Navigace

Obsah

 

Tak se situace zkomplikovala a vy budete doma i příští týden. Na zadávání práce se nic nemění. Pokud budete potřebovat poradit, tak mi napište buď na školní email : ivana.kodejsova@zslucany.cz nebo na osobní: kodeiv65@gmail.com

 

ONLINE HODINA PROBĚHNE V PONDĚLÍ DRUHOU VYUČOVACÍ HODINU A VE ČTVRTEK ČTVRTOU VYUČOVACÍ HODINU S CELOU TŘÍDOU

Pátek 7. 5.

Protože přijdete v pondělí do školy, bude se nám ve třídě lépe rýsovat.

Dnes si zopakujte počítání s desetinnými čísly.

ZA DOMÁCÍ ÚKOL VYPOČTI:

   45,58 + 5,425 =

   45,58 - 5,425 =

   45,58 . 5,425 =

   45,8 : 2 =

    3 : 5 =

    45,55 : 1,5 =

    3,69 : 0,3 =

VÝSLEDKY ZKONTROLUJEME V PONDĚLÍ.

 

Čtvrtek 6. 5.

online hodina

 • konstrukce úhlů
 • rozdělení úhlů podle velikosti

 

Středa 5. 5.

Na procvičení rýsování, splňte zadání úlohy v pracovním sešitu na straně 80 / 4 - SESTROJTE OSY JEDNOTLIVÝCH ÚHLŮ.

Při online hodině se naučíme měřit úhly úhloměrem a budeme úhly podle velikosti dělit do různých skupin.

Pondělí 3. 5.

online hodina

 • konstrukce úhlů
 • osa úhlu

 

Pátek 30. 4.

Protože máte za úkol do neděle vyřešit test, tak si jen lehce procvičte látku, se kterou jsme se seznámili ve čtvrtek.

V pracovním sešitu vyřešte na straně 80 cvičení 1, 2, 3.

Řešení neposílejte, tentokrát odevzdáváte test.

 

Čtvrtek 29. 4.

online hodina

ÚHEL

 

Středa 28. 4.

SHRNUTÍ - DĚLITELNOST

VYŘEŠTE NÁSLEDUJÍCÍ TEST - na řešení máte čas do neděle 2. 5. (Jenda a Ruda řeší příklady 1 - 3)

 1. najdi n(16,20)                                (2 body)
 2. najdi D(140,100)                            (2 body)
 3. Z řady čísel 28,32,63,55,13,60,1233,128,17,95,31 vyber čísla splňující podmínku:
 • dělitelná dvěma:
 • dělitelná třemi:
 • dělitelná pěti
 • dělitelná devíti:
 • :prvočísla                                         (5 bodů)

   4. Kolem obdélníkového záhonu s rozměry 525 cm a 350 cm mají být vysázeny růže stejně daleko od sebe tak, aby se růže nacházely v každém rohu záhonu a spotřebovalo se jich co nejméně. V jaké vzdálenosti je vysázíte? Kolik růží budete potřebovat?   (6 bodů)

   5. Cvičenci se seřadili do čtyřstupu, pětistupu nebo šestistupu, vždy jeden scházel do úplného tvaru. Kolik cvičenců bylo na hřišti, jestliže jich nebylo více než 100?       (3 body)

Hodnocení : 1 - 18 - 16 bodů                          1 -   9- 7 bodů     

                      2 -  15 - 12 bodů                         2 -   6 - 5 bodů

                      3-   11 - 8 bodů                           3-    4 -  2bodů

                      4 -   7-   4 body                           4 -    1 bod

                     5-    3 - 0 bodů                              5.     0 bodů

Ve čtvrtek se už budeme zabývat geometrií, nezapomeň rýsovací potřeby.

Pondělí 26. 4.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu 
 • DĚLITELNOST - SHRNUTÍ

 

Pátek 23. 4.

Dnes si zopakujete vše co znáte z hodin, kdy jsme si povídali o dělitelnosti.

Pracovat budete s pracovním sešitem.

66/5   najdete všechna prvočísla (můžete použít tabulku v učebnici)

66/7    rozložte si vždy čísla na součin prvočísel a potom určete největší společný dělitel a nejmenší společný násobek v prvním řádku.

    126 = 2 . 3 . 3 . 7

     144 = 2 . 3 . 3 .    2 . 2 . 2

     270 = 2 . 3 . 3 .                  . 3 . 5

  D(126,144,270) = 2 . 3 . 3 = 18

  n(126,144,270) = 2 . 3 . 3 . 7 . 2 . 2 . 2 . 3 . 5 = 15120

PŘÍKLADY 66/8 A 9 VYŘEŠTE ZA DOMÁCÍ ÚKOL.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ ZNÁTE - NEDĚLE 18.00 HODIN

Čtvrtek 22. 4.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • největší společný dělitel - slovní úlohy
 • společné násobky - slovní úlohy

 

Středa 21. 4.

NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK

Učebnice 91/6 PROJDĚTE A ZKONTROLUJTE

Urči nejmenší společný násobek

a) n(12,15) = 60               12 = 2 . 2 . 3

                                          15 =          3 . 5

  n(12,15) = 2 . 2 . 3 . 5

b) n(20,42) = 420              20 = 2 . 2 . 5

                                          42=  2 .         3 . 7

  n(20,42) = 2 . 2 . 3 . 5 . 7

c) n(28,98) =196               28 = 2 . 2 . 7

                                          98 = 2 .      7 . 7

  n(28,98) = 2 . 2 . 7 . 7 

d) n(18,44) = 396              18 = 2 . 3 . 3

                                          44 = 2  .         2 . 11

  n(18,44) = 2 . 2 . 3 . 3 . 11

e) n(125,225) = 1125        125 = 5 . 5 . 5

                                          225 = 5 . 5 .     9

  n(125,225) = 5 . 5 . 5 . 9

f) n(64,56) = 448               64 = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2

                                          56 = 2 . 2 . 2 .               7

  n(64,56) = 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 2 . 7

 

Zkontrolujte Pepu ve cvičení 91/8 (výsledky jsou podezřelé)

ŘEŠENÍ NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ

 

Pondělí 19. 4.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu 
 • NEJMENŠÍ SPOLEČNÝ NÁSOBEK

 

Pátek 16. 4.

Ještě se vrátíme ke společným dělitelům.

Př.

Stolař chce ze dvou prken o délce 405 cm a 315 cm nařezat co nejdelší stejně dlouhé poličky a zároveň nechce, aby mu nějaký materiál zbyl. Jakou délku bude mít jedna taková polička?

MUSÍME NAJÍT NEJVĚTŠÍHO SPOLEČNÉHO DĚLITELE DANÝCH ČÍSEL.

         Postupně rozložím na součin prvočísel.

 405 = 5 . 81 = 5 . 9 . 9 = 5 . 3 . 3 . 3 . 3

  315 = 5 . 63 = 5 . 7 . 9 = 5 . 7 . 3 . 3

Rozklad napíšu do "šuplíčků"

   405 = 5 . 3 . 3 . 3 . 3

   315 = 5 . 3 . 3 .           7

D(405, 315) = 5 . 3 . 3 = 45

Poličky budou dlouhé 45 cm. 

ZA DOMÁCÍ ÚKOL VYŘEŠTE V PRACOVNÍM SEŠITU NA STRANĚ 62 CVIČENÍ 7 (hledáte největšího společného dělitele čísel 100 a 150) A 8 (rozdělujete na soudělná a nesoudělná čísla)

ŘEŠENÍ OPĚT POŠLETE DO NEDĚLNÍHO VEČERA

                           

Čtvrtek 15. 4.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • největší společný dělite
 • společné násobky

 

 

Středa 14. 4.

V pracovním sešitu vyřešte na straně 61

úlohu 3 (nejprve najděte všechny dělitele daných čísel a potom vyberte ten největší) - Jenda a Ruda budou počítat pouze s čísly 36 a 81

úlohu 4 (hledáte největší společný dělitel)

úlohu 5 (vždy vyberte číslo pod nebo nad dvojicí čísel - musí to být největší společný dělitel)

úlohu 6 (oprav chyby)

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME VE ČTVRTEK PŘI ONLINE HODINĚ

 

Pondělí 12. 4.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu 
 • NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÝ DĚLITEL - SLOVNÍ ÚLOHY

 

Pátek 9. 4.

SPOLEČNÝ DĚLITEL

Otevřete si učebnici na straně 85.

85/1

všechny dělitelé čísla 8: 1, 2, 4, 8

všechny dělitelé čísla 12: 1, 2, 3, 4 , 6, 12

společní dělitelé: 1, 2, 3, 4

největší společný dělitel: 4

85/2A

společní dělitelé 4 a 2 : 1, 2

společní dělitelé 6 a 9 : 1, 3

společní dělitelé 1 a 15: 1

společní dělitelé 21 a 16: 1

společní dělitelé 66 a 42: 1, 2

ZA ÚKOL VYŘEŠTE CVIČENÍ 85/2B A 86/3, 4

TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE OPĚT NEDĚLE 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 8. 4.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • společní dělitelé
 • největší společný dělitel

 

Středa 7. 4.

Správné řešení:

60/6

   330 = 2 . 11 . 3 . 5

   210 = 3 . 2 . 5 . 7

   119 = 7 . 17

   120 = 2 . 2 . 2 . 3 . 5

60/7

   složená čísla (napsaná v kapkách) : 39, 49, 25, 63, 57

60/8

  za 150 000 - sudá prvočísla = 2

  za 510 000 - prvočísla 17    71             37    73

  za 1 000 000 - 41 + 43 + 47

 

SPOLEČNÍ DĚLITELÉ

Na hledání společných dělitelů budeme potřebovat rozklad čísel na součin prvočísel.

Ze všech společných dělitelů nás bude zajímat ten NEJVĚTŠÍ,

Ve čtvrtek se naučíme "šuplíčkovou metodu".

Zatím rozložte na součin prvočísel čísla 65, 55, 40, 55, 32 a 56.

Řešení neposílejte, zkontrolujeme ve čtvrtek při online hodině.

 

Středa 31. 3.

ROZKLAD ČÍSEL NA SOUČIN PRVOČÍSE

V pracovním sešitu vyřešte cvičení na straně 60/6, 7, 8:

Př. 330 = 2 . 11 . 3 . 5

Řešení neposílejte, užijte si volno a načerpejte síly na další práci.

 

Pondělí 29. 3.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu - ještě nemám od Simony, Kačky a Franty
 • rozklad čísla na součin prvočísel

 

Pátek 26. 3.

PRVOČÍSLA A ČÍSLA SLOŽENÁ

Včera jsme si řekli, která čísla jsou prvočísla a která čísla složená.

Př. 1

Mezi zadanými čísly vyber prvočísla: (zkontroluj, že jsou to ta označená čísla

2, 5, 8, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 27, 29, 34, 41, 48, 63, 75 NA JEDNO JSEM ZAPOMNĚLA - NAJDI HO

Př. 2  ZKONTROLUJ

 • Urči všechna jednociferná čísla: 2, 3, 5, 7
 • Urči všechna sudá prvočísla: 2
 • Urči tři nejmenší dvouciferná prvočísla: 11, 13, 17
 • Urči největší dvouciferné prvočíslo: 97

 

ZA ÚKOL VYPOČÍTEJTE Z PRACOVNÍHO SEŠITU NA STRANĚ 59 CVIČENÍ 1, 2, 3

ŘEŠENÍ OČEKÁVÁM DO NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 25. 3.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • prvočísla
 • čísla složená

 

Středa 24. 3.

DĚLITELNOST

Číslo dělitelné má na místě jednotek číslici 0, 2, 4, 6, 8

Číslo dělitelné má na místě jednotek číslici 0, 5

Číslo dělitelné 10 má na místě jednotek číslici 0

Číslo dělitelné má ciferný součet dělitelný třemi

Číslo dělitelné má ciferný součet dělitelný devíti

Číslo dělitelné je současně dělitelné dvěma i třemi

V učebnici na straně 80 najdete Úlohy na závěr:

A

25     80     49     8     36     48     17      240       3000  

1) čísla dělitelná deseti : 80, 240, 3000

2) násobky čísla 1000 : 3000

3) lichá: 25, 49, 17

4) dělitelná třemi: 36, 48, 240, 3000

5) dělitelná pěti, ale ne deseti: 25

6) dělitelná dvěma, ale ne dělitelná pěti: 8, 36, 48

7) číslo, které má v tabulce svůj desetinásobek: 8 (80)

8) číslo, které má v tabulce svůj trojnásobek: 80 (240)

9) je dělitelné sedmi: 49

10) má jen dva dělitele: 17

PŘIPRAVTE SI STEJNÉ OTÁZKY VE SKUPINĚ B - neposílejte, zkontrolujeme při online hodině

 

Pondělí 22. 3.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu - ještě nemám od Lucky, Dominika a Kristýny
 • dělitelnost číslem 3, 6 a 9

 

Pátek 19. 3.

DĚLITELNOST ČÍSLEM 3

Zatímco při určování čísel dělitelných 2, 5 nebo 10 se stačilo na číslo podívat, u čísel dělitelných trojkou je to jiné.

Důvod: představte si násobilku čísla 3:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 3na místě jednotek postupně najdete všechna čísla.

Pro určení zda je číslo dělitelné trojkou musíte spočítat CIFERNÝ SOUČET všech číslic, která číslo tvoří. Pokud je tento součet v násobilce tří, je i samotné číslo dělitelné trojkou.

Př.     459       4+5+9=18      JE DĚLITELNÉ TŘEMI

          596        5+9+6=20      NENÍ DĚLITELNÉ TŘEMI

           999 888 555      9+9+9+8+8+8+5+5+5=66     6+6=12    JE DĚLITELNÉ TŘEMI

ZA ÚKOL VYPOČÍTEJTE Z UČEBNICE NA STRANĚ 77 CVIČENÍ 1

ŘEŠENÍ OČEKÁVÁM DO NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 18. 3.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • dělitelnost 2, 5, 10
 • dělitelnost číslem 3

 

Středa 17. 3.

DĚLITELNOST DVĚMA

Zapište si do školního sešitu:

Čísla dělitelná dvěma mají na místě jednotek některou z číslic 2, 4, 6, 8, 0.

Čísla, která jsou dělitelná dvěma = SUDÁ

Čísla, která nejsou dělitelná dvěma = LICHÁ

učebnice 75/1

Neexistuje žádné číslo, které by bylo sudé i liché

učebnice 75/2

980, 982, 984, 986, 988, 990, 992, 994, 996, 998

SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE 75/5, 76/6, 8

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME NAJEDNOU PŘI PŘÍŠTÍ ONLINE HODINĚ.

 

Pondělí 15. 3.

Z DŮVODU ŠKOLENÍ NEPROBĚHNE ONLINE HODINA

Chválím všechny , kdo mi poslali včas domácí úkol. Chybí mi už jen práce  Jendy . Ještě počkám a správné řešení uvedu ve středu.

DĚLITELNOST DESETI A PĚTI

V učebnici na straně 71 úplně dole začíná článek s tímto názvem.

A - Z čísel 70, 2504, 2540, 8550, 20007 vyber ta, která jsou dělitelná deseti: 70, 2540, 8550

B - a) pokud si vzal Honza 991 zlaťáků a zbytek rozdělil, dostal každý loupežník 

          1000 : 10 = 100 zlaťáků

      b) je odvážný, loupežníky ošidil

      c) měl rozdělit 1990 zlaťáků - každý loupežník by dostal 1990 : 10 = 199 zlaťáků a

           Honzovi by zůstal 1 zlaťák

Do školního sešitu si přepište oba rámečky ze strany 73.

Vyřešte všechny příklady ze strany 56 v pracovním sešitě.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME NAJEDNOU PŘI PŘÍŠTÍ ONLINE HODINĚ.

 

Pátek 12. 3.

NÁSOBEK

Otevřete si učebnici na straně 70 a kontrolujte postup a správnost řešení:

70/5

a) 65 je pětinásobkem třinácti      13 . 5 = 65    ANO

b) 470 je násobkem 10            470 : 10 = 47   ANO

c) 470 je padesátinásobkem deseti     50 . 10 = 500   NE

d) 114 je násobek dvanácti:      114 : 12 = 9 (zb. 6)    NE

70/6

Z čísel   1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 vypiš:

a) násobky sedmi:  7 (jednonásobek), 14 (dvojnásobek), 21 (trojnásobek), 42 (šestinásobek)

b) jsou děliteli čísla 14:   1 (14 : 1 = 14), 2 (14 : 2 = 7), 7 (14 : 7 = 2), 14 (14 : 14 = 1)

 

ZA DOMÁCÍ ÚKOL VYŘEŠTE V PRACOVNÍM SEŠITU NA STRANĚ 54 CVIČENÍ

3 (tabulka) A 4 (hledání vetřelce).

TERMÍN ODEVZDÁNÍ JE JAKO VŽDY NEDĚLE 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 11. 3.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • násobek

 

Středa 10. 3.

DĚLITEL

V pracovním sešitu vyřešte na straně 53 cvičení 6, 8 a 10.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME VE ČTVRTEK NA ONLINE HODINĚ.

 

 

Pondělí 8. 3.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • hledání všech dělitelů daného čísla

 

Pátek 5. 3.

Protože jsme si včera slíbili, že v povídání o dělitelnosti budeme pokračovat v pondělí na online hodině, vrátíme se k počítání s desetinnými čísly.

Zkontrolujte postup a výpočet a řešení zapište do pracovního sešitu

Pracovní sešit 47/5

  jeden kousek pizzy stál 1,3 euro

  Tadeáš zaplatil celkem 6,5 euro

        6,5 : 1,3     (vynásobíme číslem 10)

         65 : 13 = 5

Tadeáš si koupil 5 kusů pizzy.

Pracovní sešit 47/6

 celkem potřebují 6,5 litrů vody, mají lahve s objemem 0,75 litru

    6,5 : 0,75    (vynásobíme číslem 100)

    650 : 75 = 8,66

      500

         500                         budou potřebovat 9 lahví vody

            50

Pracovní sešit 47/6

Čenda měří 79,5 cm, což je 1,5 krát víc než měřil při narození

   79,5 : 1,5      (vynásobíme číslem 10)

    795 : 15 = 53

      45

        0                 Při narození měřil Čenda 53 centimetrů

DOMÁCÍ ÚKOL: PRACOVNÍ SEŠIT 48/10, 11 (Jenda a Ruda vyřeší jen úlohu 10)

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 4. 3.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • dělitel

 

Středa 3. 3.

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Otevřete si pracovní sešit na straně 46

46/4

Při řešení příkladu je potřeba pamatovat na přednost násobení a dělení před sčítáním a odčítáním

  6,6 - 4,2 : 0,7 = 6,6 - 42 :7 = 6,6 - 6 = 0,6

  8,7 + 10,4: 0,8 = 8,7 + 104 : 8 = 8,7 + 13 = 21,7

  (4,3 + 2,9) : 0,09 = 7,2 : 0,09 = 720 : 9 = 80

  0,56 : 0,7 + 4,8 = 5,6 : 7 + 4,8 = 0,8 + 4,8 = 5,6

  9,1 + 6,3 : 0,09 = 9,1 + 630 : 9 = 9,1 + 70 = 79,1

  7,2 : (2,4 - 1,6)=7,2 : 0,8 = 72 : 8 = 9

Podobným způsobem vyřešte v učebnici na straně 60 celé cvičení 10 A i B

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ.

 

Pondělí 1. 3.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • dělení desetinných čísel desetinnými čísly

 

Pátek 26. 2.

DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

  Připomínám příklad na dělení s kouzelnými nulami a se zbytkem:

    56,28 : 5 = 11,256               56,29 : 6 = 9,38 (zbytek 0,01)

     06                                         22

       12                                         49

         28                                          1

           30

             0

Před dělením desetinného čísla číslem desetinným musíte nejprve upravit (VYNÁSOBIT 10, 100......) obě čísla tak, abychom dělili přirozeným číslem

    5 : 0,1    NÁSOBÍME 10          50 : 1 = 50

    45 : 0,3    NÁSOBÍME 10        450 : 3 = 150

    1,6 : 0,08   NÁSOBÍME 100     160 : 8 = 20

    0,048 : 0,4    NÁSOBÍME 10     0,48 : 4 = 0,12

 

DOMÁCÍ ÚKOL: PRACOVNÍ SEŠIT 43/2, 4

TERMÍN ODEVZDÁNÍ: NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 25. 2.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • dělení desetinných čísel číslem přirozeným se zbytkem

 

 

Středa 24. 2.

DĚLENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA PŘIROZENÝM ČÍSLEM

Jak jsem slíbila, nebudeme ještě dělit se zbytkem. V některých následujících příkladech je potřeba přidat "kouzelné" nuly

učebnice 56/6

   45,6 : 4 = 11,4                           62,66 : 13 = 4,82

   05                                              106

     16                                                26

        0                                                  0

 

   0,012 : 3 = 0,004                        165 : 24 = 6,875

   00                                                  210

     01                                                  180

       12                                                   120

          0                                                      0

 

Pokuste se o řešení příkladů 56/6B a)-d)

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME SI NA ONLINE HODINĚ

 

Pondělí 22. 2.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • dělení desetinných čísel přirozenými čísly

 

Pátek 19. 2.

SČÍTÁNÍ, ODČÍTÁNÍ A NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

V učebnici na straně 53 společně spočítáme příklady ve cvičení 12A: kontrolujte správnost řešení !!!!!!!!!!!!!

 a) 17,24 . 35,16 . 9.78 =  5928,23

         17,24                                     606,1584

       . 35,16                                        . 9,78

      -------------------                       ---------------------    

         10344                                      48492672

         1724                                       42431088

        8620                                       54554256    

       5172                                    -------------------------

     ----------------------                      5928,229152

       606,1584

b) 6,32 . (35,6 + 48,27) = 530,06

      35,6                                83,87

      48,27                             . 6,32

   ----------------                 ----------------------

      83,87                            16774

                                          25161

                                        50322

                                     --------------------------

                                        530,0584

c) (0,243 + 0,71) . 5,24 = 5,00

             0,243                                        0,953

             0,71                                        . 5,24

       ---------------------                          -------------------

            0,953                                          3812

                                                              1906

                                                             4765

                                                           ------------------

                                                             4,99372

ZA DOMÁCÍ ÚKOL vypočítejte:

 1. Úlohy na závěr na straně 54 - skupinu A
 2. cvičení 53/11

ŘEŠENÍ POŠLETE DO NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 18. 2.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • dělení desetinných čísel číslem přirozeným

 

Středa 17. 2

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Otevřete si pracovní sešit na straně 41

41/8

   4,2 . 1,2 > 4,1 . 1,2   (číslo 1,2 násobíme vlevo větším číslem)

   0,05 . 5,6 < 0,5 . 5,6   (vlevo bychom oddělili 3 desetinná místa, vúravo pouze 2)

   44,36 . 15,2 < 44,40 . 15,2  (číslo 15,2 násobíme vpravo větším číslem)

SAMOSTATNĚ VYZKOUŠEJTE ZBÝVAJÍCÍ PŘÍKLADY

41/9

                         267,4

                          . 2,08                SAMOSTATNĚ VYZKOUŠEJTE ZBÝVAJÍCÍ PŘÍKLADY

                   -----------------------

                        21392

                        0000

                       5348

                  ---------------------------

                     556,192

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME SI VŠE V ONLINE HODINĚ

                     

Pondělí 15. 2.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • násobení desetinných čísel desetinnými čísly

 

Pátek 12. 2.

NÁSOBENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Zatím jsme násobili desetinné číslo přirozeným číslem. Nejdůležitější bylo desetinnou čárku umístit až do výsledku. 

Stejné pravidlo platí i pro násobení desetinného čísla desetinným číslem.

 1. VYNÁSOB ČÍSLA JAKO BY NEOBSAHOVALA DESETINNOU ČÁRKU
 2. SEČTI POČET ČÍSEL ZA DESETINNÝMI ČÁRKAMI V OBOU ČÍSLECH
 3. VE VÝSLEDKU ODDĚL VÝSLEDNÝ POČET DESETINNÝCH MÍST

        4,24                2 desetinná místa

       . 1,2                 1 desetinné místo

 ---------------------

         848

       424

 -------------------

     5,088            CELKEM ODDĚLÍME 2+1 = 3 DESETINNÁ MÍSTA

 

 

                                         5,78            2 desetinná místa   

                                        . 1,22           2 desetinná místa

                                   ---------------------

                                         1156

                                        1156

                                        578

                                    -------------------------

                                       7,0516       CELKEM ODDĚLÍME 2+2 = 4  DESETINNÁ MÍSTA

       NA PROCVIČENÍ A ZA ÚKOL VYŘEŠTE V PRACOVNÍM SEŠITU NA STRANĚ 39 CVIČENÍ 1 (výpočet), 2 (přiřaď správný výsledek - můžeš se řídit správně umístěnou desetinnou čárkou nebo posledním číslem - nulu nepsali) A 3 (umísti do výsledku desetinnou čárku)

ŘEŠENÍ ČEKÁM DO NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

 

Čtvrtek 11. 2.

online hodina

 • kontrola domácích příkladů
 • násobení desetinných čísel

 

Středa 10. 2.

Při online hodině jsme si říkali jak násobit desetinné číslo přirozeným číslem

Na procvičení si otevřete pracovní sešit na straně 37 a vypočítejte (bez kalkulačky -VĚŘÍM VÁM) cvičení 2, 4 a 5

POZOR   DESETINNOU ČÁRKU OPRAVDU PIŠTE AŽ VE VÝSLEDKU

                           1368

                             . 4,9

               ----------------------------

                          12312

                          5472

               ------------------------

                          6703,2

 

Pondělí 8. 2.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu !!!!!!!!!!!!!
 • násobení desetinných čísel desetinnými čísly

 

 

Čtvrtek 28. 1.

správné řešení:

33/4 

a) SPRÁVNĚ                    b) ŠPATNĚ = 3,8

c) ŠPATNĚ =                    d) SPRÁVNĚ

e) SPRÁVNĚ                    f) ŠPATNĚ = 210

33/5

a) 97                          b) 43                        c) 21,3

d) 724                        e) 6035                    f) 47

33/6

a) 37                          b) 370                       c) 3700

d) 246                        e) 2460                     f) 24600

g) 7350                      h) 60                         i) 500

33/7

        A                                            B

a)  124                                        235 

b)  78,2                                       97,4

c)  625                                        375

d)  910                                        460

e)  5026                                      4035

f)  4290                                       4035

g)  1700                                       2500

DĚLENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA 10, 100, 1000..............     

Pro dělení desetinných čísel 10, 100, 1000  platí stejný postup, jako u násobení. Pouze desetinnou čárku posouváme DOLEVA.

   56,42 : 10 = 5,642

   56,42 : 100 = 0,5642

   56,42 : 1000 = 0,05642           NĚKDY SI MUSÍTE NAPSAT NULY PŘED ČÍSLO

Učebnice 34/2

   a) 75,3 : 10 = 7,53   SPRÁVNĚ

   b) 21,45 : 100 = 2,145   ŠPATNĚ     = 0,2145     

   c) 6,8 : 100 = 0,68   ŠPATNĚ     = 0,068 

   d) 628,9 : 1000 = 0,6289   SPRÁVNĚ

   e) 0,52 : 10 = 5,2   ŠPATNĚ     = 0,052  

   f) 17 : 100 = 0,0017   ŠPATNĚ     = 0,17  

 

PŘES PRÁZDNINY VYŘEŠTE CELOU STRÁNKU 30 V PRACOVNÍM SEŠITU

NA ŘEŠENÍ MÁTE ČAS DO SOBOTY 6. 2.

UŽIJTE SI PRÁZDNINY, DÁVEJTE NA SEBE POZOR A USLYŠÍME SE V PONDĚLÍ 8. 2.

       

27. 1.

V učebnici vyřešte samostatně úlohy 33/4, 5, 6 a 7

 

Pondělí 25. 1.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • násobení desetinných čísel deseti, stem, tisícem

 

 

Pátek 22. 1.

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Dnes budete pracovat s pracovním sešitem.

Na stranách 27 a 28 najdete souhrnný test.

Vyřešte úlohy 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9

VÝSLEDKY CVIČENÍ 7, 8, 9 MI POŠLETE DO NEDĚLNÍHO VEČERA.

 

Čtvrtek 21. 1.

online hodina

 • kontrola domácíchpříkladů
 • odčítání desetinných čísel

 

Středa 20. 1.

ODČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Pokračujte v procvičování výpočtů s desetinnými čísly.

Vyřešte v pracovním sešitě na straně 24 příklady 3, 4 a 5. 

Dejte si pozor na závorky. Pečlivě zapisujte příklady, některá čísla sčítáte, některá odečítáte.

Řešení mi nemusíte posílat, výsledky mi ukážete ve čtvrtek při online hodině.

 

Pondělí 18. 1.

online hodina

 • kontrola vypracovaných úloh
 • odčítání desetinných čísel

 

Pátek 15. 1.

SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Otevřete si pracovní sešit na straně 21. Spočítáme si společně příklad 6:

4,5 + (7 + 1,4) = pozor nejprve spočítejte závorku = 4,5 + 8,4 = 12,9

(9,14 + 0,2) + 20,36 = 9,34 + 20,36 = 29,70 = 29,7

(25,4 + 9,88) + (40,1) = 35,28 + 40,1 = 75,38

1,56 + 3,42 + (90,1 + 14,2) DOKONČI SAMOSTATNĚ

ZAMYSLI SE, ZDA JSOU V TOMTO CVIČENÍ ZÁVORKY NUTNÉ

22/7  ZAPIŠ POD SEBE

a)    25                                    b)    57,5                           c)   99,99

       15,21                                       32,29                                 9,99

  ----------------                            -----------------                        ---------------------

       40,21                                       89,79                              109,98

DOKONČI CELÉ CVIČENÍ

ZA ÚKOL VYŘEŠTE V PRACOVNÍM SEŠITU NA STRANĚ 22 CVIČENÍ 7, 10, 11. VÝSLEDKY ZAŠLETE DO NEDĚLNÍHO VEČERA DO 18.00

POZOR NA DODRŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ.

 

Čtvrtek 14. 1.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • sčítání, odčítání desetinných čísel

 

Středa 13. 1.

SČÍTÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Minulou hodinu jsme začali sčítat desetinná čísla. Nejdůležitější je napsat čísla správně pod sebe (jednotky pod jednotky, čárka pod čárkou, desetiny pod desetiny, setiny pod setiny....)

Procvičte si výpočty a samostatně do školního sešitu vypočítejte cvičení z učebnice 24/4 celé. Výsledky si zkontrolujeme na online hodině ve čtvrtek.

 

Pondělí 11. 1.

online hodina

 • kontrola vypracovaných úloh
 • sčítání desetinných čísel

 

Pátek 8. 1.

ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Otevřete si učebici na straně 20 a vyřešme společně některá cvičení:
20/6 

a) 72,84 = 72,8     SPRÁVNĚ

b) 51,77 = 51,7      ŠPATNĚ   číslo 7 zaokrouhlí nahoru : 51,8

c) 195,452 = 195,46      ŠPATNĚ   zaokrouhlujeme na desetiny : 195,5

d), e), f), DOKONČI SAMOSTATNĚ (zkontrolujeme při online hodině)

20/7

a) 253,124 = 253,1

b) 6,7839 = 6,8

c) 6000,011 = 6000,0

d), e), f), DOKONČI SAMOSTATNĚ (zkontrolujeme při online hodině)

Otevři si pracovní sešit a vyřeš za úkol dvě cvičení : 19/5 (zaokrouhli hmotnosti balíků na jednotky a v tabulce najdi cenu za odeslání u každého z pěti balíků zvlášť) a 20/7 (píšete jen ANO X NE)

Výsledky těchto dvou příkladů mi pošlete do nedělního večera do 18.00.

 

 

Čtvrtek 7. 1.

online hodina

 • kontrola domácího úkolu
 • zaokrouhlování desetinných čísel

 

Středa 6. 1.

ZAOKROUHLOVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Pro zaokrouhlování desetinných čísel platí stejná pravidla jako pro zaokrouhlování přirozených čísel.

Otevřete si učebnici na straně 18. Do školního sešitu si opište rámeček.

18/1

Máte zaokrouhlit na jednotky (to znamená, že výsledkem bude číslo bez desetinné čárky:

a) 8,9 = 9  (číslo 9 zaokrouhluje nahoru)         SPRÁVNĚ

b) 15,4 = 15  (číslo 4 zaokrouhluje dolů)         SPRÁVNĚ

c) 2,35 = 2  (číslo 3 zaokrouhluje dolů)           SPRÁVNĚ

d) 2,53 = 3  (číslo 5 zaokrouhluje nahoru)        CHYBNĚ

e) 0,751 = 1  (číslo 7 zaokrouhluje nahoru)     SPRÁVNĚ

f) 0,09 = 0  (číslo 0 zaokrouhluje dolů)            CHYBNĚ

 

Do školního sešitu vyřešte úlohy 19/3 a výsledky pošlete do středečního večera do 19.00 hodin.

 

Pondělí 4. 1.

online hodina

 • kontrola vypracovaných úloh
 • zaokrouhlování desetinných čísel

 

Pátek 18. 12.

POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL - pokračování

Dnes budeme pokračovat v porovnávání desetinných čísel.

17/5

a) špatně (3 desetiny jsou větší než 2 desetiny)

b) správně

c) špatně (2 setiny jsou větší než 1 setina)

d) špatně (780 tisícin je víc než 729 tisícin)

e) špatně (1 setina je méně než 10 setin)

f) správně

Do sešitu porovnejte desetinná čísla ze cvičení 17/6A.

Protože se uvidíme až po prázdninách (4.1.) VYPRACUJTE V PRACOVNÍM SEŠITĚ CELÉ STRÁNKY 17 + 18.

Kontrolu a hodnocení provedeme na první hodině. 

PŘEJI KRÁSNÉ SVÁTKY VÁM VŠEM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Čtvrtek 17. 12.

POROVNÁVÁNÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Tak jsem čekala delší dobu na splněné úkoly, ale v některých případech marně. Chválím Dominika, Míšu, Simču, Vojtu, Radima, Frantu, Danu a Honzíka za včasné zaslání řešení. Omlouvám Marušku a Kačku. Ostatní bohužel úkol nesplnili.

Správné řešení:

16/2

  65,4                   42,36                      1,42

  985,413             74821,036               740,032

16/3

12,42368    -        6,50005

 9,8             -         0,6

 4,444         -         3,999

 1,54           -         2,89

 8,7453       -         7,0101

16/4

nula celá pět setin     0,05

čtyři celé dvacet tisícin    4,020

osm celých devět tisícin      8,009

sedm celých šestnáct setin     7,16

16/5

V čísle 3,165 je číslice 5 na místě  TISÍCIN

V čísle 124,689 je číslice 8 na místě  SETIN

V čísle 632,097 je číslice 0 na místě  DESETIN

V čísle 741 326,986 je číslice 9 na místě  DESETIN

V čísle 102,476 je číslice 6 na místě  TISÍCIN

 

JAK POROVNÁVAT DESETINNÁ ČÍSLA?

Do školního sešitu si opište rámeček na straně 17 v učebnici.

Pokud čísla nemají stejný počet desetinných míst, je výhodné doplnit na konci čísla "kouzelné" nuly.   2,56 = 2,560

Ústně vyřešte v učebnici úlohy 15/1, 2

Písemně do sešitu odpovězte na otázky ze cvičení 16/3 a 17/4

NIC NEPOSÍLEJTE (po Vašem návratu do školy si vše zkontrolujeme)

 

Středa 16. 12.

TISÍCINY, DESETITISÍCINY..........

Správné řešení:

15/1

 2,55           25,21              55,03

15/2

18,99                      5,02

33,33                      0,61 

15/3

2,04    2,03     2,02        2,01        2,00       1,99         1,98

14       14,01    14,02      14,03       14,04       14,05 

15/4

5,36         5        3        6

8,05          8       0         5

9,14          9        1        4

7,99          7        9        9 

15/5

setiny mají : 11 888,96                5,59                   6 321,34                   0,11         185,23 

15/6

10,000 = 10,0       4,05 = 4,0500            1,100 = 1,1          4,55 = 4,550

4,5 = 4,50              8,8 = 8,80                   1,0 = 1       dvojče nemá 11,1

15/7

libra, zlotý

15/8

jedna celá třicet dva setin

šest celých osmnáct setin

dvacetjedna celých sedm setin

sto celých jedenáct setin

nula celá jedna setina

V učebnici na straně 10 dole začíná kapitola o tisícinách, desetitisícinách.....

Do sešitu si přepište rámeček na straně 11 dole.

Vyřešte příklady na straně 12/2 - 6 (většinou se jedná o čtení čísel se setinami a tisícinami)

V pracovním sešitě vypracujte na straně 16 cvičení 1, 2, 3, 4 a 5

ŘEŠENÍ ÚLOH 4 A 5 MI POŠLETE KE KONTROLE DO STŘEDEČNÍHO VEČERA DO 18.00

 

 

Pondělí 14. 12.

SETINY

V pátek jsme se seznámili se setinami.

Připomínám, že platí rovnost    2,6 = 2,60

Vypracujte v pracovním sešitě CELOU STRÁNKU 15.

Výsledky neposílejte, zkontrolujeme si vše po Vašem návratu do školy.

 

Pondělí 7. 12. - Pátek 11. 12.

HURÁ UVIDÍME SE VE ŠKOLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pátek 4. 12.

Prohlédněte si následující video.

Podle vzoru v tomto videu vyrobte síť krychle, nebo kvádru (volbu nechám na Vás). Na výrobu "skládacího" tělesa máte dostatečný čas. Po Vašem návratu za splnění úkolu dostanete známku (nebojte se).

Společnou hodinu budeme mít až ve středu. V pondělí budete mít místo matematiky ČESKÝ JAZYK.

Čtvrtek 3. 12.

Správné řešení:

68/5

70 cm

68/6

a) 8 krychliček

b)3 žluté krychličky

68/7

a) 27 krychliček

b) 8

c) 12

d) 6

e) 1

V pracovním sešitu na straně 75 nakreslete, jak vidíte těleso složené z barevných krychliček ve třech různých pohledech.

Správné řešení si zkontrolujeme příští týden, až přijdete do školy.

 

Středa 2. 12.

Děkuji všem za zaslaný splněný úkol. Na Vaše emaily odepíši zítra.

Správné řešení:

67/2

a) obdélníky nebo čtverce

b) 8 vrcholů

c) mají stejně stěn (6)

d) nemusí, ani nemohou

67/3

a) ano                                       ne

b) ne                                         ano

c) ano                                        ano

d) ano                                        ne

e) ne                                          ano

67/4

a) CD, EF, HG

b) AD, EH, FG

c) DH, BF, CG

Otočte v učebnici na stranu 68 a vyřešte cvičení 5, 6, 7.

Nic neposílejte, řešení si ukážeme zítra na těchto stránkách.

 

Pondělí 30. 11.

Doufám, že jste zvládli dobře vyplnit stránku v pracovním sešitě. Řešení si zkontrolujeme po Vašem návratu do školy.

Dnes budeme pokračovat v opakování znalostí o základních tělesech.

Známá tělesa jsou KRYCHLEKVÁDR.

Vyřešte úlohy v učebnici na straně 67/2, 3A i B, 4

ŘEŠENÍ POŠLETE DO ÚTERNÍHO VEČERA DO 18.00 HODIN.

 

Pátek 27. 11.

Protože příští týden již do školy nastoupí žáci 9. a 7. třídy, jsme nuceni zrušit online hodiny.

Pokud budete mít zájem, jsem schopna jednou za týden se s Vámi online spojit. Jednalo by se o úterý 3. a 4. vyučovací hodinu. Pokud budete mít zájem, dejte mi včas vědět.

PROCVIČENÍ PROSTOROVÉ PŘEDSTAVIVOSTI

Přes víkend vypracujte (pečlivě !!!!!!!!!!!!) v pracovním sešitu celou stránku 111

 

Čtvrtek 26. 11.

Online hodina   

 • správné řešení
 • tělesa

 

Středa 25. 11.

TĚLESA

Dnes si dáme odpočinkovou hodinu.

Vím, že převody jednotek, výpočet obvodu a obsahu je důležité, ale musíme se občas soustředit i na jiné útvary.

Vyřešte v pracovním sešitu na straně 75 cvičení 1 a 2

75/1 

Na obrázcích máte různá tělesa - vyberte správné názvy a napište je pod daný obrázek. (nápověda: KVÁDR, KOULE, KUŽEL, VÁLEC, JEHLAN, KRYCHLE) a do textu doplňte vhodná slova

75/2

odpovědi můžete napsat nebo nakreslit

VE ČTVRTEK PŘI ONLINE HODINĚ SE POCHLUBÍTE S ŘEŠENÍM

 

Pondělí 23. 11.

Omlouvám se, nemohu se účastnit online hodiny (mám celodenní školení)

Správné řešení domácího úkolu:

62/2

a) S = 4 . 15 = 60 dm2

b) S = 9 . 9 = 81 m2

c) S = 45 . 126 = 5 670 cm2

d) S = 243 . 243 = 59 049 m2

e) S = 50 . 47 = 2 350 cm2

 

Vyřešíme společně příklad 63/4

VÝMĚRA = OBSAH

Zahrada i s domem má tvar obdélníku : S = 40 . 30 = 1 200 m2

Dům má tvar obdélníku : S = 20 . 15 = 300 m2

Pro výpočet výměry modré zahrady určíme, jako rozdíl vypočítaných obsahů

S = 1 200 - 300 = 900 m2

Zahrada kolem domu má výměru 900 m2.

Samostatně vypočítejte příklad 63/5 a) a b).

Nic neposílejte, výsledky si zkontrolujeme při příští online hodině.

 

Pátek 20. 11.

OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU

Připomínám vzorce pro výpočet obsahu čtverce a obdélníku:

ČTVEREC : S = a . a                    OBDÉLNÍK     S = a . b

 Vyřešené ukázkové příklady:

a) Vypočítej obsah čtverce se stranou      a = 5 cm           S = 5 . 5 = 25 cm2

b) Vypočítej obsah obdélníku se stranou  a = 5 cm   b = 7 cm          S = 5 . 7 = 35 cm2

c) Vypočítej obsah obdélníku se stranou  a = 5 cm   b = 20 mm = 2 cm

    MUSÍME NEJPRVE VŠECHNY ROZMĚRY PŘEVÉST NA STEJNÉ JEDNOTKY       

    S = 5 . 2 = 10 cm2

Projděte si v učebnici na straně 62 vyřešenou úlohu C (s jednou skupinou jsme stihli).

Za úkol vypočítejte z učebnice na straně 62 cvičení 2 (nezapomeň mít zapsaný vzorec, podle kterého jednotlivé příklady počítáš - nestačí jen výsledky - nezapomeň na jednotky)

ŘEŠENÍ POŠLETE DO NEDĚLE DO 18,00 HODIN

 

Čtvrtek 19. 11.

Online hodina   

 • správné řešení
 • převody jednotky obsahu

Správné řešení:

60/5

a) špatně (700 dm2)             b) špatně (840 000 cm2)

c) správně                            d) špatně (40 000 m2)

e) správně                            f) špatně (5 000 505 mm2)

60/6

a) 50 000 m2         2 340 000 m2          10 000 000 m2 

b) 400 dm2                 1 300 dm2               10 000 dm2 

c) 500 cm2                  4 600 cm2                40 000cm2 

d) 700 mm2                3 100 mm2              60 000 mm2 

60/7

a) 2 500 cm2                        4 100 cm2

b) 3 ha                                         2 ha

c) 700 mm2                            300 mm2

d) 305 cm2                              701 cm2

e) 324 dm2                              615 dm2

 

Středa 18. 11.

PŘEVODY JEDNOTEK OBSAHU

Pro převody je pro Vás výhodné, zapsat si řadu jednotek od největší po nejmenší.

  km2      ha (hektar)       a (ar)      m2          dm2         cm2            mm2

Při každém kroku doprava hodnotu násobíš číslem 100.

Při každém kroku doleva hodnotu dělíš číslem 100.

Vyřešte v učebnici na straně 60 úlohy 5 , 6 a 7

Nic neposílejte, řešení spolu zkontrolujeme ve čtvrtek na online hodině

 

Pondělí 16. 11.

Online hodina

 • správné řešení
 • jednotky obsahu

 

Správné řešení:

72/1 

a) 6 cm               b) 14 cm               c) 12 cm                  d) 12 cm

72/2

čtverec   o = 12 m

trojúhelník   o = 12 m

obdélník   o = 18 m

72/3

čtverec a = 5 cm    o = 20 cm

trojúhelník a = 5 cm   b = 4 cm   c = 7 cm                 o = 16 cm

obdélník    a = 7 cm   b = 10 cm        o = 34 cm

čtverec   a = 9 cm      o = 36 cm

72/4

čtverec       a = 4   o = 16

                   a = 7   o = 28

                   a = 6   o = 24

obdélník   a = 2       b = 5         o = 14

                 a = 3       b = 6         o = 18

                 a = 7       b = 4         o = 22

trojúhelník     a = 6        b = 8        c = 10        o = 24

                      a = 12      b = 7        c = 11        o = 30

                      a = 10      b = 8        c = 5          o = 23 

Společně jsme vyřešili úlohy v pracovním sešitě na straně 72/5 (14 metrů) a 73/7 61 metrů)

JEDNOTKY OBSAHU

Do sešitu si opište ze strany 59 jednotky obsahu a jejich převody.

učebnice 58/A    Pro vyhlášení vítěze stačí spočítat vybarvené čtverečky.

Pepa   S = 6,5 cm2     Čenda   S = 6 cm2      Anička    S = 7 cm2

Stejným způsobem jsme vyřešili úlohu v učebnici 59/1   (1   S = 8 cm2     2.    S = 6 cm2

                                                                                           3.  S = 6 cm2     4.   S = 3 cm2

                                                              v pracovním sešitu 73/1  S = 20 cm2

                                                                                              73/2   S = 22 cm2

 

Pátek 13. 11.

Ještě jednou si připomeňte výpočet obvodu čtverce a obdélníka.

V pracovním sešitě vyřešte úlohy:

72/1 obrázek je zmenšený, tak nic neměřte. Každý čtvereček má délku strany 1 cm.

        Útvar a) má obvod 6 cm.

72/2 rozměry obrazců vyčtete z obrázku

72/3 každý obrazec má určitou hodnotu obvodu

72/4 doplňte tabulky (musíte použít známé vzorce)

VÝSLEDKY POŠLETE DO NEDĚLE DO 18.00 HODIN

 

Čtvrtek 12. 11.

Online hodina

 • správné řešení
 • obvody a obsahy čtverce a obdélníka

 

Správné řešení úkolu:

68/1

lABl = 3 cm    lEFl = 2,5 cm    lCDl = 4,5 cm    lIJl = 4 cm     lGHl = 3 cm 

Shodné (stejně dlouhé) jsou úsečky AB a GH

68/3

NE  kružnice k a l nejsou shodné

NE  kružnice m a n nemají 1 bod dotyku

ANO  kružnice k a l se neprotínají

NE   kružnice k a m nemají 2 společné body

ANO   kružnice k a n mají 2 společné body

ANO   kružnice m a n mají stejný střed

 

Zopakovali jsme si známé vzorce pro výpočet OBVODU ČTVERCE A OBDÉLNÍKU:

ČTVEREC   o = 4 . a                        OBDÉLNÍK   o = 2 . a + 2 . b = 2. (a + b)

Ve druhé hodině nás zradila technika a tak jsme vyřešili v učebnici na straně 57/3, 4, 5

 

Středa 11. 11.

Dnes si vemte do ruky kružítko.

Zkontrolujte, že máte kružítko v pořádku (správná tuha, špička jehly, při otevírání musíte překonat malý odpor)

Otevřete si pracovní sešit na straně 68 a splňte úlohu 1 a 3.

68/1 nejprve odhadněte délku jednotlivých úseček, potom změřte

68/3 podle popisu narýsujte přímku a celkem 4 kružnice. POZOR NA PŘESNOST. Na základě narýsovaného obrázku vyplňte barevnou tabulku.

Nic neposílejte, řešení si zkontrolujeme ve čtvrtek při naplánované online hodině.

 

Pondělí 9. 11.

Správné řešení pátečního úkolu

50/1

a) ano, každý obdélník má 4 strany

b) ne, nemusí to být pouze obdélník

c) ne, protější strany jsou stejně dlouhé, ale sousední ne

51/2

a) ABCD, AEJH, EBFJ, JFCG. HJGD, HEFG (i toto je čtverec - má kolmé strany)  = 6

b) ABFH, HFCD, AEGD, EBCG  = 4

c) AEH, EJH, EBF. EFJ, JFQ, FCG, HJG, HGD, EHG, EFG, HFE, HFG  = 12

51/3A                                                        51/3B

a) EFD, ACD, ABC                                    a) MND, NDC

b) ABCD                                                    b) ABNM, MNCD, ABCD

c) ABCD, ACFE                                         c) ABNM, MNCD, ABCD, ABND

51/4

a) 4 cm

b) 6 cm

 

STŘED ÚSEČKY, OSA ÚSEČKY

Dnes se vrátíme k rýsování.

Zopakujete si konstrukci středu úsečky a osy úsečky.

Na připomenutí si prohlédněte následující video a do školního sešitu narýsujte libovolně dlouhou úsečku a sestrojte její střed a osu.

 

 

Pátek 6. 11.

Chválím všechny, kteří posíláte své úkoly.

Dnes si připomeneme základní geometrické útvary.

OBDÉLNÍKY, ČTVERCE, TROJÚHELNÍKY.

Otevřete si učebnici na straně 49

V úloze A máte zodpovědět na čtyři otázky. Čtyřúhelníky mají čtyři strany, tak se Vám jistě povede odhalit vetřelce.

Do školního sešitu si překreslete a přepište rámeček ze strany 50.

Pokud správně odpovíte na otázku 50/B, máte u mě jedničku.

Z učebnice vypracujte cvičení 50/1, 51/2, 3, 4

Odpovědi mi pošlete do pondělního rána.

 

Čtvrtek 5. 11.

Správné řešení:

67/1

   bod                                                     přímky p a q jsou kolmé

   úsečka KL                                          přímky p a q jsou rovnoběžné

    přímka p                                            polopřímka KL

    bod A leží na přímce p                      přímka KL      

67/2

 a) na přímce p leží body C, A, E, B

b) bod E )ale i A, B) leží na úsečce AB

c) body A, E, B leží na polopřímce AE

d) body F, D neleží na přímce p

67/3

Na obrázku jste sestrojili obdélník (ve výjimečném případu i čtverec)

67/4

rovnoběžné přímky:  kl, km, kn, lm, ln, mn, ab

kolmé přímky: ak, al, am, an, bk, bl, bm, bn

Dnes si vyzkoušejte rýsování. Rýsujte přesně podle návodu: zadání najdete v učebnici na straně 44/ 11 a 45/ 12

 

Středa 4. 11.

Od příštího týdne se budeme setkávat na online hodinách, sledujte nový rozvrh.

Minulou hodinu jsme začali opakovat geometrii z minulých ročníků. Za úkol jste měli odpovědět na otázky ze cvičení 42/1B

Správné řešení:

a) na úsečce HD leží body D, H, Q

b) na polopřímce HD leží body  H, Q, D

c) na polopřímce DH leží body D, Q, H, P, F

d) na úsečce FH neleží body Q, D

e) na přímve QP neleží bod E

Dnes si otevřete pracovní sešit na straně 67 a vyřešte úlohy na této stránce.

Rýsování si zkontrolujeme společně, nyní mi pro kontrolu do zítřejšího rána pošlete řešení úlohy 2.

Kačko, pokud se ti nedaří posílat odpovědi na školní email, zkus ten soukromý, nebo mi zavolej.

 

Pondělí 2. 11.

Tak už máme listopad a zase se musíme setkávat pouze prostřednictvím těchto stránek.

Správné řešení úloh, které jste měli vyřešit přes prázdniny (klid, nemuseli jste řešení posílat):

39/14

a) 1 000 + 10 . 880 = 1 000 + 8 800 =   9 800 Kč Na splátkách zaplatí celkem 9 800 Kč.

b) 9 800 - 8 950 = 850 Kč Rozdíl je 850 Kč.

39/15

a) 13.02

b) 1 hodina 2 minuty

c) v Pardubicích

d) 16.10

e) 17 minut

f) 17.40

g) 4 hodiny 38 minut

h) 4 hodiny 6 minut

 

A nyní se vesele pustíme do geometrie.

Připomeňme si některé základní pojmy: (zapište do školního sešitu)

BOD -značíme VŽDY velkým tiskacím písmenem (A, B, T.......)

PŘÍMKA -značíme VŽDY malým písmenem (p, q, l.........)

ÚSEČKA - je ohraničena krajními body - můžeme změřit její délku

POLOPŘÍMKA - je ohraničena pouze na jedné straně (→AB)

ROVNOBĚŽKY - dvě přímky, které nemají žádný společný bod (pllq)

KOLMICE - dvě přímky, které svírají pravý úhel

V učebnici si pročtěte vše na stránkách 41 a 42.

42/1 A

a) na úsečce PQ leží body P, H, Q

b) na polopřímce PQ leží body P, H, Q, D

c) na polopřímce QP leží body Q, H, P, F

d) na úsečce HD neleží body F, P, E

e) na přímve QF neleží bod E

Samostatně do školního sešitu vypracujte 42/1B

 

Pátek 23. 10.

Chválím všechny, kteří zaslali úkol včas.

Správné řešení:

38/12

18 . 74 = 1332 Kč Za půjčení karavanu zaplatili 1332 Kč.

38/13

a) 3 . 46 - 132 = 6 Kč

b) 5 . 46 - 212 = 18 Kč

c) (2 . 46 + 132) - 212 = 12 Kč

ČEKAJÍ VÁS VOLNÉ DNY. NA MATEMATIKU ALE NEMŮŽEME ZAPOMENOUT.

V učebnici na straně 39 vyřešte cvičení 14 a 15.

Kdo dosud nesplnil všechny úlohy, tak se věnujte jejich doplnění.

Po prázdninách se začneme věnovat opakování základů rýsování. Dejte si do pořádku rýsovací potřeby.

Hezké volné dny, dávejte na sebe pozor!

 

Čtvrtek 22. 10.

Chválím ty z Vás, kteří jste včas splnili dnešní domácí úkol.

Správné řešení:

37/8A    Pozor na to, že násobení a dělení má VŽDY přednost.

  a) 92               b)  8                  c)  32

37/8B

  a) 93               b)  6                  c)  18

38/9A

  a) třikrát  (54:18)        b) devětkrát  (27:3)           c)  o 137 (423-286)

  d) o 8 787   (9 715-928)

PREMIE 38/10

 a) 8 + 24 = 32               24 : 8 = 3

 b) 5 . 20 = 100               5 + 20 = 25

 c)  18 - 9 = 9                   18 : 9 = 2

Budeme pokračovat v učebnici na straně 38. Protože je venku celkem hezky, bude dnešní práce krátká. Vypočítejte do školního sešitu úlohy 1213.  Potom, pokud můžete, jděte trochu na sluníčko. 

Hezký zbytek dne

 

 

Středa 21. 10.

Správné řešení úkolu z páteční hodiny (bohužel musím dát čtyři pětky za nesplnění)

13/7

a) 560                   b) 7161                     c) 355 274

13/8

 747 331 - 627 431 = 119 900                  321 380 - 75 325 = 246 055

  524 . 68 = 35 632                                       358 . 271 = 97 018

  15 254 : 2 = 7 627                                      23 560 : 8 = 2 945

13/9

14 + 15 = 29        29 . 40 = 1 160  Pokladník vybral celkem 1 160 Kč

Správné řešení pondělních příkladů:

36/1       3 831 zlaťáků

36/2A     a) 23 850                   b) 23 800

               c) 24 000                   d) 20 000

                e) 20 000

                 f) 24 000

36/6  a) Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Moravskoslezský

          b) Středočeský, Jihočeský, Plzeňský

           c) Hlavní město Praha, Karlovarský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Zlínský

           d) Středočeský

           e) Hlavní město Praha

36/7A  a) 2 933

            b) 2 741

            c) 272 352 

            d) 29 (zb 53)

 

Dnes pokračujte v učebnici na straně 37 a vypočítejte příklad 8A i B a na straně 38 úlohu 9A

 VÝSLEDKY POŠLETE DO ZÍTŘEJŠÍHO RÁNA DO 9 HODIN. (KDO BUDE CHTÍT NAVÍC PRÉMIOVOU JEDNIČKU, VYŘEŠTE I CVIČENÍ 38/10

 

Pondělí 19. 10.

Uplynula hodina, do které jste měli poslat vyřešený úkol z páteční hodiny. Nelíbí se mi, že svou povinnost splnilo poze šest z Vás. (Jendo, Rudo, Kačko, Franto - nezapomněli jste na něco?)

Dám Vám ještě šanci do dnešního odpoledne (uvědomte si, že to vůbec nemusím dělat) a správné řešení zde uvedu až zítra.

Pro dnešní práci si otevřete učebnici na straně 36, kde najdete souhrnná cvičení. Vypracujte úlohy 1 (vytvořte z daných čísel co největší číslo menší než 5000), 2A (zaokrouhlujete a porovnáváte), 6 (pište pouze názvy krajů) a 7A (vypočítejte be kalkulačky).

Všechna řešení si zapište do školního sešitu.

 

 

Pátek 16. 10.

Je mi líto, ale stále nemám povinný úkol, který byl zadán na čtvrtek od Dominika (chápu problémy, které máš - ale Adam už své splnil), Rudy a Kačky. Nerada bych hodnotila Váš přístup nějakou špatnou známkou.

Řešení včerejších slovních úloh:

1. 500 - (283 + 45 + 45) = 127    Alence zbylo 127 Kč

2. (315 000 + 12 500) - 251 000 = 76 500    Petr musí doplatit 76 500 Kč.

3.  216 : 12 = 18           84 : 12 = 7   Použily 18 přepravek jablek a 7 přepravek hrušek. 

Vaším úkolem na víkend bude práce s pracovním sešitem.

Na straně 13 najdete cvičení 7 (zápis čísel), 8 (výpočty BEZ kalkulačky - nepodvádějte sami sebe) a 9 (slovní úloha).

VÝSLEDKY POŠLETE DO PONDĚLNÍHO RÁNA DO 8.00.

 

Čtvrtek 15. 10.

Je čtvrtek dopoledne a úkol, který měl být hotový do 8.00 mi ještě chybí od čtyř z vás. Máte čas do oběda, jinak získáváte první pětku. Ostatní moc chválím.

Dnes si do sešitu napíšete a vyřešíte tři slovní úlohy.

ŘEŠENÍ MI NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME SI SPRÁVNOST ZÍTRA.

 1.  Alenka dostala od babičky 500 Kč. Koupila si stavebnici za 283 Kč, bublifuk za 45 Kč a zmrzlinový pohár za 45 Kč. Kolik korun jí zbylo?
 2. Petr má na spořícím účtě u banky uloženo 251 000 Kč. Zítra si jde koupit osobní automobil za 315 000 Kč a zimní pneumatiky za 12 500 Kč. Kolik korun bude muset ještě doplatit v hotovosti?
 3. Evička s Alenkou sklízely v sadu ovoce. Sklidily celkem 216 kg jablek a 84 kg hrušek. Do přepravky se vejde 12 kg ovoce. Kolik přepravek jablek a kolik přepravek hrušek naplnily?

 

Středa 14. 10.

Správné řešení pondělních úloh:

34/15

příjmy: 2800 + 34 . 50 = 4500 Kč

výdaje: 3990 + 1258 = 5248 Kč

chybí : 5248 - 4500 = 784 Kč

každý musí doplatit : 784 : 34 = 22 Kč

456 : 6 =  76                     1234 : 5 =  246(zb.4)                 45673 : 12 = 3806(zb.1)

               67854 : 15 =  4523(zb. 9)                      67890 : 10 = 6789

 

Dnešní práce bude jednoduchá.

V učebnici na straně 35 jsou ÚLOHY NA ZÁVĚR. Do sešitu vyřešte sloupec A:

 1. nepočítej, jen napiš který výsledek bude nejmenší a který největší
 2. zapiš a vypočítej, nezapomeň na odpověď
 3. vypočítej
 4. vypočítej
 5. vypočítej
 6. vypočítej
 7. odhadni a výpočtem zkontroluj
 8. najdi a výpočtem dokaž
 9. nepočítej ale své tvrzení zdůvodni
 10. vypočítej

Po návratu do školy určitě zkontrolujeme ALE PRO HODNOCENÍ MI DO ČTVRTEČNÍHO RÁNA DO 8.00 POŠLETE VÝSLEDKY CVIČENÍ 2, 3, 4, 5, 6

(stačí napsat do emailu - ať ale poznám, kdo je autorem)

 

Pondělí 12. 10.

Vše, co tento týden spočítáte, si zkontrolujeme v pondělí (po vašem návratu)

Procvičte si dělení přirozených čísel:

v učebnici na straně 34 vyřešte cvičení 15 (nemusí Honza s Jendou)

do školního sešitu vypočtěte (i se zkouškou:

     456 : 6 =                             1234 : 5 =                            45673 : 12 =

                          67854 : 15 =                        67890 : 10 =

 

Výsledky si zkontrolujeme zítra (nemusíte mi nic posílat)

Honzík : pracovní sešit 13/17