Navigace

Obsah

Pátek - 7. 5. 2021

Dnes je poslední den, který máte na vypracování zadané prezentace. Od většiny z Vás jsem již prezentaci obdržela. Ve středu na hodině, pak budete svou tvorbu prezentovat před ostatníma. Raději připomínám, že termín odevzdání je do 18. 00.

Středa - 5.5.2021

Stále platí, že tento čas máte určený pro tvorbu prezentace. Do pátku je pak možné prezentaci odevzdat. Již 4 z Vás mi prezentaci poslali. Až budete přítomní ve škole, tak si svou práci odprezentujete přede všemi.

Středa - 28. 4. 2021

Jelikož jsem byla informována vaší paní učitelkou, že některé z Vás čekají v pondělí a úterý příjimací zkoušky. Rozhodla jsem se prodloužit termín odevzdání prezentace až na příští pátek 7. 5. 2021 do 18. 00. Doufám, že prodloužený čas pro Vás bude dostatečný pro vytvoření kvalitní prezentace.

Pátek - 23. 4. 2021

I dnešní den stále zůstává pro tvorbu prezentace. Snad bude čas dostatečný.

Středa - 21. 4. 2021

Dnešní hodina je opět věnována krajům. Dejte si na prezentaci záležet. Kdo by nevěděl, kolik slidů má prezentace obsahovat, tak zkuste prezentaci připravit tak, abyste o daném kraji dokázali mluvit minimálně 5 minut. V případě, že by Vás pustili do školy, tak součástí známky bude i samotná prezentace Vašeho kraje.

Pátek - 16. 4. 2021

Každému z Vás jsem přidělila jeden kraj, který zpracuje do prezentace. Jak bude prezentace vypadat nechám na Vás.

Ovšem v prezentaci by neměly chybět základní údaje, typu krajské město, okolní města spadající do této oblasti a další.

Neměli byste zapomenout i na typické výrobky pocházející z Vašeho kraje, př. Pardubický kraj - perník, Semtex atd. 

Dále by měla prezentace obsahovat památky zařazené na seznamu UNESCO, anebo jiná místa důležitá pro Vaši oblast.

Vím, že se část z Vás připravuje na příjimací zkoušky, a proto Vám na vypracování prezentace  dám 14 dní. Během těchto dnů nebudu zadávat jinou práci. Termín odevzdání bude 30. 4. 2021 do 18. 00.

Rozdělení krajů:

Michal - Středočeský kraj

Verča - Jihočeský kraj

Adam - Plzeňský kraj

Gabriel - Karlovarský kraj

Pavel - Hlavní město Praha

Deniska - Liberecký kraj

Ríša - Ústecký kraj

Tonda - Královehradecký kraj

Eliška - Pardubický kraj

David - Vysočina

Danča - Jihomoravský kraj

Matěj - Olomoucký

Ondra - Zlínský kraj

Šimon - Moravskoslezský kraj

Tíťa - stejný jako Tonda - Královehradecký kraj

Středa - 14. 4. 2021

Dnešním tématem jsou kraje. Prozatím posílám úvod do tohoto tématu a přepište si ho do sešitu. Kdo má možnost vytiskněte si tuto stránku a vlepte si ji do sešitu. Původně jsem Vám již dnes chtěla udělat rozepsání jednotlivých krajů, ale nechám to na pátek.

Kraje ČR (263.56 kB)

Dnes ještě vypracujte v hravém zeměpisu stranu 44. Pošlete mi ji do pátku 16. 4. 2021 do 18. 00.

Pátek - 9. 4. 2021

Dokončili jsme téma doprava a čekají nás kraje ČR. Do příště Vám udělám rozdělení krajů. Každý z Vás dostane jeden kraj, který zpracuje do powerpointové prezentace. To, jak má prezentace vypadat napíšu příští hodinu.

Vaším pátečním úkolem bude práce v hravém zeměpisu na straně 42 - cvičení 1, 2, 3, 4. Termín odevzdání je neděle 11. 4. 2021 do 18. 00.

Středa - 7. 4. 2021

V minulé hodině jsme začali téma doprava. Zapsali jste si nejdůležitější informace o silniční dopravě. Dnes na to navážeme jinými druhy dopravy. Tyto druhy si zapište do sešitu.

3/ vodní doprava:

-    velmi levná

-    pro tento druh dopravy nejsou na území ČR vhodné podmínky

 • přeprava: uhlí, stavební materiál, přeprav osob – rekreační účely

4/ letecká doprava:

 • velmi drahá
 • největší význam v mezinárodním styku
 • především zajišťuje přepravu osob

mezinárodní letiště:          Praha-  Letiště Václava Havla                                             

                                            Brno-Tuřany

    Ostrava-Mošnov

    Karlovy Vary

5/ potrubní doprava:

 • ropovody, plynovody, vodovody, kanalizace, produktovody

6/ Telekomunikace:

 • jedná se o dopravu zpráv, zásilek a šíření informací

 

Středa - 31. 3. 2021

V minulé hodině jsme dokončili téma průmysl. Naším dnešním tématem je doprava, ke které Vám sem vkládám zápis, který si přepište do sešitu a zároveň si vyhledejte odkud kam vedou jednotlivé dálnice.

Doprava (88.55 kB)

Druhým úkolem bude dokončení hravého zeměpisu. Jedná se o stranu 40 a 41 - cvičení 1, 4, 6, 7. Vypracovaný hravý zeměpisu mi pošlete do pondělí 5. 4. 2021 do 18. 00.

Pátek - 26. 3. 2021

Vaším dnešní úkolem bude opsat si informace do sešitu a druhým úkolem bude vyplnit pracovní list, kterým završíme téma průmysl. K vypsaným značkám potravinářského průmyslu najděte, ve kterém městě se jejich výrobky vyrábí. Vyplněný pracovní list mi pošlete do neděle 28. 3. 2021 do 18. 00.

Potravinářský průmysl (12.92 kB)

Středa - 24. 3. 2021

Dnešni téma bude zaměřeno na hutnický průmysl a na další přidružené průmyslové výroby. Vše si přepište do sešitu. Stále se pohybujeme v zpracovatelském průmyslu, do které ho spadá velké množství průmyslových odvětví. Druhým úkolem bude práce v hravém zeměpisu na straně 40 a 41 - cvičení 2, 3, 5. Tyto tři cvičení mi pošlete na mail do pátku 26. 3. 2021 do 18. 00.

d) Hutnický průmysl

- má u nás dlouholetou tradici

                    - v posledních letech dochází k omezování výroby

- nutný dovoz rud (Rusko, Ukrajina)

- negativní dopad na životní prostředí

d) Sklářský průmysl:              - ploché a technické sklo

                                                - dekorační sklo

                                                - bižuterie

 Významné závody:  Teplice, Karlovy Vary,  Nový Bor, Jablonec nad Nisou,

                                   Harrachov, Světlá nad Sázavou

e/ Textilní a oděvní:

 • pracují v něm hlavně ženy 
 • tento průmysl v posledních letech stagnuje
 • mnoho textilek bylo zavřeno – důvodem je dovoz levných oděvů z Asie

Pátek - 19. 3. 2021

Dnes zadám pouze zápis, který je pokračováním tématu průmysl. Zaměříme se na chemický a sklářský průmysl. Vše si zapište do sešitu.

c/ Chemický průmysl:

- moderní průmyslové odvětví                      

- rozšiřuje surovinovou základnu

- náročný na množství vody a energii

- negativní vliv na životní prostředí

Chemický průmysl zajišťuje výrobu:      - pohonných hmot

                                                                - výrobu plastů

                                                                - kosmetiky

                                                                - pracích a čistících prostředků

                                                                - výrobu léků

d) Sklářský průmysl:       - ploché a technické sklo

                                                - dekorační sklo

                                                - bižuterie

  Významné závody:  Teplice, Karlovy Vary,  Nový Bor, Jablonec nad Nisou,

                                   Harrachov, Světlá nad Sázavou

Středa - 17. 3. 2021

Stále se pohybujeme v tématu průmysl. Dnes se zaměříme na zpracovatelský průmysl. Vkládám wordový dokument, který si přepište do sešitu a vyhledejte si, kde v ČR se nacházejí vypsané strojírenské závody. Hotový zápis mi pošlete na mail do pátku 19. 3. 2021 do 18. 00.

Zpracovatelský průmysl (15.97 kB)

Pátek - 12. 3. 2021

Dnes ještě pokračujeme v tématu elektrárny. Posílám wordový dokument, kde se zaměříme na poslední typy elektráren. Informace z pracovního listu si přepište do sešitu.

Elektrárny 2 (594.12 kB)

Středa - 10. 3. 2021

I dnes budeme pokračovat v tématu energetika. Minule jste si zapsali tepelné elektrárny. V dnešní hodině na to navážeme jadernými a vodními elektrárnami. Vložím Vám sem zápis, který si přepíšete do sešitu. V atlase si najděte názvy jaderných a vodních elektráren.

b) jaderné elektrárny

 - mají poměrně čistý provoz

 - jejich výstavba velmi drahá (Temelín stál přes 100 mld. Kč)

 - problémy jsou i s vyhořelým palivem

elektrárny:          ………………….. (4 x 440 MW)

                          …………………..  (2 x 981 MW)

c) vodní elektrárny

 - vodní elektrárny produkují „čistou“ energii s minimálním dopadem na životní prostředí

 - v ČR nejsou vhodné podmínky pro jejich výstavbu

 - dodávají elektřinu v době energetických špiček

- nejvýznamnější je kaskáda vodních elektráren  na Vltavě

           Vltava                          …………………………………………

           Jihlava                          ………………………………………….                                 

Pátek - 5. 3. 2021

Dnešním tématem bude energetika. Zaměříme se na tepelné elektrárny a zápíšete si pár věcí do sešitu. K zápisu je přiložený i graf, který si také překreslete do sešitu. Poslední úkolem bude vyhledat tepelné elektrárny na Labi.

Energetika (157.45 kB)

Středa - 3. 3. 2021

Středeční hodina bude zaměřena na průmysl v ČR. Vložím Vám sem wordový dokument, ve kterém bude zápis k dnešní hodině a ten si přepište do sešitu. Druhým úkolem je práce v hravém zeměpisu strana 39 - cvičení 1, 2, 3. Termín odevzdání je pátek 5. 3. 2021 do 18. 00.

Průmysl (278.44 kB)

Pátek - 26. 2. 2021

I dnes dostanete zadané dva úkoly. První bude zápis do sešitu, který sem vložím ve wordovém dokumentu. Do něho si najděte definice pro migraci, emigraci, imigraci a vše si zapište do sešitu. Druhým úkolem bude práce v hravém zeměpisu strana 36 - cvičení 1,2. Vše mi pošlete do neděle 28. 2. 2021.

Pohyby obyvatelstva (13.54 kB)

Středa - 24. 2. 2021

Dnes Vám zadám dva úkoly. První úkol bude pokračování zápisu obyvatelstvo, kde se zaměříme na hustotu zalidnění. Vše bude připraveno ve wordovém dokumentu, který si buď přepište nebo vlepte do sešitu. 

Druhým úkolem bude práce v hravém zeměpisu na straně 35 - cvičení 1, 3. Svou práci mi následně pošlete na mail do pátku 26. 2. 2021.

Hustota zalidnění (57 kB)

Pátek - 19. 2. 2021

Dnes pokračujeme v tématu obyvatelstvo. Přidávám zápis, který si přepište do sešitu.

Obyvatelstvo (354.76 kB)

Středa - 17. 2. 2021

Omlouvám se za minulou hodinu. Nějak se mi to celé popletlo. Vaším dnešním úkolem bude napsat si zápis do sešitu. Druhým domácím úkolem je pracovní list, který bude vložený pod zápisem. Vypracovaný pracovní list mi odevzdejte do pátka 19. 2. 2021 do 18. 00.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel:

 • v dřívějších dobách se počet obyvatel jen odhadoval
 • přesné počty obyvatel byly až ve středověku, a to jen na některých panstvích
 • největší přírůstek ob.:    v 19. století – průmyslová revoluce, zlepšení životní úrovně lidí
 • největší pokles ob:        ve 20. století  -   války a odsun Němců           
 • první sčítání lidu:         v roce     1857
 • poslední sčítání lidu:    v roce     2011

       - sčítání se provádí každých 10 let

ČR (14.64 kB)

Pátek - 12. 2. 2021

Dnes mám pro Vás pouhý krátký zápis, který si přepište do sešitu.

Urbanizace:     je zvýšené soustřeďování obyvatel do měst, přijímání městského způsobu 

                        života

Suburbanizace: je stěhování obyvatel z měst do okolních obcí. Důvodem je: lepší životní

                            prostředí, menší koncentrace lidí, levnější pozemky, …      

Aglomerace:    je seskupení, nahromadění menších sídel kolem velkých měst, které dominují svým významem i velikostí (např. Hradec Králové – Pardubice, Jablonec n/N – Liberec, Praha – Kladno, ..)

Středa - 10. 2. 2021

V minulé hodině jsme se věnovali sídlům ČR. Dnes na to navážeme pracovním listem a krátkým zápisem do sešitu. Vypracovaný pracovní list mi pošlete do pátku 12. 2. 2021 do 18. 00.

Pracovní list - Sídla (184.5 kB)

Zápis - 

Urbanizace:     je zvýšené soustřeďování obyvatel do měst, přijímání městského způsobu 

                        života

Suburbanizace: je stěhování obyvatel z měst do okolních obcí. Důvodem je: lepší životní

                            prostředí, menší koncentrace lidí, levnější pozemky, …     

Aglomerace:    je seskupení, nahromadění menších sídel kolem velkých měst, které dominuje svým významem i velikostí (např. Hradec Králové – Pardubice, Jablonec n/N – Liberec, Praha – Kladno, ..)

Středa - 27. 1. 2021

Vaším dnešní prací bude přepsat si zápis s nadpisem Sídla. Druhým úkolem bude vyplnit stránky v hravém zeměpisu - strana 37 - cv. 1, 2, 3. Termín odevzdání je do pátku 29.1. 2021 do 18. 00.

Sídla

Sídlo:       souborný název pro město, vesnici, skupinu obydlí i samotu

Městský status: - se u nás uděluje od středověku (města královská, věnná, horní, …)

                            - dnes o městských právech rozhoduje parlament

                            -  k 1. 1. 2011  mělo status města 594 obcí

 Některá nej:       - nejmenší město Přebuz 74 obyvatel (okres Sokolov) 

                       - největší město   Praha 1,3 mil. obyvatel     

                       - nejvýše položené sídlo – Filipova Huť  - 1093 m.n.m.(okres Klatovy )

                              - nejníže položené sídlo – Hřensko  - 115 m.n.m.

                       - nejkratší název sídla – (okres Cheb) a  (okres Pelhřimov)

Statutární města:            26 statutárních měst:

                             14 krajských měst

                             12 dalších měst - Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Opava,  Přerov, Prostějov, Chomutov, Most, Teplice, Děčín, Kladno, Mladá Boleslav, Jablonec n/N,

 Na rozdíl od jiných měst jsou řízena magistrátem v jejich čele stojí primátor (ne starosta)

Pátek - 22. 1. 2021

Páteční úkol bude zaměřen na práci v Hravém zeměpisu. Vyplníte stranu 33 a cvičení 1, 2, 3.

Dále si zopakujte slepou mapu řek ČR a vodních nádrží. Doufám, že Vás brzy pustí do školy a pak hned jak to bude možné, napíšeme test. Termín odevzdání hravého zeměpisu je do neděle 24. 1. 2021 do 18. 00. Nyní už Vám známky a znamínka počítám na nové pololetí.

Středa - 20. 1. 2021

Vaším dnešním úkolem bude doplnit pracovní list na Chráněná krajinná území. Až ho budete mít vyplněný, tak mi ho pošlete. Termín odevzdání bude pátek 22.1. 2021 do 18. 00.

Chráněná území (582 kB)

Pátek - 15. 1. 2021

I páteční hodina bude věnována pouze zápisu. Zápis je zaměřený na pokračování látky o chráněných krajinných území. 

2/    maloplošná chráněná území:

 • jsou vyhlašována na malých územích, kde se vyskytují vzácná zvířata nebo rostliny
 • na našem území je vyhlášeno několik stovek maloplošných chráněných území
 1. přírodní památky (PP)
 2. národní přírodní památky (NPP)     
 3. přírodní rezervace (PR)
 4. národní přírodní rezervace (NPR)      

     Nejstarší přírodní rezervace Žofínský prales v Novohradských horách

3/ zvláštní typy chráněných území:

a)   biosférické rezervace

      jsou velkoplošná chráněná území, která vyhlašuje UNESCO s cílem zachovat vzácné

      ekosystémy Země

b)   NATURA 2000

     Je soustava chráněných území v zemích EU. Cílem této soustavy je zabezpečit

     ochranu živočichů a rostlin, které jsou z evropského pohledu nejcennější a zároveň

     nejohroženější.

 

Středa - 13. 1. 2021

Dnes po Vás budu chtít pouze jedinou věc, a to přepsat si nejdůležitější informace o Chráněných území do sešitu. Aby se někdo nemohl vymlouvat, že mu nejde soubor otevřít nahrála jsem Vám zápis přímo sem.

Chráněná území

 • v ČR je chráněno 13 % rozlohy státu (tj.10 274 km2) -

1. velkoplošná chráněná území:

a)Národní parky – NP:

 • jsou území ceněná v národním nebo mezinárodním měřítku
 • jedná se o krajiny přirozené nebo jen velmi málo pozměněné činností člověka  
 • ochrana přírody je odstupňována do 3 zón (I. zóna je nejpřísnější)

b) Chráněné krajinné oblasti – CHKO:

 • jsou území ceněná v národním měřítku, na území ČR máme 25 CHKO
 • ochrana přírody je odstupňována do 4 zón
 • nejstarší CHKO                Český ráj
 • nejmladší CHKO               Brdy
 • největší CHKO                 Beskydy

 

Pátek - 8. 1. 2021

Omlouvám se, že práci zadávám až teď, ale úplně jsem na Vás zapomněla. Vaším dnešním úkolem bude vypracovat pracovní list ČR. Znovu připomínám, kdo by potřeboval půjčit atlas, tak není problém, domluvíme se. Termín odevzdání je úterý 12. 1. 2021 do 20.00.

Pracovní list 2

Středa - 6. 1. 2021

Jelikož jsem nepočítala s tím, že se po Vánocích neuvídíme, tak nabízím možnost zapůjčení atlasu domů. Stačí mi jenom napsat email a domluvíme se na předání.

Vaším středečním úkolem bude vyplnit Hravý zeměpis na straně 34, cvičení 3 a 4.Někteří ho asi už máte hotový, tak mi ho nafoťte a pošlete na mail do pátku 8. 1. 2021 do 20. 00. Druhým úkolem bude vypracování pracovní listu, který sem přikládám. Termín zůstává stejný.

Pracovní list

Pátek - 26. 11. 2020

Dnešní hodinu Vám nechám pouze opakovací. Zopakujte si pohoří a nejvyšší vrcholy, včetně slepé mapy. Ve středu, kdy spolu máme první hodinu zeměpisu budeme psát test na slepou mapu pohoří a nevyšší vrcholy ČR.

Středa - 25. 11. 2020

Dalším tématem, které nás čeká jsou vodní nádrže. Dnes si k němu něco málo zapíšete do sešitu a za domácí úkol dostanete práci v Hravém zeměpisu strana 34 - cv. 1, 2. Termín odevzdání je pátek 20. 00.

Zápis - Vodní nádrže

- účel - a) hydroenergetický, b) vodárenský, c) závlahový, d) ochranný, e) rekreační

- nejhlubší vodní nádrž - Dalešice

- nejrozsáhlejší - Lipno

- nejobjemnější  - Orlík

Pátek - 20. 11. 2020

Dnešní hodinu nechám opakovací. Znovu si projděte vše o vodstvu ČR. Především doporučuji začít si procházet řeky ČR a učit se je na slepé mapě. Jelikož to vypadá, že Vás brzy pustí do školy a hned jak se to stane Vás budou čekat testy na pohoří a řeky,

Středa - 18. 11. 2020

Jak jsem již psala, budu po Vás vyžadovat, abyste uměli 42 českých řek. Z toho důvodu dnes vkládám pracovní list na toto téma. Vyplňte si vše a pošlete mi pracovní list, abych ho mohla zkontrolovat.Termín odevzdání je do neděle 22. 11. 2020.

ŘEKY

Pátek - 13. 11. 2020

Dnes budeme pokračovat v tématu vodstvo ČR. Zápis si přepište do sešitu a vyplňte vynechaná místa. Svou práci mi nafoťte a pošlete do neděle 15. 11. 2020.

Pokračování vodstva

Středa - 11. 11. 2020

Dnes začneme tématem Vodstvo ČR. Předem říkám, že budu chtít, abyste znali všechny řeky ČR a dokázali je zakreslit do slepé mapy. Do sešitu si zapište následující zápis:

Vodstvo v ČR:

 • ČR leží na hlavním evropském rozvodí
 • zdrojem veškeré vody jsou pouze dešťové a sněhové srážky
 • všechny naše toky odvádí vodu z našeho území
 • žádné výraznější toky na naše území nepřitékají

Dále si do sešitu najděte a zapište následující pojmy povodí, rozvodí, úmoří, průtok.

Vše mi poté nafoťte a pošlete do neděle 15. 11. 2020.

Pátek - 6. 11. 2020

Omlouvám se za pozdní zadání, ale i dnes jsme měli poradu a školení.

Dnešní hodinu nechám jenom opakovací. Projděte si pohoří a nejvyšší vrcholy. Také si projděte vše, co máte k podnebí. V příštím týdnu Vám vytvořím kvíz, který bude zároveň testem. Téma budou pohory a nejvyšší vrcholy.

Středa - 4. 11. 2020

Dnes Vám zadám jednoduchý úkol, kterým zopakujeme kapitolu podnebné oblasti. Vypracujte stranu 32 v hravém zeměpisu, cvičení 1, 2, 3. Po dokončení mi stránku vyfoťte a pošlete. Termín odevzdání je do pátku 6. 11. 2020 do 20. 00.

Pátek - 23. 10. 2020

Pokračujeme v tématu Podnebí. Poslední látka, která nám zde zbývá dokončit jsou podnebné oblasti. Vložím Vám zápis, který si přepište do sešitu a vyplňte tabulku na konci zápisu. Tabulku mi nakonec vyfoťte a pošlete do neděle 25. 10. 2020 na mail.

Podnebné oblasti

Středa - 21.10.2020

Dnešním tématem budou srážky. Zadám Vám sem zápis, který si přepište do sešitu a vyplňte chybějící místa. Až to budete mít vyplněné, tak mi to pošlete na mail. Termín odevzdání bude čtvrtek do 20.00 hodin.

Raději vkládám ještě jeden soubor v jiném formátu, protože někteří mají problém soubor otevřít.

Srážky

Srážky 2

Pátek - 16. 10. 2020

Dnes se zaměříme na Teplotu. Takže do sešitu si nalepte a přečtěte zápis Teplota. Dále si procvičujte pohoří a nejvyšší vrcholy a na závěr si vyplňte druhý pracovní list na pohorí a nejvyšší vrcholy. Oba tyto pracovní listy chci poslat na mail Marketa.Augustinakova@zslucany.cz do neděle 18.10. 2020 do 20.00 hodin.

Středa - 14. 10. 2020

Pokračujeme v tématu Česká republika.Včera jste ode mě dostali pracovní list na pohoří ČR. Vyplňte si jeden z nich a nalepte a přečtěte si zápis na téma podnebí. Zároveň si procvičujte pohoří a nejvyšší vrcholy. Hned po návratu do školy budeme na toto téma psát test - slepou mapu pohoří a nejvyšších vrcholů. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte.