Navigace

Obsah

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2019/2020

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2020

Při řešení problémů žáků s poruchami učení a chování je nutné se řídit platnou legislativou. Součástí je zavedení pěti stupňů podpůrných opatření. Podpůrné opatření prvního stupně je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení. O udělené vyšších stupňů rozhodují poradenská zařízení.

 

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

1

2.

2

 

 

3.

1

2

2

4.

1

2

 

5.

 

4

2

6.

1

3

1

7.

2

3

1

8.

 

2

1

9.

 

3

 

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení (podpůrná opatření stupeň 3), pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

 

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání (v rámci veletrhu vzdělávání Amos)
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia

 

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení
 •  

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

1

1

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2018/2019

 

 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2019

Od loňského školního roku platí nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování.

Součástí je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

 

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

 

 

2.

2

2

2

3.

1

3

 

4.

1

2

2

5.

 

4

1

6.

1

3

1

7.

 

2

1

8.

 

2

 

9.

 

 

1

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení (podpůrná opatření stupeň 3), pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

 

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací. Na základě žádosti paní učitelky proběhla mimořádná schůzka s maminkou žáka a p. ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny v Jablonci nad Nisou.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • pozdní příchody, neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání (v rámci veletrhu vzdělávání Amos)
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • organizace tematických exkurzí
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek, pomoc při podávání odvolání proti nepřijetí ke studiu, vyhledávání dalších možností studia

 

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení
 •  

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

14

14

Střední odborná učiliště – učební obory

8

8

Víceletá gymnázia

5

0

 

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2017/2018

 

 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2018

Letošní školní rok byl rokem, kdy začala platit nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování.

Novinkou je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

 

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

1.

 

1

3

2.

1

2

 

3.

 

1

2

4.

1

2

1

5.

2

2

2

6.

 

3

1

7.

 

3

 

8.

1

 

1

9.

 

2

 

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení, pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

 

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky
 • pozdní příchody, neomluvená absence
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • účast na akci Knihovna povolání
 • beseda na Úřadu práce v Jablonci nad Nisou
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

 

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení
 •  

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

9

9

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

3

2

 

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2016/2017

 

 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2017

Letošní školní rok byl rokem, kdy začala platit nová legislativa v posuzování žáků s problémy v učení a chování. Někteří měli ještě doporučení PPP nebo SPC podle již končící vyhlášky (platí dvouleté přechodné období), jiní již absolvovali vyšetření nové.

Novinkou je zavedení podpůrného opatření prvního stupně, které je zcela v kompetenci školy a žáci nemusí navštívit poradenské zařízení.

 

třída

1.stupeň podpůrných opatření

2.stupeň podpůrných opatření

3.stupeň podpůrných opatření

Integrace podle dřívější vyhlášky

1.

2

 

 

 

2.

1

 

 

2

3.

1

1

 

2

4.

2

1

1

2

5.

2

 

 

3

6.

 

 

 

1

7.

 

 

 

2

8.

1

 

 

 

 

Ve vybraných třídách, na základě doporučení poradenských zařízení, pracovaly s žáky asistentky pedagoga.

 

Spolupráce s PPP a SPC

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

V případě potřeby funguje vzájemná spolupráce s PPP i SPC v Jablonci nad Nisou a v Liberci. Žáci jsou včas diagnostikováni, úzká spolupráce je i s vytvářením individuálních vzdělávacích plánů.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • slovní napadání pracovníků školy

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení
 •  

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

5

5

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

2

0

 

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2015/2016

 

 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2016

 • S prokázanými specifickými poruchami učení a chování:     1. stupeň - 10 žáků

                                                                                                 2. stupeň – 1 žák                                                                                                    1 žák – Aspergerův syndrom

 • Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním    - 1. stupeň -2 žáci

                                                                                                   

 

(celkem 14 integrovaných žáků)

 • Jednotlivé třídy navštěvují ještě žáci s dispozicemi SPU, vyučující jsou vedeni k individuálnímu přístupu k těmto žákům.
 • Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi SPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch.
 • Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku.

Spolupráce s PPP

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

 • V tomto školním roce bylo školou navrženo 9 žáků k vstupnímu nebo kontrolnímu vyšetření v PPP, téměř všechna vyšetření byla realizována k 30. 6. 2016.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení
 •  

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

6

6

 

 

 

Zpráva výchovného poradce školy, školní rok 2014/2015

 

 

Integrovaní žáci: stav k 30. 6. 2015

 • S prokázanými specifickými poruchami učení a chování:     1. stupeň - 5 žáků

                                                                                               2. stupeň – 2 žáci

 • Žáci s tělesným postižením nebo znevýhodněním    - 1. stupeň -3 žáci

                                                                                                   

 

(celkem 10 integrovaných žáků)

 • Jednotlivé třídy navštěvují ještě žáci s dispozicemi SPU, vyučující jsou vedeni k individuálnímu přístupu k těmto žákům.
 • Evidenci všech plně integrovaných žáků i žáků s dispozicemi SPU vede výchovná poradkyně, která seznamuje průběžně všechny vyučující s druhem i rozsahem poruch.
 • Ve spolupráci se zainteresovanými učiteli vypracovává VP individuální vzdělávací plány. Plnění individuálního vzdělávacího plánu je průběžně konzultováno během celého školního roku.

Spolupráce s PPP

Konají se akce výchovných poradců v PPP Jablonec nad Nisou, které v letošním školním roce získaly podobu individuálních konzultací.

 • V tomto školním roce bylo školou navrženo 10 žáků k vstupnímu nebo kontrolnímu vyšetření v PPP, téměř všechna vyšetření byla realizována k 30. 6. 2015, pouze dva případy byly řešeny v průběhu letních prázdnin. V průběhu prázdnin a na počátku školního roku proběhlo 1 kontrolní vyšetření už stávající integrace.

 

Nejčastější výchovné problémy (řešené ve spolupráci s rodiči, OSPOD, Policií ČR aj.)

 • neplnění základních povinností žáka (neplnění domácí přípravy, omlouvání absence, velmi časté zapomínání pomůcek a žákovské knížky)
 • konfliktní vztahy mezi spolužáky (slovní i fyzické napadení, poškozování cizích věcí)
 • jednou byla přizvána Policie ČR k provedení testu na návykové látky (negativní výsledek)

 

Vycházející žáci

V rámci pomoci žákům i rodičům při správném rozhodování organizovala VP:

 • návštěva žáků 9. třídy na burze vzdělávání konané v Liberci
 • mimořádné informační třídní schůzky věnované seznámení rodičů s vyplněním přihlášek ke studiu, odevzdáním na střední školy a na lednové schůzce i předání formulářů přihlášek
 • trvalá nástěnka aktuálních nabídek studia na středních školách a odborných učilištích, informace o konaných dnech otevřených dveří
 • pomoc rodičům při hledání vhodného typu škol, vyplňování přihlášek
 • během celého školního roku se žáci 8. a 9. ročníku účastnili projektu TechUp, pořádaného KÚ Liberec, během kterého pravidelně navštěvovali Střední průmyslovou školu technickou v Jablonci nad Nisou. Každý účastník si vyzkoušel práci v různých provozech a procvičil si svou manuální zručnost. V rámci stejného projektu žáci navštívili Integrovanou střední školu ve Vysokém nad Jizerou.

 

 

 

 

 

 

 

Umístění vycházejících žáků

 

V tabulce jsou uvedeny pouze počty přijatých žáků na jednotlivé typy škol (s výjimkou víceletých gymnázií).

Důvody:

 • Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo podat 2 přihlášky v prvním kole a neomezený počet v kole druhém
 • Žáci a jejich zákonní zástupci nemají povinnost v základní škole uvádět konkrétní školy, na kterých žáci podstupují přijímací řízení

 

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

1

1

Střední odborná učiliště – učební obory

3

3

Víceletá gymnázia

1

0