Navigace

Obsah

Úkoly posílejte na adresu sylva.martinkova@zslucany.cz

7.5.2021

1) WB 44/4 Vyberte správný výraz

2) WB 45/5 Přiřaďte obrázky k receptům ze cv. 4 a dejte je do správného pořadí

3) WB 45/6 Doplňte slova z nabídky do textu

4) WB 45/7

5) Vyzkoušejte si interaktivní cvičení

6.5.2021

1) Vypracujte WB 44/1,2,3

2) Učebnice str. 59/6 - Přečtěte si a poslechněte recept na přípravu houbové omelety. Věty jsou spřeházené, dejte je do správného pořadí. Pořadí si zapište. - poslech  

3) Zkontrolujte si správné pořadí. 

V pátek není online hodina.

3.5.2021

Zopakujte si, jak se vyjadřuje množství a použití some/any v angličtině.

Zkuste si 2 interaktivní cvičení

cvičení 1

cvičení 2

30.4.2021 - online

1) Uč. 58/1b, 2 - kontrola

2) Opakování slovíček ze 17. lekce

3) Uč. 97/9 Countable and uncountable nouns, Check your grammar

4) Uč. 59/4

5) Uč. 59/7

prezentace 

29.4.2021

1/ Vypište si do sešitu slovíčka z lekce 17 -Uč. str. 110, český význam si vyhledejte ve slovníku

2/ Poslechněte si a  přečtěte v učebnici na str. 58 text A student´s guide to cooking

   Pokud narazíte na nová neznámá slova, připište si je ke slovíčkům - poslech 11 

3/ Uč. 58/1 b , Uč. 58/2  - odpovídejte do sešitu, kontrolu provedeme v pátek 

4/ Přečtěte si výklad vyjádření množství  a opište si ho do sešitu

V pátek máme online hodinu všichni společně od 8:55.

26.4.2021

Test module 4 - test , testpdf ,  poslech   

Stáhněte si test ve wordu nebo pdf, vyplňte ho (všechny 3 strany) a odešlete ke kontrole ještě dnes do 14 hod.

 

23.4.2021- online

1) Kontrola Module 4 Fast finishers- WB str. 70

2) Extra practice WB str. 71

prezentace 

22.4.2021 

Fast finishers - Vypracujte ve WB str. 70, zkontrolujeme si ji v pátek při online hodině.

V pátek budete opět rozděleni na dvě skupiny.

19.4.2021

Learning diary module 4 - v prac. sešitě vyplňte následující cvičení:

1) WB 42/1 - Převeďte věty do trpného rodu

2) WB 42/2 - Dejte slova do správného pořadí

3) WB 43/4 - Opravte pořadí přídavných jmen ve větách

4) WB 43/6 - K otázce přiřaďte vhodnou odpověď  a obrázek.

5) Všechna cvičení se zkontrolujte a opravte podle prezentace 

 

16.4.2021 - online hodina obě skupiny společně od 8:55

1) Kontrola zadaných úkolů Uč. 51/3, WB 41/4

2) Review module 4 - Uč. 52/2,53/3,53/4,53/5,53/6

prezentace 

15.4.2021

1) Uč. 51/3 - přečtěte si text Nazca Lines a vyberte správnou možnost, neznámá slovíčka si vypište do sešitu a vyhledejte jejich význam ve slovníku

2) WB 41/4 - Vyberte správná slova ve větách

3) Uč. 53/5 - Doplňte stížnost děvčat v hostelu podle článku na str. 48

4) Zopakujte si trpný rod - cvičení1 

12.4.2021

1) Vypište si slovíčka  z 16. lekce

2) Uč. 50/1 a) Poslech 8 - poslouchejte a přiřazujte to, co slyšíte k obrázkům. Pořadí obrázků si zapište do sešitu ( d, .....)

    Uč. 50/1 b) Poslech 9  - poslechněte si (teď už ve správném pořadí) teorii o zmizení lodi a potom doplňte slova z nabídky do vět. Zapisujte si je do sešitu (1 waterspout, 2....)

3) Zopakujte si význam slovíček ze cvičení 50/2

4) Zkontrolujte si poslechová cvičení podle řešení 

5) Vypracujte WB 43/3 a WB 43/5 a pošlete ke kontrole nejpozději do středy 14.4.

9.4.2021 - online

Making complaints and apologising - prezentace 

1) Uč. 49/5

2) Kontrola WB 38/1,2,3

3) WB 39/4,5,6

8.4.2021

1) Uč. 49/5 a) - poslech 7 (1.11 MB) - zjisti,kdo na obrázku si stěžuje

           49/5 b) Poslechni si poslech znova a dej věty do správného pořadí

2) WB 38/2 - doplň do rozhovorů slova z nabídky

3) WB 38/3  - přiřaď větu ke správné situaci

4) WB 39/4 - škrtni, co se nehodí

Všechna cvičení si zkontrolujeme v pátek

 

29.3.2021

1) Vypište si slovíčka  z 15. lekce

2) Uč. 48/1 - poslechněte si a přečtěte článek, konec příběhu najdete na str. 91 - poslech 

3) Uč. 48/2 - odpovězte na otázky, odpovědi si poznamenejte do sešitu

4) Zapište si do sešitu novou gramatiku - verbs of sense 

5) Vypracujte WB 38/1 - zatím neposílejte

26.3.2021-online

1) Kontrola zadaných cvičení 

2) Uč. 47/6

3) Verbs of sense + adjectives

prezentace 

25.3.2021

1) Uč. 47/5- pusťte si poslech  a odpovídejte na otázky - odpovědi si zapište do sešitu

2) WB 36/5 - přídavná jména ze závorky dejte ve správném pořadí do věty

3) WB 37/6 - najděte 6 přídavných jmen a přiřaďte je k obrázkům

4) WB 37/7 - rozhodněte, zda je věta správně. Špatné věty opravte.

5) WB 37/8 - přečtěte si text a podle textu vypracujte WB 37/9

 

22.3.2021

1) Zopakujte si, jaké je postavení a pořadí přídavných jmen v angličtině - adjectives 

a vyzkoušejte si interaktivní cvičení 1

                                             cvičení 2

2) Zopakujte si slovíčka ze 14. lekce a vypracujte WB 36/1 a WB 36/2.

2) Kdo ještě nemá hotové, dodělá si  WB 36/3 - (řešení najdete v prezentaci z minulé hodiny)

3) WB 36/4 - rozdělte přídavná jména na názorová a faktická

Cvičení WB 36/1,2,4 pošlete ke kontrole do středy večer.

 

19.3.2021

1) Kontrola 46/1,2,3

2) Uč. 97/8

3) Uč. 47/4

prezentace 

 

18.3.2021

1) Uč. str. 46/1 - Přečtěte si znova článek Great Barrier Reef - vyhledejte v textu a zapište si do sešitu názvy mořských živočichů, které najdete na obrázcích v učebnici na str. 90

2) Uč. 46/3 - Vyhledejte v textu, co popisují daná přídavná jména. Zopakujte si jejich význam.

3) Uč. str. 47 přečtěte si Grammar spot  a opište si do sešitu zápis 

4) Uč. 47/4 - dejte slova do správného pořadí - pište do sešitu - zkontrolujeme si to v pátek

 

15.3.2021

1) Stáhněte si test  z trpného rodu, vyplňte ho a ještě dnes pošlete ke kontrole

2) Vypište si slovíčka z 14. lekce 

3) Uč. 46/1 - poslechněte si a přečtěte článek Great Barrier Reef - poslech 

4) Uč. 46/2 - Vyhledejte odpovědi na otázky k textu a zapište si do sešitu

 

12.3.2021

1) Passive exercises

2) Uč. 45/4b

3) Uč. 52/1 - kontrola

4) WB 35/6 - kontrola

prezentace 

 

11.3.2021

1) Zopakujte si trpný rod (vyberte správnou možnost) ve cvičení1 -

2) Uč. 52/1a) - rozhodněte, zda bude ve větě min.čas nebo minulý trpný rod. Tvary sloves si zapisujte do sešitu.

Uč. 52/1b) - doplňte přitomný čas nebo přítomný trpný rod slovesa. Tvary si zapisujte do sešitu. - kontrolu provedeme v pátek

3) WB 35/6 - přečtěte si článek a odpovídejte na otázky

8.3.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří trpný rod 

2) Procvičujte trpný rod přítomný a minulý - převeďte věty do trpného rodu

cvičení 1

cvičení 2

 

3) Uč. 45/4 - poslechněte si, jak se dělá trik s kelímkem plným peněz. Seřaďte obrázky do správného pořadí. Pořadí si zapište do sešitu. - poslech 2 

4) WB 35/5 - popište pomocí trpného rodu, jak se staví loď v láhvi.

Pošlete ke kontrole do čtvrtka.

 

5.3.2021 - online přes Teams

1) Opakování slovíček z 13. lekce

2) Active or passive - uč. 96/7 - Check your grammar

3) Uč. 45/5, 6

4) WB str. 34 - kontrola zadaných cvičení

prezentace (51.85 kB)

 

4.3.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 13. lekce

2) Napište si do sešitu, jak se tvoří trpný rod - zápis 

3) Vypracujte str. 34 v pracovním sešitě. 

Cvičení si zkontrolujeme v pátek.

1.3.2021

1) Vypište si slovíčka z 13. lekce - uč. str. 110 - slovíčka 

2) Uč. str. 44/1 - poslechněte si, přečtěte a přeložte článek The mystery of the Mary Celeste

     poslech 1 

3) Úkol: Uč. str. 45/2 - Všechny věty jsou špatně, opravte je podle informací z textu.

Napište věty 2-7 tak, aby byly správně a pošlete je ke kontrole do další hodiny.

 

26.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Kontrola WB str. 69 - Extra practice - kontrola 

2) Passive - prezentace 

25.2.2021

1) Zopakujte si, jak se tvoří podmínková souvětí - Conditionals 

a vyzkoušejte si interaktivní cvičení

2) Extra practice - WB 69/1,2,3,4,5,6 - Vypracujte str. 69 v pracovním sešitě. Zkontrolujeme si je v pátek při online hodině.

22.2.2021

Fast finishers - module 3

1) WB 68/1 - vyber správné slovo

2) WB 68/2 - doplň will/won't

3) WB 68/3 - nahraď podtržené slovo frázovým slovesem

4) Zkontroluj si práci podle řešení 

5) Zopakuj si jak se tvoří podmínková souvětí First a Second Conditional

   WB 68/4

6) WB 68/5 - Odpověz na otázky podle sebe

Cvičení WB 68/4, 5 pošli ke kontrole do další hodiny.

 

19.2.2021 - online přes Teams

1) Uč. str. 38/1 - reading

2) Uč. str. 40/1,2,3

3) WB str. 31/4

18.2.2021

1) Uč. str. 38/1b) - přečtěte si článek. Do každé mezery v článku patří jedna věta (A-E).

Určete, kam která věta patří a zapište si to do sešitu ( 1...,2...,3..., 4...) Jedna věta je navíc.

2) Uč. str. 39/3 - poslech 32 

a) Zapište si do sešitu, v jakém pořadí děti mluví o fotkách a, b, c.

b) Pusťte si poslech znova a vyberte správnou odpověď - zapište  si ji do sešitu.

3) Uč. str. 40/2 - Spojte části podmínkových souvětí - zapište si do sešitu např. 1f, 2...

4) Uč. str. 40/3  - zapiš si do sešitu číslo mezery a písmeno správného výrazu

Všechna dnešní cvičení si zkontrolujeme v pátek při online hodině.

 

15.2.2021

1) WB str. 30/1 - Přečtěte si článek If I ruled the country, neznámá slovíčka si vyhledejte ve slovníku a vypište do sešitu. Ke každému odstavci přiřaďte správný nadpis.

2) Úkol: WB str. 31/2 - Podle článku vyberte nejlepší možnost - pošlete ke kontrole

3) Opakujte si podmínková souvětí - cvičení1

 

12.2.2021 - online hodina přes Teams

1) Uč. str. 41 Review module 3

11.2.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 11. lekce

2) Vypracujte WB 29/4,5,6

Dnešní práci si zkontrolujeme v pátek při online hodině.

8.2.2021

1) Přečtěte si výklad (12.66 kB) so, because a udělejte zápis do sešitu

2) Uč. str. 37/3 - doplňte so nebo because (pište do sešitu 1...,2...)

3) Uč. str. 37/7 - spojte půlky vět  (pište do sešitu 1..., 2...)

4) Zkontrolujte si práci podle řešení (12.98 kB)

5) Uč. str. 37/6 - poslechněte si výslovnost a opakujte -poslech31 (599.06 kB)

6) Úkol: WB str. 28/3 - pošlete ke kontrole (ti, co neposlali minulý úkol, pošlou celou stranu)

28.1.2021

1) Zopakujte si podmínková souvětí First and Second conditional - cvičení1

2) Zopakujte si slovíčka z 11. lekce (máte je mít vypsaná z minulé hodiny)

3) Úkol: WB 28/1,2 - pošlete ke kontrole 

 

25.1.2021

1) Vypište si slovíčka z 11. lekce - uč. str. 109 - slovíčka 

2) Uč. str. 36/1 - poslechněte si, přečtěte a přeložte článek - poslech 

    Přiřaďte zvíře k místu na mapě

3) Uč str.36/2 - rozhodněte, zda jsou věty pravdivé, nepravdivé nebo zda to nebylo řečeno.

    Pište do sešitu T, F or DS (1..., 2...)

4) Zkontrolujte si práci podle řešení 

22.1.2021

Dnes není hodina přes teams. Vypracujte následující cvičení

1) WB str. 27/5 - Vyberte souvětí, které je správně.

2) WB str. 27/6 - Přečtěte si e-mail a odpovězte na otázky

3) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení 

 

21.1.2021

1) Uč. str. 35/5 - poslech 27  - Poslechněte si, co říká Janiky zkuste si zapsat chybějící slova ve větách. Zapisujte si je do sešitu, abyste si je mohli zkontrolovat (1..., 2...)

2) Uč. str. 35/7 - Dokončete věty podle sebe

3) Zkontrolujte si poslech podle řešení 

4) Zopakujte si, jak se tvoří first a second conditionals a vyzkoušejte si následující

cvičení 

Tento pátek nebude online hodina přes teams, práci naleznete zde na stránkách.

 

18.1.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 10. lekce (frázová slovesa) a doplňte WB 26/1

2) Zopakujte si pravidla, jak se tvoří first a second conditional a vypracujte 

WB str. 26/2 - spojte části věty

WB str. 26/3 - souvětí 1-5 ze cvičení 2 přepište pomocí unless

WB str. 26/4 - doplňte second conditional

3) Práci si zkontrolujte a opravte si chyby - řešení 

 

 

15.1.2021 - online hodina

210115 Aj9 conditionals.pptx 

 

14.1.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 10. lekce

2) Uč. str. 34 - poslechněte si, přečtěte a přeložte článek - poslech 26 

3) Uč. str. 34/2 - Vyhledejte v textu odpovědi na otázky a zapište si je do sešitu

4) Uč. str. 95/6 - First and second conditional - přečtěte si pravidla a příklady podmínkových

souvětí a rozmyslete si Check your grammar  (zkontrolujeme v pátek), stáhněte si zápis  a

opište si ho do sešitu

 

11.1.2021

1) Zopakujte si slovíčka z 9. lekce

2) WB str. 25/5, 6 - pošlete ke kontrole do středy večer

3) Uč. str. 109/ Lesson 10 - vypište si nová slovíčka 

8.1.2021 - onlina hodina přes Teams

1) Uč. str. 33/6

2) Uč. str. 33/7

3) WB str. 24/4

4) WB str. 25/7

7.1.2021

1) Vyjádření předpovědí v Aj - přečtěte si oranžový rámeček Grammar spot v Uč. str. 33 a 

udělejte si zápis do sešitu

2) Uč str. 33/3 - doplňte do mezer slova z nabídky. Pište do sešitu 1 ...,2...

3) Zkontrolujte si práci poslechem

4) Vypracujte WB str. 24/1,2,3 - zkontrolujeme si to v pátek v online hodině na Teams

 

4.1.2021

1) Uč. str. 109 - Lesson 9 - vypište si nová slovíčka

2) Uč str. 32/1 - přečtěte si, poslechněte a přeložte minulé a současné předpovědi - poslech 

3) Uč str. 32/2 - doplňte do sešitu tabulku

4) Uč. str. 33/4 - opište si do sešitu fráze a přiřaďte k nim zvýrazněná slova z textů na str. 32

5) Zkontrolujte si svoji práci - řešení

27.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka a vypracujte WB str. 18/1,2,3

2) Uč. str. 23 - přečíst Grammar spot

3) Uč. str. 95/5 - přečíst a vypracovat Check your grammar

4) Uč. str. 23/7- vyberte správný výraz - pište do sešitu

26.11.2020

1) Stáhněte si slovíčka a zapište si je

2) Uč. str. 22/2 - poslechněte si, přečtěte a přeložte pravidla 6 sportů z rámečku -poslech

   Ke každému odstavci přiřaďte název sportu- zapisujte si do sešitu (1..., 2...)

3) Uč. str. 23/3 - odpovídejte do sešitu

4) Zkontrolujte si práci podle řešení

5) Zapište si do sešitu novou gramatiku - zápis

    V pátek ji budeme procvičovat při online hodině.

23.11.2020

1)Zopakujte si výrazy s předpřítomným časem podle sešitu a zkuste si cvičení

2) WB str. 17/7 - přečtěte si e-mail a odpovídejte na otázky

3) Stáhněte si řešení, zkontrolujte si práci a opravte si chyby

4) Úkol: WB str. 17/8 - Napište do sešitu odpověď na e- mail. Začátek si opište a pokračujte 

větami, které vytvoříte z bodů v rámečku. - nafoťte a pošlete ke kontrole

 

20.11.2020

1) Zopakujte si výrazy s předpřítomným časem podle zápisu z minulé hodiny

2) Uč. str. 21/8 - pište do sešitu (1...,2...)

3) Uč. str. 21 - přečtěte si oranžový rámeček Present Perfect with superlative

4) Zopakujte si stupňování přídavných jmen - opakování

5) Uč. str. 21/5 - pište do sešitu

6) WB str. 17/6 

19.11.2020

1) Zopakujte si,jak se tvoří předpřítomný čas a výrazy s předpřítomným časem, udělejte si zápis.

2) Uč. str. 94/4 - přečtěte si přiklady a do sešitu vypracujte obě cvičení Check your grammar

3) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyby

4) Vypracujte WB str. 16/3,4 a WB str. 17/5 - nemusíte posílat, zkontrolujeme si v pátek

16.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka z 6. lekce - Uč. str. 108 Lesson 6

2) Uč. str. 20/1 - poslechněte si, přečtěte si a přeložte článek - poslech17

3) Uč. str. 21/2 - Všechny věty jsou obsahově špatně, opravte je a napište do sešitu správně.

4) Zkontrolujte si svoji práci podle řešení

5) Úkol: WB str. 16/1,2 - nafoťte a pošlete do středy večer ke kontrole

13.11.2020

1) Přečtěte si znovu výklad z 2.11. - použití past simple a present perfect

2) WB str. 15/8 - dopište věty o Harrym

3) Zkontrolujte si cvičení v pracovním sešitě - řešení

4) WB str. 15/9 - pošlete ke kontrole (jen ti co to neudělali na online hodině)

5) Vypište si slovíčka z 6. lekce - Uč. str. 108, jejich český význam vyhledejte ve slovníku

12.11.2020

1) Zkontrolujte si křížovku sporty z minulé hodiny - řešení

2) Procvičujte použití předpřítomného času (present perfect) a minulého (past simple) ve větách v interaktivních cvičeních

Past Simple - používáme pro děje, které skončily v minulosti 

Present Perfect - pro děje, které začaly v minulosti a pokračují (nebo mají následky) do současnosti

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

3) WB str. 14/5 - tvořte otázky v předpřítomném nebo v minulém čase

4) WB str. 15/8 - tvořte věty o Marii v předpřítomném nebo v minulém čase

Cvičení z WB neposílejte, ale připravte si je. V pátek je budeme rozebírat při online hodině. 

První skupina (Michal, Verča, Adam,Gabriel,Pavel, Denisa a Ríša) se připojí v 8 hodin k Teams, Druhá skupina (zbytek třidy) začíná v 8:55.

 

9.11.2020

1) Zopakujte si slovíčka sporty z 5. lekce a vyplňte křížovku 

Můžete ji vyplnit v programu malování nebo si ji vytiskněte

2) Podle sešitu si zopakujte, kdy se používá past simple a kdy present perfect                    (výklad z 2.11.) a vypracujte WB str. 14/4

3) Stáhněte si řešení a opravte si chyby

4) Úkol: WB str. 15/6,7 - nafoťte a pošlete ke kontrole nejpozději do středy

6.11.2020

1) Zopakujte si present perfect pomocí cvičení

2) Uč. str. 19/8 - Vyberte správný tvar - pište do sešitu (1..., 2...,...)

3) Zkontrolujte si podle poslechu16

4) Uč. str. 19/6 - poslouchejte výslovnost slovíček ze cv. 5 a dávejte pozor, kde je přízvuk -

    poslech 15

5) Vypracujte WB str. 14/1,2,3

6) Stáhněte si řešení a proveďte kontrolu a opravu chyb

5.11.2020

1) Zopakujte si tvary nepravidelných sloves

2) Znovu si přečtěte výklad použití minulého a předpřítomného času z minulé hodiny (měli byste ho už mít zapsaný v sešitě)

Uč. str. 93 bod 3 - přečtěte si bod 3.1 Present Perfect a bod 3:2 Past Simple a zkuste si 

Check your grammar - do sešitu si poznamenejte správné tvary ke každé větě ( hlídejte si,

zda jde o ukončenou minulost nebo zda to trvá do přítomnosti)

3) Stáhněte si řešení a zkontrolujte si svoji práci

4) Uč. str. 19/3 - pracujte do sešitu

5) Uč. str. 19/5 - přiřaďte slovíčka k obrázkům - pište do sešitu

6) Zkontrolujte si práci a opravte si chyby podle řešení2

 

2.11.2020

1) Vypište si slovíčka Uč. str. 108 - Lesson 5 - český význam slovíček si vyhledejte ve slovníku

2) V této lekci budeme opakovat rozdíl v použití minulého a předpřítomného času - stáhněte si výklad a zapište si ho do sešitu

3) Uč. str. 18/1a - přečtěte si a poslechněte rozhovor odborníka na zdraví Alexe s Harrym. Všimněte si použitých časů v otázkách a odpovědích. - poslech13 (pusťte si ho alespoň 2x)

4) Uč. str. 18/1b - odpovídejte na otázky z 1a o Harrym ( ve 3.os.j.č.) - odpovědi pište do sešitu - poslech14

5) Uč. str. 18/2 - Co Alex radí Harrymu? - odpovědi na otázky (podle poslechu 13) pište do sešitu

6) Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně podle řešení

 

23.10.2020

1) Dodělejte celou stranu 65 v pracovním sešitě. 

2) Cvičení WB str. 65/1 a 3 si zkontrolujte podle řešení a opravte si chyby

    Cvičení WB str. 65/2 a 65/4 nafoťte a pošlete ke kontrole do neděle 24.10.

 

22.10.2020

1) Procvičujte si formou interaktivních cvičení přítomný, minulý a předpřítomný čas.

cvičení1

cvičení2

cvičení3

2) Vypracujte WB str. 64/2 - doplň slovesa z nabídky ve správném přítomném čase

3) Zkontroluj si práci podle řešení

4) WB str. 64/4 - doplň text výrazy z nabídky-

   nafoťte a pošlete ke kontrole do pátku 23.10. 8 hod.

 

19.10.2020

1) Opravte si chyby v úkolu z 16.10. podle řešení úkolu

2) Uč. str. 13/3 a)- Ben má neobvyklý koníček, rozhodni který - poslech

                  13/3 b) - rozhodni o správnosti - piš do sešitu

3) Zkontroluj si, zda jsi odpovídal správně - kontrola

4) Vypracuj WB str. 64/1, 3

5) Zkontroluj si svoji práci a oprav si chyby - kontrola WB

 

16.10.2020

1) Přečtěte si text WB str. 10.

2) WB str. 11/2 odpovídejte celou větou na otázky k textu

3) Zkontrolujte si svoji práce a opravte si chyby podle řešení

4) Úkol: WB str. 11/4

              Uč. str.15/6 - doplňte do mezer správná slova z nabídky.

              Pište do sešitu  chybějící slova (1..., 2...  atd. )

Úkoly nafoťte a pošlete ke kontrole nejpozději do soboty 17.10. večer. Neodevzdané úkoly hodnotím 5.

Správné řešení vám pošlu v pondělí.

                                    

15.10.2020

1) Opakování přítomných časů formou interaktivních cvičení

cvičení 1

cvičení 2

 

2) Opakování minulého času nepravidlených sloves - cvičení 3

3) Rozhodni o použití spávného minulého času - past simple or past continuous

cvičení 4

cvičení 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.6.2020

Reading WB str. 74-81 The Dancing Men by Sir Arthur Conan Doyle

23.6.2020

Třídnická hodina - vybírání učebnic

19.6.2020

Seznamte se s anglickými příslovími - video

18.6.2020

Přídavné jméno nebo příslovce - opakování

16.6.2020

Zopakujte si tázací výrazy - přehled

Zkuste si cvičení

 

12.6.2020

Dnes si procvičíme používání sloves do a make, která se často chybně zaměňují

procvičování

11.6.2020

Dnes se zaměříme na opakování přídavných jmen - opakování

9.6.2020

Dnes si zopakujte vyjádření budoucnosti a rozdíly v použití will a be going to - opakování

5.6.2020

1/ Zopakujte si rozdíly v použití časů present perfect a past simple - použití

2/ Vyzkoušejte si interaktivní cvičení

3/ Opakujte si tvary nepravidelných sloves pomocí rapu

4.6.2020

Opakování předpřítomného času - present perfect

1/ Použití

2/ Poslechněte si video a všímejte si označených tvarů v předpřítomném čase

3/ Procvičujte present perfect ve cvičeních

cvičení 1 

cvičení 2

2.6.2020

Dnes si zopakujeme, kdy použít past simple a kdy past continuous

1/ Prohlédněte si přehled  - můžete si ho i vytisknout a vlepit do sešitu

2/ Procvičování

https://www.umimeanglicky.cz/cviceni-past-simple-continuous

29.5.2020

1/ Zopakujte si minulý čas pomocí videa 2/ Procvičujte minulý čas 

cvičení 1

cvičení 2

 

28.5.2020

Opakování minulého času Past simple

1/ Připomeňte si tvary min. času pomocí videa2/ Vyzkoušejte si interaktivní cvičení

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

 

26.5.2020

Opakujte si přítomné časy

1/ Pravidla použití

2/ Vyzkoušejte si cvičení

cvičení 1

cvičení 2

22.5.2020

Dokončení opakování učiva 5. modulu

1/Řešte WB 73/1,2,3,4,5, WB 72/1

2/ Zkontrolujte si práci podle řešení a opravte si chyby

21.5.2020

Pokračujte v opakování 5. modulu

1/ Řešte WB 72/2,3,4,5,6

2/ Zkontrolujte si správnost a opravte si chyby podle řešení

19.5.2020

Opakování 5. modulu

1/ Vypracujte Uč. str. 67/3,4,5,6 - pište do sešitu

2/ Práci si zkontrolujte a opravte podle řešení

15.5.2020

1/ Reading WB str. 50/1 - seřaďte si odstavce do správného pořadí (C,A,D,B) 

2/ Úkol: WB str. 51/2 - choose the best answer

14.5.2020

1/ Zopakujte si modální slovesa pomocí videa

2/ Procvičujte modální slovesa pomocí cvičení 1

                                                              cvičení 2

 

12.5.2020

1/ Vypracujte WB 49/6, WB 49/7

2/ Zkontrolujte si a opravte si práci podle řešení

3/ Úkol: WB 73/6 - nafoťte a pošlete ke kontrole

 

7.5.2020

1/ Dnes se podíváme na novou slovní zásobu z 19. lekce, opište si slovíčka

2/ Učebnice str. 62 - přečtěte si článek o reklamách

3/ Učebnice str. 63/3 - True or False? - zapište si do sešitu číslo věty a T nebo F

4/ Vypracujte WB 48/1,2

5/ Zkontrolujte si, jak jste pracovali, podle řešení a opravte si chyby

5.5.2020

Minulou hodinu jste si měli vypsat tabulku s významy způsobových sloves. Kdo to ještě neudělal, ať si to rychle doplní ( viz zápis z minulé hodiny).

Dnes budeme procvičovat slovesa z II. sloupečku, tzn. budeme spekulovat o tom, že něco musí, může nebo nemůže být.

1/ Učebnice 63/4 - doplňte druhou větu tak, aby měla stejný význam jako první věta. Pište do sešitu.

2/ Učebnice 63/7 - tvořte věty s využitím daných slov. Pište do sešitu.

3/ Obě cvičení si zkontrolujte a opravte podle řešení

4/ Úkol: Vypracujte WB 48/3,4,5 - úkol nafoťte a pošlete ke kontrole

 

30.4.2020

1/Dnes si zopakujete způsobová neboli modální slovesa - přečtěte si výklad

https://www.helpforenglish.cz/article/2006061201-modalni-slovesa

2/ Opište si přehled modálních sloves - zápis 

3/ Vyzkoušejte si, jak je umíte používat

cvičení 1

cvičení 2

28.4.2020

1/ Zopakujte si formou interaktivního cvičení použití let/make - pozor na správný tvar slovesa

cvičení

2/ Vypracujte WB 47/5 a WB 47/6

3/ Zkontrolujte si práci a opravte si chyby podle řešení

4/ Úkol: WB 47/7 - nejprve doplňte ve cv. 6 sloupeček Me podle sebe a podle toho, co jste vyplnili, vypracujte cv. 7 - nafoťte a pošlete ke kontrole

24.4.2020

1/ Zopakujte si slovíčka z 18. lekce (měli jste si je vypsat)

2/ Řešte v učebnici str.61/6,8 - odpovědi si pište do sešitu, abyste si je mohli zkontrolovat

3/ Zkontrolujte si práci podle řešení

4/ Úkol: vypracujte WB 46/1,2 - nafoťte a pošlete ke kontrole

23.4.2020

1/ Zopakujte si podle sešitu, co znamenají vazby make/let + předmět + infinitiv

2/ Vypracujte WB 46/3, WB 46/4

3/ Práci si zkontrolujte a opravte podle řešení

4/ Zopakujte si slovní zásobu Housework pomocí videa

21.4.2020

1/ Zapište si nová slovíčka

2/ Přečtěte si článek v učebnici str. 60/1b a odpovídejte na otázky Uč.str. 60/2

3/ Zkontrolujte si, zda jste odpovídali správně - odpovědi

4/ Přečtěte si výklad nové gramatiky a zapište si ho do sešitu - zápis

5/ Učebnice str. 61/3 - vyberte správné sloveso - pište do sešitu

6/ Zkontrolujte si svoji práci podle řešení a opravte si chyby.

 

17.4.2020

1/ Učebnice str. 66/1 - řešení ve tvaru např. 1A, 2... si pište do sešitu nebo na papír

2/ Udělejte si  kontrolu 

3/ Úkol: WB 45/6,7 - cvičení nafoťte a pošlete ke kontrole

16.4.2020

1/ Učebnice str. 66/2 - vypište si do sešitu názvy potravin /v osmisměrce je hledat nemusíte/

2/ Proveďte kontrolu své práce

3/ Zopakujte si na internetu z minulé hodiny slovesa týkající se vaření - zkuste quiz

4/ Úkol: Vypracujte WB 44/4 a 45/5 - přiřaďte obrázek ke správnému receptu a očíslujte pořadí - úkol nafoťte a pošlete mailem

14.4.2020

1/ Dnes se pomocí internetu naučime nová slovíčka na téma vaření. Vyzkoušejte si Pictures of cooking vocabulary, Flashcards exercise about cooking

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/cooking/learn-cooking-vocabulary-in-english/

2/ Zapište si nová slovíčka vpředu do sešitu - zápis

3/ Učebnice str. 59/6 - Přečtěte si recept na přípravu houbové omelety. Věty jsou spřeházené, dejte je do správného pořadí. Pořadí si zapište.

4/ Zkontrolujte si správné pořadí podle řešení

 

7.4.2020

1/ Znovu si zopakujte používání much, many, some, any formou interaktivního cvičení

2/ Úkol: Doplňte chybějící slova do textu o Velikonocích - vyplněné mi pošlete

3.4.2020

1/ Zopakujte si pravidla pro vyjádření množství - Učebnice str 97/ bod 9

2/ Uč str. 98 - Check your grammar - odpovědi si poznamenej do sešitu nebo na papír

3/ Zkontroluj si svoji práci podle řešení

4/ Úkol: WB str. 44/1,2,3 - nafoť a pošli mailem

2.4.2020

Dnes budeme opakovat počitelnost podstatných jmen a vyjádření množství

1/ Přečtěte si výklad a proveďte zápis do sešitu

2/ Zkuste si 2 interaktivní cvičení

cvičení 1

cvičení 2

3/ Učebnice str 59/4 - vybírejte správnou možnost - odpovědi si poznamenejte do sešitu

4/ Zkontrolujte si svoji práci podle řešení

31.3.2020

1/ Vypište si dozadu do sešitu slovíčka z lekce 17 -Uč. str. 110, český význam si vyhledejte ve slovníku

2/ Přečtěte si v učebnici na str. 58 text A student´s guide to cooking

   Pokud narazíte na nová neznámá slova, připište si je ke slovíčkům 

3/ Úkol: Uč. 58/1 b , Uč. 58/2  - odpovídejte do sešitu, odpovědi nafoťte a pošlete mi je 

 

27.3.2020

1/ Úkol: Vypracujte WB 71/2,3,4,5 - nafoťte a pošlete mi mailem

2/ Příští hodinu se budeme učit o jídle, proto se podívejte na stránku, kde je hodně užitečný informací k tomuto tématu - najdete tam názvy potravin, dialogy týkající se jídla, kvízy apod.

https://www.english-learn-online.com/vocabulary/foods/learn-foods-vocabulary-in-english/

26.3.2020

1/ Vypracujte WB str. 43

2/ Proveďte kontrolu a opravte si chyby podle řešení

3/ Vyzkoušejte si, jak umíte používat much, many ,very pomocí videa

https://www.helpforenglish.cz/article/2015041501-cviceni-much-many-a-lot-very

24.3.2020

1/ Vypracujte do sešitu tato cvičení:       /pište jen správné tvary sloves/

 Uč. str.52/1a- sloveso v závorce dejte do činného nebo trpného rodu

 Uč. str.52/1b- sloveso v závorce dejte do trpného rodu přítomného nebo minulého

 Uč. str. 52/2 - přiřaďte slovo k definici / pište číslo a slovo/

2/ Proveďte kontrolu vaší práce a opravte si chyby

3/ Vypracujte na známku WB 42/1,2- nafoťte a pošlete mi mailem.

 

20.3.2020

1/ Vyzkoušejte si další cvičení na trpný rod

cvičení 1

cvičení 2

cvičení 3

cvičení 4

2/ WB str.40 přečíst text o kruzích v obilí, vypsat a vyhledat ve slovníku neznámá slovíčka

3/ Vypracovat úkol WB 41/2, ofotit a poslat mi ho.

19.3.2020

1/ Zkontrolujte si správnost úkolů v WB str.38 a případné chyby si opravte podle řešení

2/ Vypracujte WB str. 39/4,5,6 - stránku vyfoťte a pošlete mi mailem na martsy@seznam.cz,

    do předmětu mailu napište Aj9  jméno a příjmení

3/ Přečtěte si text Nazca Lines v uč. str. 51 - neznámá slovíčka si vypište a přeložte

4/ Zkuste si test na správné řazení přídavných jmen / správné pořadí viz uč. str. 47/

    Test

17.3.2020

1/ Vyplňte str.38 v pracovním sešitě 

2/ Opakujte si věty v trpném rodě

Trpný rod - přítomný čas

Trpný rod - minulý čas

Po návratu do školy se budu těšit na vaše rozhovory /making complaints/- stížnost na vadný výrobek, které jste si měli připravit před prázdninami.