYKAT-PÝR - PÝŘIT SE- ČEPÝŘIT SE

PS str. 20

Vyjmenovaná slova po P - opakování

Samostatně:

dokonči cvičení: 

PS str. 20 cv. 1, 2

Vyjmenovaná slova po P - opakování 

cv. 1 

MA

Při on-line výuce: 

Číselný obor - 0 - 1000

orientace na číselné ose

uč.str 3 cv. 1, 2 - ústně

PS str. 1 cv. 4, 5, 6

 

 

 

 

 

Samostatně:

Opakuj násobilku:

Přerýsuj si tabulku a dopočítej:

zeleně je naznačeno, jak máš počítat

  . 2 . 4 . 8 . 5 . 7
6 6 . 2        
3   3.4      
9          
7          
4          

 

čtení

Březen - měsíc knihy.

čítanka: Jak jsme zasadili první kytku

str. 115 - 117 - přečti si

Odpověz na otázky za textem na str. 115, 116

Ať se ti dobře daří. Papá Šárka Vecková

 

úterý 16. 3. 2021 

Krásné úterní ráno. Chválím všechny za splněné pondělní úkoly.

 

ČJ

PYKAT - PÝR - PÝŘIT SE - ČEPÝŘIT SE

Učebnice str. 77 - cv. 1 - zápis do školního sešitu

Zapamatuj si: PYKAT - nést trest za chybu

                      PIKAT - hrát na pikolu, zapikávat se ("Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát, už jdu.)

                       PIKOLA - hudební nástroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Pikola

učebnice str. 77  cv.3 - písemně

MA

Dnes začneme počítat do tisíce.

Připrav si Učebnici a pracovní sešit - 8. díl - POČÍTÁME DO TISÍCE

Pročti si v učebnici str. 2

posílám internetový odkaz, kde si můžeš pustit vysvětlení:

https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-2/

Pracovní sešit str. 1 cv. 1, 2

Pro radost: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

Psaní

Písanka str. 12 - nejprve si přečti, všímej si psaní velkých písmen.

Poté splň cvičení s tužkou.

Ať se ti dobře daří. S přáním pohodového dne Šárka Vecková

 

pondělí 15. 3. 2021 

Krásné pondělní ráno.

ČJ

Zopakuj si psaní y,ý / i, í po P

Věty z pracovního listu napiš doškolního sešitu. Není potřeba tisknout.

čj_15.3.pdf (25.33 kB)

Procvičuj: Po alespoň jednom cvičení od B, L, M, P

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=3&subject=%C4%8Cesk%C3%BD+jazyk&search1=03.+Vyjmenovan%C3%A1+slova&pg=2#selid
MA

Vylušti šifru, napiš co znaméná? Můžeš se poradit s někým, kdo by to mohl vědět. Může ti pomoci také pohádka ve čtení.

mat_šifra_15.3.pdf (36.6 kB)

Procvičuj:

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=21.+Po%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD+do+100+-+kombinovan%C3%A9+operace#selid

čtení

Přečti si pohádku, popřemýšlej. Co je nejdůležitější a proč?

čtení_15.3.pdf (782.76 kB)

PRV

Podívej se na video.

Na proužek papíru napiš:

1. Všechny uvedené opylovače.

2. Zajímavost, informaci o čmelácích.

3. Zajímavost, informaci o včelách.

Proužek papíru si vlož do sešitu. Můžeš si nakreslit obrázek.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8063-hmyz-a-opylovani-rostlin?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

Těším se na úterní online hodiny. s pozdravem Šárka Vecková

 

pátek, 12. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Opakování vyjm. slov po P

čj_opakovani_12.3.pdf (140.18 kB)

 

 

 

 

Samostatně:

Učebnice st. 77 cv. 4 - Najdi a zapiš co nejvíce vyjmenovaných slov. Vyber jich 5, požij je ve větách. Bude fajn, když se ti povede věty vzájemně propojit.

Opakuj si: - zvládneš cvičení 1, 2, 3

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/pravopisna-cviceni/diktaty-P1.htm

MA

Při on-line výuce: 

Geometrie - Úhel

!potřebuješ trojúhelník s ryskou!

Učebnice str. 25

Pracovní sešit str. 16

 

Samostatně:

Procvič si násobilku.

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-6-7-8-typ2/priklady.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/deleni-6-7-8-9-typ2/priklady.html

čtení

Březen - měsíc knihy.

Do 31. 3. žádám o devzdání záznamu z četby knihy. Zápis do sešitu ČTENÍ. Jak to udělat?

čtenářský_deník.pdf (9.71 kB)

Vezmi si svou rozečtenou knihu a přečti alespoň jednu kapitolu.

 

Měj pohodový víkend. Ať se ti dobře daří a máš dobrou náladu. Papá Šárka Vecková

 

čtvrtek, 11. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

KOPYTO - KLOPÝTAT -TŘPYTIT SE - ZPYTOVAT

PS str. 19 cv. 1, 2, 4, 5

Samostatně:

po online hodině

PS str. 19 cv. 3 

Písanka: str. 11 - Odpovídej celou větou. Při psaní nepospíchej, piš krasopisně.

MA

Při on-line výuce: 

Početní operace bez závorek a se závorkami

PS str. 33 cv. 2, 3

mat_11.3.pdf (484.09 kB)

 

 

 

 

Samostatně:

po online hodině

PS str. 33 cv.1

Dobrovolné na jedničku, dopočítej.

 

45

 

33

 

27

 

 

 

9

Prvouka  

Samostatně:

Učebnice str. 38 : Rostliny - společné znaky rostlin přečti si odstavec - Vyživují se

zapiš si:prv_zápis_11.3.pdf (453.11 kB)

pozn.: Obrázek si nakresli na bílý papír a vlep k textu. 

Měj prima den. S pozdravem Šárka Vecková

středa, 10. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

KOPYTO - KLOPÝTAT -TŘPYTIT SE - ZPYTOVAT

uč. str. 76

 

 

Samostatně:

učebnice str. 76 cv. 1 - zápis - slova příbuzná

čj_zápis_10.3.pdf (375.43 kB)

učebnice str. 76 cv. 4 - vyber si z každého řádku jedno slovní spojení, vymysli větu a napiš. (5 vět)

 

MA

Při on-line výuce: 

Početní operace bez závorek a se závorkami

PS str. 32 cv. 3, 4 - šedé sloupečky

Samostatně:

Šifra na dnešní den: příklady si přepiš a vypočítej mat_šifra_10.3.pdf (27.67 kB)

PS str. 32 cv. 4 - bílé sloupečky

Čtení  

Přečti nahlas: procvičuj výslovnost

čtení_10.3.pdf (1.52 MB)

Písemně odpověz: Proč byl Spytihněv nevyzpytatelný?

Jak bys vysvětli/ vysvětlila, když se řekne:

Kuješ pikle. Můžeš se poradit se rodiči nebo sourozenci.

Zaposlouchej se do písničky a zkus si také zazpívat.

Měj pohodový den. Šárka Vecková

 

úterý, 9. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

SLEPÝŠ / SLEPÍŠ; PYL / PIL; OPYLOVAT / OPILOVAT

pyl_pil.jpg (2.16 MB)

učebnice str. 75 cv. 3

PS str. 18 - Pamatuj psaní některých slov.

Samostatně:

zápis do školního sešitu:čj_zápis_9.3.pdf (125.15 kB)

Dokonči cvičení do školního sešitu:

čj_9.3_podstatná jména.pdf (27.32 kB)

 

 

 

MA

Při on-line výuce: 

Početní operace se závorkami

učebnice str. 46

zápis: mat_zápis_9.3.pdf (313.19 kB)

PS str. 32 cv. 2

Samostatně:

PS str. 32 cv. 2 - dokonči

 

 

 

Psaní

 

 

Samostatně:

písanka str.  10 - všechna cvičení s tužkou

Poskládej si z papíru tulipány. Pokud nemáš barevný papír, použij bílý a ozdob ho fixami nebo pastelkami.

Posílám Tulipán popsaný v dokumentu. tulipán.pdf (3.11 MB)

Ať se ti dobře daří. Papá Šárka Vecková

 

pondělí, 8. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

NETOPÝR - SLEPÝŠ - PYL

učebnice str. 75 cv. 1, 2 - ústně

 

 

 

 

 

Samostatně:

po online hodině!

zápis do sešitu: učebnice str. 75 cv. 1

NETOPÝR - SLEPÝŠ - PYL + slova příbuzná

čj_zápis_8.3.pdf (351.76 kB)

PRACOVNÍ SEŠIT - 2. DÍL

PS str. 18 cv. 1, 2 - ! Doplň pouze vynechaná písmena!

pozn. rod podstatných jmen a pády jsme se neučili, proto cv. a) nevypracováváš.

MA

Při on-line výuce: 

Početní operace bez závorek

PS str. 32 cv. 1 - společně

Samostatně:

Dokonči PS str. 32 cv. 1

 

Čtení

 

 

Samostatně:

Čítanka str. 108 - přečti nahlas básničky

1. Jednu sloku s jazykolamem se nauč zpaměti.

cv. 3 -vypracuj písemně - dobrovolné na jedničku

Rozhýbej si jazýček při čtení dalších jazykolamů. rozhýbej_jazýček.pdf (34.1 kB)

Prv  

Samostatně:

učebnice str. 37 - přečti si o první skupině živých organizmů - jsou to HOUBY

Nauč se: Jak houby dělíme?

                Čím se liší od rostlin?

                Jaká je jejich stavba těla?

Zapiš si do sešitu: houby_8.3.pdf (579.78 kB)

Nezapomeň si nakreslit obrázek.

Měj krásné odpoledne. Šárka Vecková

 

pátek, 5. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

PÝCHA - PÍCHÁ;

NA PYSKU - NA PÍSKU

učebnice str.74

Samostatně:

po online hodině!

PRACOVNÍ SEŠIT - 2. DÍL

PS str. 17 cv. 2 - i, í / y, ý

MA

Při on-line výuce: 

Polopřímky

Geometrie: učebnice str. 24 cv. 1,2

PS str. 15 cv. 2) A, B, C

řešení: geometrie_5.3.pdf (383.39 kB)

 

Čtení

 

 

Samostatně:

Přečti si o ptakopyskovi, který se rozhodl jít hledat štěstí do Solopisk.

cteni_5.3.pdf (1.47 MB)

Odpověz na otázky:

Co se sousedovi nelíbilo?

Co bys dělal/a ty, kdyby tě opakovaně někdo rušil?

Vylušti rébus (do čtení)

rčení_5.3.pdf (59.08 kB)

Zkus vysvětlit rčení v rébusu:

 

Měj pohodový víkend. Papá Šárka Vecková

čtvrtek, 4. 3. 2021

ČJ

PÝCHA - PYTEL - PYSK

1. Učebnice str. 74 cv. 1 - zapiš si do školního sešitu - čj_zápis_4.3.pdf (352.47 kB)

2. PS str. 17 cv. 1 - PÝCHA - PYTEL - PYSK

3. Přečti si text o ptakopyskovi a do školního sešitu odpověz celými větami na otázky:

Čím je ptakopysk zvláštní?

Kde ptakopysk žije ve volné přírodě?

čj_ptakopysk.pdf (42.83 kB)

+ Nakresli obrázek, jak si ptakopyska představuješ?

MA

Pracovní sešit - dopočítej stranu 31 (cv. 1, 2, 3, 5, 6) Slovní úlohu přeskoč.

Magický čtverec na jedničky: (připomínka: součty jsou stejné i po úhlopříčce - křížem)

 

8

33

 

28

 

 

48

 

Psaní  

Písanka str. 9 - Přepiš básničku Březen - Nadpis nepiš!

                         !Dodržuj verše - jeden řádek = jeden verš!

                        Opiš názvy květin - petrklíč, pampeliška, sedmikráska

                        Napiš názvy dalších jarních květin.

Prvouka

Jdi na procházku - pozoruj měnící se přírodu. Do sešitu si udělej zápis - datum + napiš, jaké rostliny a živočichy jsi na procházce viděl/a; slyšel/a.

Zápis mi pošli do neděle 7. března.

Přeji ti, ať se ti dobře daří. Papá Šárka Vecková

 

středa, 3. 3. 2021

ČJ

Poskládej si obálku na vyjmenovaná slova po P

Poskládej papír - vzniknou ti dva slopečky a 8 řádků ( jako jsme připravovali vyjmenovaná slova po M) čj_3.3.pdf (624.98 kB)

Slova rozstříhej a ulož do obálky.

Do školního sešitu napiš dnešní datum: 3.března

učebnice str. 53 cv. 1 - vyhledej slova s chybou a napiš je správně do školního sešitu.

učebnice str. 53 cv. 2 - přepiš básničku

MA

Do školního sešitu napiš datum 3. 3.

Přepiš si příklady, vypočítej a pomocí šifrovací tabulky vylušti sdělení.

Ve sdělení je pravopisná chyba - Oprav ji, vymysli příklad, aby byla chyba opravena.

mat_3.3.pdf (59.46 kB)

čtení

Přečti si příběh o datlu Richardovi. čtení_datel_3.3.pdf (39.9 kB)

Odpověz písemně do školního sešitu na otázky:

Co se zvířátkům v lese na datlovi nelíbilo?

Co se stalo, když datel odletěl z lesa?

Nakresli obrázek.

  V Teams (RYTÍŘKY, RYTÍŘI) najdeš video - zvuky lesa.

Ať se ti dobře daří. S přáním pohodového dne Šárka Vecková

pondělí, 1. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Rozcvička: psaní i/í; y/ý po M

Vyjmenovaná slova po P:

učebnice str. 73

 

Samostatně:

po online hodině!

PRACOVNÍSEŠIT - 2. DÍL

PS str. 17 cv. 1 - doplň řadu vyjmenovaných slov

cv. 2 - Znáš česká pořekadla?

MA

Při on-line výuce: 

Rozcvička: Násobilka

Nové učivo: Početní operace bez závorek

Učebnice. str. 46 cv. 3) a, b, c, d

mat_zápis_2.3.pdf (473.25 kB)

Samostatně: 

PS str. 31 cv. 3 - 1. a 2. sloupeček

                 cv. 6 - 1. a 3. sloupeček

Dopočítej magický čtverec - na 1. 

 

4

39

18

 

46

 

 

11

PSANÍ

Hv

 

Samostatně:

písanka str. 8 - skrývačka jména

  - opiš jména cizího původu

- zamysli se a napiš do školního sešitu:

Proč děti opisují? Je to dobře nebo špatně? Proč?

Zazpívej si - zanotuj si:

https://www.youtube.com/watch?v=-Ku-CA8TvHY

úterý, 2. 3. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Opakování: vyjmenovaná slova po M

+ slova příbuzná

Samostatně:

PS str. 40 cv. 3 
MA

Při on-line výuce: 

Tvorba magického čtverce

magický_čtverec_postup.pdf (538.37 kB)

Procvičujeme sčítání, odčítání dvouciferných čísel

PS str. 28 cv. 4

Samostatně: 

PS str. 28 cv. 1 - dopočítej tabulku

Dobrovolný úkol na 1.

Připrav a pošli mi MAGICKÝ ČTVEREC.

 

PRV  

Samostatně:

Život v přírodě - živé organizmy

uč. str. 36 - přečti si

Na obrázcích vidíš rozdělení živočichů do tří základních skupin.

Zapiš si do sešitu: zápis_1.3.pdf (446.7 kB)

Čtení  

Samostatně:

Udělej si pohodlí, sedni si někde, kde to máš rád/a a přečti si další příběh o Bavlnce a Kouskovi - o myším přátelství.

kamarádi_v_kožíšku2.pdf (1.31 MB)

Do sešitu na čtení si napiš datum, vymysli a napiš název kapitoly.

Odpověz na otázku: Co znamená, když se řekne: ,,Jaro už klepe na dveře."

Napiš to.

Můžeš se poradit s rodiči.

Měj pohodový den.  Šárka Vecková

pátek, 26. 2. 2021

ČTENÍ

Při on-line výuce:

čítanka str. 104 - 105 - společné čtení

Samostatně:

čítanka str. 104 - písemně vypracuj otázky č. 1, 2, 3

ČJ  

Samostatně:

Opakování - vyjmenovaná slova po B, L, M

PS - str. 41 - celá
MA

Při on-line výuce:

Geometrie:

učebnice str. 23 cv. 1, 2, 3 - ústně

pracovní sešit str. 15

 

 

Samostatně:

Na jedničku.

Přerýsuj si magický čtverec a dopočítej.

magický_čtverec1.pdf (13.96 kB)

Připrav si čísla na procvičování násobilky.

Vhodná bude čtvrtka.

číslice0_9.pdf (337.08 kB)

Užij si víkend. Šárka Vecková

čtvrtek, 25. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

procvičujeme

DMÝCHAT - CHMÝŘÍ - NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

pracovní sešit str. 39

 

 

Samostatně: po on-line hodině

PS str. 39 cv. 2 

+ poslat ofocenou celou stranu 39

 

 

 

 

PSANÍ

Při on-line výuce:

písanka str. 7 - ústně seznámení s úkoly

Samostatně:

po online- hodině -

písanka str. 7 - celá

MA

Při on-line výuce: 

rozcvička: 10 příkladů na násobení

Sčítání dvojciferných čísel

PS str. 29 - cv. 1 příklady na sčítání

                   cv. 2        

 

 

 

 

Samostatně:

po on-line hodině:

Vypracuj do školního sešitu:

Připrav nákup potravin pro 1 osobu na jeden den za 100 Kč.

Můžeš použít letáky s nabídkou potravin. Pokud leták nemáš, posílám ti nabídku. mat_25.2.pdf (5.61 MB)

Jak by to mohlo vypadat? nákup_potravin_vzor.pdf (37.75 kB)

PS str. 29 cv. 2 - dopočítej

PRV  

Učebnice str. 34 - 34 - přečti si

Zápis do sešitu: - vypracuj do pondělí 1. 3. 

Planety_25.2.pdf (597.56 kB)

Měj spokojené odpoledne. Šárka Vecková

 

středa, 24. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

nová slova:

DMÝCHAT - CHMÝŘÍ - NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

učebnice str. 51 cv. 1, 2, 3

 

 

Samostatně: po on-line hodině

zápis do školního sešitu: uč. str. 51 cv. 1

DMÝCHAT - CHMÝŘÍ - NACHOMÝTNOUT SE - LITOMYŠL

+ slova příbuzná čj_zápis_24.2.pdf (377.77 kB)

uč. str. 51 cv. 2 - vypracuj písemně do školního sešitu.

MA

Při on-line výuce: 

rozcvička: 10 příkladů na násobení

Sčítání dvojciferných čísel:

str. 43 cv. 1 a, b, c, d - ústně

           cv. 2 a - písemně

Samostatně:

po on-line hodině: procvičuj sčítání a odčítání.

PS str. 27 cv. 3 

Kouzlo:

Posčítej čísla v řádcích a sloupcích. Co ti vyšlo?magický_čtverec.pdf (8.85 kB)

ČTENÍ  

Přečti si příběh o sněhu a sněžence, do sešitu čtení si napiš dtum a nadpis.

Vypracuj úkoly za příběhem.

čtení_24.2.pdf (1.28 MB)

Měj krásné odpoledne. Šárka Vecková

 

Úterý, 23. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

procvičujeme:

MÝTIT - ZAMYKAT- SMÝKAT

Pracovní sešit str. 38 cv. 1, 2, 3

 

 

 

 

 

 

Samostatně: po on-line hodině

Něco pro zábavu: PS str. 38 cv. 4

Slova doplňuješ ve směru šipek.

Nápověda: Nápověda_tajenka.pdf (34.07 kB)

 

PÍSANKA 2. díl str. 6 - cvičení s Puzzle +

napiš názvy planet + cvičení s lupou

(můžeš použít učebnici Prvouky str 32 - 33)

Jména kosmounatů se dozvíš i z dokumentu, který jsem ti včera vložila do prvouky.

MA

Při on-line výuce: 

rozcvička: 10 příkladů na násobení

Odčítání s přechodem přes základ 10

pracovní sešit  str. 26 cv.  1, 4

opakování - sudé, liché číslo, dvojciferné číslo

Samostatně:

po on-line hodině

PS str. 26 - Dopočítej  příklady ze cvičení 2, 3.

 

Posílám návod na dračí smyčku.https://www.youtube.com/watch?v=yN0SIGvxlVU

Užijte si pohyb na čerstvém vzduchu. S přáním spokojeného dne Šárka Vecková

 

pondělí, 22. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

 Procvičujeme: čj_opakování_22.2.pdf (324.4 kB)

 

nová slova:

MÝTIT - ZAMYKAT- SMÝKAT

učebnice str. 50 cv. 2, 3, 4 - ústně

 

Samostatně:

zápis do školního sešitu:

MÝTIT - ZAMYKAT- SMÝKAT - slova příbuzná uč. str. 50 cv. 1 

čj_zápis_22.2.pdf (246.96 kB)

+ písemně: učebnice str. 50 cv. 2 - přepsat věty

MA

Při on-line výuce: 

Sčítání s přechodem přes základ 10

pracovní sešit  str. 25 cv.  1, 2, 3, 4, 6

Přehled, co jsme stihli: mat_online_22.2.pdf (681.12 kB)

Samostatně: 

pracovní sešit str. 25.  dokonči chybějící cvičení (ta s puntíkem)

 

PRV

Posílám video:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4746-s-moudronosem-do-vesmiru

 

Samostatně:

Sluneční soustava - podívej se na video,

Nauč se vyjmenovat planety ve Sluneční soustavě (Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun). Učebnice str. 32 - 33.

Čtení  

Samostatně:

Čítanka strana 100 - 101 - čti nahlas

Můžeš číst rodičům, plyšákům nebo sobě před zrcadlem.

Měj pohodový den.  Šárka Vecková

 

Pátek, 19. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společné čtení:

čítanka - strana 90-91

  VÍTE, CO JE SNÍH A LED?

Samostatně:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

 

MA

Při on-line výuce: 

Geometrie:

Vzájemná poloha bodu a polopřímky: uč. str. 23 - žlut. rámeček - ústně

PS str. 14 cv. 2) A, B - písemně

Řešení ke kontrole: geometrie_19.2.pdf (353.12 kB)

Samostatně: 

Procvičuj násobení:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/malujeme-povolani/prikladA1.htm

Užij si víkend.                            S pozdravem Šárka Vecková

Čtvrtek, 18. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

   HMYZ - MYŠ- HLEMÝŽĎ

Pracovní sešit str. 37 cv. 1, 2, 3

Řešení ke kontrole:

Věty ve cvičení 3. jsou pouze nabídka. Budu ráda za vaše vlastní věty.

cj_18.2.pdf (576.79 kB)

Samostatně:

PS str. 37 cv. 3 - dokonči
MA

Při on-line výuce: 

Řešení slovních úloh

pracovní sešit  str. 23 cv.  4, 5

mat_18.2.pdf (433.86 kB)

Samostatně: 

pracovní sešit str. 24. cv.1 - dopočítej obě tabulky

 

PRV

Posílám krátké video

https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

Samostatně:

Učebnice str. 31 Přečti si základní informace o Slunci.

Do školního sešitu si zapiš:

Slunce_18.2.pdf (468.82 kB)

Písemně odpověz na otázky, které jsou v zápisu.

 

Čtení  

Samostatně:

Přečti si  příbeh dvou velkých kamarádů:

kamarádi_v_kožíšku18.2.pdf (1.37 MB)

Do sešitu čtení napiš datum.

Vymysli a napiš nadpis.

Ústně odpověz na otázky:

1) V jakém ročním období se příběh odehrává?

2) Kdo jsou Bavlnka a Kousek

3) Proč se hádali?

4) Jak vše dopadlo?

Měj pohodový den.  Šárka Vecková

 

Středa, 17. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

slova HMYZ - MYŠ- HLEMÝŽĎ

učebnice strana 49 cvičení 1, 2, 3

- ústně

Odkazy na prohlídnutí živočichů jsou pod tabulkou.

Samostatně:

zápis do školního sešitu:   datum  17.2.

HMYZ - MYŠ - HLEMÝŽĎ

slova příbuzná - vypsat z učebnice str. 49  cv. 1

učebnice str. 49 cv. 2) Vyber si 4 věty, přepiš.

vzor: čj_17.2.pdf (376.86 kB)

 

MA

Při on-line výuce: 

Opakujeme: MENŠENEC, MENŠITEL, ROZDÍL

Pracovní sešit str. 23 cv. 1

 

Samostatně:

Pracovní sešit str. 23 cv. 3 

skupina rytířky: dokončit cvičení 1

 

 

ČT  

Samostatně:

Přečti si básničky: hlemýžď_myš_ptakopysk.pdf (461.88 kB)

Jednu si vyber a přepiš do sešitu na čtení, doplň ilustrací (obrázek).

myšice:https://www.naturfoto.cz/vyhledat/?retezec_search=my%C5%A1ice&hledat.x=14&hledat.y=14&photoid=

střevlík: https://www.naturfoto.cz/vyhledat/?retezec_search=st%C5%99evl%C3%ADk&hledat.x=13&hledat.y=12&photoid=

mandelinka: https://www.naturfoto.cz/vyhledat/?retezec_search=mandelinka&hledat.x=17&hledat.y=10&photoid=

Mějte pohodové odpoledne.  Šárka Vecková

 

Úterý, 16. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

používání slov: MY / MI ~ MÝT / MÍT

MYJI / MÍJÍ ~ MYLA / MILÁ ~

MÝLÍ SE / MILÝ;MILÍ

učebnice str. 48 cv. 6 - ústně

pracovní sešit str. 36 cv. 5 - písemně

                        str. 36 cv. 6 - písemně

Samostatně: po on-line hodině

Zápis do školního sešitu +napiš co můžeš MÝT/MÍT

čj_16.2.pdf (315.2 kB)

PÍSANKA 2. díl str. 5 - cvičení s tužkou (druhá adresa) - podle zadání nadepiš obálku

 

 

MA

Při on-line výuce: 

rozcvička: 10 příkladů na násobení

opakujeme písemné odčítání -

zadání: mat_16.2.pdf (175.66 kB)

řěšení: mat_kontrola_16.2.pdf (588.94 kB)

 

Samostatně:

https://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_dvojc3.htm

 

Užijte si pohyb na čerstvém vzduchu. S přáním spokojeného dne Šárka Vecková

 

Pondělí, 15. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Procvičujeme vyjmenovaná slova po M

Pracovní sešit str. 35 - MY-MÝT-MYSLET... CV. 1, 2, 3 - SPOLEČNĚ

 

 

Samostatně:

Po on-line hodině:učebnice str. 48 cv. 4        - vypracuj do školního sešitu - vždy dvojice na jednu linku + věta.

Příklady: hájovna - myslivna

V myslivně (hájovně) bydlela babička Červené karkulky.

MA

Při on-line výuce: !SPOLEČNĚ!

Rozcvička - násobilka

Písemné odčítání - PS str. 22 cv. 6

                              PS - str . 26 cv. 6

učebnice str. 36 cv. 3) a, b

učebnice str. 40 cv. 3) a, b

Samostatně:

vypracuj do školního sešitu

učebnice str. 36 cv. 3) c

učebnice str. 40 cv. 3) c

PRV  

Samostatně:

Minulou hodinu sis udělal/a zápis do sešitu.

Už víš, že půda obsahuje živiny pro růst rostlin. Založ si pokus:

Budeš potřebovat: dvě misky nebo kelímky od jogurtu; půdu - asi 2cm vrstvu do kelímku - popros rodiče, jestli ti odsipou třeba z květináče; 6 stejných luštěnin ( čočka, hrách, fazole...), vata nebo vatové odličovací tampónky

Postup: 1. miska -  dáš 3 semena do půdy (schováš pěkně jako pod peřinku) - zaleješ vodou

2. miska - položíš 3 semena na vodou namočenou vatu

- pravidelně semínka kropíš a pozoruješ, co se děje

!Semínka nesmějí plavat ve vodě a ni být bez vody!

Zápis do sešitu:Prv_15.2.pdf (353.8 kB)

Datum bude podle toho, kdy semínko zaseješ!

ČT  

Samostatně:

Do sešitu na čtení si napiš datum

nadpis: JAK JE OBTÍŽNÉ NĚCO VYMÝTIT

Přečti si text: čtení_15.2.pdf (476.77 kB) Vymysli a napiš tři otázky k textu, nakresi si obrázek.

Měj pohodový den.  Šárka Vecková

 

Pátek, 12. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

MY - MÝT - MYSLET - MÝLIT SE učebnice str. 47 cv. 1, 2, 3 - ústně       str. 48 cv - 4 - ústně

Samostatně: 

učebnice str. 47 cv. 1 - slova příbuzná - vypsat do školního sešitu.

Zápis:zápis_12.2.pdf (424.76 kB)

Geom

Při on-line výuce: 

Polopřímka

učebnice str. 22 - ústně

pracovní sešit- str.14 cv. 1) A,B -společně

                        str. 14 cv. 2) A,B-společně

vzor pro kontrolu:polopřímka.jpg (935.72 kB)

Samostatně:

pracovní sešit - str.14 cvičení 1) C

procvičuj:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm

ČT  

Samostatně:

Přečti si:Emil_mýval_12.2.pdf (722.92 kB)

Všímej si slov s y/i po M.

Do sešitu čtení napiš datum, název příběhu. Odpověz na otázky:

Kde bydlel Emil?

Proč všichni kolem něj krčili nos?

Jak se Emilova kamarádka?

Jaký dárek Emilovi kamarádka koupila a proč?

! Otázky neopisuj.

ODPOVÍDEJ CELOU VĚTOU!

Měj pohodový víkend. V neděli si napiš, co se ti o víkendu povedlo. Šárka Vecková

 

 

 

Čtvrtek, 11. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Procvičujeme řadu vyjmenovaných slov po M -

Rozděl slova na podstatná jména a slovesa.

Přiřazuj vhodná slova: vyjm_slovaM.pdf (67.72 kB)

Pracovní sešit str. 35 cv. 1- nabídka

vyjm_slovaM_příbuzná.pdf (28 kB)

Samostatně:

Písemně: pracovní sešit str. 35 cv. 2 ! - Vypracuj do školního sešitu podle vzoru:čj_11.2.pdf (164.58 kB)

 

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-m/rada/cviceniM1.htm

 

MA

Při on-line výuce: 

pracovní sešit  str. 22 cv. 3, 4, 5, 6

 

Samostatně: 

procvičuj násobení:

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-6-7-typ2/priklady.html

PSANÍ  

písanka str. 4

slova souřadná - (zimní oblečení)

slova příbuzná - společný kořen (lyž)

slova vyjmenovaná - tvrdé y po  B, L

synonyma - slova s podobným významem (mluvit, říkat, ...)

 

PRV  

Samostatně:

Učebnice str. 30 (dolní polovina) - kapitola PŮDA -přečti si zapiš do školního sešitu

půda_11.2.pdf (467.33 kB)

Pod text si nakresli obrázek.

 

Středa, 10. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Vyjmenovaná slova po M

učebnice str. 46 cv. 1) a,b 

cv. 2 - slova na lístečcích si ulož do obálky, kterou nadepíšeš Vyjmenovaná slova po M

pozn.: obálku si poskládej z papíru

Samostatně:

zápis do školního sešitu:   datum  10.2.

VYJMENOVANÁ SLOVA PO M

- do sloupečku (pod sebe) vypiš slova

učebnice str. 46 cv. 1) - žlutý sloupeček

Vyjmenovaná slova se nauč.

MA

Při on-line výuce: 

Odčítání dvojciferných čísel k celým desítkám

učebnice str. 36 cv. 1) a, b - ústně

PS - str. 22 cv.  1), 2) - písemně

učebnice str. 36 cv. 2) b, c - ústně

PS - str. 22 cv.  4) - písemně

Samostatně:

Učebnice str. 36, cv. 1) c, d

                            cv. 2) a

- piš celé příklady do sešitu, výsledek podtrhni

 

 

ČT  

Samostatně:

Přečti si alespoň jednu kapitolu ze své rozečtené knihy.

 

Úterý, 9. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Opakování-psaní i/í; y/ý - po B, L a tvrdých, měkkých souhláskách vyjm_slova_opak1.pdf (161.83 kB)

- přečti si slovní spojení - odůvodni

- v textu vyhledej a do školního sešitu napiš: slova vlastní ( velké písmeno na začátku) + použij ve větě.

- vyber alespoň tři slovní spojení, která se hodí k zimnímu období, a použij je ve větách. Věty napiš.

PÍSANKA -  2. díl str. 3

 

Samostatně: PÍSANKA 2. díl str. 3 - dokonči po on-line hodině

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

Při on-line výuce: 

 prac. sešit MA str. 21 cv. 3, 4, 5, 6

Samostatně:

prac. sešit MA str. 21 cv. 4 - vyber si dva příklady, vymysli k nim slovní úlohu a napiš do sešitu.

ČT  

Samostatně: 

Čítanka - str. 88 - Přečti si pranostiky, zkus je vysvětlit.

str. 88 - 89 - přečti si hádanky, vyřeš a zapiš do sešitu slova z nápovědy ve správném pořadí. Nezapomeň napsat  datum +    Zimní hádanky, Jiří Žáček

 

 

Pondělí, 8. 2. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vyjm. slova po B i L.pptx (1.9 MB) + okopírovaný prac. list

 

Samostatně: Až po on-line hodině dokonči okopírovaný prac. list

 

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace: Sčítání dvojcif. čísel (1).pptx (306.39 kB) + prac. sešit MA str. 21

Samostatně: Až po on-line hodině dokonči prac. sešit str. 21

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

PRV  

Samostatně: Přečti str. 30, do sešitu napiš datum, nadpis "Vzduch", celou větou odpověz na otázky:

  1. Co je to atmosféra?
  2. Před čím nás atmosféra chrání?
  3. Jak můžeme pocítit vzduch kolem nás?
  4. Je vzduch obsažen také v půdě a ve vodě?
  5. Naktesli "obrázek" složení vzduchu, nezapomeň popsat.
ČT  

Samostatně: Přečti si v učebnice str. 88. Do čtenářského sešitu napiš datum, dále          Únor                                                              Jan Susa                                                            Vypiš rýmy: bílý - síly, ...

 

Čtvrtek 28. 1. 2021 a dále o jazních prázdninách

 Procvičuj si:

 1) násobilku:https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/procvicujeme-s-pastelkou/priklady1.htm ,

 2) vyjmenovaná slova po B: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisna-cviceni/diktaty-B1.htm ,

 3) vyjmenovaná slova po L: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisna-cviceni/diktaty-L1.htm .

Pěkné prázdniny přeje Romana Bornová

 

Středa, 27. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vyjm slova po L -procvič 3.pptx (865.49 kB)+ pracovní sešit ČJ str. 34

 

Samostatně: Do školního sešitu opiš diktát z prac. sešitu ČJ str. 34, cv. 5

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace Sčítání a odčítání do 100.pptx (353.22 kB) + prac. sešit MA str. 19

Samostatně: Učebnice str. 33, cv. 3 - do sešitu piš jen výsledky 

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

ČT  

Samostatně: Přečti si v učebnice str. 93. Do čtenářského deníku napiš datum, piš pod včerejší zápis. Odpověz na otázku:

1) Jaké hry si hráli kamzíci na horách?

 

Úterý, 26. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vyjm. slova po L - procvič.pptx (1.79 MB)+ PÍSANKA str. 32 a učebnice str. 45, cv. 5

 

Samostatně: PÍSANKA str. 32 - dokonči po on-line hodině

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace Sčít a odčít dvojcif čísel 2.pptx (1.58 MB) + prac. sešit MA str. 19

Samostatně: Učebnice str. 32, cv. 2 - do sešitu piš jen výsledky a jednotky

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

ČT  

Samostatně: Přečti si v učebnice str. 92. Do čtenářského deníku napiš datum, nadpis a odpověz na otázky:

 Jak se mají kamzíci                                   Josef Brukner

1) Jakému zvířeti je podobný kamzík? 

2) S čím si kamzíci spletli zasněženou horu?

 

Pondělí, 25. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vyjm. slova po L - procvič1.pptx (3.36 MB) + prac. sešit ČJ str. 33  

 

Samostatně: Prac. sešit str. 33, cv. 3

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace: Procvičování sčítání a odčítání dvojcif. čísel + prac. sešit MA str. 19

Samostatně: Učebnice str. 31, cv. 2 - do sešitu piš jen výsledky

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

PRV  

Samostatně: Přečti str. 29, do sešitu napiš nadpis "Koloběh vody v přírodě" a nakresli zjednodušený obrázek podle učebnice.

ČT  

Samostatně: Přečti si v učebnice str. 91. Na mapě světa najdi Arktidu a Antarktidu.

Písanka str. 31

 

Pátek, 22. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

1) Jak se píše pozvánka  - prezentace Pozvánka (1).pptx (1.94 MB)

2) Hledání rýmů 

Samostatně: 

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

Geom

Při on-line výuce: 

Geometrická tělesa - viz prezentace Geometrická tělesa 2.pptx (433.44 kB)  + prac. seš. GEOMETRIE (fialový) str. 13

 

Samostatně: Až po on-line hodině - dokonči v prac. sešitě GEOMETRIE (fialový) jakákoliv dvě cvičení do str. 13

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

ČT  

Samostatně: Čítanka str. 87 - přečíst, do čtenářského deníku vypiš dvojice rýmů. Nezapomeň napsat datum, název básně, jméno básníka.

Písanka str. 30 - dopiš

   

 

Romana Bornová

Čtvrtek, 21. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Nová látka učebnice str. 44 + prezentace Vyjm. slova - lýko-lýtko-pelyněk-plyš.pptx (2.89 MB)

 

Samostatně: Písemně učebnice ČJ str. 45, cv. 6

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni4A.htm

MA

Při on-line výuce: 

Nová látka: Odčítání dvojciferných čísel - viz prezentace  Odčítání dvojcif. čísel.pptx (348.82 kB) + prac. seš. (žlutá) str. 18

 

Samostatně: Až po on-line hodině - dokonči v prac. sešitě (žlutém) str. 18

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/test/pocitame.htm

ČT  

Písanka str. 30 - 7 řádků

PRV  

Samostatně: Učebnice str. 28 (dolní polovina) - kapitola Voda - přečíst, odpovědět na otázky do sešitu prvouky. Odpovídej celou větou.

VODA

1) Kde se nachází voda slaná?

2) Proč jí říkáme slaná voda?

3) Kde se nachází voda sladká?

4) Co obsahují těla rostlin, zvířat i lidí?

Romana Bornová

 

Středa, 20. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Procvičování vyjm. slov po L + prac. sešit str. 32

 

Samostatně: Písemně učebnice ČJ str. 44, cv. 5

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni3A.htm

MA

Při on-line výuce: 

Nová látka: sčítání dvojciferných čísel - viz prezentace Sčítání dvojcif. čísel.pptx (290.06 kB) + prac. seš. (žlutá) str. 17

 

Samostatně: Až po on-line hodině - dokonči v prac. sešitě (žlutém) str. 17

Procvičuj: https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-mala-nasobilka-1-uroven/713

ČT  

Samostatně: Čítanka str. 90 - přečíst, do čtenářského deníku napiš odpovědi na otázku číslo 2.

Dobrovolně: https://www.youtube.com/watch?v=ptJtPoVJxdY Pokud se rozhodneš dělat pokusy, měl by u nich být někdo dospělý.

Písanka str. 30 - 7 řádků

   

 

Romana Bornová

Dobrý den

Úterý, 19. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace - nová látka v učebnici ČJ na str. 43 

 

Samostatně: Učebnice ČJ str. 43, cv. 5 (včetně bodu b) - piš do školního sešitu

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace nové učivo ZAOKROUHLOVÁNÍ Zaokrouhlování na desítky.pptx (1.16 MB)+ prac. seš. (ŽLUTÝ ) str. 16  - v pondělí jsme nedodělali

Samostatně: Dopočítej jedno cvičení ve fialovém pracovním sešitě.

Procvičuj: https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-2-uroven/238

 

ČT  

Samostatně: Přečti učebnici str. 86 

Do čtenářského sešitu napiš datum, nadpis   HOKEJ                                                     Bohumil Říha                                                    1) Kde se u nás (v okolí našeho bydliště) hrají hokejové zápasy?

2) Znáš některé hokejisty? (tři)

 

Písanka str. 28 - jen 8 řádků

Romana Bornová

Dobrý den

Pondělí, 18. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace - opak. + pracovní sešit ČJ str. 31  

 

Samostatně: Novy prac. list ČJ ČJ - minitest č. 1 (1).pdf (97.86 kB) - písemně  + nejpozději do středy pošli na emailovou  adresu: bornro@zslucany.cz 

MA

Při on-line výuce: 

Společně prezentace nové učivo ZAOKROUHLOVÁNÍ Zaokrouhlování na desítky.pptx (1.16 MB)+ prac. seš. (ŽLUTÝ ) str. 16

 

Samostatně: Učebnice str. 30, cv. 1 - nepřekresluj číselnou osu, jen tabulku z uč. 

  a b
Číslo 5  
Zaokrouhleno na desítky 10  

 

PRV  

Samostatně: Učebnice str. 28 (jen horní půlky stránky) - do sešitu vypiš a nauč se zpaměti PODMÍNKY POTŘEBNÉ PRO ŽIVOT

ČT  

Samostatně: Učebnice str. 85 - některé básničky nemají děj, ale tato ano. Do čtenářského sešitu napiš datum, nadpis   KLOUZAČKA                                         Zdeněk Svěrák                                             Tři věty o ději básničky.

Písanka str. 27

Romana Bornová

Dobrý den

Pátek, 15. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně učebnice ČJ - str. 42 + prezentace Vyjm. slova - polykat, plynout, plýtvat.pptx (5.09 MB)

Prac. seš. str. 31, cv. 1 

 

Samostatně: Prac. seš. str. 29, poznámkový blok u cv. 1 - opiš do školního sešitu

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/slovni-spojeni/cviceni2A.htm

Geom

Při on-line výuce: 

Rovina, prostor, popis krychle - prezentace Rovina x prostor.pptx (3.9 MB)

Společně prac. seš. (fial. geometrie) str. 12

Samostatně: Pracovní sešit (fial. geometrie) str. 11 

 

ČT  

Samostatně si v učebnici na str. 84 dočti pohádku.

Do čtenářského deníku napiš:

1) Kdo pomohl Jirkovi přinést za minutu koflík vody ze studánky, která byla sto mil daleko?

2) Dostal Jirka princeznu za ženu?

     

Romana Bornová

Dobrý den

Čtvrtek, 14. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace (nedávám na web - je tam tajenka)  + pracovní sešit str. 30, cv. 2, 3, 4

 

Samostatně: Pracovní sešit ČJ - str. 30, cv. 1 

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/pravopisny-trenazer/cviceni1.html

MA

Při on-line výuce: 

Společně procvičování - prezentace  Opakování mat. operací.pptx (1.36 MB) + prac. seš. (fial. ) str. 61

 

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/draci-vejce/nasobeni9priklad1.htm#

PRV  

Samostatně: učebnice Já a můj svět str. 27 - přečíst.

Do sešitu PRV napiš datum, nadpis Země je kulatá a dokonči věty: 

1) Většina povrchu Země je pokryta ...

2) Jen menší část tvoří .... neboli souš.

3) Předměty v okolí Země jsou přitahovány ...... silou Země.

 

   

 

Romana Bornová

Dobrý den

Středa, 13. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vyjm. slova - slyšet - mlýn - blýskat se (1).pptx (1.63 MB)  + učebnice str. 41

 

Samostatně: Učebnice Český jazyk - str. 41, cv. 5 

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-l/rada/cviceniL1.htm

MA

Při on-line výuce: 

Společně procvičování dělení 9 - prezentace Dělení 9.pptx (1.31 MB) + prac. seš. (fial. ) str. 60

 

Samostatně: Školní sešit - přilepit housenku a napsat příklady na násobení 9

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/9/najdi-vetrelce/pocitame.html

ČT  

Samostatně: čítanka str. 83 - přečíst, do čtenářského deníku pokračuj pod včerejší zápis:

1) Kdo všechno se Jirkovi se přilepil ke koze, než došel na zámek?

2) Co udělala princezna, když uviděla tu podívanou?

Písanka str. 25 - jen 8 řádků

   

 

Romana Bornová

 

Dobrý den,

protože v pondělí nešly všem prezentace, vkládám je na web

Čj Vyjm. slova po L - úvod (1).pptx (1.73 MB),

Násobení 9.pptx (346.71 kB)

Úterý, 12. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace Vym. slova po L 2 (1).pptx (965.79 kB) + pracovní sešit ČJ str. 29, cv. 2, 3, 4  

 

Samostatně: Prac. sešit Český jazyk - str. 29, cv. 1 (rozděl čarami a ve správném pořadí přepiš do linek).

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

MA

Při on-line výuce: 

Společně procvičování násobilky - prezentace + prac. seš. (fial. ) str. 58, 59

 

Samostatně: Prac. sešit str. 59, cv. 1 

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

ČT  

Samostatně: čítanka str. 82 - přečíst, do čtenářského deníku napiš dnešní datum, nadpis Jirka s kozou                                           Karel Jaromír Erben

1) Kam se vydal Jirka s kozou?

2) Proč měl první pocestný nohu na rameně?

3) Proč měl druhý pocestný na očích prkýnko?

4) Proč měl třetí pocestný palec v láhvi?

Písanka str. 24

   

 

Romana Bornová

Dobrý den

Pondělí, 11. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prezentace + učebnice ČJ str. 38, cv. 3  

 

Samostatně: Prac. list Český jazyk 3 - prac. list - písemně str. 38, cv. 5 (oprav do listu, a přepiš do školního sešitu)

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

MA

Při on-line výuce: 

Společně prac. seš. (fial. ) str. 63, cv. 3 - opakování hodin

Nová látka: prezentace Násobení 9; případně dle času str. 58, cv. 1

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

PRV  

Samostatně pracovní list s tříděným odpadem, cv. 7 - roztřiď lidské výtvory, které už dosloužily, do sběrných nádob (barevně viz obrázek pod tabulkou).

ČT  

Samostatně: učebnice str. 81 - vylušti tajenku - pošli na emailovou  adresu: bornro@zslucany.cz

Písanka str. 23

Jak třídit

Romana Bornová

Dobrý den

Pátek, 8. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce:

Společně prac. list Český jazyk 3 - písemně str. 38, cv. 4 

Učebnice str. 39 - rozvoj fantazie

 

Samostatně: Prac. list Český jazyk 3 - prac. list - úkoly, co bys dělal/a kdybys ...

Úkol mi pošli na emailovou  adresu: bornro@zslucany.cz

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

Geom

Při on-line výuce: 

Opakování probraného učiva (popis geometrických útvarů, osově souměrné útvary)

Společně prac. seš. (fial. geometrie) str. 9 a část 11

Samostatně: Pracovní sešit (fial. geometrie) str. 11 

 

PRV  

Samostatně si v učebnici na str. 80 dočti příběh Boba a Bobka, podívej se na celý příběh: https://www.youtube.com/watch?v=NZQNrmBsqMk

Do čtenářského deníku několika větami napiš, jak příběh dopadl.

I ty si užij napadeného sněhu a běž si postavit sněžnou ženu či muže. Když se u toho vyfotíš a pošleš mi foto, budu mít radost. 

     

Romana Bornová

Dobrý den

Čtvrtek, 7. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce: Procvičování vyjm. slov  

Společně prac. seš. str. 27, cv. 2; str. 28, cv. 2

Samostatně: písemně pracovní seš. str. 28 - cv. 1 Tajenku mi pošli na emailovou  adresu: bornro@zslucany.cz

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

M

Při on-line výuce: Nově - dělení 8

Společně prac. seš. (fial. matematika) str. 56 a část 57

Samostatně: Pracovní sešit (fial. matematika) str. 57, cv. 1, 2 

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/deleni8priklad1.htm

PRV  

Samostatně si přečti v učebnici str. 25

Písemně pracovní list Lidské výtvory, cv. 1 i 2

Cvičení 1 nemůžeš dělat ve skupině, ale sám/sama. Vymysli si svůj obchůdek, třeba: Dobrůtky pro pejsky a kočičky nebo Voňavá mýdla pro maminky a babičky. Obchod s jeho názvem nakresli na zadní stranu pracovního listu, dále do výlohy nakresli alespoň tři věci (lidské výtvory), které se tam budou prodávat. Napiš, co to je.

Písemně do pracovního listu udělej ze cv. 1 pouze bod b), kde vyjmenuješ sebe a další dva kamarády / dvě kamarádky ze třídy, co budou v obchodě dělat (název funkce - např. pekařka) a popiš jejich práci (např. pečení pamlsků s mrkví pro pejsky). 

     

                                                                     Romana Bornová

Dobrý den

Středa, 6. 1. 2021

ČJ

Při on-line výuce: Procvičování vyjm. slov  

Společně prac. seš. str. 27

Samostatně: písemně do školního sešitu uč. str. 27 - opiš slova v poznámkovém bloku, ve kterých se po B píše měkké i, í

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni6.html

M

Při on-line výuce: Opakování násobilky 5, 6, 7 

Společné procvičování násobků 8

Společně prac. seš. str. 55

Samostatně: Dokončit str. 55 (fial. matematika)

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html

ČT  

Samostatně si přečti v čítance str. 79

Písemně do čtenářského deníku (zepředu) napiš datum, pokračuj pod odpovědi z minulého dne, odpovídej celou větou:

1) Co se stalo, když sněžný muž zadupal?

2) Co se dělo, když sněžný muž běžel?

3) Kolik měl sněžný muž na fotografii vyceněných zubů? Napiš číslem.

    Písanka str. 22

                                                                     Romana Bornová

 

Dobrý den

Úterý, 5. 1. 2021
ČJ

Při on-line výuce: Nová vyjm. slova - kobyla-býk-Přibyslav

Uč. str. 37 , cv. 2, 3 - ústně (viz prezentace Vyjm. slova -kobyla-býk-Přibyslav (1).pptx (5.36 MB)

Str. 37, cv. 4 písemně - neopisuj, ale pouze doplň (je přepsáno na okopírovaném prac. listu)

Samostatně: písemně do školního sešitu uč. str. 37, cv 4 - vypiš místní vlastní jména a vlastní jména osob

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

 

M

Při on-line výuce: Opakování násobilky 5, 6, 7 (viz prezentace Rozcvička - násobilka.pptx (605.68 kB)

Společné procvičování násobků 8, automatizování spojů (přiřazování příklad - výsledek).

Společně prac. seš. str. 54

Samostatně: Dokončit str. 54 (fial. matematika)

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/8/mysky/nasobeni8priklad1.htm

ČT  

Samostatně si přečti v čítance str. 78

Písemně do čtenářského deníku (zepředu) napiš datum, nadpis Bob a Bobek na horách, odpovídej celou větou:

1) Kam jeli Bob a Bobek?

2) Proč si Bob nechtěl vzít lyže?

3) Proč bylo městečko na horách vylidněné?

4) Nakresli obrázek sněžného muže.

    Písanka str. 20

                                                                     Romana Bornová

 

Dobrý den, v tabulce zadávám učivo na pondělí, v prvním sloupci je zapsáno učivo, které bude probíráno při on-line výuce tak, aby si toto učivo mohli žáci, kteří se on-line výuky nebudou moci účastnit, doplnit.       Romana Bornová

Pondělí 4. 1. 2021
ČJ

Při on-line výuce: Zopakujeme dosud probraná vyjm. slova. 

Dále uč. str. 36 - modrá poučka, cv. 4, 5 - ústně (viz prezentace Vyjm. slova obyčej-bystrý-bylina.pptx (2.66 MB)).

Str. 36, cv. 6 písemně - neopisuj, ale pouze doplň (je přepsáno na okopírovaném prac. listu)

Samostatně: písemně do školního sešitu uč. str. 36, cv 5

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rozlisovani-dvojic/vyber.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/slovni-spojeni/cviceni4A.htm

M Při on-line výuce: vyvození násobení 8 (viz prezentace Násobilka 8.pptx (1.26 MB))

Samostatně: do školního sešitu vlep housenku a napiš příklady k násobení 8

Procvičuj:https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/7/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni/priklady.html

ČT   Samostatně si přečti v čítance str. 74 obě básničky, písemně do čtenářského deníku (zepředu) napiš odpovědi na otázky č. 2 a 3. Napiš datum, nadpis Novoroční přání, odpovídej celou větou, k přání nakresli obrázek.
PRV   Samostatně si přečti v uč. str. 24, doplň prac. list Svět kolem nás (úkoly u domečku a šaška jsou dobrovolné). 

 

Vážení rodiče, milé děti, od 4. 1. 2021 bude opětovně probíhat povinné vzdělávání distančním způsobem (on-line systémem prostřednictvím O365 v Teams a informací v záložce Učivo nouzový stav). Více informací na webových stránkách školy v záložce Aktuality.

Pracovní sešity, další školní sešity i nakopírované pracovní listy do prvouky mají žáci ve škole. Vyzvednout si je budou moci v těchto termínech: 

  • v neděli 3. 1. od 17:00 do 17:15 hodin u vchodu do hlavní budovy školy,
  • v pondělí 4. 1. od 7:40 do 7:50 hodin u vchodu do hlavní budovy školy, dále po on-line výuce v pondělí od 12:30 do 12:45 hodin u vchodu do hlavní budovy školy a
  • v úterý 5. 1. od 6:30 hodin do 7:35 hodin v budově vilky (školní družina pro nejmenší děti, stačí pouze zazvonit - předám balíček). Dále po individuální domluvě. 

Předávám kontakt na osobní telefon: 724 378 900.

Zde zasílám rozvrh hodin

  8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:00 - 10:45 11:00 - 11:45
PO Ma dívky Ma chlapci Aj celá třída Čj dívky od 11:00 do 11:25
Čj chlapci od 11:30 do 11:55
ÚT Čj chlapci Čj dívky Ma chlapci Ma dívky
ST Čj dívky Čj chlapci Ma dívky Ma chlapci
ČT Ma chlapci Ma dívky Čj chlapci Čj dívky
Geom dívky Geom chlapci Čj dívky Čj chlapci

Prosím na výuku mít vždy připravený pracovní sešit.

                                                                       Mgr. Romana Bornová

Podle nového rozpisu obědů ve školní jídelně by žáci 3. ročníku v prosinci měli každý den kromě úterý chodit na oběd od 12:30 do 12:45 hodin, v úterý od 12:15 do 12:30 hodin.                      Bornová

Pěkný den

Český jazyk, 27. 11. 2020
Uč. str. 31, cv. 1 Dopiš toto cvičení.
Procvičuj https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html
Poslechni si https://www.youtube.com/watch?v=YgAr1w2HB4E

 

Matematika, 27. 11. 2020
Uč. FIALOVÁ  str. 44, cv. 1, 2  Ve cvičení 2 je opakování i předchozích řad násobků.
Procvičuj https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-6/480

 

Český jazyk - čtení, 27. 11. 2020
Četba z knihy Děti z Bullerbynu

Přečti si kapitolu Kluci nedokážou mít nějaké tajemství - str. 33

Do sešitu napiš název kapitoly, vymysli 3 otázky, nakresli obrázek.

Moc se na vás těším se v pondělí.  Romana Bornová   

Přeji hezký čtvrtek

Český jazyk, 26. 11. 2020
Uč. str. 31, cv. 1 Napiš 6 vět.

Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/vyznam-vyjmenovanych-slov/prirazovani.html

Můžeš se podívat https://www.youtube.com/watch?v=w4bp-x0dT1s&list=PLrSzNOYS-U7ebNn1QAXVBn3BlQlBlHy2z

 

Matematika, 26. 11. 2020

Uč. FIALOVÁ                            str. 43, cv. 2, 3

Nezapomeň na znázornění jablíček do košíčků a na odpověď celou větou do modrého řádku.
Procvičuj

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/najdi-vetrelce/pocitame.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/papousek/nasobeni6priklad1.htm

 

Prvouka, 26. 11. 2020

Uč. str. 17

Přečti si tuto stranu. Do sešitu napiš nadpis Voda v krajině, dnešní datum.

Nakresli si obrázek TOK ŘEKY.

Opiš oranžovou tabulku VODNÍ TOKY A NÁDRŽE.

Podívej se

https://www.youtube.com/watch?v=Zm_lqw4ui2M

https://www.youtube.com/watch?v=iTbL1N-k_3Y

Romana Bornová       

Dobrý den,

zasílám pracovní nadílku.

Český jazyk, 24. 11. 2020
Uč. str. 31, cv. 2 Oddělená slova nepiš na lístky, ale rovnou do sešitu. Opisuj pozorně. Chybějící vyjmenované slovo napiš na další řádek pod.
Procvičuj

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm 

U řazení vyjmenovaných slov si nech otevřenou učebnici s vyjmenovanými slovy na str. 31.

 

Matematika, 24. 11. 2020
Uč. FIALOVÁ str. 43, cv. 1 Dokonči toto cvičení.
Procvičuj

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/nasobky/prirazovani6.htm

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni/6/najdi-vetrelce/pocitame.html

 

Český jazyk - psaní, 25. 11. 2020
Písanka str. 14 Napiš cvičení u první makovičky.

Romana Bornová             

Pěkné úterní dopoledne

Český jazyk, 24. 11. 2020
Uč. str. 30, cv. 1 Přečti si začátek pohádky od Aničky
                 cv. 1 b), c), d)

Písemně, stačí uvést 4 příklady.

Na středeční on-line výuku si ústně připrav vyprávění, jak mohla pohádka dopadnout.

 

Matematika, 24. 11. 2020
Školní sešit

Vlepit a doplnit HOUSENKU:

Násobení 6.pdf (38.93 kB)

Uč. FIALOVÁ str. 43, cv. 1

Písemně 3 řádky.

Např.: Karel vybarvil 8krát 6 koleček. Vybarvi kolečka.                   Na zelené políčko napiš nejprve příklad na +,                       potom příklad na násobení a nakonec výsledek.                   Vzor:   6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 8 . 6 = 48

 

Český jazyk - psaní, 24. 11. 2020
Písanka str. 13

Dopiš stránku do konce.

Přeji pěkný den     Romana Bornová   

Dobrý den,

ačkoliv se dnes uvidíme také při on-line výuce, půjde spíše o "seznámení" a nastavení pravidel. Učivo k procvičení máte zadáno zde.

Český jazyk, 23. 11. 2020
Prac. seš. str. 22, cv. 2

Vybarvi obrázek.

Nejprve si zopakuj:                                                                          ú píšeme na začátku slova,                                                              ů píšeme uvnitř a na konci slova,                                                      pro odůvodnění p - b, v - f si řekneš slovo v jiném tvaru, kde          hlásku uslyšíš, např. keču- bez kečupu = píšeme kečup.

 

Matematika, 23. 11. 2020

Uč. str. 29, žlutá poučka Přečti si žluté políčko
Uč, str. 29, cv. 2

Písemně, včetně odpovědí na tvrzení a), b), c) d). Posuzujte tvrzení na vypočítaných příkladech.

Uvedu jiné příklady, např.

a) Součet dvou sudých čísel je číslo líché.                                  Např. 22 + 44 = 66      NE                                                      66 je číslo sudé, v tomto mém případě trzení není                pravdivé, ale třeba vám to vyjde jinak.

b) Součet dvou lichých čísel je číslo liché.                                  Např. 11+ 43 = 54      NE                                                        54 je číslo sudé, v tomto mém případě trzení není                pravdivé.

c) Součet sudého a lichého čísla je číslo liché.                          Např. 66 + 1 = 67      ANO                                                      67 je číslo liché, v tomto mém případě trzení je pravdivé. 

d) Součet lichého a sudého čísla je číslo sudé.                          Např. 55 + 14 = 69     NE                                                        69 je číslo liché, v tomto mém případě trzení není                  pravdivé.  

 

Romana Bornová            

Úkoly na poslední den tohoto týdne

Český jazyk, 20. 11. 2020
Uč. str. 29, cv. 1

Přečti si obě hádanky a dávej důraz na zvýrazněnou slabiku.

Přečti si žlutou poučku SLOVNÍ PŘÍZVUK.

Vyber si jednu jednu hádanku, tu si opiš do sešitu. Nezapomeň na datum. 

Dále písemně vypracuj cv. 1b) např. myší, .....;

                                           1c) např. myška - myší, .....

PS str. 22, cv. 1

Přečti si básničku, dej důraz na první slabiku a procvičuj slovní přízvuk.

Zazpívej si písničku Metro pro krtky s Jaromírem Nohavicou: https://www.youtube.com/watch?v=Eh5d8-dCRwg

 

Matematika, 20. 11. 2020

PS str. 12, cv. 1

Do modrého kulatého rámečku napiš výsledek, do modrého čtverečku znaménko + nebo -, např. 34 + 7 = 41, číslo 41 napíšu do modrého kulatého rámečku. Do modrého čtverečku napíšu znaménko -, protože 41 - 7 = 34 (dělám zkoušku).

PS str. 12, cv. 2

Vypočítej a proveď zkoušku.
Uč. 28, cv. 1

Nejprve si přečti poučku na žlutém políčku. Všímej si také barevného znázornění jednociferných, dvojciferných a trojciferných čísel na číselné ose.

Cvičení 1 vypracuj ústně, řekni někomu dospělému (mamce, taťkovi, babičce, ...). Např.: číslo 34 je dvojciferné, číslo 2 jednociferné atd.

 

Český jazyk - čtení, 20. 11. 2020
Četba z knihy Děti z Bullerbynu

Přečti si kapitolu Je prima mít vlastní zvíře, ale dědeček je taky dobrý - str. 29

Do sešitu napiš název kapitoly, vymysli 3 otázky, nakresli obrázek.

Romana Bornová            

Pěkné čtvrteční dopoledne

Český jazyk, 19. 11. 2020
Uč. str. 29, cv. 4

Do slov doplň chybějící hlásky (samohlásky i souhlásky) a cvičení opiš do sešitu.

Úkoly a, b, c udělej pouze ústně.

V opsaném cvičení červeně zakroužkuj tvrdé slabiky a modře měkké slabiky.

Procvičuj psaní u/ů/ú  https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-delka-samohlasek-u-1-uroven/3255

 

Matematika, 19. 11. 2020
Uč. str. 26, cv. 2 Přepiš do sešitu, vypočítej a proveď zkoušku.
PS str. 11,cv. 3 Zopakuj si kolik minut má jedna hodina, kolik minut je čtvrt hodiny, kolik půl hodiny, kolik tři čtvrtě hodiny. Vypracuj písemně.

 

Prvouka, 19. 11. 2020
Uč. str. 16

Přečti si str. 16, pozorně si prohlédni fotografie. 

Dovedl/a bys ukázat zemědělskou, lesnatou nebo průmyslovou krajinu i v okolí svého domova?

 

 

 

 

Do sešitu si napiš nadpis Typy krajin, dnešní datum

Nakresli 3 obrázky: 

1) Zemědělskou krajinu (pole, sad, pastvinu), 

2) Lesnatou krajinu (les, skály, potůček atd.),

3) Průmyslovou krajinu (továrny, silnice, letiště atd.).

Dobrovolně. Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=-Z6QLzSf-Jw

Zamysli se nad tím, zda člověk, i když se považuje za "tvora moudrého", svými zásahy krajině více prospívá, nebo ubližuje. Jak tedy člověk může uzdravit krajinu?

Romana Bornová        

Dobrý den, po volném dni opět do práce

Český jazyk, 18. 11. 2020
PS 21, cv. 2

Minule jste si v učebnici přečetli poučku, že hlásky dělíme na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky.

V tomto cvičení svislými čarami vyznač slabiky a dále podle vzoru vyznač samohlásky o, souhlásky x.

Cvičení 1b) nepiš na lístky, ale nad slova napiš čísla podle pořadí v abecedě: např. flétna - 1.

PS 21, cv. 3 Pokud si nemůžeš vzpomenout, jak se jmenují souhlásky, které budeš doplňovat, přečti si v učebnici str. 28, cv. 3 konec druhého řádku.

 

Matematika, 18. 11. 2020
Uč. str. 25 Pozorně si přečti obě žlutá políčka.
PS str. 11, cv. 1, 2 Písemně, v druhém cvičení máš zapisovat obě možnosti, tedy čas ráno i večer (dopoledne i odpoledne).
Procvičuj  https://www.umimematiku.cz/slovni-ulohy-scitani-odcitani-1-uroven/18

 

Český jazyk - psaní, 18. 11. 2020

Psaní str. 13 Napiš 6 řádků
 

Zopakuj si tvrdé slabihy (HY, CHY, KY, RY, DY, TY, NY).

Nezapomeň, že  šestý řádek máš napsat velkými tiskacími písmeny.

Romana Bornová

Přeji pěkný den, ať vám jde plnění úkolů od ruky.

Český jazyk, 16. 11. 2020
Prac. sešit str. 21, cv.1

a) Do básničky doplň slova z nabídky, nezapomeň spočítat slova ve verších, počty napíšeš do modrého rámečku.

b) Vypiš slova trojslabičná, můžeš si pomoci vytleskáním slabik.

c) Pozor, předložka v není slabika, je to neslabičná předložka.

Pracuj na internetu

Slabiky správně seřaď a určuj počty slabik: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/cviceniD1.htm

Vyřeš rébusy a spočítej slabiky ve slově, např. místo obrázku kosa napíšeš za slabiku RÁ slovo KOS a vyjde ti slovo RÁKOSÍ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/delka-slabiky/pocet-slabik-ve-slove/cviceniE1.htm

 

Matematika, 16. 11. 2020
Uč. str. 24

Na žlutých políčkách si zopakuj hodiny. 

Na vytištěný list písemně vypracuj cv. 1, 2. Nemáš-li možnost tisku, alespoň ukazuj obě cvičení někomu dospělému v učebnici.

Opera_Snimek_2020-11-15_171547_www.email.cz.png (569.02 kB)

Pracuj na intenetu

K příkladu hledej výsledek, procvičuj násobilku čtyř: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-4/956

Procvičuj násobilku pěti: https://www.umimematiku.cz/pexeso-nasobilka-cisla-5/958

 

Prvouka, 16. 11. 2020
Uč. str. 15

Přečti si tuto stranu, pozorně si prohlédni obrázky.

Do sešitu napiš název kapitoly Krajina, dnešní datum

Opiš a doplň tyto věty:

Výšku krajiny měříme v .................

Porovnáváme ji s hladinou moře, proto nad..........    ..............

Na mapě nížiny značíme ............, vysočiny ............... (barva). 

Zopakuj si na internetu něco o vlajce, znaku a hymně  https://decko.ceskatelevize.cz/kdyz-se-rekne-nase-zeme

                                                                  Pěkný den přeje Romana Bornová

Dobrý den, třeťáčci, 

tak jak vás i Vaše rodiče včera pan ředitel informoval, výuku po dobu "nemoci" paní učitelky Šárky Veckové převezmu já. 

S paní učitelkou jsem dnes telefonicky mluvila, budu se snažit vám zadávat domácí práci tak, jak ji zadávala paní učitelka, abych vám nenarušila vaš řád.  

Mgr. Romana Bornová

(tel. kontakt: 725 985 594) 

Český jazyk, 13. 11. 2020
Uč. str. 28, cv. 1

Přečti si jméno na kostičkách, ústně odpověz na otázku v zadání.

Přečti si obě žlutá políčka (poučky) na této straně.

Procvičuj: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/slabikohrani/cviceni1.htm

Uč. str. 28, cv. 2

Básničku opiš do sešitu. Nezapomeň, že básničku nepíšeme do konce řádku ale tak, aby byly rýmy "pod sebou".

Nakresli k ní obrázek (dnes máte i VV). 

Říkej báseň jako rozpočitadlo po slabikách.

 

Matematika, 13. 11. 2020
Uč. 26

Přečti si poučky o tom, jak se správně provádí zkouška.

Procvičuj: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-B/puzzle-animovane-filmy-2/pocitame.html

Uč. str. 26, cv. 1 

Vypracuj  písemně do sešitu. 

Nezapomeň na zkoušky.

K jednomu příkladu vymysli slovní úlohu, napiš jí do sešitu.

Dále procvičuj násobilku: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/puzzle-filmove-pohadky/pocitame.html

 

Český jazyk - čtení, 13. 11. 2020
Četba z knihy Děti z Bullerbynu

Přečti si kapitolu Jak Olle dostal psa - str. 26

Do sešitu napiš název kapitoly, vymysli 3 otázky, nakresli obrázek.

Romana Bornová


Vážení rodiče, po dobu nepřítomnosti paní učitelky Šárky Veckové povede třídu paní učitelka Romana Bornová. Na těchto stránkách bude pokračovat ve výuce.

Splněné úkoly zatím posílejte na původní adresu paní učitelky Veckové.

Pozdravy paní učitelce jsem vyřídil.

I paní učitelka pozdravuje Vás.

čtvrtek 12.11.

Matematika:

Šifra pro dnešní den. Napiš, co znamená.

  7 . 3    2 . 3
  6 . 4 25 + 25
  9 . 4 30 : 10
10 . 4   9 . 4
  4 . 3 25 : 5
    5 . 10
  27 : 3

učebnice str. 23 cv. 3 

Zadání příkladů přepiš do školního sešitu  a správně vypočítej. (nezapomeň napsat datum)

učebnice str. 23 cv. 3

Zapiš příklad a vypočítej. Napiš odpověď.

Dobrovolné: Napiš jména českých tenistů.

Znáš světové tenisové soutěže?

Pracovní sešit str. 10 cv. 4 - povinné

Český jazyk:

Nauka o slově - opakování

učebnice str. 27  - cv 1.  nahoře - Vysvětli význam slov tučně vyznačených. - ústně

Jaké roční období je v článku popsáno?

Podle čeho to je poznat? - písemně

Slohové cvičení - Příprava na vycházku

Prohlédni si obrázek. Napiš seznam věcí, které si vezmeš na výlet v zimě na hory.

Slova rozděl do skupin, které označíš slovem nadřazeným.

např. OBLEČENÍ - rolák, punčocháče, temotriko...

psaní: písanka str. 12 - dokonči

Prvouka:

učebnice str. 14  - přečti si

Ať se ti dobře daří.

Ahoj.

Středa 11. 11.

Pro dobrou náladu - posílám návod na  dekoraci - svatomartinská husa

husa_dekorace.pdf (345.87 kB)

Matematika:

rozcvička: násobení, dělení 1, 2, 3, 4, 5

Volíš ci cvičení- začni hned prvním, vypočítej si alespoň dvě cvičení.

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1495&action=show#selid

Počítáme se závorkami:

pracovní sešit (oranžový) str. 10, cv. 1 - celé

Pokud jsou v příkladu závorky, počítám je jako první!

online nápověda: pusť si cvičení 1: http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-22/

Český jazyk - Opakování - Nauka o slově

Pracovní sešit- str. 20 - přečti si text a vypracuj cvičení a) b)c)d)e)

čtení: Včera jsi vyřešil/a matematickou šifru: Svátek má Martin. Posílám ti povídán o svatém

Martinovi. Básničku si napiš do sešitu na čtení. Přečti si, jak to bylo s Martinem a zkus příběh

převyprávět. Pod básničku nakresli obrázek - ilustraci vystihující legendu o svatém Martinovi.

čtení_11.11.Martin.pdf (97.62 kB)

Měj pohodový den. Ahoj.

úterý 10. 11.

Český jazyk - Slova příbuzná

Můžeš si pro zopakování pustit následující video

Pracovní sešit str. 19 - cv. 1 - podtrhávej tužkou pomocí pravítka - podobná práce jako včera - viz zápis ve školním sešitě

 str. 19 cv. 2 - Slova příbuzná vybarvuj vždy jednou barvou. + vyber si tři slova z 

jednoho řádku a použij je ve větě. Připomínám: Na začátku věty píšeme velké písmeno, ve

vetě musí někdo něco dělat.

str. 19. cv. 4  - Doporučuji: Nejprve si vybarvi slova příbuzná, pak je vypiš do sloupečku.

+ Vyber si jeden sloupeček a použij slova ve větách.

Písanka: str. 12 - prvních šest řádků - slovo LEV - píšeš malým psacím písmem

Matematika:  o n více, méně, nkrát více, méně - násobení, dělení 0, 1, 2, 3, 4, 10

Šifra pro dnešní den.

  6 . 3 21 + 21    9 . 3
  8 . 4 25 + 25    4 . 3
  9 . 4    3 . 3 20 + 20
10 . 4 18 + 18 20 + 16
  3 . 4    8 . 3    9 : 3
40 - 13  24 : 4    2 . 5
 27 : 3    

Pokračujeme v pracovním sešitu ze včera - ten oranžový.

str. 7 cv. 1  - o 2 více - přičítáš 2; 2krát více - násobíš 2;

                     oméně - odčítáš 3, 3krát méně - dělíš 3

str 7 cv. 2 - vypočítej první, druhý, třetí, čtvrtý sloupeček

Na vysvětlenou: činitel říkáme číslům, která mezi sebou násobíme.

         6 . 2 = 12  

činitel . činitel = součin

Měj pohodový den.

pondělí 9. 11.

Český jazyk - hra s písmenky - pro dnešní den tu máme slovo ČESKÁ REPUBLIKA

přesouvej písmenka a tvoř slova (to už znáš)

učebnice str. 26 - SLOVA PŘÍBUZNÁ -

Přečti si text ve cvičení 1 - podtrženým slovům říkáme slova příbuzná.

Udělej si zápis do školního sešitu + písemně vypracuj cvičení 2a - třetí řádek zkus sám/sama

zápis: čj_9.11.pdf (452.91 kB)

str 26. cv. 3 - tvoř slova s kořenem HRAD - Tři slova použij ve větě. - písemně

Matematika: - opakujeme násobení, dělení 1, 2, 3, 4, 10

Šifra pro dnešní den. Napiš, jak spolu slova souvisí?

  3 : 3

22 + 18   11 + 10
  8 . 3    6 . 4 100 - 60
50 - 8   7 . 3     6 . 2
30 : 5 24 + 24     6 + 5
36 : 4   2 . 2    24 - 12
    7 . 4  
  15 : 5  
  12 : 2  
    3 . 4  

Pracovní sešit - oranžový - posílám obrázek PS3_počítáme_do_sta.pdf (838.04 kB)

str. 6 cv. 1 - vybarvuj násobky

(2 - žlutě, 3 - oranžově, 4 červeně, 10 - tužkou č. 2 - netlač na tužku ani na pastelky)

str. 6 cv. 2 - nejprve počítáš modrá políčka, pak počítáš bílá.

str. 6 cv. 3 - PODÍL -říkáme výsledku dělení

Prvouka - Česká republika učebnice str. 13

V pátek sis pustil/a krátké video o České republice a naučil/a ses slova naší hymny

Dneska si to nejdůležitější zapiš do sešitu.

zápis: prv_9.11.pdf (439.7 kB)

Ahoj. Měj krásný den.

pátek 6. 11.

Český jazyk - čtení

Dnešní den otevřeme čtením z knihy Děti z Bullerbynu.

Přečti si kapitolu "Jednotíme řepu..." na straně 22 - 26

Až budeš mít přečteno:

Do sešitu čtení (velký červený) si napiš dnešní datum, název kapitoly a odpověz na následující

otázky: pozn. Odpovědi piš celou větou.

1. Kdo je Kristin?

2. Proč děti běžely ke Kristin?

3. Kolik peněz si vydělala Lisa?

   Co s penězi udělala a proč?          

Knížku si neuklízej, budeš ji potřebovat k další práci.

Český jazyk - mluvnice - Opakujeme - Nauka o slově

Do školního sešitu si napiš datum, nadpis z pracovního listu a vypracuj úkoly pod textem.

čj_6.11._opakovani.pdf (87.39 kB)

Matematika - Budeš potřebovat pravítko.

Včera ti vyšlo tři krát deset, to se rovná 30. Je to například počet dní v měsíci listopadu.

Šifra pro dnešní den. Co znamená?

30:5 40 : 5 40 - 13
32 : 4 25 : 5   2 . 10
  8 . 3   9 . 3 21 : 3
  15 : 3  
    5 . 10  

Pracovní sešit str. 42 -

ÚSEČKA JE ČÁST PŘÍMKY (leží na přímce), JE OHRANIČENA BODY.

cvičení 1, 2 posílám ti nápovědu - určitě si ji pusť.

Při měření délky úsečky si dej pozor na začátek!

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-42/

Prvouka - Vyluštil/a jsi šifru? Je to jeden ze státních symbolů České republiky.

Přes víkend se nauč text naší hymny. http://www.mujstat.cz/statni_hymna_cr.aspx

Podívej se na video o České republice.

http://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

V pondělí vše zapíšeme.

čtvrtek 5. 11.

Matematika dělení číslem 10

rozcvička: Šifra pro dnešní den: Vyřeš šifru a zkus napsat, co by číslo mohlo znamenat.

    9 . 4 24 : 3
    3 . 5 30 - 6
    9 : 3 21 + 21
   24 : 4   8 . 3
   4 . 10  50 - 14
   27 : 3  
  18 + 18  

sifrovací_tabulka.pdf (29.08 kB)

Pracovní sešit str. 38 - přečti si tabulku - dělení číslem 10 - To je snadné, že?

20 : 10 = 2   30 : 10 = 3   40 : 10 = 4 ...

Cvičení 1 - na každém koláči je číslem označený počet semínek

Na jednom dílku koláče je jedno semínko.

Koláč má celkem 10 dílků = na koláči je celkem 10 semínek.

Výpočet: 10 : 10 =1 znamená, že na jednom dílku koláče je jedno semínko.

 

    cv. 2, 3 - by mělo být snadné

kontrola: Pozor! Někteří máte trochu jinou verzi pracovního sešitu- ve cvičení 2 řešíte pouze úlohu 2a - se švestkami.

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-38/

Český jazyk - pokračuje - Slova citově zabarvená

rozcvička:http://www.skolasnadhledem.cz/game/582 Musíš projít dvě cvičení, pak dostaneš

hodnocení.

PS str. 17 cv. 1, 2 - podtrhej slova citově zabarvená (použij pravítko a ořezanou tužku)

Slovo citově zabarvené může být i sloveso (někdo něco dělá). příklad: spinká, necpi se

+ tvoř dvojice slov citově zabarvené - neutrální  - 4 dvojice

příklad: pejsánek - pes, necpi se - nejez tolik ... !piš, co víš! - zkus to bez pomoci rodičů.

čtení- vezmi si svou rozečtenou knihu a přečti alespoň jednu kapitolu.

Měj pohodový den.

středa 4. 11.

Matematika - násobení číslem 10

Pracovní sešit - str. 36 nahoře - prohlédni si příklady na násobení 10.

0 . 10 = 0 (vždy, když násobíme nulou, je výsledek nula)

1 . 10 = 10

2 . 10 = 10 + 10 = 20

3 . 10 = 10 + 10 + 10 = 30

...  Násobení číslem 10 je jednoduchý - vždy do výsledku (součinu) napíšeš číslo, kterým násobíš a připíšeš za něj nulu  - 5 . 10 = 50

str. 37 cv. 1 - to bude snadné, nezapomeň vybarvit výsledký příkladů, jak je uvedeno v zdání.

str. 37 cv. 2 - takové cvičení už jsme také počítali na str. 25 - postupuj podle barev - nejprve všechna žlutá okna, pak modrá, bílá, růžová - nepospíchej!

str. 37 cv. 4  - o 10 více - k číslu přičteš 10

                      10krát více - číslo násobíš 10

Český jazyk - učebnice str. 24 cv.  6. SLOVA CITOVĚ ZABARVENÁ

Napiš si nadpis do školního sešitu.

Přečti si, co je napsané ve žlutém rámečku.

Slova citově zabarvená jsou:

  lichotivá - (zdrobnělá) - kytička, sluníčko, autíčko, Křemílek, Rákokosníček, deštníček ...

  hanlivá - (ošklivá) - čokl (pes), herka (auto, stroj), barabizna (dům), křuska (bota)...

cv. 2 - přečti nahlas - vypracuj písemně do školního sešitu cv. a), b) - odpovídej celou větou

+ piš dvojice slov - citově zabarvené - bez citového zabarvení

příklad: bráškové - bratři

             chlapeček - chlapec

              Ráďa - Radim

Za odměnu ti posílám online cvičení na zopakování slov mnohoznačných.

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07a.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07b.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07c.htm

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/sloh07d.htm

psaní - písanka str. 11 - Doplň do textu chybějící slovo - k připomenutí můžeš použít školní sešit z prvouky nebo učebnici prvouky str. 10 - 11 (viz. pondělní práce) 

pozn. Hlavní město naší republiky je Praha.

Text přepiš - !Nikam nepospíchej, dodržuj sklon písmen, piš na linky a dodržuj výšku malých a velkých písmen!

Posílám ti písničku. Včera básnička Koulelo se, koulelo. Dnes písnička s jiným textem. 

Měj pohodový den. Papá.

úterý 3.11.

Český jazyk - Včera jste vymysleli spoustu slov z písmen LISTOPAD. Za to vám posílám pochvalu.  Jedním z vzniklých slov je i LOS. LOS může být živočich. LOS je také lístek, na který můžeš něco vyhrát v tombole. Připomínám, že těmto slovům říkáme SLOVA MNOHOZNAČNÁ. I dnes budeš s těmito slovy pracovat.

pracovní sešit str. 17 cv. 1., 2 - písemně + vyber si z každého cvičení 3 slova a použij je ve větách, které napíšeš. (1 slovo=2 věty: Na zebru se můžu jít podívat do zoo. Přechodu pro chodce se říká zebra.)

ve cv. 1 nápověda: ( zebra, myš, houba, koš - košík-košíček, zub nebo stolička)

ve cv. 2 nápověda (čeština, angličtina, hodiny, gymnastika, jídlo)

 2a) Slovo zdrobnělé - slovo, které vyjadřujě něco drobného, roztomilého, milého - například STOLIČKA, KOHOUTEK.

čtení - přečti si básničku od Jaroslava Seiferta, Koulelo se koulelo

http://rysava.websnadno.cz/cteni_3.roc/koulelo1.htm

V pravém sloupečku splň zadaný úkol - vždy, když klikneš na šipku, rozbalí se ti nabídka slov, ze které volíš to správné. 1. řádek je vyplněný. Až budeš mít hotovo, dej si kontrolu. Pokud budeš mít vše správně, přepiš si řešení do sešitu (5 řádků).

Řešení najdeš pro kontrolu v teams (celá třída - modroneonový erb) -na horní liště- dokumenty - výukové materiály - český jazyk - 3.11.básnička.

Nakresli k básničce ilustraci.

Matematika - dělení pěti

rozcvička:http://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele5_6.htm

pracovní sešit str. 35 cv. 1, 2, 3

Číslo 5krát menší než 15. (dělíš pěti)   15:5=3

Číslo o 5 menší než 15. (odečítáš 5)  15-5=10

Posílám ti něco pro radost. Můžeš si vyrobit záložku do knížky.

pondělí 2.11.

Milí rytíři, milé rytířky, ahoj. Snad jste měli pohodový týden. Nabrali jste sílu a energii do další práce. Jak se říká: "Bez práce nejsou koláče". Už víš co to znamená, tak jdeme do toho.

Český jazyk - Včera začal předposlední měsíc v roce - LISTOPAD - pohraj si s tímto slovem. Použij jednotlivá písmenka a vymýšlej a piš slova. (to už znáš)

učebnice str. 24 -

SLOVO MNOHOZNAČNÉ

- slovo, které má více významů     .....................zapiš si  do školního sešitu

cvičení 1. si vypracuj ústně - řešení ti posílám 2.11._ucebnice_čj.pdf (183.75 kB)

cvičení 2. Vypracuj písemně do školního sešitu.

příklad: list - ze stromu - V listopadu je většina listnatých stromů bez listí.

             list - v sešitě - Sešit na Víkendový deníček má 10 listů.

             list - v pile - Pilkový list se časem otupí.

             list - pracovní list - Paní učitelka nám zadává úkoly na procvičení na pracovním listě.

Čtení s porozuměním: Přečti si článek o Dušičkách a odpověz na otázky pod textem. V dokumentu jsou dva texty, jsou téměř stejné. Jen do prvního se vloudila slova, která tam nepatří. Určitě úkoly splň. Budeš to potřebovat do prvouky. dušičky.pdf (72.13 kB)

Prvouka - učebnice strana 10,11 

Přečti  si na str. 10 ještě jednou: Jak vypadají malé obce a na str. 11 Velké obce.

V sešitě si připrav dva sloupečky, které nadepíšeš Malé obce ;  Velké obce - do každého sloupečku napiš vhodná slova - použij i ta, která se zatoulala do textu DUŠIČKY.

Vymysli a napiš i další např. na vesnici - hřiště; ve městě - sportovní areál ...

                                              na vesnici - zamrzlý rybník; ve městě - zimní stadion

                                              na vesnici - louka,les; ve městě - park

Jak to má vypadat: 2.11.obec.pdf (29.98 kB)

Matematika - dělení 5

Zopakuj si násobilku 5

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/nasobky/prirazovani5.htm

http://kolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/najdi-vetrelce/pocitame.html

http://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/5/kocici-hrani/nasobeni5priklad5.htm

Matýskova matematika 6. díl - vyvození násobení a dělení (fialová)

str. 34 cv. 1, 2, 3 - písemně

kontrola: http://matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-34/

pátek 23. 10.

Český jazyk - Slova NADŘAZENÁ,  PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ

učebnice str. 23 - cv. 2 

svetr, košile, šaty, čepice, kalhoty(slova souřadná) - OBLEČENÍ (slovo nadřazené)

 TUŽKA do řady nepatří. (PSACÍ POTŘEBA)

kopretina, tulipán, slunečnice, pampeliška - KVĚTINY

BUK  do řady nepatří. (STROM)

sklenička, talíř, hrnec, pánev, vařečka - KUCHYŇSKÉ POTŘEBY

KARTÁČEK do řady nepatří. (HYGIENICKÁ POTŘEBA)

učebnice str. 23 cv. 3 - vypracuj písemně do školního sešitu

příklad:

jablko, hruška, jahoda - OVOCE

Pracovní sešit str. 16 cv. 4. 1. - Nejprve si jednou barvou vyznač slova, která k sobě patří, pak je vypiš na linku a připiš k nim slovo nadřazené.

příklad:

běh, tenis, lyžování, plavání - SPORT

PS str. 16 cv. 4. 2.

PS str. 16 cv. 4. 3.  - Vybarvi slovo, které do řady nepatří.

Matematika - rozcvička: šifra pro dnešní den Dnes od někoho z vás.

20 + 1

23 – 2

5 + 0

50 – 10

4 + 4

18 – 9

10 + 8

20 – 2

2 + 1

18 – 8

21 + 6

4 – 1

5 + 5

20 – 10

31 + 1

60 + 0

Dnes bychom měli mít geometrii. Připrav si dva bílé papíry, ořezanou tužku č. 2 a pravítko nebo trojúhelník s ryskou. Na jeden papír splň následující úkoly:

1. Narýsuj bod Bpřímku p, která tímto bodem neprochází.
2. Narýsuj bod Apřímku s, která tímto bodem prochází.
3. Narýsuj 2 přímky m,n , které se protínají a jejich průsečík označ bodem X.

! BOD označujeme VELKÝM PÍSMENEM,  přímku označujeme malým písmenem.
Na druhý papír NARÝSUJ libovolný obrázek. Trénuj rýsování pomocí ořezané tužky a

pravítka! Na tužku netlač! Když otočíš papír, nemělo by být vidět, co jsi rýsoval/a.

Obrázek si můžeš lehce vybarvit pastelkou. Něpřetahuj. Můžeš použít i kružítko. Při použití

kružítka ti doporučuji podložit papír sešitem nebo alespoň dvěma dalšími papíry.

Čtení - Přečti si pokračování z knihy Děti z Bullerbynu.

Vymysli tři otázky, napiš je. Zahraj si na ILUSTRÁTORA - ILUSTRÁTORKU.Nakresli obrázek

k úryvku.

Bullerbyn2.pdf (1.27 MB)

UPOZORNĚNÍ!

 Příští týden výuka neprobíhá. Ale, každý den si spočítej sloupeček příkladů Násobení (měl/a bys je mít u sebe) - příklady přepisuj do sešitu. Nahoru napiš vždy číslo sloupečku. Nebo si vezmi pruh papíru, přilož za = a zapisuj výsledky. Opět platí, na proužek napiš číslo sloupečku. nasobilka_2_3_4.pdf (165.11 kB)

Každý den si přečti alespoň jednu kapitolu z knihy!

Nezapomeň na víkendový deník.

Měj se pohodově. Ahoj. p. uč. Šárka

26. - 27. 10. - Dny volna

28. 10. - Státní svátek

29. 10. - 30. 10. - Podzimní prázdniny

čtvrtek 22. 10.

Matematika - rozcvička: šifra pro dnešní den

16 : 4

15 : 3

70 – 22

8 : 2

2 . 3

8 : 4

2 + 3

8 . 3

40 + 10

21 : 3

3 . 3

3 + 0

20 – 9

5 . 3

20 : 4

6 . 4

20 + 20

9 . 4

6 . 2 

8 . 4

28 + 20

2 . 5

 

PS- str. 5 cv. 3 - příklady na sčítání a odčítání - Rozhodni a napiš + nebo -.

Pokud příklad nevychází správně, na místo + nebo mínus napiš "šklebíka" .

Příklad přepiš do školního sešitu (s lamou) a vymysli a napiš všechny možnosti, aby

příklad dával smysl.

Vzor:  54 ☹ 7 = 48 -  hned první příklad

          54  -  6 = 48 

         55  -  7 = 48

         54 -  7  = 47

+ vyber si jeden příklad a vymysli k němu slovní úlohu.

Český jazyk - Slova souznačná - učebnice str. 22 - 23

Slovům, která mají stejný nebo podobný význam, říkáme SYNONYMA - slova SOUZNAČNÁ.

Například: děvče - holka - dívka nebo chlapec - kluk - hoch

uč. str. 22 cv. 1 dole -  přečti si dvojice slov souznačných.

str. 23 cv. 2. - napiš dvojice do školního sešitu + vyber si 3 slova a použij je větách, které napíšeš. 

str. 23 cv. 3. - piš dvojice slov - příklad: říká - povídá

Pracovní sešit str. 16 cv. 1 - !při spojování použij pravítko! Použij ořezané pastelky nebo

tužku.

Prvouka - Místo, kde žiju

V rébusu jsi odhalil/a jedno zajímavé místo v okolí Lučan nad

Nisou.  Můžeš si o tomto místu něco přečíst.

http://www.svetoutdooru.cz/bukova-hora/

Napiš do školního sešitu nadpis: Místo, kde žiju 

Napiš, kam bys ve tvém okolí pozval/a svého kamaráda, který bydlí velmi daleko a nikdy u

tebe nebyl. Napiš také, proč bys ho na to, konkrétní místo pozval, čím je zajímavé, co se ti

líbí.

+ Nauč se psát svou adresu.

Posílám ti vzor obálky: Nemusíš tisknout!

obálka_vysvětlivky.pdf (29.24 kB)

obálka.pdf (6.15 kB)

 

středa 21. 10. 

 

Matematika - rozcvička: šifra pro dnešní den

4 . 2 31 - 10
2 . 5 8 . 4
8 . 3 21 + 21
24 + 18 12 + 12
6 . 3 40 - 13
15 : 3  20 : 2
7 . 3 4 . 4
6 . 2 7 . 3
18 : 3 5 + 0
50 - 2 10 - 9
21 : 3 16 + 16
6 . 4 9 . 4
9 . 3 3 . 3
32 - 8  30 : 3
  8 . 4

Pokud jste vyluštili rébus, víte, co vás nyní čeká.

Prohlédni si následující videa.

http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-10/

Teď už by melo být snadné vyřešit: PS str. 5 cv. 1, 2, 6.

Připomínám, že při počítání postupuješ zdola nahoru a zprava doleva.

Český jazyk - Slova protikladná

PS str. 15 cv. 1 - najdi dvojice slov s opačným významem a vybarvi je stejnou pastelkou

str. 15. cv. 3 - Na linku vždy napiš slovo s opačným výrazem. + Vyber si z každého sloupečku

jednu dvojici slov, použij slova ve větách. (celkem 6 vět) Věty napiš do školního sešitu.

příklad: Popelka byla velmi pracovitá. Její sestra, Dora, byla líná.

Str. 15. cv. 4 - až budeš mít napsaná slova protikladná, obrázky si vybarvi.

Posílám naši oblíbenou písničku pro dobrou náladu.

Mějte krásný středeční den. Papá

úterý 20. 10.

Matematika - rozcvička: šifra pro dnešní den

  7 . 3  30 - 11
  3 . 4     6 . 2
  5 . 3     7 . 4
  8 . 3   15 : 3
  6 . 3   50 - 2
  20 : 4   30 - 9
100 - 50   18 : 3
  18 : 2   20 - 8

Opakujeme - sčítání, odčítání do 100

Pracovní sešit A4 - (ten ze včera) - str. 2 - cv 4, 5, 6

                                                str 4. cv 2  - šedé sloupečky (1., 3. a 5.)

Český jazyk - Slova protikladná - učebnice str. 22 - do školního sešitu si napiš nadpis

Prohlédni si slova ze cvičení 1 - Jsou to slova, která mají opačný význam.

Přidávám další dvojice opačných slov: veselý x smutný, pomalý x rychlý, bojácný x

statečný ...

uč. str. 22 cv. 2) Přečti si povídání o Křemílkovi a Vochomůrkovi. Do sešitu si vypiš do

sloupečku zvýrazněná slova - ke každému slovu vymysli a napiš slovo opačné=protikladné

Příklad: večer  x  ráno  (x označuje protiklad)

            pozdě x ..........

            noc x .........

2b) Vymysli a napiš, proč mohla mít hvězdička černý flíček na tváři. Napiš to

      do sešitu.

Až budeš mít hotovo. Pusť si ukázku.

Zkus vymyslet a napsat další dvojice slov protikladných, která bys použil/a v ukázce

například: horká (povidla) x studená (povidla)

Nezapomeň si přečíst alespoň jednu kapitolu v knize, kterou máš rozečtenou.

pondělí 19. 10

Český jazyk - pracovní sešit str. 14 cv. 1 - přečti si + písemně vypracuj a), b) - povinné

                         cv. 1c) - dobrovolné -  můžeš nakreslit obrázek

                      str. 14. cv. 2, 3 - písemně - povinné

Matematika - opakování počítání do sta - tento týden budeme pracovat s novým pracovním sešitem (žlutooranžový - zdokonalujeme se v počítání do 100 )

prohlédni si video - 1. cvičení - orientace na číselné ose - http://www.matyskova-matematika.cz/7-dil/video/str-2/

teď bude snadné vypracovat:

PS str. 1 cv. 1 - doplň čísla do bublin na obou číselných osách

     str. 1 cv. 3, cv. 6

     a trocha počítání: str. 2 cv. 1, 2, 3 - vše povinné

Dobrovolné - vymysli rébus pro spolužáky, použij šifrovací tabulku

Prvouka - učebnice str. 10 - OBEC - přečti si úvod - vše až po nadpis Malé obce (to už ne)

Měl/a bys vědět, kde se dozvíš o historii obce, kde žiješ. Určitě se to můžeš dočíst

  v kronice města nebo obce. Posílám ti něco málo z historie obce Lučany. Přečti si a

  zkus odpovědět.

Kdy byla obec Lučany nad Nisou povýšena na město?

Co má město ve znaku?

Kde se tento znak objevil? Bylo to před povýšením na město nebo až po něm?

historie_lučany.pdf (56.78 kB)

Více se můžeš dozvědět na internetových stránkach: http://www.lucany.cz/mesto/historie/

pátek 16. 10. 

český jazyk- učebnice str. 21. cv 1. - přečti si zadání a článek.

  do školního sešitu si napiš datum, nadpis Přišel podzim

   Až budeš mít přečteno, vypracuj písemně do školního sešitu cvičení 1a) - řešení najdeš

   v prvním odstavci.

    cvičení 1b) c) d) - si vypracuj ústně - až se sejdeme, povíme si o podzimu.

    str. 21 cv. 2a) - vypracuj písemně

Matematika - šifra na dnešní den

9 : 3 7 . 3  5 . 2
20 : 4 10 . 4 3 . 3
25 + 25 15 : 3 100 - 58
8 . 4 0 + 2 10 : 2
18 : 3 75 - 25 2 . 2
8 . 3 6 : 2 3 . 1
40 : 4 4 : 4 7 . 4
32 : 4 30 + 18 2 . 3
60 - 12 28 : 4 24 + 24

Zopakuj si řadu násobků 5

pracovní sešit str. 31 - celá

Ke kontrole můžeš použít Matýskovu matematiku online:

http://www.matyskova-matematika.cz/matyskova-matematika-6-dil/video/str-31/

Český jazyk - čtení - přečti si další kapitolu z knihy Děti z Bullerbynu, vymysli 3 otázky

                    k textu, nakresli obrázek. Bullerbyn1.pdf (944.84 kB)

! Nezapomeň na pravidelný úkol - "víkendový deník"!

Když budeš něco potřebovat dovysvětlit, napiš mi přes Office365 - Teams

Měj se krásně, opatruj se.

čtvrtek 15. 10.

Český jazyk - učebnice str. 20 cv. 1 - přečti si celou ukázku V ukázce jsou tři odstavce,

v každém odstavci je popis. V prvním odstavci, který je označen kormidlem,  je popis muže.

V druhém odstavci je popsána žena. V posledním odstavci je popsána kajuta. Vyber si

jeden odstavec, nakresli k němu obrázek a popiš ho.

Do školního sešitu napiš datum a nadpis: Můj pokojíček

Popiš svůj pokojíček - napiš, jaký máš v pokojíčku nábytek - velikost a barvu, jakou máš

barvu zdí, stropu, co máš na podlaze, jaké hračky...

Matematika - Posílám ti šifrovací tabulku, můžeš si ji přepsat nebo vytisknout.

                      Budeme s ní pracovat každý den.

sifrovací_tabulka.pdf (29.08 kB)

Vypočítej příklady, ke každému výsledku patří jedno písmeno ze šifrovací tabulky. Vyřeš šifru, napiš jak spolu tato dvě slova souvisí. Počítej a piš zezadu do školního sešit (ten s lamou). jeden sloupeček = jedno slovo

 21 : 3       18 :3
  8 . 4        6 . 2
10 . 4     50 - 15
20 : 4     9 . 4
100 - 50      3 . 4
8 . 3    30 : 3
8 : 4    

Násobilka 5

Doplň si do školního sešitu zápis + nauč se řadu násobků.

Při zapisování příkladů pod housenku zapisuješ postupně. Napíšeš příklad a výsledek,

další příklad a další výsledek. Dodržuj úpravu - jedna číslice, jeden znak je vždy v jednom

okně!

nasobilka_5.pdf (407.22 kB)

Můžeš vymyslet šifru pro své spolužáky. Když mi ji pošleš, přepíšu ji a zadám.

Prvouka - Nauč se poznávat listnaté stromy. V ukázce je jedna chyba. Pokud jsi vyluštil/a

šifru, měl/a bys na to přijít.

Až půjdeš na procházku, nasbírej si listy. Suchý list polož pod papír, měkkou pastelkou

nebo tužkou překresli list. Ke každému listu si napiš název stromu, ze kterého spadl.

Vyrobíš si tak vzorník stromů, které rostou ve tvém okolí.

Posílám ti ukázku.

listy_stromu.pdf (473.32 kB)

Přečti si alespoň jednu kapitolu z rozečtené knihy - !ČTI KAŽDÝ DEN!

Připomínám, že po podzimních prázdninách budu vybírat čtenářskou kartu.

Měj pohodový den. Ahoj.

středa 14. 10. 

Český jazyk - učebnice str. 19. cv. 21 - přečti si - do školního sešitu si napiš datum a vypiš slovní spojení, ve kterých jsi doplňoval/ a chybějící písmeno - příklad: pirátská plachetní loď

cv. 21b) Zkus vysvětlit a napsat co je kajuta, k čemu slouží.

cv. 21c) Co je dalekohled, k čemu slouží?

Nakresli si na bílý papír loď, na které bys mohl/a přeplout celý svět. Jednotlivé části lodi popiš. Můžeš použít slova ze cvičení 23. 

Matematika -    pracovní sešit str. 29 - přečti si žlutý rámeček nahoře

cv. 1  - číslo 4krát menší než 16 - číslo 16 dělím 4 - zapisuji 16:4 = 4

            číslo o 4 menší než 16 - od čísla 16 odečtu číslo 4 - zapisuji 16 - 4 = 12

  cv. 2 - doplň tabulku - pozor: v řádku o 4 méně - odečítáš číslo 4

                                                v řádku 4krát méně - dělíš číslem 4 

procvičuj násobení, dělení na školákově

https://skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni-4

 

  40     0
o 4 méně 36     zatím neumíme
4krát méně 10     0

                                         

Posílám vám písničku pro radost. Máte ji vloženou i na Office365