Navigace

Obsah

 

Tak se situace zkomplikovala a vy budete doma i příští týden. Na zadávání práce se nic nemění. Pokud budete potřebovat poradit, tak mi napište buď na školní email : ivana.kodejsova@zslucany.cz nebo na osobní: kodeiv65@gmail.com

Čtvrtek 13. 5.

Správné řešení slovních úloh:

1. Ve škole je celkem 800 žáků, z toho je 375 děvčat. Kolik procent z celkového počtu žáků

     tvoří děvčata a kolik chlapci?

          800..........................100%

           375............................x%

-----------------------------------------------------------

       x = 100 . 375 : 800                   x = 46,875%     dívky

                                                               53,125%    chlapci

2.Ovocnáři založili nový sad. Z vysazených stromků se ujalo 1200, což je 96% všech

     vysazených stromků. Kolik stromků celkem vysadili?

                   1200.................................96%

                       x....................................100%

-------------------------------------------------------------------------

          x = 1200 . 100 : 96                         x = 1250 stromů

3.Rozhlasový přijímač,jehož původní cena byla 2200 Kč,byl po úpravě zdražen o

   20%.Později byl o 15% zlevněn. Jaká je jeho konečná cena?

            2200................100%                                2640.........................100%

               x                     120%                                   x............................85%

---------------------------------------------            --------------------------------------------------------

    x = 2200 . 120 : 100      x = 2640                             x = 2640 . 85 : 100           x = 2244Kč

 

4. Dětské knihy tvoří 8% všech knih v obecní knihovně. Kolik je v knihovně všech knih,

     jestliže knížek pro děti je 116?

           116.................................8%

             x...................................100%

    -------------------------------------------------------

             x = 116 . 100 : 8                         x = 1450 knih

UPOZORŇUJI, ŽE PRÁCI NESPLNILI: KASPER, RADEK, NIKOL, PAVEL, JIRKA 

Tak jak jsme ve středu počítali příklady s půjčkami, se dnes podíváme na vklady (na úspory).

učebnice str. 71 B

 • spoříme si částku 6400 Kč
 • úrok, který se přičte je 1,4% z 6400 Kč            64 . 1,4 = 89,60 Kč
 • stát si vezme z tohoto úroku daň ve výši 15%            15 . 0.896 = 13,44 Kč
 • po roce získáme 6400 + 89,60 - 13,44 = 6476,16 Kč

OPIŠTE SI DO ŠKOLNÍHO SEŠITU TABULKU NA STRANĚ 72 (TERMÍNY Z FINANČNÍ MATEMATIKY)

Vyřešte příklad na straně 73/9, 10, 11

VYŘEŠENÉ MI KE KONTROLE DÁTE V PONDĚLÍ PŘI HODINĚ (sešity budou ležet na stolku na začátku hodiny)

 

Středa 12. 5.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • procenta - finance

NA PŘEDEM DOMLUVENOU HODINU SE NEDOSTAVILI NIKOL, RADEK A PAVEL - POŠLETE MIŘE VYŠENÉ PŘÍKLADY

Řešení uvedu dnes odpoledne.

 

Pondělí 10. 5. - Úterý 11. 5.

Vyřešte do školního sešitu následující čtyři příklady.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, S VĚTŠINOU Z VÁS SI VÝSLEDKY ZKONTROLUJEME.

VÝSLEDKY NEZASLAL  KASPER, JIRKA. 

 

1. Ve škole je celkem 800 žáků, z toho je 375 děvčat. Kolik procent z celkového počtu žáků

     tvoří děvčata a kolik chlapci?

 

2.Ovocnáři založili nový sad. Z vysazených stromků se ujalo 1200, což je 96% všech

     vysazených stromků. Kolik stromků celkem vysadili?

 

3.Rozhlasový přijímač,jehož původní cena byla 2200 Kč,byl po úpravě zdražen o

   20%.Později byl o 15% zlevněn. Jaká je jeho konečná cena?

 

 

4. Dětské knihy tvoří 8% všech knih v obecní knihovně. Kolik je v knihovně všech knih,

     jestliže knížek pro děti je 116?

 

 

Pondělí 3. 5. - Pátek 7. 5.

HURÁ DO ŠKOLY

Pátek 30. 4.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • procenta

 

Čtvrtek  29. 4.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 28. 4.

PROCENTA

Na příští hodinu si připravte řešení cvičení z pracovního sešitu na straně 70 /1 a 70/3. Druhé cvičení ještě neumíme, proto se o řešení ani nepokoušejte.

Řešení neposílejte, zkontrolujeme na online hodině.

Úterý 27. 4. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (domácí úloha )
 • procenta

 

Pondělí 26. 4.

PROCENTA

Omlouvám se za termín zadání učiva.

O víkendu mě zradil internet a dopoledne testuji, měřím teplotu a učím.

Jako omluvu Vám nic nového nedám a uslyšíme se zítra na online hodině. Nemám ale ještě všechny úkoly, doplňte je. chybí: Eliška B, Danielka, Nikol, Radek, Nela, Pavel, Tadeáš, Jirka

Pátek 23. 4.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • procenta

 

Čtvrtek  22. 4.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 21. 4.

PROCENTA

Podle včerejší hodiny zkontrolujte řešení úlohy 56/B a vyřešte do školního sešitu 56/4.

Prohlédněte si, jak úlohy řeší Anička, Čenda a Pepa v úloze C

Nyní to zkusme to trojčlenkou:

    500..........................100%

      x .............................64%

------------------------------------------------VŽDY přímá úměrnost

     x : 500 = 64 : 100

              x = 500 . 64 : 100

              x = 320

Zkuste vyřešit na straně 57 úlohu 5 (vyber si způsob, který Ti bude nejvíce vyhovovat.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJ, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ.

 

Úterý 20. 4. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (domácí úloha + cvičení v učebnici)
 • procenta

 

Pondělí 19. 4.

PROCENTA

V dnešní hodině si řekneme, co jsou to procenta a jak se počítá jedno procento ze základu (z celku).

Pro vysvětlení se podívejte na následující video. Pan učitel na něm vysvětluje pojem procento (je jedno, že je výklad pro pátou třídu).

Ve vaší učebnici je výklad na stranách 54 - 55. Vyzkoušejte si výpočet jednoho procenta ve cvičení 55/2, 3.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME V ÚTERÝ PŘI ONLINE HODINĚ.

Pátek 16. 4.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • přímá a nepřímá úměrnost

 

Čtvrtek  15. 4.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 14. 4. 

Tady máte slíbené slovní úlohy. VYŘEŠTE JE DO ŠKOLNÍHO SEŠITU, NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI PÁTEČNÍ ONLINE HODINĚ.

 1. Ester chodí ráda na procházky se psem. Zvolí vždy stejnou trasu a pravidelně při ní udělá 3600 kroků. Ester zjistila, že tento počet kroků odpovídá ušlé vzdálenosti 3 kilometry. Kolik kilometrů Ester ujde, jestliže udělá 2400 kroků?
 2. Lyžařského závodu se mělo zúčastnit 32 žáků a každý zaplatil 150 Kč za dopravu. O kolik Kč vzrostly náklady na dopravu na jednoho žáka, jestliže dva žáci onemocněli a zájezdu se nezúčastní?
 3. Tomáš píše na počítači rychlostí 45 slov za minutu. Jak dlouho mu bude trvat přepsat text o délce 1800 slov? Jak dlouho by to trvalo Aničce, která píše na počítači rychlostí 50 slov za minutu?

 

Úterý 13. 4. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (domácí úlohy + cvičení v učebnici)
 • přímá a nepřímá úměrnost

 

Pondělí 12. 4.

Zapište si do školního sešitu:

učebnice 38/7

  26 členů..........................69 Kč

   23 členů.............................x Kč

----------------------------------------------------- jedná se o nepřímou úměrnost

    x = 69 . 26 : 23 = 78

Každý dostane 78 Kč

učebnice 38/8a)

   24 zubů......................75 krát

    36 zubů.........................x krát

----------------------------------------------------- jedná se o nepřímou úměrnost

   x = 75 . 24 : 36 = 50

Větší kolo se otočí 50 krát.

učebnice 38/8b)

  36 zubů...................... .......   .18 krát

   24 zubů .................................x krát

----------------------------------------------------- jedná se o nepřímou úměrnost

     x = 18 . 36 : 24 = 27

Menší kolo se otočí 27 krát.

VYZKOUŠEJTE SI CVIČENÍ 38/9 - VÝSLEDEK NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME SI PŘI ONLINE HODINĚ.

Pátek 9. 4.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • přímá a nepřímá úměrnost

 

Čtvrtek  8. 4.

Online hodina proběhne v pátek

Středa 7. 4. 

PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Pokračujte v řešení příkladů v pracovním sešitě na straně 59.

59/8 - počítejte miliony bez nul, ať se do všeho nezamotáte

59/9 - vypočítejte a zakreslete

60/10 - spočítejte všechny tři příklady a vybraná písmena doplňte do tajenky (je v angličtině - zkuste přeložit do češtiny)

 

Úterý 6. 4.

online hodina

 • přímá úměrnost
 • nepřímá úměrnost

 

Středa 31. 3. 

PŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 • Projděte si vyřešené příklady z učebnice na stranách 32 -33
 • Opište si do sešitu vyřešené příklady z následujícího vloženého materiálu
 • Užijte si volné dny a seberte síly na další výuku

TROJČLENKA (598.6 kB)

Úterý 30. 3. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (domácí úlohy + cvičení v učebnici)
 • přímá úměrnost

 

Pondělí 29. 3.

Zatím marně čekám na domácí úkol od Nikol, Radka, Nely, Pavla a  Tadeáše

Správné řešení si z tohoto důvodu ukážeme v úterý na online hodině.

Učebnice str. 28 Úlohy na závěr A

1) Rozšiř třemi:  5 : 11 = 15 : 33

2) Zkrať na základní tvar :  350 : 210 = 5 : 3  (mohli jsme krátit číslem 70)

3) Převrácený poměr k  15 : 7       7 : 15

4) 12 : 5 = 10 : 24   NEPLATÍ

5) 8 : 9 = 56 : x         x = 63

6) 400 : 8 = 50     400 = 50 + 350

7) 30 . 5/3 = 50

8) 42 : 18 : 60 = 7 : 3 : 10

9) 1 : 400         6 cm na mapě     6 . 400 = 2400 cm = 24 m

10) 1 : 600 000       48 km = 4800000 cm       4800000 : 600000 = 8 cm

PŘIPRAVTE SI PODOBNÝM ZPŮSOBEM SKUPINU B - neposílejte, zkontrolujeme na úterní online hodině

 

Pátek 26. 3.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • měřítko plánu a mapy

 

 DOMÁCÍ CVIČENÍ  PRACOVNÍ SEŠIT 56/2 - VÝSLEDKY UVEĎTE V KILOMETRECH- pošlete do nedělního večera 

 

Čtvrtek 25. 3.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 24. 3.

DĚLENÍ PODLE POSTUPNÉHO POMĚRU

učebnice 20/8

 • obvod trojúhelníku určíme jako součet délek stran
 • musíme 65cm rozdělit v poměru 6 : 3 : 4
 • 6+3+4=13   dělíme na 13 dílů
 • 65 : 13 = 5
 • a = 6 . 5 = 30 cm             b = 3 . 5 = 15 cm                      c = 4 . 5 = 20 cm

 

učebnice 21/9

 • součet všech vnitřních úhlů v trojúhelníku je vždy 1800
 • musíme 1800 rozdělit v poměru 1 : 2 : 3
 • 1+2+3=6    dělíme na 6 dílů
 • 180 : 6 = 30
 • α = 1 . 300 = 300    β = 2 . 300 = 600     γ = 3 . 300 = 900

 

učebnice 21/11

Rozděl částku 4800 Kč v poměru:

a) 1:1:1        4800 : 3 = 1600      4800 = 1600 + 1600 + 1600

b) 1:2:3        4800 : 6 = 800        4800 =  800 + 1600 + 2400

c) 3:3:2        4800 : 8 = 600        4800 =  1800 + 1800 + 1200

d) 5:4:7        4800 :16= 300        4800 =  1500+ 1200+ 2100

SAMOSTATNĚ SI PŘIPRAVTE 21/10, 12A, 14 - výsledky neposílejte, zkontrolujeme při online hodině

 

Úterý 23. 3. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (domácí úlohy + cvičení v pracovním sešitě)
 • postupný poměr

 

Pondělí 22. 3.

Zatím marně čekám na domácí úkol od Radka, Pavla, Vendy, Leony, Tadeáše .

POSTUPNÝ POMĚR

Ne vždy musíme smíchat pouze dvě suroviny.

Například bylinkový čaj může obsahovat více bylinek.

POSTUPNÝM POMĚREM POROVNÁVÁME TŘI A VÍCE ÚDAJŮ -to znamená obsahuje více členů.

Pročtěte si vyřešený příklad v učebnici na straně 18 (pro ty, kteří si nepřišli pro novou učebnici do školy, potřebné stránky naskenuji zítra ráno)

POTŘEBNÉ STRÁNKY (1.29 MB)

Pro počítání platí stejná pravidla jako pro obyčejné poměry.

Můžeme ROZŠIŘOVAT + KRÁTIT + UVÁDĚT V ZÁKLADNÍM TVARU

Nemůžeme MĚNIT ČÍSLO V DANÉM POMĚRU

Na procvičení si vyřešte v pracovním sešitu na straně 54 cvičení 1 a 2

ŘEŠENÍ NEPOSÍLEJTE, UKÁŽEME SI NA ÚTERNÍ ONLINE HODINĚ

 

Pátek 19. 3.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • dělení celku v daném poměru
 • postupný poměr

DOMÁCÍ ÚKOL (do neděle 18.00):

 1. Rozděl 252 Kč v poměru 5 : 1.
 2. Petr s Martinem si sběrem jahod vydělali 3630 Kč. Kolik Kč každý z nich dostal, jestliže si částku rozdělili v poměru 5 : 6.
 3. Jedním z nejdelších druhů ještěrů na světě je Varan Salvadoriův s výjimečně dlouhým ocasem. Poměr délky jeho ocasu k délce zbytku těla je 7 : 3. Jak dlouhý je ocas jedince, který měří 240 cm?

 

 

Čtvrtek 18. 3.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 17. 3.

Na procvičení počítání s poměry vypracujte cvičení v pracovním sešitu:

52/1    třídění na zmenšení nebo zvětšení (stačí porovnat jednotlivé členy poměru)

52/3    zjisti změněné číslo

52/5     změň dané číslo

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI PÁTEČNÍ ONLINE HODINĚ

 

Úterý 16. 3. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (pracovní sešit 51/ 3, 4 + učebnice 13/11B, 13/12)
 • počítáme s poměry

POTŘEBNÉ STRÁNKY V UČEBNICI (1.2 MB)

 

Pondělí 15. 3.

POMĚR V ZÁKLADNÍM TVARU

hválím všechny, kdo včas poslali domácí úkol. Bohužel mi chybí výsledky od Kaspiho, Nikol, Radka, Nely, Pavla, Nicka, Andy, Tadeáše V. a Jirky. Doufám, že se ještě dočkám. Správné řešení tedy odhalím až v úterý.

učebnice 13/11A

 a) 18 : 21 = 6 : 7 (mohli jsme krátit číslem 3)

 b) 0,7 : 0,4 = 7 : 4 (mohli jsme rozšířit číslem 10)

 c) 2,5 : 1,5 = 25 : 15 = 5 : 3 (nejprve jsem rozšířila deseti a potom zkrátila pěti) - mohli jste rovnou rozšířit dvojkou

 d)  3/4 : 1/8 = 6/8 : 1/8 = 6 : 1  (nejprve převedeme na zlomky se stejným jmenovatelem)

STEJNĚ VYŘEŠTE B

 a) 15 : 18         b) 0,9 : 0,5          c) 3,5 : 2,5           d) 1/4 : 3/8

VYŘEŠTE CVIČENÍ 13/12 - musíte zjistit, zda se obě čísla poměru vynásobila nebo vydělila stejným číslem

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ÚTERNÍ ONLINE HODINĚ

 

Pátek 12. 3.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • poměr zapsaný pomocí co nejmenších přirozených čísel

 

V PRŮBĚHU ONLINE HODINY BUDE ZADÁNO DOMÁCÍ CVIČENÍ - pošlete do nedělního večera 

 

Čtvrtek 11. 3.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 10. 3.

Procvičíme si rozšiřování a krácení poměrů:

učebnice 11/2 A

  Rozšiř poměr 7 : 6

   dvěma    14 : 12

    třemi       21 : 18

    šesti        42 : 36

    sedmi      49 : 42

    dvaceti     140 : 120   SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE B (stejnými čísly rozšiř poměr 9 : 5)

učebnice 11/3A

  Zkrať poměr 36 : 90

   dvěma    18: 45

    třemi      12 : 30

    devíti       4 : 10

    osmnácti     2 : 5     SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE B (stejnými čísly zkrať poměr 90 : 54)

 

Úterý 9. 3. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (pracovní sešit 50/1, 2, 3)
 • krácení a rozšiřování poměrů

 

Pondělí 8. 3..

 Správné řešení domácího úkolu: bohužel 13 z vás nic neposlalo.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ (343.55 kB)

POMĚR

Učebnice str. 5 - 7

Pročtěte si úvodní motivační příklad A a B - vše je znázorněno na obrázcích.

Do školního sešitu si zapište celý rámeček na straně 6

7/1

Poměr 1 : 2 znamená, že směs musí obsahovat 1 díl octa a 2 díly vody. Proto do 1 litru vody se musí nalít 0,5 litru octa. (vody je dvakrát více než octa)

7/2

délka úsečky KL a úsečky MN je v poměru 3 : 16 (musíte dodržet pořadí)

7/3

poměr šťávy a cukru je 1 : 1

SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE ÚLOHY V PRACOVNÍM SEŠITĚ 50 / 1, 2, 3

(zkontrolujeme při online hodině)

NOVÉ STRÁNKY UČEBNICE (1.18 MB)

 

Pátek 5. 3..

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • počítáme se zápornými desetinnými čísly a zlomky

 

V PRŮBĚHU ONLINE HODINY BUDE ZADÁNO DOMÁCÍ CVIČENÍ pracovní sešit 49/ 3, 4, 5 (Nick pouze cvičení 3)

Přikládám první 3 stránky nové učebnice (na čtvrtou se nedívejte, ta se nepovedla.

POMĚR (1.19 MB)

 

Čtvrtek 4. 3.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 3. 3.

Otevřete si učebnici na straně 87

87/9A

(-4,4) : 11 = (-0,4)

2,8 : (-0,4) = 28 : (-4) = (-7)

(-1,44) : (-0,9) = 14,4 : 9 = 1,6

7,68 : (-1) = (-7,68)

87/10A

7/9 : (-7/9) = -1

(-5/3) : (-1) = 5/3

(-9/10) : (-3/100) = 9/10 . 100/3 = 3/1 . 10/1 = 30

15/8 : (-25/16) = 15/8 . (-16/25)= 3/1 . 2/5 = 6/5

SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE PŘÍKLADY 9B A 10B.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ.

 

Úterý 2. 3. 

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (učebnice 85/1B, 85/2B)
 • násobení, dělení racionálních čísel

 

Pondělí 1. 3.

Správné řešení domácího úkolu uvedu na tomto místě až zítra (ještě čekám na 10 splněných úloh).

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL

V pracovním sešitu na straně 47 vyřešte cvičení 1, 2, 3

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ.

 

Pátek 26. 2.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • počítáme se zápornými desetinnými čísly a zlomky

 

V PRŮBĚHU ONLINE HODINY BUDE ZADÁNO DOMÁCÍ CVIČENÍ učebnice 85/1B, 85/2B

 

Čtvrtek 25. 2.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 24. 2.

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ

učebnice 83/9

  3/4 + (-1/2) = 3/4 - 2/4 = 1/4

  -3/14 + 5/7 = -3/14 + 10/14 = 7/14 = 1/2

  -7/15 - 2/5 = -7/15 - 6/15 = -13/15

DOKONČETE TOTO CVIČENÍ A VYŘEŠTE PŘÍKLADY VE CVIČENÍ 83/10.

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ

 

Úterý 23. 2.

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů (učebnice 81/3)
 • počítáme se zápornými zlomky

 

Pondělí 22. 2.

Je neděle večer a ještě nemám některé domácí úkoly (11). Pokud nebude řešení odevzdané do zítřejšího rána (7:30) budu nucená hodnotit nedostatečnou.

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSEL

  Pro počítání a hlavně pro znaménka platí stejná pravidla jako pro celá čísla.

učebníce 81/1

 a) 0,6 + (-0,4) = 0,6 - 0,4 = 0,2

 b) 2,1 + (-1,8) = 2,1 - 1,8 = 0,3

 c) 0,5 + (-1,5) = 0,5 - 1,5 = - 1  (protože odečítáme větší číslo od menšího, můžete si ve výsledku připravit MINUS a potom odečíst 1,5 - 0,5)

 d) 1,3 + (-2,8) = 1,3 - 2,8 = - 1,5

učebníce 81/2

  a) - 1,3 + (-1,2) = -1,3 - 1,2 = - 2,5    (ve výsledku je MINUS a počítáme 1,3 + 1.2)

  b) - 0,7 + (-0,8) = -0,7 - 0,8 = - 1,5 

  c) - 5,2 + (-4,8) = -5,2 - 4,8 = - 10 

  h) 4 - (-6,2) = 4 + 6,2 = 10,2

ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST ŘEŠENÍ VE CVIČENÍ 81/3 - řešení neposílejte, zkontrolujeme si při úterní online hodině

    

Pátek 19. 2.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • počítáme se zápornými desetinnými čísly

 

V PRŮBĚHU ONLINE HODINY BUDE ZADÁNO DOMÁCÍ CVIČENÍ - pracovní sešit 44/4,5

 

Čtvrtek 18. 2.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 17. 2.

RACIONÁLNÍ ČÍSLA

Otevřete si pracovní sešit na straně 42 a vyřešte úlohy

42/3 (záznam hodnot na číselnou osu)

42/4 (záznam hodnot na číselnou osu + tajenka)

43/7 (opačná čísla)

ŘEŠENÍ NEPOSÍLEJTE - ZKONTROLUJEME PŘI ONLINE HODINĚ

 

 

Úterý 16. 2.

online hodina

 • správné řešení zadaných příkladů
 • záporná desetinná čísla a záporné zlomky

 

Pondělí 15. 2.

Správné řešení:

40/4

11 + (-8) = 11 - 8 = 3

-26 + (-16) = -26 - 16 = (-42)

-12 + (-9) + (-19) = -12 - 9 - 19 = (-40)

8 + (-6) + (-12) + 5 = 8 - 6 - 12 + 5 = (-5)

40/5

3 - 4 . (-11 + 12) = 3 - 4 . 1 = š - 4 = (-1)

(-28 - 4) : (-2) - 5 = (-32) : (-2) - 5 = 16 - 5 = 11

(-4 + 24) : (-4 - 1) = 20 : (-5) = (-4)

(14 - 35) . (9 - 16) = (-21) . (-7) = 147

(-58 + 46) : (25 - 49) = (-12) : (-24) = 0,5

-6 . (-3 + 12 - 9) + 6 : (2 - 3) = -6 . 0 + 6 : (-1) = 0 - 6 = (-6)

Měli bychom se naučit vytvořit příklad podle slovního zadání.

PS 41/7

a) Součet čísel -12 a 11 vynásob jejich rozdílem:

      (-12 + 11) . (-12 - 11= = (-1) . (-23) = 23

b) K polovině součinu čísel -4 a 20 přičti číslo l-50l:

       0,5 . (-4).20 + l-50l = (-40) + 50 = 10

VYŘEŠTESAMOSTATNĚ CVIČENÍ c) a d)

VYŘEŠTE CVIČENÍ 41/6a 9

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE - ZKONTROLUJEME SI PŘI ONLINE HODINĚ

 

Pátek 12. 2.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • počítáme s celými čísly

DOMÁCÍ ÚKOL: PRACOVNÍ SEŠIT 40/4, 5.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ - DO NEDĚLE 14. 2. DO 18.00 HODIN

Čtvrtek 11. 2.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 10. 2.

Otevřete si učebnici na straně 73

73/6A

  (-16) - (-8) = (-16) + 8 = (-8)

  (-16) + (-8) = (-16) - 8 = (-24)                   NEJMENŠÍ

  (-16) : (-8) = 2

  (-16) . (-8) = 128                                       NEJVĚTŠÍ

Zkuste samostatně 73/6B

Úlohy na závěr A

 1.  (-8) + (-11) = (-8 - 11 = (-19)
 2. (-15) + 9 = (-6)
 3. (-275) + 42 + 275 = 42
 4. 14 - (-6) = 14 + 6 = 20
 5. (-3) - 10 = (-13)
 6. 8 - (7 - 6) = 8 - 1 = 7            8 - 7 - 6 = (-5)
 7. 40 . (-20) = (-800)
 8. (-24) . (-5) = 120
 9. (-96) : 3 = (-32)
 10. (-8) . 4 = (-32)                (-8) : 4 = (-2)                  (-8) : (-4) = 2

 

Samostatně vyřešte Úlohy na závěr B

VÝSLEDKY NEPOSÍLEJTE, SPOLEČNĚ PROJDEME PŘI PŘÍŠTÍ ONLINE HODINĚ.

 

Úterý 9. 2.

online hodina

 • dělení celých čísel (učebnice str. 72 )
 • příklady s více matematickými operacemi (učebnice str 73 + PS str 39)

 

Pondělí 8. 2.

Tak jsem se bohužel nedočkala splněné práce deseti z vás. Už jste si mohli zvyknout na termínované úkoly a od této chvíle nebudu přijímat úkoly po termínu (tentokrát jste měli dva dny navíc).

Správné řešení:

38/1

15 : 3 = 5                                         (-25) : 5 = (-5)                               32 : (-8) = (-4)

18 : (-6) = (-3)                                  (-12) : 4 = (-3)                               45 : (-9) = (-5)

(-20) : 4 = (-5)                                  0 : (-10)= 0                                    (-36) : 6 = (-6)

38/2

+                     +

-                       -

-                      +

-                      -

38/3

(-100) : (-20) = 5                              200 : (-20) = (-1                           (-99) : (-9) = 11

(-25) : 5 = (-5)                                  81 : (-9) = (-9)                               (-144) : (-12) = 12

(-80): 4 =                                         36 : (-4) = (-9)                               (-150) : (-30) = 5

38/4

(pouze výsledky)

   (-2)                                2                               (-10)                               0

     5                                 (-5)                            1                               nelze

     6                                 (-6)                             30                                  0

38/5

200 : (-20) = (-10)                         (-20) : (-2) = 10                             400 : (-20) = (-20)

(-40): (-40) = 1                              (-400) : (-200) =                            250 : (-50) = (-5)

(-150) : (-3) = 50                        

 

 

Čtvrtek 28. 1.

Správné řešení:

70/9B

 a) 7 . (-16 - 4) = 7 . (-20) = -140

 b) 8 . (-15) + 8 . 4  = -120 + 32 = -88

 c) -16 + 4 . (-3) = -16 + (- 12) = -16 - 12 = - 28

 d) 26 - (-9) . (-1) = 26 - 8 = 18

 e) (-315) . (-1) = 315

 f) 0 . 6127 = 0

 g) 29 . (-33) + 29 . (-37) = 29 .(-33 - 37) = 29 . (-70) = - 2030

70/10

 a) 450                      b) - 48                         c) 200

 d) - 64                      e) 1

DĚLENÍ CELÝCH ČÍSEL

PRO DĚLENÍ PLATÍ STEJNÁ ZNAMÉNKOVÁ PRAVIDLA:

    + : + = +      8 : 2 = 4

    + : - = -        8 : (-2) = (-4)

     - : + = -       (-8) : 2 = (-4)

     - : - = +       (-8) : (-2) = 4

PŘES PRÁZDNINY VYŘEŠTE CELOU STRÁNKU 38 V PRACOVNÍM SEŠITU

NA ŘEŠENÍ MÁTE ČAS DO SOBOTY 6. 2.

UŽIJTE SI PRÁZDNINY, DÁVEJTE NA SEBE POZOR A USLYŠÍME SE V ÚTERÝ 9. 2.

 

Středa 27. 1.

NÁSOBENÍ CELÝCH ČÍSEL

Pokud bude v příkladu k násobení přidané ještě sčítání nebo odčítání POZOR - NÁSOBENÍ MÁ PŘEDNOST

učebnice 70/9A

 a) 8 . (-15 - 5) = 8 . (-20) = -160

 b) 7 . (-15) + 7 . 2  = -105 + 14 = -91

 c) -19 + 5 . (-3) = -19 + (- 15) = -19 - 15 = - 34

 d) 25 - (-8) . (-1) = 25 - 8 = 17

 e) (-218) . (-1) = 218

 f) 5084 . 0 = 0

 g) 36 . (-22) + 36 . (-48) = 36 . (-22 - 48) = 36 . (- 70) = - 2520

 SAMOSTATNĚ VYŘEŠTE 70/9b A 70/10

 

Úterý 26. 1.

online hodina

 • kontrola úkolu
 • kontrola pondělních příkladů
 • násobení celých čísel 

 

 

Pondělí 25. 1.

NÁSOBENÍ CELÝCH ČÍSEL

Zatím marně čekám na deset domácích úkolů. Termín již uplynul, počkám do zítřka. Správné řešení si ukážeme na úterní online hodině.

DŮLEŽITÉ:

      + . + = +  (součin dvou kladných čísel je kladný)

      + . - = -    (součin kladného a záporného čísla je záporný)

      - . + = -    (součin záporného a kladného čísla je záporný)

      - . - = +    (součin dvou záporných čísel je kladný)

   Na procvičení dopočítejte v pracovním sešitě CELOU STRÁNKU 36.

Výsledky neposílejte, nadiktujete mi je v úterý při online hodině.

 

Pátek 22. 1.

online hodina

 • kontrola zadaných úloh
 • násobení celých čísel

 

Čtvrtek 21. 1.

Online hodina proběhne v pátek

Středa 20. 1.

ODČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL

Nekomplikujme si život složitým vysvětlením, které máte v učebnici.

DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pamatujte si pravidla se znaménky:

    5 + (-3) = 5 - 3 = 2

    5 - (-3) = 5 + 3 = 8

učebnice 65/6

36 - (-12) = 36 + 12 = 48

18 - (-20) = 18 + 20 = 38

65/7

35 - 16 = 19            16 - 35 = -19               65 - 82 = -17

Samostatně vyřešte 65/9 celé

Samostatně spočítejte v pracovním sešitě 34/1, 2, 3

Výsledky neposílejte, ukážete mi je při online hodině.

 

Úterý 19. 1.

online hodina

 • kontrola úkolu
 • kontrola pondělních příkladů
 • sčítání a odčítání celých čísel 

 

Pondělí 18. 1

Do nedělního večera jste měli poslat řešení dvou úloh v pracovním sešitě. Šest z Vás úkol nesplnilo. Nedá se nic dělat, poznáte vše na známce.

Otevřete si učebnici a zkontrolujte následující výpočty

60/9

a) (-12) + 8 = (-4)               b) (-15) + 30 = (-15)               c) 21 + (-14) = 21 - 14 = 7

d) (-21) + 18 = (-3)             e) (-18) + 21 = 3                     f) (-16) + (-20) = (-36)

g) 24 + (-29) = (-5)              h) (-74) + 64 = (-10)

61/12A

a) (-257) + 257 = 0              b) 92 + (-30) = 62               c) 0 + (-54) = (-54)

d) (-45) + 20 = (-25)            e) (-84) + (-48) = (-132)   

Samostatně vyřešte 61/10, 11, 12B.

Nic neposílejte, zkontrolujeme při online hodině.

 

Pátek 15. 1.

online hodina

 • Sčítání celých čísel
 • Odčítání celých čísel

 

Čtvrtek 14. 1.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 13. 1.

SČÍTÁNÍ CELÝCH ČÍSEL

Včera jsme začali sčítat celá čísla.

V učebnici na straně 58 najdete příklad A, kde se sčítají získané (kladné) a trestné (záporné)  body. Projděte si nakreslené obrázky. 

Odpovědi na následující otázky:

b) největší možný počet bodů = 6

c) nejmenší možný počet bodů = (-4)

d) 0 + 0       (-1)+ 1   

e) 6 = 3 + 3      4 = 3 + 1      3 = 3 + 0      2 = 1 + 1           1 = 1 + 0      1 = 3 + (-2)

     0 = 0 + 0      0 = (-1) + 1     (-1) = 0 + (-1)      (-1) = 1 + (-2)      (-2) = 0 + (-2)  

     (-2) = (-1) + (-1)       (-3) = (-1) + (-2)      (-4) = (-2) + (-2)

  Zkontrolujte, jestli jsem na nic nezapoměla

Samostatně vyřešte cvičení 59/1, 2

 

Úterý 12. 1.

online hodina

 • kontrola úkolu
 • porovnávání celých čísel
 • sčítání celých čísel - úvod

 

Pondělí 11. 1.

POROVNÁVÁNÍ CELÝCH ČÍSEL

Budeme pokračovat v porovnávání celých čísel:

Do školního sešitu si zapište:

 • KAŽDÉ KLADNÉ ČÍSLO JE VĚTŠÍ NEŽ NULA
 • KAŽDÉ ZÁPORNÉ ČÍSLO JE MENŠÍ NEŽ NULA
 • KAŽDÉ ZÁPORNÉ ČÍSLO JE MENŠÍ NEŽ KLADNÉ ČÍSLO
 • ČÍSLO, KTERÉ JE NA ČÍSELNÉ OSE VÍC VPRAVO JE VĚTŠÍ

Vypracujte cvičení v učebnici 55/2A a 56/6A.

Řešení neposílejte, zkontrolujeme v úterý při online hodině.

 

Pátek 8. 1.

online hodina

 • absolutní hodnota
 • porovnávání celých čísel

 

 

Čtvrtek 7. 1.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 6. 1.

Včera jsme si říkali o hodnotách pod normálem a nad normálem. Ukazovali jsme si vše v učebnici na straně 50 ve cvičení D (příklad s výškou hladiny řeky).

Dnes si vyzkoušejte podobnou úlohu v pracovním sešitě na straně 29. Tam najdete úlohu číslo 3. V tabulce doplňte odchylku u každého měsíce (normál je uveden v zadání). Celkovou odchylku od normálu dostanete, pokud odečtete skutečnou útratu za všechny měsíce od čtyřnásobku normálu.

Výsledek cvičení 3 a 4 mi pošlete do čtvrtečního poledne do 12.00 hodin.

 

 

Úterý 5. 1.

online hodina

 • kontrola vánočního úkolu
 • kontrola pondělních úloh
 • nad normálem, pod normálem

 

Pondělí 4. 1.

Přes vánoční prázdniny jste si měli vypracovat souhrnný test v pracovním sešitu na stranách 27 a 28. Správné řešení si zkontrolujeme při naší online hodině, kterou máme v rozvrhu v úterý 5. 1.

CELÁ ČÍSLA

Už umíme počítat s přirozenými čísly, s desetinnými čísly i se zlomky.

Nyní nás čeká poslední skupina čísel a to ČÍSLA CELÁ.

Pro představu si otevřete učebnici na straně 48.

Prohlédněte si mapu a po prostudování uvedených hodnot zjistíte, že k našim známým přirozeným číslům se připojila nula a čísla záporná.

Do školního sešitu si přepište rámeček na straně 48 dole.

Pro představu o velikosti celých čísel někomu pomáhá představa teploměru, někdo si vystačí s penězi (co mám je kladné, co dlužím je záporné).

Vypracujte do školního sešitu všechna cvičení ze strany 49.

 

Čtvrtek 10. 12.

Správné řešení domácího úkolu uvedu na tomto místě zítra (ve čtvrtek) ráno. Na odeslání řešení máte čas do 8,00

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Do pondělí vyřešte v pracovním sešitě na straně 22 cvičení 1, 2 a 3

Zkontroluji si vše v pondělí po Vašem návratu do školy.

 

Středa 9. 12.

OMLOUVÁM SE, ALE TEAMSY NECHTĚJÍ SPOLUPRACOVAT. NEUSTÁLE MI HLÁSÍ NĚJAKÝ PROBLÉM.

 

Pod následujícím odkazem najdete správné řešení včerejší práce.

Poslední dva příklady jsou vyřešeny z příkladu na straně 39/16 v učebnici. Jedná se o násobení více zlomků. Je vždy výhodnější před samotným násobením zlomky vykrátit. To znamená, že hledáte společného dělitele dvou čísel (jedno musí být v čitateli a druhé ve jmenovateli - je jedno, kterého zlomku)

Za domácí úkol vyřešte cvičení v učebnici 39/16 celé. Výsledky pošlete do čtvrtečního rána do 8.00.

NÁSOBENÍ ZLOMKŮ

 

Úterý 8. 12.

Správné řešení:

38/10A

a) 8/35         b) 16/9        c) 3/20        d) 9/7         e) 1

38/10B

a) 6/55         b) 24/7        c) 2/15        d) 3/2         e) 1

Když jste zvládli násobení zlomků v tomto příkladu, tak vyzkoušejte cvičení na straně 39/13.

Nejprve si upravte všechny činitele na zlomky (př. 0,7 = 7/10           1 1/4 = 5/4)

Nic nemusíte posílat, pokud si nebudete vědět rady, napište a zítra vše vysvětlíme (nabízím nepovinnoé online čtvrthodinky (skupina 1- 8.55, skupina 2 - 9.10, skupina 3- 9.25)

 

Pondělí 7. 12.

NÁSOBENÍ ZLOMKŮ

V následujícím videu si zopakujte postup při násobení zlomků,

Po shlédnutí vyřešte v učebnici na straně 38 cvičení 10.

 

Pondělí 30. 11. - Pátek 4. 12.

HURÁ UVIDÍME SE VE ŠKOLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pátek 27. 11.

Online hodina

 • správné řešení 
 • odčítání zlomků

 

Čtvrtek 26. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 25. 11.

ODČÍTÁNÍ ZLOMKŮ

Pro odčítání zlomků platí stejná pravidla, jako pro sčítání.

 • NAJDI SPOLEČNÝ NÁSOBEK VŠECH ČÍSEL VE JMENOVATELI
 • ROZŠIŘ VŠECHNY ZLOMKY TAK, ABY MĚLY STEJNÉHO JMENOVATELE
 • JMENOVATELE OPIŠ
 • ČÍSLA V ČITATELI ODEČTI

Spočítejte v učebnici na straně 33 cvičení 1 a na straně 34 cvičení 3.

Nic neposílejte, zkontrolujeme si postup a řešení při online hodině v pátek.

 

Úterý 24. 11.

Online hodina

 • správné řešení 18/6, 7     31/10 e) - h) 
 • sčítání zlomků (učebnice 32/11    pracovní sešit 18/8,   19/10, 11)

 

Pondělí 23. 11.

Domácí úkol z páteční online hodiny (měl být poslán do dnešního večera do 18,00) mám pouze od poloviny z vás. Proto ještě nebudu uvádět správné řešení (počkám do zítřka)

Při páteční online hodině jsme si vyzkoušeli sčítání zlomků. Vynechali jsme příklady se smíšenými čísly.

učebnice 31/10

smíšená čísla musíte nejprve převést na zlomky (pondělí 16. 11.)

a) 1/4 + 1 1/4 = 1/4 + 5/4 = 6/4 = 3/2    - výsledek zkrátit na základní tvar

b) 3/10 + 1 5/10 = 3/10 + 15/10 = 18/10 = 9/5   - výsledek zkrátit na základní tvar

c) 2 1/3 + 1 1/3 = 7/3 + 4/3 = 11/3 

d) 4 1/3 + 1/9 = 13/3 + 1/9 = 39/9 + 1/9 = 40/9   - zlomky nutno převést na společného jmenovatele

DOKONČETE TENTO PŘÍKLAD (zkontrolujeme při úterní online hodině)

 

 

Pátek 20. 11.

Online hodina

 • správné řešení 30/4 d) - h)   +    31/5 d) - h)
 • sčítání zlomků (učebnice 31/6, 32/11)

 

Čtvrtek 19. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 18. 11.

Správné řešení:

3 1/4 = 13/4                          4 2/5 = 22/5                         5 3/7 = 38/7

2 1/3 = 7/3                             6 1/2 = 13/2                         2 1/13 = 27/13

SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ

Znovu se vrátíme ke sčítání zlomků.

Již jsme sčítali zlomky se stejným jmenovatelem: JMENOVATEL SE OPÍŠE A ČÍSLA VE JMENOVATELI SE SEČTOU

SČÍTÁNÍ ZLOMKŮ S RŮZNÝM JMENOVATELEM

 • najdeme společného jmenovatele (nejmenší společný násobek)
 • všechny zlomky ROZŠIŘOVÁNÍM upravte tak, aby měly stejného jmenovatele
 • čísla v čitateli sečteme, jmenovatel opíšeme
 • uveďme výsledek v základním tvaru

 

30/4

a) 1/4 + 3/8 = 2/8 + 3/8 = 5/8    (společným jmenovatelem je číslo 8, proto rozšíříme první zlomek číslem 2 a druhý můžeme opsat)

b) 2/3 + 5/6 = 4/6 + 5/6 = 9/6 = 3/2    (společným jmenovatelem je číslo 6, proto rozšíříme první zlomek číslem 2 a druhý můžeme opsat, výsledek musíme ještě zkrátit na základní tvar)

c) 1/9 + 2/3 = 1/9 + 6/9 = 7/9    (společným jmenovatelem je číslo 9, proto rozšíříme druhý zlomek číslem 3 a první můžeme opsat)

31/5

a) 1/4 + 4/5 = 5/20 + 16/20 = 21/20 (společným jmenovatelem je číslo 20, proto musíme první zlomek rozšířit číslem 5 a druhý zlomek rozšíříme číslem 4)

b) 3/7 + 1/4 = 12/28 + 7/28 = 19/28 (společným jmenovatelem je číslo 28, proto musíme první zlomek rozšířit číslem 4 a druhý zlomek rozšíříme číslem 7)

c) 9/12 + 5/8 = 18/24 + 15/24 = 33/24 = 11/8 (společným jmenovatelem je číslo 24, proto musíme první zlomek rozšířit číslem 2 a druhý zlomek rozšíříme číslem 3, výsledek ještě zkrátíme na základní tvar)

DOKONČETE TATO CVIČENÍ Z UČEBNICE. NIC NEPOSÍLEJTE, ŘEŠENÍ SI PROJDEME V PÁTEK NA ONLINE HODINĚ (tentokrát nebude svátek a hodina opravdu proběhne)

 

Pondělí 16. 11.

SMÍŠENÁ ČÍSLA

Připomínám, že smíšené číslo se skládá z čísla přirozeného a zlomku menšího než 1.

Smíšeným číslem se dají vyjádřit pouze zlomky, které jsou větší než 1.

Jak převést smíšené číslo na zlomek:

 • VYNÁSOB PŘIROZENÉ ČÍSLO JMENOVATELEM ZLOMKU
 • K SOUČINU PŘIČTI ČÍSLO V ČITATELI ZLOMKU
 • TENTO VÝSLEDEK ZAPIŠ DO ČITATELE VÝSLEDNÉHO ZLOMKU
 • JMENOVATELE OPIŠ

Př. 3 2/3    (tři a dvě třetiny)

       3 2/3 = (3 . 3 + 2)/3 = 11/3

         

     5 1/3    (pět a jedna třetina)

       5 1/3 = (5 . 3 + 1)/3 = 16/3

 

     4 5/6    (čtyři a pět šestin)

       4 5/6 = (4 . 6 + 5)/6 = 29/6

Vyzkoušejte samostatně v pracovním sešitu na straně 16 cvičení 10.

 

 

Pátek 13. 11.

Online hodina

 • správné řešení
 • smíšená čísla (učebnice str. 26 - 27, pracovní sešit str. 16)

 

Čtvrtek 12. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Středa 11. 11.

Chválím všechny za aktivní práci při oline hodině (škoda, že se našlo několik z Vás, kteří si raději zařídili neomluvenou hodinu (ti, kteří se předem omluvili jsou v pohodě))

V učebnici najděte ve cvičení 24/7 černého pasažéra.

Některé zlomky, které nejsou desetinné se dají vyjádřit desetinným číslem, tak že je

 • PŘEVEDETE NA DESETINNÉ ZLOMKY (pokud to jde)

        Př. 4/5 = 8/10 (rozšíříme tak, aby jmenovatel byl 10      4/5 = 0,8

 • VYDĚLÍME ČITATELE JMENOVATELEM
 •         Př. 3/8 = 0,375

Na procvičení v pracovním sešitu na straně 15 vyřešte cvičení 4 a 5

Nic neposílejte. Výsledky si zkontrolujeme v pátek při další online hodině. Protože v pátek za normálního stavu hodinu nemáme, uděláme si den bez matematiky ve čtvrtek.

 

 

Úterý 10. 11.

Online hodina 

 • správné řešení
 • desetinné zlomky a desetinná čísla - učebnice strana 23 - 24

Pondělí 9. 11.

Správné řešení čtvrtečního úkolu:

22/10

b) 3/4    9/16    5/8      společný jmenovatel je číslo 16

     3/4 = 12/16      9/16       5/8 = 10/16

      9/16 < 10/16 < 12/16     stejně tak   9/16 < 5/8 < 3/4

c) 1/2   1/3    1/4      společný jmenovatel je číslo 12

     1/2 = 6/12      1/3 = 4/12       1/4 = 3/12

      3/12 < 4/12  < 6/12     stejně tak   1/4 < 1/3 < 1/2

d) 1/2   2/5    7/10     společný jmenovatel je číslo 10

     1/2 = 5/10      2/5 = 4/10       7/10 

      4/10 < 5/10  < 7/10     stejně tak   2/5 < 1/2 < 7/10

 

Dnes začneme zlomky sčítat.

Nejjednodušší jsou ty příklady , ve kterých mají zlomky stejné jmenovatele.

Otevřete si učebnici na straně 29.

Do školního sešitu si přepište rámeček, ve kterém je postup popsán.

Prohlédněte si následující video:

V učebnici na straně 29 společně vyřešíme příklad :

29/1

a) 2/11 + 3/11 = 5/11

b) 17/35 + 24/35 =   41/35

c) 9/195 + 45/195 = 54/195

Samostatně vyzkoušejte 29/2

Nic neposílejte.

 

Úterý 10. 11

Online hodina - seznámíme se s desetinnými zlomky a jejich převodem na desetinná čísla a naopak.

 

Čtvrtek 5. 11.

Správné řešení včerejší úlohy:

14/1

5/4 > 3/4            5/4 = 5/4               7/18 > 5/18             5/19 < 15/19

14/2

všechny dvojice vybarvených částí celku jsou stejné

14/3

7/4 < 7/2        50/43 < 50/41           56/180 > 56/181    správně

14/4

tajenka :JSI SUPER

Dnes budeme pracovat v učebnici na straně 22

22/9 A

a) 1/4     1/3     společný jmenovatel je 12

    1/4 = 3/12  (rozšířili jsme číslem 3)      1/3 = 4/12  (rozšířili jsme číslem 4)

     3/12 < 4/12

b) 5/3     5/2     společný jmenovatel je 6

    5/3 = 10/6  (rozšířili jsme číslem 2)      5/2 = 15/6 (rozšířili jsme číslem 3)

     10/6 < 15/6

c) 7/10     7/5     společný jmenovatel je 10

    7/10          7/5 = 14/10 (rozšířili jsme číslem 2)

     7/10  < 14/10

d) 13/10     13/20     společný jmenovatel je 20

    13/10 = 26/20 (rozšířili jsme číslem 2)     13/20 

    26/20 > 13/20 

Samostatně dokončete B. Vím, že to jde jednoduššeji, ale procvičte si převádění na společného jmenovatele (budete to brzy potřebovat).

22/10

Stejně jako u dvou čísel, při porovnávání hledáte polešný násobek VŠECH čísel ve jmenovateli

a) 2/3    3/5    7/15    společný jmenovatel je 15

    2/3 = 10/15  (rozšiřujeme číslem 5)       3/5 = 9/15 (rozšiřujeme číslem 3)    7/15

   7/15 < 9/15 < 10/15           samozřejmě platí také  7/15 < 3/5 < 2/3

e) 13/12    7/9    5/6    společný jmenovatel je 36

    13/12 = 39/36  (rozšiřujeme číslem 3)       7/9 = 28/36  (rozšiřujeme číslem 4)   

     5/6 = 30/36 (rozšiřujeme číslem 6) 

   28/36 < 30/36 < 39/36       samozřejmě platí také  7/9 < 5/6 < 13/12

f)   7/25    4/15    5/21   společný jmenovatel je 525

    7/25 = 147/525  (rozšiřujeme číslem 21)       4/15 = 140/525 (rozšiřujeme číslem 35)   

     5/21 = 125/525 (rozšiřujeme číslem 25) 

   125/525 < 140/525 < 147/525       samozřejmě platí také  5/21 < 4/15  < 7/25

POSLEDNÍ DVA PŘÍKLADY BYLY SLOŽITĚJŠÍ.

Za úkol do pondělí vypracujte a pošlete výsledky cvičení 22/10 b), c) d)

V pondělí proběhne hodina stejně jako dnes, online hodinu máme v rozvrhu v úterý a v pátek.

 

Středa 4. 11.

Od příštího týdne začne povinná online výuka, sledujte přesně rozvrh a nezapomeňte, že je výuka povinná.

Správné řešení včerejšího úkolu (chválím všechny poctivé počtáře).

a) 2/3     3/4      společný jmenovatel je 12

   2/3 = 8/12       3/4 = 9/12

   8/12 < 9/12

b) 16/21     5/7     společný jmenovatel je 21

                  5/7 =15/21

   16/21 > 15/21

c) 3/10     4/15    společný jmenovatel je 30

     3/10 = 9/30            4/15 =8/30

   9/30 > 8/30

d) 5/6     11/14    společný jmenovatel je 42

     5/6 = 35/42           11/14 = 33/42

   35/42 > 33/42

e) 5/12     3/8    společný jmenovatel je 24

     5/12 = 10/24            3/8  = 9/24

   10/24 > 9/24

Dnes budete pracovat s pracovním sešitem. Na straně 14 vyřešte úlohy 1, 2, 3, 4 (nejprve si zlomky rozdělte na ty, které jsou menší a větší než 1)

Nic nemusíte posílat ke kontrole.

 

Úterý 3. 11.

Tak jak vám jde porovnávání zlomků?

Včerejší příklady byly nekomplikované.

Správné řešení:

19/1

větší jsou ty zlomky, které mají větší číslo v čitateli

2/3     5/11     127/84         6765/6945

19/2

1/5     2/5    3/5    4/5   8/5     11/5     13/5  Při znázornění na číselné ose jste si nakreslili část číselné osy mezi 0 a 3 a každý díl je ještě rozdělen na pět částí. Potom stačí odpočítat jednotlivé dílky (pětiny) od začátku,

19/B

1/4 čokolády je víc než 1/5. Štědřejší je tedy Pepa. Můžete si to přepočítat na kostičky a Pepa dal Aničce 5 kousků a Čenda jenom 4 kostičky.

Někteří počítali těžší úlohu 20/3 (je to moje chyba - špatně jsem označila zadání)

Půl kilogramu je zlomkem 1/2 po rozšíření na osminy je to 4/8 a Pepa koupil 3/8 kilogramu a tedy méně než maminka chtěla, chyběl mu jeden balíček.

POROVNÁVÁNÍ ZLOMKŮ S RŮZNÝM JMENOVATELEM

Je potřeba vždy najít společný násobek čísel ve jmenovateli. Pokud možno je výhodnější najít NEJMENŠÍ společný násobek (pracujete potom s menšími čísly).

Učebnice 20/4 (PROJDĚTE SI ŘEŠENÍ NÁSLEDUJÍCÍHO PŘÍKLADU)

a) 2/3 < 4/5    společný jmenovatel je 15    rozšíříme oba zlomky na patnáctiny

2/3 = 10/15 (rozšiřujeme číslem 5)      4/5 = 12/15  (rozšiřujeme číslem 3)

10/15 < 12/15 porovnáno správně

 

b) 13/16 < 3/4    společný jmenovatel je 16    rozšíříme oba zlomky na šestnáctiny

13/16       3/4 = 12/16  (rozšiřujeme číslem 4)

13/16 > 12/16 porovnáno špatně

 

c) 4/6 < 5/9    společný jmenovatel je 18    rozšíříme oba zlomky na osmnáctiny

4/6 = 12/18 (rozšiřujeme číslem 3)      5/9 = 10/18  (rozšiřujeme číslem 2)

12/18 > 10/18 porovnáno špatně

 

d) 7/18 < 5/12    společný jmenovatel je 36    rozšíříme oba zlomky na třicetišestiny

7/18 = 14/36   (rozšiřujeme číslem 2)    5/12 = 15/36  (rozšiřujeme číslem 3)

14/36 < 15/36 porovnáno správně

Samostatně do školního sešitu porovnejte zlomky ze cvičení 21/5A. Ke kontrole mi napište ten zlomek, který je vždy větší. Čas máte do zítřejšího rána do 8.00.

 

Pondělí 2. 11.

Tak už máme listopad a zase se musíme setkávat pouze prostřednictvím těchto stránek.

Správné řešení domácího úkolu: (Chválím - až na čtyři jste splnili úkol všichni)

12/3

zelené jablíčko: 4/9      6/15 = 2/5        11/44 = 1/4        25/50 = 1/2

červené jablíčko :  17/15       24/22 = 12/11       150/125 = 6/5      207/153 = 23/17

12/4

postupně se krátilo (dělilo)  5       7

                                            10     2     4

                                             2      8     3

12/5

    8/16 = 2/4 = 1/2     Oba dny snědl stejný počet buchet.

13/7

V základním tvaru jsou zlomky (už se nedají obě čísla ničím vydělit): 1/6   4/3    2/7     

                                                                                                              1/32     16/19

Naopak všechny ostatní se krátit dají : 6/4 = 3/2       16/64 = 1/4        7/14 = 1/2

                                                              160/64 = 5/2         3/21 = 1/7

                                                               10/50 = 1/5           2/18 = 1/9

13/8

Abyste mohli roztřídit zlomky do správného obdélníčku, bylo potřeba zlomky zkrátit na základní tvar:

33/44 = 3/4 (krátíme číslem 11)

27/72 = 3/8 (krátíme číslem 9)

12/32 = 3/8 (krátíme číslem 4)

20/24 = 5/6 (krátíme číslem 4)

15/40 = 3/8 (krátíme číslem 5)

9/12 = 3/4 (krátíme číslem 3)

24/32 = 3/4 (krátíme číslem 8)

24/64 = 3/8 (krátíme číslem 8)

Dnes se budeme věnovat porovnávání zlomků. (zapište si do školního sešitu)

a) ZLOMKY SE STEJNÝM ČITATELEM:

     5/6          5/4

     Musíte si uvědomit, že dělíme stejný celek. Pokud koláč rozdělím na šestiny, bude kousek (1/6) určitě menší, než díl koláče rozděleného na čtyři díly (1/4).

     5/6    <      5/4

b) ZLOMKY SE STEJNÝM JMENOVATELEM:

      4/6          5/6

     Je rozdíl dostat čtyři stejné díly než pět dílů.

       4/6     <     5/6

c) ZLOMKY S RŮZNÝM JMENOVATELEM

  Tento případ bude nejtěžší - zlomky si musíme rozšiřováním (krácením) upravit tak, aby stejného jmenovatele měly.

    4/3         5/4          společný jmenovatel (násobek čísel 3 a 4) je číslo 12

    4/3 = 16/12     (rozšířila jsem číslem 4, protože 3 . 4 = 12)

    5/4 =  15/12     (rozšířila jsem číslem 3, protože 4 . 3 = 12)

 Teprve nyní můžeme porovnat       16/12    >      15/12

Pročtěte si v učebnici stránky 19 a 20.

Do školního sešitu vypracujte zatím jednoduché příklady 19/1, 2, 3

 

Čtvrtek 22. 10.

Omlouvám se za dnešní zdržení.

Chválím všechny z vás, kteří jste poslali včerejší úkol včas.

Správné řešení:

12/1

8/16       4/8         2/4        1/2     Jak vidíte na obrázku, je vybarvena vždy stejná část obrazce. To znamená, že se všechny čtyři zlomky rovnají (mají stejnou hodnotu)

12/2

1. Krátit zlomek znamená b) dělit  čitatele i jmenovatele jejich společným dělitelem různým od nuly.

2. Zlomek v základním tvaru je zlomek, b) jehož čitatel a jmenovatel jsou nesoudělná čísla (největší společný dělitel je číslo 1)

3. správné výsledky najdete pod písmeny a), b), d)

Máte před sebou volné dny. Pokud bude hezké počasí, nezapomeňte jít na sluníčko.

Na zlomky ale také nemůžeme zapomenout.

Pracujte s pracovním sešitem.

Na straně 12 splňte úlohu 3 : zlomky musíte nejprve zkrátit (dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem) a rozhodnout o velikosti (pokud nevíš, podívej se na hodinu 12. 10.)

Nápověda:

11/44 = 1/4 (mohli jsme krátit číslem 11) a 1/4 < 1 a patří do zeleného jablíčka

24/22 = 12/11 (mohli jsme krátit číslem 2)    12/11 > 1 a patří do červeného jablíčka

Ve cvičení do hvězdiček napište pouze číslo, kterým byl vydělen čitatel i jmenovatel

Cvičení 5 je jednoduchá slovní úloha, při jejím řešení využijte obrázku.

Poslední úlohy najdete na straně 13 úloha je vybarvovací a 8, kde musíte nejprve zkrátit a potom přiřadit do správného rámečku.

MÁTE PĚT PŘÍKLADŮ NA VÍC JAK TÝDEN, TAK SI MYSLÍM, ŽE VŠICHNI ZVLÁDNETE DO 1. 11. POSLAT VAŠE ŘEŠENÍ.

 

 

Středa 21. 10.

Výsledky včerejší práce:

11/5

1/4 = 9/36      7/12 = 21/36        5/6 = 30/36          17/18 = 34/36         5/3 = 60/36

11/6

2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12 = 12/18 = 16/24 = 24/36

11/7  (druhý sloupeček)

   3/4               5/8      společný násobek je 8            6/8      5/8

   8/9               11/12      společný násobek je 36            32/36      33/36

   3/5                7/20      společný násobek je 20           12/20      7/20

 

KRÁCENÍ ZLOMKŮ (učebnice od strany 15)

Stejně jako se mohou zlomky rozšiřovat, mohou se naopak KRÁTIT.

Jedná se opravdu o opačnou operaci:     10/15 = 2/3

ZAPIŠTE SI VŠE PEČLIVĚ DO SEŠITU

ZLOMEK ZKRÁTÍME TAK, ŽE ČITATELE I JMENOVATELE VYDĚLÍME STEJNÝM ČÍSLEM

16/1 je dáno, jakým číslem máte krátit (pětkou vydělíte čitatele i jmenovatele)

  5/15 = 1/3                        15/5 = 3/1                         75/20 = 15/4

  225/100 = 45/20               80/100 = 16/20                 1200/45 = 240/9

16/2A     a) 630/420 = 63/42      čitatele i jmenovatele jsem vydělila číslem 10

               b) 630/420 = 9/6          čitatele i jmenovatele jsem vydělila číslem 70

               c) 630/420 = 3/2          čitatele i jmenovatele jsem vydělila číslem 210

 ZKUS SAMOSTATNĚ 16/2B

Ne vždy budete mít zadané číslo, kterým musíš dělit.

Opakuji znaky dělitelnosti (látka loňského roku)

 • čísla dělitelná DVĚMA mají na místě jednotek číslici 2, 4, 6, 8 ,0
 • čísla dělitelná TŘEMI mají ciferný součet dělitelný třemi
 • čísla dělitelná PĚTI mají na místě jednotek číslici 0, 5
 • čísla dělitelná ŠESTI musí být zároveň dělitelná dvěma i třemi
 • čísla dělitelná DEVÍTI mají ciferný součet dělitelný devíti
 • čísla dělitelná DESETI mají na místě jednotek číslici 0

Pokud budete mít za úkol zkrátit zlomek, musíte sami přijít na to, jakým číslem se dají vydělit čitatel i jmenovatel. Každý může postupovat jinak, ale výsledek musíte mít stejný.

Př. 28/42   a) někdo si řekne - ta čísla se dají vydělit číslem 14    28/42 = 2/3

                  b) někdo si řekne - ta čísla se dají vydělit číslem    28/42 = 4/6, ale to můžu ještě pokračovat, protože  čísla 4 a 6 jsou dělitelná dvojkou     28/42 = 4/6 = 2/3

                   c) někdo si řekne - ta čísla se dají vydělit dvojkou 28/42 = 14/21 ale můžu pokračovat, protože čísla 14 a 21 se dají ještě vydělit číslem 7   28/42 = 14/21 = 2/3

VŠECHNY TŘI POSTUPY JSOU SPRÁVNÉ - KAŽDÝ SI ZVOLÍ POSTUP PODLE TOHO, JAK VELKÉ DĚLITELE NAJDE. DŮLEŽITÝ JE VÝSLEDEK 2/3, KTERÝ JE VŽDY STEJNÝ.

ZLOMEK, KTERÝ JE TVOŘEN ČÍSLY, JEJICHŽ NEJVĚTŠÍ DĚLITEL JE 1, SE NAZÝVAJÍ ZLOMKY V ZÁKLADNÍM TVARU.

Vyřešte v pracovním sešitu na straně 12 cvičení 1 (řiďte se počtem dílů, na který je celek rozdělen, NEPIŠ MATĚJI VŠUDE 1/2) a cvičení 2 

VÝSLEDKY POŠLETE DO ZÍTŘEJŠÍHO RÁNA DO 9 HODIN

 

 

Úterý 20. 10.

Tak jste mě bohužel donutili k nepopulárnímu kroku a napsala jsem si do seznamu osm pětek. Pokud někdo z Vás bude nemocný a z tohoto důvodu neplní své povinnosti, musíte to dát předem vědět.

Dnes už uvedu slíbené správné řešení:

10/1  2/5 = 5/15   špatně (správně je 6/15)

         3/4 = 12/16  správně

         7/8 = 21/32    špatně (správně je 28/32)

         5/9 = 25/45    správně

         6/11 = 12/33   špatně (správně je 18/33)

         12/13 = 36/38   špatně (správně je 36/39)

10/2     3/4 = 12/16    2/7 = 6/21     5/9 = 10/18     4/11 = 20/55      3/7 = 21/49     4/5 = 24/30

10/3    a) Aleš  7/2        Denisa     13/4

           b) Aleš 14/4

            c) Aleš sní o 1/4 víc       

VČEREJŠÍ PRÁCE.

15/9        3/2 = 18/12     5/3 = 20/12      3/4 = 15/12       1/6 = 2/12 

15/10       5/6 = 15/18             4/9 = 8/18

15/11       3/14 = 9/42              2/21 = 4/42      

VŠECHNY VÝSLEDKY SI ZKONTROLUJTE A PŘÍPADNÉ CHYBY OPRAVTE.

 

Dnes se naposledy budeme věnovat rozšiřování zlomků.

Ještě nám zbývají úlohy v pracovním sešitě.

Na straně 11 cvičení 5 zvládnete SAMOSTATNĚ

Cvičení 6 také není složité : při doplňování vycházíme vždy z prvního zlomku 2/3:

2/3 = 4/6 = 6/9 = 8/12 = POKRAČUJTE SAMI 

Nejobtížnější bude cvičení 7, ve kterém musíte nejprve najít nejmenšího společného jmenovatele - VZPOMÍNEJTE NA LOŇSKOU LÁTKU

Připomínám: n(2, 6) = 6           n(4, 8) = 8            n(3, 4) = 12         n(6, 9) = 18

 • nejmenším společným násobkem může být nejmémě větší z obou čísel (protože např.

        6 = 2 . 3

 • nejmenším společným násobkem může být součin obou číslel (3 . 4 = 12)
 • nejmenší společný násobek mohu najít, pokud si vytvořím řadu násobků (na papír, nebo v hlavě) daných čísel a hledám společné číslo 6. 3 = 18 a také 9. 2 = 18

Tímto způsobem vyřešili první příklad n(5, 7) = 35 a oba zlomky rozšířili tak, aby měly společný jmenovatel 35

2/9     3/7         n(9,7) = 63        2/9 = 14/63         3/7 = 27/63

5/6     13/15     n(6, 15) = 30     5/6 = 25/30         13/15 = 26/30

DRUHÝ SLOUPEC DOKONČETE SAMOSTATNĚ.

ŘEŠENÍ MI NEMUSÍTE POSÍLAT

 

Pondělí 19. 10.

Uplynula hodina, do které jste měli poslat vyřešený úkol z páteční hodiny. Nelíbí se mi, že svou povinnost splnilo pouze několik z Vás. (Eliško, Danielo, Kaspi, Nikol, Radku, Nelo,  Pavle, Nicku,- nezapomněli jste na něco?)

Dám Vám ještě šanci do dnešního odpoledne (uvědomte si, že to vůbec nemusím dělat) a správné řešení zde uvedu až zítra.

S rozšiřováním zlomků souvisí i porovnávání velikosti, kdy potřebujeme mít zlomky se stejným jmenovatelem. Zkusíme si vypočítat pár příkladů, kde v zadání budete mít zadanou hodnotu nového jmenovatele.

Učebnice 14/7

a) 2/3 = ?/6       stačí zjistit kolikrát musím vynásobit 3 (je to číslo 2) aby výsledek byl 6 a steným číslem vynásobíme i čitatele a tedy 2/3 = 4/6

b) 1/5 = ?/15       jmenovatele násobím číslem 3        1/5 = 3/15

c) 7/4 = ?/20       jmenovatele násobím číslem 5        7/4 = 35/20

d) 38/100 = ?/1000       jmenovatele násobím číslem 10        38/100 = 380/1000

Učebnice 15/8

3/10 = 30/100= 300/1000= 3000/10000 = 15/50= 6/20 = 75/250

Učebnice 15/9, 10, 11 VYŘEŠTE DO ŠKOLNÍHO SEŠITU SAMOSTATNĚ (NIC NEMUSÍTE POSÍLAT)

 

Čtvrtek 15. 10.

Je čtvrtek dopoledne, je mi líto, ale musím dát prvních sedm pětek za nedodané úkoly. (Kaspi, Nikol, Radku, Terko, Michale, Pavle a Nicku ještě si zkontrolujte jestli jste řešení neposlali na jinou adresu, než je uvedena v úterním textu)

Většinu třídy chválím. 

Správné řešení včerejší látky:

5c)  11/5 = 55/5                  špatně      má být 11/5 = 55/25

5e)   9/6 = 54/30                 špatně      má být 9/6 = 45/30

5f)    9/10 = 900/1000         správně

14/6

a) 3/5 = 9/15                     b) 7/4 = 49/28                            c) 11/12 = 55/60

d) 4/3 = 20/15                   e) 8/5 = 48/30                             f) 5/17 = 40/136

 

Dnes si procvičíte podobné příklady. Tentokrát sáhneme po pracovním sešitu. Otevřete ho na straně 10 a vyřešte cvičení 1 (najdi správně rozšířené zlomky), 2 (správně rozšiř) a 3 (a + b jen napiš zlomky, c- pomůže ti jednoduchý obrázek)

ŘEŠENÍ POŠLETE DO PONDĚLNÍHO RÁNA DO 8 HODIN

 

Středa 14. 10.

Chválím každého z Vás, kdo mi poslal včas splněný domácí úkol. Bohužel je mezi Vámi šest žáků, kteří se opět neozvali. Uvědomte si, že Vaše účast je povinná.

Pojďme pokračovat v rozšiřování zlomků.

Otevřete si učebnici na straně 14. Ve cvičení 5 za Vás někdo zlomky rozšířil. Pracoval ale správně? Zkontrolujme ho.

Pokud v příkladu vidíte natištěnou dvojici (buď oba čitatele, nebo oba jmenovatele), lehce zjistíte jakým číslem byl zlomek rozšířen. Stejným číslem musí být vynásoben i druhý člen zlomku:

5/a    6/7 = 18/21                čitatele 6 jsme násobili číslem 3 (protože 6.3=18) a tedy 

                                           jmenovatele 7 musíme také násobit číslem 3 a protože 7.3=21, je

                                           zlomek rozšířen správně

5/b     1/4 = 14/42               čitatel 1 byl vynásoben číslem 14

                                            jmenovatele musíme také vynásobit číslem 14 a protože 4.14=56

                                            je zlomek rozšířen špatně. Správný výsledek má být 14/56

5d      3/5 = 9/25                  jmenovatel 5 byl vynásoben číslem 5 (5.5=25) 

                                             čitatele musíme také vynásobit číslem 5 a protože 3.5= 15

                                             je zlomek rozšířen špatně. Správný výsledek má být 15/25 

Sami zkontrolujte zbývající příklady (c, e, f) a samostatně vyřešte cvičení 6.

DNES NIC NEMUSÍTE POSÍLAT. Správné řešení uvedu na tomto místě zítra.   

 

Úterý 13. 10

Správné řešení včerejších úloh.

11/4A

7/4hod = 105minut                                7/2kg = 3500g

15/10m = 150cm                                    3/2t = 1500kg                     11/10km = 1100m

PS10/3

Zlomky menší než 1 (pravé zlomky) : 1/17, 5/7, 1/5, 5/17

Zlomky rovny 1: 17/17, 5/5, 7/7, 15/15

Zlomky větší než 1: 17/7, 17/5, 15/7, 7/5

 

ROZŠIŘOVÁNÍ ZLOMKŮ (učebnice str. 13, 14)

Pizzu můžete rozdělit na šest stejných dílů (6/6) nebo na osm menších dílů (8/8) a stále se jedná o stejnou pizzu (druh si vyber podle vlastní chuti).

ZAPIŠ SI DO SEŠITU:

ZLOMEK ROZŠÍŘÍME, KDYŽ ČITATELE I JMENOVATELE VYNÁSOBÍME STEJNÝM PŘIROZENÝM ČÍSLEM. Hodnota zlomku se rozšiřováním nezmění.

1/3 = 2/6                5/8 = 50/80                12/5 = 24/10

13/1 rozšiř číslem 3 - vynásobíš čitatele i jmenovatele číslem 3

a) 1/2 = 3/6                     b) 2/7 = 6/21                         c) 14/11 = 42/33   

d) 7/3 = 21/9                    e) 12/31 = 36/93                   f) 28/15 = 84/45

 

DO SEŠITU VYŘEŠ CVIČENÍ ZE STRANY 14/2 A i B, ve kterém máš v zadání zlomek 3/8 a máš ho postupně rozšířit čísly v tabulce.(zkontrolujeme po návratu)

V PRACOVNÍM SEŠITĚ VYŘEŠ NA STRANĚ 11 CVIČENÍ 4 A ŘEŠENÍ MI POŠLI DO ZÍTŘEJŠÍHO RÁNA DO 8 HODIN.    

     

Pondělí 12. 10.

ZLOMKY MENŠÍ, VĚTŠÍ NEŽ 1

Už z minulých hodin poznáme zlomky, které se rovnají 1 (celku) - čitatel i jmenovatel se rovnají.

Pokud je číslo v čitateli menší než číslo ve jmenovateli 5/6,   6/10.............má zlomek hodnotu menší než 1. TYTO ZLOMKY NAZÝVÁME PRAVÉ ZLOMKY.

Pokud je číslo v čitateli větší než číslo ve jmenovateli 15/6,   11/10.............má zlomek hodnotu větší než 1.

Podívejte se v učebnici na stranu 11/ A, B

11/1    a) 90 minut = 1 hodina + 30 minut = 3/2 hodiny

           b) 75 minut = 1 hodina + 15 minut = 5/4 hodiny

11/2    b)  5/2 hodiny = 2 hodiny + 30 minut = 150 minut

Zkuste si podle tohoto vzoru vyřešit 11/4A

V pracovním sešitě vyřešte na straně 10 cvičení 3.

Dnes mi nic neposílejte- zkontrolujeme po vašem návratu do školy 19. 10.