Obsah

6. 1. 2021

ČTENÍ

Vše naleznete opět v Teamsech tak, jak jste již zvyklí (naskenovanou stránku z čítanky i otázky). Nezapomeňte zaslat VČAS úkol.

 

4. 1. 2021

ČTENÍ

Na Teamsech naleznete naskenovanou stránku z čítanky. Informace jsou: 

4. třída, Český jazyk a nahoře v liště - Příspěvky. Naskenovaná stránka je potom v Souborech.

 

27. 11. 2020

Ahoj děti, dnes si zopakujete vyjmenovaná slova po S. V PS strana 28 cvičení 1, 2, 3. Cvičení 1 - doplňujete i/y, Potom podtrhnete vyjmenovaná slova po S a napíšete slova příbuzná. Pečlivě si přečtěte, kam to napíšete! Potom napíšete alespoň dva DALŠÍ ptáky, kteří u nás přezimují.

U cvičení 2 opět doplníte i/y a slova v závorkách napíšete ve správném tvaru. 

U cvičení 3 napíšete věty ve správném tvaru. 

Opravíme vše v pondělí ve škole.

 

26. 11. 2020

Ahoj děti, dnes si připravte učebnici na straně 33. Pracovat budeme společně. Samostatně si pak zapíšete do školního sešitu modrou tabulku.

ČTENÍ

Čítanka strana 47

https://youtu.be/eXpIdyrUrTw

https://youtu.be/CoLoiXx0U4Y

ZÁPIS A OTÁZKY

 

25. 11. 2020

Ahoj děti, dnes budeme pracovat opět společně. Tentokrát v pracovním sešitě.

ČTENÍ

Čítanka strana 45 - 45

Tentokrát neodpovídáte na otázky, ale do sešitu čtení přepíšete PŘÍSLOVÍ A RČENÍ ze strany 45. Nezapomeňte na dnešní datum.

 

24. 11. 2020

Ahoj děti, dnes si připravte učebnici českého jazyka na straně 32 - čeká nás opakování vyjmenovaných slov po P.

 

23. 11. 2020

Ahoj děti, dnes budeme pracovat v pracovním sešitě, čekájí nás opět vyjmenovaná slova.....

 

ČTENÍ

Čítanka strana 41 - 44

Do sešitu odpovězte pouze na otázku 1 ze strany 44.

 

20. 11. 2020

Ahoj děti, dnes mám školení - tak aby se vám nestýskalo po učení :-) učebnice strana 31 cvičení 2 (písemně do sešitu).

 

19. 11. 2020

Dnes budete potřebovat pracovní sešit. Pracovat budeme nejprve společně, ale samozřejmě vás čeká i trochu samostatné práce. Samostatně cvičení 4 na straně 25 - písemně do sešitu.

ČTENÍ

Čítanka strana 37 - 40.

Odpovězte mi do sešitu pouze na tuto otázku: Jaké znaky pohádky jste našli v této pohádce? (psali jste si zápis do sešitu, tak jej můžete použít)

 

18. 11. 2020

Ahoj děti, tak jste jistě odpočaté a jdeme na další vyjmenovaná slova - už nás čeká opakování vyjmenovaných slov po M. Budete dnes potřebovat učebnici strana 30 a sešit.

Modrou tabulku zapsat do sešitu.

ČTENÍ

Čítanka strana 36. Do sešitu čtení vypište rýmy + zápis a básničku se naučte zpaměti. Budu ji zkoušet hned po příchodu do školy.

Zápis

 

16. 11. 2020

Ahoj děti, dnes si připravte si PS a psací potřeby. PS strana 24 (celá) u cvičení 3 určuji navíc základní skladební dvojici - podtrhávám.

ČTENÍ

Čítanka strana 35. 

Odpovězte pouze na otázku číslo 1 na stránce 35.

Otázka 2 = zápis do sešitu - víc vám povím na Teams. 

Zápis

 

13. 11. 2020

Ahoj děti, dnes budeme opakovat vyjmenovaná slova po L - budete potřebovat pouze učebnici a sešit.

 

12. 11. 2020

Ahoj děti, dnes budete potřebovat PS str. 23.

ČTENÍ

Čítanka str. 32 - 34

Odpovězte pouze na otázku 2 ze strany 34 a do sešitu čtení si napište "Přísloví a rčení o štěstí a rozumu" a zápis.

Karel Jaromír Erben

 

11. 11. 2020

Ahoj děti, dnes si procvičíme na Teams vaše včerejší zadání a potom budeme pokračovat dále v PS na straně 22 (celá strana).

ČTENÍ

Čítanka strana 31. Začíná být pěkná zima, tak si přečtěte příběh o Kateřince a tlustém červeném svetru. 

Na konci máte otázku - já jsem vám šest slov zadala, tak z nich vymyslete příběh.

SLOVA: Pes, kočka, sníh, stopy, pomoc, záchrana.

 

10. 11. 2020

Ahoj děti. Dnes si připravte pracovní sešit i učebnici. zbytek se dozvíte v on-line hodině podle časů jednotlivých skupin. Samozřejmě budeme procvičovat vyjmenovaná slova po B.

 

9. 11. 2020

A už nás opět čekají vyjmenovaná slova. Všechna budeme postupně společně opakovat. Samozřejmě začneme vyjmenovanými slovy po B.

Dnes budeme potřebovat učebnici i PS.                                                                                 Do sešitu potom zapsat modrou tabulku ze strany 28.

ČTENÍ

Čítanka str. 28 - 30.

Odpovědi na otázky na straně 29 si napište do sešitu. S odpovědí na druhou otázku ti dnes pomůže hudební výchova.

Nezapomeň nakreslit slona.

 

6. 11. 2020

Ahoj děti, dnes vyjímečně budete pracovat samostatně - opět pouze opakovat. PS str. 20

 

5. 11. 2020

Ahoj děti, tak si dnes na Teams procvičíme opět vše naučené. Budeme se držet latinského přísloví: OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROUSTI :-)

Budete potřebovat učebnici a "sešit". Písemně cvičení 7 na straně 24.

ČTENÍ

Čítanka strana 24 - 25

Tentokrát mi do sešitu odpovězte pouze na otázky na str. 24 (jsou dvě a jsou velice lehké).

Potom si ale vyberte jedno zvířátko, které žije v lese a napište mi o něm. Pomůže vám encyklopedie či internet.

 

4. 11. 2020

Opět dnes budeme společně procvičovat na Teams v PS, to co už jsme se naučili. takže dnes nás čeká celá strana 19.

ČTENÍ

Čítanka strana 21 - 23. Nezapomeňte na odpovědi na otázky v čítance na konci článku. A na závěr odměna.

https://www.youtube.com/watch?v=MK3piT6ibkc

 

3. 11. 2020

Opět dnes budeme společně procvičovat na Teams zdvojené souhlásky.

Připravte si pracovní sešit. 

 

2. 11. 2020

Opět dnes budeme společně procvičovat na Teams. Tentokrát si povíme o zdvojených souhláskách.

Budeme pracovat v učebnici na straně 22. Také si připravte sešit.

(dnešní omluvení či nepřipojení - písemně strana 22 cv. 2, 3, 4)

ČTENÍ

Čítanka strana 18

Do sešitu napište dnešní datum, odpovězte na otázky pod textem a nakreslete pěkný obrázek.

 

23. 10. 2020

Opět dnes budeme společně procvičovat na Teams. A zase nás čekají skupiny bě/bje, vě/vje a pě a ještě něco navíc...... PS str. 17. Doplnit a u 3b) určit základní skladební dvojice.

 

22. 10. 2020

Dnes budete potřebovat PS - zopakujeme si společně na Teams, co jsme se včera naučili o skupinách bě/bje, vě/vje a pě.

ČTENÍ

Čítanka strana 14-15. 

Tentokrát mi odpovězte na otázky: 

1. Jaká je lasička maminka?

2. Kde mají cvrčci uši?

3. Jakým způsobem vydává žabák zvuky, když vábí samičku? 

Odpovědi mi pošlete na Teams.

 

21. 10. 2020

Dnes si připravíme učebnice. Čeká nás těžká látka - skupiny bě, bje, vě, vje. Do sešitu si přepíšeme žlutou tabulku z učebnice na straně 21 a vše si vysvětlíme přes Teams.

Nepřipojení na Teams - přepsat na procvičení cvičení 1 a 3 na straně 21 a zaslat ke kontrole.

ČTENÍ

Čítanka strana 11-13

https://www.youtube.com/watch?v=R2ZtfQIpALs

 

20. 10. 2020

Dnes si připravíme pouze pracovní sešity. Nejprve si opět společně zopakujeme předložky a předpony a potom budeme procvičovat předložku bez a předpony bez-, roz-, vz-. Téměř vše zvládneme na Teamsech společně - nepřipojení dodělat samostatně a zaslat ke kontrole.

PS str. str.15 cv. 1 a strana 16 cv. 2, 3, 4, 5 - u cv. 5 barevně vyznačit předpony.

19. 10. 2020

Učebnice str. 20 cvičení 1, 2, 3, 4 (nepřipojení na online výuku písemně cvičení 1, 3, 4, ostatní dostanou zadání z online výuky)

ČTENÍ

Čítanka str. 10 - Jak vznikla příjmení

Úkol: Zkus vymyslet nebo najít (pomůže Ti internet), jak vzniklo Tvé příjmení.

 

16. 10. 2020

Učebnice str. 19, cv. 1, 2, 3 - nepřipojení na online výuku písemně.

PS str. 15 cv. 1, 2, 3.

NEZAPOMEŇTE NA DENÍKY - stále platí.

 

15. 10. 2020

Učebnice strana 18 cvičení 2 - budeme dělat společně na Teams. Kdo se nepřipojí udělá sám. Cvičení 2a potom písemně na připravené papíry. (Od každého zvýrazněného slova - je jich 5 - vytvoříte 2, budete mít tedy napsaných 10 slov.

Učebnice sttrana 18 cv. 3 - písemně na připravené papíry.

ČTENÍ

Čítanka strana 7 - 9 (Ambra Černá jde do čtvrté třídy). 

Do sešitu čtení odpovědět na otázky - stačí krátce, nemusíte celou větou. Například u otázky 3 jen jméno Ambřina kamaráda.

 

14. 10. 2020

Dnes budeme pracovat v PS na str. 14 cv. 2

Nejprve doplnit i/y - nezapomeňte si odůvodňovat (nejvíc měkké i, protože to není vyjmenované ani příbuzné slovo)

2a) podtrhnout 10 slov s předponami (píšeme je dohromady s kořenem slova) například: 

      nejvíc - takže už hledáte jen 9 slov ;-) 

2b) u slov vyjít, roustříhat a vyletět dáte pryč předponu a vyměníte ji za jinou, ta slova pak napíšete (příklad na slově namalovat - dám pryč předponu na a vyměním ji za jinou, třeba předponu vy a slovo, které mi vznikne napíšu - tedy vymalovat)

2c) ke slovům máte napsat slova souznačná (připomeneme si, co to jsou slova souznačná: slova, která mají stejný nebo podobný význam - příklad hoch, chlapec, kluk)

2d) vypište slova citově zabarvená (mohou být i lichotivá i hanlivá)

2e) máme si vyhledat, co znamenají slova (jen si zapište): moučnice - truhla nebo místnost k ukládání mouky, špacírka - pěkná hůl, pantáta - hospodář