Obsah

Dobrý den sedmáci. Na tomto místě budete získávat novou látku a úlohy z fyziky.

Doufám, že tato výjimečná doba nebude trvat dlouho a zase se uvidíme v lavicích.

Dotazy a odpovědi posílejte na Vám známé adresy (kdo neví, otevře si matematiku)

Středa 12. 5. + Pátek 14. 5.

KULOVÁ ZRCADLA

Prohlédněte si následující video, podrobněji si vše zapíšeme a procvičíme příští týden ve škole.

Pátek 30. 4.

FÁZE MĚSÍCE

 • Nalistujte si v učebnici článek se stejným názvem
 • Pozorně si článek pročtěte
 • Zapište do sešitu závěrečné shrnutí
 • Nakreslete obrázek, který obsahuje všechny fáze Měsíce
 • Prohlédněte si následující krátké video

Středa 28. 4.

online hodina

 • stín, polostín

 

Pátek 23. 4.

ŠÍŘENÍ SVĚTLA

Dočtěte si v učebnici článek o zdroji a šíření světla. Zapište si z učebnice do sešitu ty nejdůležitější poznatky. Můžete použít i zápis nejdůležitějšího z následujícího videa. Ve druhém videu uvidíte jednoduchý pokus. Pokud si ho chcete vyzkoušet, DÁVEJTE POZOR PŘI STŘÍHÁNÍ PLECHOVKY.

Středa 21. 4.

online hodina

 • hodnocení prezentace
 • zdroj světla, optické prostředí

 

Pátek 16. 4.

CO JE SVĚTLO

Protože jste většina splnila úkol (prezentace), tak dnes budete mít oddychovou hodinu. Začneme si povídat o světle a světelných jevech. Dnes se pouze podívejte na následující video.

 

Středa 14. 4.

online hodina

 • PROUDĚNÍ VZDUCHU

 

Pátek 9. 4.

PROUDĚNÍ VZDUCHU

 • Pročtěte si článek s tímto nadpisem
 • Zapište si Shrnutí

 

ZA ÚKOL VYTVOŘ PREZENTACI, KTERÁ BUDE OBSAHOVAT:

 1. STUPNICI RYCHLOSTI VĚTRU
 2. CO JE TO TORNÁDO
 3. CO JSOU IZOBARY
 4. CO ZNAMENÁ POJEM - AERODYNAMICKÝ

TERMÍN ODEVZDÁNÍ - PÁTEK 16. 4.

Středa 7. 4.

online hodina

 • Archimedův zákon pro plyny
 • Přetlak, podtlak, vakuum

PŘETLAK, PODTLAK, VAKUUM (1.43 MB)

 

Středa 31. 3.

online hodina

 • atmosféra

ZÁKLADY METEOROLOGIE (1.33 MB)

 

Pátek 26. 3.

MĚŘENÍ ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU

Minulou hodinu jsme si ukázali, co je aatmosférický tlak a jak můžeme dokázat jeho účinky. Děkuji Michalovi, že pohotově vyfotil pokus se skleničkou.

 • V učebnici si dočtěte článek o měření atmosferického tlaku. 
 • Nakreslete si aneroid
 • Prohlédněte si následující video

Středa 24. 3.

online hodina

 • atmosférický tlak

 

Pátek 19. 3.

VLASTNOSTI PLYNŮ

V učebnici si najděte začátek kapitoly o plynech.

 • V první části si připomenete vlastnosti plynů
 • Do sešitu si vypište všechny vlastnosti plynů
 • Na internetu najděte pokusy prokazující tekutost plynů - seznámíte nás s tím na online hodině

 

Středa 17. 3.

online hodina

 • hydraulická zařízení
 • kontrola zadaného testu

 

Pátek 12. 3.

PASCALŮV ZÁKON

 • V učebnici si najděte článek s tímto titulem
 • Pozorně pročtěte
 • Zapište do sešitu shrnutí
 • Nakreslete obrázek vysvětlující hxdraulická zařízení
 • Prohlédněte si následující video

Pod následujícím odkazem najdete slíbený test.

ŘEŠENÍ POŠLETE DO ÚTERNÍHO VEČERA (správné řešení si ukážeme na online hodině

TEST (34.5 kB)

 

Středa 10. 3.

online hodina

 • plování těles
 • Pascalův zákon

 

Pátek 5. 3.

VZNÁŠENÍ, POTÁPĚNÍ, PLOVÁNÍ - DOKONČENÍ

 • Projděte si v učebnici článek nazvaný Plavání tělesa (nebo Plování tělesa)
 • projděte si následující prezentaci
 • zapište zápis z této prezentace
 • zkuste následující pokus: vemte obyčejné vajíčko (pokud není staré, mělo by se potopit) a sledujte, co se stane, pokud do vody začnete přisypávat sůl. Zkuste pozorovaný děj vysvětlit.

PLAVÁNÍ TĚLES (567.5 kB)

 

Středa 3. 3.

VZNÁŠENÍ, POTÁPĚNÍ, PLOVÁNÍ

Správné řešení pracovního listu:

1. Osmisměrka: tajenka : ARCHIMEDES

2. gravitační síla : Fg= m . g = V . ró . g                 V = objem kry

                              Fg= 0,8 . 920 . 10                     ró = hustota ledu

                              Fg= 7360 N                               g = 10 N/kg

   vztlaková síla : Fvz= V . ró . g                            V = objem ponořené části kry

                              Fvz= 0,72 . 1025. 10                ró = hustota vody

                              Fvz= 7380 N                               g = 10 N/kg

 výsledná síla : 7380 - 7360 = 20 N směrem vzhůru

3.  Fvz= V . ró . g 

     512,5 = V . 1025 . 10

     512,5 : 10250 = V

      V = 0,05 m3

Prohlédněte si následující video:

Pátek 26. 2.

Archimedův zákon

Projděte si následující prezentaci.

Zapište si vzorec pro výpočet vztlakové síly.

Vyřešte úkoly z připojeného pracovního listu. ŘEŠENÍ PRVNÍHO CVIČENÍ MI ZAŠLETE DO ÚTERÝ 2. 3.

ARCHIMEDŮV ZÁKON (611 kB)

PRACOVNÍ LIST (407.22 kB)

 

Středa 24. 2.

online hodina

 • kapaliny opakování
 • Archimedův zákon

 

 Pátek 19. 2.

SPOJENÉ NÁDOBY

 1. V učebnici si pročtěte článek nazvaný SPOJENÉ NÁDOBY
 2. Zapište si závěrečné shrnutí
 3. Nakreslete tři příklady spojených nádob
 4. Projděte si následující prezentaci

SPOJENÉ NÁDOBY (696 kB)

 

Středa 17. 2.

online hodina

 • hydrostatický tlak

 

Pátek 12. 2.

Zopakujte si znalosti o kapilárních jevech. 

Projděte si následující prezentaci:

KAPILÁRNÍ JEVY (2.87 MB)

Do neděle mi zašlete výsledky domácího pokusu, který jsme si zadali na konci minulé online hodiny

 

Středa 10. 2.

online hodina

 • kapilární jevy

 

Středa 27. 1.

online hodina

 • závislost hustoty kapaliny na teplotě

 

Pátek 22. 1.

VLASTNOSTI KAPALIN

V učebnici si nalistujte první kapitolu v oddílu Kapaliny. 

Přečtěte si celý článek.

Prohlédněte následující prezentaci, některé pokusy zvládnete doma.

Do školního sešitu opište druhý snímek (vlastnosti kapalin) a poslední snímek (zápis)

VLASTNOSTI KAPALIN (796 kB)

 

Středa 20. 1.

online hodina

 • správné řešení domácího úkolu
 • tření

 

Pátek 15. 1.

ROVNOVÁHA NA PÁCE

Zopakujme si vše, co jsme říkali o páce.

Prohlédněte si následující video a vypracujte celý pracovní list 

POŠLETE ŘEŠENÍ DO ÚTERNÍHO VEČERA DO 18.00

PRACOVNÍ LIST (361.81 kB)

 

Středa 13. 1.

online hodina

 • otáčivé účinky síly

 

 

Pátek 8. 1.

AKCE A REAKCE

Již jsme zvládli dva Newtonovy pohybové zákony a dnes nás čeká třetí.

V učebnici si najděte článek AKCE A REAKCE, pročtěte si ho, zapište shrnutí.

Pro přehled a pochopení se podívejte na výborné video, které mimo jiné obsahuje celou řadu přehledných pokusů.

 

Středa 6. 1.

online hodina

 • síla a změna pohybu
 • otáčivé účinky síly

 

Pátek 11. 12.

Minulou hodinu jste se seznámili se setrvačností. Jedná se o fyzikální jev, se kterým se velmi často setkáváte.

V dnešní příloze najdete dva pracovní listy, které doma vyplňte.

PRACOVNÍ LISTY

Posílat nic nemusíte, vše zkontrolujeme po Vašem návratu do školy.

V PONDĚLÍ (i když nemáme fyziku) MI ODEVZDEJTE SEŠIT KE KONTROLE.

 

Středa 9. 12.

SETRVAČNOST

Najděte v učebnici článek s názvem Setrvačnost a pročtěte si ho.

Projděte následující prezentaci, do sešitu zapište Shrnutí + přidejte několik příkladů, kdy se v životě setkáte se setrvačností.

PO VAŠEM NÁVRATU DO ŠKOLY SI VE STŘEDU 16. 12. VYBERU, ZKONTROJUJI A OZNÁMKUJI VAŠE ŠKOLNÍ SEŠITY.

SETRVAČNOST

 

Pondělí 30. 11. - Pátek 4. 12.

HURÁ UVIDÍME SE VE ŠKOLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pátek 27. 11.

TĚŽIŠTĚ

Minulou hodinu jsme se seznámili s tíhovou silou a těžištěm.

Zapište si do sešitu :

Pro těžiště tělesa platí:

 • každé těleso má jen jedno těžiště
 • poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese
 • těžiště může ležet mimo těleso
 • tělesa zavěšená nad těžištěm zůstávají v klidu

V učebnici si prohlédněte všechny obrázky, které jsou uvedeny v článku s názvem Těžiště.

V následujícím videu si prohlédněte jednoduchý pokus, který můžete POD DOHLEDEM DOSPĚLÉHO zkusit doma (pozor při manipulaci se zapalovačem)

 

Středa 25. 11.

Online hodina

 • správné řešení příkladů
 • tíhová síla

 

Pátek 20. 11.

Minulou hodinu jsme si ukázali, jak se skládají rovnoběžné síly, které působí stejmým nebo opačným směrem.

Dnes se podívejme na SKLÁDÁNÍ RŮZNOBĚŽNÝCH SIL.

Výslednici dokážeme určit pouze graficky.

Najděte si v učebnici takto nazvaný článek, pročtěte si ho a zapište SHRNUTÍ.

Postup grafického řešení najdete v následujícím videu:

ZA ÚKOL SPOČÍTEJTE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍKLADY (jedná se o rovnoběžné síly).

ŘEŠENÍ POŠLETE DO ÚTERÝ DO 18,00 HODIN

 • V pohádce O veliké řepě táhli dědeček silou 500 N, babička 400 N, vnučka 300 N, pejsek 100 N, kočka 20 N a myška 2 N. Jaká byla potřebná síla k vytažení řepy?
 • Na věšáku visí sako s hmotností 1,5 kg a v jeho kapse je peněženka s hmotností 0,2 kg. Jaká síla působí na věšák?
 • Při přetahování lanem táhlo družstvo červených silou 1200 N, družstvo modrých silou 1450 N. Jaká byla výsledná síla? Které družstvo vyhrálo?

 

Středa 18. 11.

Online hodina

SKLÁDÁNÍ ROVNOBĚŽNÝCH SIL

 • správné řešení úkolu
 • skládání rovnoběžných sil

SKLÁDÁNÍ SIL

Pátek 13. 11.

Zapište si do sešitu:

SILOVÉ PŮSOBENÍ

Silové působení těles je vždy vzájemné.

Při STATICKÉM působení těles jsou tělesa vzhledem k sobě v klidu (váza stojí na stole...).

Při DYNAMICKÉM působení těles se tělesa pohybují (fotbalista kopne do míče...).

 

Dvě tělesa na sebe mohou působit při VZÁJEMNÉM DOTYKU (posunu židli ke stolu....)

Jsou případy, kdy tělesa na sebe působí NA DÁLKU. Kolem tělesa existuje SILOVÉ POLE.

Silová pole známe:

 • gravitační (kolem Země)
 • elektrické (kolem elektricky nabitého tělesa)
 • magnetické (kolem magnetu)

 

Za úkol doplňte tabulku na pracovním listu (cvičení 2). 

ŘEŠENÍ ZAŠLETE DO ÚTERÝ DO 18.00 HODIN.      

silové působení dvou těles

 

Středa 11. 11.

Online hodina - Síla a její účinky

Vzájemné silové působení

Projděte si prezentaci a do sešitu opište zápis 

Středa 4. 11. a Pátek 6. 11.

Správné řešení příkladů, které jste měli zadané na prázdniny: (od 7 z vás jsem se splnění úkolu nedočkala):

 1. Při soutěži uběhl Vítek 60m za 10s a Katka 1500m za 375s. Urči jejich rychlosti.               Vítek: v = s : t = 60 : 10 = 6 m/s          Katka v = 1500 : 375 = 4 m/s
 2. Traktor jel po dobu 6 minut rychlostí 24 km/h. Jakou dráhu ujel?                                         6 minut = 0,1 hodiny    s = v . t  = 24 . 0,1 = 2,4 km
 3. Katka jela na kole do sousední vesnice vzdálené 2km. Silnice v délce 800m vedla do kopce a Katka tuto vzdálenost ujela za 300s. Zbytek cesty jela též 300s. Urči její průměrnou rychlost.                                                                                                              s = 2 000 m    t = 300 + 300 = 600 s           v = 2 000 : 600 = 3,3 m/s = 12 km/h

 4. Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60m za 9,5s. Jaká byla jeho průměrná rychlost?           v = 60 : 9,5 = 6,3 m/s

 5. Jaká je rychlost světla, když za 0,01s urazí vzdálenost 3000km?                                         v = 3 000 : 0,01 = 300 000 km/s

 6. Jaká je rychlost zvuku, když za 0,2s urazí vzdálenost 68m?                                                v = 68 : 0,2 = 340 m/s

 7. Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1h 30min. Ujede dráhu 105km. Vypočti průměrnou rychlost.                                                                                                                 1h 30 min = 1,5 hod        v = 105 : 1,5 = 70 km/h

 8. Hloubka moře se zjišťuje tak, že se vyšle zvukový signál ke dnu moře. Jak hluboké je moře, jestliže zvukový signál vyslaný z lodi se vrátil za 4 sekundy? Rychlost zvuku ve vodě je   1500  m/s.                                                                                                          s = 1 500 . 2 = 3 000 m    (signál se musí vrátit ode dna k hladině)

 9. Jakou průměrnou rychlostí musí jet sanitka k dopravní nehodě, jestliže lékařská pomoc

   musí být poskytnuta do 20 minut od úrazu? Nehoda se stala 22km od stanoviště   sanitek  a svědek telefonoval 5 minut po nehodě.                                                                 s = 22 km     t = 15 min = 0,25 hod        v = 22 : 0,25 = 88 km/h

 

JAK KRESLÍME GRAFY VE FYZICE

Přečtěte si v učebnici článek Kreslíme grafy ve fyzice (str. 23).

Pozorně si prohlédněte obrázky, kde máte vedle sebe přehledně uvedeno chybné i správné řešení.

Zapište do školního sešitu Shrnutí.

Vypracujte Otázky a úkoly číslo 1 a 3 uvedené na konci tohoto článku. (jedná se o hodnocení vypracovaného grafu a vytvoření grafu podle hodnot z tabulky - nic nehledejte v novinách)

Řešení očekávám do příštího týdne do úterý 10. 11.

 

Středa 21. 10. a Pátek 23. 10.

Je mi líto, že tak jednoduchý úkol, jako bylo cvičení 2 na pracovním listu někdo nebyl schopen odevzdat (Kaspi, Nikol, Radek, Nela, Michal, Pavel, Nick - jsou to stále stejná jména)

Správné řešení:

cvičení 1 -pokud píšu obě písmena platí někdy tak, někdy jinak

 • kabina lanovky                 P(K)          P            R(N)
 • hračka vlček                     K              O            N
 • balvan                               K              S            N
 • kladka                               P              O            N
 • majáček                            K              O            R
 • větroň                                K              P            N
 • raketa                                P              P            N
 • ručička                               K              O            R
 • jezdec                                K(P)          P            N 

cvičení  2

a)  CD        GH

b)  AC         FG

c)   DE         HI

Tento týden vypočítejte následující příklady POŠLETE MI VÝSLEDKY  PŘÍKLADŮ 1 - 7 DO 1. 11.:

(příklad 8 a 9 je prémiový na zvláštní jedničku)

 1. Při soutěži uběhl Vítek 60m za 10s a Katka 1500m za 375s. Urči jejich rychlosti.
 2. Traktor jel po dobu 6 minut rychlostí 24 km/h. Jakou dráhu ujel?
 3. Katka jela na kole do sousední vesnice vzdálené 2km. Silnice v délce 800m vedla do kopce a Katka tuto vzdálenost ujela za 300s. Zbytek cesty jela též 300s. Urči její průměrnou rychlost.

 4. Na školním hřišti uběhl žák dráhu 60m za 9,5s. Jaká byla jeho průměrná rychlost?

 5. Jaká je rychlost světla, když za 0,01s urazí vzdálenost 3000km?

 6. Jaká je rychlost zvuku, když za 0,2s urazí vzdálenost 68m?

 7. Autobus jedoucí z Prahy do Písku jede 1h 30min. Ujede dráhu 105km. Vypočti průměrnou rychlost.

 8. Hloubka moře se zjišťuje tak, že se vyšle zvukový signál ke dnu moře. Jak hluboké je moře, jestliže zvukový signál vyslaný z lodi se vrátil za 4 sekundy? Rychlost zvuku ve vodě je   1500  m/s.

 9. Jakou průměrnou rychlostí musí jet sanitka k dopravní nehodě, jestliže lékařská pomoc

   musí být poskytnuta do 20 minut od úrazu? Nehoda se stala 22km od stanoviště   sanitek  a svědek telefonoval 5 minut po nehodě.

 

Pátek 16. 10.

Musím pochválit Elišku B., Anitku, Danielu, Terezku, Kubu, Petra, Karla, Viktora, Vendulku, Matěje, Karolínu, Adinu, Elišku W,a Tedyho za včasné odeslání úkolu. Jedná se o polovinu třídy, ta druhá zapomněla, nezvládla nebo se na práci vybodla - dostanete šanci vše napravit při další zadané práci příští týden (nic není ztraceno).

Jak jsem slíbila těm, kteří práci odevzdali, uvádím správné řešení:

Křížovka: METR, DRÁHA, ČAS, JEDNOTKA, ES, POKUS, HMOTNOST, POSUVNÝ, RYCHLOST, KLID, NEWTON - tajenka TRAJEKTORIE

Doplňovačka: ODVOZENÁ, TACHOMETRU, 130, RADAR, GPS, VĚTRNÝ RUKÁV, ANEMOMETR, UZLY - tajenka RYCHLOST ZEMĚ 30 KM/S

Ještě jsme se nezmínili o rozdělení pohybu podle rychlosti:

ZAPIŠTE SI DO SEŠITU
POHYB ROVNOMĚRNÝ = těleso urazí za stejný čas vždy stejnou vzdálenost (jede stálou rychlostí) - př. ručičky hodin, dopravníkový pás

POHYB NEROVNOMĚRNÝ = může být zrychlený (rozjíždění auta) nebo zpomalený (zastavování auta)

Pod následujícím odkazem najdete pracovní list, ve kterém v první úloze podle vzoru rozhodněte o druhu pohybu v jednotlivých případech a ve druhém odpovězte na otázky podle grafu (úseky označte vždy krajními body př. A-C).

ROZDĚLENÍ POHYBU

PRO KONTROLU ZAŠLETE DO STŘEDEČNÍHO RÁNA ŘEŠENÍ DRUHÉ ÚLOHY.

 

 

Středa 14. 10.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI

Ještě jednou si v učebnici pročtěte článek týkající se měření rychlosti. Píše se v něm o tachometru, radaru......

V přiloženém souboru najdete jednu křížovku a jeden doplňovací text, ve kterém získejte tajenku podle návodu. (nápověda - ve čtvrtém řádku křížovky chybí jedno políčko - napiš JEDNOTKA)

křížovka 14. 10.

KE KONTROLE MI DO PÁTKU POŠLETE OBĚ TAJENKY.