Navigace

Obsah

Úkoly mi posílejte v zadaném termínu na e-mail sylva.martinkova@zslucany.cz

7.5.2021

1/ Zopakujte si znovu v učebnici na str. 88-91 motýly.

2/ Vyzkoušejte si, jak dobře motýly znáte pomocí prezentace Motýli 

5.5.2021

1/ Dnes budeme pokračovat v hmyzu s proměnou dokonalou

   - přečtěte si v učebnici str. 88-91 Motýli

2/ Podívejte se na video, jak probíhá vývoj motýla3/ Opište si do sešitu zápis Motýli 

30.4.2021

1/Přečtěte si v učebnici str. 86-87

2/ Udělejte si zápis Blechy, síťokřídlí 

28.4.2021

Seznamte se s dalšími zástupci hmyzu s proměnou nedokonalou v prezentaci 

Vyzkoušejte si, zda poznáte jednotlivé zástupce hmyzu na obrázcích - pusťe si poznávačka.

23.4.2021

Zopakujte si hmyz s proměnou nedokonalou a odpovězte na otázky. 

Odpovědi mi pošlete do další hodiny.

21.4.2021

Rovnokřídlí, strašilky

Přečtěte si v učebnici str. 85,podívejte se na video a opište si zápis 

https://www.youtube.com/watch?v=JKig9rbI76Q&t=92s

16.4.2021

Vši, ploštice - poslechněte si výklad ve videu nebo si přečtěte v uč. str. 83-84

Opište si do sešitu zápis. 

14.4.2021

Stejnokřídlí - pusťte si video nebo si přečtěte v uč. str. 81-82.

Opište si do sešitu zápis. 

9.4. 2021

Jepice, vážky - pusťte si výkladové video. O vážkách si můžete přečíst v uč. na str. 80-81

Udělejte si zápis. 

6.4.2021

Rozmnožování hmyzu

1) Zopakujte si znaky hmyzu podle sešitu nebo videa z minulé hodiny.

2) Dnes navážeme částí o rozmnožování hmyzu - pusťte si video a udělejte si zápis 

 

31.3.2021

Vzdušnicovci - Chvostoskoci, hmyz

Poslechněte si video, přečtěte si v uč. str. 76-77 a udělejte si zápis 

26.3.2021

Vzdušnicovci - Mnohonožky, stonožky

Pustťe si výkladové video nebo si přečtěte v uč. str.74-75, opište si do sešitu zápis 

24.3.2021

Korýši - rakovci

Poslechněte si video a udělejte si zápis 

 

19.3.2021

 Korýši - poslechněte si video a udělejte si zápis 

 

17.3.2021

Pavoukovci - stáhněte si list opakování , vyplňte ho a odešlete ke kontrole nejpozději do čtvrtka večer. 

 

12.3.2021

1) Pavoukovci - sekáči, roztoči, štíři

Poslechněte si video nebo si přečtěte v uč. str 68-69.

2) Udělejte si do sešitu zápis .

10.3.2021

1) Pavoukovci - pavouci - poslechněte si video nebo si přečtěte v učebnici str. 67-68

2) Udělejte si do sešitu zápis 

 

5.3.2021

Členovci - pusťte si video nebo si přečtěte v učebnici str. 66-67

2) Udělejte si zápis  do sešitu

3.3.2021

Zopakujte si kapitoly kroužkovci a ostnokožci, stáhněte si test.  a vypracujte ho.

Vypracovaný test pošlete ke kontrole do další hodiny.

 

26.2.2021

1) Ostnokožci - přečtěte si v učebnici str. 102-103

2) Udělejte si zápis  do sešitu

23.2.2021

1) Kroužkovci - Přečti si v učebnici str. 63-65 nebo si poslechni video

2) Stáhni si zápis  a opiš si ho do sešitu

19.2.2021

Zopakuj si kapitolu o měkkýších a vyplň pracovní list.  

Vyplněný PL nebo odpovědi z něj mi pošlete ke kontrole nejpozději do další hodiny.

17.2.2021

1) Mlži, hlavonožci. Přečtěte si v učebnici str. 60-61 nebo si pusťte video

2) Udělejte si zápis  do sešitu.

12.2.2021

1) Měkkýši, plži - Pusťte si video nebo si přečtěte v uč. str. 58-59

2) Udělejte si zápis  do sešitu

10.2.2021

Zopakujte si kapitoly Ploštěnci a Hlístice a vyplňte test .

Vyplněný test pošlete ke kontrole nejpozději do další hodiny. Práce, které nebudou odevzdány včas, budu hodnotit pětkou.

27.1.2021

1) Přečtěte si v uč. str. 56-57 Hlístice - cizopasníci rostlin a živočichů

2) Pusťe si video3) Stáhněte si zápis  a opište ho do sešitu

22.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici str. 53-55

2) Pusťte si výkladové video

3) Stáhněte si zápis  a opište si ho do sešitu

20.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici kapitolu Ploštěnci- živočichové s plochým tělem -str. 52-53

2) Udělejte si zápis  do sešitu

3) Zopakujte si, co jste se naučili pomocí výkladového videa

 

15.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici. str. 50-51 Mořští žahavci

2) Stáhněte si zápis  a opište ho do sešitu

3) Pusťte si video

4) Úkol: Napište, kde se nachází největší korálový útes, jak se nazývá a jaká je jeho rozloha?

13.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici str. 48-49 kapitolu Žahavci - žahaví dravci

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu (nezapomeňte si dokreslit obrázek nezmara)

3) Prohlédněte si video lovícího nezmara

 

8.1.2021

1) Zopakujte si podle učebnice a sešitu vše, co víte o prvocích. Pusťte si video

2) Vyplňte pracovní list Prvoci- jednobuněčné organismy (dostali jste ho ve škole nebo si ho můžete znovu stáhnout a vytisknout) - PL prvoci

Úkol: Vyplněný pracovní list Prvoci a vyplněný pracovní list Řasy (z 16.12.) pošlete ko kontrole nejpozději do pondělí.

 

 

6.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici str. 46-47 kapitolu Ostatní prvoci

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

 

18.12.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 44-45 Prvoci

2) Stáhněte si zápis a opište si hodo sešitu

.

 

16.12.2020

1) Uč. str. 42-43 - Zopakujte si kapitolu Řasy -stélkaté rostliny 

2) Stáhněte  si zápis a opište si ho do sešitu

3) Vyplňte pracovní list Řasy (dostali jste ho ve škole nebo si ho znovu stáhněte zde)

4.12.2020

1) Přečtete si v učebnici str. 40-41  Lišejníky - průkopníci života

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

2.12.2020

1) Houby s plodnicemi - Uč. str. 37-39

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

27.11.2020

1) Houby bez plodnic - Přečtěte si v učebnici str. 36

2) Stáhěte si zápis a opište si ho do sešitu

Příští týden se ještě budete učit distančně z domova. Připomínám, že v pondělí máme online hodinu Aj všichni společně od 10.55.

24.11.2020

1) Přečtěte si v Uč. str. 34-35 Houby- rostliny nebo živočichové

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

 

20.11.2020

Bakterie byly důležité pro vývoj života na Zemi a i dnes je lidé využívají. Pusťte si dokument.

https://www.youtube.com/watch?v=vKfdo7i4wF4

18.11.2020

1) Zopakujte si viry, bakterie a sinice a vyplňte test. 

Vyplněný pošlete ke kontrole do příští hodiny.

13.11.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 32-33 - Sinice

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

11.11.2020

1) Přečtěte si v  učebnici str. 30-31 kapitolu Bakterie - nejstarší obyvatelé Země

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

3) Nakreslete si do sešitu obrázek bakterie (s popisem) - je i v Uč. na str. 30

6.11.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 28-29 Viry- život bez buňky

2) Stáhněte si zápis a opište ho do sešitu

3) Zjistěte, proti kterým virovým nemocem (z těch, co jsou uvedeny v učebnici) existuje očkování. Zakroužkujte ty nemoci, proti kterým jste vy očkováni. - zapište si to do sešitu, posílat to zatím nemusíte

 

4.11.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 26-27 

2) Stáhněte si zápis a opište si ho do sešitu

3) Rozmyslete si odpovědi na otázky Uč. str. 27/1, 2, 3 - nemusíte posílat

4) Uč.str. 27/4 - vypracujte do sešitu a pošlete mailem

 

23.10.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 24-25 Jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

2) Udělejte si do sešitu zápis

 

21.10.2020

1) Přečtěte si znova text v učebnici na str. 21-23.

Vypracujte do sešitu otázku Uč str. 23/1 - pište celé věty. Úkol pošlete nejpozději do čtvrtka 22.10. večer.

2) Opište si do sešitu zápis - porovnání typů buněk

 

16.10.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 20-21 - Buňka základní stavební a funkční jednotka

 2) Udělejte si do sešitu zápis - zvýrazněné pojmy si označte barevně

14.10.2020

1) Uč. str. 18-19 přečtěte si kapitolu Jak zkoumáme přírodu. Mikroskop.

2) Udělejte si do sešitu zápis a odpovidejte na otázky -zápis

Odpovědi nafoťte a pošlete na e-mail sylva.martinkova@zslucany.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6.2020

Začala houbařská sezóna, a tak neuškodí připomenout si zásady dobrého houbaře, které jsme si psali na podzim do sešitu. Hlavní zásada je, že co neznám, to nesbírám.

Podívejte se na nejjedovatější houby ČR.

23.6.2020

Seznamte se s nejjedovatějšími živočichy ČR  - video

18.6.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 108-109 Ochrana přírody

2/ Udělejte si zápis

16.6.2020

Jak člověk zasahuje do přírody - přečtěte si v učebnici stranu 106-107

11.6.2020

Opakování učiva ekosystém a vztahy v přírodě

1/ Přečtěte si v učebnici str. 104-105 - Společenstva organismů

2/ Zopakujte si učivo z učebnice str. 16-17

3/ Odpovězte na otázky a odpovědi zašlete ke kontrole

 

4.6.2020 a 9.6.2020

Dokončili jsme velmi rozsáhlou kapitolu o hmyzu. Pusťte si za odměnu dokument o hmyzu.

Video je dlouhé, tak nechám na vás, zda si ho rozdělíte na dvě hodiny nebo zda si ho pustíte celé najednou.

 

2.6.2020

Opakování hmyzu s proměnou dokonalou - opakování

Odpovědi mi pošlete na sylva.martinkova@zslucany.cz

28.5.2020

1/ Pusťte si video o vosách2/ Odpovídejte na otázky

 

26.5.2020

1/ Pusťte si video o včele medonosné

2/ Odpovídejte na otázky podle videa - otázky

21.5.2020

Dnes budeme opakovat kapitoly Blechy a Blanokřídlí. Pusťte si videa

https://www.youtube.com/watch?v=DdB1WMRoR7U

https://www.youtube.com/watch?v=01bkd9J8Wxc

19.5.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str.99-101 Blanokřídlí

2/ Udělejte si zápis

14.5.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 96-98 Dvoukřídlí

2/ Otestujte si své znalosti pomocí prezentace

12.5.2020

1/ Dnes se pomocí videa seznámíte s další skupinou hmyzu s proměnou dokonalou a to jsou dvoukřídlí

 https://www.youtube.com/watch?v=-p2oTx3gjTw

2/ Udělejte si do sešitu zápis

7.5.2020

1/ Zopakujte si brouky podle učebnice str. 92-95, snažte se zapamatovat, jak vypadají

2/ Vyzkoušejte si, jak poznáte brouky pomocí prezentace

3/ Podívejte se na největší brouky ČR a světa 

 

5.5.2020

1/ Přečtěte si v učebnici na str. 92-95 kapitolu Brouci.

2/ Udělejte si do sešitu zápis 

30.4.2020

1/ Zopakujte si v učebnici kapitolu Motýli na str. 88-91

2/ Vyzkoušejte si, jak dobře motýly znáte pomocí prezentace

28.4.2020

1/ Dnes budeme pokračovat v hmyzu s proměnou dokonalou

   - přečtěte si v učebnici str. 88-91 Motýli

2/ Podívejte se na video, jak probíhá vývoj motýla3/ Udělejte si do sešitu zápis 

23.4.2020

Dnes se ještě vrátíme k hmyzu s proměnou nedokonalou. Vyzkoušejte si, zda poznáte jednotlivé zástupce hmyzu na obrázcích - pusťe si prezentaci.

21.4.2020

1/Přečtěte si v učebnici str. 86-87

2/ Udělejte si zápis

16.4.2020

Dnes budeme opakovat hmyz s proměnou nedokonalou - můžete používat sešit i učebnici

Úkol: Odpovězte na otázky, svoji práci mi pošlete mailem na sylva.martinkova@zslucany.cz

14.4.2020

1/ Seznamte se s dalšími zástupci hmyzu s proměnou nedokonalou. Černý text si zapište do sešitu jako zápis. Videa a obrázky jsou pro ilustraci.

prezentace

7.4.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 85 - Rovnokřídlí

2/ Udělejte si zápis do sešitu

2.4.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 83-84 kap. Vši a Ploštice 

2/ Udělejte si zápis

31.3.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 81-83 Stejnokřídlí

2/ Udělejte si do sešitu zápis

26.3.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 80-81 Vážky

2/ Udělejte si do sešitu zápis

3/ Jestli máš chuť, zkus získat jedničku za dlouhodobý badatelský úkol

23.3.2020

1/ Přečtěte si v učebnici str. 76-79 - Hmyz

2/ Udělejte si zápis do sešitu

3/ Minulou hodinu jste si měli vyhledat odpovědi na otázky v souboru Příprava na test.

Kdo si je chce nechat zkontrolovat, může mi je vypracované poslat ke kontrole mailem.

 

19.3.2020

Opakování na test o členovcích. Stáhněte si přípravu na test a s pomocí sešitu a učebnice vyhledejte odpovědi na otázky a naučte se je. Po návratu do školy bude z těchto otázek test.

Příprava na test 

17.3.2020

  1/ Přečíst si v učebnici kap. Vzdušnicovci - str. 74-75

   2/ Provést zápis do sešitu - viz zápis

   3/ Prohlédnout si na internetu obrázky chvostoskoků