Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Co právě probíráme?

23. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 64 cv. 1 až 3.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 1, 2, 3.

Matematika 

1) Test na dělení se zbytkem

2) Výroba pomůcky na převody jednotek.

3) Uč. str. 53 cv. 1.

4) Prac. seš. str. 38 cv. 1, 2.

Vlastivěda dějepisná

1) Prezentace dle uč. str. 34 a 35 - Karel IV. 

 

20. února 2024

Maškarní

 

19. února 2024

Český jazyk

1) Plácačky - hra vzory podst. jmen

2) Uč. str. 62 cv. 1 až 3.

3) Uč. str. 61 cv. 5 (diktát, po "obilí")

Matematika 

1) Výroba pomůcky na převody jednotek.

2) Prac. seš. str. 36 cv. 4, 5, 6, 7.

Vlastivěda zeměpisná

1) Prac. seš. str. 16 cv. 4 a str. 17 cv 4.. 

2) Uč. str. 30 a 31.

 

16. února 2024

Český jazyk

1) Plácačky - hra vzory podst. jmen

2) Uč. str. 61 cv. 3 (do SŠ na známky).

2) Prac. seš. str. 8 cv. 3.

ČJ - uč. str. 61 cv. 5 (připravit na PO jako diktát, po "obilí")

Matematika 

1) Uč. str. 52 - poučky.

2) Prac. seš. str. 36 cv. 1, 2, 3.

Test na rovnice. 

Vlastivěda dějepisná

1) Prezentace - Karel IV.

 

15. února 2024

Český jazyk

1) Fotbal se vzory podst. jmen.

2) Uč. str. 61 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 3, 4.

Matematika - geo

1) Prac. seš. str. 18 cv. 2, 3.

Obrázky z geo tvarů - mandely aj. 

 

14. února 2024

Český jazyk

1) Hry - vzory podst. jmen

2) Uč. str. 60 cv. 3 (písemně do SŠ) + cv. 4.

3) Uč. str. 61 cv. 1.

4) Prac. seš. str. 7 cv. 1 (dole i nahoře).

Matematika 

1) Uč. str. 63 cv. 2.

2) Prac. seš. str. 47 cv. 2, 3.

Test na písemné násobení do 10 000.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 49 až 51.

2) Prac. seš. str. 21 - kontrola. 

 

13. února 2024

Český jazyk

1) Hry - vzory podst. jmen

2) Uč. str. 60 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 1, 3.

Matematika 

1) Uč. str. 63 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 47 cv. 1, 4.

Test na + a - do 10 000.

 

12. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 58 cv. 4 - diktát.

2) Uč. str. 60 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 1.

Matematika 

1) Uč. str. 62 cv. 2.

2) Prac. seš. str. 46 cv. 2, 3, 4 a str. 48 cv. 6.

Vlastivěda - zeměpisná

1) Prezentace dle uč. str. 30 a 31.

2) Prac. seš. str. 16 cv. 1. 

 

9. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 59 cv. 3, 4 - společně.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3.

Matematika 

1) Uč. str. 62 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 46 cv. 1.

Vlastivěda - dějepisná

1) Prac. seš. str. 11, 12, 13.

Opakování Přemyslovci

 

8. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 59 cv. 1, 2 - společně.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1 - společně.

3) Prac. seš. str. 6 cv. 2 - samostatně.

Matematika - geo

1) Uč. str. 27 - celá.

2) Prac. seš. str. 18 - celá.

Český jazyk - literatura

1) čtení Harry Potter - otázky k textu

 

7. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 58 cv. 3, 4 - společně.

2) Prac. seš. str. 5 cv. 3 - společně.

3) Prac. seš. str. 5 cv. 4 - samostatně.

Matematika 

1) Uč. str. 61 cv. 5 - společně.

2) Prac. seš. str. 45 cv. 3, 4, 5 - společně.

Český jazyk - literatura

1) čtení Harry Potter - otázky k textu

Přírodověda

1) Prezentace ke kap. "Živočichové našich polí".

Živočichové našich polí Typ: PPT dokument, Velikost: 3.8 MB

2) Prac. seš. str. 21 cv. 1, 2, 3.

 

6. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 58 cv. 1, 2 - společně.

2) Prac. seš. str. 5 cv. 1 - společně.

3) Prac. seš. str. 5 cv. 2 - samostatně.

Matematika 

1) Uč. str. 61 cv. 1, 2, 3 - společně.

2) Prac. seš. str. 45 cv. 1, 2 - společně.

 

5. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 57 cv. 2, 3, 4 - společně.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 3, 4, 5 - společně.

3) Prac. seš. str. 4 cv. 5 - samostatně.

Matematika 

1) Uč. str. 60 cv. 3, 4 - společně.

2) Prac. seš. str. 44 cv. 4, 5 - společně.

Český jazyk - lit.

1) čtení Harry Potter + otázky k textu.

Vlastivěda zeměpisná

1) Prac. seš. str. 14 cv. 5 a str. 15 cv. 8, 9 - společně.

2) Uč. str. 28 až 29 - společně.

 

1. února 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 57 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 1, 2.

Matematika - geo

1) Uč. str. 25 - celá.

2) Prac. seš. str. 17 - celá.

Vlastivěda dějepisná

1) Prezentace dle uč. str. 30 a 31.

Videa Dějiny českého udatnéh národa - Anežka a Přemysl Otakar II.

Vlastivěda zeměpisná

1) Uč. str. 25 až 27 (práce s mapou).

2) Prac. seš. str. 14 cv. 1, 2 a str. 15 cv. 7.

 

31. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 56 - CELÁ.

2) Prac. seš. str. 3 cv. 2, 4.

Matematika 

1) Uč. str. 60 CV. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. str. 44 - celá.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 42 až 46.

2) Prac. seš. str. 20 - celá.

 

30. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 55 - CELÁ.

2) Prac. seš. str. 3 cv. 1 a 5.

Matematika 

1) Uč. str. 59 CV. 3, 4, 5.

2) Prac. seš. str. 43 cv. 4, 5, 6.

 

29. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 54 - CELÁ.

2) Prac. seš. str. 2 cv. 2, 3, 4 a str. 3 cv. 3.

Matematika 

1) Uč. str. 59 CV. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 43 cv. 1, 2, 3.

Vlastivěda - ze

1) Uč. str. 23-25.

 

26. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 56 cv. 7 do SŠ.

2) Uč. str. 53 - CELÁ.

Matematika 

1) Uč. str. 58 CV. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 42 - celá.

 

18. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 50 cv. 7, 8, 9 a str. 38 cv. 7 (opis do SŠ).

2) Uč. str. 51 cv. 15 - NACVIČIT JAKO DIKTÁT NA ÚT.

Matematika - geo

1) Uč. str. 22 a 23 - celá.

2) Prac. seš. str. 15 - celá.

 

16. ledna 2024

Český jazyk

1) Uč. str. 42 cv. 11 a str. 49 cv. 3.

2) Uč. str. 42 cv. 12 - diktát. 

Matematika

1) Prac. seš. str. 48 cv. 1, 2, 4.

 

15. ledna 2024

Český jazyk

- čtení H. Potter

Matematika

1) Uč. str. 50 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 35 cv. 3 a str. 48 cv. 1, 2.

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

12. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy.

2) Uč. str. 48 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 38 cv. 1, 2.

Matematika

1) Uč. str. 50 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 35 cv. 1, 2.

 

11. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy.

2) Uč. str. 47 cv. 3, 5.

3) Prac. seš. str. 37 cv. 5, 6 a str. 38 cv. 7.

Matematika

1) Prac. seš. str. 34 cv. 2, 3, 4 a str. 35 cv. 4.

 

10. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy.

2) Uč. str. 47 cv. 4, 6.

3) Prac. seš. str. 37 cv. 3, 4.

DIKTÁT NA ÚT - uč. str. 42 cv. 12 (po třpyt. hvězdu)

Matematika

1) Uč. str. 49 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 34 cv. 1, 5.

ZÍTRA místo MAg - Ma aritmerika!

Přírodověda

1) Prac. seš. str. 12 a 13.

2) Prezentace dle uč. str. 34 až 36.

 

9. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy.

2) Uč. str. 46 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 37 cv. 2.

Matematika

1) Prac. seš. str. 33 cv. 3, 5.

TEST písemné dělení se zbytkem.

 

8. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy.

2) Uč. str. 45 cv. 3.

3) Prac. seš. str. 36 cv. 1 a str. 34 cv. 5.

Diktát dle - ps str. 31 cv. 2 (dole).

Matematika

1) Uč. str. 48 cv. 1, 2 + poučky.

2) Prac. seš. str. 33 cv. 1, 2.

TEST písemné násobení do 10 000.

Vlastivěda - ze

1) Prez. dle uč. str. 20 a 21.

2) Prac. seš. str. 10 - celá a str. 11 cv. 1 a str. 13 cv. 1.

 

5. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 41 cv. 3 (do SŠ) a str. 45 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 36 cv. 2, 3.

DÚ - ps str. 31 cv. 2 (diktát na PO).

Matematika

1) Uč. str. 47 CV. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 32 - CELÁ.

TEST + A - DO 10 000.

Vlastivěda - dě

1) Prez. dle uč. str. 25 až 28.

 

4. ledna 2024

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 43 cv. 13, 14.

3) Prac. seš. str. 34 cv. 4, 5 a str. 35 cv. 8, 9, 10.

4) Uč. str. 44 - celá.

Matematika - geo

1) Uč. str. 21 - celá.

2) Prac. seš. str. 14 - celá.

 

3. ledna 2024

Povídání o Vánocích a Silvestru.

Práce na pracovním listu "Moje Vánoce" a "Můj rok 2023"

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl.

2) Uč. str. 41 cv. 3.

3) Prac. seš. str. 34 cv. 6, 7.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 30 až 31.

2) Prac. seš. str. 10 a 11.

 

22. prosince 2023

Vánoční besídka

 

21. prosince 2023

Kino Mezi živly

 

20. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry se slovními druhy

2) Uč. str. 41 cv. 3, 4, 5 (do SŠ).

3) Prac. seš. str. 33 cv. 1.

Matematika

1) Uč. str. 46 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 31 cv. 1 až 5.

 

19. prosince 2023

Preventivní program o nebezpečí internetu

 

18. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl.

2) Uč. str. 40 - celá.

3) Prac. seš. str. 33 cv. 2, 3.

DIKTÁT dle - ČJ PS str. 30 cv. 4.

UČ SE - uč. str. 40 cv. 2 (slovní druhy).

Matematika

1) TEST NA písemné dělení.

2) Prac. seš. str. 30 cv. 2 až 5.

Vlastivěda - ze

1) Uč. str. 19 až 21 (prezentace).

2) Prac. seš. str. 33 (opakování a str. 12 cv. 6.

 

15. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl.

2) Uč. str. 38 cv. 6, 7, 8.

3) Prac. seš. str. 32 cv. 2 (do SŠ).

DIKTÁT NA PO - ČJ PS str. 30 cv. 4.

Čít. 47.

Matematika

1) Uč. str. 45  - poučky + cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 30 cv. 1.

Vlastivěda - dě

1) Uč. str. 27 až 29 (prezentace).

2) Prac. seš. str. 10 cv. 1.

 

14. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl.

2) Uč. str. 37 cv. 1, 3, 4.

3) Prac. seš. str. 31 cv. 1 (hra).

Matematika - geo

1) Uč. str. 16 - poučky.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 5.

3) Prac. seš. str. 11, 12 a 13 - celá.

 

13. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl.

2) Uč. str. 36 cv. 4 a 1 (dole).

3) Prac. seš. str. 31 cv. 1 (dole).

4) Uč. str. 35 cv. 2 (do SŠ).

Matematika 

1) Uč. str. 44 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 29 cv. 1, 2, 3, 5, 6.

TEST NA + A - DO 1000.

Český jazyk - sloh

1) Uč. str. 39 - celá.

2) Prac. seš. str. 32 cv. 1 (dole).

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 28 až 31.

2) Prac. seš. str. 10 a 11.

 

12. prosince 2023

Český jazyk

1) Běhací diktát "Vánoce"

2) Uč. str. 36 cv. 1, 2, 3.

3) Prac. seš. str. 31 cv. 1 až 4.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 28 cv. 2, 3.

2) Uč. str. 44 cv. 1, 2 + poučky.

 

11. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 35 cv. 5.

3) Prac. seš. str. 30 cv. 1.

Uč. str. 35 cv. 6 (diktát).

Matematika 

1) Prac. seš. str. 27 cv. 3 a str. 28  cv. 1.

TEST NA PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ.

Vlastivěda - ze

1) Prezentace dle uč. str. 17 až 19.

 

8. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 35 cv. 1, 2. 

3) Prac. seš. str. 30 cv. 2, 3.

Uč. str. 35 cv. 6 (připravt jako diktát na PO).

Matematika 

1) Prac. seš. str. 27 cv. 1, 2.

Vlastivěda - dě

1) Prezentace dle uč. str. 24 až 26.

 

7. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 34 cv. 3, 4.

3) Prac. seš. str. 29 cv. 3, 4.

Matematika - geo

1) Prac. seš. str. 9 cv. 4, 5 a str. 10.

 

6. prosince 2023

MIKULAJDA

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 34 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 29 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Uč. str. 39 cv. 1 a, b.

2) Prac. seš. str. 26 - celá.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 24 až 29.

TEST NA DĚLENÍ ŽIVOČICHŮ + STAVBU TĚLA. 

 

5. prosince 2023

Výlet Praha - Národní muzeum

 

4. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Diktát - dle uč. str. 31 cv. 5.

3) Uč. str. 33 - celá.

4) Prac. seš. str. 28 - celá.

Matematika 

1) Uč. str. 39 cv. 1 a, b.

2) Prac. seš. str. 25 cv. 3, 4.

Vlastivěda - ze

1) Prac. seš. str. 9 - celá.

 

1. prosince 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 32 cv. 3 (do SŠ na známky).

3) Uč. str. 32 cv. 4.

Diktát na PO - uč. str. 31 cv. 5.

Matematika 

1) Uč. str. 38 - celá.

2) Prac. seš. str. 25 cv. 1, 2.

Vlastivěda - dě

1) Prac. seš. str. 8 - celá a str. 6 cv. 2 (nahoře).

 

30. listopadu 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 32 cv. 2, 3.

3) Prac. seš. str. 27 cv. 3, 4.

Matematika - geo

1) Uč. str. 15 - celá.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 1, 2, 3.

Vlastivěda - dě

1) Prezentace dle uč. str. 20-21.

Test Keltové

 

29. listopadu 2023

Český jazyk

1) Hry s vyjm. sl. 

2) Uč. str. 32 cv. 1 + poučky.

3) Prac. seš. str. 27 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Uč. str. 36 cv. 4 c, d.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 4.

TEST NA NÁS. DVOJCIFERNÝM ČINITELEM

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 24 až 29.

2) Prac. seš. str. 8 a 9.

UČ SE - uč. str. 18 a 20 (test příští ST, stavba těla živočichů, dělení živočichů).

 

28. listopadu 2023

Den v Bradavicích - projektový den.

 

27. listopadu 2023

Český jazyk

1) Diktát dle PS 26/5.

2) Hry s vyjm. sl. po B, L a M.

3) Prac. seš. str. 26 cv. 3, 4.

Matematika 

1) Uč. str. 36 cv. 4 a, b.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2, 3.

Vlastivěda - ze

1) Prezentace dle uč. str. 14.

2) Prac. seš. str. 9 - celá.

 

24. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 31 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 26 cv. 1, 2.

Hry s vyjm. slovy.

Matematika 

1) Uč. str. 36 cv. 2 a, b, c.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2, 3, 4.

Vlastivěda - dě

1) Prezentace dle uč. str. 18 a 19 (Sámo).

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3.

 

23. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 30 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 25 cv. 3, 4, 5.

Hry s vyjm. slovy.

Matematika - geo

1) Uč. str. 13 - celá.

2) Prac. seš. str. 8 - celá.

 

22. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 30 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 25 cv. 1, 2.

ČJ - prac. seš. str. 26 cv. 5 (připravit na PO jako diktát).

Hry s vyjm. slovy po M

Matematika

1) Uč. str. 36 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 23 cv. 3, 4, 5

Test na písemné násobení.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 17 až 20.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1, 2 a str. 9 cv. 3.

VL dě - UČ SE - uč. str. 14 a 15 na ČT 30. 11.

 

21. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 29 cv. 3, 4.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 3, 4.

Hry s vyjm. slovy po L

Matematika

1) Uč. str. 36 - poučky.

2) Prac. seš. str. 23 cv. 1.

Test na písemné násobení.

 

20. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 29 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 24 cv. 1, 2.

ČJ uč. str. 28 cv. 7 (diktát).

Ekoprogram - Kvasinky pod mikroskopem.

 

16. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 28 cv. 6 - na známky do SŠ.

2) Prac. seš. str. 23 cv. 7.

Procvičování na www.umimecesky.cz  - vyjm. slova po B

DÚ - ČJ uč. str. 28 cv. 7 (připravit jako diktát na PO, po Dáju)

Matematika - geo

1) Uč. str. 11 cv. 1, 2 a str. 12 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 7 - celá.

Vlastivěda - dě (nahrazení hodiny za PÁ)

1) Prezentace dle uč. str. 16 a 17. 

2) Videa - Dějiny českého udatného národa na youtube (Slované, Praotec Čech)

 

15. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 28 cv. 6.

2) Prac. seš. str. 23 cv. 6.

Hry s vyjm. slovy.

Matematika 

1) Uč. str. 34 cv. 2.

2) Prac. seš. str. 22 cv. 4.

Běhací příklady.

Čtení

1) Harry Potter + ot. k textu.

2) Čítanka, str. 21 až 23.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 17 až 20 (živočichové).

TEST na rostliny (stavba těla rostliny, stavba listu, dělení rostlin (byliny, keře a stromy).

 

14. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 27 cv. 2 a str. 28 cv. 3, 4.

2) Prac. seš. str. 22 cv. 3 až 5.

Matematika 

1) Test na + a - do 10 000.

2) Prac. seš. str. 22 cv. 2, 4, 6.

 

13. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 26 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 22 cv. 1.

Diktát dle PS 16/5.

Matematika 

1) Test - slovní úlohy.

2) Uč. str. 34 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 22 cv. 1, 2, 5.

Vlastivěda - ze

1) Prezentace dle uč. 14. 

 

10. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 27 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 21 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 21 cv. 4, 5, 7 + práce na prac. listech.

Vlastivěda - dě

1) Prac. seš. str. 4.

2) Prezentace dle uč. 8 - Keltové.

3) Prac. seš. str. 5.

 

9. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 25 - celá.

2) Prac. seš. str. 20 cv. 1, 2.

Čítanka, str. 24 a 25.

ČJ - prac. seš. str. 16 cv. 5 (připravit na PO jako diktát).

Matematika - geo

1) Uč. str. 10 - celá.

2) Prac. seš. str. 6 - celá.

 

8. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 24 cv. 4 (do SŠ), 5, 6, 7.

Matematika 

1) Test na písemné sčítání a odčítání v oboru do 1000.

2) Prac. seš. str. 20 cv. 5 a str. 21 cv. 2, 3, 6.

Přírodověda

1) Prac. seš. str. 6 a 7. 

UČ SE - uč. str. 13 a 14 na příští ST (stavba těla rostlin, dělení rostlin, stavba listu)

 

7. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 23 cv. 2.

2) Prac. seš. str. 19 cv. 3 a str. 20 cv. 4, 5.

Matematika 

1) Uč. str. 33 cv. 1 c, d.

2) Prac. seš. str. 20 cv. 1 a 4.

 

2. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 22 cv. 3, 4.

2) Prac. seš. str. 18 cv. 2, 4, 5.

Matematika - geo

1) Uč. str. 10 - celá.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3.

Český jazyk

1) Harry Potter a ot. k textu.

 

1. listopadu 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 22 cv. 1, 2 + poučka.

2) Prac. seš. str. 18 cv. 1, 3.

Matematika 

1) Uč. str. 27 cv. 1 + poučky.

2) Prac. seš. str. 17 cv. 1, 3, 4.

Český jazyk

1) Harry Potter a ot. k textu.

Přírodověda

1) Uč. str. 13 a 14 - pročíst.

2) Prac. seš. str. 6 - celá.

 

31. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 21 cv. 3, 4.

2) Prac. seš. str. 17 cv. 3, 4.

Matematika 

1) Uč. str. 26 cv. 3

2) Prac. seš. str. 16 cv. 2 až 5.

 

30. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 21 cv. 1, 2 + poučka.

2) Prac. seš. str. 16 cv. 1 a str. 17 cv. 2.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 15 cv. 4, 5. 

2) Uč. str. 26 cv. 1, 2 + poučky.

3) Prac. seš. str. 16 cv. 1.

Český jazyk

1) Mimočítanková četba - Harry Potter + ot. k textu

Vlastivěda - ze

1) Prac. seš. str. 8 a 9 - celá.

 

24. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 20 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 16 cv. 2, 3.

Matematika 

1) Uč. str. 25 - celá.

2) Prac. seš. str. 15 cv. 1, 2, 3.

 

23. října 2023

Český jazyk

1) Diktát dle ps 15 cv. 2.

2) Uč. str. 20 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 15 cv. 1.

Matematika 

1) Uč. str. 23 cv. 3, 4.

2) Prac. seš. str. 14 cv. 4, 5.

Test na + a - pod sebou.

Vlastivěda - ze

1) Prezentace dle uč. str. 11 až 13.

 

20. října 2023

Český jazyk

1) Hry s kartami.

2) Uč. str. 19 cv. 3 (přepis do SŠ) a cv. 4.

3) Prac. seš. str. 15 cv. 2 (nacvičit na PO jako diktát).

Čít. 13.

Matematika 

1) Uč. str. 23 - celá.

2) Prac. seš. str. 14 cv. 1, 2, 3, 6.

 

19. října 2023

Český jazyk

1) Hry s kartami.

2) Uč. str. 19 cv. 1, 2, 3, 5.

3) Prac. seš. str. 15 cv. 1, 3.

Matematika - geo

1) Uč. str. 9 - celá.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 4 a str. 5 - celá

Vlastivěda - dě

1) Prezentace dle uč. str. 5-7.

 

18. října 2023

Český jazyk

1) Hry s kartami.

2) Uč. str. 18 cv. 2, 3.

3) Prac. seš. str. 14 cv. 2.

Matematika

1) Uč. str. 21 - celá.

2) Prac. seš. str. 13 cv. 1, 2, 3, 4 a str. 15 cv. 6.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 11 až 16.

2) Prac. seš. str. 6 a 7.

TEST NA STAVBU TĚLA HOUBY.

 

17. října 2023

Český jazyk

1) Hry s kartami.

2) Deskové opakovací hry na vyjm. slova.

3) Uč. str. 18 cv. 2, 3.

Matematika

1) Uč. str. 19 - celá.

2) Prac. seš. str. 12 - celá.

 

16. října 2023

Český jazyk

1) Hry s kartami.

2) Uč. str. 17 cv. 3 (přepis do SŠ) a str. 18 cv. 1 (+ poučky).

3) Prac. seš. str. 14 cv. 1.

4) Čítanka, str. 12.

Matematika

1) Uč. str. 18 - celá.

2) Prac. seš. str. 11 - celá.

Vlastivěda - zem.

1) Prac. seš. str. 6 a 7 / celá.

 

13. října 2023

Český jazyk

1) Povídání o oslících (zážitky z Oslí farmy)

2) Uč. str. 17 cv. 3.

3) Prac. seš. str. 13 cv. 3.

4) Čítanka, str. 11.

Matematika

1) Test na dělení se zbytkem + běhací příklady na sčítání a odčítání

2) Prac. seš. str. 10 cv. 2, 3, 4, 5, 6.

Vlastivěda - dě

1) Prezentace dle uč. str. 5-7.

UČ SE PŘ - uč. str. 9 STAVBA TĚLA HOUBY (ve ST 18. 10. test).

 

12. října 2023

Oslí farma Tatobity - dnes se neučíme.

 

11. října 2023

Český jazyk

1) Běhací diktát - měkké a tvrdé slabiky.

2) Uč. str. 17 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 13 cv. 1, 2, 4, 5.

4) Čítanka, str. 10.

Matematika

1) Uč. str. 15 cv. 2, 3, 4.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 3, 4, 5, 6.

3) Prac. seš. str. 10 cv. 1.

Přírodověda

1) Prezentace dle uč. str. 11-13.

2) Prac. seš. str. 5 cv. 3, 4.

 

10. října 2023

Český jazyk

1) Hry s opakovacími kartami.

2) Uč. str. 16 - celá.

3) Prac. seš. str. 12 cv. 1 (dole).

Matematika

1) Uč. str. 14 cv. 2, 3 a str. 15 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 1, 2.

 

9. října 2023

Český jazyk

1) Hry s opakovacími kartami.

2) Uč. str. 15 - celá.

3) Prac. seš. str. 12 cv. 1.

Matematika

1) Uč. str. 14 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 4 až 7.

3) Prac. seš. str. 13 cv. 5, 6.

Vlastivěda - zeměpisná

1) Prezentace dle uč. str. 6-10.

Český jazyk - čtení

1) Harry Potter

 

6. října 2023

Český jazyk

1) Hry s opakovacími kartami.

2) Uč. str. 14 cv. 1, 3.

3) Prac. seš. str. 11 cv. 1 až 3.

Matematika

1) Uč. str. 14 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1 až 3.

3) Test - násobení pod sebou.

Vlastivěda - dějepisná

1) Prezentace dle uč. str. 6-7.

2) Prac. seš. str. 5.

 

5. října 2023

Český jazyk

1) Hry s opakovacími kartami.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 4.

3) Uč. str. 14 cv. 1, 2.

4) Prac. seš. str. 11 cv. 4.

Matematika - geo

1) Uč. str. 8 - celá.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 1, 2, 3.

3) Rýsování obrázků z geometrických tvarů.

 

4. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 13 - celá.

2) Prac. seš. str. 10 cv. 1, 2, 3, 5.

3) Uč. str. 12 cv. 2 - přepis do SŠ.

Matematika 

1) Uč. str. 11 cv. 5, str. 12. cv. 3 a str. 13 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 5.

3) Test - počty se závorkou a bez závorky.

Přírodověda

1) Prezentace Houby (přečti uč. str. 9 a 10).

2) Prac. seš. str. 5 - celá.

 

3. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 12 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 2.

3) Hry s opakovacími kartami.

Matematika 

1) Uč. str. 12 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 5, 6.

3) Procvičování počtů se závorkami a bez závorek.

 

2. října 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 12 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 9 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Uč. str. 12 cv. 1.

2) Prac. seš. str.7 cv. 4.

3) Test na počty se závorkami a bez závorek.

Vlastivěda - zeměpisná

1) Prezentace (pročti uč. str. 6 a 7).

2) Prac. seš. str. 5 - dokončit.

 

27. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 11 cv. 3.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1, 4 (do seš.).

Čítanka, str. 4-6.

Matematika 

1) Uč. str. 11 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str.7 cv. 1, 2, 3.

3) Prac. seš. str. 3 cv. 3.

PREVENTIVNÍ PROGRAM PLAVBA PO MOŘI INTERNETU

 

26. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 11 cv. 1, 2, 3.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 2, 3.

Matematika 

1) Uč. str. 10 cv. 2, 3.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 4, 5.

PŘEBORNÍK ŠKOLY V PŘESPOLNÍM BĚHU

 

25. září 2023

Český jazyk

1) Diktát dle PS str. 5 cv. 13.

2) Uč. str. 10 cv. 1.

3) Prac. seš. str. 7 cv. 3, 4.

Matematika 

1) Uč. str. 9 cv. 1 a str. 10 cv. 1.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3.

Vlastivěda - zeměpisná

1) Prac. seš. str. 4 a 5 - celá.

Čtení

1) Harry Potter

2) Čítanka str. 3.

 

22. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 11 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 8 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Uč. str. 11 cv. 1, 2.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 1, 2.

Vlastivěda - dějepisná

1) Prac. seš. str. 3 - celá.

2) Uč. str. 5 - pravěk.

 

21. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 10 cv. 2, 3, 4.

2) Prac. seš. str. 7 cv. 3, 4.

Matematika 

1) Uč. str. 10 cv. 3.

3) Prac. seš. str. 6 cv. 3, 4, 5.

Český jazyk

1) Čtení Harryho Pottera - mimočítanková četba.

2) Otázky k textu do seš. lit.

 

20. září 2023

Český jazyk

1) Prac. seš. str. 6 cv. 2.

2) Uč. str. 10 cv. 1 + úkoly, poučka, cv. 2.

3) Prac. seš. str. 7 cv. 1, 2.

Matematika 

1) Uč. str. 9 cv. 1, 2

2) Uč. str. 10 cv. 1, 2.

3) Prac. seš. str. 6 cv. 1, 2, 3.

Český jazyk

1) Čtení Harryho Pottera - mimočítanková četba.

2) Otázky k textu do seš. lit.

Přírodověda

1) Uč. str. 8 a 9 - Živá příroda a houby.

2) Prac. seš. str. 5 - Houby.

 

19. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 9 cv. 1 + úkoly, poučka.

2) Prac. seš. str. 6 cv. 1 + úkoly.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 4 cv. 5, 6.

2) Test na + a - do 1000.

 

18. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 7 cv. 13 (opis 3 řádků do SŠ).

2) Uč. str. 8 - celá.

3) Prac. seš. str. 5 cv. 1 + úkoly.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 5 cv. 3 až 6.

3) Běhací příklady.

Čtení

1) Harry Potter - mimočítanková četba.

EKO PROGRAM VODNÍ SVĚT

 

15. září 2023

Český jazyk

1) Deskové hry na vyjm. slova + měkké a tvrdé slabiky.

2) Uč. str. 7 cv. 11, 12, 13.

3) Hry s kartami.

Matematika 

1) Prac. seš. str. 4 cv. 4.

2) Prac. seš. str. 5 cv. 1, 2.

3) Běhací příklady.

Vlastivěda - dějepisná

1) Uč. str. 4 - celá.

 

14. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 6 cv. 7, 8.

2) Uč. str. 7 cv. 10 - do seš.

Hry s kartami, deskové opakovací hry.

Matematika - geo

1) Prac. seš. str. 2 a 3 - celá.

Český jazyk - literatura

1) Hry s kartami.

2) Harry Potter - mimočítanková četba.

 

13. září 2023

Český jazyk

1) Uč. str. 5 cv. 4.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 9 a str. 5 cv. 11, 12.

Hry s kartami, deskové opakovací hry.

Matematika

1) Prac. seš. str. 3 cv. 1, 2, 3 a str. 4 cv. 1, 2, 3.

2) Běhací příklady.

Český jazyk - literatura

1) Hry s kartami.

2) Harry Potter - mimočítanková četba.

 

12. září 2023

Český jazyk

1) Prac. seš. str. 3 cv. 6.

2) Prac. seš. str. 4 cv. 7, 8, 10.

Hry s kartami, deskové opakovací hry.

Matematika

1) Prac. seš. str. 2 cv. 5, 6 a str. 3 cv. 7.

Běhací příklady.

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz