Navigace

Obsah

Výchovný poradce:

Mgr. Jana Daničková

kontakty  736 779 600, jana.danickova@zslucany.cz

 

Hlavní oblasti činnosti :

  • Práce s vycházejícími žáky :pomoc při volbě střední školy nebo učiliště, poskytnutí informačních materiálů, návštěva veletrhu vzdělávání. podání aktuálních informací o přijímacím řízení, předání a spolupráce při vyplnění přihlášek ke studiu, předání zápisových lístků)

 

  • Práce s žáky integrovanými: sledování a vytypování žáků s poruchami učení, vytváření individuálních vzdělávacích plánů a kontrola jejich plnění, zajištění spolupráce s poradenským zařízením, předámí informací vyučujícím

 

  • Spolupráce na řešení výchovných problémů: spolupráce s metodikem prevence při řešení kázeňských problémů, projevů šikany, vandalství, záškoláctví