Navigace

Obsah

Přátelé a přátelky, pokud byste měli stran češtiny nebo dějepisu jakýkoliv dotaz, pište na adresu      martinsipek@seznam.cz

VÝTAH - POKRAČOVÁNÍ                                                                     10.5.2021

Pohodičkové dopoledne, kočičky a kocourkové. V dnešní pondělní slohové lekci nás společně čeká pokračování procvičování učiva o výtahu. Budeme pracovat na stranách 130 a 131. Než se ovšem pustíte do rachoty (pracujte do slohového sešitu) na cvičení 130/3a, b, nezapomeňte si dát do pořádku opravy diktátů! Ju? S přáním klidného dne vás všechny zdraví váš mš.

SPOJOVÁNÍ VĚT DO SOUVĚTÍ                                                           11.5.2021

Zdravím vás v úterním dopoledni, mančafte. Až budete mít bezchybně doplněná cvičení na listu, který jsme si po čase zase rozdávali ve čtvrtek, pusťte se do promýšlení áčka a béčka v 87/5. Kontrolu provedeme, až vás budu smět zase přivítat ve třídě. Zatím se opatrujte! mš.

MRŠTÍKOVÉ – MARYŠA                                                                      12.5.2021

Poklidné středeční dopoledne, broučinky a broučkové. V čítance se prolistujte na stránky 176 a 177, abyste se seznámili s textem jednoho z největších příběhů realismu. Přečtěte si, prosím, obě stránky nanejvýš pozorně a pečlivě se soustřeďte na smysl i poznámky uvedené v závorkách, abychom si mohli později celou scénku přehrát po rolích! Do sešitu literatury si pak k dnešnímu datu zapište nadpis a několik vět o Manifestu České moderny i dramatu Maryša samém. Mějte se hezky a nezapomínejte na mimočítankovou četbu. Zdraví vás váš mš.

VĚTNÝ ROZBOR I.                                                                               13.5.2021

Promyslete si na příští hodinu a napište do školního sešitu následující větný rozbor: Za magickou rostlinu považovali jmelí už staří Keltové asi proto, že je stále svěží a zelené a v zimě má bílé plody podobající se perlám. Už keltští kněží – druidové věšeli snítky na domech k zahánění zlých duchů a přisuzovali mu léčivé účinky, které moderní medicína potvrdila. Jmelí obsahuje látky snižující krevní tlak.

 1. Určete v textu věty jednoduché a souvětí.
 2. Nakreslete grafy všech souvětí, určete druh souvětí a druhy vedlejších vět.
 3. Z věty jednoduché vypište základní skladební dvojici.
 4. Které ze sloves je dokonavé?           považovali   věšeli   přisuzovali   potvrdila
 5. Od slovesa považovali utvoř tvar 2. os. čís. jed. podmiň. zp. přítomného.
 6. Vypiš z textu všechna zájmena a urči jejich druhy.
 7. Nahraď slova magickoumedicína synonymy českého původu.
 8. Vypiš z textu několikanásobný větný člen a urči jeho druh.
 9. Urči větné členy: keltští, snítky, v zimě.
 10. Větu „Za magickou rostlinu považovali jmelí už staří Keltové.“ převeď do trpného rodu.
 11. Použij v libovolné větě slovo plody v přeneseném významu.
 12. Větu jednoduchou změň v souvětí o dvou větách.
 13. Vypište z textu podstatné jméno hromadné.
 14. Vypište z textu sousloví.
 15. Vypište z textu alespoň dvě přídavná jména, která sedají stupňovat.

Pracujte pečlivě, pozorně a v klidu, ve škole provedeme v úterý společnou kontrolu. A ještě pedagogická dálková intervence pro Lukyho, Šéfika a Míšu: opět neopomeňte trénink hlasitého čtení z libovolné knížky a do školního sešitu bez chyb následující cvičení: Hra se hrála nejdříve v _árodním _ivadle. Do _strav_ jezd_ rychl_k, který se naz_vá _stravan. Přestěhoval_ se do ulice _ad _ýnem. Zaujal_ mě příběhy _duarda _etišky. Děti poslouchal_ všechny _adov_ pohádky. První _eský král z rodu _ucemburků byl _an. Kup m_ z_tra _ospodářské _ov_ny. Geolog_cký v_zkum objev_l zapomenuté _ltavské rameno, které vedlo od _arlova _ostu. Mal_ř _ax _vabinský se proslavil obrazem nazvaným _ně. Po ukončení g_mnázia se přihlás_l na _arlovu _niverz_tu. mš.