Navigace

Obsah

Pokud by někdo z vás potřeboval nějakou konzultaci z němčiny, něco více probrat popř. individuálně znova vysvětlit, ozvěte se mi na mail. Je možné se domluvit na konzultaci ve škole nebo přes teams :-)

 

Freitag, den 7.Mai

dnes nebude online hodina - učím prezenčně ve škole

Deutsch mit Max 2.díl - strana 9 a 10

většina z vás učebnici má, kdo ne, tady je scan potřebných stránek:

uč.str. 9.pdf (364.9 kB)

Uč.str.10.pdf (365.17 kB)

texty ze str. 9 si přečtěte, cvičení ze str. 10 vypracujte, odpovědit si zapiště do pracovních sešitů a neposílejte, zkontrolujeme na pondělní hodině 10.5.

 

na pondělní hodinu 10.5. si nezapomeňte přinést učebnici a PS Deutsch mit Max 2.díl a pracovní sešit, který si vedete na hodině (budu je vybírat a kontrolovat, ohodnotím i vaše referáty)

Bis Montag!

 

Mittwoch, den 5.Mai

toll! heute beginnen wir mit Buch Deutsch mit Max 2 - dnes začínáme s učebnicí Deutsch mit Max 2

Arbeitsbuch Deutsch mit Max 2 : Seite 6/2,4  und 7/7,9

Pracovní sešit Deutsch mit Max 2.díl - všichni máte nový

vyfotit a poslat prosím na můj mail  do středy do 20h.

 

 

 

Montag, den 3.Mai

Viel Glück! - hodně štěstí všem, kdo jde dnes na přijímačky

procvičování zde:

slovíčka: https://www.umimenemecky.cz/slovicka-slovicka-veci-1?source=explicitExercise

poslech sloves: https://www.umimenemecky.cz/poslech-slovicek-zakladni-slovesa?source=explicitKC

Německo: https://www.youtube.com/watch?v=gWkRP2vaCcg

https://www.youtube.com/watch?v=2qG9iC2iPDM

viel Spaß!

 

 

Freitag, den 30.April

heute ist online Stunde:-)

 

 

Montag den 26.April - Mittwoch den 28.April

zpracování tématu " Deutschland und die deutschprachigen Länder "

                                 (Německo a německy mluvící země)

do sešitu si vypracujte referát na toto téma. Vytiskněte si tyto 2listy, vlepte do sešitu a doplňte informace k Německu a k dalším německy mluvícím zemím. Můžete se zaměřit na hlavní město, na město - oblast, kterou jste navštívili, na zajímavosti o zemi, základní údaje...atd. záleží na vás, co si vyberete. Dobrovolně navíc můžete zpracovat i prezentaci:-)

Deutschland 1.pdf (354.54 kB)

Deutschland2.pdf (300.47 kB)

 

úkoly neposílejte, vypracujte, budu je vybírat a následně hodnotit (na známky) na hodině (zároveň s vašimi sešity)

 

 

Freitag, den 23.April

heute haben wir online Stunde

Bis bald!

 

Mittwoch, den 21.April

Hallo liebe Schüler,

heute habe ich für auch dieses Blatt: - antworte auf diese Fragen:(odpovězte na otázky v příloze, neposílejte, zkontrolujeme v pátek)

odpovědi si zapište do sešitu! popř. do vytištěného listu a ten si vlepte také do sešitu

Fragen - Deutsch mit Max 1.díl.odt (11.55 kB)

Fragen - Deutsch mit Max 1.díl.doc (10 kB)

viel Spaß und bis bald!

 

 

Montag, den 19.April

Guten Morgen,

heute wiederholen wir das Verb möchten:

sloveso möchten.jpg (234.4 kB)

vypracujte všechna cvičení a pošlete vyfocené do pondělí 19.4. do 20h

 

 

Freitag, den 16.April

heute ist eure online Stunde:-)

připravte si středeční práci, kterou společně zkontrolujeme

Bis bald!

 

Mittwoch, den 14.April

heute habe ich für euch dieses Arbeitsblatt:

na nádraží a v hotelu.doc (133 kB)

na nádraží a v hotelu.odt (138.5 kB)

neposílejte, ale vypracujte do pátku. společně zkontrolujeme na online hodině v pátek

 

Montag, den 12.April

Guten Tag,

heute habe ich für euch ein neues Thema - Hotelzimmer reservieren

učebnice str.80 - přečtěte si rozhovor Zimmerreservierung a vypracujte k tomu cv.11, 12 a jako ve cv.13 se pokuste napsat krátky pozdrav - mail, sms z výletu do města (vyberte si jakékoliv v Německu)

učebnice str. 80.pdf (384.83 kB)

a pro jistotu, někomu chybí SZ z pracovního sešitu, tady je:

slovíčka k 8.lekci.pdf (347.98 kB)

pošlete na můj mail vypracovaná cvičení z uč. 80/11/12/13 - do pondělí 12.4. do 20h

 

 

Freitag, den 9.April

heute haben wir online Stunde.

připravte si vypracovaná cvičení z PS 1.díl 74/6,7

 

Mittwoch, den 7.April

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Übungen aus dem Arbeitsbuch:

pracovní sešit Deutsch mit Max 1.díl - 74/6,7

neposílejte, zkontrolujeme společně na páteční online hodině:-)

 

 

V pondělí 29.3. mezi 15 - 15.30 si můžete přijít ke škole pro učebnici Deutsch mit Max 2.díl, vytištěnou kopii na téma Ostern (velikonoce) und eine kleine Überraschung! Je to samozřejmě dobrovolné, kopii vložím na web. Kdo si učebnici nevyzvedne, i tak se bude moct distančně učit a učebnici dostane, až půjdete do školy:-)

 

 

 

Mittwoch, den 31.März

Guten Tag,

heute habe ich für euch dieses Arbeitsblatt zum Thema Ostern:

Ostern pracovni list.pdf (296.63 kB)

Ostern slovni zasoba.pdf (229.69 kB)

dobrovolný úkol - pro rychlíky nebo kdo si chce více procvičovat:-) můžete poslat na zkontrolování

test 4.jpg (64.84 kB)

 

vytiskněte si (popřípadě opište) a nalepte do sešitu. Vypracujte, zkontrolujeme společně!

 

Montag, den 29.März

Guten Tag,

heute warten auf euch diese Übungen:

Arbeitsbuch 71/11 (v pravém sloupci jsou odpovědi, které máš přiřadit k levému sloupci)a cvičení 73/1,3

poslech k 73/1

28-28 _ AudioTrack 28.mp3 (1.15 MB)

vše ofoť a pošli do pondělí 29.3. do 20h

 

 

Freitag, den 26.März

heute haben wir online Stunde

 

Mittwoch, den 24.März

Guten Tag,

eure Arbeit für heute:

pracovní list - přečtěte si cvičení 8. a 10. , ve cvičení 9 doplňte správné tvary slovesa fahren (pozor na změny časování)

cvičení neposílejte, zkontrolujeme a projdeme spolu na online hodině

8.lekce uč.str.79.jpg (802.74 kB)

 

 

Montag, den 22.3.

Schönen guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Übungen:

1.ze cvičení 78/5 si vyber 5 vět a napiš celou větou, kam by si chtěl cestovat

DT MAX 1.díl str.78.jpg (2.92 MB)

2.cvičení 78/6 - poslechni si a doplň, kam kdo chce cestovat, podle poslechu doplň, co ve větách ve cvičení chybí

59-59 _ AudioTrack 59.mp3 (729.11 kB)

obě cvičení vypracuj do školního sešitu, řádně označ i věty ve cvičení a,b,c atd, ať se v tom lze vyznat:-) vyfot a pošli do 22.3. do 20h

 

 

Freitag, den 19.3.

heute haben wir online Stunde

připravte si PS - projdeme společně i cvičení 69/3,4 a středeční úkol (poslech)

Bis bald!

 

 

Mttwoch, den 17.3.

heute habe ich für euch einen Hörtext.

im Buch Seite 77/3 - poslech

77/4 - tvořit věty

zde najdete str. 77 v učebnici a poslech

DT MAX 1.díl str.77.jpg (2.87 MB)

poslech k uč.str.77/3 (588.4 kB)

vypracované úkoly neposílejte, zkontrolujeme společně na online hodině

 

 

Montag, den 15.3.

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Übungen:

Arbeitsbuch Seite 69/3,4 a slovíčka z PS str. 75 (první tři sloupce)

cvičení vypracujete, vyfoťte a pošlete ke kontrole

 

 

Freitag, den 12.März

fantastisch - cool - heute haben wir online Stunde:-) also bis bald!

nezapomeňte si připravit vypracovaná cvičení ze středy!

 

 

Mittwoch, den 10.März

Guten Tag,

heute wiederholen wir das Verb möchten und lernen auch etwas Neues:

1.sloveso möchten.doc (12 kB)

2.zeměpisné názvy.doc (11.5 kB)

zeměpisné názvy.odt (16.55 kB)

Oba soubory si dle možností vytiskněte nebo přepište do sešitu a pečlivě prostudujte. Všechna cvičení vypracujte.

Neposílejte, budeme společně kontrolovat na páteční online hodině.

 

Montag, den 8.März

Guten Morgen,

eure Übungen für heute:

1.časování sloves se změnou hlásky a tvoření vět (62.59 kB)

2.tajenka adjektiva 3.lekce.doc (15 kB)

tajenka adjektiva 3.lekce.odt (11.89 kB)

 

pošlete mi do pondělí do 20.h vypracovaný pracovní list (doplň časování sloves a vytvoř věty podle vzoru) a tajenku, která ti vyšla (tajenku si přelož a napiš mi i protikladné slovo v němčině)

 

Freitag, den 5.März

Guten Tag,

heute haben wir online Stunde. Bis bald!

připrav si vypracovaný pracovní list ze středy, budeme také procvičovat časování sloves (pravidelných i těch se změnou hlásky )

 

 

Mittwoch, den 3.März

Guten Morgen,

1.vypracujte vložený pracovní list

řadové číslovky.doc (11.5 kB)

řadové číslovky.odt (14.63 kB)

 

2.na zopakování číslovek základních a řadových vyzkoušej tuhle střílečku:

https://www.umimenemecky.cz/strilecka

-spusť si číslovky, základní verzi lehké, klidně vyzkoušej další:-)

 

dnes nic neposílej, vypracuj všechna cvičení a zkontrolujeme na páteční online hodině:-)

 

 

Montag, den 1.März

Schönen guten Tag,

heute habe ich für euch dieses Arbeitsblatt:

meine Freunde.doc (24 kB)

meine Freunde.odt (28.2 kB)

na konci pracovního listu je obrázek, ten také popiš a vše vyfoť a pošli na můj mail - do pondělí 1.3. do 20.h

 

 

Freitag, den 26.Februar

Guten Morgen,

super, heute haben wir online Stunde...also bis bald!

 

 

Mittwoch, den 24.Februar

Guten Morgen,

heute habe ich für euch einen Hörtext und dazu dieses Arbeitsblatt:

7.lekce uč str. 73.jpg (3.37 MB)

54-54 _ AudioTrack 54.mp3 (1.02 MB)

úkol: poslechni si tento text a doplň do pracovního listu. a i b

neposílej, zkontrolujeme společně na páteční online hodině

schönen Tag euch allen!

 

 

Montag, den 22.Februar

Schönen guten Morgen,

hier sind eure Übungen für heute:

1. poslat rozhovor (zadání znáte z online hodiny, znění rozhovoru máte i z pondělí 17.2.)

2. přelož tato spojení:

já mluvím, my slavíme, Petra jde, ty příjdeš, on říká, pozvánka, u nás, opravdu, dohodnuto/domluveno

 

vše prosím pošlete do pondělí 22.2. do 22.h:-)

 

Freitag, den 19.Februar

Guten Tag,

online Stunde, fantastisch:-) also bis bald!

 

Mittwoch, den 17.Februar

Guten Morgen,

heute habe  ich für euch dieses Arbeitsblatt:

rozhovory k 7.lekci.doc (14 kB)

rozhovory k 7.lekci.odt (19.6 kB)

Pokud máte možnost, pracovní list si vytiskněte. Pokud ne, přečtěte si ho na obrazovce a vypracujte do sešitů. Neposílejte, budeme s textem a rozhovory pracovat na online hodině v pátek.

!! úkol z pondělí 15.2. nemám od: Pavla,Ríši,Davida, a Šimona. Pokud nechcete mít za 5, pošlete úkol nejpozději do středy 17.2. do 20.h. Pokud nepošlete, zůstává vám za 5 !! Další upozornění už posílat nebudu:-)

 

 

Montag, den 15.Februar

Guten Tag,

hier sind Aufgaben für heute:

1.Arbeitsheft, Seite 66/8

26-26 _ AudioTrack 26.mp3 (988.87 kB)

2.Arbeitsbuch, Seite 66/10

3.Arbietsblatt (pracovní list k 7.lekci)

7.lekce časování sloves, SZ.odt (18.88 kB)

7.lekce časování sloves, SZ.doc (18 kB)

 

úkoly vypracujte a pošlete na můj mail do pondělí 15.2. do 20.h

Viel Spaß!

 

 

 

Freitag, den 12.Februar

Guten Morgen,

heute haben wir online Stunde:-) připravte si vypracovaný úkol ze středy (pracovní list) a pracovní sešit

 

Bis bald

 

Mittwoch, den 10.Februar

Guten Tag,

heute habe ich für euch diese Übungen:

1.Arbeitsbuch Seite 66/7 - cvičení v pracovním sešitě Deutsch mit Max 1.díl

2.Arbeitsblatt (pracovní list) - vypracovat, zkontrolujeme společně na páteční online hodině

slovíčka.doc (44 kB)

slovíčka.odt (53.94 kB)

schönen Tag und bis bald!

 

 

Montag, den 8.Februar

Guten Morgen alle,

heute lernen wir leider wieder zu Hause:-(

1.Zuerst ein Witz für euch   der Witz = vtip, witzig = vtipné

schule corona.jpg (51.47 kB)

2.Arbeitsblatt mit Übungen (pracovní list se cvičeními k 7.lekci)

časové údaje.doc (176 kB)

časové údaje.odt (190.77 kB)

pracovní list posílám ve dvou souborech, doufám, že již všichni otevřou! kdo ne, ozvěte se mi na mail a vyřešíme individálně

 

Pošlete mi prosím vypracované do dneška do 20.h. Pokud někdo z Vás potřebujete něco dovysvětlit, ozvěte se mi na můj mail. iva.buriankova@zs.lucany.cz  Můžeme si domluvit individuální schůzku přes Teams.

schönen Tag

 

 

 

Mittwoch, den 27.Januar

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Ünungen: (dnes mám pro vás tato cvičení)

1.Arbeitsbuch - 65/4,5  (pracovní sešit Deutsch mit Max 1.díl)

2.Arbeitsbuch - 62/15a, 15c (pracovní sešit Deutsch mit Max 1.díl)

3.naučit slovíčka ze str. 67 v pracovním sešitě 1.díl (většinu jsme společně již opakovali)

 

opakování určení času: (vysvětlení hodin):

https://www.youtube.com/watch?v=D53RwxM-lj4

https://www.youtube.com/watch?v=JlYRmkIQbrM

 

cvičení (všechna 4 cvičení z PS) mi pošlete na mail iva.buriankova@zslucany.cz - do středy do 20.hod.

(známky jsou již na druhé pololetí)

am Freitag habt ihr schon Ferien, also schöne Ferien!

 

 

Montag, den 25.Januar

Guten Tag,

heute wiederholen wir Dativ und Zeit.

(dnes si zopakujeme 3.pád a určení času)

1.Wie sagt man das auf Deutsch? (přelož do češtiny)

v domě - ve skříni - v knize - v moři - ve škole - v Lučanech - v Praze - v obchodě

2.Arbeitsbuch Seite 61/8 (pracovní sešit Deutsch mit Max 1.díl)

3.Arbeitsbuch Seite 61/10 - Hörtext (pracovní sešit Deutsch mit Max 1.díl - poslech)

25-25 _ AudioTrack 25.mp3 (717.91 kB)

 

všechna cvičení pošlete na můj mail iva.buriankova@zslucany.cz - do pondělí 25.1. do 20.h - toto bude hodnoceno již do 2.pololetí

 

Freitag, den 22.Januar

Guten Morgen,

heute haben wir online Stunde

procvičíme na příkladech předložku in + 3.pád (připravte si přehled, který jsem vám zadávala ve středu

 

Bis bald

 

 

DOBROVOLNÉ OPAKOVÁNÍ - nad rámec výuky Vám ještě vkládám opakování

Pokud si chcete více procvičit některé gramatické jevy a slovní zásobu (od 1.-6.lekce), zde je pár cvičení. Můžete mi to poslat vypracované do mailu, popřípadě předat až se uvidíme ve škole:-) Zájemcům to můžu poslat do mailu, pokud soubor neotevřete!

6.lekce . opakovací cvičení.doc (21.5 kB)

 

Mittwoch, den 20.Januar

Guten Morgen,

1.neue Grammatik (nová gramatika) - předložka in + 3.pád - zde je vysvětlení, nalepte si 

                                                       nebo přepište do sešitu

předložky místni - in 3.pád.doc (12.5 kB)

2.PS str. 60/2,5 - vypracovat, ofotit a poslat mi do mailu (do středy do 20.h)

Bis Freitag!

 

Montag, den 18.Januar

Guten Tag,

jen připomínám, kdo neodeslal úkol z páteční online hodiny - odpovědět na mail ( který máte vložený v pondělí 11.1.) . krátký e mail mi napište do mailu

dnes opakování a procvičování:

 

1.podívejte se na krátký příběh Peppa Wutz - odkaz zkopírujte a vložte na internet, popř. vyhledejte přes youtube - zadejte Peppa Wutz Winter, příběh Schnee

https://www.youtube.com/watch?v=pPnxvZ9OUZo

2.procvičení SZ

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2644

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2707

 

3.rozšíření slovní zásoby

https://www.umimenemecky.cz/slovicka-slovicka-veci-1?source=explicitExercise

 

odkazy zkopírujte a vložte na internet a klikněte na spustit

 

viel Spaß!

 

 

 

Freitag, den 15.Januar

Guten Morgen,

online Stunde:-))))) 

also bis bald!

 

 

Mittwoch, den 13.Januar

Guten Tag,

ihr habt heute diese Arbeit:

1. online Übung - opakování časování sloves

www.skolasnadhledem.cz/game/2542

2. předložky ve spojení s časem - přehled vytisknout / opsat a vypracovat cvičení

předložky časové.odt (17.53 kB)

3. tajenka - doplň protiklady (v němčině)

tajenka 2.lekce adjektiva.ods (9.64 kB)

 

Pošli mi do mailu tajenku:-) ostatní vypracuj a zkontrolujeme na páteční online hodině!

 

 

Montag, den 11.Januar

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diesen Text mit Aufgaben:

Grüße aus Berlin.doc (13 kB)

Lies den Text, macht Übungen und schicke es bis 20Uhr:-)

přečti si text, vypracuj cvičení a pošli do 20.hodiny

Pokud si to nemůžeš vytisknout a ofotit, napiš mi řešení rovnou do mailu

 

Těším se na vaše vypracování:-)

 

 

Freitag, den 8.Januar

dnes online hodina

1.sk. 10 - 10.45

2.sk.10.55 - 11.40

připravte si hotové úkoly ze středy (pracovní sešit a psací potřeby), budeme procvičovat slovíčka (zvířata, předměty) 4.pád, zvířata

Bis bald!

 

Mittwoch, den 6.Januar

Heute habe ich für euch diese Übungen:

Arbeitsbuch 57/1,2,3 - wir kontrolieren es am Freitag (online Stunde)

(pracovní sešit 1.díl)

Vokabeln - Seite 59 - lernen:-)

 

nic neposílejte, společně projdeme na páteční online hodině

 

 

Montag, den 4.Januar 2021

Ich wünsche euch einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr:-)

Ihr habt heute diese Übungen:

im Arbeitsbuch (pracovní sešit) - Seite 54/11 (vymyslet 10vět s použitím uvedené SZ)

                                               Seite 55/14 a 57/4 (doplnit SZ k obrázkům a vyhledat

                                                                            v osmisměrce)

Schickt mit bitte 10Sätze aus der Übung 54/11!

(pošli mi do mailu 10 vět, které vymyslíš ve cvičení 54/11) do 4.1. do 20.h

 

 

Freitag, den 27.November

Guten Tag,

heute haben wir online Stunde. 2 Gruppen, wie letzten Freitag.Bis bald!

 

Mittwoch, den 25.November

Guten Morgen,

heute im Arbeitsbuch:

Seite 49 - Übungen 1,2,4

Einheit 5 - cvičení.jpg (2.82 MB)

Seite 51 - Vokabeln (zopakovat, naučit)

Einheit 5 slovíčka.jpg (2.55 MB)

obě strany (49 a 51)  najdete ve vašich pracovních sešitech z loňského roku. Většina z vás je má.

- neposílejte, vypracujte a budeme společně kontrolovat a dovysvětlovat na online hodině v pátek.

 

 

Montag, den 23.November

Guten Tag,

heute habe ich für euch diese Übungen:

freizeit - pracovní list cvičení.doc (13.5 kB)

-pokud máte možnost vytiskněte a nalepte do sešitu, vyplňte

- pokud nemůžete vytisknout, řešení napište do sešitu

 

každopádně nezapomeňte vyfotit a poslat do mailu:-) do pondělí do 20.h

 

 

 

Freitag, den 20.November

online Stunde:-)) ich freue mich schon auf euch, bis bald!

připravte si ukol ze středy (A4 - obrázek a slovní zásobu) a další cvičení, která jste si měli nalepit do sešitu

online hodina - stejný čas a stejné skupiny jako minulý týden

 

Mittwoch, den 18.November

Schönen guten Morgen,

hier ist ein Arbeitsblatt für euch:

freizeit-freizeitaktivitaten-arbeitsblatter-bildworterbucher_20424_1.jpg (106.75 kB)

- pokud můžete, vytisknte si, vlepte do sešitu  a k obrázkům přiřaďte slovíčka

- neznámá slovíčka si vyhledejte a zkontrolujeme na online hodině v pátek - neposílat!!

(některým z vás jsem tuto kopii předávala v pondělí u školy)

 

schönen Tag!

 

 

Montag, den 16.November

Guten morgen,

heute habe ich für euch diese Wiederholung:

1.vysvětlení - opakování

- pokud nemůžete vytisknout, napište si do sešitu stručný zápis

pořádek slov ve větě.doc (21.5 kB)

2.procvičení

-pokud nemůžete vytisknout, napište si do sešitu řešení (např.A1. wie atd) POSLAT!

-pokud můžete vytisknout, nalepte si do sešitu a vyřeště POSLAT

tázací zájmena, pořádek slov B.doc (13.5 kB)

vyřešené cvičení mi pošlete prosím do mailu iva.buriankova@zslucany.cz - termín do pondělí 16.11. do 20.h.

!!žádné výmluvy, že vám nejde něco otevřít nebo vytisknout:

kdo má problém s otevřením souboru, napište mi a pošlu vám text přímo do mailu

PS: v pondělí mezi 16.30-16.45 si pro vytištěné materiály příjde: Gabriel,Matěj,Richard,Adam,Pavel a mám kopie i pro Denisu. ostatní: kdo potřebujete z němčiny nějakou kopii, napište mi do 14.h do mailu a můžete si také přijít ke škole:-)

 

 

Freitag, den 13.November

online hodina

1.sk: Michal, Verča,Adam,Gabriel,Pavel,Denisa,Richard

2.sk:Tonda,Eliška L.,David,Daniela,MAtěj,Ondra,Šimon,Eliška T.

všichni máte ve školním mailu pozvánku, kde je potřeba otevřit mail a dole na konci je JOIN MICROSOFT TEAMS - kliknout a přihlásit se:-) pozor, školní mail, ne soukromý!

připravte si sešit němčiny a všechny úkoly, které jste meli vypracovat a neposílat:

(pracovní list z 23.10.,2.11. a 9.11) - vše je na webu

Bis bald!

 

 

Mittwoch, den 11.November

Hallo,

1.Vokabeln - Wiederholung (kdo má pracovní sešit z loňska, str. 51, kdo ne, odkaz zde:)

Slovíčka 5.lekce.jpg (2.84 MB)

2.Übungen 4,5,6 - dobře si přečti zadání a vypracuj!

Einheit 5B- Hobbys.jpg (2.39 MB)

poslech ke cvičení 4:

Track19.mp3 (1.73 MB)

 

Übungen 4,5,6 fotografiere und schick bitte an meine E-mail Adresse!

(Cvičení 4,5 a 6 - stránku vyfoť a pošli do středy 11.11. do 20h na můj mail)

 

Montag, den 9.November

Guten Tag,

1.online Übungen als Wiederholung findet hier:

https://www.hueber.de/shared/uebungen/planet/fset.php?Volume=1&Lection=9&Exercise=1&SubExercise=1&ExerciseUrl=pl1L9ex1.htm&SubExerciseCount=1

- jsou na téma Hobbys, je tam asi 7 různých cvičení, po dokončení kliknete na "fertig" a přečtete si vyhodnocení

2.Arbeitsbuch: Einheit 4 - Vokabeln wiederholen - zopakovat /naučit se SZ

lest und lernt alle Vokabeln (je to PS Deutsch mit Max A1 str.42)

kdo nemá, najdete zde:

Slovíčka 4.lekce.jpg (2.33 MB)

 

3.Übungen - PS 43 / 1, 2 a PS 44/4

kdo nemá, najdete zde:

Einheit 5 - Hobbys.jpg (2.7 MB)

 !!  neposílat, budeme společně kontrolovat a procvičovat na páteční online hodině

 

schönen Tag

Iva Buriánková

 

 

Freitag, den 6.November

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Wiederholung:

1.Arbeitsblatt - klebt oder schreibt das ins Heft

Hobbys - prac. list, křížovka.doc (19 kB)

2.Hörtext: Was hat Andrea im Rucksack?

nezapomeňte použít 4.pád - neurčitý člen, tedy ein - eine - einen a slova napište

1.der / ein - 4.pád den / einen

1.die/ eine - 4.pád die/eine

1.das/ ein - 4.pád das/ein

Track18.mp3 (1.41 MB)

3. odkaz na pexeso - online (časové údaje)

https://www.umimenemecky.cz/pexeso-cas?source=explicitExercise

 

ke kontrole mi pošlete prosím z pracovního listu tajenku a řešení např. A1 atd. a z poslechu vypsaná slovíčka, která slyšíte, na můj mail, do pátka 6.11.do večera

schönes Wochenende

!!! nemám vyprávění (15vět na téma meine Hobbys - meine Freizeit) od: Adama,Pavla, Richarda a Matěje - dodejte od dnešního dne 6.11.do 20h, jinak máte 5. vyprávění pošlete, vytisknu si a opravené přinesu do školy zpět

Mittwoch, den 4.November

Guten Morgen,

heute habe ich für euch eine speziele Übung. Schreibt mindestens 15 Sätze zum Thema meine Freizeit - meine Hobbys

- napište alespoň 15 vět na téma můj volný čas - moje koníčky

-do vyprávění můžete zahrnout i kamaráda /kamarádku nebo někoho z rodiny

-nezapomeňte použít časové údaje (im Sommer, am Montag ...) gern - lieber - am liebsten a dejte pozor na správný pořádek slov (sloveso stojí vždy na druhém místě ve větě, na prvním místě stojí obvykle podmět - může tu být ale i časový údaj)

-zopakujte si slovíčka z pracovního listu, další opakování slovní zásoby najde i zde:

https://www.youtube.com/watch?v=FTvUzXROUGc

https://www.youtube.com/watch?v=T_hc5-ZuA9Y

 

Vytvořený text napište do sešitu, ofoťte a pošlete prosím do čtvrtka 5.11. do večera:-)

a snažte se prosím, až se vrátíte do školy, opravíme společně chyby a  uděláme z vašich textů koláž na nástěnku!

 

 

Montag, den 2.November

doufám, že jste si všichni užili prázdniny, odpočinuli si od výuky, jste zdraví a těšíte se na další němčinu:-)

Guten Morgen nach den Ferien,

heute habe ich für euch:

1.Possessivartikel

přivlastnovací zájmena.doc (17 kB)

tento soubor snad již otevřete - přehled všech zájmen a 2 cvičení (přepište nebo vlepte do sešitu, obě cvičení si napište do sešitu, neposílejte)

2.Wiederholung:

Wiederholungstest Einheit 3.jpeg (321.16 kB)

Vokabeln Einheit 3.jpeg (290.14 kB)

Track15.mp3 (1.75 MB)

Macht bitte Übungen 4, 5, Übung 6 ist ein Hörtext. Hört und markiert richtige Antworten und wiederholt Vokabeln.

Cvičení 4,5 a 6 mi pošlete prosím ke kontrole na můj e-mail.

 

Schönen Tag

Iva Buriánková

 

 

 

Freitag, den 23.Oktober

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Übungen:

(dnes mám pro vás tato cvičení) - kdo byl ve středu u školy, kopii jsem mu předávala - bylo vás celkem dost, mile jste mě překvapili)

Pokud to nejde někomu otevřít a nemá kopii, napište mi.

meine Familie.odt (17.89 kB)

Klebt das Arbeitsblatt ins Heft und schreibt bitte alle Übungen.

(nalepte si pracovní list do sešitu a napište všechna cvičení)

Zatím neposílejte, zkontrolujeme na hodině. Uvidíme ale, jak to bude po prázdninách...

 

rekapitulace poslaných úkolů:

ze 14.10. chybí úkol od: Gabriela (jsme domluveni na zaslání do konce týdne) a Pavla

z 19.10. chybí úkol od: Gabriela (jsme domluveni na zaslání do konce týdne), Eliška L. (domluveni na poslání do konce týdne), Richard, Pavel, Adam

pokud úkoly nezašlete do konce tohoto týdne, budu je klasifikovat nedostatečnou,tedy 5

 

Ich wünsche euch schöne Ferien und bis bald!

 

Mittwoch, den 21.Oktober

Liebe Schüler,

danke für eure Übungen. Ich habe noch gar keine Übungen von 2 Schülern, warum?

(ještě nemám vůbec žádné cvičení od 2 žáků, proč?)

Heute habe ich für euch ein Arbeitsblatt mit Hobbys:

NR 7 meine Hobbys.odt (129.18 kB)

1. Lest bitte alle Vokabeln!

2. Klebt oder schreibt es bitte ins Heft!

3. Lernt es bitte!

 

Bis Freitag!

Iva Buriánková

 

VE STŘEDU 21.10. MEZI 12.15 - 12.40 BUDU U ŠKOLY, MUŽETE SI PŘIJÍT PRO VYTIŠTĚNÉ MATERIÁLY, KTERÉ POSÍLÁM MAILEM. BUDU MÍT PRO VÁS KOPIE Z MINULÉHO I TOHOTO TYDNE.

 

 

Montag, den 19.Oktober

Schönen guten Morgen,

seht den Film Peppa Wutz noch einmal und findet 1Wortverbingung mit kein und 1Wortverbingung mit nicht. Haben Sie das? Schreibt es mir!

(podívejte se na film Peppa Wutz ještě jednou a najděte 1spojení s kein a 1spojení s nicht)

(máte to? napište mi to)

 

Heir ist ein Arbeitsblatt mit Grammatik kein X nicht. Klebt das bitte oder schreibt das bitte ins Heft und macht Übungen A und B. Schreibt es bitte an meine E-mail Adresse: iva.buriankova@zslucany.cz  Bis Montagabend.

(Zde je pracovní list s gramatikou kein X nicht. Nalepte si to nebo napište do sešitu a udělejte cvičení A a B. Pošlete na moji adresu. Do pondělí do večera.)

zápor nicht x kein.odt (18.61 kB)

PS: Připomínám, že ještě stále nemám od několika z vás úkoly z minulé středy!

 

VE STŘEDU 21.10. MEZI 12.15 - 12.40 BUDU U ŠKOLY, MUŽETE SI PŘIJÍT PRO VYTIŠTĚNÉ MATERIÁLY, KTERÉ POSÍLÁM MAILEM. BUDU MÍT PRO VÁS KOPIE Z MINULÉHO I TOHOTO TYDNE.

BITTE 2M ABSTAND UND EINEN MUNDSCHUTZ:-)

Abstand

Mundschutz

 

Einen schönen Tag und bis bald!

 

 

Freitag, den 16.Oktober

Guten Tag liebe Schüler und Schülerinen,

heute habe ich für euch einen Film: Peppa Wutz

Hilfswörter findet ihr hier:

Ein windiger Herbstag.odt (13.93 kB)

Schönes Wochenende und bis bald!

 

PS: Z dnešní práce - poslechu nic neposílejte. Pokud byste měli dotazy, určitě mi napište.

Musím Vás všechny pochválit, kdo poslal úkoly zpět. Byla to většina. Poradili jste si parádně:-) Kdo ještě úkoly neposlal - pošlete nejpozději do pátku 16.10., ať máte splněno!

 

Mittwoch, den 14.Oktober

Guten Morgen,

heute habe ich für euch diese Übungen:

1. Wiederholt Adjektive aus der Deutschstunde am Montag - das Arbeitsblatt im Heft (zopakuj si slovíčka - přídavná jména z pracovního listu z pondělní hodiny)

2.Schreibt 6 Sätze mit diesen Adjektiven - ins Heft (ein Satz - ein Adjektiv)

(napište 6vět s těmito příd.jm. - do sešitu , jedna věta -  jedno příd.jm)

3. Arbeitsblatt mit 2 Übungen

časování sloves,texty.jpg (453.82 kB)

erste Übung - alle Texte lesen, verstehen, neue Vokabeln ins Heft schreiben und zu den  Bildern ordnen, Lösung schreiben (druhé cv. - přečíst texty, vypsat nová slovíčka,seřadit k obrázkům a napsat tajenku z písmen)

zweite Übung - Verben ergänzen (první cv. - doplnit slovesa)

Schreibt mir eure Antworten oder macht ein Foto von Übungen und schickt alles bis Mittwochabend an diese Email-Adresse:

(napiš svoje odpovědi nebo pošli fotku úkolů do středy do večera na mail)

iva.buriankova@zslucany.cz

viel Spaß und bis bald

Iva Buriánková

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pondělí 22. 6. + Středa 24. 6.

Napište 15 vět o sobě (jméno, bydliště, věk, hobby, co máš rád, co nemáš rád...........)

 

Pátek 19. 6.

Meine Schwester ist schneller als ich. Moje sestra je rychlejší než já.

Eine Giraffe ist grösser als ein Elefant. Žirafa je větší než slon.

Der Hund von Tina mag Nudeln. Tinin pes má rád nudle.

Am liebsten isst er Fleisch.

Nejraději jí maso.

Anita fährt schnell Auto. Anita jezdí rychle autem.

Rita fährt Auto schneller. Rita jezdí autem rychleji.

Meine Oma kann gut kochen. Moje babbička umí dobře vařit.

Meine Mutter kann besser kochen als meine Oma. Moje maminka umí vařit lépe než moje babička.

Am besten kocht mein Vater. Nejlépe vaří můj tatínek.

V učebnici na straně 72 si pročtěte cvičení 10 a pokuste se vystupňovat podle vzoru daná přídavná jména.

 

Středa 17. 6.

Správný překlad cvičení z minulého týdne:

Zimní koníček

Jmenuji se Andreas a pocházím z Rakouska. Nyní jsem v Harrachově. Jezdíme na lyžích, snowboardu a stavíme sněhuláky. Můj tatínek také rád jezdí na snowboardu. Občas běháme na lyžích, ale sjezd mi jde lépe. V Krkonoších vše můžeme provozovat, stejně jako u nás v Alpách. 

Halaszlé (rybí polévka)

Jsme u tety Kornélie v Budapešti (Maďarsko). To je velmi krásné město. Teta Kornélie umí velmi dobře vařit. Její halaszlé chutná velmi dobře. Mám také rád čabajku.

Pizza Margarita

V květnu jsme byli v Římě. To je nádherné město. Bohužel jsme neměli moc času. Na obrázku je moje sestra Irena. Pracuje tam jako kuchařka v pizzerii. Její pizza Matgarita je velmi oblíbená a známá. Všichni lidé v Itálii milují pizzu, špagety a fotbal.

Koloseum v Pule

V srpnu byli moji rodiče v Pule. Koupali se v moři a potápěli se. V Pule bydleli. Je tam koloseum a hodně pamětihodností. Udělali stovky fotek. Zeme se mi líbí, chtěla bych tam jet o letních prázdninách.

Město EU

Evini sourozenci byli v Ženevě. Na obrázku stojí u Ženevského jezera. Ženeva je město EU. Sídlí tam hodně mezinárodních organizací. V Ženevě se mluví francouzsky a Evina sestra se francouzsky učí. Počasí bylo velmi horké a výlet lodí po Ženevském jezeru byl velmi povedený.

 

Do sešitu napište věty, které jsou ukryté v textu v učebnici na straně 72 ve cvičení 11. Věty také přeložte.

 

Pondělí 15. 6.

Správný překlad cvičení z minulého týdne:

Včera jsem měl moc práce.

Na stole byl seznam.

Všechno je hotovo!

Dnes brzy ráno jsem uklidil.

V půl sedmé jsem volal s babičkou.

Asi v deset jsem nakupoval v supermarketu.

Koupil jsem chléb, máslo a cukr.

V půl dvanácté jsem uvařil guláš.

Chutnal dobře.

Přečtěte si text na straně 70, rozhodni o které zemi se mluví. Vyber si dva odstavce, přelož a napiš do sešitu.

 

Pátek 12. 6.

Vzhledem k výpadku el. proudu a následným problémům s internetem jsem dopoledne nemohla zadat novou práci.

Protože jste dlouho čekali (jistě jste smutní), tak vám jako kompenzaci věnuji volný víkend.

V pondělí nashledanou!

 

Středa 10. 6.

Pročtěte si a napište do sešitu gramatiku v učebnici na straně 68. Jedná se o tvorbu minulého času u pravidelných sloves.

Přeložte text ze cvičení 2 na téže stránce (text je napsaný v minulém čase).

 

 

Pondělí 8. 6.

Zkontroluj si správný překlad krátkých textů z učebnice.

Austrálie: Už 30 let žije moje babička v Sydney. Je zpěvačka a zpívá v opeře v Sydney.

Evropa: Jsem nyní v Evropě, v Německu. Máme prázdniny. Moje hostitelská rodina se jmenuje Schwarz a bydlí v Mnichově. Zůstanu tu ještě pět týdnů. Moje němčina ještě není zcela dobrá.

Asie: Moji prarodiče bydlí ve Vietnamu. Chci je o prázdninách navštívit.

Jižní Amerika: Teta Elvíra nyní pracuje v Peru. Je novinářka a sbírá materiály pro svou knihu.

Severní Amerika: Moje sestra pracuje v New Yorku. Je tlumočnice a mluví pěti jazyky: anglicky, německy, španělsky, rusky a francouzsky.

Afrika: Moje rodina je celkem velká. Naši příbuzní žijí v celém světě. Moji rodiče jsou nyní v Johannesburgu. Jsou lékaři a tam pracují. Pochází z Vietnamu a studovali v Čechách.

 

 

Pátek 5. 6.

Správné řešení středeční práce (zkontrolujte si)

69/4 

 1. Harrys Hobbys sind Gitarre spielen und Fußball.
 2. Er trägt gern Jeans und T-Shirt.
 3. Beim Sport er hat einen Sportanzug an.
 4. Am Samstag hat er eine schwarze Hose und ein Hemd an.

70/6

 • Kakao - není oblečení
 • Karlsruhe - není obuv
 • Auto - nesouvisí s časovým údajem
 • Es tut weh. - nesouvisí s počasím

Dnes se podíváme do učebnice na stranu 67, kde je úvod poslední lekce. Protože se blíží prázdniny, je tématem hlavně cestování. Doufám, že Vás nerozhodí letošní těžká situace s výjezdem z republiky.

Prohlédněte si obrázky na této straně a do sešitu přeložte jednotlivé krátké texty.

Nápověda:

Verwandten = příbuzní

Dolmetscherin = tlumočnice

Seit 30 Jahren = Už 30 let

Gastfamilie = hostitelská rodina

Großeltern = prarodiče (babička s dědou)

sammeln = sbírat

 

Středa 3. 6.

Dnes si otevřete pracovní sešit u opakovacího testu sedmé lekce.

Přečtěte si text v úloze 4 na straně 69 a odpovězte (pokud možno) celou větou na otázky pod textem.

Další cvičení najdete na straně 70. Jedná se o cvičení 6, ve kterém rozhodněte, které slovo do řady nepatří a vysvětlete proč.

 

Pondělí 1. 6.

Možné správné otázky z minulé hodiny:

Ist euer Auto rot?

Wie heißt deine Mutter?

Ist Ihre Schwester 17 Jahre alt?

Wer ist das da?

Wie ist deine Telefonnummer?

Wann kommt euere Oma?

 

Dnes máte velký den. Protože je Mezinárodní den dětí a já Vám nemohu osobně popřát, tak Vám všem dám alespoň malý dárek.

Dnes nebudeme pokračovat, vy si místo němčiny vyjděte na sluníčko, dejte si něco dobrého a naberte síly na středu, kdy se opět vrhneme do práce.

 

 Pátek 29. 5.

Správné řešení minulé hodiny:

67/13

tvoje kočka = deine Katze                          můj bratr = mein Bruder

jeho sestra = seine Schwester                   naše lampa = unsere Lampe

jejich dcera = ihre Tochter                          tvůj otec = dein Vater

její babička = ihre Oma                               jeho syn = sein Sohn

její pes = ihr Hund                                       náš učitel = unser Lehrer

moje teta = meine Tante                              váš dům = euer Haus

jejich auto = ihr Auto                                    vaše matka = euere Mutter

67/14

ich und meine Tasche                                  ich und mein Hund

du und deine Katze                                      du und dein Hemd

er und seine Schwester                                er und sein Anorak

sie und ihre Tante                                         sie und ihr Rock

es und seine Oma                                        es und sein Schuh

wir und unsere Schule                                  wir und unser T-Shirt

ihr und euere Klasse                                    ihr und euer Kleid

Sie und Ihre Kassette                                   sie und ihr Top

 

Dnešní úloha bude krátká. V pracovním sešitě zůstaneme na stránce 67 a vytvoříte otázky ve cvičení 15. Odpovědi na Vaše otázky již v sešitě máte.

 

 

Středa 27. 5.

Do školního sešitu si zapište gramatiku z učebnice na straně 66. Jedná se o přivlastňovací zájmena.

ich und mein Pulli     já a můj svetr

du und dein Pulli       ty a tvůj svetr

er und sein Pulli        on a jeho svetr

sie und ihr Pulli          ona a její svetr

es und sein Pulli         ono a jeho svetr

 

wir und unser Hund     my a náš pes

ihr und euer Hund        vy a váš pes

sie uns ihr Hund           oni a jejich pes

Sie und Ihr Hund          Vy a Váš pes

V pracovním sešitě vypracujte na straně 67 cvičení 13 (spoj český překlad s německou větou) a cvičení 14 (doplň přivlastňovací zájmena - pozor v prvním sloupečku jsou podstatná jména ženského rodu, ve druhém sloupečku mužského nebo středního)

 

 

Pondělí 25. 5.

Správné odpovědi:

 1. Brauns fahren nach Kroatien im August.
 2. Sie wohnen im Hotel Stern.
 3. Er ist noch klein.
 4. Ja.
 5. Das Wasser ist prima.
 6. Der Vater fährt Wasserski und taucht.

Přečtěte si text ve cvičení 12 učebnice na straně 65. Zkuste se nad výhodami a nevýhodami školních uniforem zamyslet a napište (česky) proč by se Vám nošení uniforem líbilo nebo nelíbilo.

 

 

Pátek 22. 5.

V učebnici na straně 64 si přečtěte a přeložte text ve cvičení 9odpovězte na otázky 1 - 6.

Odpovědi si napište do školního sešitu.

Hezký víkend

 

Středa 20. 5.

Doplněná slova:

Wald, Schnee, kalt, Zeit, Eis, Hitze, warm

Dnes budete pracovat v pracovním sešitě. Na straně 66 najdete cvičení 9, ve kterém máte podle obrázků napsat, co si oblékne Daniela v zimě na horách, Sascha v létě v Itálii a Leo v létě u babičky.

 

Pondělí 18. 5.

Dnešním úkolem bude překlad a hlavně doplnění básničky v učebnici na straně 62.

 

Pátek 15. 5.

Slova zašifrovaná ve cvičení 65/7:

KORC = ROCK (sukně)

TLENAM = MANTEL (kabát)

LUPLI = PULLI (svetr)

LIDEK = KLEID (šaty)

SELUB = BLUSE (halenka)

LACHS = SCHAL (šála)

KECAJ = JACKE (bunda)

DUGBAEANZ = BADEANZUG (plavky)

IRSATSWEHT = SWEATSHIRT (mikina)

IKIBIN = BIKINI (dvojdílné plavky)

HUSRTSPOCHE = SPORTSCHUHE (sportovní boty)

 

Dnešní úkol bude malovací. V pracovním sešitě na straně 66 najdete cvičení 11. Tam jsou dvě polooblečené postavy a v textu je popis jejích oblečení (včetně barvy). Text si pročtěte a podle návodu postavám Roberta a Julie dokreslete oblečení.

Hezký víkend!

 

Středa 13. 5.

Zopakujte si názvy oblečení (viz minulá hodina)

V pracovním sešitě na straně 65 vyřešte cvičení 7 a 8

 

Pondělí 11. 5.

Správné odpovědi na poslední úkol:

 1. F - Claudia byla v Chorvatsku
 2. F - Jan má bratra
 3. R
 4. F - Georg nemá narozeniny v listopadu - podle obrázku v létě
 5. R
 6. R
 7. F - Ute má tetu Heidi
 8. F - Michaelova rodina je celkem početná
 9. F - Tobias sedí doma u počítače
 10. R

 

Ze slovníčku v pracovním sešitě na straně 71 si opište slova, týkající se oblečení (můžete i ilustrovat).

 

Středa 6. 5.

Překlad vět, které jste měli na procvičení z minulé hodiny:

 1. Škola začíná, prázdniny jsou bohužel za námi. Je už chladno, ale sluníčko ještě často svítí.O víkendu cestujeme. PODZIM, ZÁŘÍ
 2. Veselé velikonoce! Naše babička přijde k nám a malujeme vajíčka. Počasí není hezké, prší a občas ještě sněží. JARO, BŘEZEN - DUBEN
 3. Mám tě rád - to píší všichni.Dopisy dostávají všichni chlapci ve třídě  ZIMA, VALENTÝN 14. ÚNORA
 4. Mám dárek pro mou maminku. Všechno nejlepší k svátku matek! JARO, DRUHÁ NEDĚLE V KVĚTNU
 5. Mráz je pryč, můžeme konečně hrát fotbal. Na hřišti je hodně kluků, to je super. Máme dva týmy. JARO, DUBEN
 6. Škola končí. Letní prázdniny jsou opět tady. Letím do Ameriky. Moje sestra tam studuje a já jí navštívím. LÉTO, ČERVENEC
 7. Prší a prší. Bouřka je velmi silná a proto já nemůžu pracovat na počítači. LÉTO, PODZIM
 8. Silvestr je u nás velmi veselý. Máme párty, přijdou kamarádi, slavíme a slavíme. Potom přejeme: šťastný nový rok! ZIMA, PROSINEC

 

Do pondělí si přečtěte v učebnici text na straně 61 a za úkol mi pošlete odpovědi na otázky pod textem (pravda X lež).

 

 

Pondělí 4. 5.

Dnes začneme novou lekci.

V učebnici na straně 60 najdete cvičení 1 (osm odstavečků, které se týkají různých měsíců a ročních období).

Zkuste odhalit o které měsíce se jedná. Vodítkem mohou být významné svátky a zvláštní dny. (Valentýn - únor, den matek - květen, velikonoce - březen x duben, vánoce - prosinec, začátek a konec školy....)

 

Středa 29. 4.

Děkuji Romanovi a Dominice za zaslaný úkol.

Dnešní zadání bude oddychové. Pod následujícím odkazem najdete dvě stránky z jiného pracovního sešitu, než je náš. Úlohy jsou jednoduché a zvládnete je za pár minut levou zadní.

ZDRAVÁ VÝŽIVA

Sejdeme se zase v pondělí.

 

Pondělí 27. 4.

Dnešní zadání je jednoduché. Krátkými větami se pokuste odpovědět na otázky v učebnici na straně 58/ cvičení 14.

(Kde bydlíš? Bydlíš ve městě nebo na vesnici? Co tam je? Co děláš rád, jaký je tvůj koníček? Kde pracují rodiče? Kde leží tvoje škola? Jak chodíš do školy? Čím jezdíš?)

Pravdivost tvých odpovědí zkoumat nebudu.

Pátek 24. 4.

Děkuji Liborovi za poslaný úkol.

Dnes vyřešíte samostatně část opakovacího testu 6. lekce - na straně 60 pracovního sešitu

 • cvičení 2 - vytvořte pouze spojení podle vzoru : von dem Kino bis zu der Schule (od kina ke škole)
 • cvičení 4 - překlad dvou vět
 • cvičení 5 - doplnění předložek
 • cvičení 7 - doplnění tvaru slovesa wollen

 

 

Středa 22. 4.

Děkuji všem, kteří mi poslali pondělní úkol. Zatím čekám na práci Vojty, Libora a Terezy (doufám, že se dočkám)

Budeme pokračovat v pracovním sešitě na straně 58, ve cvičení 14 dokončíte věty (nabídku máte v šedých cihličkách pod textem).

(deshalb = proto     Hunger = hlad        schlafen = spát)

 

Pondělí 20. 4.

Počet odevzdaných úkolů z minulého týdne se nezměnil (co nadělám - musím si to poznamenat).

Dnes si rozšíříme zásobu sloves.

    CHTÍT   = WOLLEN  přepište si do sešitu

časování :   ich will                     já chci

                    du willst                   ty chceš

                    er(sie,es) will           on(ona,ono) chce

                   

                     wir wollen                my chceme

                     ihr wollt                    vy chcete

                     sie(Sie) wollen          oni chtějí (Vy chcete)

V pracovním sešitu na straně 58 doplňte tvary slovesa chtít do cvičení 13. Všimněte si, že určité sloveso (co vlastně chci dělat) je ve větě úplně na konci a je v infinitivu. O jaké osobě se ve větě mluví poznáte pouze z tvaru slovesa chtít.

Protože je pondělí, pošlete mi opět splněné cvičení (buď ofotíte sešit, nebo zašlete seznam doplněných tvarů. Termín je do středy dopoledne.

 

 

Pátek 17. 4.

Děkuji všem, kdo mi poslali předložky zadané ve středu. Nemám už dlouho zprávu od Vojty, Libora, Adriany, Terezy (co si o tom mám myslet)

Dnes se trochu projedeme. Minule jste si napsali názvy dopravních prostředků (viz středeční hodina). Vezměte si pracovní sešit a doplňte podle obrázků na straně 57 cvičení 9.  Pozor si musíte dát na tvar určitého členu. (Juri fährt mit dem Lastwagen). Druhé cvičení, které vypracujete, bude na straně 58 cvičení 11 (Přiřaďte českou a německou větu a v té německé ještě musíte doplnit tvar určitého členu).

Hezký víkend

 

Středa 15. 4.

Děkuji za splněný velikonoční úkol od Romana, Aleše D., Roberta, Aleše S. a Dominiky. Ostatní asi neměli čas - škoda.

Dnes začneme v pracovním sešitě, kde si doplníte předložky von x aus ve cvičení 6 na straně 56. Protože jsme neměli hodinu v pondělí, pošlete mi do pátku seznam doplněných předložek.

Potom si vemte učebnici na straně 56 a so sešitu si přepište (můžete i překreslit) dopravní prostředky ze cvičení 7

Opište si také gramatiku:

  Ich fahre mit  dem Bus.     (der Bus)    Jedu autobusem

                 mit   der Seilbahn.  (die Seilbahn)     Jedu lanovkou

                 mit   dem Auto        (das Auto)           Jedu autem.

 

Pondělí 6. 4. + Středa 8. 4.

Dnešní zadání je velmi jednoduché. Protože se blíží velikonoce, dávám Vám na vybranou ze dvou úkolů (vyberte si opravdu jen jeden)

 • vytvoř obrázkový slovníček na téma jaro a velikonoce
 • vytvoř prezentaci na téma jaro a velikonoce

Protože následují velikonoční prázdniny máte na splnění delší čas - do úterý 14. 4.

 

Užijte si velikonoce (i když nesmíte chodit koledovat)!!!

 

Pátek 3. 4.

Dnes se vrátíme k pondělní hodině, kdy jsme si říkali jak popsat cestu od někud někam.

Na procvičení využijeme pracovní sešit na straně 54 cvičení 2. Do školního sešitu si napište 9 vět podle vzoru:

Eva geht von dem Stadion bis zu dem Bahnhof.

POZOR na tvar určitého členu.

Hezký víkend a připravte se pondělní hodinu, ze které budu chtít vidět vaši práci.

 

Středa 1. 4.

Dnešní slunečné počasí využijeme pro lehké procvičování slovní zásoby. Pod odkazem najdete dvě stránky úkolů. 1. 4. procvičení

 

Pondělí 30. 3.

Dnes se soustředíme na popis cesty.

Důležité jsou předložky von (čti fon) = od    a  bis zu = k

Pozor musíme dávat na rod podstatného jména. (mužský, ženský, střední)

von dem Park zu dem Bahnhof    od parku k nádraží

von der Post zu der Schule       od pošty ke škole

von dem Haus zu dem Auto      od domu k autu

von dem Fluss zu der Kirche      od řeky ke kostelu

 

Opište si tabulku v učebnici na straně 53 a do sešitu vytvořte 5 vět ze cvičení 3 na straně 54.

 

Pátek 27. 3.

Dnes budeme pokračovat v učebnici.

Přečtěte si článek na stranách 52 a 53 a odpovězte na otázky 53/b

(nápověda : zuerst = nejprve, die Kreuzung = křižovatka, warten = čekat, es dunkelt = stmívá se, von dem Park bis zur Kirche = od pakku ke kostelu)

 

Středa 25. 3.

Dnes se podívejte v učebnici na stranu 51, prohlédněte si obrázky.

Do sešitu si přepište slovíčka z této strany, přeložte.

Pomocí slovníku nebo překladače si najděte ještě dalších 10 slovíček, která souvisí s tématem město nebo vesnice.

Hezký den!

 

Pondělí 23. 3.

Dnes si dáme krátké cvičení.

Zadání najdete po odkliknutí následujícího odkazu 23. 3. 2020

 

Pátek 20. 3. 2020

Dnes Vám nepošlu žádný soubor, budete pracovat s učebnicí a pracovním sešitem.

V učebnici si znovu pročtěte časování sloves v minulém čase - BYL, MĚL     str   49

Do školního sešitu vypracujte cvičení str 50 / 16. Pokud můžete vyfotit nebo skenovat, pošlete mi řešení, pokud tuto možnost nemáte, napište do emailu postupně pouze doplněné tvary (nemusíte přepisovat celé) 

(čas je do neděle 22. 3. do 18.00)

Minulý úkol mi zatím odevzdalo 6 z vás (to je málo), dělám si samozřejmě přehled a ti, co se neozvou, mají pětku

 

Středa 18. 3. 2020

Pod odkazem najdete soubor jednoduchých vět, které máte přeložit do němčiny, pozor na osoby, správný tvar slovesa, malá a velká písmena.

Cvičení vypracujte do sešitu a pro mou kontrolu napište alespoň 10 vět do Emailu kodeiv65@gmail.com, abych viděla že Vám to jde.

Pokud budete něco potřebovat (je jedno proč), tak jsem Vám na této adrese k dispozici.

Dávejte na sebe pozor!!!

 

Pondělí16. 3. 2020

Pod odkazem najdete pracovní list s opakováním časování slovesa muset, slovosledu a rozkazovacího způsobu. Cvičení vypracujte do školního sešitu. Po návratu do školy budeme předpokládat, že máte úkoly vypracované.