Navigace

Obsah

Úkoly posílejte v daném termínu na adresu sylva.martinkova@zslucany.cz

7.5.2021

1) Uč. 68/1 a) Přečtěte si texty o cestě dětí do školy 

    Uč. 68/1 b) Přiřaďte obrázky k odstavcům textu

2) Vypište si zepředu do sešitu nová slovíčka 

3) Uč. 68/2b)  Poslechněte si o Alexově cestě do školy a vyberte správná slova ve větách - poslech 20 

4) Zkontrolujte si práci podle řešení 

5) Uč. 69/3a) Připravte si ústní odpovědi na otázky v textu My journey to school

6) Opakujte si present simple ve cvičení

5.5.2021

1) Uč. 67/5 - poslouchejte správnou výslovnost slov v rámečku, slova si opakujte nahlas poslech19 

2) Zopakujte si slovíčka z 19. lekce

3) Vypracujte WB 46/1,2,3,4

 

3.5.2021 - online hodina od 8:55

Classroom rap - překlad povelů

1) Uč. 67/6

2) WB 47/5,6,7

3) Opakování present simple

prezentace 

 

23.4.2021

1) Uč. 65/5 - přečtěte si a poslechněte otázky - poslech - a odpovídejte na ně ústně podle sebe (Yes, I do./No, I don't).

2) Uč. 65/7a) Přečtěte si věty a rozhodněte, zda jsou o vás pravdivě nebo ne.

3) Uč. 65/7 b) Doplňte do vět správné slovo z nabídky. Slova si zapisujte (1..., 2...,3...)

Proveďte kontrolu podle řešení. 

4) Vypracujte WB 45/7,8 - zkontrolujeme v pondělí ve škole

5) Zopakujte si předložky času

21.4.2021

1) Vypište si nová slovíčka  z 18. lekce

2) Zopakujte si význam frekvenčních příslovcí - frequency adverbs  (Máte je mít vypsaná v sešitě z minulé hodiny. Kdo to ještě nemá, musí si je dopsat!)

3) WB 44/1 - spojujte příslovce s procenty 

4) WB 44/2 - Podívejte se na tabulku a rozhodněte o pravdivosti vět (T or F). Chybné věty opravte.

5) WB 44/3 - Teď se podívejte do tabulky ve cv.2 na informace o Benovi a doplňte do vět správně frekvenční příslovce

6) WB 44/4 - Doplňte do tabulky ve cv.2 procenta v posledním sloupečku podle sebe. Podle toho, co jste doplnili do tabulky, teď dopište věty o sobě.

Celou stranu WB44 pošlete ke kontrole do další hodiny.

 

19.4.2021 - online

1) Kontrola zadaných cvičení WB 43/5,6,7

Frequency adverbs

2) Uč. 64/1- Are you a good friend? -poslech 13 

3) Uč. 65/4

prezentace 

 

9.4.2021

1) Zopakujte si slovíčka Daily routine  z minulé hodiny

2) Uč. str. 63/3 a)- poslechněte si, co dělají Gloomovi v neděli odpoledne - poslech 12 

    Uč. str. 63/3 b)Tvořte věty  o Gloomových s použitím slov v rámečku (kontrola poslechem)

3) Uč. 63/5 b) Tvořte správně dvojice - zapisujte si do sešitu (1d, 2 .....)

    Zkontrolujte si, zda jste je utvořili správně podle řešení 

4) Zapište si do sešitu, jak se používají předložky času - Prepositions of time 

    Procvičujte je ve cvičení

7.4.2021

1) Vypište si do sešitu slovíčka Daily routine 

2) Uč. 62/1 - poslechněte si, přečtěte a přeložte článek - poslech 11 

3) Zopakujte si, jak se v angličtině vyjadřuje čas podle videa

4) V článku v učebnici na str. 62/1 vyhledejte všechny časové údaje a zapište si je číslicemi do sešitu tak, jak jdou za sebou (6:50, ......)

5) Zkontrolujte si, zda jste časy zapsali správně podle řešení 

6) WB 42/1,2 - pošlete ke kontrole do pátku 9.4.

 

31.3.2021

1) Uč 60-61 vyzkoušejte si kvíz o Velké Británii - zapisujte si číslo otázky a písmeno odpovědi

2) Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně podle řešení 

3) Pusťte si video, které pojmenovává aktivity během dne 

https://www.youtube.com/watch?v=zzdz7mDW0eI

 

29.3.2021 - online hodina přes Teams

1) Kontrola WB 74 - Fast finishers - prezentace 

2) WB 75/5

3) Uč. 59/6

 

26.3.2021

Vypracujte v pracovním sešitě str. 74 - Fast finishers 

1) WB 74/1 - Doplňte, co říká Fiddle

2) WB 74/2 - Slova z nabídky doplňte do mezer v textu

3) WB 74/3 - Pojmenuj volnočasové aktivity

4) WB 74/4 - Do každé mezery doplň 1 vhodné slovo

24.3.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří present simple  a procvičujte ho ve cvičení 1, cvičení 2

2) Vypracujte cvičení v prac. sešitě - WB str. 75/1, 2, 3, 4 a pošlete ke kontrole do pátku.

 

22.3.2021 - online hodina

Review module 4 - free-time activities, present simple

1) Kontrola Uč. 58/1,2,3, Uč. 59/4,5

2) WB 41/1,2

prezentace 

19.3.2021

1) Uč . 58/1 - ústně přiřaď slova k obrázkům + zopakuj si slovíčka z 13. lekce

2) Uč. 58/2 - Do vět doplň slova z nabídky - pracuj do sešitu

3) Uč. 58/3 - Poslechni si a znova přečti básničku o Fredovi (uč. str. 52) - poslech4  a nahraď v textu obrázky slovy - slova piš do sešitu (pozor na správný pravopis !)

4) Uč.59/4 - Doplň do vět chybějící slovesa a k větě přiřaď obrázek.

                   Zapisuj si to do sešitu (1 take - e, 2..... )

Všechna cvičení si zkontrolujeme v pondělí.

17.3.2021

1) Uč. 56/2 - Poslechněte si, co říká Joanna a odpovídejte na otázky. Odpovědi si zapište.-        poslech9 

2) Zkontrolujte si odpovědi  k poslechu

3) WB 40/1 - Přečtěte si text a rozhodněte o pravdivosti vět (T or F?), chybné věty opravte

4) WB 40/2 - Odpovídejte na otázky Toma jako Julie.

Obě cvičení z pracovního sešitu pošlete ke kontrole do čtvrtečního večera.

 

15.3.2021 - dnes není online hodina

1) Zkontrolujte si cvičení zadaná v pátek a opravte si chyby - kontrola 

2) Uč. 56/1a) - přečtěte si článek Life in Britain

     Uč. 56/1 b) Odpovídejte na otázky k článku - odpovědi si zapište do sešitu

3) Zkontrolujte si odpovědi podle řešení 

4) Zopakujte si, jak se tvoří present simple.

    Úkol: WB 41/3 - pošlete ke kontrole do středy

12.3.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří present simple významových sloves a vyzkoušejte si 

cvičení1

cvičení2

cvičení3

2) Vypracujte WB 39/6 - dejte slova do správného pořadí

3)  WB 39/7 - doplňte správný tvar slovesa v závorce

10.3.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří present simple (i otázky a zápor) pomocí  videa

2) Procvičte si present simple v interaktivních cvičeních. Pokud se spletete, zopakujte cvičení znova a snažte se dosáhnout skóre 100%. Komu se to podaří ve všech 3 cvičeních, může mi poslat na jedničku printscreeny obrazovky.

cvičení1

cvičení 2

cvičení 3

3) Uč. str 53/6 - vyhledej ve čtyřsměrce 10 slov se zdvojeným písmenem. Slova si zapiš do sešitu (1 tennis, 2...)

8.3.2021 - online hodina přes Teams

1) Opakování slovíček z 15. lekce

2) Present Simple - procvičování otázek a záporu

3) Uč. 55/8

4) WB 39/5

prezentace 

 

5.3.2021

1) Uč. 55/4 - Poslouchejte otázky (po každé si ji stopněte) a odpovídejte, kdo děla danou aktivitu (Iza nebo Boris?) - poslech 7 

2) Opište si do sešitu, jak se tvoří přítomný čas prostý - present simple 

3) Uč. 55/6 - Vyber správný tvar slovesa a zapisuj si ho do sešitu ( 1 doesn't go, 2..., 3...  )

4) Zkontroluj si, zda jsi to měl správně podle řešení 

5) Uč. 55/5 - poslouchej a opakuj si nahlas - poslech8 

6) WB 39/5 - zkontrolujeme v pondělí

 

3.3.2021

1) Zopakuj si slovíčka z 15. lekce. Máš už je mít vypsaná z minulé hodiny.

2) Úkol: Vypracuj cvičení na str. 38 v pracovním sešitě

WB 38/1 - zakroužkuj správné sloveso

WB 38/2 - Doplň bubliny, kde lidé říkají, co dělají ve volném čase. 

WB 38/3 - Napiš věty k obrázkům.

WB 38/4 - Vyber si podle sebe 3 aktivity, které děláš, a 3 aktivity, které neděláš. Napiš o tom.

Celou stranu 38 nafoť a pošli ke kontrole nejpozději do další hodiny.

 

1.3.2021

1) Kontrola WB str. 37 - prezentace 

2) Uč. str. 117/Lesson 15 - slovíčka 

3) Talking about free-time activities - Uč. 54/1,

      Uč. 54/2 - poslech 6 

26.2.2021

1) Zopakujte si sloveso like pomocí prezentace 

2) Vypracujte cvičení v pracovním sešitě

    WB 37/4 - Tvořte otázky a krátké odpovědi

    WB 37/5 - Přečtěte si rozhovor a rozhodněte o pravdivosti vět. Chybné věty opravte.

     WB 37/6 - Doplňte správný tvar slovesa like.

Posílat dnes nic nemusíte, všechna cvičení si zkontrolujeme v pondělí.

24.2.2021

1) Uč. str. 116/ Lesson 14 - vypište si nová slovíčka - slovíčka 

2) Uč.str. 52 - Znovu si poslechněte a přeložte básničku Fussy Freddy- poslech4

3) WB 36/1 -Prohlédněte si pokoj vybíravé Charlotty. K písmenům vyhledejte slova z nabídky.

4) WB 36/2 - Napište, co má nebo nemá ráda vybíravá Charlotta.

5) Zkontrolujte si práci podle řešení 

6) Úkol: WB 36/3 - pište věty o Crazy Charleym - nafoťte a pošlete ke kontrole 

Zkuste přijít na to, co mají společného slova, která má Crazy Charley rád.

 

22.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Kontrola WB str. 35

2) Uč.52/2 - Fussy Freddy - poslech4  , čtení, překlad

3) Present simple - sloveso like - Uč. str. 110/12

4) Uč. 53/5

prezentace 

19.2.2021

1) Uč. str 99 - poslechni si a přelož písničku Do you like? - poslech3   

     Neznámá slovíčka si vyhledej ve slovníku a zapiš si je do sešitu. 

2) WB 35/4 - Najdi k otázce správný obrázek a odpověz na ni.

3) WB 35/5 - Dej slova do správného pořadí a větu napiš.

4) WB 35/6 - Doplň do mezer slova z nabídky.

Posílat nic nemusíš, cvičení si zkontrolujeme v pondělí.

17.2.2021

1) Uč. str. 116/Lesson 13 - přečtěte si slovíčka a vypište si jen ta, která neznáte -slovíčka 

2) Zapište si do sešitu výklad  slovesa like

3) WB 34/1 - podle tabulky zjistěte, kdo mluví

 WB 34/2 - podle tabulky ve cv.1 doplňte slova do bublin

 WB 34/3 - vyber si z nabídky 3 věci, které máš rád a tři, které nemáš rád a napiš o tom věty

Celou stranu 34 nafoť a pošli ke kontrole.

 

15.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Kontrola úkolu - Module3: Fast finishers - prezentace 

2) The things I like

     Uč. 50/1 - poslech1 

     Uč. 50/2 - poslech2 

     Uč. 50/3 - Tvořte věty o sobě - I like/ I don't like

3) Uč. 51/4

12.2.2021

1) WB 72/1 - Jim mluví o svém rozvrhu. Najděte věty, které jsou špatně, a opravte je.

2) WB 72/2 - Napište věty podle odpoledního rozvrhu.

3) WB 72/3 - Rozluštěte potraviny v přesmyčkách. Nápovědu najdete v učebnici na str. 42.

4) WB 72/4 - Pište věty, co máte a co nemáte. Nezapomeň správně použít a/ an/ some/ any.

5) WB 72/5 - Do každé mezery doplňte 1 správné slovo.

Dnešní práci nemusíte posílat, zkontrolujeme ji v pondělí při online hodině.

10.2.2021

1) WB 73/1 - najděte v hadovi 10 předmětů a deset čísel a vypište je

2) WB 73/2 - spojte stejné časy

3) Zopakujte si pravidlo pro používání a, an,some, any (máte ho mít v sešitě nebo ho najdete na stránkách z 13.1.) a vypracujte WB 73/3

4) Zkontrolujte si práci podle řešení  a opravte si chyby

5) Úkol: WB 73/4 - pošlete ke kontrole nejpozději do čtvrtka večer

 

8.2.2021 - online hodina

1) Learning diary - WB str. 33/1,2,3,4 

2) My school - WB str. 32/1,2 

Kontrola podle prezentace (159.55 kB)

27.1.2021

1) What time is it? - vyzkoušejte si interaktivní cvičení

2) Zopakujte si sloveso have got  pomocí tohoto cvičení2

3) Zopakujte si použití some a any ve cvičení3

Někteří z vás mi ještě neposlali úkol z minulé hodiny. Pokud ho nedostanu do dnešního večera, budu ho hodnotit pětkou.

25.1.2021 - online hodina přes teams

1) Uč. str. 46-47 Review

2) Úkol - Uč. str. 47/7,8 - napište do školního sešitu a pošlete ke kontrole

22.1.2021

1) Uč. str. 44/1 - poslechněte si a přečtěte rozhovor - poslech63 

     Rozmyslete si, jak byste vy odpovídali na otázky novináře

2) Uč. str. 44/2 - poslechněte si, co říká Sandrine - poslech64  a odpovídejte na otázky. Odpovědi si zapište do sešitu (1 ..., 2...         )

3) Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně - kontrola 

4) Uč. str. 45/3 - Jamil vypráví o škole - přiřaďte k otázkám správné odpovědi

    Správnost si ověřte pomocí poslechu65 

20.1.2021

Zopakujte si tvary slovesa have got -podívejte se na str. 109 do učebnice

Procvičujte sloveso have got pomocí následujících interaktivních cvičení (Pokud budete mít chyby, opakujte cvičení víckrát, až dosáhnete skóre 100%)

cvičení 1- oznamovací věty

cvičení 2 - věty záporné

cvičení 3 - otázky

18.1.2021

1) Opakování have got - prezentace 

2) Úkol: WB str. 31/6 - poslat do večera

15.12021

1) Uč. str. 109/11 - Přečtěte si, jak se používá sloveso have got.

    Stáhněte si výklad  a udělejte zápis do sešitu.

2) Procvičujte si sloveso have got ve cvičení

3) Uč. str. 43/4 - doplňte do rozhovoru tvary slovesa have got. Pište do sešitu.

4) Zkontrolujte si správnost podle řešení , případné chyby si opravte.

5) WB str. 31/4,5 - zkontrolujeme si v pondělí při online hodině

13.1.2021

1) Vypište si nová slovíčka  - Uč. str. 116/ lesson 11

2) Zopakujte si pravidlo  pro používání some, any, a/an 

3) Uč. str. 43/3 - Poslechněte si, co má Nandita k obědu - poslech62 

     43/3 b - Poslech opakujte a zapište do sešitu do dvou sloupečků, co má a co nemá -

                  nezapomeňte správně používat a/an/some/any 

      43/3c - Odpovězte na otázku

4) Zkontrolujte si práci podle řešení1 

5) Vypracujte WB str. 30/1, 2 

6) Zkontrolujte si podle řešení2 

7) Úkol: WB str. 30/3 - nezapomeňte poslat ke kontrole

 

11.1.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. str. 42/1 - překlad slovíček

2) Uč. str. 42/2 - My school lunch box - poslech , čtení a překlad

3) Uč. str. 43 Grammar spot - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

8.1.2021

1) Uč. str. 99 - poslechněte si písničku It´s the weekend- poslech

Přepište si tabulku za písničkou do sešitu a zašktněte, co všechno zpěvák má.

2)Uč. str. 41/8 a -Seřaďte slova ve větě a věty přepište do sešitu.

3) Zkontrolujte si, zda je máte správně - řešení

4) Zopakujte si pravidlo pro používání a/an/some/ any

5) Vypracujte WB str. 29/6 a WB str. 29/7 - práci zkontrolujeme v pondělí v online hodině

 

6.1.2021

1) Uč. str. 108 - bod10

Přečtěte si, jak se v Aj vyjadřuje množství. Zkuste si doplnit obě cvičení Check your grammar (Správné výrazy si zapisujte na papír, ne do učebnice!)

Zkontrolujte si svoji práci podle řešení. Opište si do sešitu pravidlo uvedené v řešení.

2) Uč. str. 41/5 a - poslechněte si, co mají Boris a Zola - poslech

    Uč.str. 41/5b - poslechněte si to znova a udělejte si do sešitu seznam, co mají a co ne

     Uč. str. 41/5c - nakonec napište ve větách, co mají a co ne

 Zkontrolujte si správnost podle řešení Uč.

3) Úkol: WB str. 29/5 - pošlete ke kontrole nejpozději do čtvrtka večer

4.1.2021 - online hodina od 10:00

1) Zopakujte si podle sešitu, jak se v Aj vyjadřuje čas 

2) Uč. str. 116 - lesson 10 - vypište si nová slovíčka, jejich význam vyhledejte ve slovníku

3) Uč. str. 40/1a,b - poslech

4) Uč. str. 40/3 - ústně doplňujte a/an/any

5) WB str. 28/1,2,3,4

6) Práci si zkontrolujte pomocí prezentace

27.11.2020

1) Uč. str. 115/ Lesson 8 - vypište si slovíčka, jejich význam vyhledejte ve slovníku

2) Uč. str. 32/1 - přečtěte si, jak John odpovídá na otázky v dotazníku (Questionnaire)

3) Uč. str. 32/2 - poslechněte si, jak na otázky odpovídá Tereza - poslech 47

    Ve větách vyberte správné výrazy - zapisujte si je do sešitu

4) Zkontrolujte si práci podle řešení

5) Úkol: WB str. 23/5, 6, 7 - neposílejte, zkontrolujeme si to v pondělí 

25.11.2020

1) Uč. str. 31/8a) pusťte si poslech (můžete ho i stopovat) a zapisujte do sešitu, co je v Rosině městě

2) WB str. 22/1 - rozluštěte slova

3) WB str. 22/2 - přečtěte si text a doplňte tabulku o Skyville

4) Zkontrolujte si práci podle řešení

5) Úkol: WB str. 22/3 - Podívejte se do tabulky na Roktown a doplňte text

              WB str. 22/4 - spojte půlky vět

Obě cvičení pošlete ke kontrole.

23.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka Uč. str. 30/1

2) Uč. str. 30/2 - Dream town - poslechněte si a přečtěte text - poslech 

3) Uč. str. 30/3 - rozhodni, zda je věta pravdivá nebo ne

4) Uč. str. 107/9 - There si, there are - podívejte se, jak se tvoří věty kladné, otázky a zápor

5) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

6) Uč. str. 31/5 a), b) - ti, co se nepřipojili k online hodině, pošlou ke kontrole

20.11.2020

1) Uč. str. 98 - poslechněte si a přeložte písničku - song

    Slovíčka, která neznáte si vypište do sešitu a přeložte pomocí slovníku ( např. google)

2) WB str. 21/5 - odpovídejte na otázky podle textu ve cvičení 4

3) WB str. 21/6 - K otázkám přiřaďte vhodnou odpověď.

4) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si svoji práci a opravte chyby

5) Uč. str. 30/1 - vypište si slovíčka, poslechněte si jejich výslovnost a přeložte je - poslech

18.11.2020

1) Uč. str.28/1 - zopakujte si význam slovíček v rámečku

2) Uč. str. 28/2 - Poslechněte si rozhovor. Chybějící slova zapište ve správném pořadí do

sešitu.Poslech si můžete stopovat. - poslech

3) Uč. str. 28/3 - odpovídejte na otázky - pište do sešitu (1 her books, 2 ...)

4) Zkontrolujte si obě cvičení podle řešení 

5) Úkol: WB str. 21/4 - doplňte do textu slova z nabídky - nafoťte a pošlete ke kontrole

16.11.2020

1) Předložky místa - stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

2) Uč. str. 28/1 slova z rámečku si najděte na obrázku

3) Uč. str. 29/4 - Přečtěte si otázku a do odpovědi doplňte správnou předložku podle obrázku na str. 28. Pište do sešitu (1 under, 2 ...,...)

4) Zkontrolujte si předchozí cvičení pomocí poslechu 40

5) Vypracujte WB str. 20/1,2,3 - ti, co neměli online hodinu, si práci zkontrolují podle prezentace

13.11.2020

1) Uč. str. 26/7 - Opakujte si čísla - pusťe si poslech 36

2) WB str.19/5 - podívejte se na obrázky, jak jsou lidé staří, a opravte věty (pokud jsou špatně)

3) WB str. 19/6 - zakroužkuj správné slovo

4) Zkontroluj si práci podle řešení a oprav si chyby, dávej pozor na pravopis

5) Uč. str. 115 Lesson 6 - podívejte se na slovíčka z 6. lekce. Slovíčka, která neznáte, si vypište do sešitu. V pondělí při online hodině si řekneme, co znamenají.

6) Dobrovolný úkol - stáhněte si obrázek a doplňte  jména členů rodiny

11.11.2020

1) Stáhněte si výklad přivlastňování v angličtině, znovu si ho přečtěte a pokud jste to

     ještě neudělali, opište si text v rámečku do sešitu

2) Vypracujte WB str. 19/3,4 (někdo už má hotové)

3) WB str. 18/2 doplňte otázky a odpovědi - dívejte se přitom na obrázek ve cv.1,

  Stick je ten pes, který vypráví o své rodině 

4) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si svoji práci a opravte si chyby

5) Zkuste si interaktivní cvičení - přivlastňujte osobám v závorce - cvičení

 

9.11.2020

1) Uč. str.26 - zopakujte si členy rodiny

2) Stáhněte si a přečtěte si výklad přivlastňování v Aj a udělejte si zápis do sešitu

    Přečíst učebnice str. 105 - bod 5

    Přečíst v učebnici str. 106 - bod 6

3) Uč. str. 27/5 - pište do sešitu a zkontrolujte poslechem 35

4) Uč. str. 27/6 - doplňujte věty

5) Úkol: WB str. 19/3,4

6.11.2020

1) Stáhněte si slovíčka a opište si je do sešitu

2) Uč. str. 26/1 - Mandy mluví o své rodině, prohlédněte si obrázek a hledejte osoby podle

    poslechu 33

3) Uč. str. 26/2a - poslechněte si poslech 34 , potom si přečtěte rozhovor a zkuste doplnit chybějící slova (pište si je do sešitu, ne do učebnice), znovu si pusťte poslech pro kontrolu

4) Stáhněte si řešení a zkontrolujte si práci

5) Úkol: WB str. 18/1 - doplňte jména psů do rodokmenu (family tree), mluví pes ME - nafoťte a pošlete ke kontrole

V pondělí si vyzkoušíme onlinu hodinu, buďte prosím před desátou připojeni k aplikaci Teams, mějte u sebe připraveny všechny věci na angličtinu

4.11.2020

1) Zopakujte si sloveso be - cvičení 1

                                             cvičení 2

2) Uč. str. 23/4 doplňte správný tvar slovesa být do rozhovoru - pište do sešitu

3) Uč. str. 23/5a - doplňte do rozhovoru zájmena - pište do sešitu (1 his, 2..., 3 ...)

4) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si práci a opravte si chyby

5) Úkol: WB str. 69/1,2,3 - nezapomeňte, že v Aj začínají názvy měsíců velkým písmenem

  

2.11.2020

1) Zopakujte si tázací výrazy cvičení1

    a přiřazování odpovědí k otázkám - cvičení2

2) Uč. str. 22/2 - přiřaďte pocity k obrázkům - pište do sešitu ( 1 cold, 2 ...)

3) Uč. str.22/3 - doplňte správné zájmeno - pište do sešitu ( 1 she, 2 ... )

4) Uč. str. 23/8 - v hadovi najděte 10 států - napište je do sešitu ( nezapomeňte, že začínají velkým písmenem)

5) Rozklikněte si řešení a zkontrolujte si svoji práci, opravte si chyby

6) Úkol: WB str. 17/1,2 - nafoťte a pošlete ke kontrole

 

23.10.2020

1) Uč. str. 20/2 - Poslechněte si, co o sobě říká kluk na obrázku - poslech můžete opakovat víckrát.Zelenou tabulku si přepište do sešitu a doplňte ji o informace z nabídky v červeném rámečku. - poslech30

2) Uč. str. 21 - Word mountain (Hora ze slov) - Slovíčka z modrého mraku zařaďte na správný řádek hory - pište do sešitu (ne do učebnice!) - Pokud jste zapomněli, co slova znamenají, vyhledejte si je ve slovníčku.

3) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení

4) Úkol: Vypracujte WB str. 16/1,2,3 a pošlete ke kontrole

O prázdninách si opakujte slovíčka z 1.,2.,3. a 4. lekce

 

21.10.2020

1) Zopakujte si formou interaktivních cvičení tázací výrazy a sloveso být (be). Cvičení opakujte několikrát, dokud nedosáhnete úspěšnost 100%.

cvičení1

cvičení 2

cvičení 3

2) Úkol: Uč. str. 20/1 - přečtěte si text a doplňte chybějící údaje do tabulky. Tabulku si překreslete do sešitu, nepište do učebnice! - pošlete ke kontrole nejpozději do čtvrtka 22.10. 

 

19.10.2020

1/ Uč. str. 98 - pusťte si písničku You and me - do sešitu si přepište tabulku pod písničkou a doplňte do ní údaje (nepište do učebnice!)

2/ Uč. str. 19/9 - Vymyslete otázky k daným odpovědím - pište do sešitu

3/ Zkontrolujte si, zda pracovali správně podle řešení

4/ Vypracujte WB str. 15/6,7

5/ Proveďte kontrolu cvičení a opravte si chyby

 

16.10.2020

1/Uč. str. 19/5 zopakujte si názvy měsíců (v Aj se píšou s velkým písmenem) - poslech

2/ Vypracujte WB str. 14/4 a,b - rozlišujte, zda je o ženu nebo o muže

3/ Zopakujte si podle sešitu význam tázacích výrazů a vypracujte WB str. 15/5

4/ Zkontrolujte si vypracovaná cvičení podle řešení a opravte si chyby

5/ Úkol: Uč str. 19/6 - doplňte do otázek tázacích výrazy a odpovídejte na otázky podle sebe

pište do školního sešitu. Práci nafoťte a pošlete ke kontrole.

 

14.10.2020

1/ Uč. str. 18/1 - zopakujte si význam slovíček v rámečku. Přiřazujte slova k obrázkům. Zkontrolujte si správnost odpovědí podle poslechu - poslech1

2/ Zapište si do sešitu tázací výrazy - zápis

3/ Uč. str. 18/2 - přečtěte si a poslechněte otázky o Rickovi.Podle obrázků odhadujte odpovědi na otázky. Své odhady si zapište do sešitu. - poslech2

4/ Zkontrolujte si správnost svých odhadů podle poslechu a opravte si chyby - poslech3

5/ Vypracujte WB str. 14/1,2,3 - práci nafoťte a pošlete ke kontrole