Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče a milí předškoláci!

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 proběhl v úterý 26. 4. 2022 mezi 16:00-18:00 dle časového harmonogramu. Všechny děti se snažily předvést maximum při plnění připravených úkolů. Na závěr si odnesly památeční vstupenku a barevnou upomínkovou kytičku z papíru. Celkem bude zapsáno 25 budoucích prvňáčků. Přejeme všem budoucím prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo a s úspěchem zvládli vstup do světa školních povinností.

Seznam přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023

 • 1 přijat/a/
 • 2 přijat/a/
 • 3 nepřijat/a/
 • 4 přijat/a/
 • 5 přijat/a/
 • 6 přijat/a/
 • 7 přijat/a/
 • 8 přijat/a/
 • 9 přijat/a/
 • 10 nepřijat/a/
 • 11 odklad
 • 12 přijat/a/
 • 13 přijat/a/
 • 14 přijat/a/
 • 15 přijat/a/
 • 16 přijat/a/
 • 17 přijat/a/
 • 18 přijat/a/
 • 19 přijat/a/
 • 20 přijat/a/
 • 21 přijat/a/
 • 22 přijat/a/
 • 23 přijat/a/
 • 24 přijat/a/
 • 25 odklad
 • 26 přijat/a/
 • 27 přijat/a/
 • 28 přijat/a/
 • 29 přijat/a/

Vážení rodiče a milí předškoláci, termín zápisu pro školní rok 2022/2023 bude úterý 26. 4. 2022.

1/ zápis se uskuteční v úterý 26. 4. 2022 od 16:00 hodin

2/ do školy budou rodiče (zákonní zástupci) vstupovat jednotlivě, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob

Podle příjmení žáků jsme vytvořili skupiny.

 • 16:00 - 16:30 hod A - F
 • 16:30 - 17:00 hod G - L
 • 17:00 - 17:30 hod M - S
 • 17:30 - 18:00 hod Š - Z

Zákonný zástupce předloží žádost o přijetí, dotazník a rodný list.

Mgr. Martin Würz

DŮLEŽITÉ!

1. Rodiče dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky pro tento školní rok (2021/2022) a školní docházku zahájí v roce 2022/2023, musí dítě opět zapsat k plnění povinné školní docházky = dostaví se znova k zápisu.

2. Odklad školní docházky – pokud budete pro Vaše dítě požadovat odklad povinné školní docházky, vyplníte u zápisu „Žádost o odklad povinné školní docházky“. K žádosti o odklad školní docházky je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je to v souladu se školským zákonem (§ 37, odst. 1), a pokud rodič nepředloží oba doporučující posudky, lze počítat s odložením vydání rozhodnutí o odkladu nebo negativním vyjádřením školy k žádosti o odklad pro nesplnění formálních náležitostí žádosti. Žádost o odklad povinné školní docházky je třeba podat do 31. 5. 2022opět musí souhlasit oba zákonní zástupci dítěte.   

Prosíme rodiče žáků, kteří se rozhodnou své děti přihlásit do jiné spádové školy, o informování. Rodiče, kteří zvažují odklad svého dítěte žádáme, o informování školy a postupu uvedeného na webových stránkách v podsložce Zápis do 1. třídy.

Kontakt: skola@zslucany.cz, +420 724 341 203

Děkujeme za spolupráci. Mgr. Martin Würz

Zapis
Informace k odkladu povinné školní docházky
 

O odklad rodiče žádají v souladu se školským zákonem, konkrétně § 37.

Základní kroky pro zažádání:

1) Vyplněná žádost - naleznete ji v sekci Dokumenty a formuláře ke stažení.

2) Doporučení od  příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn. dvě doporučení v těchto variantách - PPP + odborný lékař, PPP + klinický psycholog, SPC + odborný lékař, SPC + klinický psycholog. 

Termín: do 31. května kalendářního roku

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok = dodatečný odklad během I. pololetí.

Přesná formulace ze školského zákona v platném znění:

§ 37

Odklad povinné školní docházky

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Kontakty

ředitelna 488 880 811 /ŘŠ/, 488 880 812 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 488 880 831

e-mail: sjlucany@seznam.cz