Obsah

Školní rok 2020/2021

Domácí cvičení mi zasílejte  na e-mail tatana.vrankova@zslucany.cz.

Jestliže si s něčím nebudete vědět rady, volejte : 777 008 912.

Pokud nenapíšu, ke kontrole nic neposílejte!!!

10. 5. - 14. 5.

Prezenční výuka

 

Čtvrtek 6. 5. 

Téma: Opakování názvosloví derivátů uhlovodíků

1/ Pracovní list - vytiskněte nebo vypracujte do sešitu - kontrola ve škole

PL - roztřiď a pojmenuj sloučeniny (184.14 kB)

2/ Pracovní sešit str. 33 cv. 6 - kontrola ve škole

V úterý 11. 5. budu kontrolovat sešity a pracovní sešity!!!

 

Úterý 4. 5.

Téma: Opakování - Plasty + syntetická vlákna

V pondělí se vracíte po dlouhé době do školy, proto si zkontrolujte, zda máte v sešitě všechny zápisy a v pracovním sešitě vypracovaná všechna zadaná cvičení.

 

Čtvrtek 29. 4.

Online hodina

Téma: Syntetická vlákna

1/ Kontrola DC - PS 34/7, pozitiva a negativa plastů

2/ Výklad nového učiva

3/ Pracovní sešit str. 34 cv. 8, 9

 

Úterý 27. 4.

Téma: Plasty

1/ Pracovní sešit str. 34 cv. 7

2/ Vymyslete alespoň 3 pozitiva a 3 negativa plastů.

Řešení si zkontrolujeme ve čtvrtek při online hodině.

 

Čtvrtek 22. 4.

Online hodina

Téma: Polymerace, důležité plasty

1/ Prezentace = zápis do sešitu: Důležité plasty (1.88 MB)

2/ Pracovní sešit str. 32 cv. 1, 2, 3, 2

 

 

Úterý 20. 4.

Řešení 6. DC6. DC CH9 řešení (624.36 kB)

Opravte si případné chyby!!!

Téma: Plasty - úvod

1/ Motivační video: 

2/ Učebnice str. 56 - přečíst

3/ Prezentace = zápis do sešitu - 2. a 3. slidPlasty - úvod (1.21 MB)

 

 

Čtvrtek 15. 4.

Online hodina

Téma: Opakování  - deriváty karboxylových kyselin

1/ Kontrola PS str. 20 cv. 8,9

2/ Přehled derivátů uhlovodíků

 

Úterý 13. 4. 

Téma: Opakování  - deriváty karboxylových kyselin

1/ Pracovní sešit str. 20 cv. 8,9 - kontrola ve čtvrtek při online hodině

2/ Pracovní sešit str. 23 cv. 1. - 13.

3/ 6. DC - Pracovní sešit str. 23 cv. 1. - 13., ke kontrole poslat do pátku 16. 4. do 18:00 hod.

 

Čtvrtek 8. 4.

Online hodina

Téma: Esterifikace

1/ Kontrola pracovního listu

2/ Opakování - neutralizace karboxylových kyselin

3/ Esterifikace, estery - prezentace: Estery karboxylových kyselin (88.5 kB)

 

Úterý 6. 4. 

Téma: Procvičování názvosloví derivátů uhlovodíků

1/ Pracovní list - vytiskněte nebo vypracujte do sešitu

Roztřiď a pojmenuj (185.44 kB)

Vzorce sloučenin roztřiďte do příslušných skupin derivátů a sloučeniny pojmenujte. Řešení si zkontrolujeme ve čtvrtek při online hodině.

 

Úterý 30. 3. 

Téma: Vyšší (mastné) karboxylové kyseliny

1/ Učebnice str. 52 - přečíst

2/ Prezentace = zápis do sešitu

Vyšší karboxylové kyseliny (101.5 kB)

3/ Pracovní sešit str. 20 cv. 7 - nápověda: bilkoviny, zásadou, mýdlem

5. DC - vypracované cvičení PS 20/7 pošlete ke kontrole do čtvrtka 1. 4. do 18:00 hod.

 

Čtvrtek 25. 3.

Online hodina

Téma: Reakce karboxylových kyselin - neutralizace

 

 

Úterý 23. 3.

Téma: Důležité karboxylové kyseliny

1/ Učebnice str. 51, 52 - přečíst

2/ Prezentace - do sešitu si zapište: kyselina mravenčí, kyselina octová, kyselina benzoová.

Informace o dalších kyselinách si pozorně přečtěte.

Důležité karboxylové kyseliny (827 kB)

3/ Pracovní sešit str. 19 cv. 5 - kontrola ve čtvrtek při online hodině

 

Čtvrtek 18. 3.

Online hodina

Téma: Karboxylové kyseliny

Karboxylové kyseliny 1 (734 kB)

 

Úterý 16. 3.

Téma: Aldehydy a ketony

1/ Učebnice str. 50,51

2/ Prezentace = zápis do sešitu: Důležité aldehydy a ketony (217.5 kB)

3/ Pracovní sešit str. 21 cv. 11 - kontrola ve čtvrtek při online hodině

 

Čtvrtek 11. 3.

Online hodina

Téma: Karbonylové sloučeniny - aldehydy, ketony

1/ Učebnice str. 50,51

2/ Prezentace = zápis do sešitu: Karbonylové sloučeniny (244 kB)

 

Úterý 9. 3.

Téma: Opakování halegenderivátů a alkoholů

1/ Pracovní sešit str. 22 cv. 13 - kontrla ve čtvrtek při online hodině.

2/ Test - Test - halogenderiváty, alkoholy (37.5 kB)- test si vytiskněte, nebo vypracujte do sešitu

3/ 4. DC - Vypracovaný test pošlete ke kontrole do čtvrtka 11. 3. do 8:00 hod.

 

Čtvrtek 4. 3.

Online hodina

Téma: Fenoly

1/ Prezentace - Fenoly (305.5 kB)

2/ Procvičování názvosloví

 

 

Úterý 2. 3.

Téma: Alkoholy ( glycerol, ethylenglykol)

1/ Učebnice str. 49 - přečíst

2/ Prezentace = zápis do sešitu

Alkoholy 2 (228.5 kB)

3/ Napiš do sešitu vzorce sloučenin: 

butan

methanol

dichlorethan

hexan

ethyn

glycerol

tetrafluorethen

ethylalkohol

3. DC - Vzorce těchto sloučenin pošlete ke kontrole do čtvrtka 4. 3. do 8:00hod

 

 

 

 

Čtvrtek 25. 2.

Online hodina

Téma: Kyslíkaté deriváty - Alkoholy

1/ Opakování halogenderivátů - kontrola DC, názvosloví

2/ Prezentace = zápis do sešitu

Alkoholy 1 (506.5 kB)

 

Úterý 23. 2. 

Téma: Vlastnosti a využití halogenderivátů

1/ Učebnice str. 46, 47 - přečíst

2/ Prezentace = zápis do sešitu: Halogenderiváty - vlastnosti, využití (2.97 MB)

3/ Video - výklad

4/ Pracovní sešit str. 19 cv.6 - kontrola ve čvrtek při online hodině

 

Čtvrtek 18. 2.

Online hodina

Téma: Deriváty uhlovodíků - úvod: Deriváty uhlovodíků - úvod (537.5 kB)

            1.Halogenderiváty - názvosloví: Halogenderiváty - názvosloví (3.04 MB)

2. DC: Řešení testu - Uhlovodíky:Test Uhlovodíky - řešení (434.63 kB)

Neodevzdali v řádném termínu - Dominik, Gabriel, Pavel, Ríša, Tonda, Daniela a Šimon - za pět

Úterý 16. 2. 

Téma: Uhlovodíky - opakování, test

Test si vytiskněte nebo vypracojte do sešitu. 

Otázky 1. - 9. - vybíráte vždy jednu správnou odpověď, otázky 9. - 12. musíte vypracovat.

KP Uhlovodíky (358.79 kB)

2. DC - Test odešlete ke kontrole do středy do 8:00 hod.

 

Čtvrtek 11. 2.

Online hodina

Téma: Uhlovodíky - souhrn, opakování

 

Úterý 9. 2.

Téma: Benzín

1/ Učebnice str. 41, 42 - přečíst

2/ Zápis do sešitu: Benzín

Benzín se získává přímou destilací ropy nebo pomocí krakování.

Krakování je tepelný rozklad uhlovodíků s delším uhlíkovým řetězcem na kratší (učebnice str. 41, obr. 78).

Kvalitu benzínu určuje oktanové číslo. Oktanové číslo vyjadřuje odolnost paliva proti samozápalu, což se následně projevuje jako tzv. klepáním motoru.

Klepání motoru způsobuje n - heptan, naopak toto riziko snižuje iso - oktan (2, 2, 4-trimethylpentan)  - učebnice str. 42, obr.80.

Např. natural 95 obsahuje 95% iso - oktanu a 5% heptanu.

3/ Pracovní sešit str.16 cv. 27 - zkontroluji ve čtvrtek

 

Čtvrtek 28. 1. 

Téma: Areny - aromatické uhlovodíky

1/ Video - výklad

2/ Prezentace = zápis do sešitu

Areny (303 kB)

3/ Pracovní sešit str. 14 cv. 22 - zkontroluji při online hodině

 

Úterý 26. 1.

Téma: Alkyny

1/ Učebnice str 39 - přečíst

2/ Prezentace = zápis do sešitu 

Alkyny (349 kB)

3/ Video - příprava acetylenu

4/ Nové pololetí - 1. DC - pacovní sešit str. 17 cv.31 - ke kontrole zaslat do čtvrtka 28. 1, do 8:00 hod.

 

Čtvrtek 21.1.

Online hodina

Připravte si učebnici, sešit, pracovní sešit a psací potřeby

Téma: Alkeny

1/ Homologická ředa alkenů

2/ Alkadieny

3/ Procvičování vzorců - PS

 

Úterý 19. 1.

Táma: Alkeny

1/ opakování - alkany - pracovní sešit str.10 cv. 4, 5 a 6

2/ Učebnice str. 38 - Alkeny - přečíst

3/ Prezentace = zápis do sešitu Alkeny (317 kB)

4/ 7. DC -  pracovní sešit str.10 cv. 4, 5 a 6,

ke kontrle zaslat do čtvrtka 21. 1. do 8:00 hod

 

Čtvrtek 14. 1.

Online hodina

Připravte si učebnici, sešit, pracovní sešit a psací potřeby

Téme: Alkany, cykloalkany

1/ prezentace

Alkany vzorce (1.32 MB)

2/ Cykloalkany - učebnice str.37

 

 

Úterý 12. 1. 

Téma: Uhlovodíky - 1. Akany

Uhlovodíky = sloučeniny uhlíku a vodíku

První skupinou těchto sloučenin jsou tzv. Alkan

1/ Učebnice str. 36, 37 - přečíst

2/ Prezentace = zápis do sešitu

Uhlovodíky, Alkany - zápis (2.69 MB)

3 /6. DC -  Pracovní sešit str.12 cv. 11

Nápověda: č. 4 - NE, č. 5 - NE

Ke kontrole odeslat do čtvrtka 14. 1. do 8:00 hod

Čtvrtek 7.1.

Online hodina

Připravte si učebnici, sešit, pracovní sešit a psací potřeby

Téma: Organická chemie - úvod

Učebnice str.34, 35

 

Úterý 5. 1.

Vítán Vás v novém roce, bohužel opět pouze prostřednictvím počítače.

Téma: Opakování - Zdroje energie

1/ Pracovní sešit str. 42 cv. 22, 23, 24 a 25

                             str. 43 cv. 26

                             str. 44 cv. 32 a 33

PS zkontrolujeme při online hodině.

2/ 5. DC - poslat ke kontrole do čtvrtka 7. 1. do 8:00 hod

Test - paliva

 

Od pondělí 30. 11. prezenční výuka

 

 Čtvrtek 26. 11. 

Téma: Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie

1/ Učebnice str. 30, 31 - přečíst

2/ Zápis do sešitu

Zdroje energie -získáváme teplo, světlo, prům. výroba, dopravní prostředky

1.  přírodní: a/ vyčerpatelné = neobnovitelné - uhlí, ropa, zemní plyn, uran

                   b/ nevyčerpatelné = obnovitelné - vodní toky, sluneční záření, vítr, rostlinné                         a živočišné produkty, geotermální zdroje   

2. umělé - koks, benzín, brikety, svítiplyn, petrolej

Hlavní zdroj energie - redox reakce - spalování vhodných látek (paliv)

Hoření - exotermická reakce = teplo se uvolňýuje.

Kvalitu paliv hodnotíme podle výhřevnosti paliv = h - teplo uvolněné při dokonalé spálení 1 kg paliva.

 

                                           

 

Úterý 24. 11.

Než se pustíme do nového učiva podívejte se na video o ,,Galvanických článcích"

(Opakování minulé hodiny)

Téma: Koroze

1/ Učebnice str. 18 - přečíst

2/ Prezentace - zápis do sešitu

Koroze - zápis

3/ 4. DC -  Pracovní sešit str.5 cv. 11, str.6 cv. 14, 16. Poslat ke kontrle do čtvtka 26. 11. do 8:00 hodin.

Příští hodina ve čtvrtek 26. 11. nebude online. Učivo najdete zde.

Čtvrtek 19. 11.

Online hodina

Téme: Galvanické články

1/ Učebnice str. 16,17 - přečíst

2/ Prezentace - slid 4, 7 a 8 = zápis do sešitu

Galvanické články - prezentace

3/ Pracovní sešit str.5 cv. 12

                             str. 6 cv. 13

                             str. 8 cv. 1, 3, 4 a 5

 

 

Čtvrtek 12. 11.

Online hodina

Téma: Elektrolýza - procvičování

1/ Elektrolýza ZnCl2

2/ Pracovní sešit str. 5 cv. 10, str.7 cv. 17, 18, 19

 

Úterý 10. 11.

Téma: Elektrolýza

1/ Výkladové video - pozorně poslouchejte

2/ Učebnice str. 14, 15 - přečíst

3/ Prezentace = zápis do sešitu ( slidy 1 - 8)

Elektrolýza - prezentace

Na konci prezentace najdete několik otázek i se správnými odpověďmi.

Ve čtvrtek nás čeká online hodina, na kterou si připravte sešit, pracovní sešit, učebnici a psací pořeby.

 

 

Čtrtek 5. 11.

3. DC neodevzdali:Adam, Pavel, Tonda, Ríša a Šimon

Téma: Výroba oceli

1/ Učebnice str. 13 - přečíst

2/ Prezentace - pozorně projít  Výroba oceli

3/ Zápis do sešitu

Výroba oceli

Ocel se vyrábí ze surového železa tzv. zkujňováním

Zkujňování = snižování obsahu uhlíku a dalších přimíšených prvků (P, Si)

Ocel je měkčí a kujná

Oceli se dále upravují přísadou některých prvků (Cr, Ni, V, Mn. Ti)

4/ pracovní sešit str. 38 cv. 10     Neposílat

 

 

Úterý 3. 11.

2. DC neodevzdali Adam a Daniela - takže za pět

Zde najdete vyřešená cvičení z minulé hodiny - opravte si případné chyby

PS str. 3 cv. 4, 5

Téma: Získávání kovů, výroba železa

1/ Učebnice str.11, 12 - přečíst

2/ Prezentace - pozorně projít  Výroba kovů, výroba železa

3/ Zápis do sešitu Získávání kovů, výroba železa nepište poslední stránku

4/ 3. DC - PS str, 38 cv. 8, 9 - poslat ke kontrle do 5. 11. do 8:00 hodin

Čtvrtek 22. 10. 

1. DC neodevzdali Adam, Pavel a Ríša, takže mají bohužel pětku.

Téma: Redoxní vlastnosti kovů

1/ Učebnice str. 10 - pročíst

2/ Motivační video - praktické ukázky reaktivity kovů

3/ Zde najdeta prezentaci na dané téma  = zápis do sešitu + procvičení

Redoxní vlastnosti kovů

4/ Pracovní sešit str. 3 cv. 4 - pracuj s učebnicí na str. 10

                                       cv. 5 - alespoň rozhodněte, zda reakce proběhne, produkty                                                           doplníme společně.

Ke kontrole nic neposílejte!!!

Úterý 20. 10.

Většinu z vás musím pochválit za včasné odevzdání DC. Bohužel jsem ale už musela čtyřem dát nedostatečnou, protože jste úkol vůbec neposlali..

Dnes si procvičíte redoxní reakce na několika příkladech.

Téma: Redox reakce

1/ V této prezentaci méte vysvětleny dvě raekce a další čtyři na procvičení.

    Vzorové příklady i příklady na procvičení si napište do sešitu.

Redox reakce - procvičování

2/ 2. DC - pracovní sešit str. 2 cv.3

zaslat ke kontrole do 22. 10.  do 8:00 hod (pokud DC nezašlete včas, budete hodnoceni známkou NEDOSTATEČNÁ)

 

Čtvrtek 15. 10. 

Téma: Redox reakce

1/ Pročíst - učebnice str. 8 a 9 - Kdy probíhá redukce a oxidace

2/ Zapsat do sešitu: Oxidační činidlo - najdete na str. 9

                                   Redukční činidlo - najdete na str. 9

3/ 1. DC - Pracovní sešit str. 2 cv. 1, 2 a str. 4 cv. 9 

zaslat ke kontrole do 19. 10.  do 8:00 hod (pokud DC nezašlete včas, budete hodnoceni známkou NEDOSTATEČNÁ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Středa 24. 6.

Milí deváťáci, dnes se ozývám naposledy. Poslední měsíce jsme měli náročnější, ale myslím, že jsme vše zvládli v pohodě. Přeji vám, ať se vám všem při dalším studiu daří a na chemii vzpomínejte v dobrém. KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!

1/ Řešení úloh z minulé hodiny

Řešení PS 48/1 - 12

2/ Na závěr našich společných hodin posílám křížovku

Křížovka

 

Pátek 19. 6.

Shrneme a zopakujeme si poslední dvě kapitoly - Přírodní látky + Chemie slouží i ohrožuje.

Pracovní sešit str. 48 cv.1  až  cv. 12

Příští týden vám pošlu pro kontrolu správné řešení.

 

Pátek 12. 6. + středa 17. 6.

Dnes nás čeká poslední téma letošního školního roku: Životní prostředí a chemie

1/ Učebnice str. 80 - 82 - přečíst

2/ PS str. 47 cv. 18, 19

3/  Promysllete si, jak byste odpověděli na otázku: Čím nám chemie slouží a čím nás ohrožuje?

 

Středa 10. 6.

Téma dnešní hodiny: Zdravá výživa

1/ Učebnice str. 78 - 79

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci na dané téma - pozorně si ji projděte.

Zdravá výživa - prezentace

3/ Zápis do sešitu si udělá každý sám z prezentace

4/ Zde najdete video k tomuto tématu

 

Pátek 5. 6.

Téma nešní hodiny: Legální drogy

1/ učebnice str. 76 - 77

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci na dané téma - pozorně si ji projděte.

Legální drogy - prezentace

3/ Zápis do sešitu - opsat nebo nalepit

Legální drogy - zápis

4/ Pracovní sešit str. 46 cv. 16

Ke kontrle odeslat do 12. 6. 

 

Středa 3. 6.

Téma dnešní hodiny: Látky zachraňující úrodu - Pesticidy

1/ Učebnice str. 75

2/ Zápis do sešitu - opsat nebo nalepit

Pesticidy - zápis

3/ Pracovní sešit str. 44 cv. 12 (Neposílat)

 

Pátek 29. 5.

Dnešní táma: Látky zachraňující život - léčiva

1/ Učebnice str. 74 - pročíst

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci na dané téma - pozorně si ji projděte.

Léčiva - prezentace

3/ Zápis do sešitu - opsat nebo nalepit

Léčiva - zápis

4/ Pracovní sešit str. 43 cv. 9, 10 (doplňte slova - dávkování, synteticky, závislost, přírodních, penicilinu).

 

Středa 27. 5.

Téma dnešní hodiny: Chemizace, chemická výroba.

1/ Učebnice str. 72, 73 - pročíst

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Chemizace, chem. výroba

- zapište si sledy č. 2 a 10, ostatní si pročtěte

3/ Pracovní sešit str. 41 cv. 1 - do okének doplň tato slova: tuk, křemen, železo, kaolín, vápenec, kuchyňská sůl, chmel, kyselina dusičná. Vyřeš přesmyčky ve cv. 2.

 

Pátek 22.5.

Dnes nás čeká poslední část přírodních látek: Vitamíny

1/ Učebnice str.68 (dole) - 69

    str. 95 tab. 4 - pročíst

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Vitamíny - prezentace

- zapište si sledy č. 1, 2, 3 a 10, ostatní si pročtěte

3/ S pomocí tab. 4 na str. 95 doplňte v pracovním sešitě na str. 39 cv. 20 a 21

Ke kontrole nic nemusíte posílat.

Středa 20. 5.

Moji milí deváťáci dnes se vrhnem na Hormony

1/ Učebnice str. 69 - jeden odstavec označený modrým pruhem

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Hormony

- zapište si co je zvýrazněno červeně a modře

 

Pátek 15. 5.

A máme tu další z přírodních látek .Dnes se budeme věnovat tématu:

Enzymy - (biokatalyzátory)

1/ Učebnice str. 68 - pročíst

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Enzymy

- zapište si co je zvýrazněno červeně a modře

3/ Pracovní sešit str. 40 cv. 22

Do textu doplň tato slova: trávení, potravinářského, Enzymy, biochemických, enzym, látkovém metabolismu.

Ke kontrole nic nemusíte posílat.

Středa 13. 5.

Před týdnem jsme dokončili bílkoviny, a proto si učivo zopakujeme.

Pracovní sešit str. 38 cv. 17 a 18. 

Vypracovaná cvičení mi zašlete ke kontrole do neděle 17. 5..

 

Středa 6. 5.

Dnešní téma je : Bílkoviny = Protriny

1/ Učebnice str. 66, 67 - pročíst

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Bílkoviny

3/ Zde najdete video, ve kterém je toto učivo přehledně shrnuto

 

 

Středa 29. 4.

Máme za sebou další skupinu přírodních látek - TUKY, a proto si je zopakujeme pomocí cvičení v pracovním sešitě.

Pracovní sešit str. 36 a 37 cv. 8, 9, 10, 11, 12 a 13. Vypracovaná cvičení mi zašlete ke kontrole do úterka 5. 5. do 20:00 hodin.

 

Pátek 24. 4.

V dnešní hodině dokončíme téma - TUky = lipidy. Zaměříme se hlavně na průmyslové využití tuků - Výroba mýdla

1/ V učebnici si prostudujte dole str. 64 a str. 65

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu 

Tuky 2 - zápis

Najdete tu i krátké opakování včetně správného řešení.

3/ Abychom se nebavili pouze teoreticky, posílám vám návod jak si můžete vyrobit mýdlo doma. Upzorňuji, že louh (hydroxid sodný) je silná žíravina a je nutné používat ochranné pomůcky - brýle, rukavice, Já bych se do toho raději nepouštěla.

 

Středa 22. 4.

Dnes nás čeká další skupina přírodních látek Tuky = lipidy

1/ V učebnici si prostudujte str. 64

2/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

    Nemusite psát rovnici z druhého slidu pomocí vzorců, ale slovně ano

Tuky 1 - zápis

3/ Zde najdete zajímavé video o tucích, které využijete i v tématu "Zdravá výživa"

Ke kontrole nic neposílejte.

Pátek 17. 4.

Než se vrhneme na další skupinu přírodních látek, pokusíte se vytvořit pojmovou mapu (strom) sacharidú.

Pod tímto okazem najdete tabulku s pojmy, které postupně roztřídíte. Postupujte podle pokynů, které jsou v horní části tabulky. Nebudete ovšem pracovat ve skupinách, ale samostatně.

Sacharidy

Pokud máte tiskárnu, nemusíte pojmy opisovat, stačí vytisknout, rozstříhat a nalepit.

Návod:

                                                     Sacharidy

Jednoduché                                Disacharidy                                   Polysacharidy

Glukóza                                      sacharóza                                     škrob

Dále už pokračejte samostatně.

Na vypracování máte celý týden, Ofocené pojmové mapy mi pošlete do soboty 25. 4. Ať se polepší Terka a Adriana.

 

Sředa 15. 4.

Dnes bychom měli zakončit sacharidy. Už víte, že je dělíme na:

1/ jednoduché sacharidy (monosacharidy) - sem patří např. glukóza a fruktóza

2/ disacharidy - např, sacharóza

3/ polysacharidy - škrob, glykogen a celulóza

Víte, kde jednotlivé sacharidy najdete, jaké mají vlastnosti a jaký mají pro nás význam.

Nyní si ukážeme, jak můžeme dokázat přítomnost některých  sacharidů.

1/ Důkaz jednoduchých cukrů - glukóza, fruktóza = FEHLINGOVA ZKOUŠKA

2/ Důkaz škrobu - pomocí Lugolova roztoku (roztok jódu)

Zápis do sešitu:

Dúkaz glukózy pomocí Fehlingova roztoku - po zahřátí oranžové zbarvení

Důkaz škrobu pomocí roztoku jódu - modré až černé zbarvení

Pokud máte doma v lékárničce JODISOL, slouží k dezinfekci ran, můžete si vyzkoušet zjistit zda je škrob např. v banánu, v bramborách, rýži, rohliku a dalších potravinách.

Středa 8. 4.

V dnešní hodině budeme pokračovat v čivu z minulého týdne. Zaměříme se na první skupinu přírodních látek - na Sacharidy neboli cukry.

1/ V učebnici si pročtětě str. 62 a 63

2/ Zde najdete video, kde je rozdělení sacharidů velmi přehledně zpracováno - pozorně poslouchejte.

3/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Sacharidy - prezentace

4/ V pracovním sešitě vypracujete na str. 34 cv, 3 a na str. 35 cv. 4, 5. Vyřešená cvičení mi zašlete ke kontrole do 14. 4. do 18:00 hodin. VŠICHNI !!!

KRÁSNÉ VELIKONOCE

 

Pátek 3. 4.

Dnes se vrhneme na nová učivo: Přírodní látky

Budeme se postupně zabývat látkami jako jsou - cukry, tuky, bílkoviny, enzymy a hormony. V dnešní hodině se dozvíte základní informace o CUKRECH = SACHARIDECH .

Seznámíte se s nejdůležitější reakcí, která probíhá v přírodě - FOTOSYNTÉZOU

1/ Pod tímto odkazem najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu

Sacharidy - Fotosyntéza - prezentace

2/ Do sešitu si překreslete obrázek z učebnice str.62, obr.125 - fotosyntéza

3/ Pro větší názornost si prohlédněte další video s Pavlem Liškou. Předpokládám, že všem pojmům neporozumíte, ale to nevadí. I tak je toto zpracování Fotosyntézy názorné a zajímavé.

Ke kontrole nic posílat nemusíte, věřím, že si zápis uděláte pečlivě.

Přeji vám krásný víkend.

 

Středa 1. 4.

Dnešní hodinu věnujte dokončení kapitoly Plasty a syntetická vlákna.

V pracovním sešitě si doplňte cvičení na str. 30/ cv.14,15,16, na str. 31/cv.18 a

na str.32/ cv. 20, 21. 

Při práci můžete použít sešit, učebnici nebo internet. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište mi.

Ke kontrole nic posílat nemusíte.

Pátek 27. 3.

Plasty a syntetická vlákna jsou pojmy, které úzce souvisí se jménemOtto Wichterle.Vaším úkolem pro dnešní hodinu bude vytvořit ve Wordu nebo PowerPointu krétkou prezentaci o tomto významném českém vědci. Kdo jste pozorně sledoval video z minulé hodiny, máte úkol velmi usnadněný. Můžete samozřejmně využít internet nebo odbornou literaturu.

Dále si v pracovnám sešitě na str. 31 udělejte cv. 17. Informace o pojmu, který bude řešením tohoto cvičení vyhledejte také na internetu.

Vytvořenou prezentaci a ofocené cvičení z PS mi zašlete na moji e-.mailovou adresu do úterka 31. 3. do 22:00 hodin.

Přeji Vám hezký víkend.

 

Středa 25. 3.

Vím, že nyní před přijímačkama na SŠ, není chemie Vaší prioritou. Právě proto mě těší, že většina z Vás posílá úkoly včas a věřím, že si uděláte alespoň krátký zápis do sešitu.

Dnes navážeme na minulou hodinu tématem: Syntetická vlákna

1/ Pozorně si pročtěte učivo v učebnici na str. 57, 58

2/ Pod tímto odkaze najdete prezentaci, ze které si udělejte zápis do sešitu.Měli byste porozumnět zkratkám PES a PAD, znát jejich výhody a nevýhody.

Slidy o nanovláknech si přečtěte, ale poznámky si z nich vypisovat nemusíte.

Syntetická vlákna

3/ Pro ještě lepší pochopení učiva, ale i pro pobavení, se podívejte na toto video.

Tentokrá mi nemusíte posílat nic ke kontrole, napište si zápis do sešitu a pobavte se u videa s Pavlem Liškou.

Pátek 20. 3.

Děkuji všem co mi již poslali domácí cvičení, ostatní na to mají již je pár hodin. Nezapomínejte, že nejsou prázdniny. Probíhá výuka, i když trochu jinak. 

Dnes se budeme věnovat novému učivu.

Hlavní nadpis do sešitu: LÁTKY STVOŘENÉ ČLOVĚKEM

Podnadpis:                    Plasty

1/ Důkladně prostudovat toto učivo v učebnici strana 55-56

2/ Pod okazem najdete prezentaci ze které si uděláte zápis do sešitu.Měli byste zvládnout objasnit tyto pojmy: makromolekula, polymerace, polymér, vlastnosti a využití těchto plastů-PE, PP, PVC, PS. Je důležité si uvědomit, že polymerace může probíhat pouze u látek , které mají ve své molekule násobnou vazbu.Násobná vazba zaniká a vytváří se makromolekulární látka, Str. 55 obr. 116 - polymerace ethylénu

Plasty

3 /Procvičení učiva -  PS str. 29 cv. 12, str. 30 cv.13 - u tohoto cvičení si vem na pomoc internet.

4/ Domácí cvičení - napiš alespoň 3 výhody a 3 nevýhody užívání plastů, odpovědi mi zašlete do úterka 24:00 hodin na e-mail tatana.vrankova@zslucany.cz.

 

Středa 18. 3.

Po delší odmlce Vás opět vítám na hodině chemie. Než se pustíme do nového učiva, zopakujeme si již probrané deriváty uhlovodíků. Až se vrátíme do školy, bude nás určitě čekat testík na toto téma. Na pomoc si můžete vzít učebnici, sešit nebo pracvní sešit.

Pod tímto odkazem najdete test k procvičení. Odpovědi ke kontrole mi zašlete na školní

e-mail: tatana.vrankova@zslucany.cz do pátku 24:00 hodin.

Deriváty uhlovodíků - test

Dále posílám k procvičení kontrolní práci na toto téma. KP deriváty uhlovodíků.

KP si pečlivě projděte, Řešení mi posílat nemusíte, ale snažte se vyřešit všechny otázky, co nebudete vědět, dohledejte v učebnici, v sešitě nebo na internetu.