Navigace

Obsah

DĚJEPIS

12. 10. 2020

1) Projdi slide 21 až 25 následující prezentace "Doba ledová".

Doba ledová

- ze slidu 21 a 22 si udělej kratičké poznámky (vypiš vše, co je podtržené)

2) Nastuduj prezentaci "Zemědělci v době kamenné".

Zemědělci v době kamenné

- poznámky vypracuj pomocí metody I.N.S.E.R.T (do sešitu dějepisu)

√        Fajfkou, označíš informace, které znáš.

+        Plusem, označíš informace, které pro tebe byly nové.

?        Otazníkem, označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem, označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

 

15. 10. 2020

1) Nastuduj si prezentaci o proměnách společnosti v pozdní době kamenné a úvod k době bronzové.

Velké změny ve společnosti a doba bronzová

2) K prezentaci si vypiš drobné poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Samostatná práce - příprava na test, který si napíšeme v pondělí 2. listopadu. 

Doba kamenná - zemědělství

 

19. 10. 2020

1) Nastuduj prezentaci o době době bronzové a době železné. 

Doba bronzová a doba železná

2) K prezentaci si udělej drobné poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Samostatná práce - vyber správné odpovědi a vylušti tajenku.

obr.

Odpověď mi zašli na můj školní email tereza.buriankova@zslucany.cz do neděle 25. října 2020.

 

22. 10. 2020

1) Nastuduj prezentaci o pravěku v českých zemích.

Pravěk v českých zemích

2) Udělej si kratičké poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Zopakuj si to, co jsme dnes probírali s tím nejpovolanějším odborníkem na české dějiny. :-)

Pravěcí zemědělci

Doba kovů

 

2. 11. 2020

1) Nastuduj prezentaci o 1. pravěkém národě na našem území. 

Keltové na našem území

2) Udělej si kratičké poznámky, tak abys odpověděl na tyto otázky. :-)

  • Jak se keltská společnost dělila? Ke každé vrstvě vypiš to, čím se zabývala. 
  • V jakých oblastech Keltové vynikali?
  • Jaké umělecké předměty Keltové vyráběli?
  • Co je to oppidum?

3) Pro zopakování jukni na Dějiny českého udatného národa. 

Keltové

Keltská kouzla

 

5. 11. 2020

1) Nastuduj si prezentaci o Germánech. Jako bonus jsem si pro vás připravila i počtení o tzv. lidech z bažin (muž z Tollundu).

Germáni

2) Vytvoř si výpisky dle předlohy (viz pdf). Popřípadě si poznámky vytiskni a vlep si je do sešitu. 

Výpisky

3) Jukni na opakovací video. :-)

POZOR!!!

PŘÍŠTÍ ČTVRTEK 12. 11. 2020 SE SEJDEME V 11. 50 HOD. NA NAŠEM KECÁLKU (MS TEAMS). BUDEME MÍT PRVNÍ VIDEO HODINU DĚJEPISU. 

P. S. V tento čas se na Teams pokusíte přihlásit všichni. Doufám, že to systém "zvládne". Kdyby ne, musela bych vás rozdělit na dva týmy. :-)

 

9. 11. 2020

1) Vyplňte opakovací testík v MS Forms. Dejte si záležet, můžete poměrně lehce získat dobrou známku. :-) K testu totiž můžete využít poznámky v sešitě, popř. učebnici.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u9m9cMv-xEuSVc5NFEMkoBHbU18-B_lEp74dfEGtiBNURDhXOVcwOTdEOFZJQU1KWEYzUjlHOTc0My4u

2) Dnes nás čekají Slované. Nastudujte si tedy str. 39-42 ve vaší učebnici. 

3) Do sešitu si zapište tyto výpisky, popř. si poznámky vytiskněte a vlepte do sešitu.

Výpisky

4) Jukněte na opakovací video. :-)

Stěhování národů

Praotec Čech

 

12. 11. 2020

ONLINE (VIDEO) HODINA DĚJEPISU PŘES MS TEAMS. 

V 11. 50 hod. se sejdeme na našem "kecálku". :-)

Po ty, co na hodině chyběli, přikládám prezentaci, kterou jsme s ostatními společně projeli. :-)

Úvod do starověku

Výpisky naleznete zde:

Výpisky

 

16. 11. 2020

1) Nastuduj si prezentaci o vzniku písma.

Písmo

2) Zapiš si krátké poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Pokud máš čas a chuť jukni na následující dokument. :-)

Tajemství egyptského úředníka

 

19. 11. 2020

MRZÍ MĚ TO, ALE DNES SE S VÁMI BOHUŽEL NEZVLÁDNU SPOJIT PŘES MS TEAMS, PROTO BUDETE MÍT SAMOSTUDIUM. 

1) Samostatně si nastudujete prezentaci o Mezopotámii.

Mezopotámie - úvod

2) Poznamenejte si následující poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Jukněte na videovýpisky z dějepisu, kde najdete shrnutí dnešní látky. 

4) Pokud budete mít čas a chuť, prolistujte si online verzi časopisu National Geographic o starověkých civilizacích. Strana 8-21 je věnovaná přímo Mezopotámii.

V časopise najdete nejen spoustu hezkých obrázků, ale také mapy a zajímavé texty doplňující naši výuku. :-)

National Geographic - Starověké civilizace

 

23. 11. 2020

1) Samostatně si nastudujte stranu 48-50 ve vaší učebnici.

- Nejstarší období Mezopotámie (Vznik městských států), Sumerové (hospodářství)

2) Udělejte si kratičké poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) S pomocí učebnice vypracujte samostatnou práci. 

obr.

Správnou odpověď mi zašlete do neděle 29. 11. na můj školní email, popř. do chatu na Teams. :-)

VE ČTVRTEK POČÍTEJTE S ONLINE HODINOU PŘES MS TEAMS. JELIKOŽ SE S PRVŇÁČKY STÁLE UČÍME VE VILCE, HODINU ZAČNEME AŽ VE 12.05 HOD., ABYCH SE STAČILA PŘESUNOUT K POČÍTAČI. :-)

 

26. 11. 2020

Ve 12.05 hod. se sejdeme na třídním kecálku v MS Teams. :-)

1) Společně si projdeme následující prezentaci o Asýrii a Babylonii.

Asýrie a Babylonie

2) Zkuste si na internetu vyhledat bližší info k biblickému příběhu o "Babylonské věži".

3) Pokud budete mít čas a chuť, prolistujte si online verzi časopisu National Geographic o starověkých civilizacích. Strana 8-21 je věnovaná přímo Mezopotámii.

National Geographic - Starověké civilizace

 

30. 11. 2020

1) Projděte si str. 52 až 54 ve vaší učebnici.

Téma: Kultura ve starověké Mezopotámii.

2) K probrané látce si vypište kratičké poznámky (viz pdf).

Výpisky

3) Do sešitu si udělejte zjednodušenou kresbu zikkuratu. :-)

 

3. 12. 2020

1) Přečti si článek na str. 55 "Ženy v Mezopotámii" (modrý proužek).

2) Vypiš si poznámky metodou I.N.S.E.R.T.

√        Fajfkou, označíš informace, které znáš.

+        Plusem, označíš informace, které pro tebe byly nové.

?        Otazníkem, označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem, označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

V pondělí si vyberu sešity a překontroluji vaši práci. :-)

 

14. 12. 2020

1) Projděte si prezentaci o starověké Palestině.

Palestina

2) Z prezentace si vypište drobné poznámky (vše, co je podtrženo).

3) Pročtěte si Desatero božích přikázání (uč. str. 58 - fialový rámeček).

4) Pokud budete mít čas a chuť, prolistujte si online verzi časopisu National Geographic o starověkých civilizacích - kapitolu o Palestině.

National Geographic - Starověké civilizace

5) BONUS K OPAKOVÁNÍ

Virtuální procházka Babylonem

 

16. 12. 2020

1) Projděte si úvodní prezentaci k další starověké civilizaci, kterou se budeme zabývat.

Starověký Egypt - úvod

2) Z prezentace si vypište drobné poznámky (vše, co je podtrženo).

3) Samostatná práce

Doplňte podle popisu činnosti, jakým řemeslům se Egypťané věnovali. Správné odpovědi mi pošlete do neděle 20. prosince na můj školní email, popř. do chatu na MS Teams. 

obr.

4) BONUS

Jukněte se na "Kompas času". Krátký dokument krásně shrnuje vše, co jsme dnes probírali. :-)

 

4. 1. 2021

1) Nastuduj si následující prezentaci (Rozkvět a úpadek Egypta)

Rozkvět a úpadek Egypta

- zkus s pomocí internetu najít další informace ke kletbě faraona Tutanchamona

-popř. jukněte na toto :-)

- výpisky (viz příloha ve wordu) → po "prázdninách" si vaše zápisky zkontroluji

Výpisky

 

7. 1 2021

1) Nastuduj si následující prezentaci (Kultura ve starověkém Egyptě 1. - náboženství a mumifikace).

Náboženství a mumifikace ve starověkém Egyptě

2) Z prezentace utvoř zápisky, které budou obsahovat následující pojmy (polyteimus, posvátná zvířata, mumifikace aj.)

3) Samostatná práce - s pomocí internetu vyhledej odpovědi na následující otázky:

a) Jak se nazýval bůh, jemuž bylo zasvěceno balzamování?

b) Jak se nazývala bohyně plodnosti?

c) Jak se říkalo bohu, jemuž bylo zasvěceno slunce?

d) Jakým způsobem byl starými Egypťany vyobrazován bůh Sobek?

(Odpovědi si samozřejmě překontroluji...)

 

11. 1. 2021

1) Nastuduj si následující prezentaci (Kultura ve starověkém Egyptě - vzdělanost, umění a architektura).

Vzdělanost, umění a architektura ve starověkém Egyptě

2) Z prezentace si udělej zápis. 

Výpisky

3) Samostatná práce - vypracuj připravené otázky a vše zašli na můj mail tereza.buriankova@zslucany.cz do neděle 17. 1. do 18 hodin. Úkoly zaslané později už nebudu přijímat.

Egypt

4) Pokud máš chuť, zhlédni dokument o architektuře ve starověkém Egyptě.

 

14. 1. 2021

1) Pročti si prezentaci Starověké Řecko - úvod.

Starověké Řecko - úvod

2) Z prezentace si vypiš poznámky.

Výpisky - Starověké Řecko (úvod)

3) v uč. na str. 72/ pročti krétské báje a pověsti (oranžový pruh na straně stránky)

- pomocí metody I.N.S.E.R.T. si uděláš z textíku poznámky

√        Fajfkou, označíš informace, které pro tebe byly známé.

+        Plusem, označíš informace, které jsou pro tebe nové.

?        Otazníkem, označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem, označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

 

18. 1. 2021

1) Pročti si prezentaci o starověké Krétě.

Kréta a první Řekové

2) Udělej si kratičké poznámky. 

Výpisky, Kréta

3) Jukni na digitální rekonstrukci paláce v Knossu. 

 

21. 1. 2021

Dnešní hodinu strávíme opakovaním probrané látky. Čeká vás test v MS Forms.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u9m9cMv-xEuSVc5NFEMkoBHbU18-B_lEp74dfEGtiBNUNTM5TU5TNTBHVkxEREZXOEtBUVJLRDFFOC4u

Test vyplňte nejpozději do neděle 24. ledna 2021. Později odevzdané úkoly už nebudu přijímat.

 

25. 1. 2021

1) V učebnici si nastuduj stránky 74-76 (Mykénské období).

2) Pomocí metody I.N.S.E.R.T. si uděláš z textíku poznámky.

√        Fajfkou, označíš informace, které pro tebe byly známé.

+        Plusem, označíš informace, které jsou pro tebe nové.

?        Otazníkem, označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem, označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

- ke každému znaménku uděláš 3 poznámky (vyjma ?)

 

28. 1. 2021

1) Nastuduj si prezentaci o době homérské.

Homérské období

2) Udělej si krátké poznámky. 

Výpisky

3) Pokus se zjistit další informace o eposu Ilias a Odyssea. 

4) Popřípadě zhlédli film Troja. 

https://www.csfd.cz/film/71307-troja/prehled/

 

8. 2. 2021

1) Opakování doby homérské.

Samostatná práce

Vylušti křížovku a pokus se zjistit jméno bájného hrdiny. :-)

2) Nastuduj si prezentaci.

Antické Řecko

3) Udělej si zápisky do sešitu. 

Výpisky

 

11. 2. 2021

1) Projdi krátkou prezentaci o rané řecké tyranidě.

Raná řecká tyranida

3) Udělej si poznámky.

Výpisky

4) Příprava na příští hodinu - Sparta a Athény. 

 

14. 2. 2021

Dnes hodinu sice nemáme, ale mám tu pro zajímavý tip ke čtení (nebo alespoň k prolistování).

► Atlas starověkého světa - National Geographic

https://www.praktickeknihy.cz/uploads/editor/files/atlas_dejiny_ng.pdf

Kromě textíků a map je v časopise také celá řada moc hezkých fotek. :-)

Časopis si můžete zdarma stáhnout.

 

15. 2. 2021

1) Dnes si samostatně projděte v uč. na str. 81-83 (Spartu a Athény).

2) Na str. 81 nezapomeňte na článek (oranžový pruh) spartánská výchova. 

3) Udělejte si krátké poznámky:

Výpisky

 

18. 2. 2021

1) Tématem dnešní hodiny budou řecko-perské války. 

Řecko-perské války

2) Z prezentace si udělejte kratičké poznámky.

Výpisky

3) Pročti si text v učebnici na str. 83 (oranžový pruh) - Řekyně. 

4) Pokud vám zbyde čas, podívejte se na str. 77 do Atlasu starověkého světa.

https://www.praktickeknihy.cz/uploads/editor/files/atlas_dejiny_ng.pdf

⇒ pokuste se najít všechna bojiště, o kterých jsme si dnes vyprávěli (Marathon, Thermopyly, Plataje a Salamína)

 

21. 2. 2021

1) Dnes si samostatně projděte v uč. na str. 84-86 (Athény v době Periklově a peloponéskou válku).

2) Udělejte si krátké poznámky → dle tučně vyražených poznámek v učebnici.

 

25. 2. 2021

1) Pročti si prezentaci o konci řecké samostatnosti.

Makedonská nadvláda a konec řecké samostatnosti

2) Udělej si poznámky.

Výpisky

3) Práce s mapou

► Atlas starověkého světa - National Geographic (str. 82-83)

https://www.praktickeknihy.cz/uploads/editor/files/atlas_dejiny_ng.pdf

- projděte si místa, která spadala pod nadvládu Filipa a Alexandra Makedonského

 

1. 3. 2021

1) Pročti si str. 90-92 v učebnici (Kultura ve starověkém Řecku - náboženství, písmo, literatura a věda).

2) Udělej si krátké poznámky.

Kultura ve starověkém Řecku

3) Jukni na video o řecké mytologii.

 

4. 3. 2020

1) Nastuduj si str. 92-94 v učebnici. 

- divadlo a výtvarné umění starověkého Řecka

2) Udělej si krátké poznámky.

Výpisky

 

8. 3. 2021

1) Projdi prezentaci o architektuře ve starověkém Řecku. 

Architektura starověkého Řecka

2) Udělej si krátké poznámky. Do sešitu vypiš vše, co je v prezentaci podtrženo.

3) Pokud máš čas, jukni na digitální rekonstrukci stavby Parthenonu v Athénách.

11. 3. 2020

1) Dnes budeme opakovat kulturu ve starověkém Řecku.

obr.

Pokuste se vyluštit tajenku a odpověď mi zašlete na email do neděle 14. března. :-)

P. S. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebojte se napsat. 

 

15. 3. 2021

1) Projděte si úvod ke starověkému Římu.

Starověký Řím - úvod

2) Udělejte si poznámky.

Výpisky

3) BONUS - záběry z hry Assassins Creed zaměřené na město Řím.

Hra je sice zasazena na přelom 15. a 16. století, ale uvidíte tam i krásné záběry na mnohé antické památky, o kterých dnes byla řeč. :-)

 

17. 3. 2021

1) Pročtěte si str. 101-103 v učebnici.

- Etruskové a římští králové

2) Udělejte si krátké poznámky.

Výpisky

3) OPAKOVACÍ BONUS - jukněte na záběry ze hry Assassins Creed, tentokrát nás přenesou do starověkých Athén. Ač jde o hru, rekonstrukce je opravdu věryhodná!

Ve čtvrtek 25. března si opět uděláme online setkání přes MS TEAMS. Sejdeme se ve třídním kecálku v 11.50 hod. Těším se na vás! :-)

 

22. 3. 2021

1) Pro dnešní den budete mít za úkol pouze samostatnou práci. Opět se jedná o křížovku. Pokuste se ji vyluštit a odpověď mi zašlete do neděle 28. března. :-) obr.

P. S. Připomínám, že ve čtvrtek 25. března budeme mít online hodinu přes MS TEAMS. 

Sraz ve třídním kecálku v 11. 50 hod. Těším se na vás! :-)

 

25. 3. 2021

Dnes se v 11.50 hod. sejdeme na našem kecálku. Těším se. :-)

 

29. 3. 2021

1) Projdi si prezentaci na téma "Římská republika" a udělej z ní krátké poznámky (do sešitu opiš vše podtržené).

Římská republika (1.42 MB)

2) Jukni na videovýpisky z dějepisu, kde najdeš krátké shrnutí látky posledních dvou vyučovacích hodin. :-)

 

8. 4. 2021

1) Projdi prezentaci o válce Římanů a Kartáginců.

Punské války (868.4 kB)

2) K tématu si udělej krátké poznámky (vše, co je v prezentaci podtržené).

3) Jukni na videovýpisky z dějepisu, kde najdeš shrnutí dnešní látky. :-)

 

12. 4. 2021

1) Dnes vás čeká samostatná práce. Doplňte tabulku (ANO/NE) a správné řešení mi pošlete nejpozději do neděle 18. dubna 2021.

obr. (611.18 kB)

obr.

15. 4. 2021

1) Projdi prezentaci o krizi římské republiky po punských válkách. 

Krize republiky (730.57 kB)

2) K tématu si udělej krátké poznámky (vše, co je v prezentaci podtržené).

 

19. 4. 2021

1) Projdi prezentaci o 1. triumvirátu a samovládě Julia Caesara. 

1. Triumvirát a Caesarova samovláda (360.95 kB)

2) K tématu si udělej krátké poznámky (vše, co je v prezentaci podtržené).

VE ČTVRTEK SE OPĚT SEJDEME V MS TEAMS (KECÁLEK).

ČAS SRAZU - 11.50 HODIN.

 

22. 4. 2021

Online hodina v MS TEAMS. Sraz v 11.50 hodin.

 

26. 4. 2021

1) Přečti si v učebnici na str. 113 krátký článek o Gaiu Iuliu Caesarovi (modrý pruh).

- poznámky vypracuj pomocí metody I.N.S.E.R.T (do sešitu dějepisu)

√        Fajfkou označíš informace, které znáš.

+        Plusem označíš informace, které pro tebe byly nové.

?        Otazníkem označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

 

29. 4. 2021

1) Přečti si v učebnici na str. 115 krátký článek o Kleopatře (modrý pruh).

- poznámky z textu si do sešitu vypracuj pomocí metody I.N.S.E.R.T 

√        Fajfkou označíš informace, které znáš.

+        Plusem označíš informace, které pro tebe byly nové.

?        Otazníkem označíš to, čemu si neporozuměl.

!         Vykřičníkem označíš to, co tě zaujalo nejvíce.

2) Pokud máš čas a chuť, jukni na dokument o krásné Kleopatře.

 

3. 5. 2021

1) Nastuduj stránku 117-119 v učebnici.

Téma: Císařský Řím (Principát, Augustova samovláda a Augustovi nástupci).

2) Vypiš drobné poznámky (viz pdf).

Císařský Řím (48.71 kB)

 

6. 5. 2021

1) Nastuduj další prezentaci k římské říši. 

Císařský Řím (648.87 kB)

2) Vypiš si z prezentace poznámky (vše, co je podtržené).