Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou
Základní škola Lučany nad Nisou

S čím vám můžeme pomoci?

Základní škola Lučany nad Nisou
rozšířené vyhledávání

Přijímací řízení na střední školu

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ 2023/2024

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací     zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

 • 1. termín: pátek 12. dubna 2024
 • 2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

 • 1. termín: úterý 16. dubna 2024
 • 2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

 • 1. termín: pondělí 29. dubna 2024
 • 2. termín: úterý 30. dubna 2024

 

 

Přihlášky na SŠ

Přihlášky na střední školy vydává žákům naše školana konci ledna. Zájemci o studium na středních školách s talentovou zkouškou dostanou přihlášky v průběhu měsíce listopadu (po předchozím informování kariérového poradce). 


Do přihlášky je třeba dopsat 2 střední školy nebo 1 střední školu dvakrát (stejná pravidla platí i pro víceletá gymnázia). V letošním školním roce se mluví o zvýšení počtu přihlášek na 3, tato informace zatím však není ministerstvem potvrzena.

Přihlášky je nutné odevzdat na střední školu do 1. března 2023 (přihláška s růžovým podtiskem), do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou                          (přihláška s modrým podtiskem)          


Obě přihlášky jsou stejné, pořadí škol při vyplňování NEMĚŇTE! Některé školy dále vyžadují lékařské potvrzení. Je dobré sledovat www stránky středních škol, kde jsou aktuální informace.

Dále doporučujeme k přihlášce přiložit případná relevantní osvědčení o školních úspěších (umístění v okresních a krajských kolech olympiád apod.) Vyplněnou přihlášku uchazeči doručí na vybranou střední školu.Před přijímací zkouškou obdrží všichni uchazeči od konkrétní střední školy pozvánku.

Zápisový lístek (letos bude možná zrušen)

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem na dané střední škole slouží zápisový lístek.

Ten žáci devátých ročníků obdrží v dubnu.

 

Uchazeči o studium na víceletých gymnáziích obdrží zápisový lístek až po potvrzení přijetí na vybranou školu, tzn. po vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek víceletým gymnáziem – konec dubna/květen.

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku na SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nebude-li zápisový lístek ve stanovené lhůtě škole doručen, vzdává se uchazeč práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, na kterou byl uchazeč přijat později na základě odvolání nebo byl-li přijat na obor s talentovou zkouškou a později na obor bez talentové zkoušky (v tomto případě je možné zápisový lístek vzít zpět ze střední školy a odevzdat ho na druhou střední školu).

Odvolání (letos bude možná zrušeno)

Odvolání proti nepřijetí je možné podat řediteli střední školy nejpozději

do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí │Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz) 

 

 

Přijímací zkoušky pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Dokumenty nutné k přihlášce: 

 • kopii dokladu o dočasné ochraně
 • žádost o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka
 • žádost o konání jednotného přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (vybere-li si konání zkoušky v ukrajinštině) 
 • a případně žádost o zadání školního písemného testu v ukrajinském jazyce (pokud škola školní písemný test požaduje a pokud zadání v ukrajinštině škola umožňuje). 

 

Další informace: 

https://inkluzivniskola.cz/prijimacky-pro-zomj 

 

Kontakty: 

https://inkluzivniskola.cz/poradenstvi-kontakty 

https://meta-ops.eu/kontakty/ 

MŠMT 

Linka (+420) 234 812 345 slouží pro dotazy veřejnosti, které souvisejí se vzděláváním ukrajinských dětí na českých školách. V provozu je každý všední den od 8 do 16 hodin. Na dotazy odpovídají proškolené operátorky, které hovoří jak českým tak i ukrajinským jazykem. Spolu s linkou funguje také e-mailová adresa ukrajina@msmt.cz.

  

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ 2022/2023

Pravidla pro podávání přihlášek platí stejná jako v předchozích letech:
 • 2 přihlášky                                                                                                                                       
 • odevzdat na střední školu do 1. března 2023 (přihláška s růžovým podtiskem)               
 • do 30. listopadu 2022 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou                                      (přihláška s modrým podtiskem)                                                                                
 • Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2022/2023

čtyřleté obory (maturitní) 13. dubna 2023  a  14. dubna 2023

šestiletá a osmiletá gymnázia 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

 

Přijímací řízení - školní rok 2021/2022

VŠICHNI ŽÁCI Z 9. ROČNÍKU PŘIJATI - GRATULUJI

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

7

7

Střední odborná učiliště – učební obory bez maturity

9

9

Víceletá gymnázia z 9. roč.

1

1

Víceletá gymnázia z 5. roč.

1

0

Pravidla pro podávání přihlášek platí stejná jako v předchozích letech:
 • 2 přihlášky                                                                                                                                       
 • odevzdat na střední školu do 1. března 2022                                       
 • do 30. listopadu 2021 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou      (přihláška s modrým podtiskem)                                                                                                                  
 • Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK:

12. dubna 2022  a  13. dubna 2022

šestiletá a osmiletá gymnázia 19. dubna 2022 a 20. dubna 2022

Přijímací řízení - školní rok 2020/2021

VŠICHNI PŘIJATI - GRATULUJI

Přijímací řízení - školní rok 2019/2020

VŠICHNI PŘIJATI - GRATULUJI

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

Typ střední školy

Přihlášeni

Přijati

Střední školy- maturitní obory

6

6

Střední odborná učiliště – učební obory

4

4

Víceletá gymnázia

1

1

Přijímací řízení na školní rok 2018/2019

VŠICHNI PŘIJATI - GRATULUJI

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

KAŽDÝ ŽÁK PODÁVÁ 2 PŘIHLÁŠKY

TERMÍN DODÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA STŘEDNÍ ŠKOLU JE 1. BŘEZNA

Přijímací řízení na školní rok 2016/2017

Na úvodní schůzce se zákonní zástupci seznámili s plánem pomoci vycházejícím žákům. Byly předány základní informace o možnostech účasti na dnech otevřených dveří, doučování...

Důležitý odkaz pro získávání aktuálních informací : www.edulk.cz

Přijímací řízení na školní rok 2015/2016

V úterý 12. 1. 2016 se v učebně 9. třídy koná informační schůzka zákonných zástupců vycházejících žáků. Začátek schůzky je v 17.00 hodin.

Na schůzce rodiče získají podrobné informace k přijímacímu řízení pro příští školní rok a pokyny k vyplnění přihlášek ke studiu na středních školách a učilištích.

V loňském školním roce všichni žáci 9. třídy, kteří se hlásili na obory s maturitní zkouškou, konali přijímací zkoušky. Aby v dubnu nebyli vystresovaní, zkusili si podobné testy vypracovat již dříve. Pokusili se dodržet pravidla (žádný mobil, ani návštěva toalety v průběhu testu). Zachovali jsme i časovou dotaci na test z matematiky, českého jazyka i studijních předpokladů. Po vyhodnocení jsme se dozvěděli na čem musíme více zapracovat.

ŽÁCI A JEJICH ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI MOHOU PODAT DVĚ PŘIHLÁŠKY KE STUDIU.

PŘIHLÁŠKY S VYPLNĚNOU PRVNÍ STRANOU, PROSÍM DONESTE NA ZAČÁTKU ÚNORA DO ŠKOLY K DOVYPLNĚNÍ.

PODROBNÉ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNKÁCH www.edulk.cz

UPOZORŇUJI NA TERMÍN 15. 3., KDY MUSÍ BÝT PŘIHLÁŠKY PROKAZATELNĚ ODEVZDANÉ NA PŘÍSLUŠNÉ STŘEDNÍ ŠKOLE.

VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ

 pátek 9. 10.  2015  AMOS Jablonec nad Nisou

 čtvrtek 16. 10. - sobota 18. 10. 2015 EDUCA  MY JOB Liberec Tipsport Arena.

Získali jsme co nejvíce informací o střední škole, na kterou máte zájem se přihlásit.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

V ÚTERÝ 15. 1. SE KONAJÍ INFORMAČNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, NA KTERÝCH  RODIČE  OBDRŽÍ DVA FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK A PODROBNÝ NÁVOD NA JEJICH VYPLNĚNÍ.

V ÚTERÝ 16.9. SE KONALY INFORMATIVNÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Přijímací řízení na školní rok 2013/2014

Důležité infomace:

 • každý žák si podává 2 přihlášky na dvě střední školy (učiliště)
 • schůzka výchovného poradce se zákonnými zástupci 15.1.2016 (předání formulářů přihlášek, pomoc při vyplňování)
 • zákonný zástupce žáka zajistí, aby přihlášky byly na střední škole nejpozději 15.3.2016
 • základní škola vydá žákovi zápisový lístek, který je nutné doručit na příslušnou střední školu nejpozději týden po kladném oznámení o přijetí

Případné změny v pravidlech přijímání budeme na stránkách školy uvádět.

Sledujte webové stránky středních škol.

Využívejte možnost navštívit střední školu ve dnech otevřených dveří.

IK

BLAHOPŘEJI VŠEM ŽÁKŮM DEVÁTÉ TŘÍDY . VSTUPTE DO NOVÉ ŠKOLY PRAVOU NOHOU.

GYMNÁZIA - 3 ŽÁCI (dva na čtyřleté gymnázium, jeden na osmileté)

STŘEDNÍ ŠKOLY (maturitní) - 4 ŽÁCI

STŘEDNÍ ŠKOLY (učební) - 3 ŽÁCI

O škole

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Kontakty

ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/

sborovna 488 880 820

družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.

e-mail: skola@zslucany.cz

web: www.zslucany.cz

jídelna 777 741 361

e-mail: sjlucany@seznam.cz