Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a milí předškoláci!

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 proběhl ve čtvrtek 20. 4. 2023 mezi 16:00-18:00 dle časového harmonogramu. Všechny děti se snažily předvést maximum při plnění připravených úkolů. Na závěr si odnesly pamětní list a barevnou upomínkovou kytičku s lízátkem. Celkem bude zapsáno 21 prvňáčků. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a s úspěchem zvládli vstup do světa školních povinností.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Registrační číslo žáka Výsledek
1 přijat/a/
2 přijat/a/
3 přijat/a/
4 přijat/a/
5 přijat/a/
6 přijat/a/
7 přijat/a/
8 přijat/a/
9 přijat/a/
10 přijat/a/
11 přijat/a/
12 přijat/a/
13 přijat/a/
14 přijat/a/
15 přijat/a/
16 přijat/a/
17 přijat/a/
18 přijat/a/
19 přijat/a/
20 přijat/a/
21 přijat/a/
22 odklad
23 odklad
24 odklad
 
Fotografie ze zápisu naleznete ve Fotogalerii 2022 - 2023

fotogalerie/2022-2023/zapis-do-1-tridy-20-4-2023-294cs.html

 

Pozvánka na předškoličku zde:

Předškolička

 

Vážení rodiče a milí předškoláci, termín zápisu pro školní rok 2023/2024 bude čtvrtek 20. 4. 2023.

Zápis se uskuteční ve čtvrtek 20. 4. 2023 od 16:00 do 18 hodin v budově školy.

K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce

Podle příjmení žáků jsme vytvořili skupiny.

  • 16:00 - 16:30 hod A - K
  • 16:30 - 17:00 hod L - M
  • 17:00 - 17:30 hod P - S
  • 17:30 - 18:00 hod Š - Z

Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí, dotazník a rodný list.

Pozvánka k zápisu

Mgr. Martin Würz

Publikace pro rodiče:

Chystáme se do 1. třídy

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

 

Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do 1. ročníku děti, které dovrší k 31. 8. 2023 šest let věku, tj. narozené před 1. 9. 2017.

Ředitel Základní školy Lučany nad Nisou se sídlem Lučany nad Nisou 420, 468 71 Lučany nad Nisou stanovil v souladu s § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, podmínky k přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v Základní škole Lučany nad Nisou ve školním roce 2023/2024 takto:

Pro školní rok 2023/2024 bude přijato maximálně 30 žáků.

V případě, kdy by počet přijatých žádostí podaných zákonnými zástupci dětí překročil stanovenou kapacitu pro první ročník základní školy, bude ředitel postupovat dle těchto kritérií (v daném pořadí):

  1. Do ZŠ se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Lučanech nad Nisou (§ 36 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb).
  2. Do ZŠ se dále přijímají děti, které nemají místo trvalého pobytu v Lučanech nad Nisou a jejichž sourozenec je již žákem ZŠ Lučany nad Nisou.
  3. Do ZŠ se dále přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v jiné obci.

Stanovení pořadí:

Pořadí přijímaných dětí se stanovuje v souladu s pořadím splnění podmínek od 1. bodu do 3. bodu. Pokud ředitel školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí los. Losování proběhne za přítomnosti zákonných zástupců a ředitele školy.

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy, který při tom přihlíží ke kapacitě školy a třídy.

DŮLEŽITÉ!

1. Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2022/2023) a školní docházku zahájí v roce 2023/2024, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky = dostaví se znova k zápisu.

2. Odklad školní docházky – pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu „Žádost o odklad povinné školní docházky“. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je to v souladu se školským zákonem (§ 37, odst. 1), a pokud rodič nepředloží oba doporučující posudky, lze počítat s odložením vydání rozhodnutí o odkladu nebo negativním vyjádřením školy k žádosti o odklad pro nesplnění formálních náležitostí žádosti. Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat do 31. 5. 2023opět musí souhlasit oba zákonní zástupci dítěte.   

Prosíme rodiče žáků, kteří se rozhodnou své děti přihlásit do jiné spádové školy, o informování. Rodiče, kteří zvažují odklad svého dítěte žádáme, o informování školy a postupu uvedeného na webových stránkách v podsložce Zápis do 1. třídy.

Kontakt: skola@zslucany.cz, +420 724 341 203

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Martin Würz

Zapis
Informace k odkladu povinné školní docházky
 

O odklad rodiče žádají v souladu se školským zákonem, konkrétně § 37.

Základní kroky pro zažádání:

1) Vyplněná žádost - naleznete ji v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení.

2) Doporučení od  příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn. dvě doporučení v těchto variantách - PPP + odborný lékař, PPP + klinický psycholog, SPC + odborný lékař, SPC + klinický psycholog. 

Termín: do 31. května kalendářního roku

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok = dodatečný odklad během I. pololetí.

Přesná formulace ze školského zákona v platném znění:

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz