Navigace

Obsah

OBČANSKÁ NAUKA

14. 10. 2020

Děti pokračování rodu

Zamysli se nad následujícími otázkami a jejich odpovědi zkus sepsat do dokumentu ve Wordu. Příští hodinu s nimi budeme dále pracovat.

Co rodiče obvykle vyprávějí malým dětem, když se začnou ptát, odkud se vzaly?
Kdy ses dozvěděl/a, jak přicházejí děti na svět?
Jakým způsobem ti to rodiče vysvětlili?
Jak s tebou rodiče hovoří o záležitostech týkajících se dospívání?

Odpovědi mi zašli do neděle 18. října na můj školní email tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

21. 10. 2020

Představ si, že by k tobě měl na týden přijet kamarád z ciziny. Zamysli se, jaká místa v České republice bys mu chtěl určitě ukázat a jaké jídla bys mu dal ochutnat. 

Vymysli takto 5 pro tebe nejhezčích památek v ČR a 5 typických českých jídel. Vše sepiš do Wordu a příloze zašli na můj email. :-)

Těším se na vaše odpovědi! 

 

4. 11. 2020

1) Nastuduj si prezentaci o obecním zřízení.

Domov je tam, kde...

Zamysli se, v čem spatřuješ výhody života na venkově / ve městě? Čemu dáváš přednost? Použij alespoň tři argumenty.

Jakým způsobem bys zvelebil obec, kde žiješ? Do čeho je třeba podle tvého názoru investovat peníze?

Odpovědi mi opět zašli na můj emal. :-) Těším se na vaše názory! 

 

11. 11. 2020

1) Zamysli se nad následujcími otázkami a jejich odpovědi mi zašli do emailu. :-)

Které chvíle máš se svou rodinou nejraději?

Jak si doma dáváte najevo, že se máte rádi?

Komu z rodiny se svěřuješ a proč?

Kdy jsi svou rodinu nejvíce potřeboval(a) a kdy ti nejvíce pomohla?

 

18. 11. 2020

1) Vaším úkolem pro dnešní den bude zhotovit projektík, kde bude zanesen váš harmonogram dne Jakousi inspiraci můžeme najít v učebnici na stránce 47. Vaše práce však bude daleko více detailnější - jednotlivé podbody se pokusíte rozpracovat a více je rozvdete. Klidně můžete vycházet i ze situace, kterou máte doma nyní, kdy je po celé ČR vyhlášen nouzový stav.

Práce bude vyhotovena na čistém listu papíru A4. Při tvorbě projektu použijete barvičky, dáte důraz na hezkou úpravu a jednotlivé činnosti opatříte kresbou.

Jedná se o šanci získat hezkou známku, takže si dejte záležet. :-)

Práce si vyberu první hodinu ON po zahájení klasické výuky. 

 

Další dávka inspirace:

Harmonogram dne

25. 11. 2020

1) Zkus na internetu vyhledat, co znamená pojem adopce na dálku? Za jakých podmínek se uskutečňuje a co obnáší?

Odpověď mi opět zašli na můj email nebo do MS Teams. :-)

 

2. 12. 2020

1) Hra na reportéry

Každý z vás si vybere jednu význačnou historickou osobnost (panovníka, vědce, sportovce, umělce či vynálezce, původem z českých zemí) a dle dostupných informací na internetu zpracuje její medailónek.

Práce bude zhotovena na čtvrtce nebo na listu bílého papíru formátu A4. Na papír si přepíšete i následující otázky. 

Hra na reportéry

Jméno osobnosti:

Datum a místo narození:

Jména rodičů:

Kde osobnost žila:

O co se osobnost zasloužila (alespoň 6 věcí):

Jména potomků:

Kdy a kde osobnost zemřela:

Zajímavosti:

- nakresli portrét vybrané osobnosti

ÚKOL MI ODEVZDÁTE PŘÍŠTÍ STŘEDU VE ŠKOLE. :-)

 

16. 12. 2020

1) Dnes se seznámíte s uměním, jak se správně učit. 

Pročtěte si následující prezentaci a poté zkuste odpovědět na otázky v dotazníku (níže).

Umění učit se

Dotazník:

Jak často se učíš?

Jaké postupy používáš?

Co se učíš rád(a) a co nerad(a)?

Kdy ti jde učení dobře a kdy naopak vůbec?

Jakým způsobem odpočíváš?

Co děláš ve svém volném čase?

S pomocí internetu zkus vyhledat, co je pasivní a co aktivní odpočinek? Popiš je.

Odpovědi zašli na můj školní mail → tereza.buriankova@zslucany.cz do neděle 20. prosince do 18 hodin. 

 

6. 1. 2021

Počínaje dnešní hodinou začneme další velký celek - ČR jako demokratický stát.

Nastudujte si proto následující prezentaci. 

Státní symboly

 

14. 1. 2021

Dnes si trošku oddechneme, proto vyražte ven na procházku. :-)

 

20. 1. 2021

1) Nastuduj si prezentaci.

Česká republika jako demokratický stát (763.78 kB)

2) Pokus se odpovědět na následující otázky. Využij pomoci prezentace, popř. internetu.

a) Kdo byl prvním prezidentem samostatné Československé republiky (1918)?

b) Kdy vznikla Česká republika?

c) Jakým způsobem se dělí moc výkonná?

d) Definuj pravomoci prezidenta republiky.

- odpovědi mi opět zašli na email do neděle 12. dubna → tereza.buriankova@zslucany.cz 

 

27. 1. 2021

1) Nastudujte si prezentaci o České republice.

ČR - naše vlast (2.06 MB)

Dnes budete bez samostatné práce. Užijte si prázdniny! :-)

 

10. 2. 2021

1) Pro dnešek si projděte prezentaci o prezidentech naší země. :-)

Z historie - prezidenti (816.76 kB)

 

17. 2. 2021

1) Vyberte si jednu domácí práci a pomozte s ní rodičům. :-)

 

24. 2. 2021

1) Vyražte ven a načerpejte novou energii ze sluníčka. Příští týden si už zadáme samostatnou práci na známky. :-)

 

10. 3. 2021

1) Pokuste se k význačným datům českých a československých dějin připojit název události. Práci mi prosím zašlete na můj školní mail ke kontrole (nejpozději do středy 17. března). Bude to jedna z mála známek během tohoto pololetí. :-)

obr.