Navigace

Obsah

   Rozvrhy třídrozvrhy tříd

Vážení rodiče, žáci,

rozvrhy jednotlivých tříd naleznete po rozkliknutí odkazu příslušné třídy v levé části obrazovky. Naleznete zde informace o časovém zařazení jednotlivých předmětů daného ročníku, časové údaje o přestávkách, dozvíte se kdo je třídním učitelem, je zde přehled o týdenní časové dotaci předmětů, dále je zde uvedeno zkratkou jméno vyučujícího. Pro rychlejší orientaci na Vámi zvolenou třídu jsou jednotlivé třídy vytvořeny jako samostatný pododkaz a seřazeny vzestupně od 1. do 9. třídy.