Obsah

15. 3. 2021

Téma: Informační etika a hodnocení II

Ahoj sedmáci, posílám Vám pondělní hodinu = pokračování od bodu 3.

Vše červené je zápis do sešitu – je toho poměrně hodně, ale co stihneme uděláme při hodině.

D. Ú. opět dvě jednoduché otázky.

Informační etika a hodnocení informace (57.42 kB)

8. 3. 2021

Téma: Informační etika a hodnocení informací

Vážení sedmáci,

uvidíme se na on-line výuce jako každé pondělí v aplikaci Teams. 8. 3. je Mezinárodní den žen, nezapomeňte udělat dobrý skutek směrem k Vaší mamince.

Povíme si něco o informační etice.

Zápis z dnešní hodiny + D.Ú.:

Informační etika a hodnocení informací (49.43 kB)

1. 3. 2021

Téma: Softwarové pirátství

Vážení sedmáci,

uvidíme se na on-line výuce jako každé pondělí v aplikaci Teams. Povíme si něco o fenoménu softwarového pirátství.

Zápis z dnešní hodiny:

softwarové pirátství (57 kB)

D. Ú.

D. Ú. softwarové pirátství (34.5 kB)

22. 2. 2021

Téma: Malování - projekt

Vážení sedmáci,

uvidíme se na on-line výuce jako každé pondělí v aplikaci Teams. Povíme si jak na jednotlivé úlohy v Projektu 2.

Projekt 2:

Diplom – doplňte vlastní obrázek textem, obrázek orámujte a vytvořte tak diplom pro vítěze školní soutěže ve zpěvu, ve sportu, ve sběru či ve vědomostní soutěži.

 VZOR

diplom

Polepená krabice – nejprve se připraví tři čtverce s fotograficky výplněmi. Horní a boční stěna krychle se zkrátí na 50% a nastaví se zkosení 45°.

VZOR

kostka

 

Hrneček na kávu – na nakreslený hrneček se obrázek koně stažený z Internetu přesunul po nastavení režimu průhlednosti. Koně najdete v souboru kobyla.

VZOR

hrneček

kobyla (65.4 kB)

Suvenýr z Bruselu – původní fotografie domů na náměstí se rozřeže na úzké svislé pruhy. Tyto pruhy se pak zkosí o určitý úhel (prostřední pruh se ponechá stejný, krajní pruhy se zkosí o největší úhel). Okrajem hrníčku se fotografie ořízne. Vyberte vhodné foto za souboru suvenýr.

VZOR

brusel

suvenýr 1 (288.05 kB)        suvenýr 5 (288.05 kB)

suvenýr 2 (288.05 kB)        suvenýr 6 (288.05 kB)

suvenýr 3 (288.05 kB)        suvenýr 7 (288.05 kB)

suvenýr 4 (288.05 kB)        suvenýr 8 (288.05 kB)  

 

 

Hledání rozdílů – oblíbenou hádankou v časopisech je hledání rozdílů mezi dvěma stejnými obrázky. Vytvořte takovou hádanku. Nakreslete obrázek, zkopírujte jej a na jeho kopii změňte několik detailů /8 až 10/. K obrázku napište, v kolika rozdílech se oba obrázky liší.

Indiánské písmo – indiáni prý psali text do soustředné spirály. Program Malování neumožňuje otáčet písmo libovolně, můžete však vytvořit text psaný do čtverce. Napište nějaký vtip, hádanku, přísloví nebo reklamní slogan.

VZOR

indián

Kaleidoskop – vezměte fotografii a sestavte zrcadlový obraz nebo opakující se motiv. Použijte několikanásobné kopírování a překlápění výběru. Vyberte si mezi soubory příroda.

VZOR

kaleidoskop
příroda 1 (288.05 kB)          příroda 5 (288.05 kB)

příroda 2 (288.05 kB)          příroda 6 (288.05 kB)

příroda 3 (288.05 kB)          příroda 7 (288.05 kB)

příroda 4 (288.05 kB)          příroda 8 (288.05 kB)

Vývoj nového automobilu – obrázek „dlouhé“ a „pásové“ Felicie vznikl z původní fotografie automobilu kopírováním, přesouváním a vystříháváním částí původní fotografie. Vyberte si ke zpracování soubor auto 1, auto 2.

VZOR

auto

auto 1 (70.43 kB)                  auto 2 (288.05 kB)

Termín odevzdání: 5. 3. 2021, 24:00 hod.

15. 2. 2021

Téma: Malování - práce s výřezem obrázku

Vážení sedmáci,

uvidíme se na on-line výuce jako každé pondělí v aplikaci Teams.

 

Domácí úkol:

Nakreslete abstraktní obrázek. Skládejte přes sebe náhodněobdelníky nebo elipsy a potom je vybarvěte. Vhodná volba barev dodá obrázku osobitost. Nakonec se do rohu obrázku „podepište". Cvičení posílejte jako přílohu ve formátu JPEG nebo PNG.

Děkuji.

VZOR:elipsy

Termín odevzdání: 19. 2. 2021, 24:00 hod.

8. 2. 2021

Téma: Malování - vložení kopie nebo výřezu obrazovky

Vážení sedmáci,

naleznete zde část výuky v prezentaci. Zbytek informací k využití Print Screen (Prt Sc) Vám sdělím v on-line výuce – Teams

Vložení kopie nebo výřezu obrazovky (655.81 kB)

 

Domácí úkol: hotová cvičení posílejte jako přílohu ve formátu JPEG nebo PNG.

Děkuji.

D. Ú. 12_vlajky (30.23 kB)

Termín odevzdání: 12. 2. 2021, 24:00 hod.

 

25. 1. 2021

Téma: Malování - vkládání obrázků a fotografií, příběh

Vážení sedmáci,

naleznete zde část výuky v prezentaci. Zbytek informací k aplikaci Malování Vám sdělím v on-line výuce – Teams

Malování_příběh (655.81 kB)

Den na LVK (8.12 MB)

Domácí úkol:

Vytvoříš příběh z fotografií při sportování (saně, boby, lyže, apod.), nebo výletu do přírody. Vše budeš tvořit v aplikaci PowerPoint - tak jak jsme se to učili při on-line výuce. Na úkol máš dost času.

Termín odevzdání: 5. 2. 2021, 24:00 hod.

Uvidíme se po prázdninách 8. 2. 2021 od 8:00 na on-line výuce v aplikaci Teams.

18. 1. 2021

Téma: Malování - text

Vážení sedmáci,

naleznete zde část výuky v prezentaci + domácí úkol. Zbytek informací k aplikaci Malování Vám sdělím v on-line výuce – Teams 

Malování text (550.31 kB)

Odevzdání úkolu: pátek 22. 1. 2021, 24:00 hod., po tomto termínu hodnotím nedostatečně!

 

11. 1. 2021

Téma: Malování - otáčení, překlápění, zkosení, roztažení i změny velikosti (on-line výuka)

Vážení sedmáci,

naleznete zde část výuky v prezentaci. Zbytek informací k aplikaci Malování Vám sdělím v on-line výuce – Teams (INF3, INF1, INF2) od 8:00 do 10:45.

Malování - otáčení, změna velikosti

Domácí úkol:

Vyhledej pomocí aplikace Google klipart zvířete s názvem, který se shoduje s počátečním písmenem jako v minulém úkolu. Otevři tento klipart v Malování a zde proveď otočení o 90° doprava, o 90° doleva, převrácení vodorovně, převrácení svisle - ulož jako soubor s názvem zvířete I. Otevři klipart ještě jednou v malování a zde proveď zvětšení obrázku na 150%, zkosení původního obrázku vodorovně o 30°, zkosení původního obrázku svisle o 50° a pošli jako název zvířete II.  

Nápověda - vždy než provedeš změnu musíš si zvířátko výběrem nakopírovat.

Odevzdání úkolu: pátek 15. 1. 2021, 24:00 hod., po tomto termínu hodnotím nedostatečně!

4. 1. 2021

Téma: Malování - aplikace (on-line výuka)

Vážení sedmáci,

naleznete zde část výuky v prezentaci. Zbytek informací k aplikaci Malování Vám sdělím v on-line výuce – Teams (INF3, INF1, INF2) od 8:00 do 10:45.

Úkoly z prezentace si zkuste, ale posílat mi je nemusíte.

Malování

Budete mít jiný úkol č. 9:

Každý nakreslí 1 obrázek, který bude mít název dle tohoto klíče – např. obdržím P = nakreslím psa nebo pastelky, apod. Uložíte jako JPG, PNG nebo BMP a pošlete na moji adresu do pátku 24:00. Děkuji.

A Bednářová

B Dostálová

C Drešerová

Č Dróždž

D Havlová

E Jakubek

F Klausová

G Kloučková

H Korda

I Krejčík

J Kremsa

K Kuželka

L Lodek

M Petrušková

N Scholzeová

O Sýkora

P Šimpachová

R Štekrová

Ř Vik

S Vondra

Š Wagnerová

T Zatloukalová

U Novák

Puĺo

X Zimovčák (např. xy….n)

Z Symkanyč

Ž Siváková

16. 11. 2020

Téma: Excel užitečné funkce

Zápis do sešitu:

Excel užitečné funkce

Procvičení:

1) Podle návodu v souboru vypočítejte výsledky přijímacích zkoušek na střední školu a zjistěte, který uchazeč byl ke studiu přijat. Použijte k tomu funkci KDYŽ. V souboru najdete i případnou nápovědu na listu 2.

přijímačky

2) Otevřete soubor inventář a prohlédněte si tabulku. Procvičte si filtrování na záložce Úpravy

inventář

D. Ú. z přiložené tabulky  vyfiltrujte na list č. 2 deset potravin s nejvyšším obsahem bílkovin a udělejte graf.

výživné hodnoty

9. 11. 2020

Vážení sedmáci.

Nový rozvrh on-line výuky. Od dnešního dne se budeme vyučovat asynchronně i synchronně.

Synchronní výuka probíhá v aplikaci Teams po skupinách - 1. vyučovací hodina skupina č. 3, 2. vyučovací hodina skupina č. 1 a 3. vyučovací hodina skupina č. 2. Proti naší výuce běží výuka českého jazyka.

Asynchronně budu nadále zadávat zde prezentace z hodin, které budou obsahovat výklad, procvičení, domácí úkoly.

Téma: Úpravy grafů

prezentace + projekt + D. Ú.

1) do školního sešitu si zapiš nadpis a první dva krátké sloupečky za pomlčkou, dále si zapiš zkratkovitě co umožňuje položka Formát, co umožňuje nabídka Možnosti grafu, co umožňuje volba Zpět.

prezentace: Úpravy grafů

2) projekt - budeš sledovat a zapisovat teploty v zadaném městě, obci, místě do Excelovské tabulky. Do této tabulky budeš zapisovat teplotu po osmi hodinách - ráno v 6:00, odpoledne ve 14:00 a večer ve 22:00. Začneš sledovat ve středu 11. 11. 2020 v 6:00 a pokračuješ zápisem ve 14:00 a 22:00, následuje další den 12. 11. 2020. Termín ukončení pátek 20. 11. 2020. POZOR!!! Údaje by měly být co nejaktuálnější. Ranní údaj si zapíšu o den dříve večer popř. ráno, ale musím před šestou (což se asi nikomu nechce vstávat), ostatní dva údaje si mohu zapsat dopoledne do 14:00 hod. Pokud to propásneš máš smůlu, ale existují způsoby jak pomocí internetu získat i hodnoty teplot zpětně. Každopádně já Vám budu hodnoty souběžně sledovat a zapisovat pro kontrolu. Po odevzdání vyhodnotím kromě vyhotovení projektu i jeho důvěryhodnost. Očekávejte během dneška 10. 11. 2020 zadání měst, obcí, popř. místa, každý žák bude mít své místo = nelze opisovat.

Všichni ke sledování teplot v dané lokalitě použijí norské webové stránky: 

http://www.yr.no

Termín odevzdání: 22. 11. 2020 - 23:59 hod.

3) D. Ú. cvičení z prezentace 2., 3., 4., 6., 8. Termín odevzdání neděle 15. 11., 23:59.

cvičení 2. reklama

cvičení 3. Evropa

cvičení 4. mobily

cvičení 6. doprava

cvičení 8. sběr

 

5. 11. 2020

Vážení sedmáci, dnes začínáme kapitolu Grafy. Naučíme se vytvářet grafy a vybírat ten správný, vhodný typ grafu. Jdeme na to!!!

1)

Grafy výkladGrafy výklad - výklad v elektronické podobě lze uložit na PC a otevřít, nazvětšovat atd.

Výklad si přečti co je červeně orámováno, popř. podtrženo zapiš do sešitu, můžeš si i vybrat nějaký typ grafu a nakreslit obr. Výklad si také lze vytisknout na domácí tiskárně a vlepit do sešitu.

2) Procvičení zkusíš si samostatně otevřít soubor města (v Excelu) a budeš postupovat bod po bodu = 1. až za 6. Vytvoříš si samostatně svůj první graf. Pokud Ti to nepůjde nebo nestihneš vše dokončíme to v pondělí v rámci výuky v MS Teams živě. Jste rozděleni do tří skupin a na daný čas se připojte.

Procvičení příklad grafměsta  - soubor k procvičení

Procvičení příklad - elektronicky postup příkladu

Pokud příklad zvládneš tak mi jej pošli na adresu jako vždy:

martin.wurz@zslucany.cz

DALŠÍ VÝUKA JIŽ V PONDĚLÍ 9. 11. 2020!!!

22. 10. 2020

Vážení sedmáci, v příloze naleznete dva soubory PDF s výkladem, procvičením a úkolem.

  1. Přečti si vše v o pojmenování buněk
  2. Procvič si modrý příklad na str. 64 – kolikrát je Praha větší než ostatní města. Pozor správné řešení je až na straně 65 nahoře. Zasílám Excelovský soubor – města.xls
  3. Procvič si modrý příklad ze str. 65 – kolik procent zabírají zemské světadíly. Zasílám Excelovský soubor – světadíly.xls
  4. Úkol str. 65 dole příklad 1. – budeš počítat procenta a hustotu obyvatel v jednotlivých světadílech – myšleno k celkovému počtu obyvatel celé zeměkoule. Můžeš pokračovat v tabulce světadíly = přidáš si dva nové sloupečky = E, F, ty si v záhlaví pojmenuješ a dopočítáš pod nadpis jednotlivé výsledky za světadíly.
  5. Procvičení i úkol mi pošli e-mailem v příloze. Kdo dosud neodevzdal úkol na minulou hodinu a na dnešek, hodnotím nedostatečně a zvažuji neomluvenou absenci v distanční výuce.

Pojmenování buněk I            Pojmenování buněk II

města                světadíly

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martin Würz

ZŠ Lučany nad Nisou

martin.wurz@zslucany.cz

+420 488 880 811, +420 724 341 203

15. 10. 2020

Vážení sedmáci, zasílám výuku na informatiku 15. 10. 2020. Vše dostáváte ještě na Váš školní e-mail.

Učivo k zápisu do sešitů – 1. obrázek; přečíst + vytisknout na tiskárně (pokud nemáš tiskárnu vytisknu Ti ve škole – napiš požadavek) a vlepit do sešitu.

Procvičení – 2. obrázek a tabulka sběr.xls; tabulku si doplň, proveď zadané výpočty (značka AutoSum je v aplikaci vpravo nahoře jako symbol ∑. Zkus si také na procvičení tři jednoduché úkoly z oranžového obdelníku vpravo.

Domácí úkol – udělej v Excelu účtenku z libovolného krámu kromě cukrárny, např. masna, potraviny, ovoce/zelenina, rybárna, domácí potřeby, apod. Poslední soubor je jako návod jak to udělat.

Domácí úkol mi prosím Tě zašli na adresu:

martin.wurz@zslucany.cz

1. obrázek

Kopírování buněk tažením zápis do sešitu

2. obrázek

Procvičení obrázek     Sběr tabulka

Domácí úkol

Vzor domácího úkolu

Děkuji všem co dosud poslali úkol na dnešek:

Terka, Viktor, Petr, Kuba, Anita a Adinka.

Hezký zbytek dne všem přeje pan učitel M. Würz.