Navigace

Obsah

Všechny zadané práce posílejte na školní mail sylva.martinkova@zslucany.cz

4.5.2021

1/ Geologická budoucnost Země - pusťte si výkladové video

https://www.youtube.com/watch?v=UO1aAk-FFqI

2) Udělejte si zápis 

27.4.2021

1/ Dnes budeme probírat kapitolu Kosmické vlivy (učebnice str. 94-95). 

Pusťte si výkladové video

https://www.youtube.com/watch?v=GjLCyFO_qgE&t=315s

2/ Udělejte si do sešitu zápis .

 

19.4.2021

1/ Pusťte si video Geologický vývoj ČR

https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8

2) Opište si do sešitu zápis 

13.4. 2021

1) Zopakujte si čtvrtohory podle prezentace 

2) Opište si slidy 1,3,5 jako zápis do sešitu

6.4.2021

1) Zopakujte si třetihory podle prezentace  - udělejte si zápis podle 2.,3. a 4. slidu

2) Úkol: Přečtěte si v učebnici na str. 86-87 kapitolu Čtvrtohory a odpovězte podle textu

na otázky  - odpovědi pošlete nejpozději do neděle 11.4.

 

30.3.2021

1) Zopakujte si a udělejte výpisky podle prezentace druhohory 

2) Úkol: Přečtěte si v učebnice str. 84-85 kapitolu Třetihory a odpovězte na otázky  

Odpovědi mi pošlete nejpozději do neděle 4.4.

 

23.3.2021

1/ Přečtěte si kap. Druhohory - učebnice str. 82-83

2/ Odpovězte na otázky.

Odpovědi mi pošlete nejpozději do pondělí 29.3.

 

16.3.2021

Prvohory - přečtěte si v učebnici str. 80-81,

  udělejte si zápis 

9.3.2021

1) Prahory a starohory - přečtěte si v učebnici str. 70-71

2) Prohlídněte si prezentaci - text z 3. a 4. slidu si opište do sešitu jako zápis

2.3.2021

V další části přírodopisu se budeme věnovat historii Země. 

Přečtěte si v učebnici str. 68-69 kapitolu Člověk poznává Zemi.

23.2.2021

1) Těžba surovin v ČR a její dopady na životní prostředí - prohlédněte si prezentaci 

2) Opište si do sešitu zápis 

3) Zjistěte, jaké suroviny se těží v našem okolí (v Libereckém kraji)

 

16.2.2021

1) Zopakujte si zástupce minerálů podle učebnice str.50-61 a prezentace  

2) Vyplňte test  a odešlete ho ke kontrole nejpozději do soboty 20.2.

 

9.2.2021

1) Zástupci minerálů - uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany

    Přečtěte si a prohlédněte v učebnici str. 56-61

2) Stáhněte si zápis  a opište si ho do sešitu

26.1.2021

1) Přehled minerálů -Uč. str. 50-55 - seznamte se zástupci prvků, sulfidů, halogenidů a oxidů

2) Prohlédněte si prezentaci 

3) Udělejte si zápis 

Prezentaci Veroniky najdete v Teams - přírodopis - soubory. Na příští hodinu si připraví prezentaci Gabriel - Zástupci minerálů- oxidy, uhličitany, sírany.

19.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici str. 46-49 Minerály a jejich vznik

2) Udělejte si zápis podle prezentace 

12.1.2021

1) Zopakujte si vše, co víte o horninách.

Stáhněte si otázky  příprava na test a vypracujte si je podle sešitu nebo učebnice.Test budete psát hned po návratu do školy.

Vzhledem k tomu, že se blíží pololetí a někteří z vás mají nerozhodné známky, pošlou mi vypracované testové otázky na známku Adam, Ríša a Tonda.

Příště začneme probírat minerály, takže si připravte další prezentace o minerálech - jako základ využijte informace v učebnici str. 50-61 a doplňte je o údaje z internetu (těžba, použití a další zajímavosti) 

Veronika - Prvky, sulfidy, halogenidy - termín odevzdání do pondělí 18.1.

Gabriel -Oxidy, uhličitany, sírany - termín odevzdání do pondělí 25.1.

 

5.1.2021

1) Přečtěte si v učebnici str. 36-37 Přeměněné horniny

2) Prohlédněte si prezentaci a opište si texty jako zápis do sešitu

24.11.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 26-27 Magma a vyvřelé horniny

2) Prohlédněte si prezentaci, první čtyři slidy si opište jako zápis do sešitu

 

10.11.2020

1) Přečtěte si v učebnici str. 22- 25 kapitolu 6 - Sopečná činnost a zemětřesení

2) Úkol:

Stáhněte si text o sopkách a doplňte do něj zeměpisné pojmy (všechny se byly v učebnici) 

Úkol odevzdejte nejpozději do neděle 15.11. (stačí napsat, co je 1 ..., 2 .... atd.)

Chválím za hezké prezentace Denisu, Elišku a Ondru. Na příští hodinu si připraví prezentaci na téma Magmatické horniny Šimon. Jejich prezentace si můžete prohlédnout v aplikaci Teams v souborech.

 

3.11.2020

Prohlédněte si prezentaci sopky, zemětřesení, tsunami - prezentace

Texty ze slidů 1,4,5,6,7 a 8 si opište do sešitu jako zápis (kromě popisu obrázků). 

Najděte si v atlase světa, kde leží  v prezentaci zmíněné sopky.

 

20.10.2020

Pracujte na zadaných prezentacích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6.2020

Ochrana přírody a krajiny - seznamte se s různými stupni ochrany přírody pomocí videa

 

17.6.2020

1/ Vzdušný obal Země - poslechněte si video

2/ Udělejte si zápis

10.6.2020

1/ Uč. str. 110-113 - přečtěte si kapitoly Půda, Voda 

2/ Odpovídejte na otázky

 

3.6.2020

Co přináší zvyšování počtu lidí

1/ Pusťte si video

2/ Udělejte si zápis

27.5.2020

Jak člověk měnil svět - pustťe si videa

https://www.youtube.com/watch?v=aUgV2pfuStE

https://www.youtube.com/watch?v=5czysr7vJhM

Udělejte si zápis

20.5.2020

1/ Vývoj člověka - přečtěte si v uč. str. 102-103 nebo si pusťe následující videa

https://www.youtube.com/watch?v=y_xJwv1rakA

https://www.youtube.com/watch?v=lNLOP7ANagI

2/ Udělejte si zápis

13.5.2020

1/ Geologická budoucnost Země - pusťte si výkladové video

https://www.youtube.com/watch?v=UO1aAk-FFqI

2/ Udělejte si zápis

6.5.2020

1/ Dnes budeme probírat kapitolu Kosmické vlivy (učebnice str. 94-95). 

Pusťte si výkladové video

https://www.youtube.com/watch?v=GjLCyFO_qgE&t=315s

2/ Udělejte si zápis

29.4.2020

1/ Pusťte si video Geologický vývoj ČR

https://www.youtube.com/watch?v=1JrBiIiT4D8

2/ Udělejte si zápis

22.4.2020

1/ Zopakujte si čtvrtohory a udělejte si zápis. 

Obrázky a otázky jsou jen na doplnění.

15.4.2020

1/ Přečtěte si v učebnici kapitolu Čtvrtohory - str. 86-87

2/ Úkol: Odpovídejte na otázky k textu a odpovědi mi pošlete mailem

8.4.2020

1/ Dnes si zopakujeme pomocí prezentací období druhohor a třetihor

2/ Doplňte si zápis do sešitu podle prezentací.

 Z prezentace Druhohory si opište 2.,3.,5. a 7. snímek, z prezentace Třetihory 2.,3. a 4. snímek

1.4.2020.

1/ Přečtěte si kapitolu Třetihory - učebnice str.84-85

2/ Úkol: Opovězte na otázky k textu a odpovědi mi zašlete

25.3.2020

1/ Přečtěte si kap. Druhohory - učebnice str. 82-83

2/ Odpovězte na otázky. Odpovědi mi pošlete na školní mail sylva.martinkova@zslucany.cz

 

18.3.2020

1/ Přečíst kap. Prvohory - učebnice str. 80-81

2/ Prohlédnout si prezentaci 

3/ Podle prezentace si udělat zápis do sešitu. Otázky v závěru prezentace psát nemusíte, jsou jen pro ústní procvičení.