Navigace

Obsah

Úkoly mi posílejte na školní e-mail sylva.martinkova@zslucany.cz nejpozději do další hodiny

6.5.2021 

1) Vypracujte WB 47/4,5,6

2) Zapiš si dozadu do sešitu nová slovíčka  z 23. lekce

3) Zapiš si zepředu do sešitu další nepravidelná slovesa 

5.5.2021 - online

1) Opakování slovní zásoby a nepravidelných sloves z 22. lekce

2) Uč. 69/4 - dokončete otázky a rozveďte rozhovor - poslech 24 

3) Úkol: Uč. str. 69 - Napiš do sešitu 5 vět v minulém čase o sobě.Použij výrazy z rámečku.

3.5.2021 - online

1) Opakování slovní zásoby z 22. lekce a nepravidelných sloves

2) Uč. 68/2b - čtení a doplňování vět

3) Překlad vět v past simple

4) WB 46/1,2,3

prezentace 

29.4.2021

1/ Zapište si nová slovíčka a nová nepravidelná slovesa z 22. lekce - zápis

2) Uč. 68/1 - Poslechněte si slovíčka a hledejte je na obrázku - poslech 22 

2/ Uč. 68/2a)  Poslouchejte a hledejte Gloomovy na obrázku - poslech 23 

3) Uč. 68/2b)  Prohlédněte si obrázek o tom, co dělali Gloomovi u moře a doplňujte do vět slovesa - chybějící slovesa si napište ve správném pořadí na papír nebo do sešitu, ne do učebnice!

4/ Zkontrolujte si svoji práci podle řešení 

5/ Úkol: Vypracujte WB 46/1- zkontrolujeme si to v pondělí

 

28.4.2021 - online

1) Opakování slovíček z 21. lekce a nepravidelných sloves

2) A bad start to the day - překlad vět v past simple

3) Uč. 67/6

4) WB 44/3

WB 45/6, 7, 4

prezentace 

 

26.4.2021 - online

1) Opakování slovíček Daily routine

2) Uč. 66/1 - poslech, čtení, překlad - poslech 18 

3) Uč. 66/2 - vyberte správný výraz podle textu - poslech 19 

4) Uč. 66/3 - tvořte minulé časy pravidelných a nepravidelných sloves - poslech 20 

5) Uč. 67/4 - Tvořte otázky a odpovídejte na ně.- poslech 21  

6) WB 44/1,2

prezentace 

22.4.2021

Test module 5 - test  , test pdf  - poslech 

Stáhněte si (nebo vytiskněte) test ve formátu, který vám vyhovuje, vyplňte ho a pošlete ke kontrole ještě dnes nejpozději do 16 hodin.

Odpovědi můžete také psát na čistý papír, ale nezapomeňte vždy uvést číslo úlohy.

 

21.4.2021 -online

1) Opakování slovní zásoby z lekcí 17-20

2) WB 43/1,2

3) WB str. 68 Module 5 Fast finishers 

prezentace 

19.4.2021- online

1) Kontrola WB 42/2

2) Uč str. 62 - Review module 5

prezentace 

15.4.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 20. lekce

2) Uč. 61/3 - poslech 16  - Zapište si do sešitu, v jakém poředí Anna viděla místa na obrázku.

3) WB 42/1 - přečti si vyprávění o školním výletě

     WB 42/2 - odpověz na otázky k textu. Zkontrolujeme si je v pondělí.

4) WB 43/3 - Doplň do textu správný tvar slovesa v minulém čase. Pošli ke kontrole do neděle.

14.4.2021-online hodina

1) Překlad vět v minulém čase

2) School trip - učebnice str. 60/1a),b),c) - poslech 14 

3) Uč. 60/2 - odpovídejte na otázky k textu - poslech 15 

prezentace 

12.4.2021-online hodina

Minulý čas nepravidelných sloves -opakování

1) Kontrola WB 40/1,2,3

2) WB 41/4,5,7

prezentace 

3) Úkol: WB 41/6

8.4.2021

1) Zopakujte si nepravidelná slovesa a vyplňte WB 41/8

2) WB 40/1 - doplňte do textu slovesa z nabídky v minulém čase

3) WB 40/2 - Ptejte se Zacka a Zoe na jejich den v Oxfordu - tvořte otázky v minulém čase

4) WB 40/3 - Odpovídejte (jako Zack a Zoe) na otázky ze cvičení 2.

Všechna cvičení si zkontrolujeme v pondělí.

 

7.4.2021 - online hodina přes Teams

opakování min. času nepravidelných sloves 1 - prezentace 

1) Uč. 59/3 - poslech 12 

2) Uč. 59/4

3) Uč. 59/6 a),b)

 

31.3.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. 58/1 - poslech 10  - najdi rozdíly mezi textem a obrázky

2) Uč. 59/2 - poslech 11  - oprav profesorovy lži

prezentace 

 

29.3.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. 57/3

2) Uč. 57/5

3) Uč. 57/6

4) WB str. 38 - kontrola úkolu

5) WB 39/5,6,7

prezentace 

25.3.2021

1) Vypište si nová slovíčka  z 18. lekce

2) Uč. 56/1 - poslouchejte a hádejte, které tři aktivity lidé v roce 1900 nedělali - poslech 6 

    Zkontrolujte si poslechem, zda jste ty aktivity vybrali správně - poslech 7 

3) Uč. 57/3 - Vyber správná slova ve větách o lidech z roku 1900.

     Zkontroluj si to poslechem 8 

4) Vypracuj stranu 38 v pracovním sešitě:

    WB 38/1 - doplň fráze slovy z hada

    WB 38/2 - k obrázkům přiřaď fráze z cvičení 1

    WB 38/3 - odpovídej na otázky podle Paddyho diáře

     WB 38/4 - napiš minulý čas od slovesa

Celou stranu si zkontrolujeme v pondělí.

 

 24.3.2021

1) Stáhněte si prezentaci  a zopakujte si, jak se tvoří minulý čas u pravidelných sloves. 

2) Opište si do sešitu (nebo si vytiskněte a vlepte), jak se tvoří past simple - zápis 

3) Procvičujte past simple v interaktivních cvičeních

cvičení 1 - všímejte si změn pravopisu

cvičení 2 - sloveso v rámečku dejte do minulého času

cvičení 3

 

22.3.2021 - online hodina

1) Kontrola WB str. 37 - prezentace 

2) Past simple (regular verb) - prezentace 

18.3.2021

1) Uč. 55/4 a) - poslech 3 - přiřaďte slova k obrázkům lidí

    zkontrolujte si to podle poslechu 4 

2) Uč. 55/5 a) - poslech 5  - poslechněte si povídání o dalších slavných lidech

     Uč. 55/5 b) - podle poslechu, vyberte správná slova ve větách

     Zkontrolujte si to podle řešení. 

3) Vypracujte WB 37/6,7,8,9 - tato cvičení si zkontrolujeme v pondělí

17.3.2021

1) Uč. 54/2 - znovu si poslechněte a přečtěte o slavných lidech - poslech2

2) Vypracujte WB 36/3 - vyberte správné slovo

                       WB 36/4 - přiřaďte odpovědi k otázkám ze cvičení 3

                       WB 36/5 - přiřaďte k otázce správnou odpověď

Celou stranu 36 z prac. sešitu nafoťte a pošlete ke kontrole. (WB 36/1,2 již máte mít vyplněné od pátku).

 

15.3.2021 - dnes kvůli školení učitelů není online hodina přes Teams

1) Zopakujte si, jak se tvoří min. čas od slovesa být - viz zápis

2) Vyzkoušejte si následující sadu cvičení na was/were. Cvičení si opakujte do té doby, dokud nedosáhnete skóre 100 %.

cvičení1

cvičení2

cvičení3

 

11.3.2021

1) Vypište si slovíčka z 17. lekce - slovíčka 

2) Uč. str. 54/1 - poslechněte si slovíčka a přiřaďte je k obrázku - poslech1 

3) Opište si do sešitu (nebo vytiskněte a vlepte), jak se tvoří minulý čas od slovesa být -zápis 

4) Uč. str. 54/2a) - Poslechněte si a přečtete o slavných lidech - poslech2 

    Uč. str. 54/2b) - Tabulku si překreslete do sešitu a doplňte do ní údaje z textu

5) WB str. 36/1,2 - zkontrolujeme si v pondělí

 

10.3.2021

Stáhněte si test (324 kB) a vypňte ho. Vyplněný test pošlete ke kontrole nejpozději dnes do 17 hod.

Můžete psát přímo do souboru word nebo si test můžete vytisknout a vyplnit nebo můžete psát odpovědi na prázdný papír, nafotit a poslat ( nezapomeňte úkoly očíslovat, abych věděla, k čemu odpovědi patří)

8.3.2021

1) Kontrola zadaných cvičení WB str. 66-67

2) Opakování slovní zásoby 13.,14.,15. a 16. lekce

3) Uč. str. 52 - 53 Sports quiz, How much do you know about music?

4.3.2021

Vypracujte str. 66 v pracovním sešitě - WB str. 66 - Fast finishers

3.3.2021

Vypracujte str. 67 v pracovním sešitě - WB str. 67 - Extra practice

1.3.2021

1) Kontrola Module 4 Learning diary 

2) Uč. 49/3

3) Uč. 49 - Fun spot

4) Uč. 51/4, 5

prezentace 

25.2.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří pravidla - rules 

2)Vypracujte WB 34/3

                      WB 35/1, 2

3) Zopakujte si slovíčka ze 14. lekce a vypracujte 

                       WB 35/3

Dnes nic posílat nemusíte, cvičení si zkontrolujeme v pondělí.

24.2.2021

1) Uč. str. 109/Lesson 16 - vypište si nová slovíčka - slovíčka 

2) Uč. 48/1 - přečtěte si a přeložte článek o plážovém volejbalu.Ke každé větě přiřaďte obrázek, pište do sešitu (1...,2...)

3) Uč. 48/2 - poslech 57  - poslechněte si, jaká pravidla musí Ian dodržovat ve škole. Chybějící slova si zapište do sešitu (1..., 2...)

4) Zkontrolujte si, zda jste pracovali správně podle řešení. 

5) Úkol: WB 34/1 a WB 34/2 - obě cvičení nafoťte a pošlete ke kontrole

 

22.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. 47/6 - speaking

2) WB 33/4, 5, 6, 7

Prezentace 

18.2.2021

1) Uč. str. 47/3 - rozdělte slova na počitatelná a nepočitelná.

     Správnost rozdělení si zkontrolujte podle poslechu - poslech 55 

2) Uč. str. 56 - poslechněte si a přeložte rap - poslech 56 

3) Úkol: Vypracujte WB str. 32/1,2,3 - pošlete ke kontrole nejpozději do soboty

17.2.2021

1) Uč. str. 109/Lesson 15 - vypište si jen ta slovíčka, která neznáte - slovíčka 

2) Zapište si do sešitu výklad countable and uncountable nouns 

3) Uč. str. 46/2 - Sledujte obrázek  a poslouchejte, co jí a pije Waynova rodina - poslech 54 

4) Vyzkoušejte si interaktivní cvičení. Dávejte pozor, zda se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podst. jméno. Pokuste se dosáhnout skóre 100%. 

cvičení 1

cvičení 2

 

15.2.2021 - online hodina přes Teams

1) WB str. 31/4, 5 - Rules of sports

2) Úkol: WB str. 31/6 - pošlete ke kontrole do další hodiny

3) Uč. str. 101/12 - Countable and uncountable nouns

4) Uč. str. 46 - Talking about food and drink - poslech 53 

11.2.2021

1) Zopakujte si slovíčka ze 14. lekce.

2) WB str. 30/1 - přiřaďte sporty z obrázků k jednotlivým odstavcům

3) WB str. 30/2 - přiřaďte slova k obrázkům

4) WB str. 30/3 - přiřaďte pravidla k fotbalu nebo tenisu

5) Uč. str. 91 - Dream park - poslechněte si písničku, přeložte si ji. Pokud nějaké slovo neznáte, najděte si ho ve slovníku a vypište si ho do sešitu. - poslech 52 

Dnes nic posílat nemusíte, práci si zkontrolujeme v pondělí.

10.2.2021

1)Uč. str. 109/Lesson14 -  Vypište si nová slovíčka  

2) Uč. str.44/1 a) poslech 48  - přiřaďte slova k obrázkům (Zapisujte si 1c, 2..., 3...)

    Uč. str. 44/1b) Zkontrolujte si podle poslechu 49 , zda jste slova přiřadili správně

3) Uč. str. 44/2 Rules of sport - poslechněte si otázky poslech 50 , přeložte si je a odpovězte 

na ně do sešitu (1Basketball - a) No, you can't.  b) .....    c) ...    )

4) Zkontrolujte si svoje odpovědi podle poslechu 51 , chyby si opravte

 

8.2.2021 - online hodina - prezentace 

1) Opakování slovesa have to

2) Can -permission / reguests - uč. str. 100/11, Check your grammar

3) Uč. str. 45/4

28.1.2021

1) Procvičujte sloveso have to ve cvičení

2) Uč. str. 43/5a) - poslech47 - Proč má Ian rád neděle?

    Uč. str. 43/5b - poslechněte si znovu a napište do sešitu, co musí nebo nemusí dělat

27.1.2021

1) Vypracujte v pracovním sešitě cvičení WB 29/4, WB 29/5, WB 29/6

2) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení  a opravte si chyby

3) Dodělejte WB 29/7 a pošlete ke kontrole celou stranu 29.

 

25.1.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. str. 100 - have to - Check your grammar

2) Rules at our school. 

3) WB str. 28/1,2,3

21.1.2021

1) Uč. str. 109- lesson 13 - vypište si nová slovíčka 

2) Uč. str. 42 - poslechněte si, přečtěte a přeložte článek My school in Japan - poslech45 

3) Uč. str. 43/3 - Odpovídejte podle textu na otázky - odpovědi pište do sešitu

4) Zkontrolujte si správnost svých odpovědí podle řešení 

5) Stáhněte si výklad nové gramatiky have to  , přečtěte si ho a opište do sešitu nebo vytiskněte a vlepte

20.1.2021

1) Vypracujte WB str. 64/1, 2, 3

2) Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

18.1.2021

 1) Review

     Uč. str. 38/1,2,3

     Uč. str. 39/4,5

2) Extra special

    Uč. str. 40/1,2

    Uč. str. 41/3,4

14.1.2021

Vypracujte v pracovním sešitě str. 65 - Extra practice a pošlete ke kontrole do nedělního rána

WB 65/1 - doplňte slovo do věty a najděte ho ve čtyřsměrce

WB 65/2 - doplňte tabulku 

WB 65/3 - dejte svova do správného pořadí

WB 65/4 - doplňte slova do otázek 

WB 65/5 - odpovězte na otázky ze cvičení 4

 

13.1.2021

1) Zopakujte si podle sešitu předmětné tvary zájmen a jak se stupňují přídavná jména

2) Vypracujte WB str. 27 - Learning diary

3) Zkontrolujte si svoji práci podle prezentace  a opravte si chyby

 

11.1.2021

1) WB str. 26/1 - City or country? - přečtěte si text a rozhodněte o pravdivosti vět pod textem

2) WB str. 26/2 - odpovídejte na otázky podle textu

3) Uč. str. 37 Fun spot - přeložte přídavná jména z obláčku, ke každému přiřaďte alespoň jeden z obrázků

 

7.1.2021

1) Zopakujte si pravidla pro stupňování přídavných jmen a zkuste si interaktivní cvičení

cvičení 1

cvičení 2

2) Uč. str. 108- Lesson 12 - podívejte se na slovíčka (většinu byste už měli znát) a vypište si

nová slovíčka

3) Uč. 36/1 - poslechněte si, přečtěte si a přeložte, jak Steve srovnává bydlení ve městě a na venkově - poslech 41

4) Uč str. 36/2a - poslechněte si, co si o tom myslí Helen - poslech 42

     Uč. str. 36/2b - poslech zopakujte  a vyberte a zapište si správná slova ve větách. 

5) Zkontrolujte si poslech podle řešení

6)Úkol:  WB str. 26/3 - Napište dvě dobré věci a dvě špatné věci týkající se života ve městě a

na venkově.  - Nemusíte posílat, budeme o tom mluvit v pondělí při online hodině.

 

6.1.2021

1) Zkontrolujte si a opravte domácí úkoly v pracovním sešitě podle řešení úkoly 

2) Vypište si nová slovíčka z 11. lekce - všechna slovíčka najdete v Uč. str. 108 Lesson 11

3) Uč. str. 35/3 - Billy je chvástal -poslechněte si jeho rozhovor s Annie - poslech

4) Uč. str. 35/4a - Vyberte správnou možnost a vytvořte otázku. Pište do sešitu.

     Ověřte si správnost podle řešení.

5) Úkol WB str. 25/4,5 - pošlete ke kontrole do čtvrtka

 

4.1.2021

1) Zopakujte si podle sešitu pravidla pro stupňování přídavných jmen 

2) Uč. str. 34/1 Animal quiz - hádejte správnou odpověď - poslech 38

3) Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně - poslech 39

4) Uč. str. 35/2 - doplňujte druhý nebo třetí stupeň  přídavného jména v závorce

5) Vypište si nová neznámá slovíčka Uč. str. 108 - lesson 11

6) Vypracujte WB str. 24/1,2,3 

7) Práci si zkontrolujte pomocí prezentace

 

17.12.2020

1) Zkontrolujte si, zda máte vyplněná všechna cvičení v pracovním sešitě na str. 22 a 23

2) Zopakujte si vánoční slovíčka

3) Pusťte si vánoční příběh

16.12.2020

1) Zopakujte si podle sešitu, jak se tvoří 3. stupeň přídavných jmen.

2) Vypracujte v pracovním sešitě -  WB str. 23/4, WB str. 23/5, WB str. 23/6

14.12.2020

1) Zopakujte si slovíčka z 9. a 10. lekce

2) Zopakujte si podle sešitu pravidla pro stupňování přídavných jmen

3) WB str. 22/1 - doplňte do křížovky vhodné přídavné jméno

4) WB str. 22/2 - vyberte vhodná slova z nabídky

5) WB str. 22/3 - doplň k obrázku vhodné přídavné jméno ve 3. stupni

3.12.2020

1) Zopakujte si frekvenční příslovce (adverbs of frequency) - cvičení 1

2) Zopakujte si přítomný čas prostý (present simple) - cvičení 2

3) Zopakujte si přítomný čas průběhový (present continuous) - cvičení 3

4) Úkol: WB str.63/4 - doplňte správný tvar present perfect nebo present continuous - neposílejte ho, zkontrolujeme ho při hodině v pondělí.

Opakujte si slovíčka z 5.,6. a 7. lekce - budete psát test

 

2.12.2020

1) Zopakujte si present continuous pomocí cvičení

2) Zopakujte si present simple pomocí cvičení 2

3) Zopakujte si 2. stupeň (comparative) přídavných jmen pomocí  cvičení 3

4) Vypracujte WB str. 21/5

                      WB str. 21/6

                      WB str. 21/7

5) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si práci a opravte si chyby.

Opakujte si slovíčka z lekcí 5,6 a 7. Příští týden budete psát test z 2. modulu.

 

30.11.2020

1) Přečtěte si znova zápis z minulé hodiny - stupňování přídavných jmen

    Uč. str. 98/8 - přečíst a zkusit první cvičení Check your grammar na str. 99.

2) Uč. str. 31/4 - porovnávejte Bena a Peta s pomocí výrazů v rámečku 

3) WB str. 20/1,2,3

     WB str. 21/4

26.11.2020

1) Vypište si nová slovíčka - Uč.str. 30/1 - poslechněte si výslovnost - poslech 31

2) Stupňování přídavných jmen - stáhněte si zápis ,opište si ho nebo vytiskněte a vlepte do sešitu

3) Uč.str. 30/2 - Nyree se porovnává se svou kamarádkou, poslechněte si, co říká- poslech32

Pusťte si poslech znova a zapište, co odpovídá na otázky v dotazníku - pište do sešitu

   (1 No, I ´m not, 2...)

4) Uč. str. 31/4 - poslouchejte věty a pište, zda jsou o Benovi nebo Petovi - pište do sešitu

    (1 Ben, 2 ...) - poslech 33

5) Zkontrolujte si práci podle řešení

6) Uč. str. 31/4c - Napište si do sešitu 4 věty ve kterých porovnáte Peta s Benem. Využijte výrazy z rámečku. Zkontrolujeme v pondělí při online hodině.

V pondělí budeme mít onlinu hodinu přes Teams a to obě skupiny společně od 10:55. Druhá skupina se připojí k první.  

 

 

25.11.2020

1) Opakování object pronouns- vyzkoušejte si interaktivní cvičení

cvičení1

cvičení2

Rozhodněte, zda je zájmeno ve větě podmětem nebo předmětem, a podle toho doplňte správný tvar - cvičení3 

2) WB str. 63/1  - pište věty v present continuous

3) WB str. 63/2 - srovnejte výrazy z rámečku podle četnosti výskytu od těch nejčastějších po nejméně časté

4) WB str. 63/3 - dejte slova do správného pořadí a vytvořte větu

5) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si práci a opravte si chyby.

23.11.2020

1) Object pronouns - stáhněte si výklad, přečtěte si ho a opište si do sešitu tabulku

2) Uč. str. 99/9 - přečtěte si a vypracujte do sešitu obě cvičení Check your grammar

(u druhého cvičení si zapište ve správném pořadí jen chybějící tvary zájmen)

Zkontrolujte si správnost - kontrola

3) Uč. str. 28 - Guess the object 

    a) Přiřaďte definice k obrázku

    b) Vyhledejte object pronouns ve větách 1-9

4) Zkontrolujte si práci podle řešení

 

19.11.2020

1) WB str. 62/1- Tvořte otázky a odpovědi v průběhovém čase present continuous

 2)   WB str. 62/2 - Doplňte do textu vhodné slovo. Počáteční písmeno vám napoví.

 3)   WB str. 62/3 - Pište věty v present simple podle tabulky.

4)    WB str. 62/4 - Přiřaď slovo k obrázku.

5)   WB str. 62/5 - Tvořte věty, z čeho jsou vyrobeny věci ve cvičení 4.

6) Zkontrolujte si cvičení podle řešení WB.

18.11.2020

1) Uč. str. 25 - Fun spot- Roztřiďte slova z obláčku a napište je na správný řádek 

2) Zkontrolujte si svoji práci pomocí poslechu

3) Zopakujte si použití present simple a present continuous pomocí cvičení

4) WB str. 19/1 - Napište věty o tom, co teď lidé dělají

5) WB str. 19/3 - Napište,jak často někdo něco dělá. Použijte výrazy z rámečku.

6) Zkontrolujte si práci podle řešení - opravte si chyby

7) Úkol: WB str. 19/2, 4 - pošlete ke kontrole

16.11.2020

1) Zopakujte si podle sešitu, jak se tvoří a kdy se používají present simple a present continuous

2) Uč. str. 26/1 - Pište do sešitu chybějící tvary present continuous

3) Uč. str. 26/2 - Pište věty, jak kdo pomáhá

4) Uč. str. 26/5 - Vyberte do dopisu správné tvary - pište do sešitu (1 ...., 2.... )

5) Stáhněte si prezentaci, prohlédněte si ji a opravte si podle ní svoji práci v sešitě

12.11.2020

1) WB str. 18/1 - přečtěte si o Gerryho domově na lodi - vyberte, která loď je jeho

2) WB str. 18/2 doplňte kdo jak pomáhá na lodi

3) WB str. 18/3 - prohlédněte si poznámky v šedém rámečku a doplňte chybějicí slova do textu 

4) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyby

5) Úkol: Uč. str. 25/4 - Do školního sešitu napište 5 vět o tom, jak pomáháte doma - nafoťte

a do neděle pošlete ke kontrole

11.11.2020

1) Stáhněte si slovíčka a opište si je do sešitu

2) Uč. str. 24/1a - poslechněte si a přečtěte článek - poslech 27

    Uč. str. 24/1b - odpovídejte na otázky k textu - odpovědi pište do sešitu

3) Uč. str. 25/2a - poslechněte si, jak Adila pomáhá mamince - poslech 28

     Uč. str. 25/2b - přiřaďte k obrázkům výrazy z rámečku

4) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si práci a opravte chyby

 

9.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka z 7. lekce

2) Uč. str. 98/ 7- přečtěte si příklady použití přítomných časů

Present simple - používá se pro děje, které se opakují

Present continuous - používá se pro děj, který právě probíhá

Check your grammar - vyberte správnou možnost - pište do sešitu

Výklad přítomné časy v Aj

3) Uč. str. 23/5 a,b - pište do sešitu

4) Zkontrolujte si svoje odpovědi podle řešení

5) Úkol: WB str. 17/ 4,5,6,7 - pošlete ke kontrole (pokud jste nepracovali online)

5.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka z minulé hodiny, měli jste si je vypsat

2) Uč. str. 23/4a - procvičíme si vazbu made of = vyrobeno z

Přečtěte si otázky a odpovědi na ně. Zkuste se podobně zeptat a odpovědět na další věci.

Zkontrolujte si, zda jste se ptali správně poslechem.

Uč,. str. 23/4b - podívejte se, do jakých kontejnerů se třídí v Británii (liší se barevně od těch našich)

3) Úkol: Vypracujte WB str. 16/1,2,3

Od pondělí zahájíme online výuku Aj. Budete rozděleni na dvě poloviny podle abecedy.První polovina od Lucky až po Rudu začne v 10:55, druhá polovina od Simony po Danu začne v 11:50 ( rozdělení na skupiny je stejné, jak jste už zvyklí z hodiny zeměpisu). Zapněte si prosím před uveným časem aplikaci TEAMS. Připravte si k ruce učebnici, pracovní sešit, školní sešit a psací potřeby.

 

4.11.2020

1) Vypište si dozadu do sešitu slovíčka - Uč. str. 107 - Lesson 7

    Vyhledejte český význam ve slovníku (např na Google), poslechněte si výslovnost

2) Uč. str. 22/1 - výrazy z červeného rámečku přepište do sešitu (zpředu)  a přeložte

3) Uč. str. 22/2 - přečtěte si a poslechněte článek - poslech 25

4) Uč.str. 22/3 - odpovídejte na otázky podle článku - odpovědi pište do sešitu

5) Stáhněte si řešení a zkontrolujte si svoji práci, opravte si chyby

2.11.2020

1) Uč. str. 21/6 b - Přečtěte si, co dělá Nyree. V každé větě je chyba. Opravte věty podle poslechu ( využijte výrazy v rámečku). Opravené věty napište do sešitu. - poslech 23

2) Rozklikněte řešení a zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně

3) Úkol: Uč. str. 21 - My English file - přečtěte si věty o pořádném Fredovi. Vymyslete o něm další věty a napište je do sešitu.

Fiona je nepořádná. Napište o ní tři věty do sešitu.

Věty o Fredovi a Fioně, které jste vymysleli, nafoťte a pošlete ke kontrole.

4) Uč str. 90 - Poslechněte si písničku Rock star - poslech 22

 

22.10.2020

1) Frekvenční příslovce - udělejte si zápis do sešitu

2) Uč. str. 21/3 tvořte věty podle vzoru s použitím slov z nabídky.

    Napište do sešitu 5 vět  o sobě.

3) Vypracujte WB str. 15/5,6

4) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyby 

5) Úkol WB str. 15/7 - doplňte do rozhovoru slova z nabídky

Pošlete ke kontrole úkol a věty v sešitě.

O prázdninách si opakujte slovíčka z 5. a 6. lekce

 

21.10.2020

1) Zopakujte si slovíčka z minulé hodiny - přečtěte si znovu zápis

2) WB str. 14/1b - podívejte se na tabulku 14/1a, jak často Holly dělá různé aktivity a doplňte věty v 1b s využitím zadaných výrazů

3) Zkontrolujte si, zda jste věty doplnili správně a opravte si chyby podle řešení

4) Úkol: WB str. 15/3 - vytvořte otázku

              WB str. 15/4 - odpovídejte na otázky ze cv. 3

   Úkol pošlete ke kontrole.

 

19.10.2020

1) Zopakujte si, jak se tvoří a kdy se používá přítomný čas prostý a opište si do sešitu zápis

2) Uč.str. 20/1 - poslechněte si otázky v průzkumu How often do you ...?- Jak často (děláš)?

3) Uč. str. 20/1b - poslechněte si, co odpovídá Ian. Podle poslechu doplňte do vět chybějící výrazy - zapisujte si je do sešitu (poslech si můžete pustit víckrát)

             1 ......... or ....... a .........

              2 ........... or ........... times a .........

4) Zkontrolujte si, zda jste poslouchali správně podle řešení

5) Úkol: Odpovídejte podle sebe na otázky: 

     1. How often do you tidy your room?

      2. How often do you do the washing up?

      3. How often do you go food shopping?

      4. How often do you lay the table?

Pište celou větou do sešitu, nafoťte a pošlete ke kontrole.

15.10.2020

1) Procvičujte přítomný čas průběhový - cvičení

2) Uč. str. 19/7 - vypracujte do školního sešitu

3) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyb

4) Vypracujte WB str. 13/4

                       WB str. 13/5

5) Proveďte kontrolu

6) Úkol: WB str.13/6 - vyfoťte a zašlete ke kontrole

 

14.10.2020

1/ Zopakujte si slovíčka povinnosti Uč. str. 18/1 a podle sešitu, jak se tvoří přítomný průběhový čas

2/ Uč. str. 19/6  - přiřaďte věty k obrázkům - pište do sešitu 

    1 She´s brushing her hair. 2.......

3/ Zkontrolujte si věty podle řešení

4/ Procvičujte přítomný průběhový čas - cvičení1

                                                                cvičení2

5/ Úkol: WB str. 12/3 - tvořte věty v přítomném průběhovém čase, nafoťte a pošlete ke kontrole

 

 

12.10.2020

1/ Přečtěte si výklad gramatiky a udělejte si zápis do sešitu - zápis

2/ Uč. str. 18/2 sledujte obrázek a poslouchejte, co kdo dělá - poslech

3/ Uč. str. 19/3 - podle obrázku tvořte věty o Gloomových, použijte slovesa z nabídky ve správném tvaru. Věty pište do sešitu.

4/ Uč. str. 19/4 a) Vyhledejte věci na obrázku

     b) Odpovídejte na otázky. Krátké odpovědi pište do sešitu.

5/ Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si případné chyby - řešení

 

 

 

 

24.6.2020

Dnes máme poslední hodinu, tak si pusťte pohádku v angličtině - Cinderella

22.6.2020

1/ WB str. 58/1 - přečtěte si, co nabízí Wildlife Adventure Park a odpovídejte na otázky podle sebe

2/ WB str. 58/2 - přiřazujte 1f,2...

3/ Zkontrolujte si učebnici, vygumujte vpisky, popř slepte roztržené nebo uvolněné stránky

 

19.6.2020

1/ WB str. 59/1,2,3 - Learning diary

2/ Zkontrolujte si práci podle řešení

 

17.5.2020

1/ Opakování vazby be going to

cvičení1

cvičení2

cvičení3

2/ Uč. str. 86/2 - pište do sešitu (1 spend, 2...)

3/ Zkontrolujte si práci podle řešení

15.6.2020

1/ Uč. str. 84/1 - poslechněte si a přečtěte, co všechno nabízí Nessie House - poslech

2/Představte si, že tam pojedete se 3 kamarády na dovolenou - vyplňte rezervační formulář

3/ Úkol: Uč. str. 85/2  - přečtěte si otázky a odpovězte na ně celou větou do sešitu ( odpovědi by měly odpovídat tomu, co jste si zaškrtli v rezervačním formuláři) - úkol pošlete ke kontrole

4/ Uč. 85/3 - poslechněte si, co říká Joanna o své dovolené a rozhodněte, zda jsou věty pravdivé (T or F) - pište do sešitu - poslech2

5/ Kontrola správnosti poslechu

12.6.2020

1/ Uč. str. 93 - poslechněte si písničku a vypracujte do sešitu Activity- poslech

2/ WB str. 57/5, 6

3/ Zkontrolujte si práci a opravte si chyby - kontrola

4/ Úkol: WB str 57/7 - odpovídejte podle sebe

 

10.6.2020

1/Uč. str. 83/5b - pusťte si poslech a odpovídejte na otázky - odpovědi pište do sešitu

2/ Proveďte kontrolu

3/ WB str. 56/3 - rozdělte věty do 3 rozhovorů

4/ WB str. 56/4

5/ Zkontrolujte si WB podle řešení

6/ Úkol WB 56/4 - pošlete ke kontrole

 

8.6.2020

1/ V této lekci se naučíme, jak někomu něco navrhnout

Uč. str. 83 - přečtěte si růžový rámeček a zapište si novou gramatiku

2/ Uč. str. 83/5 a - poslech

    Uč. str. 83/5 b - odpovídejte do sešitu podle poslechu

3/ Uč. str. 83/8 - pište do sešitu

4/ Proveďte kontrolu podle řešení

5/ Úkol: WB str. 56/1,2 - nafotit a poslat

5.6.2020

1/ Vypište si slovíčka z 27. lekce - slovíčka

2/ Uč. str.82/1 -přiřaďte slova k obrázkům

3/ Uč. str. 82/2 - poslechněte si a přečtěte text - poslech

4/ Uč. str. 82/3 - pište do sešitu

5/ Zkontrolujte si práci podle řešení

3.6.2020

1/ WB str. 55/4 - doplňte správnou otázku (písmeno) do správného čtverečku

2/ WB str. 55/5, 6 - doplňte otázky k odpovědím

3/ Zkontrolujte si správnost a opravte si chyby - řešení

4/ Úkol: Uč. str. 81/4 - představ si, že plánuješ školní výlet. Vyber si z obrázkové nabídky, odpovídej na otázky do sešitu. Nafoť a pošli ke kontrole.

1.6.2020

1/ Uč. str. 80 - znovu si přečtěte text o plánované cestě Wayna do N.Y.

2/ Poslechněte si otázky k textu a odpovídejte na ně do sešitu - poslech (stopujte si ho)

3/ Zkontrolujte si své odpovědi

4/ WB str. 55/2 - doplňte otázky - otázky v Čj znamenají toto:

    2 Kdo má v plánu kupovat oblečení na 5. Avenue?

    3 Kde bude Tina běhat?

    4 Na co se bude Wayne dívat na stadionu?

    5 Kdo navštíví Empire State Building?

    6 Kde se budou plavit?

5/ Proveďte kontrolu

6/ Úkol: WB str. 55/3 - doplňte odpovědi na otázky ze cv. 2 - nafoťte a pošlete ke kontrole

29.5.2020

1/ Vypište si nová slovíčka 

2/ Uč. str. 80/1 a - Přečtěte si a poslechněte o Waynově plánu jet do New Yorku-poslech

3/ Přiřaďte tučně vytištěná slova k písmenům na mapě

4/ Ověřte si správnost

5/ Úkol: WB str. 54/1 - nafoťte a pošlete ko kontrole

27.5.2020

1/ Uč. 79/5 - prohlédněte si věci na obrázku a snažte se je pojmenovat

Nyree má v plánu přespat u Tamsin. Odhadněte, co mají v plánu dělat.

2/ Ověřte si svůj odhad poslechem

3/ Vypracujte WB  53/6,7

4/ Zkontrolujte si správnost podle řešení

 

25.5.2020

1/Uč str. 78/1a - přečtěte si znovu otázky a ústně odpovídejte podle sebe (Yes, I am./No, I´m not.)

2/Řešte WB 53/3 - sestavte otázku

3/ WB 53/4 - odpovídejte na otázku ze cv. 3

4/ WB 53/5 - spojte, co k sobě patří

5/ Zkontrolujte si, zda jste pracovali správně podle řešení

22.5.2020

1/ Zopakujte si, jak se vyjádří plánovaná budoucnost

 Učebnice str.104 - bod 16 Going to

2/ Vyzkoušejte si interaktivní cvičení

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

20.5.2020

1/ Přečtěte si výklad nové gramatiky a udělejte si zápis do sešitu 

2/ Zapište si nová slovíčka

3/ Uč. str. 78/1 - přečtěte si a poslechněte otázky- poslech

 Přiřaďte otázky k obrázkům (pište do sešitu) a ústně odpovídejte podle sebe

4/ Zkontrolujte si správnost podle řešení

5/ Úkol: WB 52/1,2 - nafoťte a pošlete ke kontrole

 

18.5.2020

1/Uč. str 76-77  Přečtete si a poslechněte si konec příběhu o Gulliverovi - poslech

2/ Úkol:

   WB str.71/1 

   WB str. 71/2 - doplň tabulku podle textu (!ve WB mají chybu - wake up early má být x)

   WB str. 71/3

Úkol pošlete ke kontrole

15.5.2020

1/Poslechněte si znovu příběh o Gulliverovi v uč. str. 70 - poslech

2/ Uč. str. 75/3 - doplňte do textu slova z nabídky - pište si je do sešitu (1 storm, 2 ...)

3/ Zkontrolujte si, zda jste doplňovali správně podle řešení

4/ Úkol: WB 51/3 - očísluj odstavce, jak jdou za sebou

              WB 71/4  - obě cvičení nafoťte a pošlete ke kontrole

13.5.2020

Opakování učiva 6. modulu

1/ WB str. 70/1 - doplň správné sloveso v min. čase

2/ WB str. 70/4 - tvořte otázky v min. čase

3/ WB str. 70/5 - pište věty o tom, co bylo a nebylo na slavnosti

4/ Zkontrolujte si práci podle řešení

5/ Úkol: WB str. 70/2,3 - nafoťte a pošlete

 

11.5.2020

1/ Učebnice str. 74/1a - v hadovi se skrývají minulé časy 18 nepravidelných sloves, vypiš si je do sešitu a připomeň si jejich význam podle sešitu

2/ Uč. str. 74/1b - doplň do povídámí o Waynovi slovesa (ve správném tvaru) a slova místo obrázku - chybějící slova si zapisuj do sešitu (1 woke up    late, 2 ....)

3/ Uč. str. 74/1c - hledej půlky vět - zapisuj si do sešitu (1e, 2....)

4/ Zkontroluj si práci podle řešení

5/ Úkol WB 51/1 - doplňte tvar minulého času

    WB 51/2 - tvořte otázky v min. čase

    Úkol nafoťte a pošlete ke kontrole.

6.5.2020

1/ Zapište si slovíčka z 24. lekce - zápis

2/ Učebnice str. 72/1a - přečtěte si životopis Anky 

3/ Učebnice str. 73/2a - odpovídejte na otázky k textu - odpovědi si pište do sešitu

4/ Ověřte si, zda jste odpovídali správně podle řešení

5/ Úkol: Přečtěte si WB 50/1 a podle toho odpovídejte na otázky ve WB 50/2 

Jedničkáři a dvojkaři si mohou zkusit i WB 50/3.

Úkol nafoťte a pošlete ke kontrole.

4.5.2020

1/ Přečtěte si výklad nové gramatiky a udělejte si zápis do sešitu

2/ Vypracujte WB 49/4, WB 49/5

3/ Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

4/ Úkol: WB 51/4 - úkol nafoťte a pošlete mi ho ke kontrole

29.4.2020

1/ Zopakujte si slovíčka z minulé hodiny (měli byste je mít vypsaná v sešitě)

2/ Přečtěte si v učebnici str. 92 - Gulliver´s story a řešte Activity (zapiš si do sešitu slova, která odpovídají definicím)

3/ Zkontroluj si správnost podle řešení

4/ Úkol: Vypracuj WB 48/1, WB 48/2 - nafoť a pošli ke kontrole

27.4.2020

1/ Zapiš si dozadu do sešitu nová slovíčka

2/ Zapiš si zepředu do sešitu poslední skupinu nepravidelných sloves

3/ Učebnice str. 70 - přečti si text o Gulliverovi

4/ Odpovídej na otázky Uč. str.71/2 

5/ Zkontroluj si svoje odpovědi podle řešení

24.4.2020

1/ Zopakujte si a zapište do sešitu tázací výrazy - zápis

2/ Procvičte si tázací výrazy pomocí interaktivních cvičení

cvičení 1- vyber tázací výraz

cvičení 2 - klikejte na slova ve správném pořadí tak, jak jdou za sebou ve větě

3/ Úkol: WB str. 47/5, WB 47/6, WB 47/7 - pište věty o sobě v minulém čase

Úkol mi nafoťte a pošlete ke kontrole

22.4.2020

1/ Přečtěte si zadání

2/ Zkontrolujte si svoji práci a opravte si chyby podle řešení

3/ WB str. 46/2 - tvořte otázky

    WB str. 46/3 - přiřaďte odpovědi

4/ Proveďte kontrolu a opravte si chyby podle řešení WB

Dnes nic posílat nemusíte.

20.4.2020

1/ Zapište si nová slovíčka a nová nepravidelná slovesa - zápis

2/ Učebnice str. 68/2b - prohlédněte si obrázek o tom, co dělali Gloomovi u moře a doplňujte do vět slovesa /chybějící slovesa ve správném pořadí si napište na papír nebo do sešitu, ne do učebnice/

3/ Zkontrolujte si svoji práci podle řešení

4/ Úkol: Vypracujte WB 46/1 a WB 47/4 -  cvičení nafoťte a pošlete mailem

17.4.2020

1/ V následujícím cvičení doplňujte tvary minulého času - pozor jsou tam zastoupena pravidelná i nepravidelná slovesa /pokud ještě neumíte zpaměti tvary nepravidelných sloves, podívejte se v uč. na str. 105/

cvičení

2/ Vypracujte WB 45/4 - pište tvar min. času

                       WB 45/5 slovesa ze cvičení 4 rozdělte na pravidelná a nepravidelná

                       WB 45/6 - doplňte, co včera děti dělaly nebo nedělaly

                       WB 45/7 - odpovídejte podle sebe

Celou stranu 45 mi nafoťte pošlete ke kontrole.

15.4.2020

1/ Zopakujte si tvary nepravidelných sloves, která jsme probrali - měli byste je mít vypsaná v sešitě ve dvou tabulkách

2/ Učebnice str. 67/3 - do sešitu si opište seznam pravidelných a nepravidelných sloves a ke každému slovesu doplňte tvar minulého času

3/ Ověřte si správnost podle řešení a opravte si případné chyby

4/ Úkol: WB 44/1 - vyluštěte slovesa /všechna se objevila v předchozím cvičení/

              WB 44/2 - doplňte slovesa za cvičení 1 /ve správném tvaru/ do vět

              WB 44/3 - seřaďte slova do správného pořadí tak, aby vznikla otázka

Celou vyřešenou stranu 44 nafoťte a pošlete mi mailem.

8.4.2020

1/ Zopakujte si velikonoční slovíčka pomocí videa

2/ Úkol: stáhněte si obrázek, přiřaďte slovíčka k obrázkům - vyřešené mi pošlete

3/ Poslechněte si velikonoční příběh

https://www.youtube.com/watch?v=4ATdGIp4V-s

6.4.2020

1/ Dnes se seznámíme s dalšími nepravidelnými slovesy, zapište si je do sešitu - zápis

2/ Dozadu do sešitu si vypište nová slovíčka z 21.lekce - učebnice str. 110, český význam vyhledejte ve slovníku

3/ Přečtěte si v učebnici str. 66/1 - Wayne's world

4/ Učebnice str 66/2 - Vyberte správnou větu podle obrázku ve cvičení 1 - věty pište do sešitu

5/ Proveďte kontrolu své práce, případné chyby si opravte

3.4.2020

1/ Pomocí videa si zopakujte slovní zásobu daily routine

2/ Přečtěte si v učebnici na str. 65 Miniproject - My fantastic day

3/ Úkol: vypracujte WB 69/3,5 -  úkol nafoťte a pošlete

 

1.4.2020 

1/ Učebnice str 63/4b

   Přečtěte si, co dělal Ian minulou sobotu a doplňte chybějící slova do vět.

   Chybějící slova si pište do sešitu.

2/ Učebnice str. 63/5 - vyberte správná slova a rozhovor napište do sešitu

3/ Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

4/ Vypracujte WB 68/1 a WB 68/2

5/ Proveďte kontrolu , případné chyby si opravte

6/ Úkol: Vypracujte WB 69/1,2,4 - práci vyfoťte a pošlete mi ji mailem

 

30.3.2020

1/ Přečtěte si WB str. 42/1 povídání o školním výletě

2/ Odpovídejte na otázky k textu - WB str.42/2

3/ Vypracujte opakovací cvičení WB str. 43/1,2,

4/ Práci si zkontrolujte a opravte podle řešení

5/ Úkol: WB str. 43/3 - doplňte do vět správná slovesa ve tvaru past simple, cvičení nafoťte a pošlete mi ho ke kontrole

27.3.2020

1/ Přečtěte si v učebnici na str. 60 povídání o školním výletě

2/ Pracujte na papír

Zkuste odhadnout význam slov ve cv. 60/1b a přiřadit obrázky k modrým slovům v textu ve cvičení 60/1c. Vyhledejte odpovědi na otázky ve cv 60/2

3/ Zkontrolujte si vaše odpovědi podle řešení a vypište si do sešitu nová slovíčka 

4/ Úkol: dodělejte v pracovním sešitě WB 41/6 (nejprve si doplňte do cvičení 5 sloupeček Me, věty ve cvičení 6 by tomu měly odpovídat) a WB 41/7 (vybíráte 2 slova, která se hodí k danému slovesu). Úkol mi nafoťte a pošlete mailem.

 

25.3.2020

1/ Zopakujte si tvoření minulého času pomocí videa

2/ V pracovním sešitě si doplňte tabulku WB 41/8 - zkontrolujte si správnost podle učebnice str. 105 nebo podle sešitu

3/ Podívejte se do tabulky WB 41/5, jaké aktivity dělala nebo nedělala Holly

4/ Úkol: doplňte  WB 41/4 (ve větách používejte slovesa z cvičení 5 ve správném tvaru minulého času v kladných nebo záporných větách)

Úkol nafoťte a pošlete mi mailem.

23.3.2020

1/ Minulou hodinu jste měli vyhledat 9 rozdílů mezi tím, co dělal a co vypověděl profesor Moriarty. Zkontrolujte si, zda jste našli všechny rozdíly.

2/ Dále jsme se naučili, jak se tvoří oznamovací věty kladné a záporné a otázky v minulém čase. Kdo to zapomněl, znovu si přečte výklad z minulé hodiny.

Nyní si zkuste doplnit následující rozhovory  a doplněné si je opište do sešitu.

Proveďte kontrolu a opravte si případné chyby.

3/ Vyplňte si WB str. 40, nafoťte ji a pošlete mi ji mailem.

 

20.3.2020

1/ Dnes se seznámíte s tím, jak se tvoří minulý čas u nepravidelných sloves. Přečtěte si výklad a zapište si novou gramatiku do sešitu.

2/ Vyzkoušejte si interaktivní cvičení /použijte tabulku v sešitě jako nápovědu/ .Opakujte několikrát, dokud to nebudete mít bez chyby.

3/ Vypracujte domácí cvičení a jako dokument Word mi ho pošlete na adresu martsy@seznam.cz, do předmětu mailu napište Aj6 datum a vaše jméno.

4/ V učebnici si na str. 58 přečtěte výpověď profesora Moriartyho. Pan profesor je lhář. Pokuste se najít 9 rozdílů v tom, co vypověděl a tím, co se skutečně odehrálo a co vidíte na obrázcích. Rozdíly si v bodech poznamenejte do sešitu.

1 He took a bus

2 ........

atd.

18.3.2020

1/ Opakování minulého času pravidelných sloves - připomeňte si podle sešitu pravidla, jak se tvoří kladné oznamovací věty, zápor a otázky v minulém čase u pravidelných sloves

2/ Zkuste si interaktivně následující cvičení - opakujte je vícekrát, dokud se vám nepodaří je zvládnout bez chyby. Pozor na pravopis /pravidla pro změkčování y a zdvojování souhlásky/

cvičení 1 - tvar minulého času v kladné oznamovací větě u pravidelných sloves

cvičení 2 - tvar minulého času v kladné oznamovací větě u pravidelných sloves

cvičení 3 - otázky v minulém čase

cvičení 4 - otázky v min. čase významová slovesa a sloveso být

3/ Vypište si dozadu do sešitu slovíčka z lekce 19, český význam vyhledejte ve slovníku

 

16.3.2020

Milí šesťáci, pro začátek si zkusíme jen nějaká opakovací cvičení. Zopakujeme si sloveso být v minulém čase. Pokud jste pozapomněli správné tvary, najdete je v učebnici na str.102.

Vyplňte si následující sadu cvičení na was/were. Test si opakujte do té doby, dokud nedosáhnete skóre 100 %.

cvičení1

cvičení2

cvičení3