Obsah

ČESKÉ ZEMĚ ZA VLÁDY FERDINANDA I.                                         11.5.2021

Zdravím všechny přátele historie i vás ostatní. V učebnici si dnes nalistujte stránky 135 až 137 a pusťte se do pozorného prostudování učiva o prvních letech habsburské vlády u nás, věnujte pozornost termínu personální unie i třem zásadním problémům, na které v Čechách nový panovník narážel. Pozor také na rodokmen Jagellonců a Habsburků, i když slouží „jen“ k vaší lepší orientaci, pečlivě si ho prohlédněte a pokuste se najít všechny panovníky, o kterých jsme se už učili. Na závěr dnešního setkání odpovězte na následující otázky:

 1. Vysvětli rozdíl mezi řemeslnou výrobou a manufakturou.
 2. Která výroba je rychlejší a tím i levnější?
 3. Proč vzala řada německých knížat Luthera pod ochranu?
 4. Který francouzský teolog žijící ve Švýcarsku byl radikálnější než Luther?
 5. Co bylo podle něj hlavním úkolem života?
 6. Vysvětli pojem bartolomějská noc.
 7. Co pro Francouze znamenal edikt nantský?
 8. Který anglický panovník zavedl nové náboženství?
 9. Proč?
 10. Kdo byli korzáři?
 11. Proč je královna Alžběta I. podporovala?
 12. Jak se souhrnně nazývají církve vzniklé v důsledku reformace?
 13. Čím přispěla reformace k rozvoji vzdělanosti?
 14. Kdo jsou jezuité?
 15. Vysvětli termín teologie.

Ať se vám dílo daří, odpovědi očekávám na mé osobní emailové adrese do páteční (14. května) osmé hodiny ranní. Zdraví mš.

MAXMILIÁN II. A ČESKÁ KONFESE                                                   14.5.2021

Příjemné páteční dopoledne do sedmičky. Děkuji vám všem, kteří jste mi zaslali v termínu odpovědi na otázky z minulé hodiny. Odměním se vám uznalým hodnocením. Vy ostatní se již neobtěžujte, propásli jste svou možnost, nicméně ani vás „odměna“ nemine! A teď již k pokračování naší nové kapitoly o dějinách českých zemí. Věřím, že dnešní chvilka s historií pro vás bude zajímavá. Pečlivě a s úplným porozuměním si, prosím, pročtěte kratičký text na stránkách 137 (dole) a 138. Věnujte pozornost náboženskému kompromisu nazvanému Česká konfese i Maxmiliánovu kličkování. Na závěr odpovězte celými větami do dějepisných sešitů na otázky u sedmi puntíků na straně 137. Matěj Sýkora a Anit Dostálová mohou „pouze“ promyslet. Vy ostatní se s odesíláním neobtěžujte, odpovědi si zkontroluji ve škole.  S přáním spokojeného víkendu vás všechny zdraví mš.