Obsah

Tak se situace zkomplikovala a vy budete doma i příští týden. Na zadávání práce se nic nemění. Pokud budete potřebovat poradit, tak mi napište buď na školní email : ivana.kodejsova@zslucany.cz nebo na osobní: kodeiv65@gmail.com

Úterý 11. 5. + Pátek 14. 5. 

ELEKTRICKÁ ENERGIE

Prohlédněte si následující video.

Pročtěte si článek v učebnici.

Zapište závěrečné shrnutí

Pátek 30. 4. 

VÝKON ELEKTRICKÉHO PROUDU

Pročtěte si ještě jednou článek v učebnici na stranách 113 - 115.

Do školního sešitu vyřešte úlohu 115/2. (jsou to dva příklady - nejprve spočítejte celkový odpor - potom určete elektrický proud v obvodu a nakonec spočítejte výkon)

ŘEŠENÍ MI POŠLETE DO PONDĚLNÍHO VEČERA.

Úterý 27. 4.

online hodina

Výkon elektrického proudu

Pátek 23. 4. 

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM SPOTŘEBIČEM

Je důležité neustále opakovat, jak se máme chovat při práci s elektrickým proudem.

Dnes si základy zopakujete sledováním následujícího videa.

Úterý 20. 4.

online hodina

Procvičování Ohmův zákon

 

Pátek 16. 4. 

Protože máme za sebou docela obtížnou látku, tak si dáme dnes oddychovou hodinu. Prohlédněte si následující video.

Úterý 13. 4.

online hodina

  • zapojování rezistorů - seriové + paralelní - kontrola úkolu (JEŠTĚ MI NĚKTERÉ CHYBÍ)
  • reostat, potenciometr

 

Pátek 9. 4. 

OHMŮV ZÁKON - PŘÍKLADY

Pod následujícím odkazem naleznete dvě stránky z pracovních sešitů

První stránku 42 vyřešte celou:

  1. Najděte všechny správné vzorce (napovím, že je to pouze jeden)
  2. Ze zadaných hodnot nejdříve spočítejte jednotlivé odpory R1 a R2 a teprve následně celkový odpor rezistorů zapojených seriově
  3. Nejprve určete celkový odpor, potom proud protékající obvodem a naposledy jednotlivá napětí.

Ze druhého listu vyřešte pouze cvičení 6a)

  1.  Musíte nejprve určit výsledný odpor dvou rezistorů zapojených paralelně a potom teprve připočtěte odpor rezistoru zapojeného s první dvojicí v serii.

VÝSLEDKY MI ZAŠLETE KE KONTROLE DO PONDĚLNÍHO VEČERA.

PRACOVNÍ LIST (1.01 MB)

 

Úterý 6. 4.

online hodina

  • zapojování rezistorů - seriové + paralelní

OMLOUVÁM SE PRVNÍ SKUPINĚ ZA NEDOKONČENOU HODINU (ZRADILA MĚ TECHNIKA).

Pod následujícím odkazem najdete naskenovaný zápis, přepište si do školního sešitu.

ZÁPIS Z DNEŠNÍ HODINY (964.07 kB)

 

Úterý 30. 3. 

online hodina

  • správné řešení úkolu (ještě chybí: Míša, Markéta, Nikol, Vanesa, Simona, Kryštof, Jirka)
  • zapojování rezistorů

 

Pátek 26. 3. 

OHMŮV ZÁKON

Vypočítejte následující příklady:

  1. Žárovka je připojena ke zdroji elektrického napětí 230 V. Vláknem žárovky protéká elektrický proud 0,22 A. Urči elektrický odpor vlákna.
  2. Rezistorem o odporu 1,2 kΩ prochází proud 10 mA. Jaké napětí je mezi svorkami rezistoru?
  3. Vláknem žárovky o odporu 120 Ω prochází proud 0,05 A. Můžeme ke změření napětí mezi svorkami žárovky užít voltmetr s měřícím rozsahem 3 V?

ŘEŠENÍ ODEŠLETE DO PONDĚLNÍHO VEČERA

 

 

Úterý 23. 3. 

online hodina

  • Ohmův zákon

 

 

Pátek 19. 3. 

MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

Stejně jako jsme minulouhodinu probírali měření elektrického proudu, se dnes podíváte na měření elektrického napětí.

V učebnici tato kapitola chybí, proto vám přikládám naskenované stránky. Pročtěte si je, zapište nejdůležitější a zakreslete obrázek. Součástí materiálu je i článek o zdrojích elektrického napětí

Elektrické napětí (1.33 MB)

 

Úterý 16. 3. 

online hodina

  • měření elektrického proudu a napětí
  • zdroje elektrického napětí

 

Pátek 12. 3. 

ELEKTRICKÝ PROUD A JEHO PŘÍČINY

  • Pročtěte si článek začínající na straně 91
  • Zapište Shrnutí ze strany 93
  • Prohlédněte si následující video s výkladem

Úterý 9. 3. 

online hodina

  • hodnocení domácího pokusu
  • elektrický proud a jeho příčiny

 

Pátek 5. 3.

ELEKTRICKÝ NÁBOJ

  • Pročtěte si článek v učebnici na straně 90 - 91
  • Zapište si shrnutí ze strany 91
  • projděte následující prezentaci
  • vyrobte si doma elektroskop (návod najdete v prezentaci, nebo stačí obyčejná svíčka, hřebík a proužek alobalu) - PŘI ONLINE HODINĚ MI ŘEKNETE, JAK SE VÁM DAŘILO

ELEKTRICKÝ NÁBOJ (754 kB)

 

Úterý 2. 3. 

online hodina

  • hodnocení prezentací
  • hodnocení testu

 

Pátek 26. 2.

VNÍMÁNÍ ZVUKU

Ještě jednou si pročtěte článek v učebnici na straně 83 - 85.

Vyplťe přiložený pracovní list - vyplněný vlepte do školního sešitu

Odpovězte na otázky testu - ŘEŠENÍ ODEŠLETE DO PONDĚLNÍHO VEČERA - BUDETE OHODNOCENI ZNÁMKOU.

Připomínám termín 1. 3., do kterého jste měli odevzdat práci, zadanou minulý týden. 

LIDSKÉ UCHO.pdf (357.19 kB)

TEST (22 kB)

 

Úterý 23. 2.

online hodina

  • vnímání zvuku
  • hlasitost

 

Pátek 19. 2.

ULTRAZVUK, INFRAZVUK

  1. Pročtěte si v učebnici článek na straně 82
  2. Do sešitu zapište závěrečné shrnutí

ZA ÚKOL VYPRACUJTE prezentaci o využití ultrazvuku a infrazvuku. Rozsah práce - minimálně 5 obrázků.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ - DO 1. BŘEZNA

 

Úterý 16. 2.

online hodina

  • správné řešení úkolu
  • zvuk
  • zdroje zvuku

 

Pátek 12. 2.

VLNĚNÍ

Minulou hodinu jsme si povídali o kmitání, dnes postoupíme k vlnění. 

  • Přečti si v učebnici článek na straně 74
  • Zapiš shrnutí na straně 76
  • DO PONDĚLÍ ODPOVĚZ NA OTÁZKY 76/ 2 a 3

Pro přehled si projděte následující tři videa:

v prvním máte výklad, ve druhém krátkou ukázku a třetí je nazvané blbuvzdorná přednáška- tam vlnění uvidíte nejlépe

 

Úterý 9. 2.

online hodina

  • vlastnosti pružných těles
  • kmitavý pohyb, vlnění

 

Úterý 26. 1.

online hodina

  • správné řešení úkolu
  • skupenské přeměny - opakování
  • vlastnosti pružných těles

 

Pátek 22. 1.

SUBLIMACE A DESUBLIMACE

Přečtěte si článek v učebnici na straně 61 - 62.

Do sešitu si zapište shrnutí.

Podívej se na následující video.

Odpověz na dvě otázky ze strany 62. ODPOVĚDI ČEKÁM DO PONDĚLNÍHO VEČERA.

 

Úterý 19. 1.

online hodina

  • správné řešení úkolu
  • tání a tuhnutí, vypařování a kapalnění - opakování
  • var

 

Pátek 15. 1.

VYPAŘOVÁNÍ A KAPALNĚNÍ

Kapitola o další skupenské přeměně je krásně a přehledně zpracovaná v učebnici na stranách 57 - 59.

  • POZORNĚ SI ČLÁNEK PŘEČTĚTE
  • ZAPIŠTE SHRNUTÍ ZE STRANY 59

ZA ÚKOL ODPOVĚZTE NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY (týkají se minulé a dnešní hodiny).

ŘEŠENÍ ZAŠLETE DO PONDĚLNÍHO VEČERA DO 18.00 HODIN

HODNOTY, KTERÉ SE VÁM BUDOU HODIT:

teplota tání: cín  2320C

                    olovo   3280

                    hliník    6600C

                    chrom  18600C

                     stříbro   9620C

                     nikl    14600C

                     měď   10850C

  • Petr se díval na otce, který o Štědrém dnu tavil kousky olova. Na povrchu se udělal "škraloup". Petr ho chtěl zamíchat, ale měl po ruce jen cínovou figurku. Může figurkou olovo míchat?
  • Z jakých kovů z následujícího seznamu _hliník, chrom, stříbro, nikl, cín _může být vyrobena nádoba na tavení mědi? Ve které lze tavit železo?
  • Za horkého letního dne smývají kropicí vozy prach z ulic. Proč uschne asfalt na ulici rychleji, zvedne-li se vítr?
  • Proč uschne prádlo pověšené na šňůře i v zimním počasí, když jsou teploty vzduchu velmi nízké?

 

Úterý 12. 1.

online hodina

  • správné řešení
  • tání a tuhnutí

 

Pátek 8. 1.

SKUPENSKÉ PŘEMĚNY

V učebnici si najděte na straně 52 článek se stejným názvem.

Přečtěte si celý článek, zapište do sešitu shrnutí.

Prohlédněte si následující video.

Odpovězte na otázky na straně 53/1, 2 (použijte internet)

ODPOVĚDI MI POŠLETE DO PONDĚLNÍHO VEČERA DO 18.00 HODIN.

 

Úterý 5. 1.

online hodina

  • správné řešení
  • tepelné motory

 

VÁNOČNÍ DÁREK

Protože vím, že Vám bude řešení příkladů dělat problém, tak tady je vyřešený první příklad:

Nemůžete za to, že ještě neumíte řešit rovnice.

ČAJ : teplota t = 950C                                     VODA : teplota t = 150

          hmotnost m                                                        hmotnost   0,5 - m

          měrná tepelná kapacita  c = 4 200 J/kg0C

          konečná teplota  550C     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalorimetrická rovnice:   teplo, které odevzdá teplý čaj = teplo, které odevzdá studená voda

     4 200 . m . (95 - 55) = 4 200 . (0,5 - m).(55 - 15)

na obou stranách rovnice je číslo 4 200 a můžeme jím tedy obě strany rovnice vydělit, navíc můžete vypočítat rozdíl v závorce

         m . 40 = 40 . (0,5 - m)

stejně jako v předchozím kroku můžeme obě strany rovnice vydělit číslem 40

          m = 0,5 - m

převedením neznámé m z pravé strany rovnice na levou získáme

          2.m = 0,5    a tedy m = 0,25

Protože se čaj ochĺadil o stejnou teplotu , o kterou se ohřála voda, JE STEJNÉ MNOŽSTVÍ VODY 0,25 l JAKO ČAJE 0,25 l.   

 

O druhý příklad se pokuste sami:

Rovnice bude  4 200 . m . (23 - 20) = 380 . 0,150 . (90 - 23)   

                                               

Pátek 18. 12.

VÝPOČET TEPLA

V minulé hodině jste se seznámili s kalorimetrickou rovnicí. Na dovysvětlení jsem Vám polala také video.

Dnes bychom si řešení příkladu procvičili.

Na následujícím videu máte vyřešeny dva příklady. Stačí, když se podíváte na první půlku. Je škoda, že ještě neumíte řešit rovnice.

Po shlédnutí sami vypočítejte úlohy z učebnice na straně 45 /1, 2

Kontrolu a hodnocení provedeme hned na první hodině po prázdninách (5. 1.) Pozor - známka se započítá do hodnocení na vysvědčení.

PŘEJI KRÁSNÉ SVÁTKY VÁM VŠEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Úterý 15. 12.

KALORIMETRICKÁ ROVNICE

Kalorimetrická rovnice vyjadřuje teplo, které si předávají dvě tělesa s rozdílnou teplotou.

Pročtěte si v učebnici článek na stranách 43 - 44.

Zapište si do školního sešitu SHRNUTÍ.

Prohlédněte si následující video:

 

Pátek 4. 12.

Vedení tepla

Chválím všechny, kteří jste poslali odpovědi na otázky.

Správné řešení:

  • Černé plochy pohlcují více tepla než bílé
  • Topná tělesa se umísťují při podlaze (nebo přímo v podlaze) v blízkosti oken. Chladný vzduch, který proudí od oken dolů, se mísí a ohřívá od teplého vzduchu nad topením. Folie se za topení vkládají kvůli zvýšení účinnosti. Tepelné záření, které by jinak pohltila chladná zeď za topením, se odražením od folie dostává zpět do místnosti. Kdyby bylo topné těleso na opačné straně místnosti než okno, koloval by vzduch místností tak, že chladný vzduch od oken by proudil u podlahy a při podlaze by byla zima.
  • Oblaka plní funkci izolační vrstvy mezi zemským povrchem a vyššími vrstvami atmosféry. Tepelné záření z půdy se v noci od oblak odráží a neunikne tak do kosmického prostoru, ale zůstává při povrchu Země.

Podívejte se na obě následující videa.

Příští týden příjdete do školy. Už se na Vás těším.

V úterý si vše zopakujeme, naučíme se vypočítat teplo.

V pátek si napíšeme test (energie, páka, kladka, teplo - bez příkladu)

 

Úterý 1. 12.

ŠÍŘENÍ TEPLA PROUDĚNÍM A ZÁŘENÍM

Pročtěte si článek v učebnici na stranách 47 - 48.

Vypište si z článku vše nejdůležitější.

Odpovězte na následující otázky:

  • Sluneční paprsky dopadaly na černobílou zeď. Vysvětli, proč se černé plochy ohřály více než bílé.
  • Kam je nejlépe umístit topná tělesa v místnosti a proč? Proč se také někdy lepí na stěnu za topením hliníková folie?
  • Když v noci pokrývají oblohu mraky, bývá tepleji než při jasné obloze. Vysvětli

ODPOVĚDI ČEKÁM DO ČTVRTEČNÍHO VEČERA DO 18.00 HODIN

 

Pátek 27. 11.

Minulou hodinu jsme se seznámili s pojmem TEPLO.

Výpočty příkladů si necháme na hodiny, kdy budete fyzicky ve škole.

VEDENÍ TEPLA 

Pročtěte si článek v učebnici na stranách 45 - 47.

Dozvíte se, že existují tepelné vodiče a tepelné izolanty.

Zapište si Shrnutí.

V následujícím videu si prohlédněte, proč se dá přežít v iglů.

 

Úterý 24. 11.

Online výuka

  • správné řešení
  • teplo

 

Pátek 20. 11.

VNITŘNÍ ENERGIE TĚLESA

Pročtěte si kapitolu v učebnici na stranách 36 - 37

Do sešitu si zapište SHRNUTÍ (str. 37 dole)

Prohlédni si následující video (nemusíš nic z něho zapisovat)

ZA ÚKOL ODPOVĚZTE NA OTÁZKY Z UČEBNICE NA STRANĚ 38/1, 2, 3, 4

ŘEŠENÍ POŠLETE DO PONDĚLÍ DO 18,00 HODIN

 

Pátek 13. 11.

KLADKA A KOLO NA HŘÍDELI

Pročtěte si v učebnici článek na stranách 29 - 31

Zapište Shrnutí ze strany 31.

Prohlédni si následující prezentaci:

KLADKA

 

Úterý 10. 11.

Online výuka

  • páka

PÁKA

 

Úterý 3. 11. + Pátek 6. 11.

ÚČINNOST

Pročtěte si v učebnici článek na stranách 25 - 26.

Zapište shrnutí + tabulku na straně 26

Prohlédněte si následující video

Úterý 20. 10. + Pátek 23. 10.

Do dnešního rána jsem nedostala ode všech řešení příkladů. Když něčemu nerozumíte, máte se včas ozvat (Pavlína toho využila a má všechny příklady správně). Pokud někomu šel pouze jeden příklad i to je pro mě postačující - hlavně, když uvidím snahu (viď Radko). Ti z Vás, kteří nic neposlali si jsou jistě vědomi důsledků.

Správné řešení:

Příklad 1

m = 5 kg                        Podle zákona o zachování energie je pohybová energie při dopadu

h = 15 m                         stejná jako byla polohová energie ve výšce 15 m.

Ek = ?  (J)                      Ep = m.g.h

              Ek =   Ep = 5 . 10 . 15 = 750 J

Kámen má pohybovou energii o velikosti 750 J. 

Příklad 2

E = 10 MJ = 10 000 000 J          Počítáte opět podle stejného vzorce, jen potřebujete určit 

 m = 70 kg                                   výšku.

 h = ?

                10 000 000 = 70 . 10 . h

                10 000 000 = 700 . h

                10 000 000 : 700 = h

                 14 286 = h

Člověk by mohl vystoupat o 14 286 metrů

Příklad 3

m = 20 g = 0,02 kg           Spočítáme rozdíl polohových energií ve 2 m a 1,7 m.

h1 = 2 m                              Stačí spočítat polohovou energii a jako výšku vzít

h2 = 1,7 m                            rozdíl 2 - 1,7

E = ?

                   E = 0, 02 . 10 . 0,3

                    E = 0,06 J

Energie o velikosti 0,06 J se přeměnila na jinou.

 

Prohlédněte si video, které vysvětluje zase trochu jinak zákon zachování energie

PERPETUM MOBILE

Pročtěte si článek v učebnici na stranách  22 - 24

Zapište si nejdůležitější údaje.

Podívejte se na následující video

Přes prázdniny si zopakujte probranou látku. Až se vrátíte, vyzkouším si Vás.

 

 

Pátek 16. 10.

V posledních hodinách jsme se zabývali energií, přeměnou ale také výpočty.

První Váš úkol bude vypočítat dva příklady z přiloženého pracovního listu.

PŘÍKLADY 16. 10.

DO ÚTERNÍHO RÁNA BUDU OČEKÁVAT VÝSLEDKY PŘÍKLADŮ 1 A 2. NEZAPOMEŇTE NA POVINNOST DISTANČNÍ VÝUKY. Kdo bude chtít prémiovou jedničku, tak vyřeší i úlohu 3.