Navigace

Obsah

DISTANČNÍ VÝUKA - PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

13. 10. 2020

1) Procvič shodu podmětu s přísudkem.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-shoda-prisudku-s-podmetem

- dosáhni úrovně "dvou štítů"

2) Podívej se na opakování vzorů podstatných jmen rodu mužského.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-muzsky-rod

- opět dosáhni úrovně "dvou štítů"

 

20. 10. 2020

1) Procvič vzory podstatných jmen rodu ženského.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-zensky-rod

- dosáhni úrovně "dvou štítů"

2) Podívej se na opakování vzorů podstatných jmen rodu středního.

https://www.umimecesky.cz/cviceni-koncovky-podstatnych-jmen-stredni-rod

- opět dosáhni úrovně "dvou štítů" (udělej Printscreen a fotografii mi pošli na můj email tereza.buriankova@zslucany.cz).

Honzík - přečti stránku z knihy, kterou právě čteš

 

3. 11. 2020

1) Zopakuj si shodu podmětu s přísudkem. 

https://www.umimecesky.cz/diktat-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/115

Opět mi pošli Printscreen obrazovky. :-)

 

Honzík

1) Skládej z jednotlivých písmenek slova.

https://www.umimecesky.cz/presouvani-pismena-do-slov-velka-3?source=explicitMapGlobal

 

10. 11. 2020

1) Zopakuj si shodu podmětu s přísudkem. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7773

Splň alespoň dva štíty. :-) Opět mi pošli Printscreen obrazovky, abych viděla, jak jsi pracoval.

2) Přečti si krátký úryvek a odpověz na otázky.

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-recke-baje/104

 

Honzík

1) Protrénuj si psaní u, ú, ů.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/samohlasky/psani-u/pravopisny-trenazer/cviceni.html

K doplňování používej jako nápovědu "vozíček".

Zašli mi Printscreen obrazovky, abych viděla, jak sis vedl. :-)

 

24. 11. 2020

1) Zopakuj si vyjmenovaná slova.

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-vyjmenovana-slova-mix-1-uroven/6342

2) Jukni na opakování slovních druhů.

https://www.umimecesky.cz/pexeso-slovni-druhy-1-uroven/210

Opět mi pošli Printscreen obrazovky na můj email. :-)

 

Honzík

1) Podívej se na opakovací cvičení s druhy vět. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/dobrodruzstvi-medvidka-pu/cviceni1.htm

 

1. 12. 2020

PREZENČNĚ - 5. ROČNÍK, DISTANČNĚ - 6. ROČNÍK

1) Zopakuj si vyjmenovaná slova - předponu vy-, vý-.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/pravopisna-cviceni/pravopisny-zasobnik-vyjmenovana-slova/cviceni-vy-vi.html

 

Honzík

1) Přiřaď věty ke správnému obrázku.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/cviceniC1.html

 

8. 12. 2020

PREZENČNĚ - 6. ROČNÍK, DISTANČNĚ - 5. ROČNÍK

1) Práce s pracovním listem na vyjmenovaná slova, cv. e, f, g, h

 

15. 12. 2020

PREZENČNĚ - 5. ROČNÍK, DISTANČNĚ - 6. ROČNÍK

1) Práce s pracovním listem na vyjmenovaná slova.

Uděláte cv. i, j, k. Po prázdninách si vaši práci vyberu.

Honzík - pokračuje dále v písance. Opět stačí napsat půl stránky.

 

5. 1. 2021

1) Trénování slov stejného významu - synonyma.

https://www.umimecesky.cz/nove-otazky-synonyma?source=explicitExercise

2) Opakování rodu u podstatných jmen.

https://www.umimecesky.cz/tetris-rody?source=explicitExercise#

Prosím, opět mi pošlete Printscreen obrazovky, abych viděla, jak jste si vedli. :-)

HONZÍK

1) Určování slov

https://www.umimecesky.cz/otazky-cteni-slov-velka-1?source=explicitExercise

2) Písanka, str. 41 - opět stačí polovina stránky.

Psaní mi opět pošlete ke kontrole na můj email: tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

12. 1. 2021

1) Jukněte na opáčko vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova - opakování (39 kB)

Zaměřte se pouze na první tři cvičení. Další tři si necháme na příští týden. :-)

Práci mi zašlete zpět ke kontrole. 

 

HONZÍK

1) Čtení slovíček a jejich řazení k obrázkům.

https://www.umimecesky.cz/otazky-cteni-slov-velka-2?source=explicitExercise

2) Písanka, str. 41 - druhá polovina stránky. 

Psaní mi opět pošlete ke kontrole na můj email: tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

19. 1. 2021

1) Jukněte na opáčko vyjmenovaných slov.

Vyjmenovaná slova - opakování (39 kB)

Zaměřte se pouze na čtvrté, páté a šesté cvičení. Práci mi zašlete zpět ke kontrole. 

 

HONZÍK

1) Čtení slovíček a jejich řazení k obrázkům.

Tentokrát se podíváme na nejtěžší úroveň. :-) Určitě to zvládneš levou zadní. 

https://www.umimecesky.cz/otazky-cteni-slov-velka-3?source=explicitKC

2) Písanka, str. 42 (opět pouze polovina stránky).

Psaní mi opět pošlete ke kontrole na můj email: tereza.buriankova@zslucany.cz.

 

26. 1. 2021

1) Dnes se zaměříme na trošku těžší látku. Vy sami si zahrajete na učitele a v textu se pokusíte vyhledat chyby. :-) Pak mi dejte vědět, jak se vám zadařilo.

https://www.pravopisne.cz/2020/11/souhrnne-cviceni-pro-5-rocnik-najdi-chybu-ve-vete-2/

 

HONZÍK

1) Dnes si procvičís psaní u, ú, ů. :-)

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-delka-samohlasek-u-1-uroven/6420

Na pomoc si vem "svůj vozíček", který sis vyhotovil na konci minulého školního roku. 

https://www.mojecestina.cz/article/2008120802-psani-u-u

 

9. 2. 2021

1) Dnes se zaměříme na určování vzorů podstatných jmen.

Ke slovu přiřaď správný vzor. Jedná se o jakési pexeso. :-)

https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-2-uroven/445

- zkus dosáhnout alespoň dvou štítů a zašli mi Printscreen obrazovky

 

Honzík

1) Honzíku, dnes se podíváš na procvičení čtení.

K obrázku se pokusíš přiřadit vždy správný pojem. :-)

https://www.umimecesky.cz/pexeso-cteni-slov-velka-3?source=explicitExercise

 

16. 2. 2021

1) Dnes se zaměříme na určování vzorů podstatných jmen a opět tu máme pexeso k jejich procvičení. 

Ke slovu přiřaď správný vzor. :-)

https://www.umimecesky.cz/pexeso-podstatna-jmena-vzory-3-uroven/328

- zkus dosáhnout alespoň dvou štítů 

 

Honzík

1) Honzíku, dnes se podíváš na procvičení druhů vět.

https://www.umimecesky.cz/rozbory-druhy-vet-oznamovaci-tazaci-praci/508

 

23. 2. 2021

1) Dnes vás čeká čtení s porozuměním. 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-ufon/61

Pokuste se odpovědět na všechny otázky ke krátkému textíku o ufonovi. :-)

 

Honzík

1) Honzíku, dnes se podíváš na kratičké čtení o stavebnici Lego. Pokus se zodpovědět následující 4 otázky.

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-lego/158

 

2. 3. 2021

1) Dnes vás opět čeká čtení s porozuměním. 

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-doktor-napad/66

Pokuste se odpovědět na všechny otázky ke krátkému textu o počítačové myši.

 

Honzík

1) Honzíku, dnes se podíváš na kratičké čtení o stavebnici Lego. Pokus se zodpovědět následující 4 otázky.

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-lego/157

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-lego/155

 

9. 3. 2021

1) Jukněte se na procvičení koncovek podstatných jmen. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-koncovky-mix-3-uroven/4537

- splňte alespoň dva štíty

 

Honzík

1) Honzíku, dnes si procvičís doplňování "i, í, y, ý" u měkkých a tvrdých souhlásek. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-tvrde-a-mekke-souhlasky-1-uroven/5475

 

16. 3. 2021

1) Pokuste se vyplnit následující cvičení. Zopakujete si zde vzory přídavných jmen.

Intervence 16. 3. 2021 (10 kB)

 

Honzík

1) Honzíku, dnes si zopakuj tvrdé slabiky (hy, chy, ky, ry, dy, ty, ny) :-)

Tvrdé slabiky (10 kB)

 

23. 3. 2021

1) Pokuste se vyplnit následující dvě cvičení. V prvním si zopakujete psaní předložek a předpon, v druhém si pak osvěžíte z/zz/zs i d/dd/dt. 

Úkol (11 kB)

2) Honzík si přečte dvě stránky ze své oblíbené knížky. :-)

 

30. 3. 2021

Přečti si dvě stránky ze své oblíbené knížky.

 

6. 4. 2021

1) Dnes si zopakuj psaní zdvojených souhlásek -j-/-jj-.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/5-trida/zdvojene-souhlasky/pravopisny-trenazer/cviceni3.html

 

Honzík 

1) Honzíku, ty se dnes podíváš na popletené věty. Každou z nich se pokusíš opravit tak, aby dávala smysl. 

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/pocet-slov-ve-vete/cviceniC1.htm

 

13. 4. 2021

1) Jukni na shodu podmětu s přísudkem. Dosáhni alespoň prvního štítu. 

https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-shoda-podmetu-s-prisudkem-2-uroven/7793

 

Honzík 

1) Honzíku, dnes se podíváš na čtení s porozuměním. 

https://www.umimecesky.cz/porozumeni-cteni-zaklady-fotky/141

Pokus se zodpovědět všechny tři otázky k textu o kočce.

 

20. 4. 2021

Dnes si přečti dvě stránky ze své knížky, kterou čteš. :-)

 

27. 4. 2021

1) Pokus se opravit všechny chyby v textu. Je to docela obtížné, ale nepochybuji, že si s tím hravě poradíš.

https://www.umimecesky.cz/korektor-psani-e-mailu-2-uroven/72

Honzík

1) Honzíku, přečti krátký text o dětech a pokus se zodpovědět všechny otázky.

https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-obrazky/113

 

4. 5. 2021

1) Dnes se opět podíváme na opravy chyb v krátkém textu. 

https://www.umimecesky.cz/korektor-psani-e-mailu-2-uroven/73

Honzík

1) Honzíku, ty si dnes zopakuješ psaní tvrdých slabik.

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/v-cirkuse/TSH1.htm

PŘÍŠTÍ TÝDEN SE UŽ UVIDÍME PREZENČNĚ VE ŠKOLE. SRAZ V 6.50 HOD. V UČEBNĚ VI. TŘÍDY. TĚŠÍM SE! :-)