Navigace

Obsah

OSMÁCI,

jednotlivá zadání a úkoly ke kontrole posílejte na adresu lada.lankova@zslucany.cz 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

17.12.2020

Ov8 Specifikace etap lidského vývoje

Přečtěte si ještě jednou prezentaci o specifikaci jednotlivých vývojových etap člověka.

Hovořili jsme o nich minulý týden ve škole. Kdo si nestihl zapsat, vytvoří si zápisky nyní.

Po vánočních prázninách budeme v tématu pokračovat.

 

21.10.2020       

Ov8 učivo - Vývojové fáze člověka

Přečtěte si prezentaci a povídání o vývojových fázích člověka, již jsme o nich hovořili ve škole, při naší poslední hodině.

Do Vašich sešitů si vytvořte zápis. Posílat ke kontrole mi ho nemusíte.

Po prázdninách po Vašem návratu do školy, bude následovat krátký test pro ověření vašich znalostí :-)