Obsah

Pátek 7. května

Pracovní sešit 23/3

 

Čtvrtek 6. května

Otestuj si určování druhů číslovek

 

 

Středa 5. května

 

Vygoogli, čím je 5. květen významný v dějinách Československa. Napiš o tom 3 věty. A ty budu opravdu kontrolovat.

 

Úterý 4. května

Parcovní sešit 21/1 pouze c) + d)

 

Pondělí 3. května

Číslovky určité a neurčité

Určité číslovky vyjadřují přesný (konkrétní) počet, pořadí a násobek. Poznáme je také podle toho, že je lze vyjádřit čísly. U určitých číslovek víme přesně, kolik rohlíků máme koupit, kolikrát nám někdo něco pakoval apod.

osm = 8
padesátkrát = 50×
šestý = 6.
dvacet = 20
milion = 1 000 000
třikrát = 3×
třináctý = 13.
stý = 100.

Neurčité číslovky naopak nevyjadřují přesný počet, pořadí, násobek. Tyto číslovky se nedají vyjádřit čísly. Většinou se jedná o výrazy, které bychom nepoužili při počítání běžných příkladů v matematice. Pokud by se nás učitel ptal, kolik je 2 + 8 a my bychom odpověděli, že hodně, moc nadšený by asi nebyl.

Neurčitých číslovek je poměrně málo, patří k nim:

mnoho
několikátý
několik
několikero
mnohonásobný
tolik
několikrát
málo
několikeré

Pracovní sešit 21/2

 

Pátek 23. dubna

Učebnice 103/2 

Napiš celé věty.

 

Čtvrtek 22. dubna

Učebnice 104/4 doplň mě/mně + 104/4a)

Celé cvičení 104/4 + 104/4a) mi pošli ke kontrole do čtvrtka 23. 4. 20:00.

 

Pomůcky k psaní mě/mně:

2. + 4. pád - 2 písmenka - mě

3. + 6. pád - 3 písmenka - mně

 

mě - tebe (mohu ve větě zájmeno mě nahradit zájmenem tebe)

mně - tobě (mohu ve větě zájmeno mně nahradit zájmenem tobě)

 

Tam, kde dáte Vaška, napište mě.

Tam, kde dáte Vaškovi, napište mně.

 

Středa 21. dubna

Pracovní sešit 18/2

Nejprve urči pád tvaru, který máš doplnit. Podle malé tabulky na s. 18 vpravo nahoře doplň správný tvar mě/mně.

 

Úterý 20. dubna

Pracovní sešit 19/1 dole

 

Pondělí 19. duben

Pracovní sešit 20/3

 

Pátek 9. duben

Pracovní sešit 31/4

 

Čtvrtek 8. duben

Napiš 5 vět jednoduchých o své mamince. Dej pozor, aby to byly věty jednoduché a ne souvětí.

 

Středa 7. dubna

Procvič si shodu přísudku s podmětem ve cvičení 01b

Ukazuj si na podmět ta, ty, ti.

 

Úterý 6. dubna

Přečti si žlutou tabulku na s. 130 v učebnici.

Vypracuj do sešitu 130/1

Pokud si na podmět ukážu ti .... bude v přísudku=ve slovese na konci i.

Pokud si na podmět ukážu ty ....bude v přísudku= ve slovese na konci y.

Pokud si na podmět ukážu ta ..... bude v přísudku=ve slovese na konci a.

 

 

Středa 31. března

Vypracuj tato cvičení:

Zapiš je do sešitu.

 

Velikonoce

1. Přečti si text

Velikonoce jsou největšími svátky (1) …………………………. Oslavují zmrtvýchvstání (2) ………………………………………., ke kterému podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Velikonoční svátky připadají na (3) ……………………, která následuje po prvním jarním úplňku. Pokud je však první jarní úplněk v neděli, tak se Velikonoce slaví až další neděli.

K velikonočním symbolům patří (4) …………………………………………….

V České republice patří k velikonočním tradicím (5) ………………………… Na velikonoční pondělí muži a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky pomlázkou z (6) …………………………………, aby je omladily. Ženy poté dávají mužům (7) …………………………………… jako symbol jejich díků a prominutí. 

 

2. Vyber správnou variantu, která se hodí do textu.

1. a) křesťanů                                         2. a) Jiřího Žáčka

    b) indiánů                                                b) Harryho Pottera

    c) eskymáků                                            c) Ježíše Krista

 

3. a) čtvrtek                                             4. a) bábovka a džus                      b) středu                                                  b) beránek a vajíčko              

    c) neděli                                                   c) chleba a sůl

 

5. a) pomlázka                                        6. a) bambusových tyčí

    b) dárky                                                   b) měkkého drátu

    c) stromeček                                           c) vrbového proutí

 

7. a) sklenici okurek

    b) barevná vajíčka

    c) krabici sušenek

 

 

 

 

 

3. Spoj správné dvojice.

 

1. Velký                                                                 a) neděle

2. Škaredá (také Sazometná, Popeleční)           b) pondělí

3. Modré (někdy Žluté)                                         c) úterý

4. Bílá                                                                    d) středa

5. Květná                                                               e) čtvrtek

6. Zelený                                                               f) pátek

7. Šedivé                                                               g) sobota   

 

 

4. Napiš, podle čeho se podle tebe jmenuje Sazometná

   středa.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Doplň, jak se slova řeknou anglicky (nápovědu najdeš

   dole).

 

jaro – ……………………………………………….

Velikonoce – ……………………………………….

Velikonoční pondělí – …………………………….

velikonoční kraslice – …………………………….

Boží hod velikonoční – ……………………………

 

Easter Monday, Easter egg, spring, Easter Day, Easter

 

 

Úterý 30. března

Procvič si určování mluvnických kategorií sloves

 

Pondělí 29. března

Pracovní sešit 12/3, 4

 

Pátek 26. března

Pracovní sešit s. 13/1, 2 nahoře

 

Čtvrtek 25. března

Učebnice hnědá tabulka s 97

Učebnice 97/3

Cvičení 97/3 celé napiš a pošli mi ho do pátku 26. března do 20:00.

 

Středa 24. března

Procvič si určování osoby, čísla a času u sloves

Zkus si cvičení 01 a 02

 

Úterý 23. března

Pracovní sešit 9/3

 

Pondělí 22. března

Učebnice 90/1

Toto cvičení mi pošli do 23. března do 20:00.

 

Pátek 19. března

Učebnice s. 88 - žlutá tabulka

Pracovní sešit s. 9/2

 

Čtvrtek 18. března

Učebnice s. 88/1 

Toto cvičení mi pošli do pátku 19. března 20:00.

 

Středa 17. března

Pracovní sešit 8/2 a)

 

Úterý 16. března

Učebnice s. 87- žlutá tabulka

Pracovní sešit 8/1a)  dole

 

Pondělí 15. března

Učebnice s. 86/ žlutá tabulka + modrá tabulka

Učebnice s. 86/3a), b)

 

Pátek 12. března

Učebnice 85/1 pouze g) 

Toto řešení mi pošli do soboty  13. března 20:00.

 

Čtvrtek 11. března

Pracovní sešit 8/1a), b), c), d), e) f)

 

Středa 10. března

Učebnice 76/9 pouze g)

Toto cvičení mi pošli do čtvrtka 11. 3. do 20:00.

 

Úterý 9. března

Procvič si koncovky přídavných jmen.

Klikni na Spustit kvíz

 

 

Pondělí 8. března

Pracovní sešit s. 6/2 dole

 

Pátek 5. března

Učebnice s. 78/6 - urči pád, číslo, rod a vzor u všech přídavných jmen v textu.

 

Čtvrtek 4. března

Vyber si jedno tvrdé přídavné jméno. Vytvoř slovní spojení tohoto přídavného jména s šesti podstatnými jmény. Každé podstatné jméno bude různého rodu.

Napiš tvary 7. pádu těchto slovních spojení. Vytvoř jednotné i množné číslo.

VZOR:

s veselým kamarádem     ten

s veselou paní                  ta

s veselým setkáním         to

s veselými příběhy          ty/ti

s veselými sousedkami     ty

s veselými slovy                ta

Pomůže ti tabulka na straně 73.  Zkus vytvořit smysluplná slovní spojení.

Tato slovní spojení mi pošli do pátku 5. března do 20:00.

 

 

Středa 3. března

Pracovní sešit 6/1 dole celé cvičení - a), b), c), d)

 

Úterý 2. března

Procvič si doplňování koncovek přídavných jmen.

 

Pondělí 1. března

Pracovmí sešit 4/5, 5/1

 

Pátek 26. února

Učebnice s. 83/8 - cvičení napiš se správnými i, í, y, ý. Uřči druh přídavného jména (T, M, Př).

Cvičení mi pošli do soboty soboty 27. února 20:00.

 

Čtvrtek 25. února

1. Pracovní sešit s. 5/4, 6/2 nahoře

2. Pomoz mamince se třemi domácími pracemi. Svoji činnost vyfoť. Napiš 3 jednoduché věty o tvé pomoci mamince v domácnosti. 

Fotografie tří různých činností, kterými jsi dnes nebo v pátek (případně o víkendu) pomohl mamince, pošli do pátku 26. 2. 20:00 (případně do neděle). Připoj také 3 věty o tvé pomoci mamince.

Středa 24. února

Pracovní sešit s. 4/5, 6

4/5 Pomůže ti tabulka na straně 73 v učebnici.

4/6 Dej pozor na zdvojené souhlásky kořen slova + ný - učebnice s. 28

 

Úterý 23. února

1. Učebnice s. 80/3a)

Pomůže ti skloňování na straně 79.

80/3a) mi pošli vypracovnaé do středy 24. 2. 20:00.

 

Pondělí 22. února

Pracovní sešit s. 4/3, 5/3, 6/1 nahoře

 

Pátek 19. února

Pracovní sešit 5/5

 

Čtvrtek 18. února

Pracovní sešit s. 4/1

 

Středa 17. února

Pracovní sešit 3/4, 4/2

 

Úterý 16. února

Procvič si určování druhů přídavných jmen

 

Pondělí 15. února

Vyhledej na fotografiích níže všechna přídavná jména. Urči jejich druh. Pokud najdeš stejné přídavné jméno víckrát, stačí napsat počet za přídavné jméno - vzor:  celá 4 - tvrdé.

Přídavná jména mi pošli do úterý 16. 2. 20:00.

 

O

OO

Oo

Pátek 12. února

1. Pracovní sešit s. 3/1 a, b,c

 

Čtvrtek 11. února

Pracovní sešit s. 4/4, 2/2 (a - nedělat), 2/3

 

Středa 10. února

1. Pracovní sešit 2. díl s. 2/1a, b, c

 

Úterý 9. února

1. Napiš 3 vlastnosti tvé maminky: pracovitá, milující, .....

2. Napiš 3 vlastnosti tvého tatínka: chytrý, šikovný,....

3. Napiš 3 vlastnosti kotěte: hravé, mrouskající, .....

Zkus najít jiná přídavná jména, než jsou  napsána jako vzor.

Rozděl je mezi tvrdá a měkká přídavná jména.

TVRDÁ: vzor mladý: pracovitá (existují 3 různé tvary pro různé rody - pracovitý, pracovitá, pracovité)

MĚKKÁ: vzor jarní: milující (existuje pouze jeden tvar pro spojení s podstatnými jmény různého rodu - milující muž, mulující žena, milující dítě)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dlouhodobý dobrovolný úkol - zkus v každém obrázku najít nějaké přísloví. Úkol je to velmi náročný. Hodně zdaru!

Zkus vybrat nějaké z těchto přísloví.

p

Například.

to první je třeba: Láska hory přenáší. .... Možná najdete výstižnější.

3. obrázek: 5 + 7 = 13 není pravda......tak.....a z tabulky čouhají krátké nožičky.....

Lež má krátké nohy.

5. obrázek: Ag - chemická značka zlata

                   Au - chemická značka stříbra

                 + otevřená a zavřená pusa = znám jedno rčení, kde je zlato a stříbro a mluvení

8. Koukněte na hodiny, kolik je hodin. Jaká část dne je podle hodin. A k tomu to ptáče.......

7. Tohle je celkem lehké. 

14. AM je z angličtiny dopoledne

      PM je odpoledne

      IQ ....moudřejší

Určitě vám ještě poradím.

Pondělí 8. února

Učebnice s. 69/1.

Přečti si text. Vypiš z něj všechna přídavná jména. Ptám se na ně otázkami: Jaký? Který? Čí?

Všechna přídavná jména, která v textu najdeš, mi pošli do úterý 9. 2. 20:00.

 

 

 

Čtvrtek 28. ledna

Přídavná jména

Středa 27. ledna

1. Učebnice s. 56/16 - napiš do sešitu

Z prken, kde jsou slova napsaná s chybou, vypiš ty chybně napsaná. Chybu v těchto slovech oprav. Tato slova vyfoť a pošli do čtvrtka 20:00.

vzor: zbitek - zbytek

 

Úterý 26. ledna

1. Učebnice s.66/4

a) Ke každému podstatnému jménu přidávej vhodné přídavné jméno. Za podstatné jméno napiš jeho vzor.

 

Pondělí 25. ledna

1. Učebnice s. 64/1

Odpověz na otázky a), b), c), d)

Vypiš do sešitu tučně vyznačená slova a urči u nich pád, číslo, rod a vzor, životnost a neživotnost. Tato slova s mluvnickými kategoriemi mi vyfoť a pošli do úterý 26. 1. 20:00.

 

Pátek 22. ledna

Napiš 6 předmětů, které máte v koupelně.  

1. název věci z koupelny bude rodu ženského a utvoř 7. pád, číslo množné, urči VZOR

2. název věci z koupelny bude rodu středního a utvoř 4. pád, číslo jednotné, urči VZOR

3.                                               rodu mužského a utvoř 2. pád, číslo množné, urči VZOR

4.                                              rodu mužského a utovř 6. pád, číslo jednotné, urči VZOR

5.                                              rodu ženského a utvoř 5. pád, číslo množné, urči VZOR

6.                                              rodu středního a utvoř 3. pád, číslo jednotné, urči VZOR

 

Těchto 6 slov s jejich vzory mi pošli do soboty 23. 1. do 20:00.

kou

 

Čtvrtek 21. ledna

Pracovní sešit 1. díl 40/5 +

Pracovní sešit +. díl 39/4 - Toto cvičení mi pošli do pátku 22. 1. 20:00.

 

Středa 20. ledna

1. Učebnice s. 72/6b) 

Toto cvičení mi pošli do čtvrtka 21. 1. 20:00.

 

Úterý 19. ledna

1. Přečti si modrou tabulku pod drakem

Učebnice s. 66/6 do sešitu

Toto cvičení mi pošli do středy 20. 1. 20:00.

2. Učebnice s. 67/2   - a) nedělej

 

Pondělí 18. 1.

1. Pracovní sešit  1. díl s. 39/ 2, 3 + 40/ 7

Cvičení 39/2, 3 mi pošli do úterý 19. 1. do 20:00.

 

Pátek 15. 1.

1. Pracovní sešit 1. díl s. 39/1 a), b), c), d)

 

Čtvrtek 14. ledna

1. Učebnice s. 66/7 napiš a za podstatné jméno napiš Ž nebo NŽ.

 

Středa 13. ledna

1. Pracovní sešit s. 38/7, 6

2. Učebnice s. 67/3 a), b), c) vypracuj do sešitu.

                        67/3 a) číslo pádu napiš nad předložku do textu

                        67/3 b) kde spojka a spojuje slova, podtrhni text červeně (v sešitě)

                                    kde spojka a spojuje věty, podtrhni text modře (v sešitě)

                       67/3 c) vypiš podstatná jména pod cvičení, uřči i životnost a neživotnost

67/3 celé (a, b, c) mi vyfoť a pošli do čtvrtka 14. 1. do 20:00.

 

Úterý 12. ledna

1. Pracovní sešit 1. díl 37/ 1a, b, c, d, 37/2, 37/3 (dokončit celou stránku)

Tato cvičení mi vyfoť a pošli do středy 20:00.

Procvič si psaní a, i a y v koncovkách sloves (udělej 3 cvičení = 3 stránky)

 

Pondělí 11. ledna

1. Pracovní sešit 1. díl, s. 37/1, 2

Tato cvičení mi vyfoť a pošli do úterý 20:00.

smajlík

 

 

Pátek 8. ledna

1. Učebnice s. 54/8 + a)

Cvičení 54/8 + a) napiš do sešitu

2. Učebnice s. 55/ 13 urči slovní druhy. Čísla napiš do sešitu. 

Toto cvičení mi pošli ke kontrole do 9. 1. 20:00. Stačí sled čísel.

 

Čtvrtek 7. ledna

1. Pracovní sešit  1. díl strana 35 celá

 

Středa 6. ledna                                                            1      7      1       1

1. Čítanka s. 67 - 69 - přečti si příběh Nebezpečí lavin

2. Urči slovní druhy u slov - od slova Pomóc po slovo  randál. Je to na konci strany 67.

Čísla napiš tmavší obyčejnou tužkou do čítanky.  Slovo jako je spojka. Pomóc je podstatné jméno. Jinak by v textu nic těžkého být nemělo.

Vyfoť tvoji práci a pošli mi ji ke kontrole do 7. 1. 20:00.

 

Úterý 5. ledna 2021

1. Čítanka s. 66 Masopust - přečti si text

2. Z druhého odstavce vypiš podstatná jména. Urči u nich mluvnické kategorie - pád, číslo, rod a vzor. Všech dohromady je 10 (I ta v závorce a jedno se opakuje. V textu je toto slovo  ale pokaždé v jiném pádě.)

Těchto 10 slov s mluvnickými kategoriemi mi pošli do středy do 20:00.

 

Pondělí 4. ledna 2021

1. Zopakuj si doplňování z nebo zz a zs do slovních spojení. Udělěj 3 strany.

 

 

 

 

 

Den 27. - pátek 27. 11.

1. Napiš si diktát. Je to docela potichu namluveno.

Den 26. - čtvrtek 26. 11.

1. Procvičuj vyjmenovaná slova

Kdo bude procvičovat hodně, stránka bude chtít heslo, to nastavovat nebudeme.

2. Procvič si  vyjmenovaná slova

Udělej 4 cvičení.

 

Den 25. - středa 25. 11.

1. Učebnice s. 45/2 + 46/5

 

Den 24. - úterý 24. 11.

1. Pracovní sešit s. 25/1 + 26/3, 4

 

Den 23. - pondělí 23. 11.

1. Pracovní sešit s. 27/6 celé

 

Den 22 - pátek 20. 11.

1. Pracovní sešit s. 26/5

Obrázek nakresli libovolnou technikou na volný papír A4.

 

Den 21. - čřvrtek 19. 11.

1. Pracovni sešit s. 24/1

 

Den 20. - středa 18. 11.

1. Pracovní sešit s. 23/1

 

Básnička

Kdybys někdy zapomněl,

jak se píše připomněl,

pomni, pomník, pomněnka,

domnívat se, domněnka.

 

Den 19. - pondělí 16. 11. 

1. Dělení slov na konci řádku

Prohlédni si tato videa. Nic není potřeba psát.

Den 18. - pátek 13. 11.

1. Pracovní sešit s. 22/8

2. Učebnice s. 39/5 ústně

 

Den 17. - čtvrtek 12. 11.

1. Pracovní sešit s. 22/6, 7

 

Den 16. - středa 11. 11.

1.Mně nebo mě? 

2.  Pracovní sešit s. 21/4, 5

 

Den 15. - úterý 10. 11.

1. Učebnice s. 39 - žlutá tabulka (ve středu v online hodině to dovysvětlím)

                            - modrá tabulka

2. Učebnice s. 39/6

3. Učebnice 39/7 -  napsat

39/7a) ústně

39/7b) písemně

 

Den 14. - pondělí 9. 11.

1. Pracovní sešit 21/1 - předpony ob-, o-, v- nejsou součástí kořene.

objev - kořen je jev, ob je předpona, můžu ji vyměnit za jinou předponu....výjev, projev, zjev

vlasy - kořen je vlas, v je obsaženo v kořenu slova, v není předpona

2. Učebnice s. 38/ žlutá tabulka

3. Pracoví sešit 21/ 2, 3

 

Den 13. - pátek 6. 11.

1. Procvič si předložky s, se, z, ze ve slovních spojeních - 3 cvičení horní

2. Procviš si předložky s, se, z, ze ve větách - 3 cvičení spodní - Předložky s, se, z, ze (1)

3. Pracovní sešit s. 20/4

Čtení - přírodověda s. 26 a 27

 

Den 12. - čtvrtek 5. 11.

1. Učebnice s. 36/1 + žlutá tabulka, modrá tabulka (= modrý lísteček)

2. Pracovní sešit s. 20/1, 2

 

Den 11. - středa 4. 11.

1. Pracovní sešit s. 19/4, 5

Čtení - čítanka s. 23 celá

Den 10. - úterý 3. 11.

1. Učebnice s. 35/ modá tabulka

2. Učebnice s. 35/13

Vyberte vhodná slova z modré tabulky. (35/13a - nedělat)

 

Den 9. - pondělí 2. 11.

1. Online hodina v 13:00 Teamsy.

2. Pracovní sešit s. 19/1, 2, 3

 

Den 8. - pátek 23. 10.

Čtení 

1. Přečti si pozorně tato pravidla pro psaní předpony s-

Směr dohromady, na jedno místo

Předpona S také vyjadřuje směr dohromady, do této kategorie patří například slovo shrabat. Pokud shrabeme listí z celé zahrádky na jednu hromadu, seskupíme ho dohromady, na jedno místo. Podobně když námořník smotá lano,také ho splete směrem dohromady.Pokud vezmeme dva konce papíru a slepíme je, opět je slepíme dohromady, k sobě. Jestliže si sbalíme,věci před dovolenou, vezmeme jednotlivé věci, které máme uloženy po celé pokoji nebo bytě a shromáždíme je na jedno místo – do kufru.

slétnout se, seběhnout se, shluknout se, shluk, shrabat, smotat, slepit, svolat, spojit, sbalit, shromáždit se, shromáždění, sbírat, sbírka

shrabat seno smotat lano

S předponou S píšeme také slova skamarádit se a spřátelit se. Ta přeneseně vyjadřují, že se někdo dal s někým dohromady. Pokud se s někým začneme kamarádit, jsme si blízcí a spojí nás to dohromady.

K tomuto pravidlu řadíme také sloveso spočítat. Pokud totiž počítáme příklad, tak jeho výsledek nám vlastně říká, kolik to celé dohromady je. Problematické může někdy být také slova stlouct a sbít. I ta vyjadřují směr dohromady. Znamenají totiž, vezmeme různě veliké laťky a hřebíky je sestavíme dohromady do krmítka nebo třeba ptačí budky. Hřebíkem jednotlivé části spojíme.

 

Shora dolů a z povrchu pryč

Předpona S slouží k vyjádření pohybu shora dolů. Například slovo spadnout nám říká, že jablko, které bylo dosud na stromě,s padlo dolů na zem. Sloveso sjet zase vyjadřuje, že někdo jel na saních z kopce směrem dolů. Pokud se někdo svlékne, sundá ze sebe oblečení. Pokud před startem letadla, sklopíme stolečky, opat tak uděláme směrem dolů.

Předponu S píšeme také ve slovech, která vyjadřují, že něco zmizelo z povrchu pryč. Patří sem například slovo smazat, které nám říká, že někdo vzal houbu a smazal z povrchu tabule nápis nebo kresbu.Pokud smyjeme z auta špínu, opět ji odstraníme z jeho povrchu. S předponou S tedy píšeme i slova jako:

spadnout, sjet, shodit, sklouznout, shýbnout se, sklonit se, sklopit, smazat, setřít, smýt, smést, skutálet, skácet, strhnout, sfouknout

sjezd smýt špínu

Do této skupiny patří také slovo sprovodit (ze světa), které vyjadřuje směr z povrchu pryč jen přeneseně, pokud se někoho nebo něčeho zbavíme, smeteme to vlastně z povrchu světa.

 

V ustálených případech

Některá slova, ve kterých píšeme předponu S, nepatří ani do jedné z výše uvedených skupin. Jejich pravopis nelze nijak odůvodnit a musíme si ho pamatovat. Do této skupiny patří například slova:

strávit (jídlo i čas), skončit, skonat (= zemřít), spáchat, stvořit, spasit, stýskat se, slevit

 

1. Učebnice s- 33 přečti si hnědou tabulku

2. Učebnice s. 33/5 - rozděl slova do skupin a) - d) podle významu

a) dohromady

b) z povrchu pryč

c) shora dolů

d) ustálené

 

Den 7. - čtvrtek 22. 10.

1. Přečti si žluté tabulky v učebnici na s. 27, 22, 23

2. Pracovní sešit s. 14/2, 3, 4, 5

 

Den 6. - středa 21. 10.

Čtení - učebnice s. 29

1. Učebnice s. 29/1a, c, d, e - písemně do sešitu

2. Učebnice s. 29/1 b, f - ústně

3. Jaké pivovary znáš v okolí Lučan? Napiš apoň 2. Jaká piva chutnají tvým rodičům (pokud pivo pijí)? V jakých městech se tato piva vaří?

pivo

pivo

 

Den 5. - úterý 20.10.

1. Pracovní sešit s. 17/3 (zopakuj si pravidlo z modré tabulky na s. 30 v učebnici)

2. Učebnice s. 30/4 - vypiš jen přídavná jména v množném čísle

 

Den 4. - pondělí 19. 10.

1. Napiš do sešitu tento diktátek (správné řešení a pozorně sleduj vysvětlení)

2. Učebnice s. 27/2 do sešitu

3. Učebnice 28/3 do sešitu

 

Den 3. - pátek 16. 10.

1. Učebnice s. 30/2 - ústně

2. Učebnice s. 30/3 - písemně do sešitu

Vyberte si vždy jedno město z každého kraje. Tabulku doplň o sloupeček KRAJ.

Nevybírej si hlavní města jednotlivých krajů.

Pomůže ti třeba tato mapa nebo tato mapa.

 

Den 2. - čtvrtek 15. 10.

1. Učebnice s. 30 - přečíst žlutou a modrou tabulku

2. Učebnici si nechej otevřenou a vypracuj v pracovním sešitě 17/1,2

hradCo to je na obrázku?

 

Den 1. - středa 14. 10.

1. Učebnice s. 27 přečíst žluté tabulky a modrou tabulku. Přečíst na s. 28 modré tabulky.

2. Pracovní sešit s.16/4, 5, 6

Čtení

Čítanka s. 22 - báseň Píseň o moři

Odpověz na otázky:

Jak  si předstvauješ molo na moři? Namaluj ho.

Jaké asi musel mít znalosti a schopnosti lovec pokladů a objevitel vraků?

Jaké by měl mít vybavení?

Stručně odpověz.

molo

molo

 

smajlík