Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Dokumenty a formuláře ke stažení

formuláře

Na této stránce nabízíme ke stažení některé formuláře a další dokumenty.

Prokliknutím na podtržený odkaz si můžete formulář otevřít a vytisknout.

Žádost o uvolnění na kratší časové období

Tento formulář vyplňuje zákonný zástupce při uvolňování žáka na dobu v řádu hodin (prohlídky, vyšetření, apod.). Žák jej odevzdá vyučujícímu, před odchodem ze školy. 

Žádost o uvolnění na 1 den a více

Tento formulář vyplňuje a odevzdává zákonný zástupce při uvolňování žáka na dobu 1 den a více. V režimu do jednoho týdne rozhoduje třídní učitel, nad 1 týden potom ředitel školy. Zákonný zástupce si zajistí od jednotlivých vyučujících přehled látky, kterou žák zamešká a zajistí doplnění tohoto učiva. 

Žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku

Formulář, který odevzdává zákonný zástupce u zápisu do 1. ročníku. Termín zápisu na daný školní rok je uveden v odkaze O škole a pododkaze Organizace školního roku.

Žádost o odklad povinné školní docházky

Tato žádost se podává do 31. května kalendářního roku. Pozor musí být doložena také doporučujícími posouzeními příslušného školského poradenského zařízení  (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přestup žáka

Formulář, který vyplní zákonný zástupce při přestupu na naši školu z jiné školy.

Odhlášení žáka

Formulář, který vyplní zákonný zástupce při odchodu z naší školy na jinou školy.

Žádost o individuální vzdělávací plán

Formulář pro zákonné zástupce žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby nebo s mimořádným nadáním. Je nutné dokladovat písemným doporučením školského poradenského zařízení (PPP, SPC).

Žádost o uvolnění z vyučování některého předmětu (netýká se TV)

Tuto žádost vyplňuje zákonný zástupce v případě, že žádá o uvolnění z některého předmětu a to jak ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Ředitel školy poté určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Žádost o uvolnění z vyučování tělesné výchovy 

Tato žádost umožňuje zákonnému rodiči uvolnit žáka z tělesné výchovy, a to i bez náhrady v případě, že se jedná o začáteční nebo koncové hodiny v rozvrhu.

Žádost o pokračování žáka v základním vzdělávání

Tato žádost řeší případy, kdy žák splní povinnou školní docházku, ale nezíská základní vzdělání (opakoval na I. nebo II. stupni). Povoluje ředitel.

Žádost o použití slovního hodnocení 

Tato žádost je určena pro zákonné zástupce, jejichž žák má diagnostikovánu vývojovou poruchu učení.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte - bezinfekčnost

Toto prohlášení zákonní zástupci odevzdají před nástupem žáka na akci, kde je vyžadováno (např. plavecký výcvik, lyžařský kurs, vícedenní školní zájezd, soustředění apod.).

Základní škola

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz