Obsah

 

Čtvrtek 6. 5.

ONLINE HODINA

opakování

 

Pondělí 19. 4. - Pondělí 3. 5.

Až do konání přijímacích zkoušek se budeme věnovat matematice. Ti, kdo přijímačky nekonají, budou solidární.

Čtvrtek 15. 4.

Dnes se seznámíme s posledními planetami sluneční soustavy.

 

Pondělí 12. 4.

Dnes přidám do sbírky další video 

Čtvrtek 8. 4.

PLYNNÉ PLANETY

Začneme si povídat o dalších planetách sluneční soustavy. Tentokrát se zaměříme na planety plynné.

První plynnou planetou sluneční soustavy je Jupiter.

Prohlédněte si následující video.

Práce, za kterou si vysloužíte další známku, bude následovat až projdeme všechny planety.

Pondělí 29. 3.

KAMENNÉ PLANETY

Dočtěte si článek o kamenných planetách a do svých výpisků si doplňte informace o Marsu.

Pokud Vás zaujalo video z minulé hodiny, podívejte se na další:

Čtvrtek 25. 3.

Správné odpovědi na otázky:

96/1

  Do 1. ledna 2021 bylo objeveno 4 395 exoplanet. Nalézají se v 3 242 planetárních soustavách, z nichž 720 je vícenásobných

96/2 

a) Slunce je 100 krát větší než Země (102 krát)

b) hvězda obr je 1000 krát větší než Slunce (103 krát)

KAMENNÉ PLANETY

Mezi kamenné planety sluneční soustavy patří Merkur, Venuše, Země, Mars.

 • Pročtěte si v učebnici na straně 99 - 100 vše, co se týká Merkuru a Venuše.
 • Do sešitu si zapište nejdůležitější informace (i umění výpisků je pro Vaše další studium důležité)
 • Podívejte se na následující zajímavé video (je delší, ale myslím si, že Vás zaujme)

Pondělí 22. 3.

DO NEDĚLE JSTE MĚLI POSLAT ODPOVĚDI NA DVĚ OTÁZKY Z UČEBNICE. Ještě čekám na řešení od Adama, Denči,Tondy, Davida a Títi.

SLUNCE

 • Přečtěte si v učebnici článek na straně 96 - 98
 • Zapište si shrnutí ze strany 98

 

Čtvrtek 18. 3.

ČÍM SE ZABÝVÁ ASTRONOMIE

 • Přečtěte si článek v učebnici na stranách 94 - 96
 • Do sešitu si zapište shrnutí ze strany 96
 • Do sešitu odpověz na otázky ze strany 96
 • Odpovědi na tyto dvě otázky pošlete do nedělního večera

 

 

Pondělí 15. 3.

V centru sluneční soustavy najdeme Slunce.

Prohlédněte si následující dvě videa.

Čtvrtek 11. 3.

Náš domov je sluneční soustava. Seznam te se:

Pondělí 8. 3.

Budeme pokračovat. Na dnešní hodinu mám připravené video, kde je přiměřeným způsobem vysvětlen vznik vesmíru.

Čtvrtek 4. 3.

Musím velmi pochválit všechny z Vás, kteří vypracovali a včas odevzdali prezentaci. Bohužel Pavel, Ríša a Tonda si raději nechají dát špatnou známku (nechcete si vše ještě rozmyslet?)

ASTRONOMIE - ÚVOD

Nyní se začneme věnovat vesmíru, planetám a dalším vesmírným tělesům.

Na začátku si prohlédněte následující video.

Pondělí 1. 3.

 • doplňte si prezentace (ti, co ještě neodevzdali)
 • odpovězte na otázky z minulé hodině
 • najděte informace o cestách na Mars

 

 

Čtvrtek 25. 2.

Projděte si následující prezentaci a odpovězte na otázky z posledního obrázku.

SPOJENÉ NÁDOBY (786 kB)

 

Pondělí 22. 2.

V následujícím videu uvidíte čtyři jednoduché pokusy. Většinu potřebných pomůcek najdete doma. Pozot na oheň a nůž. Pokuste se o podobné pokusy (pokud nemáte doma balonek, nechoďte zbytečně do obchodu).

Pochlubte se, jak se vám vedlo.

 

Čtvrtek 18. 2.

Pracujte na vytváření prezentace. Potřebný program máte VŠICHNI jako součást Office

 

Pondělí 11. 2.

Připomeňte si základní poznatky o kapalinách.

VYPRACUJTE PREZENTACI : (musí obsahovat následující )

 1. vlastnosti kapalin
 2. povrchové napětí
 3. anomálie vody
 4. hydrostatický tlak
 5. Archimedův zákon
 6. Pascalův zákon

TERMÍN ODESLÁNÍ - 1. 3. 2021

Projděte si následující videa, druhé obsahuje pokusy, které nejsou těžké a náročné. Pokud se o některý pokusíte, napište jak se Vám povedl. Pokus s mikrovlnou troubou a plechovkou z bezpečnostních důvodů NEPROVÁDĚJTE !!!!!!!!!

.

Čtvrtek 11. 2.

Po dohodě nahradíme páteční online hodinu fyziky online hodinou matematiky.

Po připomenutí zákona akce a reakce z minulé hodiny si zopakujte zákon setrvačnosti. Se setrvačností se setkáváte na téměř každém kroku a každý den.

SETRVAČNOST (886.5 kB)

Příští týden se budeme věnovat kapalinám.

 

Pondělí 8. 2.

Tak je pondělní poledne a odpovědi mám od sedmi z vás. Hlídejte si odevzdávání práce, zbytečně si hromadíte špatné známky.

Než se pustíme do astronomie, budeme si občas připomínat již dříve probrané učivo.

Dnes jsem zvolila třetí newtonův zákon - zákon akce a reakce.

Vše si připomeňte při shlédnutí následujícího videa:

 

Čtvrtek 28. 1.

Zamyslete se a odpovězte na následující čtyři otázky.

 1. Jakou souvislost má kreslený seriál Simpsonovi a jaderná elektrárna
 2. Kde se vyrobily turbíny pro jadernou elektrárnu Temelín
 3. Jaká bezpečnostní opatření pomáhají minimalizovat riziko jaderné havárie nebo dopadů havárie na život v okolí elektrárny
 4. Popiš, co se děje s palivem od jeho těžby po likvidaci vyhořelého paliva

 

ODPOVĚDI ZAŠLETE DO KONCE PRÁZDNIN

 

Pondělí 25. 1.

JADERNÁ ELEKTRÁRNA

V minulých hodinách jsme se seznámili s radioaktivitou, nebezpečím, ochranou a použitím.

Dnes si prohlédněte následující video a přečtěte si článek JADERNÝ REAKTOR (86) a článek JADERNÁ ELEKTRÁRNA (88)

Do školního sešitu si zapište shrnutí z obou článků

Pátek 22. 1.

Online výuka 

JADERNÉ REAKCE

 

Čtvrtek 21. 1.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 18. 1.

OCHRANA PŘED ZÁŘENÍM

Do nedělního večera jste měli poslat odpovědi na dvě otázky z učebnice. Dosud nesplnilo úkol 11 z Vás. S tím opravdu nejsem spokojená.

Otevřete si učebnici na straně 80 a přečtěte si článek o ochraně před zářením. 

Zapište si do sešitu shrnutí ze strany 81 

Prohlédněte si následující video

Zapište  

Pátek 15. 1.

Online výuka 

VYUŽITÍ RADIOAKTIVITY

 

Čtvrtek 14. 1.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 11. 1.

Radioaktivita a její využití

Pro zopakování a upevnění znalostí o radioaktivitě si prohlédněte následující video. V jeho závěru najdete zmínku o využití radioaktivity. Podrobněji se využitím radioaktivity budeme zabývat v pátek při online hodině,

Pátek 8. 1.

Online výuka 

RADIOAKTIVITA

 

Čtvrtek 7. 1.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 4. 1.

JÁDRO ATOMU

Z předešlých hodin víme, že se atomové jádro skládá z protonů (kladný elektrický náboj) a neutronů (bez elektrického náboje).

Protony mají náboj stejné velikosti (opačného znaménka) jako elektrony v obalu, ale jsou asi 1 800krát těžší. 

PROTONOVÉ ČÍSLO udává počet protonů v jádru (a současně i počet elektronů v obalu).

NUKLEONOVÉ ČÍSLO udává počet neutronů + protonů v jádru

Látky , které mají stejné nukleonové a stejné protonové číslo se nazývají NUKLIDY

V zápisu prvku se protonové číslo píše jako spodní index, nukleonové číslo jako horní index.

Atomy téhož prvku se mohou lišit počtem neutronů v jádru:

11H     vodík

21H      deuterium = těžký vodík

31H      tritium = supertěžký vodík

Mají-li dva atomy stejné protonové číslo, ale různé nukleonové číslo, jsou to dva IZOTOPY téhož prvku.

Přečtěte si ještě v učebnici článek na stranách 71 - 73.

Do školního sešitu si opište shrnutí (str. 73)

 

 

Pondělí 30. 11. - Pátek 4. 12.

HURÁ UVIDÍME SE VE ŠKOLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Pátek 27. 11.

Online výuka 

 • vedení elektrického proudu v polovodičích
 • termistor, fotorezistor

 

Čtvrtek 26. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 23. 11.

FOTODIODA

Přečtěte si článek v učebnici na stranách 49 -  50

Zapište do školního sešitu Shrnutí

Odpovězte na otázky 1 a 2 na straně 50

Pro rozšíření si prohlédněte následující video:

 

Pátek 20. 11.

Online výuka 

 • opakování . příměsové polovodiče
 • PN přechod
 • dioda, usměrňovač

 

Na následujícím videu máte jednoduchý výklad o diodách (stačí shlédnout první 4 minuty)

 

Čtvrtek 19. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 16. 11.

V pátek jsme se seznámili s polovodiči typu P a N.

Dnes si sledováním následujícího videa vše zopakujte, navíc se dozvíte něco nového o přechodu PN a použití polovodičů.

Pročtěte si v učebnici článek na stranách 46 - 48 a do sešitu si zapište Shrnutí.

 

Pátek 13. 11.

Online hodina

 • první pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • zásady bezpečnosti
 • polovodíče - elektrony a díry

Slíbená prezentace

POLOVODIČE

 

Čtvrtek 12. 11.

Online hodina proběhne v pátek

 

Pondělí 9. 11.

BEZPEČNOST PRÁCE S ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI

POZORNĚ si pročtěte článek na stranách 38 až 40.

Pokud nevíš jak funguje elektromotor, není to taková tragedie, jako když nebudeš znát zásady bezpečného zacházení s elektrickým zařízením a zásady první pomoci.

Do školního sešitu si zapište co nesmíte dělat (strana 39) a zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem (strany 39 a 40)

 

Pátek 13. 11.

Online výuka 

- projdeme si zásady bezpečnosti a začneme se seznamovat s POLOVODIČI

 

Pondělí 2. 11. a Čtvrtek 5. 11.

Správné odpovědi na prázdninové otázky:

28/1

Počet závitů sekundární cívky je tolikrát menší, kolikrát menší napětí je na sekundární cívce.

Protože 230 : 6 = 38, musí být počet závitů 38krát menší     1200 : 38 = 31

Počet závitů sekundární cívky bude tedy 31 a bude tvořen ze silnějšího drátu.

28/2

Uvnitř páječky je transformátor. Jeho sekundární cívka má několik závitů a je k ní silnými vodivými tyčemi připojena pájecí smyčka z drátu.

 

ELEKTROMOTORY

Pročtěte si článek v učebnici na straně 31 - 33.

Do sešitu si přepište Shrnutí (první odstavec).

Pro lepší pochopení si prohlédněte následující video:

 

Pondělí 19. 10. a Čtvrtek 22. 10.

TRANSFORMÁTORY

Jde o zařízení, které umožňuje měnit velikost střídavého napětí.

S transformátorem se setkal každý z Vás, kdo máte doma autodráhu, nebo vláčky. Pro pohon autíček nebo vláčku potřebujete malé napětí. Pokud byste použili napětí ze zásuvky (230 V) motorek by se okamžitě spálil. Na zmenšení napětí se použije "trafo" neboli transformátor.

Přečtěte si v učebnici článek na stranách 25 - 28 a do sešitu si napište následující text:

TRANSFORMÁTOR SE SKLÁDÁ ZE DVOU CÍVEK NA SPOLEČNÉM JÁDRU.

Cívka, do které přivedeme napětí (U1), které chceme změnit se nazývá PRIMÁRNÍ (má N1 závitů), druhá cívka se nazývá  SEKUNDÁRNÍ (má N2 závitů) a z ní získáváme napětí změněné (U2).

Podíl napětí U2/U1 se nazývá TRANSFORMAČNÍ POMĚR a značí se k.

platí jednoduchý vztah:  U2/U1 = N2/N1 = k

k < 1 N2 < N1 U2 < U1 napětí se zmenší
k = 1 N2 = N1 U2 = U1 napětí se nemění
k > 1 N2 > N1 U2 > U1 napětí se zmenší

O potřebě zmenšit napětí jsme mluvili v úvodu.

Kdy je potřeba napětí zvětšit? Kezvětšení napětí dochází při přenosu elektrické energie (od elektrárny do domácnosti), kde platí: čím větší napětí, tím menší ztráty.

Nakreslete si obrázek ze strany 27 (dole).

Prohlédněte si video.

Práce je hodně, proto na to máte celý týden.

NA VOLNÝ TÝDEN MÁTE ZA ÚKOL VYPRACOVAT ÚKOLY ZE STRANY 28/1,2

 

Čtvrtek 15. 10.

Protože jsme nečekali tak brzké změny v docházce, nechám Vás dnes odpočívat. Soustřeďte se na hlavní předměty.

Abychom ale z fyziky úplně nevypadli, vyřešte dva pracovní listy ukryté pod následujícím odkazem.

15. 10.

Seberte síly, příští týden se pustíme s vervou do transformátorů.