Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Koordinátor environmentální výchovy

ing. Sylva Martinková, tel.488 880 817,sylva.martinkova@zslucany.cz

Náplň práce

 • zajišťuje vzdělávací akce zaměřené na výchovu k odpovědnému vztahu k životnímu prostředí
 • organizuje na škole třídění odpadu, sběr papíru a PET lahví
 • v rámci akce Ukliďme svět organizuje úklid odpadků v okolí obce a jejich následné roztřídění
 • zapojení školy do projektu Recyklohraní /více na www.recyklohrani.cz/, v rámci kterého sbíráme vybité baterie a elektroodpad a plníme různé soutěžní úkoly
 • škola v rámci projektu Zelená škola spolupracuje s firmou REMA na sběru baterií a  nefunkčních elektrozařízení určených k recyklaci

Co je to environmentální výchova

Environmentální výchova znamená výchovu k odpovědnému zacházení s životním prostředím. Na naší škole není vyučována jako samostatný předmět, ale žáci se seznamují s jednotlivými tématy v hodinách přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a občanské výchovy.

Tématy environmentální výchovy jsou například tyto oblasti:

 • Energie (šetření, využití alternativních zdrojů)
 • Hospodaření s odpady (třídění odpadu)
 • Ochrana přírody, chráněné druhy, chráněné oblasti
 • Ozonová díra
 • Změny klimatu
 • Udržitelný rozvoj
 • Znečistění životního prostředí
 • Globální problémy

Plán EVVO na školní rok 2023/2024

 • 18.9. Vodní svět, program Ekocentra v Jablonci n. N., 4. ročník
 • 20.9. Oslí farma Tatobity, 4. ročník
 • 20.11. Kvasinky kolen nás, program Ekocentra v Jablonci n. N., 4. ročník
 • 29. 1. Tonda Obal na cestách, program o třídění recyklaci odpadu pro 1. stupeň
 • 5.2. Čtvero ročních období, program Ekocentra v Jablonci n. N., 1. ročník
 • 21.3. Velikonoce našich předků, program Ekocentra v Jablonci n. N.,1. ročník
 • 8.4. Žába skáče po blátě, program Ekocentra v Jablonci n. N., 2. ročník
 • 12.4. Kde se bere voda, program Ekocentra v Jablonci n. N., 3. ročník
 • 15.4.  Hrátky s pH, program Ekocentra v Jablonci n. N., 4. ročník
 • 30.4. Ukliďme Lučany - připomínka Dne Země, úklid v obci, celá škola
 • 6.5. Motýlí kouzla, program Ekocentra v Jablonci n. N., 2. ročník
 • 7.5. Hořká chuť čokolády - ekoprogram v liberecké Divizně, 8. ročník
 • 7.5. Mločí stezka v Oldřichově v Hájích, 3. ročník

 

Plán EVVO na školní rok 2022/2023

 • 17.10. Čtvero ročních období, program Ekocentra Jablonec n. N., ve škole od 9 hod., 2. třída
 • 18.10. Poznej svůj strom,program Ekocentra Jablonec n. N., ve škole od 9 hod., 1.třída
 • 11.11. Náš les a jeho obyvatelé-poznávání obyvatel lesa podle trofejí a zvuků, 1.-4. ročník
 • 14.12. Dravci, sovy a člověk - v lučanské sokolovně, celá škola
 • 25.1. Rostliny nejen na talíři, v Ekocentru v Jablonci n. N. od 8:30 hod., 5. třída
 • 26.1. Trepka pod mikroskopem, v Ekocentru v Jablonci n. N. od 8:30 hod., 6. třída
 • 2. 5. Ukliďme Lučany - úklid odpadu v katastru obce, celá škola
 • 17.5.Včelky a jejich svět, v Ekocentru v Jablonci n. N. od 9 hod., 4. třída

Plán EVVO na školní rok 2021/2022

 • 24.9. Poznej svůj strom - program Ekocentra Jablonec n. N., proběhne v okolí školy, 2.třída
 • 13.10. Cesta za papírem - program Ekocentra Jablonec n. N., 2. třída
 • 19.10. Mazlíčci nebo havěť - program Ekocentra Jablonec n. N., proběhne ve škole, 1. třída 9:00-10:30, 3. třída 10:30-12:00
 • 20.10. Dobrodružství s poznáním - Divizna Liberec, proběhne v ZOO Liberec, 2. třída
 • 8.3. Mikrosvět rostliny - program Ekocentra Jablonec n. N, proběhne v ekocentru,7. třída, v 8:20-9:50
 • 16.3. Vlnění - program Ekocentra Jablonec n. N., 2. třída
 • 11.5. Ukliďme svět - úklid odpadu v katastru obce Lučany nad Nisou - všechny třídy
 • 26.5. Vodní svět - program Ekocentra Jablonec n.N.,proběhne ve škol, 4. třída,- 9:00-9:20
 • 27.5. Včelky a jejich svět - program Ekocentra Jablonec n.N., proběhne na Žižkově vrchu, 5. třída, 9:15- 11:15
 • 30.5. Včelka a jejich svět - program Ekocentra Jablonec n. N., proběhne na Žižkově vrchu

Plán EVVO na školní rok 2020/2021

Škola i v tomto roce využije nabídky středisek ekologické výchovy, ale vzhledem k současné epidemiologické situaci upřednostní programy, které proběhnou buď ve třídě nebo v okolí školy, aby děti nemusely nikam dojíždět.

2. ročník

 • 8.10. Poznej svůj strom - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.
 • jaro 2021 Cesta za papírem - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.

3. ročník

 • 10.11. od 8 hod. Voňavý svět bylinek - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.

4. ročník

 • jaro 2021 Na návštěvě u žížal - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.

5. ročník

 • 10.11. od 10 hod. Voňavý svět bylinek - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.
 • jaro 2021 Na návštěvě u žížal - výukový program Ekocentra Jablonec n. N.

všechny ročníky

 • 3.5.2021 - Ukliďme Lučany - úklid odpadků v obci

Plán EVVO na školní rok 2019/2020

 • 10.9. Čtvero ročních období - výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 3. ročník
 • 16.9. ZOOexpedice - výukový program ZOO Liberec pro 8. ročník.
 • 23.9. Poznej svůj strom - výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 2. ročník
 • 24.9. Vodní svět -výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 5. ročník
 • říjen - Vlastivědná a přírodovědná exkurze Jizerské hory pro 7. a 9. ročník
 • 7.1. Čtvero ročních období - výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 2. ročník
 • 3.4. Velikonoce našich předků - výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 2. ročník květen - Ukliďme Lučany - všechny ročníky
 • 2.6. Včelky a jejich svět - výukový program Ekocentra Jablonec n. N pro 4. ročník
 • 8.6. Tajemství žulových skal II - výukový program ekocentra Strevlik, Hejnice

Plán EVVO na školní rok 2018/2019

 • 13.9. Poznej svůj strom - výukový program Ekocentra v Jablonci n. N. pro 2. ročník, v okolí školy
 • květen Ukliďme Lučany - úklid odpadků v obci
 • 13.5. Lesní svět - výukový program Ekocentra v Jablonci n. N. pro 3. ročník, v okolí školy
 • 20.5. Tajemství žulových skal II - výukový program střediska Střevlik pro 6. a 8. ročník           
 • 30.5. Oldřichovské háje a skály - výukový program střediska Střevlik pro 9. ročník
 • 4.6.  Včelky a jejich svět - výukový program Ekocentra v Jablonci n. N. pro 4. ročník
 • 14.6. Orchideje - výukový program organizace Čmelák na Horním Maxově, pro 3. ročník

Celoroční aktivity:

 • Péče o květiny ve škole, práce ve školní botanické zahradě, výroba dekorací z přírodnin
 • Třídění odpadu, účast v programu Recyklohraní 
 • Turistický kroužek - výlety s přírodovědným zaměřením
 • Školní družina - spolupráce s útulkem pro psy Dášenka – venčení psů
 • Projekty podle ŠVP

Plán EVVO na školní rok 2017/2018

 • 22.9. sběr papíru - celá škola, ve škole
 • 21.9.  Jací jsme  - výukový program pro žáky 8. ročníku, ZOO Liberec
 • 17.10. Poznej svůj strom - výukový program pro 2. ročník, v okolí školy
 • 19.4. Oldřichovské háje a skály - terénní program pro 7. a 9. ročník, Střevlik Hejnice
 • 21.11. Od obilky k pečivu - výukový program pro 1. ročník, Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 27.11. Cesta za papírem - výukový program pro 3. ročník, Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 1.12.   sběr papíru - celá škola, ve škole
 • 8.12. Trepka pod mikroskopem - výukový program pro 6. ročník,Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 5.1.  Voňavý svět bylinek - výukový program pro 5. ročník, Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 13.2. Mikrosvět rostliny - výukový program pro 7. ročník, Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 16.3. sběr papíru - celá škola, ve škole
 • 11.5. Ukliďme svět - úklid odpadků v katastru obce
 • 23.5. Orchideje Jizerských hor - výukový programm pro 4.ročník v Horním Maxově, Čmelák
 • 31.5. Život v kapce vody - výukový program pro 4. ročník, Ekocentrum Jablonec n. N.
 • 1.6. sběr papíru - celá škola, ve škole

Celoroční aktivity:

 • Péče o květiny ve škole, práce ve školní botanické zahradě, výroba dekorací z přírodnin
 • Třídění odpadu, účast v programu Recyklohraní 
 • Turistický kroužek - výlety s přírodovědným zaměřením
 • Školní družina - spolupráce s útulkem pro psy Dášenka – venčení psů
 • Projekty podle ŠVP

Plán EVVO na školní rok 2016/2017

 • 20.9. ZOOEXPEDICE - výukový program pro žáky 8. ročníku, ZOO Liberec 
 • 23.9. sběr papíru - celá škola
 • 26.9. Od jablka k moštu - výukový program pro žáky 2. a 4. ročníku, Střevlik, Hejnice
 • 27.9. Zvířata v ohrožení - výukový program pro žáky 7. ročníku, Divizna Liberec
 • 2.12. sběr papíru - celá škola
 • 24.3. sběr papíru - celá škola
 • 20.3. Tonda Obal na cestách - výukový program o třídění odpadu pro 1. až 7. ročník, ve škole
 • 3.4. Zvířata v ohrožení - výukový program pro žáky 5. ročníku, Divizna Liberec
 • 2.5. Ukliďme svět - úklid odpadků v katastru obce  - celá škola
 • 26.5. Prožitkové hry v přírodě - výukový program pro žáky 2. a 4. ročníku, Střevlik, Hejnice
 • 29.5. Hmyz pod lupou - výukový program pro žáky 6. ročníku, Divizna  Liberec
 • 2.6. sběr papíru - celá škola

Celoroční aktivity:

 • Péče o květiny ve škole, práce ve školní botanické zahradě, výroba dekorací z přírodnin
 • Sběr papíru, třídění odpadu, účast v programu Recyklohraní 
 • Výroba dekorací z  přírodnin - vánoční a velikonoční dílny
 • 5. ročník - celoroční projekt Země
 • Turistický kroužek - výlety s přírodovědným zaměřením
 • Školní družina - spolupráce s útulkem pro psy Dášenka – venčení psů, s p. Kosinovou – vyjížďky na koni
 • Projekty podle ŠVP

Plán EVVO na školní rok 2015/2016

Celoroční aktivity:

 • Péče o příjemné prostředí ve škole, práce ve školní botanické zahradě
 • Výroba kompostéru
 • Sběr papíru, třídění odpadu, účast v programu Recyklohraní, 
 • Výroba dekorací z  přírodnin - vánoční a velikonoční dílny
 • 4. třída - celoroční projekt Voda
 • Turistický kroužek - výlety s přírodovědným zaměřením
 • Školní družina - spolupráce s útulkem pro psy Dášenka – venčení psů, s p. Kosinovou – vyjížďky na koni
 • Projekty podle ŠVP
Datum Název akce Místo konání Třída Odpovědná osoba
17.9.2015 Lovci mamutů

Střevlik, Oldřichov v Hájích

4.,5. Daníčková, Podrábská
18.9. Sběr papíru ZŠ Lučany n. N. všechny Martinková
21.9. Včelí putování

Střevlik, Oldřichov v Hájích

2. Bornová
11.12. Sběr papíru ZŠ Lučany n. N. všechny Martinková
18.3.2016 Sběr papíru ZŠ Lučany n. N. všechny Martinková
duben Co nám dává les okolí Lučan n. N. 7. Martinková
6.5. Ukliďme svět okolí Lučan n. N. všechny Martinková
26.5. Včelí putování

Střevlik, Oldřichov v Hájích

1. Jartymyková
10.6. Sběr papíru ZŠ Lučany n. N. všechny Martinková

Plán EVVO na školní rok 2014/2015

1. pololetí

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Září

Zpracování a zveřejnění plánu výletů

1. - 5. ročník

Vedoucí turistického kroužku

Září

Zveřejnění nabídky  kroužků

1. - 9. ročník

Třídní učitelé

Září

Sběr papíru

Celá škola

Koordinátor EVVO

Září

Mexiko - záhady starých Mayů 6. - 9. ročník Učitel zeměpisu

Říjen

Program Zpracování mléka, Střevlik

3. ročník

Třídní učitel

Říjen

Projekt Po stopách lesního mužíka

2. ročník

Třídní učitel

Říjen

Ekologický seminář na Hubertce

2. ročník

Třídní učitel

Listopad

Dravci a sovy do škol

Celá škola

Učitel přírodopisu

Září - listopad

Práce na školní zahradě,výroba kompostéru

1. - 9. ročník

8. - 9. ročník

Učitelé

pracovních činností

Září -listopad

Výsadba a péče o stromy v obci

6. – 9. ročník

Učitelé pracovních činností

Prosinec

Sběr papíru

Celá škola

Koordinátor EVVO

Prosinec

Výroba vánočních dekorací z přírodnin, prodej výrobků

1. - 9. ročník

Učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností

 

     

2. pololetí

Termín

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Únor

Návštěva v psím útulku

1. ročník

Třídní učitel

Březen

Sběr papíru

Celá škola

Koordinátor EVVO

Březen

Projekt Ty a tvůj čtyřnohý kamarád

3. ročník

Třídní učitel

Březen

Výroba a prodej velikonočních dekorací z přírodnin

1. - 9. ročník

Učitelé výtvarné výchovy a pracovních činností

Duben

Program Kde bydlí žížaly, Divizna LBC

1. ročník

Třídní učitel

Duben - červen

Práce na školní zahradě,

1. – 9. ročník

Učitelé

pracovních činností

Květen

Program Po stopách pastýřů, Střevlik

4. - 5.  ročník

Třídní učitelé

Květen

Projekt Den Země

1. – 9. ročník

Koordinátor EVVO

Květen

Škola v přírodě - Jizerka

2. ročník

Třídní učitel

Květen

Program Kde se vzala, tu se vzala energie, Divizna, LBC

8. – 9. ročník

Učitel fyziky

Květen

Program Hmyz pod lupou,Divizna, LBC

6. ročník

Učitel přírodopisu

Červen

Projekt Docela obyčejná voda

8. - 9. ročník

Učitel chemie

Červen

Projekt Co nám dává les, co „dáváme“ lesu my

7. ročník

Učitelé přírodopisu, zeměpisu a českého jazyka

Červen

Sběr papíru

Celá škola

Koordinátor EVVO

Celoroční aktivity

Aktivita

Cílová skupina

Odpovědná osoba

Nabídka dalšího vzdělávání EVVO

Zaměstnanci školy

Koordinátor EVVO

Projekt Lepší sbírat než vyhodit

1. – 9. ročník

Třídní učitelé

Účast v soutěži Recyklohraní

1. – 9. ročník

Koordinátor EVVO

Spolupráce se psím útulkem

Školní družina

Vedoucí družiny

Návštěva u farmářů v obci

Školní družina

Vedoucí družiny

Výlety s přírodovědným zaměřením

Turistický kroužek

Vedoucí turistického kroužku

Přírodovědné vycházky 1. - 9. ročník Učitelé prvouky, přírodovědy a přírodopisu

Projekt Ovoce do škol

1. - 5. ročník

Třídní učitelé

Proškolení alespoň 1 pedagoga a 1 provozního zaměstnance v EVVO

Učitelé a provozní zaměstnanci

Ředitel školy

Psaní grantu na vícedenní pobyt dětí v přírodě, vybavení kabinetu přírodopisu nebo ekologický provoz školy

 

Ředitel školy, koordinátor EVVO

Plán EVVO na školní rok 2013/2014

Celoroční aktivity:

Péče o příjemné prostředí ve škole, sběr papíru, třídění odpadu, účast v programu Recyklohraní, práce na školním pozemku

Školní družina - spolupráce s útulkem pro psy Dášenka – venčení psů, s p. Kosinovou – vyjížďky na koni, s. Wolfovými – seznámení se zvířaty na farmě a péčí o ně1. pololetí

Měsíc

Datum, název akce, místo konání

Třída, dozor

Téma

Září

 

 

13. 9. Sběr papíru

18.9. ZOO expedice, ZOO Liberec

projekt Rozhledny Jizerských hor

Celá škola

7., S. Martinková

2., J. Chladová

 

 

Péče o zvěř v ZOO, ohrožené druhy

Flóra a fauna Jizerských hor

 

Říjen

 

 

 

 

1.10.  Austrálie, kina Radnice, JBC

2.- 4.10. Jizerské hory, Hubertka

30.10. Divizna, Liberec

31.10.-2.11. STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích

 

2. stupeň, P. Janda

1., R. Kalenská

J. Habrová

S. Martinková

Život obyvatel, flóra a fauna ostrova

Třídění odpadu

Ekologicky šetrný úklid ve škole

Školení koordinátora EVVO

Listopad

 

7.11.  Liberecká M.R.K.E.V., ZŠ Josefův Důl

8.11. Lučany n. N. - výsadba dřevin

25.11. STŘEVLIK, Oldřichov v Hájích

S. Martinková

6., 7. tř. chlapci, M. Wűrz,     P. Janda

3.,4. tř.,G.Mravcová                R. Bornová

Krajina, kde žijeme

 

Péče o krajinnou strukturu 

Zpracování mléka

 

Prosinec

 

Výroba vánočních dekorací z přírodnin

Projekt Přehoď vyhýbku, nedívej se na svět černobíle

Učitelé Vv, Rp a Pč

6. třída, S. Martinková

 

Globální výchova, Fairtrade

Leden

 

 

9.-11.1.2014 PALETA, Oucmanice

Den otevřených dveří, ZŠ Lučany

S. Martinková

Všichni učitelé

Školení koordinátora EVVO

Soutěž pro rodinné týmy

2. pololetí

Měsíc

Datum, název akce, místo konání

Třída, dozor

Téma

Únor

 

6. a 13.2., Zdravá 5

1.- 4., tř. učitelé

Zdravá výživa

Březen

 

 

21. 3. Indonésie, kino Radnice, JBC

17. 3. Krajinné struktury Jizerských hor

27.-29.3. VERONICA, Hostětín

2. stupeň, P.Janda

7. tř., M. WÜrz

S. Martinková

Obyvatelé, flora a fauna Indonésie

sázení stromků okolo ŠD

Školení koordinátora EVVO

Duben

 

 

 

22.4. Den Země

Projekt Rozhledny Jizerských hor –pokračování

Dravci

Škola v přírodě

Celá škola

2. tř., J. Chladová

1.-4. tř., tř. učitelé

2. tř., J. Chladová

Připomenutí významu - aktivity ve třídách

Život v lese

 

Jizerské hory, Hubertka

Květen

 

 

 

 

Ukliďme svět, okolí Lučan n. N.

15.-17.5. Sedmihorky

19. 5. Kde se vzala,tu se vzala energie,Divizna,Lbc

19.-23.5., Škola v přírodě

Celá škola

S. Martinková

8.,9., I. Kodešová

1. tř., R. Kalenská

 

Úklid odpadků v katastru obce

Školení koordinátora EVVO

Alternativní zdroje energie

Jizerské hory, Nová louka

 

Červen

 

17.6. Co se děje v úlu, Střevlik

30.6. - 4.7. Horní Maršov

6., 8. třída, S. Martinková

S. Martinková

Život včely

školení koordinátora EVVO

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz