Navigace

Obsah

Přijímací řízení - školní rok 2020/2021

Pravidla pro podávání přihlášek platí stejná jako v předchozích letech:

  • 2 přihlášky
  • odevzdat na střední školu do 1. března 2021

 

Přijímací řízení - školní rok 2019/2020

VŠICHNI PŘIJATI - GRATULUJI

 

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

 

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

1

1

 

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

 

VŠICHNI PŘIJATI - GRATULUJI

 

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

 

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

 

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

 

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

 

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

V úterý 12. 1. 2016 se v učebně 9. třídy koná informační schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků. Začátek schůzky je v 17.00 hodin.

Na schůzce rodiče získají podrobné informace k přijímacímu řízení pro příští školní rok a pokyny k vyplnění přihlášek ke studiu na středních školách a učilištích.

 

 

 

 

 

V loňském školním roce všichni žáci 9. třídy, kteří se hlásili na obory s maturitní zkouškou, konali přijímací zkoušky. Aby v dubnu nebyli vystresovaní, zkusili si podobné testy vypracovat již dříve. Pokusili se dodržet pravidla (žádný mobil, ani návštěva toalety v průběhu testu). Zachovali jsme i časovou dotaci na test z matematiky, českého jazyka i studijních předpokladů. Po vyhodnocení jsme se dozvěděli na čem musíme více zapracovat.

ŽÁCI A JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MOHOU PODAT DVĚ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU.

PŘIHLÁŠKY S VYPLNĚNOU PRVNÍ STRANOU, PROSÍM DONESTE NA ZAČÁTKU ÚNORA DO ŠKOLY K DOVYPLNĚNÍ.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH www.edulk.cz

UPOZORŇUJI NA TERMÍN 15. 3., KDY MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKY PROKAZATELNĚ ODEVZDANÉ NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDNÍ ŠKOLE.

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

 pátek 9. 10.  2015  AMOS Jablonec nad Nisou

 čtvrtek 16. 10. - sobota 18. 10. 2015 EDUCA  MY JOB Liberec Tipsport Arena.

Získali jsme co nejvíce informací o střední škole, na kterou máte zájem se přihlásit.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

V ÚTERÝ 15. 1. SE KONAJÍ INFORMAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, NA KTERÝCH  RODIČE  OBDRŽÍ DVA FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK A PODROBNÝ NÁVOD NA JEJICH VYPLNĚNÍ.

V ÚTERÝ 16.9. SE KONALY INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 

 

Přijímací řízení na školní rok 2013/2014

 Důležité infomace:

  • každý žák si podává 2 přihlášky na dvě střední školy (učiliště)
  • schůzka výchovného poradce se zákonnými zástupci 15.1.2016 (předání formulářů přihlášek, pomoc při vyplňování)
  • zákonný zástupce žáka zajistí, aby přihlášky byly na střední škole nejpozději 15.3.2016
  • základní škola vydá žákovi zápisový lístek, který je nutné doručit na příslušnou střední školu nejpozději týden po kladném oznámení o přijetí

Případné změny v pravidlech přijímání budeme na stránkách školy uvádět.

Sledujte webové stránky středních škol.

Využívejte možnost navštívit střední školu ve dnech otevřených dveří.

IK

 

BLAHOPŘEJI VŠEM ŽÁKŮM DEVÁTÉ TŘÍDY . VSTUPTE DO NOVÉ ŠKOLY PRAVOU NOHOU.

GYMNÁZIA - 3 ŽÁCI (dva na čtyřleté gymnázium, jeden na osmileté)

STŘEDNÍ ŠKOLY (maturitní) - 4 ŽÁCI

STŘEDNÍ ŠKOLY (učební) - 3 ŽÁCI