Navigace

Obsah

Úkoly posílejte v daném termínu na adresu sylva.martinkova@zslucany.cz

14.5.2021

1) WB 45/6 Přečtěte si článek a doplňte odpovědi (přímou řeč) Candy do rozhovoru s Jonem

2) WB 45/7 Přečtěte si zbytek rozhovoru a dokončete zprávu v nepřímé řeči

3) Zopakujte si slovní zásobu a gramatiku z 5. modulu na pondělní test

11.5.2021 - online

Opakování slovíček z 21. lekce

Direct and reported speech

 

10.5.2021

1) Vypište si slovíčka  z 21. lekce

2) Uč. 66/1 - poslechněte si znova článek - poslech 16 

3) Udělejte znovu Uč. 67/5 - přečtěte si zprávu z rozhovoru s paní Bucketovou a potom

nepřímou řeč (podtržené věty) zkuste převést do přímé řeči. Zkontrolujte si to podle poslechu 17 

4) Vypracujte WB 44/1, 2, 3 - zkontrolujeme v úterý při online hodině

Online hodinu máme v úterý od 10:55 do 11:40

30.4.2021 - online

1) WB 40/3, 41/4,5 - wishes

2) Uč. 59/4, Uč. 59/6b) - so/such

3) Uč. 60/1, 61/2 - kontrola zadané práce

 

27.4.2021

1) Vypište si neznámá slovíčka z 20. lekce 

2) Uč. str. 60/1 a) Obrázky ukazují legendu o králi Midasovi ve správném pořadí. Dejte odstavce textu do správného pořadí podle obrázků.Pořadí odstavců si zapište do sešitu. Legendu si přečtěte ve správném pořadí.

    Uč. str.60/1 b) Odpovězte na otázky

3) Uč. str. 61/2 Poslechněte si interview s králem Midasem a odpovídejte na otázky- poslech 

Odpovědi si zapisujte do sešitu. Zkontrolujeme si je v pátek.

26.4.2021

1) Přečtěte si v učebnici na str. 59 Grammar Spot a zapište si novou gramatiku so, such 

2) Uč. 59/4 - doplňujte do vět so nebo such - zapisujte si do sešitu, co jste doplnili (1...,2...),

    zkontrolujte si správnost podle řešení

3) Procvičujte novou gramatiku v interaktivních cvičeních - cvičení 1, cvičení 2

4) Vypracujte WB 41/6, WB 41/7 a pošlete ke kontrole do další hodiny.

23.4.2021- online

1) Uč. 58/2 kontrola otázek k readingu

2) Uč. 102/10 - making wishes

3) Uč. 59/5

4) Uč. 59/6 a)

5) WB 40/1,2

20.4.2021

1) Vypište si neznámá slovíčka  z 19. lekce

2) Uč. 58/1 - poslechněte si,přečtěte a přeložte text - poslech 12 

3) Uč. 58/2 - Odpovídejte na otázky, zapište si odpovědi do sešitu

4) Zapište si do sešitu novou gramatiku wish+past simple 

5) WB 40/1 - doplňte vhodná slova - zkontrolujeme si to v pátek

19.4.2021

1) Zopakujte si význam could, had to

2) Vypracujte WB 39/5 a WB 39/8

3) Zkontrolujte si správnost podle řešení

4) WB 39/6 - Pište věty o sobě, co jste uměli nebo neuměli

     WB 39/7 - Doplňte, co musel nebo nemusel dělat Ray

Obě cvičení pošlete ke kontrole do další hodiny.

5) Uč. 57/8 - Poslechněte si písničku  

16.4.2021- online

Could, had to

1) Uč. 57/4 -speaking

2) Uč. 57/6 - listening poslech 10

3) Uč. 57/9 - speaking

4) WB 38/3,4 - kontrola zadaných cvičení

13.4.2021

1) Přečtěte si a opište si (nebo vytiskněte a vlepte) do sešitu výklad could, had to

2) Uč. 57/4 - tvořte (ústně) pravdivé věty o sobě

3) Uč. 57/5 - poslechněte si správnou výslovnost slov v rámečku - poslech 9 

4) Uč. 57/6 - poslechněte si o Mozartovi - poslech 10 , pusťte si ho víckrát.

    Přečtěte si otázky a odpovídejte na ně s využitím slov z nabídky

5) WB 38/3 - dejte věty z příběhu o králi Artušovi do správného pořadí

6) WB 38/4 - vyber správné slovo

Všechna cvičení si zkontrolujeme v pátek.

12.4.2021

1) Vypište neznámá slovíčka  z 18. lekce

2) Uč. 56/1 - poslechněte si slovíčka a hledejte je na obrázku - poslech 7 

3) Uč. 56/2 - poslechněte si a přečtěte příběh - poslech 8 

4) Uč. 57/3 - Najděte v textu odpovědi na otázky a zapište si je do sešitu.

5) Zkontrolujte si odpovědi podle řešení.

6) Úkol: WB 38/1,2 - pošlete ke kontrole do další hodiny

9.4.2021- online 

1) Opakování slovíček ze 17. lekce

2) Uč. 55/5 - tvořte věty v předminulém čase

3) WB 37/4,5,6,

6.4.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří  předminulý čas

2) Uč. 55/5 - Detektiv po návratu do kanceláře zjistil, že tam někdo byl. Co se změnilo?  Říkejte věty v předminulém čase (používejte slova z nabídky)

Zkontrolujte si věty podle poslechu 

3) WB 37/5 - v každé větě najdi 1 chybu a oprav ji

4) WB 37/6 

Všechna cvičení zkontrolujeme v pátek

30.3.2021

1) Podívejte se, jak se používá předminulý čas ve videu

2) Zopakujte si pravidlo pro tvoření předminulého času a vyzkoušejte si cvičení

3) Vypracujte WB 37/4

Pokud jste to ještě neudělali, pošlete ke kontrole WB str. 36/1,2,3

29.3.2021

1) Napište si do sešitu, jak se tvoří předminulý čas.

2) Procvičujte si předminulý čas v interaktivních cvičeních (opakujte podle potřeby víckrát a snažte se dosáhnout 100% skóre) Kdo zvládl obě cvičení na 100% a chce jedničku navíc, pošle printscreeny obou obrazovek.

cvičení1

cvičení2

3) Zopakujte si slovíčka ze 17. lekce

4)Vypracujte WB 36/1,WB 36/2 - nahraďte chybná slovesa správnými, WB 36/3

Celou stranu pošlete ke kontrole.

25.3.2021- online

1) Past perfect - Uč. 102/9

2) Uč. 54/1, 2, 3, 4 - poslech 1 , poslech 2 , poslech 3 , poslech 4 

 

23.3.2021

Test module 4 

Vyplňte test buď v souboru word nebo si ho otevřete v souboru PDF, pište na papír, nafoťte a pošlete ke kontrole.

Na vypracování testu máte 30 minut. Vyplněný test odešlete nejpozději do 10:30.

22.3.2021

Opakování 4. modulu - vyzkoušejte si cvičení

1) WB 66/1 - doplň správné slovo

2) WB 66/2 - tvořte present passive

3) WB 67/3 - vyber větu, která je správně

4) WB 67/4 - doplň past passive z nabídky

6) WB 67/5 - doplň správné slovo

7) Zkontroluj si práci podle řešení a oprav si chyby

V úterý bude zadán v 10 hod test ze 4. modulu.

19.3.2021

Review - učebnice str. 50-51

Kontrola learning diary 

16.3.2021

Vypracujte WB str. 35 - Learning diary - zkontrolujeme si to v pátek

Opakujte si slovíčka ze 4. modulu

15.3.2021

1) Uč. str. 48 - poslechněte si a přečtěte kvíz, vyberte správnou odpověď - poslech 45 

2) Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně - poslech 46 

3) Uč. 49/3 - vyhledejte v textu odpovědi na otázky - krátké odpovědi si zapisujte do sešitu

4) Zkontrolujte si své odpovědi podle řešení

5) Vypracujte WB 34/1,2 - pošlete ke kontrole do středy

 

12.3.2021 - online hodina přes Teams

1) Indefinite pronouns 

2) Kontrola WB 33/5,6,7,8

3) WB 33/9

 

 

9.3.2021

1) Indefinite pronouns (neurčitá zájmena) - napište si do sešitu zápis

2) Vyzkoušejte si, jak umíte používat neurčitá zájmena ve cvičení

3) Vypracujte WB str. 33/5,6,7,8 - kontrolu provedeme v pátek

 

8.3.2021 

1) Zopakujte si slovíčka z 15. lekce

2) Procvičujte minulý trpný rod v interaktivních cvičeních

cvičení 1 - převeď větu do trpného rodu

cvičení 2 - vyber správnou možnost

3) Vypracujte WB 32/2,3,4 a pošlete ke kontrole 

5.3.2021 - online přes Teams

1) Past passive -Uč 47/4, 5, 6

2) Uč.101/8 - Check your grammar

3) WB 32/1 - kontrola úkolu, opakování slovíček z 15. lekce

 

2.3.2021

1) Vypište si neznámá slovíčka z 15. lekce 

2) Uč. 46/1 - poslechněte si slovíčka a najděte si je na obrázku - poslech 42 

3) Uč. 46/2 - poslechněte si a přečtěte článek o nehodě. Kdo způsobil nehodu? - poslech 43 

4) Uč. 46/3 - rozhodněte o správnosti. Pište do sešitu T nebo F (1...,2...,3...,4...)

5) WB 32/1

6) Napište si do sešitu zápis, jak se tvoří minulý trpný rod 

 

1.3.2021

1) Zopakujte si pravidlo, jak se tvoří trpný rod a procvičujete ho pomocí

    cvičení. (převeďte větu do trpného rodu)

    cvičení2 (doplňte přítomný  trpný rod od sloves v rámečku)

2) Uč. str. 45/5 - přečtěte si kvízové otázky a odpovězte na ně.

    Zda jste odpovídali správně si zkontrolujte pomocí poslechu.

3) Uč. 45/6 - Vymyslete svoje 3 vlastní kvízové otázky (how things are made or used) a

    napište je do sešitu.

4) Uč. 45/7 a) Dejte slova do správného pořadí a věty napište do sešitu.

          45/7 b) Napište do sešitu 3 věty s použitím daných sloves.

Cvičení Uč. 45/6, Uč. 45/7 nafoťte a pošlete ke kontrole do další hodiny.

 

26.2.2021 - online hodina přes Teams

1) WB 30/1,2,3 - kontrola úkolu

2) Present passive - WB 30/4, WB 31/5, 6 

 

23.2.2021

1) Zopakujte si slovíčka ze 14. lekce a vypracujte WB 30/1, WB 30/2

2) Passive - napište si, jak se tvoří trpný rod

3) Uč. 45/4 - tvořte věty v přítomném trpném rodě, pište je do sešitu.

4) Zkontrolujte si práci podle řešení, opravte si chyby.

5) WB 30/3 - přepište větu v trpném rodě.

Cvičení posílat nemusíte,zkontrolujeme si ho v pátek při online hodině.

 

22.2.2021

1) Uč. str. 108/lesson 14 - vypište si slovíčka 

2) Uč. 44/1- Výrazy z rámečku přiřaďte k obrázkům z textu The story of chocolate

3) Uč. 44/2 - Přečtěte si, jak se vyrábí čokoláda. Odstavce jsou přeházené, zkuste je dát do správného pořadí. Pořadí si zapište do sešitu ( 1f, 2... )

4) Pusťte si poslech 40  - zkontrolujte si, zda máte pořadí odstavců správně. Chyby opravte.

5) Uč. 45/3 - Vyberte správnou možnost - pište do sešitu (1...,2...      )

6) Zkontrolujte si dnešní práci podle řešení

 

19.2.2021 - online přes Teams

1) Kontrola WB str.28

2) WB str. 29/6, 7, 8

 

16.2.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 13. lekce

2) Uč. str. 43 - Jak mluví lidé na obrázku? - přiřaďte slovo z nabídky - poslech 37 

3) Zkontrolujte si předchozí cvičení podle poslechu 38 

4) WB 28/1 - doplňte slova z nabídky

    WB 28/2 - doplňte do vět vhodná příslovce

    WB 28/3 - vyberte do věty správné příslovce

    WB 28/5 - doplňte tabulku

Dnes nemusíte nic posílat, zkontrolujeme si to v pátek při online hodině.

    

15.2.2021

1) Vypište si nová slovíčka - uč. str. 108 lesson 13 

2) Uč. str. 42/1 - najdi slova na obrázku - poslech 35 

3) Uč. str. 42/2a) - poslechni si, přečti a přelož článek - poslech 36 

4) Uč. str. 42/2b) - vyber správná slova ve větách

5) Zapiš si do sešitu výklad nové gramatiky - Adverbs of manner

12.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Extra practice module 3

2) Uč. str. 100/7 - Adverbs of manner

9.2.2021

Vypracujte str. 65 v pracovním sešitě - Module 3- Extra practice

Nemusíte posílat, práci si zkontrolujeme v pátek při online hodině.

8.2.2021

Module 3- Fast finishers

1) WB str. 64/1 - pojmenuj obrázky

2) WB str. 64/2 - tvořte Second conditional s výrazy z nabídky

3) WB str. 64/3 - tvořte věty s going to pro to, co určitě nastane, a věty s may pro to, co možná nastane

4) Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

5) WB str. 64/4 - tvořte věty o sobě - pošlete ke kontrole

 

26.1.2021

Vypracujte v pracovním sešitě str. 27/1,2,3,4,5 - Learning diary

 a pošlete ke kontrole nejpozději do pátku 29.1.

25.1.2021

Dnes začneme s opakováním 3. modulu.

1)Zopakujte si pravidla pro tvoření podmínkových souvětí First conditional a Second conditional.

2) Zopakujte si slovíčka z 9.,10. a 11. lekce.

3) Do školního sešitu vypracujte cvičení

Uč 38/1 - pište celá souvětí

Uč. 38/2 - pište chybějící slova

Uč. 38/3 - pojmenujte přístroje na obrázku

Uč. 39/4 - pište celá souvětí

4) Zkontrolujte si práci podle řešenía opravte si chyby

22.1.2021

Dnes není hodina přes teams. Vypracujte následující cvičení.

1) WB str. 26/1 - přečtěte si článek a vyberte obrázek, na kterém je popisovaný vynález

2) WB str. 26/2 - rozhodněte, zda jsou věty pravdivé nebo ne

3) WB str. 26/3 - doplňte rozhovor. Tvořte otázky a odpovědi.

4) Zkontrolujte si dnešní práci podle řešení a opravte si chyby.

19.1.2021

1) Uč. str. 36/1a - poslechněte si, přečtěte a přeložte Three amazing inventions -poslech33 

    Uč. str. 36/1b - přiřaď věty k vynálezům - piš do sešitu

2) Uč. str. 37/3 - odpovězte na otázky podle poslechu - odpovědi pište do sešitu -poslech34 

3) Uč. str. 37 - Word search -slova napište do sešitu

4) Zkontrolujte si práci podle řešení

18.1.2021

1) WB 25/6 - k otázkám najděte správnou odpověď

2) WB 25/7 - rozhodněte, zda situace určitě nastane, možná nastane nebo určitě nenastane

3) WB 25/8 - Napište 5 předpovědí (podle sebe) - využijte slova z nabídky

Dnešní práci pošlete ke kontrole do další hodiny.

 

15.1.2021 - online hodina

May, might

 

12.1.2021

1) Vypište si nová slovíčka  - Uč. str. 108 - Lesson 11

2) Uč. str. 34/1 - poslechněte si, přečtěte si a přeložte článek - poslech32 

3) Uč. str. 34/2 -  True or False? - chybné věty opravte - Pište do sešitu.

4) Zkontrolujte si správnost podle řešení

5) Úkol: WB str. 24/1,2,3 - neposílejte, zkontrolujeme v pátek při online hodině 

 

11.1.2021

1) Zopakujte si pravidlo pro Second conditional  a vypracujte v prac. sešitě WB str. 23/6, 7

2) Zkontrolujte si správnost podle řešení a opravte si chyby

3) Úkol: WB str. 23/8,9 - pošlete ke kontrole

 

8.1.2021 - online hodina přes Teams

1) Zopakujte si slovíčka z 10. lekce a pravidlo, jak se tvoří Second conditional

2) Uč. str. 33/3 - do každé věty vyberte správnou dvojici slov a vytvořte second conditional

3) Uč. str. 33/6 - pište věty, co byste dělali v daných situacích - použijte second conditional

4) Uč. str. 33/7 a - ze slov vytvořte second conditional

                 33/7 b - přiřaďte ke slovu jeho definici

5) WB str. 23/5 - spojujte části vět

 

5.1.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 10. lekce a doplňte křížovku WB 22/1

2) WB 22/2 - slova z křížovky doplňte do vět

3) WB 22/3 - přiřaďte k otázce vhodnou odpověď

4) Zopakujte si pravidlo pro tvoření podmínkového souvětí 2. typu (Second conditional) - včera jste si ho měli zapsat do sešitu  a vypracujte WB 22/4 - sloveso v závorce dejte do správného tvaru

5) Poslechněte si písničku Uč. str. 90 - poslech

Posílat nic nemusíte, všechna cvičení si zkontrolujeme v pátek během online hodiny.

 

4.1.2021

1) Zkontrolujte si správnost cvičení v pracovním sešitě a opravte si chyby podle řešení

2) Vypište si neznámá slovíčka z 10. lekce - Uč str. 107 - jejich český význam si vyhledejte ve slovníku

3) Second conditional - opište do sešitu výklad nové gramatiky 

4) Uč. str. 32/2 - poslechněte si kvíz - poslech28 a odpovídejte na otázky podle sebe, odpovědi si zapište na papírek 

5) Poslechněte si řešení kvízu - Uč. str. 33/4a - poslech 29

6) Uč. str. 33/4b - doplňte věty a napište je do sešitu (dbejte na dodržení pravidla pro second conditional) - poslech 30

7) Zkontrolujte si správnost podle řešení

 

18.12.2020

1) Uč. str. 31/6a - Dokončete věty podle sebe a napište je do školního sešitu.

2) Zkontrolujte si, zda máte vyplněná všechna cvičení v pracovním sešitě na str. 20-21.

3) Poslechněte si vánoční příběh

15.12.2020

1) Zopakujte si podle sešitu pravidlo pro First Conditional 

2) Vypracujte v prac. sešitě cvičení - WB str. 21/4 a WB str. 21/5

3) Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

4) Dodělejte cvičení WB str. 21/6 a WB str. 21/7

 

14.12.2020

1) Zopakujte si slovíčka z 9. lekce

2) Vypracujte WB str. 20/1,2

3) Zopakujte si podle sešitu, jak se tvoří podmínková souvětí First Conditional

4) Vypracujte WB str: 20/3

 

4.12.2020

1) Zopakujte si slovíčka z 5.,6. a 7. lekce

2) Vypracujte  WB str. 63- Extra practise

    WB 63/1 - spojujte

    WB 63/2 - tvořte věty opačného významu

    WB 63/3 - tvořte věty s just a přiřaďte k obrázku

    WB 63/4 - pište jména osob z cv. 3

     WB 63/5 - tvořte věty s already a not yet

3) Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

V pondělí si napíšeme test z 2. modulu.

1.12.2020

1) Uč. str. 28-29 Extra special - Najděte k větě správný obrázek, pište do sešitu (a..., b...)

2) Fast finishers - WB str. 62/1 - použijte u slovesa správný tvar used to

    WB str. 62/2 - přiřaďte věty k obrázkům ve správném pořadí tak, aby vznikly tři rozhovory

    WB str. 62/3 - Složte věty

3) Zkontrolujte si práci podle řešení

4) Úkol: WB str. 62/4 - Dokončete věty podle sebe. - pošlete ke kontrole

 

30.11.2020

1) Doplňujte do vět v předpřítomném čase already, just, yet - cvičení

   Rozhodněte, zda je ve větě minulý nebo předpřítomný čas - cvičení 2

2) WB str. 18/1

3) WB str. 18/2

4) Zkontrolujte si podle řešení a opravte si chyby

 

27.11.2020

1) Review - Uč. str. 26/1,2

                    Uč. str. 27/3,5

2) WB str. 19/1,2

Ti, co se nepřipojili k online vysílání, vypracují všechna cvičení písemně a pošlou ke kontrole

24.11.2020

1) Vypište si slovíčka z osmé lekce

2) Uč. str. 24/1a) - přečtěte si a poslechněte článek - poslech 21

3) Uč. str. 24/1b) - odpovídejte na otázky - pište do sešitu

4) Uč. str. 25/2a) - poslechněte si rozhovor -poslech 22 - odpovídejte na otázky k rozhovoru, pište do sešitu

5) Uč. str. 25/2b) - rozšiřte svoje odpovědi z předchozího cvičení o doplňující informace s využitím slov z nabídky 

6) Zkontrolujte si odpovědi podle řešení

7) Úkol: WB str. 19/1, 2 - neposílejte, zkontrolujeme v pátek při online hodině

23.11.2020

1) Zopakujte si použití present perfect s výrazy already, yet a not yet podle sešitu

 2) WB str. 17/5 - doplňujte tvary předpřítomného času

3) Wb str. 17/6 - Odpovídejte na otázky k mailu ve cvičení 5.

4) WB str. 17/7 - Pište, co Toby už udělal nebo ještě neudělal.

5) Zkontrolujte si práci a opravte si chyby podle řešení.

6) Úkol: WB str. 17/8 - Napište 5 vět, co jste už dnes udělali nebo ještě neudělali. - nafoťte a pošlete ke kontrole

20.11.2020

1) Uč. str. 99/5 přečtěte si příklady u Present Perfect and Past Simple

2) Použití present perfect s výrazy already, yet -  opište si zápis do sešitu

3) Uč. st. 23/6 - tvořte věty, co Jimy už udělal nebo ještě neudělal - pište do sešitu

4) Uč. str. 23/5 - říkejte, co už Allan udělal a Lara ještě neudělala 

5) WB str.16/3, 4 - Ti, co se nepřipojili k online hodině, pošlou ke kontrole celou str. 16

16.11.2020

1) Vypište si slovíčka Uč. str. 107 - Lesson 7 - český význam a výslovnost si najděte ve slovníku

2) Uč. str.22/1 - přečtěte si a poslechněte text - poslech 20

3) Uč. str. 23/2 - přečtěte si věty a rozhodněte, zda jsou pravdivé nebo ne - pište do sešitu

    ( 1T, 2...,...)

4) Uč. str. 23/3 - tvořte vhodná spojení - pište do sešitu

5) Zkontrolujte si práci podle řešení

6) Úkol: WB str. 16/1,2 - neposílejte, zkontrolujeme na páteční online hodině

 

13.11.2020

1)  Present Perfect a Past Simple a přečtěte si výklad

2) Uč. str. 21 - přečtěte si Grammar Spot

    Uč. str. 99 bod 5 - přečíst

3) Vypracujte WB str. 15/6, 7, 8

4) Zkontrolujte si práci podle řešeí a opravte si chyby

5) Uč. str. 21/5 - Napište dva rozhovory, každý začíná jednou zelenou větou. Další věty přiřaďte ve správném pořadí za ně.

Rozhovory napište do sešitu a zkontrolujte podle poslechu 19

 

10.11.2020

1) Uč. str. 21/4 - podívejte se na obr. na str. 20 a poslouchejte rozhovory lidí - poslech 18

Potom k větám ze sloupečku A přiřaďte vhodnou reakci ze sloupečku B - pište do sešitu 

1 e, 2 ...

2) Uč. str. 21/7a - tvořte věty v předpřítomném čase - pište do sešitu

3) Zkontrolujte si práci a opravte chyby podle řešení

4) WB str. 14/4 - tvořte otázky v předpřítomném čase a odpovídejte podle obrázků ve cv. 3

5) WB str. 15/5 - doplňte tabulku

6) Zkontrolujte si podle řešení a opravte si chyby

 

9.11.2020

1) Podívejte se do sešitu, jak se tvoří present perfect (máte to už mít zapsáno z minulé hodiny) a procvičujte ho v interaktivních cvičeních

cvičení 1

cvičení 2

2) Zopakujte si slovíčka z 6. lekce

3) Úkol: WB str. 14/1,2,3 - nafoťte a pošlete do večera ke kontrole

 

6.11.2020

1) Uč. str. 20/1 - zopakujte si význam slovíček z rámečku

Do sešitu si opište slova a najděte postavu, která tak vypadá (worried -c , angry - ..)

2) Zkontrolujte si odpovědi podle poslechu 15 

3) Uč. str. 20/2- Přečtěte si větu a rozhodněte, o kom se mluví - pište do se šitu (1b, 2...)

4) Zkontrolujte si odpovědi podle poslechu 17

5) Opakování Present Perfect - přečtěte si výklad a opište si ho do sešitu

6) Zkuste si interaktivní cvičení

 

3.11.2020

1) Zopakujte si použití vazby used to pomocí videa

2) Vypracujte WB str. 13/7 - odpovídejte na otázky podle textu

3) WB str. 13/8 - pokračujte v psaní o Sáře

4) Opravte si případné chyby podle řešení

5) Uč. str. 107 Lesson 6 - vypište si slovíčka, vyhledejte jejich český význam ve slovníku na Google a poslechněte si jejich správnou výslovnost

2.11.2020

1) Zopakujte si podle sešitu slovíčka z 5. lekce a použití vazby s used to

2) Zkontrolujte si cvičení WB str. 12/1,2 podle řešení a opravte si případné chyby.

3) Vypracujte WB str. 12/3,4

4) Zkontrolujte si práci a opravte si chyby podle řešení

5) Vypracujte WB str. 13/5 - tvořte otázky s use to a odpovídejte podle tabulky

6) Proveďte kontrolu podle řešení

7) WB str. 13/6 - doplňte tabulku podle sebe a pište o sobě - nafoťte a pošlete ke kontrole

23.10.2020

1) Opakujte si slovíčka z 5. lekce

2) Uč. str. 19/3 a,b - poslechněte si, co říká Alex a odpovídejte na otázky. Odpovědi pište do sešitu. - poslech13

Poslech si můžete pustit několikrát.

3) Zkontrolujte si odpovědi a opravte si chyby.

4) Uč. str. 19/4 poslechněte si správnost výslovnost use to a used to - poslech14

5) Uč. str. 19/5 a - doplňte do vět tvar use to nebo used tovhodné sloveso - pište do sešitu

6) Zkontrolujte podle řešení a opravte si chyby

7) Uč. str. 19/5b - doplňte věty o sobě, pište do sešitu a pošlete ke kontrole do neděle 25.10.

20.10.2020

1) Vypište si slovíčka z 5. lekce

2) Uč. str. 18 - poslechněte si, co měl (neměl) Gavin ve zvyku, když byl malý - poslech

3) Přečtěte si výklad nové gramatiky used to a opište si ho do sešitu   

4) Vypracujte WB str. 12/1,2

5) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyby

19.10.2020

1) Uč. str. 16-17 zkuste si quiz

2) Vypracujte WB str. 10/1,2 - řešení pošlete do večera mailem

 

16.10.2020

1) Zopakujte si slovíčka ze 4. lekce - viz sešit nebo uč. str.106

2) Uč. str. 12/1 - přečtěte si text a do sešitu vypracujte Uč. str. 12/1 b,c

3) Uč. str. 13/3 - napište do sešitu, co Cameron nedělá o víkendu - poslech 

Práci v sešitě nafoťte a pošlete ke kontrole.