Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Plán práce

Základní škola Lučany nad Nisou, Lučany nad Nisou 420, PSČ 468 71,

tel.: 488  880 816, skola@zslucany.cz

Plán výchovného poradce pro školní rok 2023/2024

Soustavně během celého roku - pracuje výchovný poradce v několika oblastech:

Sebevzdělávání

 • účast na vzdělávacích akcích 

V oblasti práce s žáky a jejich rodiči se výchovný poradce stará především o:   

 • řešení studijních a výchovných problémů
 • zajištění informací v oblasti profesní orientace a kariérového poradenství 

Ve spolupráci s vedením školy zajišťuje:  

 • podklady pro IVP
 • zpracování přihlášek ke studiu
 • péči o problémové žáky
 • přednášky pro žáky 

Ve spolupráci s metodikem prevence:

 • pečuje o problémové žáky
 • informuje o rizicích a projevech šikany, kyberšikany, zajišťuje prevenci 

Ve spolupráci s  asistenty pedagoga:

 • zajišťuje reedukaci vývojových poruch učení 

V součinnosti s třídními učiteli:   

 • pečuje o problémové žáky (neomluvená absence, poruchy chování, apod.)
 • stará se o talentované žáky
 • zajišťuje diagnostiku
 • vede evidenci integrovaných žáků
 • pečuje o žáky s poruchami učení
 • zajišťuje konzultace, odborná vyšetření 

Ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálními pedagogickými centry:

 • posuzuje potřebu odborného vyšetření  (psychologického, pedagogického, o volbě povolání)
 • zajišťuje realizaci závěrů a doporučení vyplývajících z vyšetření 

V součinnosti s úřadem práce zajišťuje:  

 • profesní orientace vycházejících žáků
 • přednášky a besedy k volbě povolání      

 Další spolupráce s:

 • dětskými lékaři žáků                                            
 • zástupci středních škol a učilišť

Časový plán práce

Září

 • Příprava plánu práce výchovného poradce. Zpracování harmonogramu kontrolních vyšetření a seznamu integrovaných žáků.
 • Doplnění evidence zdravotně problémových žáků.
 • Převedení žáků s poruchami učení do nového školního roku. Kontrola a aktualizace IVP, vypracování nových IVP ve spolupráci s vyučujícími.
 • Zahájení reedukační péče s individuálně integrovanými žáky.
 • Zajištění screeninku čtení pro žáky třetí třídy.

Říjen

 • Předání informací o průběhu přijímacího řízení na střední školy na informativní schůzce 31. 10. 2023 od 17:15 hodin pro rodiče vycházejících žáků  a pro rodiče žáků 8. třídy 31. 10. 2023 od 16:30 hodin.
 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších). V případě potřeby osobní konzultace na PPP.
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči.
 • Účast na informační akci výchovných poradců.
 • Ve spolupráci s vyučujícími VV aktualizace nástěnky výchovného poradce – volba povolání.
 • Předávání přihlášek žákům ucházejícím se o studium na střední umělecké škole.

Listopad

 • Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou (nová vyšetření v PPP a aktualizace starších). V případě potřeby osobní konzultace na PPP.
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči

 • Seznámení žáků s termíny dnů otevřených dveří na středních školách a učilištích.
 • Zajištění informačních materiálů ze SŠ.
 • Kontrola přihlášek na střední umělecké školy a konzervatoře, jejich odeslání zákonnými zástupci.
 • Zajištění screeninku čtení pro žáky druhé třídy.

Prosinec

 • V případě potřeby konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia v rámci konzultačních hodin
 • Řešení výchovných a výukových problémů žáků – spolupráce s TU, vedením školy, rodiči

 • Předání kontaktu na objednání testování profesní orientace vycházejících žáků na základě žádostí jejich zákonných zástupců.

Leden

 • V případě zájmu konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci při hledání vhodného typu středoškolského studia.
 • Hodnocení reedukační péče za 1. pololetí.
 • Informační schůzka se zákonnými zástupci vycházejících žáků s aktuálními informacemi o přijímacím řízení (16. 1. 2024 od 16:30 hodin)

Únor

 • Pomoc při vyplňování a zasílání přihlášek na střední školy.
 • Zápis dětí do 1. ročníku – konzultace, informace o možnostech vyšetření na PPP, SPC a náležitosti odkladu.
 • Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8., 9. ročníku.

Březen

 • Kontrola dodržení termínu odesílání přihlášek na střední školy.
 • Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku - vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě potřeby zajišťování jejich vyšetření

Duben

 • Evidence výsledků přijímacích řízení na střední školy – 1. kolo.
 • Depistáže v 1., 2. a 3. ročníku - vyhledávání žáků s možným rozvojem poruch učení. Zahájení časné reedukace a prevence rozvoje poruch. V případě potřeby zajišťování jejich vyšetření.

Květen

 • Vyplňování přihlášek do 2. kola přijímacího řízení.
 • Sledování umístění těchto žáků.
 • Informace k odvolacímu řízení.
 • Informace žákům osmého ročníku o průběhu přijímacího řízení v tomto roce.
 •  Evidence výsledků přijímacího řízení na střední školy.

Červen

 • Dotazník k profesní volbě žáků osmého ročníku.
 • Dotazník vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům – zhodnocení kariérového poradenství ze strany školy.
 • Exkurze do středních škol dle možností – pro žáky 8. ročníku.
 • Hodnocení plnění plánu VP
 • Hodnocení reedukační péče ve 2. pololetí školního roku.

Zpracovala: Mgr. Jana Daničková, výchovný poradce

Schválil: Mgr. Wűrz Martin, ředitel školy

V Lučanech nad Nisou 31. 8. 2023              

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz