Obsah

FORMOVÁNÍ MODERNÍ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI                       10.5.2021

Spokojené pondělní, bohužel opět asynchronní, ráno, milé osminky a milí osmáci. Dnes vás čeká na stránkách 121 a 122 studium, které není nikterak složité. Pozorně se s ním seznamte a také v tomto dějepisném setkání vám doporučuji dodatkové informace za okrajem. Týkají se školství a dodnes příliš neobjasněné smrti jediného syna Františka Josefa I. Tak zatím a s dějepisem na shledanou opět v pátek před obědem. Budu se těšit! mš.

ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ UMĚNÍ NA PŘELOMU STOLETÍ    14.5.2021

Klidné páteční dopoledne broučinky a broučkové. Zatímco v minulé hodině jsme se věnovali formování společnosti, školství a tajemné smrti následníka trůnu, dnes bychom se měli seznámit s architekturou a výtvarným uměním přelomu století. V učebnici si proto nalistujte stránku 123 a pusťte se do pozorného prostudování učiva této malinko obsáhlejší kapitoly. Aby toho na vás nebylo příliš mnoho a nezahltili jste se mi vědomostmi, ukončete dnešní studium po seznámení s originálním uměleckým stylem zvaným secese. Učivo je opět doplněno opravdu výborně zvolenými obrázky, tak snad vám půjde dnešní práce příjemně od ruky. O literatuře a hudbě si povyprávíme hnedle po víkendu, žádný strach. Papa váš mš.